A`zlaa
Aa,j Baraai Hamal
Aaazarbu Barae Bawaseer
Aab Barg-e- Bed Taaz
Aab Bhang
Aab Padol
Aab Piyaz
Aab -e- Aahan Taab
Aab -e- Arand
Aab -e- Chuqandar Barae Anaf
Aab -e- Darakht-e- Supari
Aab -e- Inab -us- Sa,lab
Aab -e- Surajmukhi
Aab Afshurda-e- Sumaaq
Aab Anaar Barae Suda`e Khumaari
Aab Anarain Baray Ghizaa-e-dawaai
Aab Az Beekh-e- Harshaf
Aab Badaward
Aab Bara-e- Inteshaar-e- Shar
Aab Baraae Amraaz-e- Aasaab
Aab Baraae Bahaq
Aab Baraae Baul Fil Feraash
Aab Baraae Hummaa
Aab Baraae Ishaal
Aab Baraae Istisqaa
Aab Baraae Jarb Wa Hikkah
Aab Baraae Jumoodud Dam
Aab Baraae Kasrat-e- Paseena
Aab Baraae Khafqaan
Aab Baraae Nahshul Afaaee
Aab Baraae Nahshul Hawaam
Aab Baraae Qurooh-e- Khabeesah
Aab Baraae Salaabat-e- Asab
Aab Baraae Taqwiat-e- Meda
Aab Baraae Taskheen-e- Kabid
Aab Baraae Waja-e- Aasaab
Aab Baraae Waram
Aab Baraae Waram-e- Meda
Aab Baraae Zalaqul Amaa
Aab Baraae Zof-e- Ahshaa
Aab Baraee Ishaal-e- Batan
Aab Barg Bantaflun
Aab Barg -e- Mako
Aab Barg Jamun Barae Zahr Afyoon
Aab Barg Kasni Baray Sammiyat
Aab Barg-e- Bantaflun
Aab Barg-e- Tarkhun Barae Qula
Aab Barg-e-anaghoorisbara-e-suda
Aab Barg-e-bed
Aab Barg-e-kasni Dashti
Aab Barg-e-laaghiyah
Aab Barg-e-lablaab
Aab Barg-e-marw
Aab Barg-e-mooli Barae Sudad-e-kabid
Aab Barg-e-neem
Aab Barg-e-zaiyan
Aab Barge Bael Bara-e- Taqwiat-e- Basar
Aab Beekh -e- Chuqandar Barae Anaf
Aab Bekh Bantaflun
Aab Bekh Bantaflun Bara-e-sammiyat
Aab Bekh Lof-us-sagheer Awwal
Aab Booraqi
Aab Chob-e- Karm
Aab Chuqandar Barae Shiqaaq
Aab E Turb Bara E Ghargharaah
Aab E Turb Barae Saoot
Aab E Turb Barai Gurda Wa Masana
Aab Faalsa
Aab Fawakeh
Aab Fujl Baray Qai
Aab Gul-e- Bed Bara-e- Suda`-e- Haar
Aab Gul-e- Bed Bara-e- Sudad-e- Jigar Wa Tehaal
Aab Inab-us- Salab Bara-e- Maali Kholia
Aab Kasni Baray Waram-e-ahsha
Aab Kasni Murawwaq Baray Humma Riba
Aab Kasni Sahrai
Aab Khakistar
Aab Lahm-e-gao Baray Kirm-e-gosh
Aab Mabookh Baray Suda
Aab Musakkin-e- Atash
Aab Piyaz Barae Khunnaq
Aab Piyaz Barae Aqrab Guzeedah
Aab Piyaz Mufattit
Aab Safarjal
Aab Shagoofa Turanj
Aab Shibbi
Aab Tabeekh-e-lisaan-ul-ibil
Aab Tila Va Fizza
Aab Tukhm-e- Kishneez Gulabi Barae Sulaaq
Aab Turb Barae Qai
Aab-barg-e-aas Mushil
Aab-e- Aahan
Aab-e- Muasfar Barae Sammiyat-e- Afyun
Aab-e- Aahak Bara-e- Harq
Aab-e- Aahan Taab Barg-e- Imli
Aab-e- Aaloo
Aab-e- Aalu Bukhara Baraai Idraar-e-haiz
Aab-e- Aanarain
Aab-e- Aatish Rang Barae Ihtibaas-e-tams
Aab-e- Abuqastas Mushil
Aab-e- Amduryaan
Aab-e- Anaar
Aab-e- Anaar Baraae Hummaa
Aab-e- Anaar Baraae Khushki-e- Badan
Aab-e- Anaarain
Aab-e- Anar Barae Taqweet -e-lissa
Aab-e- Anarain
Aab-e- Anarain Bara-e- Sarsaam-e- Safraavi
Aab-e- Asl 2
Aab-e- Asl 3
Aab-e- Baadaaward Bara-e- Zoaf-e- Jigar
Aab-e- Baaqla Bara-e-sadar Wa Riyah
Aab-e- Baaraan
Aab-e- Baartang Barae Humma-e-ghib
Aab-e- Baqla
Aab-e- Baqlatul Yamaniyah
Aab-e- Barg Turb
Aab-e- Barg-e- Bakayan
Aab-e- Barg-e- Bakayan Dalooki
Aab-e- Barg-e- Bukun
Aab-e- Barg-e- Chuqundar
Aab-e- Barg-e- Gokhroo Bara-e-soozak
Aab-e- Barg-e- Karnab
Aab-e- Barg-e- Paalak Joohi Bara-e- Jhaeen
Aab-e- Barg-e- Sada Suhagan
Aab-e- Barg-e-sabz-e- Tad
Aab-e- Barg-e-siras
Aab-e- Bargha
Aab-e- Berg-e- Arand
Aab-e- Chaulai
Aab-e- Chhaal-e- Panwad
Aab-e- Chuqandar
Aab-e- Chuqandar Barae Amaa
Aab-e- Chuqandar Barae Ibriyah
Aab-e- Chuqandar Mulaiyin
Aab-e- Chuqandar Sufaid
Aab-e- Dahi Barae Taskeen-e- Hararat
Aab-e- Dhaak Khakistar Barae Waram-e- Tihaal
Aab-e- Dogh
Aab-e- Gandhak
Aab-e- Gandum
Aab-e- Garam
Aab-e- Gokhru Bara-e-amraz-e-chashm
Aab-e- Haazim
Aab-e- Haazim-2
Aab-e- Habb-ul- Aas
Aab-e- Habb-ul- Aas Qulaai
Aab-e- Halzoon
Aab-e- Halzoon Bara-e- Chashm
Aab-e- Handquqa Barri
Aab-e- Harmal
Aab-e- Hasheeshat-ul- Zujaj
Aab-e- Hasheeshat-ul- Zujaj 1
Aab-e- Hasheeshat-ul- Zujaj 2
Aab-e- Hayyul Aalam
Aab-e- Haza Sailaan-e- Uzn
Aab-e- Hindowana
Aab-e- Hummaaz Barae Sahaj
Aab-e- Huqqah-e- Tambaku
Aab-e- Jamun Barae Qulaa`-wa- Khunaaq
Aab-e- Jao
Aab-e- Jao Muhammas
Aab-e- Jao Muhammas Deegar
Aab-e- Jao Mulahham
Aab-e- Jauz-ul- Qataat
Aab-e- Kaaknaj Bara-e- Suda Zarba Wasaqta
Aab-e- Kaasni Bara-e- Wajaul Masaanah
Aab-e- Kahu Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Aab-e- Karafs
Aab-e- Karm
Aab-e- Karm Khaakistar
Aab-e- Kasni
Aab-e- Kasni Bara-e-tabreed-e- Jigar
Aab-e- Kasni Murawwaq Bara-e- Suda-e- Taza,zu,i
Aab-e- Khayaar
Aab-e- Kishneez
Aab-e- Maghz-e- Binola
Aab-e- Mubarrid
Aab-e- Mubarrid-2
Aab-e- Mughrah
Aab-e- Mujaffif
Aab-e- Mulattif
Aab-e- Musaddid
Aab-e- Olah Bara-e- Waja-ul-asnaan
Aab-e- Paan
Aab-e- Paan Barae Shabkori
Aab-e- Palwal Bara-e- Amraaz-e- Damviyah-wa- Saudaviyah
Aab-e- Petha Bara-e- Qai-ud- Dam
Aab-e- Petha Bara-e- Sammiyat-e- Seemaab
Aab-e- Piyaz
Aab-e- Piyaz Bara-e- A’zzat-ul- Kalbil Mukallab
Aab-e- Piyaz Bara-e- Lasa`at-e- Aqrab
Aab-e- Piyaz Bara-e- Lasa`at-ul- Aqrab
Aab-e- Piyaz Bara-e- Sozish
Aab-e- Piyaz Bara-e- Waja`-ul- Batn-e- Atfaal
Aab-e- Piyaz Bara-e- Zakhm-e- Gazeedgee Kalb-e- Majnoon
Aab-e- Piyaz Bara-e- Zarbaat-ush- Shams
Aab-e- Post Baikh-e- Bakayan
Aab-e- Pudeena
Aab-e- Qara`
Aab-e- Rasaut Barae Gargharah
Aab-e- Sahajana
Aab-e- Sahajana Bara-e- Zeequn Nafs
Aab-e- Salab Bara-e- Suda Zarba Wa Saqta
Aab-e- Salaq
Aab-e- Samar-e- Paakhar
Aab-e- Samar-e- Tarbooz Bara-e- Sudda
Aab-e- Samar-e-khaam-e- Tar Bara-e- Qai
Aab-e- Seb
Aab-e- Shaahtaraj Murawwaq
Aab-e- Shaahtaraj Musaffi-e- Dam
Aab-e- Shab Boo Bara-e-fuwaaq
Aab-e- Shahatra
Aab-e- Sheeh
Aab-e- Shireen
Aab-e- Silt
Aab-e- Surkh Murv
Aab-e- Tadhara Bara-e- Taskeen-e- Alam
Aab-e- Tagrak Bara-e- Harq
Aab-e- Tarbooz
Aab-e- Tarbooz Bara-e- Paanijhara
Aab-e- Tarbooz Bara-e- Tauleed-e- Mani
Aab-e- Tukhm Naa Pukhta-e- Tad
Aab-e- Turanj
Aab-e- Turb Bara-e- Ihtibaas-e- Baul
Aab-e-aaloocha Barai Surfa
Aab-e-aloo
Aab-e-anar
Aab-e-badyan Baraai Istisqa
Aab-e-banda
Aab-e-barg-e- Palak Bara-e- Waja`-ul-halq
Aab-e-barg-e-aalocha
Aab-e-barg-e-baqlat-ul- Yamaniyah
Aab-e-barg-e-mooli
Aab-e-bhuin Amla Barai Dafi-e-safra
Aab-e-darya-e-shor
Aab-e-hammat Barae Qai
Aab-e-hummaat
Aab-e-kaaknaj
Aab-e-kakronda
Aab-e-karafs Baraai Istisqa
Aab-e-kasni
Aab-e-kasni Baraai Nafs-ul-dam
Aab-e-kasni Baray Yarqaan Suddi
Aab-e-kasni Baray Waram Haar
Aab-e-kasni Dashti
Aab-e-kasni Murawwaq
Aab-e-kasni Murawwaq Baray Jigar
Aab-e-khaakistar Barae Jumood-al-dam
Aab-e-khaakistar Barae Zakhm
Aab-e-khaakister
Aab-e-khkister
Aab-e-kibreeti
Aab-e-knaar/ber
Aab-e-kummah
Aab-e-kummah Baare Zarbah Wa Saqta
Aab-e-kummah Barae Kasr-e-azm
Aab-e-lemon
Aab-e-lemon Baraai Khumaar
Aab-e-mishktaraamashee
Aab-e-murawwaq
Aab-e-seb Ya Ghosht Ka Shorba Mili Hui Sharaab
Aab-e-shor
Aab-e-suhaaga
Aab-e-talkh
Aab-e-turanj
Aab-e-zeerah Siyah Barae Ghusool-e-chashm
Aab-e-zifti-va-qeeri
Aabaar
Aabe Milh Brai Qurooh E Amaa
Aabel
Aabgeena
Aabkaama -e- Kashoos
Aabkaama Barae Kirm-e-shikam
Aabkaama Barae Sag-e-deewana
Aabkaama,kaanji,murie,foodaj,sirkah Hindi
Aabnoos
Aabnoos Bara-e- Hisaat-e- Kulliyah
Aabnoos Bara-e- Muqaami Istemaal
Aabnoos Barae Jarab
Aabresham
Aabresham Bara-e- Ruaaf
Aabzan
Aabzan Bara-e- Usr-ul- Baul
Aabzan Barae Insedaad Fam-e- Reham
Aabzan Barae Juzaam
Aabzan Panbah
Aabzan -e- Izkhar
Aabzan -e- Qaisum Munaqqi Rehm
Aabzan -e- Qutlub Haabis Dam
Aabzan -e- Ushna
Aabzan -e-musakkin
Aabzan -e-waram-e-masanah
Aabzan Alvikhani
Aabzan Alwi Khan
Aabzan Awraaqi
Aabzan Awraaqi Deegar
Aabzan Baabuna Bara-e- Zaheer
Aabzan Babuna Bara-e- Ehtibaas-e- Baul
Aabzan Bara Tahajjur-e- Mafaasil
Aabzan Bara -e- Amraaz - E- Rehm
Aabzan Bara-e- Rasha
Aabzan Bara-e- Amraaz-e- Dimaagh
Aabzan Bara-e- Auraam
Aabzan Bara-e- Baul-ud- Dam Kulvi
Aabzan Bara-e- Bawaaseer
Aabzan Bara-e- Bawaaseer-e- Khooni
Aabzan Bara-e- Bawaseer
Aabzan Bara-e- Diqq
Aabzan Bara-e- Ehtebaas-e- Baul
Aabzan Bara-e- Ehtebaas-e- Baul - A
Aabzan Bara-e- Ehtebaas-e- Baul- B
Aabzan Bara-e- Ehtibaas-e- Baul
Aabzan Bara-e- Faalij
Aabzan Bara-e- Fasad Aazae
Aabzan Bara-e- Haamela
Aabzan Bara-e- Habs-e- Baul
Aabzan Bara-e- Habs-e- Dam
Aabzan Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah
Aabzan Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah Wa Masaanah
Aabzan Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah-o- Masaanah
Aabzan Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah-o- Masaanah - A
Aabzan Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah-o- Masaanah - B
Aabzan Bara-e- Hikka-e-safra
Aabzan Bara-e- Humma-e- Diq
Aabzan Bara-e- Humma-e- Diqq
Aabzan Bara-e- Idraar-e- Haiz
Aabzan Bara-e- Idraare Haiz
Aabzan Bara-e- Ieelaaus
Aabzan Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen Murda
Aabzan Bara-e- Irtifa-e- Khusyah
Aabzan Bara-e- Irtifaa-e- Khusyatain
Aabzan Bara-e- Istirkha-e- Maa-e- Mustaqeem
Aabzan Bara-e- Istirkha-e- Maqad
Aabzan Bara-e- Istirkhaa-e- Maqad
Aabzan Bara-e- Khorooj-e- Maqad Warmi
Aabzan Bara-e- Khorooj-e- Maqad Warmi-1
Aabzan Bara-e- Khurooj-e- Maqad
Aabzan Bara-e- Khurooj-e- Maqad-1
Aabzan Bara-e- Khurooj-e-maq`ad
Aabzan Bara-e- Maghas-e- Reehi
Aabzan Bara-e- Maghs
Aabzan Bara-e- Maslool
Aabzan Bara-e- Maslool 2
Aabzan Bara-e- Muzaeeq-e- Furj
Aabzan Bara-e- Naafiz
Aabzan Bara-e- Niqras
Aabzan Bara-e- Niqras Muzmin
Aabzan Bara-e- Nozol-e- Khusia
Aabzan Bara-e- Qarha-e- Amaa
Aabzan Bara-e- Qoolanj
Aabzan Bara-e- Qoolanj Reehi
Aabzan Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Aabzan Bara-e- Quroohe Rehm
Aabzan Bara-e- Sailan-e- Reham
Aabzan Bara-e- Sang-e- Gurdah
Aabzan Bara-e- Shiqaaq-e- Maqad
Aabzan Bara-e- Surat-e Inzaal
Aabzan Bara-e- Ta`aqqud-e- Mafaaasil
Aabzan Bara-e- Ta`aqqud-e- Mafaasil
Aabzan Bara-e- Tahajjur-e- Mafasil
Aabzan Bara-e- Tangi-e- Farj
Aabzan Bara-e- Tashannuj
Aabzan Bara-e- Umm-us- Sibyaan
Aabzan Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Aabzan Bara-e- Waja-e- Amaa
Aabzan Bara-e- Waja-e- Masaanah
Aabzan Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Aabzan Bara-e- Waja-e- Rahem
Aabzan Bara-e- Waja-ul- Mafasil
Aabzan Bara-e- Waja-ur- Reham
Aabzan Bara-e- Waja`-al- Mufaasil
Aabzan Bara-e- Waja`-ul- Rehm
Aabzan Bara-e- Wajaul Maqad
Aabzan Bara-e- Waram-e- Maqad
Aabzan Bara-e- Warm-e- Kulyah
Aabzan Bara-e- Warm-e- Masaanah
Aabzan Bara-e- Warm-e- Masaanah Baarid
Aabzan Bara-e- Warm-e- Masaanah Haar
Aabzan Bara-e- Warm-e- Masaanah Haar - A
Aabzan Bara-e- Warm-e- Reham
Aabzan Bara-e- Warm-e- Reham-1
Aabzan Bara-e- Zaheer
Aabzan Bara-e- Zaheer Saadiq
Aabzan Bara-e- Zaheer Saadiq Balghami
Aabzan Bara-e- Zaheer-e- Balghami
Aabzan Bara-e- Zaheer-e- Balghami-1
Aabzan Bara-e-qarha-e-ama,a Wa Sailan-e-reham
Aabzan Bara-e-waram-e- Maqad
Aabzan Bara.e .gazidagee-e- Hashara Deegar
Aabzan Bara.e. Bawaseer Damvi
Aabzan Bara.e. Idraar-e- Boul
Aabzan Bara.e. Tap-e-diqq
Aabzan Baraa-e- Baul
Aabzan Baraa-e- Idraar-e- Baul
Aabzan Baraa-e- Reeh-e- Aasaab
Aabzan Baraa-e- Salabat-e- Rehm
Aabzan Baraa-e- Waja-al- Rehm
Aabzan Baraa-e- Waja-ul- Aasaab
Aabzan Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Aabzan Baraa-e- Waja-ul- Rehm
Aabzan Baraa-e- Waram-e- Rehm
Aabzan Baraae Hummaa-e- Diq
Aabzan Baraae Khurooj-e- Maqad
Aabzan Baraae Khurooj-e- Mqad
Aabzan Baraae Mareez-e- Diq
Aabzan Baraae Samm-e- Namr
Aabzan Baraae Tasammum-e- Afyoon
Aabzan Baraae Usr-e- Walaadat
Aabzan Baraae Waja-e- Rahim
Aabzan Baraae Waja-ur- Rahim
Aabzan Baraai Sang-e-gurdah Wa Masaana
Aabzan Barae Amraz-e-rahem
Aabzan Barae Amraaz Asbi
Aabzan Barae Bawaaseer
Aabzan Barae Bawaseer
Aabzan Barae Ehtebaas-e- Haiz
Aabzan Barae Haabis Baul
Aabzan Barae Idraar-e- Baul
Aabzan Barae Istirkha
Aabzan Barae Ittisa-e- Rahem
Aabzan Barae Jiryaan-e- Dam
Aabzan Barae Kharooj-e- Maqad
Aabzan Barae Khurooj-e- Maqad
Aabzan Barae Khurooj-e-rahem
Aabzan Barae Kuzaaz
Aabzan Barae Maalikholiya
Aabzan Barae Mudirre Tams
Aabzan Barae Muhallil Warm
Aabzan Barae Mukhrij-e-janeen
Aabzan Barae Qarha E Am`aa
Aabzan Barae Qoolanj
Aabzan Barae Qurooh Maqad
Aabzan Barae Rehm
Aabzan Barae Sailan-e- Rahem
Aabzan Barae Salabat Reham Va Meqad
Aabzan Barae Salabat-e- Rahem
Aabzan Barae Sang
Aabzan Barae Sartaan-e- Reham
Aabzan Barae Tanqia-e-rahem
Aabzan Barae Tashannuj
Aabzan Barae Tashannuje Yaboosi
Aabzan Barae Usr-e- Baul
Aabzan Barae Usr-e- Velaadat
Aabzan Barae Usre Wilaadat
Aabzan Barae Waja-ul-mafasil
Aabzan Barae Waja`
Aabzan Barae Waram-e- Rahem
Aabzan Barae Warm-e- Reham
Aabzan Barae Warm-e- Reham Sulb
Aabzan Barae Warm-e-reham
Aabzan Barae Zaheer-e- Balghami
Aabzan Barai Bawaseer
Aabzan Barai Ehtebaas-e-baol
Aabzan Barai Humma-e-diq
Aabzan Barai Khurooje Miqad - 1
Aabzan Barai Khurooje Miqad - 2
Aabzan Barai Bawaaseer
Aabzan Barai Hisaat
Aabzan Barai Humma-e-diq
Aabzan Barai Jiryaan
Aabzan Barai Waja-ul-miqad Wa Bawaaseer
Aabzan Barai Warm-e-reham
Aabzan Baray Humma Balghami
Aabzan Baray Salabat Mafaasil
Aabzan Baray Waja-ul-mafaasil
Aabzan Baray Zo,f-e-rijl
Aabzan Baraye Zaheer-e- Warami
Aabzan Chiraitah Baraae Dard Rehm
Aabzan Deegar Bara-e- Ta`aqqud-e- Mafaasil
Aabzan Deodaar Barae Istirkha-e- Maq,ad
Aabzan Haabis-e- Dam
Aabzan Haabis-e- Haiz
Aabzan Haafiz-e- Janeen
Aabzan Hulba Bara-e- Zaheer Warmi
Aabzan Injeer Bara-e- Zaheer Warmi
Aabzan Jarakh Wala
Aabzan Kibreeti
Aabzan Labsaani
Aabzan Maazu
Aabzan Matbookh Banjanjasht
Aabzan Mudirr-e- Haiz-1
Aabzan Mudirr-e- Tams
Aabzan Mufeed-e- Hasaat
Aabzan Muhaafiz-e- Janeen
Aabzan Muhaafiz-e- Janeen Degar
Aabzan Muhafiz-e- Janeen
Aabzan Muhallil-e- Warm-e- Masaanah
Aabzan Mukhrij-e- Janeen Wa Masheema
Aabzan Muqavvi -e- Atfaal
Aabzan Musakkin Dard-e- Bawaaseer
Aabzan Naafi Raasha
Aabzan Naakhuna Bara-e- Jamood-ul Dam
Aabzan Nafe Dard-e-bawaaseer-1
Aabzan Nafi Dard-e- Bawaaseer
Aabzan Nakhuna Bara-e- Waram-e- Kuliyah
Aabzan Namak-e-bahri
Aabzan Panj Angusht
Aabzan Pudinah Baraae Amraaz Rehm
Aabzan Qaranfal Shaami Baraai Ihtebaas Tams
Aabzan Qinnabi Barai Warm-e-khusya
Aabzan Qust Baraai Dard Rehm
Aabzan Sheer-e-zanaan
Aabzan Sulhafaat
Aabzan Sumaq Barae Sahaj-e- Ama
Aabzan Tashannuj Yabusi
Aabzan Va Natool Barai Sarsaam Balghami
Aabzan-e- Babuna Bara-e- Qurooh-e- Kuliyah
Aabzan-e- Babuna Bara-e- Warm-e- Kuliyah Sulb
Aabzan-e- Fashra Barae Reham
Aabzan-e- Irsa
Aabzan-e- Izkhar
Aabzan-e- Kurrasi
Aabzan-e- Mohallil
Aabzan-e- Murad
Aabzan-e- Namaksood Jirry
Aabzan-e- Qaisoom Bara-e- Waja-e- Masaanah
Aabzan-e- Qaranfal Shaami
Aabzan-e- Sheebah
Aabzan-e- Shibt
Aabzan-e- Uqhawan
Aabzan-e-aas Baraai Khurooj-e-maqad
Aabzan-e-antaamis
Aabzan-e-barg-e-zareerah
Aabzan-e-gul-e-daaodi
Aabzan-e-maazu
Aabzan-e-safanduliyun Baraai Ikhtanaaq-ur-reham
Aabzan-e-sheebah
Aabzan-e-tubaq 1
Aabzan-e-warq-il-ghaar
Aabzen-e-kapaas 1
Aachaar Turb Barai Yarqaan
Aacheen
Aagdoona
Aahak
Aahak Maghsool
Aahan
Aahu
Aaina Sabaj
Aajaan
Aak
Aak Ka Gond
Aaksaar
Aakusaar
Aal
Aaliyoon / Ghaliyoon (podina Sehraai)
Aaloo
Aaloo Baloo
Aaloo Bukhaara
Aaloo Bukhaara Ke Darakht Ka Gond
Aaloobukhara
Aaloocha
Aaloosan
Aalu Bukhara
Aalu- Baalu Sheereen
Aalu- Baalu Tursh
Aalusan
Aam Ka Arq
Aam Bara-e- Jiryaan
Aam Bara-e- Quwwat
Aam Barae Taqviyat-e-badan
Aam Ka Halwa
Aam Ki Sharaab
Aamba Haldi
Aamla
Aamlaj
Aamlilas
Aamlilis
Aanbahura
Aaneelsan
Aanis-ul-nafas
Aanis-ul-nafs
Aankola
Aanwal
Aaphu
Aaphu Asfar
Aaphu Aswad
Aaphu Sufaid Hazim
Aapta
Aaqarqarha
Aaqosheru
Aaraam Seetal
Aaram Sheetal Wa Aaraam Sheetla
Aaratiya
Aard Gandum Baray Dard Reehi
Aareed Bareed
Aarghees
Aarya
Aas
Aas -e- Hindi
Aas Barri
Aas-e- Taza
Aas-e- Yaabis
Aash -e- Jau
Aash-e- Jao Bara-e- Maashraa
Aashjao
Aashooba
Aasiyus
Aasiyus Bara-e- Qurooh-e-khabeesah
Aasu -e-gheegawar
Aasu -e-gheegawar Deegar
Aasu Aaftaabi
Aasu Barae Istisqa
Aasu Barae Mabroos
Aasu Muqawwi Bah
Aasu Muqawwi-e-meda
Aasu-e-gheekawar Deegar
Aasu-e-muqawwi
Aasu-e-muqawwie-meda
Aasu-e-muqwwi
Aatrilaal
Aayada Areed
Aazaad Darakht
Aazaan-ul- Faar
Aazaanul Faar Bustaani
Aazaanulghazaal
Aazaar Darakht
Aazad Darakht
Aazan-al- Far
Aazanul Arnab
Aazanul Faar
Aazarbu
Aazaryoon
Aazaryuna
Aazaul Haiwan
Abaar
Abaaroaank
Abaisaraan (qaisum)
Abbasi
Abeeal/ Nafal
Abeekaj Bara-e- Jarab
Abeelan
Abeseeraan
Abhal
Abhal Bara-e- Shara
Ablaseen/teen-e-misri
Ablihah
Aboor Bara-e- Nisyaan
Abrajita
Abrak
Abrak Barae Habs-e- Dam
Abrak Barae Nafs-ud- Dam
Abrak Siyah Bara-e- Juzaam
Abranjabeen
Abrank Kaabli/abranj
Abraq
Abresham
Abu Jiradah/ Sar/ Olkhaan
Abuqaanis
Abuqabis
Abuqastas
Abuteeloon
Abzan Bara-e- Bawaseer
Abzan Bara-e- Khurooj-e- Maq`ad
Abzan Bara-e- Muzmin Kuzaaz
Abzan Bara-e- Nafs-ud-dam Wa Bawaaseer
Abzan Bara-e- Qoolanj
Abzan Bara-e- Sailaa-e-rehm
Abzan Bara-e- Salaabat-e-rehm
Abzan Bara-e- Tashannuj
Abzan Bara-e- Usr-e- Baul
Abzan Bara-e-faalij
Abzan Barae Irqun Nasa
Abzan Barae Kuzaaz
Abzan Barae Rasha
Abzan Baray Waja-al-warik
Abzan Baray Waja-al-warik Baarid
Abzan Musakkin
Abzan-e- Jawasa Barae Bawaseer
Abzan-e-shibt
Achaar
Achaar Padol
Achaar -e- Baans
Achaar Ambadah
Achaar Anba
Achaar Bara -e- Waja -ul- Mafasil
Achaar Bara-e -taqviyat-e- Medah
Achaar Bara-e- Amraaz-e- Reehi Wa Balghami
Achaar Bara-e- Muqawwi-e-ahsha
Achaar Barae Zof-e-ishteha
Achaar Barg-e- Baans
Achaar Gular Khaam
Achaar-e- Adrak
Achaar-e- Piyaz Bara-e- Yarqaan
Achaar-e- Sahajana
Achaar-e- Soran Bara-e- Bawaaseer
Achaar-e-beekh-e-shajana/sohanjana Barae Baad/riyah
Achaar-e-gul-e-shajana/sohanjana Barae Amraaz Sard
Achaar-e-jal Bel
Achaar-e-shajana/sohanjana Barae Haazima
Achaar-e-shajana/sohanjana Barae Hazm
Achar -e- Halela Barae Suaal
Achar -e- Shaljam
Achar -e- Utraj
Achar Bara-e-qoolanj
Achar Gul-e- Sahajana
Achar Kandoori
Achar-e-shalgham
Achar-e-shalgham 1
Achwaani
Adas
Adas Baraai Ghizaai Dawai
Adas Baraai-e-istirkh-e-me,dah
Adas Barrai Gizaai Dawaai
Adas Barri
Adas Barri Baraai Qula,a
Adas Ghair Muqashshar
Adas Muharrah
Adas Muqashshar
Adas-e-talkh Baraai Istirkha
Adasiya
Adhaan-e- Saazajah
Admees
Adrak
Adrumaali
Adsia-e- Baartang Barae Sara
Adwia-e- Muzir Bara-e -chashm
Aeida Aakul Punna
Aelwa
Aesolees
Afai
Afas
Afas Muharraq-o-mutfa
Afeeqoon
Afimidoon
Afis
Afiyoon
Afiyun
Afiyun Bara-e- Junoon
Aflanja
Afloonia Roomi Tarsoosi
Afratiqoon
Afs
Afs (mazu)
Afsanteen
Afsanteen Bara-e- Sara-e- Atfal
Afsanteen Nabti
Afshara Barai Sual Wa Pitti
Afshara Barai Sual Wa Zeequnnafas
Afshara-e-anannaas
Afshara-e-anar
Afshara-e-bel
Afshara-e-post-e-kuda
Afshurda Jirjeer
Afshurda-e- Anarain
Afshurda-e- Bustan Afroz
Afshurdah Barg-e- Panbah
Afshurdah Barg Teelaawan
Afteemoon
Aftimoon
Aftimoon Bara-e- Maalikholia
Aftimoon Bara-e- Tashannuj
Aftimoon Mudabbar
Afyoon
Afyoon Bara-e- Qutrub
Afyoon Bara-e- Sahar
Afyoon Barae Sahar
Afyun
Afyun Barai Shamoom
Afyuni
Afyus
Agan Tandika Ras
Agar
Agar Bara-e- Ama
Agar Barai Qai
Aghaaloji/agar
Aghaloojan
Aghareqoon
Aghbar Barae Ain
Aghbar Loolu
Aghbar Luluwi
Aghbar Luluwi- A
Aghraateen
Aghrateen
Aghsaan -e- Laazan
Agro Pyrum
Ahlees/sandreetas
Ahraq-e- Hartaal
Ahraq-e- Hartaal 1
Ahraq-e- Hartaal 10
Ahraq-e- Hartaal 11
Ahraq-e- Hartaal 5
Ahraq-e- Hartaal 6
Ahraq-e- Hartaal 8
Ahraq-e- Hartaal 9
Ahraq-e- Nabataat 8
Ahraq-e-hartaal
Ahraq-e-hartaal 2
Ahraq-e-hartaal 3
Ahraq-e-hartaal 4
Ahraq-e-hartaal 7
Aikweer
Ailuwaan
Ain-ud Deek
Ain-uz-zaib Bara-e-sura
Ajam Uz Zabeeb
Ajeeran Ras
Ajja-e- Degar Bara-e- Baah
Ajjah-e- Mutawakkili
Ajmod/karafs
Ajneha-e-batakh
Ajnehat-ul- Ivvaz
Ajwah Khurma
Ajwayin
Ajwayin (nankhwah)
Ajwayin Ka Arq
Akaaholi
Akaara
Akaas Bel
Akar-ul- Zait
Akbar
Akharsaaj
Akheelas
Akhinoos
Akhiroos
Akhninoos
Akhrot
Akhsaa-e- Baqar
Akhsaa-ul- Baqar Barae Mumps
Akhsaaul Baqar
Akit Makit
Akit Makit Bara-e- Sara
Akitmakit
Akrab
Aksaar
Akseer Barae Sag-e- Guzeeda
Akseerain Barai Mor Saraj
Akseerain Barai Mor Saraj Deegar
Akseerain Mor Saraj
Akseerin
Al Nafal
Al Roshnaaya
Al- Dood-al- Qirmiz
Al- Maa (aab)
Al- Qaftaarghaan Akbar
Al- Qaftaarghaan Asghar
Alak
Alak -ul- Anbaat
Alak-ul-butum
Alakul Anbaat
Alkaasakbeenaj
Alkhubs Birrayib
Almaas
Almaas Barae Qala-e- Asnaan
Almaas/heera
Aloosan
Alsafaani
Alsi Bara-e- Waram-e- Tihaal
Alsi Bara-e- Zakhm
Alusan
Alusan/aaloosan
Amaa
Amaaghoras
Amaareetan
Amaareetun
Amadaryan
Amadaryan Bara-e- Mohallil-e- Waram
Amal Baid
Amal Kachai
Amal Kand
Amal-e- Kai
Amal-e- Kai Bara-e- Sara
Amal-e-kai Bara-e- Sara
Amalkand
Amaltaas
Amareetan
Amba Paak
Ambadah
Ambar
Ambar Baaris Bara-e- Isqaat
Ambarah
Ambarbaarees
Ambarbaris
Ambekol
Amber Baarees
Amber Bara-e- Shamoom
Amber Barae Saoot
Amberbaris
Amdariyun
Amduryaan
Amla Bara-e- Ishaal-e- Muzmina
Amla Barai Basar
Amlaj
Amrit Phal
Amrood/naaspaati
Amroosia
Amroosiya
Amrosiya
Amsooh
Amsookh
Anaafih
Anaafih Bara-e- Mana-e- Hamal
Anaaghaalus
Anaar Dashti
Anaar Kohi
Anaar Maikhoos
Anaar Tursh
Anaghaalis
Anaghaalis Bara-e- Waja-ul- Kuliyah-wa- Kabid
Anaghaalus
Anaghalis
Anaghooras
Anaghooras/anajooras
Anaghooris
Anaghoras
Anam
Anannas
Anant Bhairon Ras
Anant Mol
Anar
Anar [ Hamiz]
Anar [pukhta]
Anar Hamiz
Anar Ka Phool / Gul -e- Anar
Anar Sheerien
Anarafeenoos
Anarghayoon
Anb-us-saalab
Anbar
Anda
Anda Mushawwa
Anda-e-neem Brasht
Andahimaan
Andarooneeloon/ Faas
Andaroosafas/andarootalees
Andarootaalees
Ande Ka Halwa
Andgo
Andhaholi
Andhri Jhaar Barai Amraaz-e-baolia
Andhri Jhaar Barai Suzaak
Andhri Jhaar Barai Tanqia-e-badan
Andri Jullab
Androsaaroon
Aneesoon
Aneetaroon
Anf
Anf-al-ijl/ Antaras
Anfaha
Anfaha -e- Faras
Anfaha-e-faras
Anfeha
Anfehah
Anfehatul Faras
Anfehatul Ijl
Anfehatul Jadi
Anfehatul Khashaf
Anfekhat-o-farkhil Ibil
Anfekhat-o-farkhil Jaamoos
Anfiha
Angez
Angoor
Angoor Kaa Doshaab
Angoor Sheerin
Angoor-tazah
Angoothi-e-zamarrud Barai Sura
Angushtari -e- Arzeez
Angushtari Bara-e- Sara`
Angushtari Bara-e- Waja-e-kunj-e-raan
Angushtary Bara-e- Sara
Angushtary Firozah
Aninud Deek/ghonghchi/achnata Phal
Anisoon
Anisoon/zeerarumi
Anjabaar
Anjabar
Anjadaan
Anjan
Anjan Goli
Anjara
Anjarah
Anjbar
Anjdan
Anjebaar
Anjeer
Anjeer -e- Ghizaee Dawaee
Anjeer Bara-e- Tiryaaq
Anjeer Barae Tihaal
Anjeer Khushk Kofta
Anjeer Khushk Sirka Angoori Wali
Anjeer/ Teen
Anjodaan
Anjoosha
Anjora Bara-e- Ishaal
Anjora Bara-e- Taskheen
Anjudaan
Anjurah
Ankabab Barae Suda-e- Safraavi
Ankaboot
Ankaboot Baraae Humma
Ankaboot Haabis Dam
Anmat Ras
Anoma
Anooshdaaru
Anooshdaaru Zakai
Anooshdaaru Alvi Khani
Anooshdaaru Jadwaari
Anooshdaaru Kafoor Moaddil E Haraarat
Anooshdaaru Loolwi
Anooshdaaru Lulooi Hkm Ahmad A
Anooshdaaru Lulooi Hkm Baqa Khan
Anooshdaaru Lulooi Hkm Haadi
Anooshdaaru Lulooi Hkm Haadi A
Anooshdaaru Lulooi Hkm Mohd Raza
Anooshdaaru Luluvi
Anooshdaaru Luluvi-1
Anooshdaaru Luluwi-1
Anooshdaaru Luluwi-2
Anooshdaaru Luluwi-3
Anooshdaaru Muqawwi-e- Jigar
Anooshdaaru Qaabiz
Anooshdaaru Qabiz
Anooshdaaru Saada
Anooshdaaru Saada Alvi Khani
Anooshdaaru Saada Alvi Khani-1
Anooshdaaru Saada Safarjali
Anooshdaaru Saada Zarishki
Anooshdaaru Saada-2
Anooshdaaru Safarjali
Anooshdaaru Tabasheer Moaddil E Haraarat
Anooshdaarvi Luluvi-1
Anooshdaroo Lu`luwi
Anoshdaaru
Anoshdaaru Luluwi
Anqaroya
Anqaroya -e- Kabir
Anqaroya Barae Sara
Anqaroya Kabeer
Anqaroya Sagheer
Anqaroya Saghir
Anqaroya-e-kabeer
Anqaroya-e-sagheer
Anqaruya Kabeer
Anqaruya Sagheer
Anqood
Anrafeenoos
Ansal Baraai Ghizaa -e- Dawaai
Ansal Baraai Hazm
Ansal Baraai Juzaam
Ansal Baraai Maghs
Ansal Baraai Nauooz
Ansal Baraai Qai
Ansal Baraai Qatal -e- Magas
Ansal Baraai Sadar
Ansal Baraai Salaabat -e- Tihaal
Ansal Biryaan Mudir Baul
Ansalees
Antari ( Intestine)
Antlees
Antula/baloot-al-arz
Anufutaanas/ Goh/ Sosmaar
Anzaroot
Anzaroot-e- Ahmar
Anzroot
Anzroot Baray Irq-al-nasa
Aqaaqia
Aqaarib
Aqaqiya
Aqarqarha
Aqarqarha Barae Ummus Sibyaan
Aqarqarha Barae Ummus Sibyaan1
Aqeeq
Aqeeque
Aqeeque Baraai Nazr -e- Bad
Aqeeque Mu,assir Bil Khaassah
Aqeeque Sokhta
Aqeeque Soodah
Aqhawaan
Aqit
Aqmaa-ur- Rummaan
Aqraa Baatiqaan Al Akbar (zaroor Al Asfar Al Kabir)
Aqraas
Aqraas Maazaryun
Aqraas-al- Asharat-al- Advia
Aqraas-e- Adarmawa
Aqraas-e- Afaawiyah
Aqraas-e- Ambarbaarees
Aqraas-e- Ambarbaarees 2
Aqraas-e- Ambarbaarees Aakhar
Aqraas-e- Ambarbaarees Digar
Aqraas-e- Ambarbaarees Lana
Aqraas-e- Andrukhuroon
Aqraas-e- Fooh
Aqraas-e- Induomaakhas Aakhar
Aqraas-e- Kaafoor 1
Aqraas-e- Kaafoor 2
Aqraas-e- Kaafoor Lana
Aqraas-e- Kaukab
Aqraas-e- Kindi
Aqraas-e- Luk
Aqraas-e- Tabaasheer Ba Bazr-al- Hummaz
Aqraas-e- Tabaasheer Ba Bazr-al- Hummaz 2
Aqraas-e- Tabaasheer Ba Turanjabeen
Aqraas-e- Tabaasheer Ba Turanjabeen 2
Aqraas-e- Ward Ba Saqmuniya
Aqraas-e- Ward Ba Sunbul
Aqraas-e- Ward Ba Tabaasheer
Aqraatiqoon
Aqrab
Aqrab Bahri
Aqrab Baraai Gazeedan -e- Aqrab
Aqrab Baraai Sammiyat -e- Maar
Aqrab Birayan Baraai Surfa Baarid
Aqrab Sokhta Baraai Hasaat
Aqrab/ Askor-e-bee/ Bichchhoo
Aqras Barae Ilaoos
Aqras-e- Abumoolees
Aqras-e- Kafoor 4
Aqras-e- Ward
Aqras-e- Ward [dabeed-al- Ward]
Aqras-e- Ward 2
Aqras-e- Ward Bara-e- Humma-e- Ghib
Aqras-e-ilaoos
Aqreetashi/ Iqreeti
Aqshooriyoon
Aqsoon
Aqtaryoon Aakhar
Aqti
Aque,aque
Ar,ar
Araak
Arad Fanani
Arad Ki Sharaab
Arad-e- Karsana
Arak Ras
Arand
Arand Bara-e- Suda
Arand Bara-e- Tashannuj
Arand Bara-e- Zeeq-ul- Nafas
Arand Barae Nutool
Arand Ka Halwa
Arandi Paak Deegar
Araq
Araq Bara-e- Taqwiyat-e- Me`da
Araq Sarpooka Dafi-e- Sammiyat
Araq Siras Barae Juzaam
Araq Siras Neem Wala Barae Juzaam
Araq-e- Anbarbaaris
Araq-e- Hajar Sam
Araq-e- Paan
Araq-e- Paan Deegar
Araq-e- Paan-1
Araq-e- Riyaazat-e- Insaan
Araq-e- Riyaazat-e- Insaan Wardi
Araq-e-humma
Araqu
Arar
Arar (abhal)
Arastoon Sagheer
Arastoon- Sagheer
Arastoon-e-sagheer
Arbayan
Arbiyatayoon/arqatiyoon
Areeqi
Areequi
Arfatiyoon
Arghaamooni
Arghamooni
Arghawaan
Arhar
Arhar Ghizaee
Arisht -e- Munashshi Deegar
Arisht -e-munashshi
Arisht -e-munashshi Deegar
Arisht -e-muqawwi
Arisht Barae Hisaat
Arisht Barae Malikholia
Arisht Barae Sangrehni
Arisht-e-muqawwi
Arjun
Armaak
Armaak (kadu)
Armaal
Armal
Armaneen
Arnab Bahri
Arnab Bara-e- Sara
Arnab Barri
Arnab Behri
Arnab Behri Bara-e- Shar
Arnie
Aroosa
Arq
Arq Abresham Murakkab Alwi Khan
Arq Amber
Arq Baadiyan Murakkab
Arq Baadranjboya
Arq Baadranjboyah
Arq Barae Miraaq
Arq Barae Tap-e- Safravi
Arq Barai Tabreed
Arq Belgiri
Arq Chob Chini
Arq Chob Chini Deegar
Arq Chobchini
Arq Chobchini Deegar
Arq Gaozaban Anbari
Arq Hayaat
Arq Jaawedaani Bara-e- Khafaqaan
Arq Ketki
Arq Koknar
Arq Mako Murakkab
Arq Muqawwi Deegar
Arq Sandal Murakkab Alwi Khan
Arq Seh Gul
Arq Sheer Mukhtasar Barae Khafaqan
Arq Ustukhuddoos
Arq Ustukhuuddus
Arq Zarishk
Arq -e- Amber
Arq -e- Amber-1
Arq -e- Aswad Baarid
Arq -e- Champa
Arq -e- Gajar
Arq -e- Jazar
Arq -e- Jazar Sada
Arq -e- Kashoos
Arq -e- Maasika
Arq -e- Paarjaat
Arq -e- Samar -e- Utraj
Arq -e- Saunf
Arq -e-anbar-03
Arq -e-muqawwi
Arq Afsanteen
Arq Ajwayin
Arq Anannas
Arq Anannas Saadah
Arq Anannas{ Az Khulasah}
Arq Anannas{kitab-al-miftah}
Arq Anbar-2
Arq Asl-e- Khamaan Barae Jhaeen
Arq Baadranjboya
Arq Badiyan
Arq Badyaan
Arq Bahaar
Arq Baikh-e- Roosa Masaale Wala
Arq Banafshah
Arq Bara-e Daf-e- Amraaz-e- Saudaavi
Arq Bara-e- Miraqiyaan
Arq Bara-e- Amraaz-e- Saudavi- A
Arq Bara-e- Amraaz-e- Saudaviyah
Arq Bara-e- Amraz-e- Saudawi
Arq Bara-e- Dard-e- Me`dah
Arq Bara-e- Faalij
Arq Bara-e- Humma Safravi
Arq Bara-e- Istisqaa
Arq Bara-e- Khadar
Arq Bara-e- Khafaqaan Wa Ghasayaan
Arq Bara-e- Khafqaan Baarid
Arq Bara-e- Maali Kholia Saudaavi
Arq Bara-e- Mabroos
Arq Bara-e- Marz-e- Haar
Arq Bara-e- Nazla Haar
Arq Bara-e- Qai
Arq Bara-e- Taqweeat-e-qalb Wa Dimaagh
Arq Bara-e- Taqwiyat-e- A`za
Arq Bara-e- Taqwiyat-e- Qalb-va Dimaagh
Arq Bara-e- Taqwiyat-e-bah
Arq Bara-e- Zaat-us- Sadr
Arq Bara-e-meda
Arq Baraae Tarteeb
Arq Baraai Kabid
Arq Barae Auram-e- Ahsha
Arq Barae Ihteraq-e-dam
Arq Barae Joo-ul-baqar 1
Arq Barae Juzaam
Arq Barae Taqwiat-e- Dimagh
Arq Barai Amraaz-e- Tihaal
Arq Barai Bars
Arq Barai Bars Aswad
Arq Barai Fasaad-e- Dam
Arq Barai Josh Wa Ehteraq Dam
Arq Barai Juzaam
Arq Barai Juzaam Wa Khaarish
Arq Barai Muhallil-e- Riyah
Arq Barai Sil Wa Diq
Arq Barai Sil Wa Diq Deegar
Arq Barai Tahleel-e- Riyah
Arq Barai Tarteeb Badan
Arq Barg-e- Aroosa
Arq Barg-e- Neem Bara-e- Istisqaa
Arq Barg-e-murad Bara-e- Yarqan
Arq Basl Al Ansal
Arq Bed Bara-e- Suda-e- Haar
Arq Bed Mushk
Arq Bed Sada
Arq Biranjasaf
Arq Chob Chini ( Nuskha Alwi Khan )
Arq Chobchini
Arq Chobchini Alwi
Arq Chuhaara Barae Khafqan
Arq Daar-e-sheeshaan
Arq Daarchini Murakkab (nuskha Alvi Khan)
Arq Deegar Barae Tahajjur-e- Tihaal
Arq E Doodh Deegar
Arq E Filfil Surkh
Arq E Madmaalti
Arq E Makhlasa
Arq E Mazu Bara E Zarooq
Arq Gaozaban Ambari
Arq Gaozaban Ambari Deegar
Arq Gul E Mulsari
Arq Gul E Mulsari Bara E Saoot
Arq Gul-e- Gurhal
Arq Gul-e- Madmaalti
Arq Gul-e- Neeb
Arq Gul-e- Neeb Deegar
Arq Gul-e- Sadbarg
Arq Gul-e- Senbhal
Arq Gul-e-neem Bara-e- Fasaad-ud-dam-va Juzaam
Arq Gulab
Arq Gulab Bara-e- Suda-e- Haar
Arq Haazim
Arq Haazim Wa Kaasir
Arq Halela
Arq Halela Deegar
Arq Hasheeshat-us- Sua`al
Arq Ilaichi
Arq Inab-al-salab
Arq Jaawedaani Deegar
Arq Jazr Muqawwi-e- Baah
Arq Kanol
Arq Kasni
Arq Ketki Hakim Ajmal Khan
Arq Ketki Bara-e- Qalb Wa Dimaagh
Arq Kibreet
Arq Kibreet Bara-e- Bawaseer
Arq Kibreet Bara-e- Naqs-e-hraarat
Arq Kibreet Bara-e- Qabz
Arq Kibreet Bara-e- Suaal-e- Muzmin
Arq Kibreet Bara-e- Tashannuj
Arq Kibreet Bara-e- Zaheer
Arq Kibreet Bara-e- Zeeequn Nafs
Arq Kibreet (anthelminthic)
Arq Kibreet (appetizer)
Arq Kibreet (digestitve)
Arq Kibreet (tremor)
Arq Kibreet 13
Arq Kibreet Bara-e- Bawaseer
Arq Kibreet Bara-e- Dafi-e- Sumoom
Arq Kibreet Bara-e- Humma
Arq Kibreet Bara-e- Jhaeen
Arq Kibreet Bara-e- Nasoor
Arq Kibreet Bara-e- Zafrah
Arq Kibreet Bara-e- Zaheer-e- Ameebi
Arq Kibreet Bara-e- Bah
Arq Kibreet Bara-e- Bakhr-al-fam
Arq Kibreet Bara-e- Ehtabass-e- Baul
Arq Kibreet Bara-e- Ehtebaas-e- Tams
Arq Kibreet Bara-e- Humma
Arq Kibreet Bara-e- Istisqaaa
Arq Kibreet Bara-e- Jiryaan
Arq Kibreet Bara-e- Jiryaan-e- Mani
Arq Kibreet Bara-e- Mufajjr-e- Awraam
Arq Kibreet Bara-e- Mufattit-e- Hasat
Arq Kibreet Bara-e- Musaffi-e- Dam
Arq Kibreet Bara-e- Nafs-ud-dam
Arq Kibreet Bara-e- Qooba
Arq Kibreet Bara-e- Ramaad
Arq Kibreet Bara-e- Ramad
Arq Kibreet Bara-e- Sadr
Arq Kibreet Bara-e- Salabat Warm
Arq Kibreet Bara-e- Shahwat
Arq Kibreet Bara-e- Suda
Arq Kibreet Bara-e- Uqr
Arq Kibreet Bara-e- Waja
Arq Kibreet Bara-e- Waja -ul- Asnaan
Arq Kibreet Bara-e- Waja Batn
Arq Kibreet Bara-e- Waja Maqad
Arq Kibreet Bara-e- Waja-al- Zahr
Arq Kibreet Bara-e- Waja-ul- Uzn
Arq Kibreet Bara-e- Zaheer
Arq Kibreet Bara-e- Zanqah
Arq Kibreet Bara-e-lasat -ul-aqrab
Arq Mako
Arq Mako Barae Tap-e- Safravi
Arq Mueen-e- Hamal
Arq Mufarreh
Arq Mujarrab Bara-e- Humma Safravi
Arq Munshi Deeghar
Arq Muqawwi
Arq Muqawwi Baarid
Arq Muqawwi Deegar
Arq Muqawwi Wa Mufarreh
Arq Muqawwi-e- Aaza-e-e Raeesa
Arq Muqawwi-e- Me`dah Deegar
Arq Muqawwi-e-janeen
Arq Nilofar Bara-e- Suda-e- Haar
Arq Nilofer Barai Maali Kholia
Arq Post-e-saaq Neem Bara-e- Fasaad-ud-dam-va Juzaam
Arq Qamqaam Muhammir
Arq Sada Garam Barai Zeequn Nafs
Arq Sadagarm
Arq Salab
Arq Seeyooti
Arq Shah Arzani Wala
Arq Sheer
Arq Sheer Bara-e- Qulaa`
Arq Sheer Bara-e- Humma-e- Diq
Arq Sheer Bara-e- Khafqaan
Arq Sinjad
Arq Siras Wa Neem
Arq Tambaaku
Arq Tambool
Arq Tandu
Arq Tappe Safrawi
Arq Tukhm-e- Papita
Arq Unaali Musaffi
Arq Unaali Musaffi Kabeer
Arq Ustukhuddoos
Arq Zeera
Arq-barg-bakayin Baraai Bahayim
Arq-brae-conjunctivitis
Arq-brae-khafqaan
Arq-brae-mufarreh
Arq-e- Ketki
Arq-e- Aasoo
Arq-e- Abresham
Arq-e- Ajeeb
Arq-e- Ajmal Khan
Arq-e- Ambar
Arq-e- Ambar Deeghar
Arq-e- Ambar Muqawwi-- Meda
Arq-e- Ambar Musakhkhin-e- Me`dah
Arq-e- Amla
Arq-e- Anba Bara-e- Rabw
Arq-e- Anbar
Arq-e- Anbar Barees Kafoori
Arq-e- Arand
Arq-e- Baans Barae Suaal
Arq-e- Badiyan
Arq-e- Bael
Arq-e- Bahaar
Arq-e- Bahaar Deegar
Arq-e- Bakayan
Arq-e- Bakayan Aaftabi
Arq-e- Baqla-wa- Faranjmushk
Arq-e- Bed Mushk
Arq-e- Bed Sadah
Arq-e- Bel
Arq-e- Bhangra
Arq-e- Bijesar
Arq-e- Bindaal
Arq-e- Biskhapra Bara-e-yarqan Wa Qoolanj
Arq-e- Chob Chini
Arq-e- Chob Chini Deegar
Arq-e- Chobchini
Arq-e- Chobchini Deegar
Arq-e- Daarchini Barae Tarash
Arq-e- Daarchini Barae Yaraqaan
Arq-e- Daarchini Muirakkab
Arq-e- Deegar
Arq-e- Deegar Barae Bars Aswad
Arq-e- Deegar Barai Josh Wa Ehteraq Dam
Arq-e- Deegar-1
Arq-e- Deegar-2
Arq-e- Doodhi Barae Istisqa
Arq-e- Faawaaniya Bara-e- Niqris
Arq-e- Faulaad (a)
Arq-e- Faulaad (b)
Arq-e- Faulaad (c)
Arq-e- Faulaad (e)
Arq-e- Fawaakeh
Arq-e- Fawakeh
Arq-e- Fawakeh Ba Nuskha Khaas
Arq-e- Filfil-us- Sodaan
Arq-e- Gajar
Arq-e- Gaozaban
Arq-e- Gaozaban Ambari
Arq-e- Gaozaban Bara-e- Maalikholia
Arq-e- Gazar
Arq-e- Gazar Anbari Ba Nuskha Kalan
Arq-e- Gazar Bara-e- Malikholia Miraaqi
Arq-e- Gazar Sada
Arq-e- Genda
Arq-e- Genda 2
Arq-e- Gilo
Arq-e- Gilo Deegar
Arq-e- Gul Barae Tap Wa Larzah
Arq-e- Gul-e- Babool Barae Khafqaan
Arq-e- Gul-e- Gara
Arq-e- Gulab
Arq-e- Haazim
Arq-e- Hamaama
Arq-e- Handquqa Barae Istisqaa
Arq-e- Hara Bhara
Arq-e- Hartal
Arq-e- Hayaat
Arq-e- Hazoom
Arq-e- Hazoom Nuskha Khaas
Arq-e- Hindi
Arq-e- Ilaichi
Arq-e- Jawansa
Arq-e- Jawansa Ba- Jai Aab
Arq-e- Jawasa
Arq-e- Jazar
Arq-e- Jhao Barae Warm-e- Tihaal
Arq-e- Kachnaal
Arq-e- Kachnaal Bar-e- Istisqaa
Arq-e- Kaddu
Arq-e- Kafoor
Arq-e- Kafoor Alwi Khan
Arq-e- Kafoor Ba Nuskha-e- Degar
Arq-e- Kasni
Arq-e- Kazmi
Arq-e- Keora
Arq-e- Ketki Deegar Bara-e- Qalb Wa Dimaagh
Arq-e- Ketki Deegar Bara-e- Qalb Wa Dimaagh
Arq-e- Khabsul Hadeed
Arq-e- Khas Barae Khafqaan
Arq-e- Khushboo Bara-e- Amraaz-e- Asbi
Arq-e- Khushboo Bara-e- Amraaz-e- Asbi Degar
Arq-e- Luffah
Arq-e- Maah Farfeen
Arq-e- Maaul Jubn
Arq-e- Maaul Lehm Ambari Ba Nuskha Kalan
Arq-e- Maaul Lehm Chob Cheeni Wala
Arq-e- Maaul Lehm Deegar
Arq-e- Maaul Lehm Khaas
Arq-e- Maaul Lehm Mako Kasni Wala
Arq-e- Mako
Arq-e- Marzanjosh
Arq-e- Matbookh Haft Rozah
Arq-e- Mmurakkab Musaffi Khoon Nuskha Kalan
Arq-e- Mom
Arq-e- Mukhallasah
Arq-e- Mukhtara`
Arq-e- Mundi
Arq-e- Muqawwi-e- Basar
Arq-e- Murakkab
Arq-e- Murakkab Shareef Khan
Arq-e- Musaffi
Arq-e- Musaffi-e- Dam
Arq-e- Mushtahi
Arq-e- Na`naa Bara-e- Jamood-ud-dam
Arq-e- Nana
Arq-e- Nankhwah
Arq-e- Nankhwah Deegar
Arq-e- Nankhwah Nuskha Deegar
Arq-e- Nilofar
Arq-e- Nilofer
Arq-e- Nilofer Bara-e- Zeeq
Arq-e- Paan
Arq-e- Paan Deegar
Arq-e- Palaas
Arq-e- Pathhar Phori
Arq-e- Peepal
Arq-e- Persiaaoshaan
Arq-e- Piya Raanga
Arq-e- Post-e-saaq-e- Rawasan Barae Daa-ul- Feel
Arq-e- Pudina
Arq-e- Qandi Khaas
Arq-e- Qaqull
Arq-e- Qaqull 1
Arq-e- Qaranfal
Arq-e- Qaranfal Shaami
Arq-e- Rangtra
Arq-e- Sabooti
Arq-e- Sad Barg
Arq-e- Sada Garam Barae Zeequn Nafas
Arq-e- Sambhalu Barae Amraz-e-jild
Arq-e- Samm-ul-faar
Arq-e- Sammulfar A
Arq-e- Sandal
Arq-e- Sanjad (ghubaira)
Arq-e- Satar
Arq-e- Senbhal
Arq-e- Shaahtara
Arq-e- Shaftalu Bara-e- Deedan
Arq-e- Shahatra
Arq-e- Shahatra Deegar
Arq-e- Shahitra
Arq-e- Shahtara Bara-e- Hikka
Arq-e- Shahtara Bara-e- Sudad-ul- Kabid-va Tehaal
Arq-e- Sheer
Arq-e- Sheer Akmal Khan
Arq-e- Sheer Bara-e- Bekhwabi
Arq-e- Sheer Bara-e- Khafqaan Saudavi
Arq-e- Sheer Bara-e- Maali Kholia Wa Khafaqaan
Arq-e- Sheer Bara-e- Maslool
Arq-e- Sheer Baseet
Arq-e- Sheer Deegar Bara-e- Madqooq
Arq-e- Sheer Hakim Waris Ali Khan
Arq-e- Sheer Kafoori
Arq-e- Sheer Muqawwi-e- Qalb
Arq-e- Sheer Murakkab
Arq-e- Siras
Arq-e- Sumbul
Arq-e- Suzak
Arq-e- Tabreed-e- Dimaagh
Arq-e- Tambol
Arq-e- Tambol Hakim Mehdi Wala
Arq-e- Tambol Zakaai
Arq-e- Tarkhoon
Arq-e- Tendu Bara-e- Ishaal
Arq-e- Tesu
Arq-e- Tezaab Bara-e- Bars
Arq-e- Tezaab Barai Bars
Arq-e- Tezaab Mufeed Bara-e- Bars
Arq-e- Tuffah
Arq-e- Unnab
Arq-e- Ushbah
Arq-e- Ushtur Khaar
Arq-e- Zabal
Arq-e- Zardak
Arq-e- Zarishk
Arq-e-aas Bara-e- Khurooj-e-maqad
Arq-e-aas Bara-e- Taqviyat-e-meda
Arq-e-artaneesa
Arq-e-asaaroon Asfar
Arq-e-asaroon
Arq-e-bahar
Arq-e-bahar 1
Arq-e-barg-e-azaad Darakht Baraai Ihtibaas-e-haiz
Arq-e-barg-e-bakayin Baraai Qoolanj
Arq-e-bed
Arq-e-belgiri
Arq-e-chob Cheeni
Arq-e-gaozaban
Arq-e-gaozaban Mili Hui Sharaab
Arq-e-gilo-brae-cough
Arq-e-gul-e-daaodi
Arq-e-gulab Baray Ghashi
Arq-e-gulab Mili Hui Sharaab
Arq-e-hamaama Barae Mufarreh
Arq-e-kafoor
Arq-e-kahu
Arq-e-kapaas
Arq-e-kasni
Arq-e-katha
Arq-e-keora
Arq-e-khamar Kham
Arq-e-khansi
Arq-e-laakh Kand Barae Waja-ul Mafasil
Arq-e-loh Asoya Faulad Muqattar
Arq-e-munashshi
Arq-e-mundi
Arq-e-mundi Barai Taqwiyat-e-qalb
Arq-e-paan
Arq-e-pudina Bara-e- Gisyaan
Arq-e-qooqamaaleen Baraai Safra
Arq-e-tarkhoon Barae Munh1
Arq-e-tukhm-e-karanj
Arq-e-zaiyan1
Arq-e-zeerah Siyah Barae Chashm
Arq-gulab-brae-qabz
Arqatyoon
Arqatyun
Arqe Kabid Barae Shabkori
Arqe Gulab Barae Sudae Damvi
Arqeetoon
Arqeetun Bara-e- Salq
Arque Kamrak Barae Suble ( Jala )
Arque Khulanjan Barae Khushoonate Halque
Arque -e- Qaranful Mufarreh Qalb
Arqun
Arseemoon
Artad Bareed
Artaneesa
Artaneesa (bakhur Maryam)
Artaneesa Baraai Gazeedan-e-hawam
Artaneesa Baraai Isquat
Artaneesa Baraai Sudad
Artaneesa Muskir
Artaneesha
Artanisa
Aruz
Aruz Ki Kheer
Aruz/chawal
Aruzz
Arvi
Arvi Bara-e- Ishaal
Arzeez
Asa-r-rai
Asa-ul- Raai (laalsaag)
Asaabe-al- Sufr
Asaaroon
Asab-e- Sufr
Asaba-e- Qutn
Asaba-e- Qutn Barae Sujan
Asaba-e- Qutn Barae Sujan
Asaba-e- Qutn Barae Waram-e- Khusiya
Asaba-sufr (kafe Maryam)
Asabai Safar
Asabe-ul- Usool
Asad
Asad-ul- Adas
Asal
Asal -al-nahal
Asal-ul- Qasab
Asanaasya-e- Kubra
Asanaasya-e- Sughra
Asanaasya-e- Sughra A
Asanasia-e- Kubra
Asanasia-e- Sughra
Asanasiya Kabeer
Asanasiya Sagheer
Asanasiya Sagheer 2
Asanasiya-e-kabeer
Asanasiya-e-sagheer
Asar Raee
Asaroon
Asband Bara-e- Qai
Aseeda-e- Anaar
Aseedah
Aseer Bara-e- Suaal-e- Atfaal
Aseer -e- Bartang
Aseer -e- Sagheer
Aseer -e- Seb Barae Dafe Samoom
Aseer -e- Shajana/sohanjana Barae Ehtebaas-e- Baul
Aseer -e- Shajana/sohanjana Barae Muqee
Aseer -e- Shajana/sohanjana Barae Zeequn-nafs
Aseer -e-sambhalu
Aseer -e-shajana/sohanjana Barae Hazim
Aseer -e-shajana/sohanjana Barae Idraar-e-baul
Aseer -e-shajana/sohanjana Barae Waja-ul-uzn
Aseer Anaghaalus
Aseer Anaghaalus Mukhrij-e-zaloo
Aseer Anaghalus Mukhrij-e-zaloo
Aseer Anba
Aseer Ankol Aatashaki
Aseer Bara-e- Ganj
Aseer Bara-e- Jiryaan -e- Muzmin
Aseer Barg -e- Sankhaholi Barae Khafqaan
Aseer Barg -e- Siras Barae Waj-ul-ain
Aseer Barg Sarphuka Barae Juzaam
Aseer Barg-e- Baadaam
Aseer Barg-e- Sarwali Barae Qula
Aseer Barg-e- Siras Barae Deedaan-e- Amaa
Aseer E Kamoon
Aseer Gul-e- Siras Dafi-e- Samoom
Aseer Gul-e- Siras Barae Deedaan-e- Amaa
Aseer-e- Baqla Yamaniyah
Aseer-e- Artaneesha
Aseer-e- Ausaj
Aseer-e- Barg-e- Bandaal
Aseer-e- Gul -e- Abbasi
Aseer-e- Irsa
Aseer-e- Laaebah
Aseer-e- Lablaab
Aseer-e- Murad
Aseer-e- Qutn
Aseer-e- Rummaan
Aseer-e- Teen
Aseer-e-barg-e- Asar Raee
Aseer-e-kasoos
Aseer-e-sagheer
Aseer-ul-inab
Aseer-ul-malook
Aseere-e- Beekh-e- Lablaab
Aseere-e- Sudaab
Aseerul Mulook
Asfaafas
Asfaanaakh
Asfaarghas
Asfaaye
Asfanaakh
Asfanaakhiya
Asfanakh
Asfanj
Asfanj Bara-e Halq
Asfanj Bara-e- Sil
Asfanj Bara-e- Zakhm
Asfanj Barae Tafteet-e-hasat
Asfanj Humraah-e- Sirka
Asfar Saleem
Asfar/qurtum
Asfargham/ Tubaq
Asfedaaj-al- Rasaas
Asfeedaaj
Asfeedbaaj
Asfeedbaaj Barae Zaat-al-janb
Asfeedbaaj Bashnieni
Asfeedbaaj-e Murgh
Asfeedbaj Baraae Tasmeen-e- Badan
Asfidaj
Asgand
Asgand Barae Taqwiyat-e- Baah
Asgand Ki Goli
Ash Gul Tobacco
Ash-e- Jau
Ash-e- Jau 2
Ash-e- Jau1
Ash-e- Jau3
Ash-e- Jau4
Ash-e- Jau5
Ash-e- Jau6
Ash-e- Jau7
Ash-e- Jau8
Ash-e- Jau9
Ashbah
Ashkhaar
Ashqa
Ashraas
Ashraas Moharraq
Ashraque
Asinoob
Asiyus
Asl
Asl -e- Aamlilis
Asl -e- Fuqlaminoos
Asl -e- Jaosheer
Asl -e- Qantooriyoon Kabir
Asl -e- Qasa-ul- Hamaar
Asl -e- Qissa
Asl -e- Qissa -e- Bustaani
Asl E Sosan
Asl E Sosan Aasmaanjuni
Asl-e- Bilaadur
Asl-e- Faawaaniya
Asl-e- Sosan
Asl-e-aaqar Qarha
Asl-e-faashra
Asl-e-foo
Asl-e-laaghiyah
Asl-e-labniya
Asl-e-matbookh
Asl-e-qasab
Asl-e-qissaulhimar
Asl-e-saqmoniya
Asl-e-sasaliyoos
Asl-e-shaljam Sehraai
Asl-e-uleeq
Asl-us- Soos
Asl-us- Sosan
Asl/ Kazmazaj
Asl/shahad Bara-e- Bawaseer
Asleekh
Aslus Soos
Asp
Asp-e-daryai
Aspaghol
Aspaghol Muhammas
Aspaghol Bara-e- Ain
Aspaghol Biryan
Aspaghol Biryan Badaami
Aspagol
Aspand
Aspast Bara-e- Muqaami Istemal
Asqanqoor
Asqanqoor (rohoo)
Asqoolinioos
Asraar Bara-e- Taqviyat
Asrooza
Assedah-e- Sha`eer
Astaraghaalees
Astarateeqoos
Aswad Saleem
Atar Gul E Mulsari
Atar Mogra Barai Suda
Atar Mogra Barai Tila
Atar-e- Roosa Barae Amraaz-e- Jild
Atar-e-keora
Atees
Atirya
Atmat
Atmoot
Atoos -e- Kundush
Atoos Baara-e- Suda`
Atoos Bara -e-ikhraaj -e- Masheemah
Atoos Bara-e- Amraaz-e- Dimaagh Baarid
Atoos Bara-e- Amraaz-e- Raas
Atoos Bara-e- Amraaz-e- Baaridah
Atoos Bara-e- Amraaz-e- Dimaagh
Atoos Bara-e- Ghashi
Atoos Bara-e- Ikhtinaq-ur- Reham
Atoos Bara-e- Insidaad-e- Kheyaashim
Atoos Bara-e- Lahaat
Atoos Bara-e- Laqwa
Atoos Bara-e- Laqwa-wa- Faalij
Atoos Bara-e- Leesarghus
Atoos Bara-e- Nisyaan
Atoos Bara-e- Sabal
Atoos Bara-e- Sara
Atoos Bara-e- Sara`
Atoos Bara-e- Shaqeeqa
Atoos Bara-e- Sidr
Atoos Bara-e- Siql-e- Raas
Atoos Bara-e- Subaat
Atoos Bara-e- Suda
Atoos Bara-e- Suda-e- Muzmin
Atoos Bara-e- Zarb-o- Khilfah
Atoos Bara-e- Zukaam
Atoos Barae Ikhraaj-e- Janeen Wa Masheemah
Atoos Barae Sara-o- Saktah
Atoos Barae Usr-e- Wilaadat
Atoos Barai Sarsaam Balghami
Atoos Baray Faalij
Atoos E Filfil
Atoos E Iyaarij
Atoos E Kundus
Atoos E Sudda E Gosh
Atoos Farfiyun Baraae Sadar
Atoos Munaqqi
Atoos Munaqqi-e- Dimaagh
Atoos Wa Ghargharah Brae Zofe Bsaar
Atoos-e- Bara-e- Suda-e- Doodi
Atoos-e- Bazr-e- Ward
Atoos-e- Bindaal
Atoos-e- Bunduq Bara-e- Faalij
Atoos-e- Faalij Wa Laqwa
Atoos-e- Filfil
Atoos-e- Filfil Bara-e- Subaat Ratab
Atoos-e- Filfil Barai Sarsaam Balghami
Atoos-e- Filfil Barai Subaat Ratab
Atoos-e- Haar
Atoos-e- Hanzal
Atoos-e- Hindi
Atoos-e- Irsa
Atoos-e- Jund Barae Subaat Baarid
Atoos-e- Jundbedaster
Atoos-e- Khall
Atoos-e- Kharbaq
Atoos-e- Khardal Barai Nisyaan
Atoos-e- Kudush Barai Sarsaam Balghami
Atoos-e- Kundus
Atoos-e- Kundush
Atoos-e- Kundush Barai Subaat Ratab
Atoos-e- Mohallil Barai Sarsaam Balghami
Atoos-e- Munaqqi
Atoos-e- Mushk Barai Sarsaam Balghami
Atoos-e- Nakchikni Barae Subaat Baarid
Atoos-e- Samandarphal
Atoos-e- Shooniz Bara-e- Nisyaan Balghami
Atoos-e- Tambaku
Atoos-e- Turbud Bara-e- Nisyaan Barid-o- Ratab
Atoos-e-mahuka
Atraaf
Atraaf-e- Sartaan
Atraaf-e- Shanaj
Atraaf-e-faashra
Atraaf-e-murghaabi
Atrahma Tiqaan
Atratiqus
Atrilaal
Atrilal
Atriyah
Atriyah Aarad
Atriyah Aarad Adasi
Atriyah Aarad Baraie Barid Mizaj
Atriyah Aarad Lazeez
Atriyah Az Arad-e- Biranj
Atriyah Az Arad-e- Gundum
Atriyah Az Arad-e- Gundum Labani
Atriyah Az Arad-e- Gundum Lahmi
Atriyah Barae Safravi Mizaj
Atriyah Lahmi
Atriyah-e- Aarad Asli
Atropine
Aujaaeen
Aurasmoon
Ausaj
Ausaj Baraai Ramad
Ausatiyoon
Awafinoos
Ayaaraj Anteyafitroos
Ayaarij
Ayaarij Arkaaghaanees
Ayaarij Bara-e- Faalij
Ayaarij Bara-e- Leesarghus
Ayaarij Bara-e- Qoolanj
Ayaarij Bara-e- Qutrub
Ayaarij Blahyufaqraatees
Ayaarij Boostoos
Ayaarij Boostoos 2
Ayaarij Faiqra Bara.e. Istisqaa
Ayaarij Feelaguraas
Ayaarij Feqra Barai Sarsaam Balghami
Ayaarij Feqra Baray Suda Nazli Haar
Ayaarij Hyufqaraatees
Ayaarij Indrukhoos
Ayaarij Jalinoos Ba Nuskha Bulas
Ayaarij Lana Mujarrab
Ayaarij Taghmoo Antaaki
Ayaarij-e- Arkaaghaanas Ba Nuskha-e- Boolas
Ayaarij-e- Arkeeghaanas
Ayaarij-e- Boostoos
Ayaarij-e- Daryoos
Ayaarij-e- Indrumaakhas
Ayaarij-e- Indrumaakhas Bara-e- Ghargarah
Ayaarij-e- Indrumaakhas Bara-e- Zimaad
Ayaarij-e- Jalinoos
Ayaarij-e- Roofas
Ayaarij-e- Roofas 2
Ayaarij-e- Roofas 3
Ayaraj Arkighanis
Ayaraj Arkighanis( Bara-e- Azzatul Kalab )
Ayaraj Arkighanis( Bara-e- Waja-ul- Kuliah )
Ayaraj Arkighanis( Bara-e- Wajaul Medah )
Ayaraj Feeqra
Ayaraj Jalinoos
Ayaraj Looghadiya
Ayaraj Roofas
Ayaranutaani
Ayarij Bara-e- Suda-e- Balghami
Ayarij Barae Shoosah
Ayarij Jalinoos Ba Nuskha Jumhoor
Ayarij Jalinoos Ba Nuskha-e- Ibn-e- Saraafiyun
Ayarij-e- Arka Ghanees
Ayarij-e- Roofas
Ayarij-e- Saamisoon
Ayarij-e- Saamisoon A
Ayarij-e- Saamisoon B
Ayarij-e- Saamisoon C
Ayarij-e- Saamisoon D
Azaam Moharraq
Azaaraaqi
Azaaya
Azad Darakht
Azad Darkht
Azan-ul-far
Azar Daru
Azaraqi
Azaryoon
Azaryoon/surajmukhi
Azaryuna
Azba
Azfaar -ut- Teeb
Azfaar-al- Teeb
Azfaar-ul- Teeb
Azfaarutteeb
Azl- Wa- Sameen-e- Ain
Azraaqi
Azzibbatul Arjaa
Ba-nuskha-e-khaas
Baabalus
Baabchi
Baablas
Baaboonah
Baad Aaward
Baad Award Bara-e- Tashannuj
Baad-e- Mahraj
Baadaam Ka Gond
Baadaam Shireen
Baadaaward
Baadaward
Baadazehar
Baadranjboya
Baadranjboya Baray Sara
Baadrooj
Baadrooj Bara-e- Sara
Baadrooj Bara-e- Saudavi Amraaz
Baadyaan Bara-e- Junoon
Baadzehar
Baag Nakh
Baajra/ Jaaoras
Baajroojatee
Baal (hair)
Baalchhar
Baalitaroon
Baam Machhli ( Eel)
Baamni
Baan
Baan Barai Amraz-e- Jild
Baan Barai Gosh
Baan Barai Kabid
Baan Barai Sudad
Baan/bakayin
Baanb (baam)
Baans
Baaqila
Baaqla
Baaqla Nabti
Baaqli
Baaqli Misri
Baaqli Qibti
Baaqli/ Baqla
Baaqlii Ratab
Baar -e- Asgand
Baar-e- Bekal
Baar-e- Maaez
Baar-ul- Maaez Barae Waja
Baar-ul- Maaez Daf-e- Hasharaat
Baar-ul- Maaez Daf-e- Sam
Baar-uz- Zaan
Baaraahi Kund
Baarah Singha
Baarah Singhe Ke Seeng Ka Kushta
Baarilumaayun
Baarood
Baarzad
Baasaleeqoon
Baasaleeqoon Hajr-e- Afroji Wala
Baasaleeqoon Raazi Wala
Baasaliqoon Kabeer
Baasaliqoon Sagheer
Baasleeqoon Kabir
Baasleeqoon Saghir
Baat Baray Sheer
Baataanees/baataatees
Baaz
Baaz Ka Khoon Barae Sabal
Baaz Ka Pitta Barae Ain
Baaz Ka Pitta Barae Dafe Samoom
Baaz Ki Beet Barae Bakhoor
Baaz Ki Beet Barae Uqr
Baaz Ki Beet Barae Hamal
Baaz Ki Beet Barae Jild
Baaz Ki Beet Barae Uqr
Baaz Ki Beet Ka Zimaad Barae Bayaaz-e-chashm
Baaz Ki Beet Ka Farzajah Barae Isqaat-e- Hamal
Baaz Mahraj
Baazinjaan
Baazrooj
Bableen/baqla-e-humaqa
Bablus
Babool
Babool Ke Gond Ki Majoon
Babool Kaa Gond/samagh Arbi
Baboona
Baboonah
Baboonah Gao
Baboonaj
Babuna
Bach
Bachcha Kabootar
Bachchah-e-dajaajah
Bachh Ki Majoon
Bachhnaak Ki Deegar Goli
Bachhnaak Ki Goli
Bachhnak Ki Goli
Bachnaak/ Beesh
Bad Sari
Badaam Talkh Ka Tel ( Raughan-e- Badaamtalkh)
Badadiqoon Bara-e- Sara
Badam Barbari
Badam Naaras
Badam Shireen
Badam Talkh
Badam-e-barbari
Badanjaan Biryan
Badanjan
Badanjan Taza
Badarikand
Badarkas/ Bad Raaksh
Badashqaan
Badaskaan
Badavard
Badhaara/shaarif
Badhal
Badikorah
Badranjboya
Badraqa
Badrooj
Badyan Khatai
Bael Khaam
Bael Khaam Bara-e- Ishaal
Baelmoon
Bahar
Bahera
Bahkoor -e- Qafrul Yahood
Bahkoor Bara-e- Nazf-ud- Dam
Bahkoor-e-luk
Bahman Pistah
Bahman Surkh-wa- Safaid
Bahmi
Bahramaj
Bai Khamba
Baigan (taaza)
Baigan Mushawwa
Baikal
Baikh E Mulsari Bara E Ghargaraah
Baikh Sarphuka Barae Usr-e- Wiladat
Bail (ox)
Baiz Khaam Barae Nazf-ud-dam
Baiz Neem Brist
Baiz Neem Garm
Baiza Bara-e- Buhat-us- Saut
Baiza Barae Nuzool-e- Maa
Baiza Hubaara Zafran Wa Roghan-e- Gul Wala
Baiza Hubaara Zait Wala
Baiza Sirke Wala
Baiza-e- Banaat Wardaan
Baiza-e- Batakh
Baiza-e- Hirbaa
Baiza-e- Kham
Baiza-e- Murg
Baiza-e- Murgabi
Baiza-e- Neem Brisht
Baiza-e- Sang Pusht
Baiza-e- Sulahafaat
Baiza-e- Sumaani
Baiza-e- Tateeri Bara-e- Kasrat-e- Naum
Baiza-e-hidaat
Baizah
Baizah-e- Bageri
Baizah-e- Bagula
Baizah-e- Bulbul Barae Bah
Baizah-e- Durraj
Baizah-e- Sulahfaat
Baizah-e- Varshaan Bara-e- Taqviyat-e-bah
Baizah-e-batakh
Baizah-e-chandool
Baizah-e-kabak
Baizah-e-kabak Khaam
Baizah-e-kabootar Barayi Takallum
Baizah-e-kabootar Khaam
Baizah-e-maahi
Baizul Asaafeer
Bajra (javars)
Bajra Ghizaae-e-dawaai
Bajrah
Bakayin Chatni
Bakhoo-e- Muqawwi-e-dandan
Bakhoor
Bakhoor Anbar
Bakhoor Bakayin
Bakhoor Baqlat-ul- Ramal
Bakhoor Bara-e- Faalij
Bakhoor Barae Humma Riba Daerah
Bakhoor Barae Isqaat-e- Janeen
Bakhoor Barg Panj Angusht
Bakhoor E Khall
Bakhoor Kafoor
Bakhoor Karafs
Bakhoor Kazmazaj
Bakhoor Mom
Bakhoor Mukhrij -e-janeen Wa Masheemah
Bakhoor Ood
Bakhoor Panj Angusht
Bakhoor Post-e- Bekal
Bakhoor Qanfaz
Bakhoor Sandal
Bakhoor Sargeen Taoos
Bakhoor Sibr
Bakhoor Sinn Feel
Bakhoor Turanj
Bakhoor -e- Akbar Baraai Surfa
Bakhoor -e- Agar Baraai Qummal
Bakhoor -e- Anisoon
Bakhoor -e- Aran Baraai Ikhtinaq -ur- Raham
Bakhoor -e- Balanjaasif
Bakhoor -e- Chashm
Bakhoor -e- Farfeer
Bakhoor -e- Hawaam
Bakhoor -e- Izkhar
Bakhoor -e- Jaosheer
Bakhoor -e- Jaraad Deegar
Bakhoor -e- Jild -e- Asad
Bakhoor -e- Kharbaq
Bakhoor -e- Khartoom Feel Baraae Bawaseer
Bakhoor -e- Kibrit
Bakhoor -e- Mane- Hamal
Bakhoor -e- Maryam
Bakhoor -e- Munaqqi
Bakhoor -e- Murr
Bakhoor -e- Mushk
Bakhoor -e- Ood Balsaan
Bakhoor -e- Par Uqaab
Bakhoor -e- Qaisum Dafe` Hasharaat
Bakhoor -e- Qanturiun Sagheer Baraae Kuzaaz
Bakhoor -e- Qirdmaana Qaatil Janeen
Bakhoor -e- Qissoos
Bakhoor -e- Qust Mudir Haiz
Bakhoor -e- Sandaroos
Bakhoor -e- Sargeen -e- Mahooka
Bakhoor -e- Sudab
Bakhoor -e- Suddab
Bakhoor -e- Sum -e- Ustur
Bakhoor -e- Waja -ul- Uzun
Bakhoor -e-khal
Bakhoor -e-sadaf Barae Mirgi
Bakhoor -e-safanduliyun
Bakhoor Aaqarqarha
Bakhoor Afsanteen Barae Humma Muwaazibah Balghami
Bakhoor Akhsaa-us- Saur
Bakhoor Anisoon
Bakhoor Ankol Bara-e-bawaseer
Bakhoor Aspand Bara-e- Nawaseer
Bakhoor Azfaar-ut- Teeb
Bakhoor Baar Zad
Bakhoor Babuna
Bakhoor Bakg-e- Gaz
Bakhoor Bakhoor-e-kabak Dari
Bakhoor Baladur
Bakhoor Balsan
Bakhoor Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Bakhoor Bara -e- Hamal
Bakhoor Bara -e- Ikhtinaq -ur- Reham
Bakhoor Bara -e- Isqaat -e- Janeen
Bakhoor Bara -e- Leesarghus
Bakhoor Bara -e- Nutu -e- Reham
Bakhoor Bara -e- Saaleel
Bakhoor Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Bakhoor Bara-e Idraar-e- Tams
Bakhoor Bara-e Sara
Bakhoor Bara-e- Aatashak
Bakhoor Bara-e- Aatishak
Bakhoor Bara-e- Amraaz-e- Rehm
Bakhoor Bara-e- Baasoor
Bakhoor Bara-e- Baasoor-1
Bakhoor Bara-e- Baul Fil- Firaash
Bakhoor Bara-e- Bawaaseer
Bakhoor Bara-e- Bawaseer
Bakhoor Bara-e- Bawaseer-e- Baadi
Bakhoor Bara-e- Chechak
Bakhoor Bara-e- Chhaajan
Bakhoor Bara-e- Chhaajan-1
Bakhoor Bara-e- Dard-e- Gosh
Bakhoor Bara-e- Faalij
Bakhoor Bara-e- Ghashi
Bakhoor Bara-e- Hasba2
Bakhoor Bara-e- Humma
Bakhoor Bara-e- Humma Dairah
Bakhoor Bara-e- Humma Ufoonia
Bakhoor Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Bakhoor Bara-e- Humma-e- Riba’
Bakhoor Bara-e- Humma-e-riba’
Bakhoor Bara-e- Huwaam
Bakhoor Bara-e- Idraar-e- Tams
Bakhoor Bara-e- Ihtebaas-e- Baul
Bakhoor Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen Murdah
Bakhoor Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen Wa Masheema
Bakhoor Bara-e- Isqaat-e- Hamal
Bakhoor Bara-e- Isqaat-e- Hamal Wa Tasheel-e- Wilaadat
Bakhoor Bara-e- Isqaat-e- Janeen
Bakhoor Bara-e- Isqaat-e-hamal
Bakhoor Bara-e- Istisqaa
Bakhoor Bara-e- Judree
Bakhoor Bara-e- Khasham
Bakhoor Bara-e- Khasham Baarid-1
Bakhoor Bara-e- Khunaaq
Bakhoor Bara-e- Khuraaj
Bakhoor Bara-e- Kirm -e- Asnaan
Bakhoor Bara-e- Kirm -e- Asnaan - A
Bakhoor Bara-e- Lahaat
Bakhoor Bara-e- Laqwa
Bakhoor Bara-e- Leesarghus
Bakhoor Bara-e- Maghs
Bakhoor Bara-e- Mudirr-e-baul
Bakhoor Bara-e- Nazla
Bakhoor Bara-e- Nazla Muhtabis
Bakhoor Bara-e- Nifaas
Bakhoor Bara-e- Qalb
Bakhoor Bara-e- Rabw
Bakhoor Bara-e- Rasha
Bakhoor Bara-e- Reeh-e- Uzn
Bakhoor Bara-e- Riboo
Bakhoor Bara-e- Rubu
Bakhoor Bara-e- Saaleel
Bakhoor Bara-e- Sailaan-e- Anaf
Bakhoor Bara-e- Sang-e- Masaanah
Bakhoor Bara-e- Sara
Bakhoor Bara-e- Sara,a Wa Gazeedan-e-huwam
Bakhoor Bara-e- Shaqeeqa
Bakhoor Bara-e- Shaqeeqah
Bakhoor Bara-e- Shaqiqah
Bakhoor Bara-e- Sozish Wa Ihtebaas-e- Baul
Bakhoor Bara-e- Su`al
Bakhoor Bara-e- Su`al-e- Muzmin
Bakhoor Bara-e- Suda
Bakhoor Bara-e- Suda Baarid Maaddi
Bakhoor Bara-e- Suda-e- Baarid
Bakhoor Bara-e- Suda-e- Balghami
Bakhoor Bara-e- Suda-e- Saudaavi
Bakhoor Bara-e- Suda`-e- Haar Maa`ddi
Bakhoor Bara-e- Sudda -e- Anf
Bakhoor Bara-e- Sudda -e- Anf - A
Bakhoor Bara-e- Suzaak
Bakhoor Bara-e- Ta`aqqud-e- Mafasil
Bakhoor Bara-e- Taaqqud-e- Mafaasil
Bakhoor Bara-e- Taneen
Bakhoor Bara-e- Tap-e-balghami Muzmin
Bakhoor Bara-e- Taqteer Wa Usr-e- Baul
Bakhoor Bara-e- Tashannuj
Bakhoor Bara-e- Tasheel-e- Wilaadat
Bakhoor Bara-e- Turfa
Bakhoor Bara-e- Umm-us- Sibyaan
Bakhoor Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Bakhoor Bara-e- Waja-ul-uzn
Bakhoor Bara-e- Waja`
Bakhoor Bara-e- Waram
Bakhoor Bara-e- Warm-e- Unsayain
Bakhoor Bara-e- Wasee
Bakhoor Bara-e- Zaheer
Bakhoor Bara-e- Zeequn Nafs
Bakhoor Bara-e- Zukaam
Bakhoor Bara-e- Zukaam Safraawi
Bakhoor Bara-e-amraaz-e-mukhlatif
Bakhoor Bara-e-isqaat
Bakhoor Bara-e-isqat-e-janeen
Bakhoor Bara-e-kirm-e-dandan
Bakhoor Bara.e. Isqaat-e- Hamal
Bakhoor Bara.e. Raboo Wa Suaal
Bakhoor Bara.e. Saaleel Wa Khilaan
Bakhoor Baraa-e- Hayyat
Bakhoor Baraa-e- Muqaddam-e- Raas
Bakhoor Baraa-e- Waja-ul- Sadr
Bakhoor Baraae Amraaz-e- Dimaagh
Bakhoor Baraae Amraaz-e- Sadar
Bakhoor Baraae Bawaaseer
Bakhoor Baraae Hummaa
Bakhoor Baraae Ikhraaj-e- Masheemah
Bakhoor Baraae Ikhtenaaq-ur- Rahim
Bakhoor Baraae Nazlah-e- Haad
Bakhoor Baraae Shabkori
Bakhoor Baraae Shaqeeqa
Bakhoor Baraae Suaal-e- Muzmin
Bakhoor Baraae Suda
Bakhoor Baraae Waba
Bakhoor Baraaye Bawaaseer
Bakhoor Barae Ikhtinaaq-e- Reham
Bakhoor Barae Tamaddud -e- Sadi
Bakhoor Barae Bawaaseer
Bakhoor Barae Bawaseer
Bakhoor Barae Deedan-e- Asnaan
Bakhoor Barae Guzeeda-e- Huwaam
Bakhoor Barae Humma
Bakhoor Barae Humma Wabaai
Bakhoor Barae Ikhtinaaq-e-rahem
Bakhoor Barae Isqaate Aadi
Bakhoor Barae Isqat E Janeen
Bakhoor Barae Judree
Bakhoor Barae Khasham
Bakhoor Barae Khumaar
Bakhoor Barae Leesarghus
Bakhoor Barae Muddir-e- Haiz
Bakhoor Barae Nazlah-e- Balghami
Bakhoor Barae Nutu-e- Rahem
Bakhoor Barae Raboo
Bakhoor Barae Rabw
Bakhoor Barae Rahm
Bakhoor Barae Saaleel
Bakhoor Barae Shoyukh
Bakhoor Barae Sill
Bakhoor Barae Suaal
Bakhoor Barae Suda -e- Reehi
Bakhoor Barae Suda-e- Haar Maaddi
Bakhoor Barae Sudae Damvi
Bakhoor Barae Sudda
Bakhoor Barae Sumoom
Bakhoor Barae Tasheel Wilaadat
Bakhoor Barae Usre Wilaadat
Bakhoor Barae Waba
Bakhoor Barae Waja-ul-asnaan
Bakhoor Barae Waram-e-rikhoo
Bakhoor Barae Zukaam
Bakhoor Barae Zukam Wa Nazla-e- Baarid
Bakhoor Barae Zukam Wa Nazla-e- Haar
Bakhoor Barae-e Idraar-e-haiz
Bakhoor Barai Zukam-e- Haar
Bakhoor Barai Bawaaseer
Bakhoor Barai Isqaat-e- Janeen Wa Masheemah
Bakhoor Barai Judree
Bakhoor Barai Judree Deegar
Bakhoor Barai Sara
Bakhoor Barai Sarsaam Balghami
Bakhoor Barai Zukam
Bakhoor Baraye Zukam Wa Nazla-e- Baarid
Bakhoor Barg -e- Mako
Bakhoor Barg-e- Neem
Bakhoor Barg-e-kabar
Bakhoor Bazrul Banj Bara-e- Bawaseer
Bakhoor Beekh Katai
Bakhoor Beekh-e- Bakhoorul Akraad
Bakhoor Bekh-e-lof-ul-jaad
Bakhoor Bra-e- Shaeerah
Bakhoor Buyanas
Bakhoor Chargkhana-e-zanboor Asl
Bakhoor Da,fe Qai
Bakhoor Deegar
Bakhoor Deegar Barae Suaal
Bakhoor Deodar
Bakhoor E Ood
Bakhoor E Raboo Wa Suaal
Bakhoor E Sandroos
Bakhoor E Sarw
Bakhoor Fal
Bakhoor Fanak
Bakhoor Fanjiyoon
Bakhoor Fusafis
Bakhoor Gandhak
Bakhoor Ghaaliyah Baraae Amraaz Rehm
Bakhoor Hashraat
Bakhoor Hashrat
Bakhoor Irn
Bakhoor Istisqa
Bakhoor Izkhir
Bakhoor Jada
Bakhoor Kanghi Barae Dood-ul-khal
Bakhoor Karanj
Bakhoor Khaar-e- Pusht
Bakhoor Kibrit Bara-e- Nisyaan
Bakhoor Kirm-e- Dandaan
Bakhoor Kundur Bara-e- Bawaseer
Bakhoor Kursuf-e-tams
Bakhoor Mani-e- Hamal
Bakhoor Maryam Bara-e- Yarqaan
Bakhoor Matbookh-e- Banjanjasht
Bakhoor Maya-e- Saila Bara-e- Nisyaan
Bakhoor Moin-e- Hamal
Bakhoor Mua-e- Insaan Bara-e- Nisyaan
Bakhoor Muawin-e- Hamal
Bakhoor Mudirr-e- Nifaas
Bakhoor Mufattit
Bakhoor Muhallil-e- Ghudad
Bakhoor Muqawwi-e-dimagh
Bakhoor Mushk Dana
Bakhoor Nafe Suda-e- Baarid Maaddi
Bakhoor Nankhwah
Bakhoor Naqoo E Nukhaala
Bakhoor Panbah
Bakhoor Panj Angusht Bara-e- Haiz
Bakhoor Panj Angusht Bara-e- Zan
Bakhoor Peela Siras Barae Waja-ul- Mafasil Reehi
Bakhoor Pudinah Baraai -e- Hawaam
Bakhoor Qaatil-e- Qummal
Bakhoor Qafr-ul- Yahood Baraae Khurooj Rehm
Bakhoor Qirdmana Muarriq
Bakhoor Qust Baraai Ta,affun
Bakhoor Qutlub Baraae Sahr
Bakhoor Rai Barai Hashraat
Bakhoor Safarjal
Bakhoor Sakari
Bakhoor Salakh
Bakhoor Samar-e-khaam Zaitoon
Bakhoor Sandroos
Bakhoor Sargeen
Bakhoor Sargeen Feel
Bakhoor Sargeen Buz
Bakhoor Sargeen Feel Baraae Humma
Bakhoor Sartaan Behri Barai Zafrah
Bakhoor Shakh-e- Buz Barai-e-nisyaan
Bakhoor Siql-e- Samaat
Bakhoor Sirka
Bakhoor Sirka Barai Suda -e-haar
Bakhoor Sirka Deeghar
Bakhoor Tahajjur-e- Mafaasil
Bakhoor Tarash
Bakhoor Tarash-1
Bakhoor Turanj
Bakhoor Turfa
Bakhoor-e- Bal
Bakhoor-e- Mumsikul Arwaah
Bakhoor-e- Afsanteen Deegar
Bakhoor-e- Agar
Bakhoor-e- Ajwain
Bakhoor-e- Alsi
Bakhoor-e- Anbar
Bakhoor-e- Aneesoon Bara-e- Suda
Bakhoor-e- Arn Barae Humma
Bakhoor-e- Baar Zad
Bakhoor-e- Bakhoorul Akraad
Bakhoor-e- Baladur Bara-e- Bawaseer
Bakhoor-e- Bandaal
Bakhoor-e- Banj
Bakhoor-e- Banslochan
Bakhoor-e- Barae Dard-e- Kaan
Bakhoor-e- Bashqeeq
Bakhoor-e- Bawaaseer
Bakhoor-e- Bazr-ul- Banj
Bakhoor-e- Bhang Bara-e- Khurooj-e- Maqad
Bakhoor-e- Chiraita Barai Sual
Bakhoor-e- Daarchini
Bakhoor-e- Dalab Barae Khunafas
Bakhoor-e- Fanjyoon Barae Suaal
Bakhoor-e- Fuduq-e- Hindi
Bakhoor-e- Gandum Bara-e- Nisyaan Haar Yaabis
Bakhoor-e- Haafir
Bakhoor-e- Habbul Kula Barae Janeen
Bakhoor-e- Hajr-e- Ghaaghitoos
Bakhoor-e- Hajr-ul- Khazaami
Bakhoor-e- Hanzal Bara-e- Bawaseer
Bakhoor-e- Hanzal Barae Bawaseer
Bakhoor-e- Harmal
Bakhoor-e- Hasheeshat-ul- Zujaj
Bakhoor-e- Hazumbul Barae Suda
Bakhoor-e- Hilteet
Bakhoor-e- Hummaaz Barae Bawaaseer
Bakhoor-e- Iklil-ul- Malik
Bakhoor-e- Intaki
Bakhoor-e- Jund
Bakhoor-e- Jund Bara-e- Nisyaan
Bakhoor-e- Jund Barae Suda
Bakhoor-e- Kaf-e- Maryam
Bakhoor-e- Karafs Bara-e- Bawaseer
Bakhoor-e- Kataan
Bakhoor-e- Khaar Pusht
Bakhoor-e- Khaar Shutr
Bakhoor-e- Khall
Bakhoor-e- Khall 1
Bakhoor-e- Khall 2
Bakhoor-e- Khall Barae Sudda-e-anf
Bakhoor-e- Khall Barai Subaat Bukhari
Bakhoor-e- Kibreet
Bakhoor-e- Kishniz Bara-e- Suda-e- Zarbah & Saqtah
Bakhoor-e- Kurras Bara-e- Bawaseer
Bakhoor-e- Kurrasi
Bakhoor-e- Laazan
Bakhoor-e- Lablaab
Bakhoor-e- Lahsan
Bakhoor-e- Loban Barae Muferreh
Bakhoor-e- Mako Baraai Waram-e-gosh
Bakhoor-e- Maryam
Bakhoor-e- Marzanjosh
Bakhoor-e- Mirarah
Bakhoor-e- Mudirr-e- Haiz
Bakhoor-e- Mueen-e- Walaadat
Bakhoor-e- Muqawwi Bara-e- Nisyaan
Bakhoor-e- Muqil
Bakhoor-e- Musakkin Bara-e- Bawaseer
Bakhoor-e- Mushil-e- Balgham
Bakhoor-e- Musqit
Bakhoor-e- Par Faakhtah
Bakhoor-e- Petha
Bakhoor-e- Qarn-ul- Iyyal
Bakhoor-e- Qirdemaana
Bakhoor-e- Qissoos
Bakhoor-e- Qust
Bakhoor-e- Sadaf
Bakhoor-e- Salakhul Haiya
Bakhoor-e- Saleekhah
Bakhoor-e- Samoogh
Bakhoor-e- Sandaroos Bara-e- Shaqeeqa
Bakhoor-e- Sandroos
Bakhoor-e- Sandroos Barae Busoor-e-bawaseer
Bakhoor-e- Sandroos Barae Hawal
Bakhoor-e- Sandroos Barae Nasoor
Bakhoor-e- Sandroos Barae Nasoor Wa Nazla
Bakhoor-e- Sandroos Barae Nazla
Bakhoor-e- Sandroos Barae Zukaam
Bakhoor-e- Sandroos-1
Bakhoor-e- Sang Pusht
Bakhoor-e- Saqmoonia
Bakhoor-e- Sargeen-e- Baaz
Bakhoor-e- Sazaj
Bakhoor-e- Seemab
Bakhoor-e- Shaakh
Bakhoor-e- Shailam
Bakhoor-e- Shakar
Bakhoor-e- Sharbeen
Bakhoor-e- Sheeh-al-bahr
Bakhoor-e- Shoneez Barae Sudda-e-anf
Bakhoor-e- Sindoor
Bakhoor-e- Sindoor Baraae Shaqeeqa
Bakhoor-e- Sirka
Bakhoor-e- Sisaliyus
Bakhoor-e- Sumaani
Bakhoor-e- Taaj
Bakhoor-e- Tambaku
Bakhoor-e- Timsaah Barae Junoon
Bakhoor-e- Turfa
Bakhoor-e- Ushna
Bakhoor-e- Zaitoon
Bakhoor-e- Zard Chob
Bakhoor-e- Zirneekh
Bakhoor-e- Zirneekh Bara-e- Suaal-e- Muzmin
Bakhoor-e- Zufa
Bakhoor-e-aas Bara-e- Bawaaseer
Bakhoor-e-anisoon-barai Suda
Bakhoor-e-ghita-us-sadaf
Bakhoor-e-jaraad
Bakhoor-e-kaaghaz
Bakhoor-e-kabar
Bakhoor-e-kakjangha
Bakhoor-e-kakrasinhgi
Bakhoor-e-karoya Baraai Bawaaseer
Bakhoor-e-kishniz Baraai Bawaaseer
Bakhoor-e-laadaan
Bakhoor-e-laalaa
Bakhoor-e-laami
Bakhoor-e-labakh
Bakhoor-e-lablaab
Bakhoor-e-ladaan
Bakhoor-e-lamma Lamma
Bakhoor-e-looseemakhuyoos
Bakhoor-e-maarkewa
Bakhoor-e-maryam
Bakhoor-e-maryam/panja-e-maryam
Bakhoor-e-marzanjosh Baraai Waba
Bakhoor-e-mishktaraamashee
Bakhoor-e-mundi Barae Bawaseer
Bakhoor-e-murad Baraai Bawaaseer
Bakhoor-e-qafrul Yahood
Bakhoor-e-sadaf
Bakhoor-e-sandroos Baraai Bawaaseer
Bakhoor-e-sang-e-pusht Baraai Bawaaseer
Bakhoor-e-shailam
Bakhoor-e-shoneez
Bakhoor-e-suaali
Bakhoor-e-suali
Bakhoor-e-yarbatoora
Bakhoor-e-zufa
Bakhoor-ul- Akraad
Bakhoore Hasha
Bakhor-e-maryam Barae Tahleel-e- Auraam
Bakhuoor-e- Pudina Barae Subaat Ratab
Bakhur Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen
Bakhur Bara-e- Suda-e- Haar
Bakhur Bara-e-ghasha
Bakhur Bara-e-tarash
Bakhur Barae Mudirr-e- Haiz
Bakhur Barae Shaqeeqa Va Sara
Bakhur Maryam
Bakhur Talmakhana
Bakhur Turanj
Bakhur-e- Anbar
Bakhur-e- Bakhoorul Akraad
Bakhur-e- Juazbuwa
Bakhur-e- Rizl Ud Dujaj
Bakhur-e- Shaer
Bakhur-ul-saudan
Bakhuraat -e- Hilteet
Bakhuraat Bara-e- Suda-e- Safraavi
Bakhuraat Teewaj-e-khatai
Bakhuraat-e- Chana Khaar
Bakhuraat-e- Sambhalu
Bakhuraat-e- Sambhalu Barae Nazla
Bakhuraat-e- Saqmonia
Bakoor Barae Istirkha
Bakri Ka Ghee ( Clarified Butter Of Goat)
Baksi Sharaab
Bal
Bal(khurfa)
Balaadur
Balaazur/balaadur
Baladur Bara-e- Nisyaan
Baladur Bara-e- Sahar-wa- Nisyaan
Balah
Balailaj / Balela
Balanjaasif
Balaski
Balboos
Balboos Barai Saleel
Balbus
Baleelaj
Balela
Balela Biryan
Ball
Baloot
Baloot Bara-e- Dawa-e- Sammi
Baloot Biryaan
Baloot Samar-e-kham
Baloot-ul- Arz
Balpam
Balsaan
Balsaan Daaf-e- Samoom
Balsan
Balsan Bara-e- Sadar
Balsan Bara-e- Sara
Balsan Bara-e- Tashannuj Asaab
Balsan Barai Qarooh
Balsu
Ban Nawadi
Banaadiq Aarad-e- Turmus
Banaadiq Bara Qoolanj
Banaadiq Bara-e- Habbul Qara-wa- Hyyat
Banaadiq Bara-e- Hurqat-ul- Baul
Banaadiq Bara-e- Hurqat-ul- Baul-1
Banaadiq Bara-e- Hurqat-ul- Baul-2
Banaadiq Bara-e- Jomood Dar Masaana
Banaadiq Bara-e- Jumood-e- Dam
Banaadiq Bara-e- Usr-e- Baul
Banaadiq Bara-e- Usrul Baul
Banaadiq Bara-e- Zaheer Wa Ishaal
Banaadiq Bara-e-bawaseer Khooni
Banaadiq Baraa-e- Waja-ul- Niqras
Banaadiq Brae Buhat-us-saut
Banaadiq Kunduri
Banaadiq Sibr
Banaadiq-e- Baabchi Bara-e- Bars
Banaadiq-e- Kunduri
Banaadiq-ul- Ain
Banaadiq-ul-bazoor
Banaadiqul Buzoor
Banaadiqul Buzoor - A
Banaashat
Banadiq Bara.e. Warm.e. Nizam-e- Bauliya
Banadiq Barai Qoolanj
Banadiq Barai Qoolanj-e-marari
Banadiq Barai Zaheer Wa Ishaal
Banadiq Muteeb-e-dahen
Banadiq-e- Bakayan
Banadiq-e-kunduri
Banadiq-e-muteeb-e-dahen
Banadiq-ul- Bazoor
Banadiq-ul- Bazoor Bara.e .hurqat-ul- Boul
Banadiq-ul- Bazoor Bara.e. Hurqat-ul- Boul
Banadiq-ul- Bazoor Bara.e. Usr-e- Boul- A
Banadiq-ul- Bazoor Bara.e. Usr-e-boul
Banadiq-ul- Bazoor Deegar
Banadiq-ul- Bazoor Mudir Wa Munaqqi
Banadiq-ul- Bazoor Qawi
Banadiq-ul-buzoor
Banadiq-ul-buzoor Deegar
Banadiq-ul-buzoor Taleef Sahab Miftaah
Banaduq Bhuin Amla Barai Humma-e-naaeba
Banafsaji
Banafsha
Banafsha Bara-e- Humma Murakkaba
Banafsha Yaabis
Banafsha-1
Banafshaj
Banafshajee
Banat-e-wardaan
Bandaal Barae Bawaaseer
Bandaal Matbookh
Banj
Banj / Ajwaain Khorasaani
Banjankusht/panjkusht
Banjankust
Banjh Kakoda
Banqah
Banqah / Beqiyah
Bansa
Banta
Bantafaloon
Bantaflun
Bantaflun Bara-e- Sura
Bantooma
Baobarang
Baqar / Cow
Baqar/mada Gao
Baql-ul-hummaz Muhammas
Baqla
Baqla Haamizah
Baqla Mobarkah
Baqla Yamaniya
Baqla Yamaniyah
Baqla Yamaniyah Barai Sadr
Baqla Yamaniyah Mulaiyin
Baqla-al- Ramaah
Baqla-e- Yamniyah Barai Suda
Baqla-e- Humaqa
Baqla-e- Ratab
Baqla-e- Yaabis
Baqla-e- Yamaniyah
Baqla-e-humaqa
Baqla-e-humqa
Baqla-e-kasni
Baqla-e-kharasaniya
Baqla-e-nabti
Baqlat Ul Auja
Baqlat- Ul- Humaqa
Baqlat-ul- Baraari / Baqlat Ul Ramal
Baqlat-ul- Ramal
Baqlat-ul-yamaniyah
Baqlatul Humqa Bara-e- Bawaseer
Baqlatulhumaaz/baqlatul Humqa Bara-e- Bawaseer
Baqool-e- Hanzal
Baqsoofirsun
Baqyumiyun
Bar/bargad
Bar`a Yaum
Bara
Bara -e- Kanji
Baraandi
Baraaz -al- Kalb
Baraaz-e- Kabootar Barai Hisaat
Barag -e- Taankal
Baram
Baram Dandi
Baranj / Baao Barang
Baranjaasaf
Baranjaasif
Baranjasif
Barank Kabli
Baray Surfah Wa Dard Seenah
Barayooma Abyaz Anzarooti
Barayooma Ahmar Haad
Barayooma Ahmar Laiyan
Barayooma Aswad
Barayooma Abaar
Barayooma Abaar Ba No E Deegar
Barayooma Abaar No E Deegar
Barayooma Abyaz Afyuni
Barayooma Abyaz Anzarooti
Barayooma Abyaz Barae Amraze Ain
Barayooma Abyaz Kunduri
Barayooma Afyuni
Barayooma Ahmar Layyin
Barayooma Akhzar Barae Jarab-ul- Ain
Barayooma Akhzar No E Deegar
Barayooma Asfar
Barayooma Asfar Deegar
Barayooma Bara-e- Shar- E- Zaayad
Barayooma Barae Surkhi-e- Ain
Barayooma Barai Ramad Shadeed
Barayooma Deegar
Barayooma Deegar B
Barayooma Deegar Barae Zafra
Barayooma Deegar Muqawwi Basar
Barayooma Deenarjoon
Barayooma Deenarjoon No E Deegar
Barayooma Ghurb Wa Nasoor
Barayooma Hasram
Barayooma Hilteet
Barayooma Jalib Al Naum
Barayooma Kafoor
Barayooma Khulooqi
Barayooma Mararat
Barayooma Mararat Barai Nuzool-e-maa
Barayooma Mararat Deegar
Barayooma Mararat Qawi
Barayooma Moqalya
Barayooma Naranj
Barayooma Nuzool Ul Ma
Barayooma Qaisar
Barayooma Qalqataar
Barayooma Roshnai
Barayooma Simaq
Barayooma Simaq Deegar
Barayooma Simaq Saghir
Barayooma Sumaq
Barayooma Tarkhumateeqoon
Barayooma Tuffahi
Barayooma Veezaj
Barayooma Wardi Ba Talif Ibn Rizwan
Barayooma Wardi Deegar
Barayooma Wardi Deegar A
Barayooma Wardi Talif Zakaria Razi
Barayooma Zangar
Baraz-e-batakh
Bardi
Barf/salaj
Barfi
Barg Padol
Barg Panwad
Barg -e- Abbasi Baraai Istisqa
Barg -e- Anaaghooras
Barg -e- Asgand
Barg -e- Baaqla Sabz
Barg -e- Hab -bul- Ghaar
Barg -e- Hab -bul- Ghaar Baraae Amraaz Kulyah
Barg -e- Hab -bul- Ghaar Munaqqi
Barg -e- Juft Afreed
Barg -e- Mako Baraai Zaheer
Barg -e- Qantooriyoon Kabir
Barg -e- Qastaroon Baraae Sara
Barg -e- Quloomus Baraae Ishaal Kohnah
Barg -e- Qutoolidun Baraae Iltehaab Meda
Barg -e- Qutoolidun Baraae Tahabbuj Badan
Barg -e- Tabit/ Barg -e- Kashmiri
Barg -e- Usteraateeqoos
Barg -e- Utruj
Barg -e- Zanb Ul Faar
Barg -e-aas Bara-e- Maghas
Barg Aak Baray Humma Balghami
Barg Bantaflun Bara-e- Humma
Barg Bantaflun Bara-e- Sura
Barg Bhangra Bara-e- Dard-e- Shikam
Barg E Maaroo Bara E Shamoom
Barg E Mako Bara E Mazoogh
Barg E Mako Bara E Natool
Barg E Malkangni Bara E Tams
Barg E Marzanjosh Bara E Mazoogh
Barg E Mushkdana Bara E Humma
Barg E Turb Barae Bakhuraat
Barg E-e-kamila/qimbeel
Barg Jamun Barae Qai
Barg Kasni Baray Musakkin-e-safra
Barg Mur Makki Bara E Saoot
Barg Peepal Barae Qai
Barg Sarhanchi Barae Kasr-e- Izam
Barg Shaftaloo Baray Tap Muzmin
Barg Sirshubdi
Barg Tambol
Barg Tulsi Baray Humma Baghami
Barg Wa Bekh Mushkdanah
Barg Wa Tukhm-e-marw Baraai Istisqaa
Barg-e- Aas
Barg-e- Abbasi Bara-e- Khuraj
Barg-e- Aspaghol
Barg-e- Ausaj Bara-e- Nazf-ud-dam
Barg-e- Banafsha Barae Jarb
Barg-e- Banchutki Barae Auraam
Barg-e- Banj Barae Humma
Barg-e- Bantaflun
Barg-e- Bantaflun Barei Sara
Barg-e- Baranjasif Barae Dafe Hashraat
Barg-e- Chana
Barg-e- Chilka Mako
Barg-e- Chirchata
Barg-e- Chuqandar
Barg-e- Dhatura Barae Iltehaab-e- Mafasil
Barg-e- Dhatura Barae Qaleel-e- Laban
Barg-e- Fasha
Barg-e- Gao Zaban
Barg-e- Gorakh Imli
Barg-e- Handquqa
Barg-e- Handquqa Biryan Barae Yaraqaan
Barg-e- Hanzal Barae Daa-al- Salab
Barg-e- Hulba Barae Mudirr-e- Baul
Barg-e- Jalkesar
Barg-e- Jamun Barae Jild Ke Sufaid Daagh
Barg-e- Jauz
Barg-e- Kasni
Barg-e- Kasondi Taaza
Barg-e- Kathal
Barg-e- Kishneez Barae Waja`
Barg-e- Maazaryoon
Barg-e- Mur
Barg-e- Murraar Baraai Hasaat
Barg-e- Neem Mushawwa Bara-e- Khuraaj
Barg-e- Panjkusht
Barg-e- Peepal Bara-e- Badd
Barg-e- Peepal Bara-e- Dunbal
Barg-e- Phalsa Bara-e- Khuraaj
Barg-e- Pilkhan
Barg-e- Rasan
Barg-e- Rawasan
Barg-e- Rawasan Barae Qeela-e-maaia
Barg-e- Rawasan Barae Waram
Barg-e- Rawasan Barae Waram-e- Mafaasil
Barg-e- Sabz Majeeth
Barg-e- Salaq
Barg-e- Samandar Sokh
Barg-e- Sapistan Barae Khuraaj
Barg-e- Sapistan Barae Nafakh
Barg-e- Satar Barae Sauda
Barg-e- Sausan
Barg-e- Shahdaanaj
Barg-e- Shibt Bara-e- Sehar
Barg-e- Shubrum
Barg-e- Siras Muqawwi-e-asnaan
Barg-e- Siras Pukhtah
Barg-e- Sosan
Barg-e- Sudab Barae Mazoogh
Barg-e- Sudab Barae Takmeed
Barg-e- Sudab Barri Barae Hashraat
Barg-e- Sumaaq
Barg-e- Tambaku Bara-e- Waja`-e- Khusyatain
Barg-e- Tambaku Bara-e- Waja`-e- Reehi
Barg-e- Tulsi Bara-e- Zukaam
Barg-e- Turai Bara-e- Indemaal-e- Qurooh
Barg-e- Turb
Barg-e- Ushnaan
Barg-e- Ushnaan Mushil
Barg-e-aas Mushil
Barg-e-anam
Barg-e-arand
Barg-e-bed Anjeer Bara-e- Waram-e-halaq
Barg-e-bed Bara-e- Tap-e- Damvi
Barg-e-bed Sada
Barg-e-darakht-e- Balsa Bara-e- Lasa`t-ul- Aqrab
Barg-e-gaozaban Baray Surfa
Barg-e-gondi/pushkar Grihsta/saleshmantak
Barg-e-gulab
Barg-e-hummaaz Pukhta
Barg-e-jamun Barae Bawaaseer
Barg-e-kaknaj
Barg-e-kapaas Barai Niqras
Barg-e-karnab
Barg-e-kasni Baray Qai
Barg-e-kasni Baray Waram-e-subl
Barg-e-kasondi
Barg-e-kasondi Barae Aashob
Barg-e-kasondi Barae Suzaak
Barg-e-laaghiyah
Barg-e-lajaloo
Barg-e-maramaahuz
Barg-e-naazuk-e- Sapistan Barae Khanaazeer
Barg-e-shajana/sohanjana Barae Suda-e-balghami
Barg-e-shaljam
Barg-e-suddaab
Barg-e-sumaq
Barg-e-tabaq Barae Kasar
Barg-e-teelaawan Bara-e- Dimaagh
Barg-e-ushar Muhallil Auraam
Barg-va- Post-e- Seb
Bargag Sheeraji
Bargandi Pach / Zuft-e- Bargandi
Bargh-e- Karnjawah
Barham Maanduki
Bariara
Bariddah / Birdah
Barizaz
Barkail
Barmeenah
Barmoon
Barna / Barnaan
Barnoof
Barood
Barood Ahmar
Barood Damaah
Barood -e- Parsi
Barood Ahmar
Barood Aswad
Barood Banafsaji
Barood Banafsha
Barood Bara-e- Damaah
Barood Bara-e- Qulaa
Barood Bara-e- Taqwiyat -e- Basar
Barood Bara-e- Warm-e- Lahaat
Barood Barae Dam`a
Barood Hasram
Barood Kaafoori
Barood Kafoori
Barood Muqawwi-e- Basar
Barood Muqawwi-e-basar
Barood Muqqawi-e-basr
Barood Nuzool-ul-maa
Barood Peetal Bara-e- Jaala
Barood Qaraa
Barood Qasmi Baray Chasham
Barood Rumani( Barood Naqqasheen)
Barood Rumani(burood E Naqqasheen)deegar
Barood-e- Chashm
Barood-e- Dam`aa-a Deegar
Barood-e- Ddam`aa Wa Zulmat-e- Basar
Barood-e- Husram
Barood-e- Khayaar Baalang
Barood-e- Mameeran
Barood-e- Marwareed
Barood-e- Muqawwi-e- Basar
Barood-e- Paarsi
Barood-e- Rumman
Barood-e- Zafrah
Barood-e-ahmar
Barood-e-aswad
Barood-e-banafsaji
Barood-e-hasram
Barood-e-jalinoos
Barood-e-jalinoos Deegar
Barood-e-kaddu
Barood-e-kafoori
Barood-e-paarsi
Barood-e-rumman
Barqa Misr
Barsambadaar
Barseena
Barsh-e-asa
Barsh-e-asa Deegar
Barsha,shaa
Barsha`shaa - A
Barshaaoshan
Barshaasha
Barshaasha - S
Barshaasha - K
Barshaasha - L
Barshaasha - M
Barshaasha - N
Barshaasha - O
Barshaasha - P
Barshaasha - Q
Barshaasha - R
Barshaasha - T
Barshaasha - U
Barshaasha - V
Barshaasha - W
Barshaasha - X
Barshaasha -e- Abul Barakaat
Barshaasha Bara.e. Sil
Barshaasha Bara.e. Siql.e. Lisaan
Barshaasha Bara.e. Waja Ul Fawaad
Barshaasha Bara.e.gham
Barshaasha Deegar
Barshaasha-1
Barshaasha-e- Ibn Sina
Barshaashadeegar
Barshaashae Abul Barakaat
Barshaashae Deegar
Barshasha
Barshasha Deegar
Barsian Daru
Barsiyaan
Bartan Barae Salabat-e- Tihaal
Bartaneequi
Bartang
Bartang Ke Beej
Bartaniqui
Barwaani
Barwaaq
Barwani
Baryaee Misri
Barzad
Basal
Basal -e- Narjis
Basal -e- Sosan
Basal-al- Nargis
Basal-e- Narjis
Basal-ul- Faar
Basaleeqoon Kabeer
Basaliqoon Asghar
Basaliqoon-e- Akbar
Basaliqoon-e-kabeer
Basaliqoon-e-sagheer
Basantee
Bashaam
Bashna
Bashnien
Basl
Basl Barai Saleel
Basl Qai
Basl-e- Sorna
Basl-uz-zeer(isqeel)
Basteeyaj
Basul-uz- Zeer
Bat (duck)
Bat / Battakh
Bat/battakh
Bataanah
Bataarmeeqi
Bataasha
Batadi
Bataflun
Batakh
Bataur Deegar
Bateekh
Bateekh-e- Asfar Bara-e- Qutrub
Bateesa Gutka
Bateesa Gutka1
Bater
Bathwa
Bathwe Ka Beej
Batn-e-murghaabi Baraai Taskheen
Batrasaaliyoon
Baul
Baul Saamabras
Baul -e- Feel Baraai Uqr
Baul -e- Jamal
Baul Al Insaan
Baul Bara-e-ghasool Wa Tila
Baul Barae Hazaaz
Baul Barae Ishaal Wa Idraar
Baul Barae Istisqa
Baul Barae Qarha
Baul Barae Tanqiyah-e- Raas
Baul Barae Warm-e- Jigar
Baul Buz Bara-e- Yarqaan
Baul-e- Insaan
Baul-e- Atfaal
Baul-e- Atfaal Baraa-e- Usr-e- Tanaffus
Baul-e- Buz
Baul-e- Haiwaan Barae Qurooh-e- Khabeesah
Baul-e- Himaar Barae Waja-ul- Kilyah
Baul-e- Insaan
Baul-e- Insaan Barae Bayaaz-e- Ain
Baul-e- Insaan Barae Marz-e- Tihaal
Baul-e- Insaan Barae Waja-e- Rehm
Baul-e- Kalb
Baul-e- Kalb Barae Khizaab
Baul-e- Khinzeer-e- Barri
Baul-e- Shutr Bara-e- Surfa Wa Rabw
Baul-e-himaar
Baul-e-khinzeer
Baul-e-madah Gao
Baul-e-nar Gao Baray Dard-e-me,dah
Baul-ul- Ibil
Baulud Dawaab
Baulul Baqar
Baulul Ibil
Baulul Jaamoos
Baulul Kalb
Baulul Khafaash
Baulul Khinzeer Barri
Baulul Maaiz
Baululinsaan
Baulun Naas
Baulus Sibyaan
Baun Sadt
Bayaz E Baiz
Bayazul Baiz
Bayuliyoon
Bazanjaan
Bazar -e- Jauz
Bazar -e- Karafs
Bazar -e- Khairee
Bazar -ul- Leqaah
Bazar Qatoona
Bazarjali
Bazoo-e- Hamaam
Bazr Khiyar
Bazr Qasa
Bazr -e- Anjura
Bazr -e- Anjurah
Bazr -e- Fujl
Bazr -e- Fuqlaminoos
Bazr -e- Gaajar
Bazr -e- Jirjeer
Bazr -e- Jirjir
Bazr -e- Maazaryoon
Bazr -e- Najm
Bazr -e- Qissa
Bazr -e- Qissa -e- Bustaani
Bazr -e- Sarmaq
Bazr -e- Sheetraj
Bazr -e- Utruj
Bazr -ul- Anjurah
Bazr E Simsim
Bazr E Sosan
Bazr E Surmaq
Bazr Katan
Bazr Rashaad
Bazr-al- Hurmal
Bazr-al- Khas
Bazr-al- Qataf
Bazr-e Ishqeel
Bazr-e- Anjorah
Bazr-e- Anjurah
Bazr-e- Baariqootan
Bazr-e- Banj
Bazr-e- Baqla
Bazr-e- Basal
Bazr-e- Fajl
Bazr-e- Fujl
Bazr-e- Hammaz
Bazr-e- Hindaba
Bazr-e- Hurmal
Bazr-e- Jabalhanj
Bazr-e- Jirjir
Bazr-e- Karafs
Bazr-e- Kasoos
Bazr-e- Khairee
Bazr-e- Khairi
Bazr-e- Khashkhas
Bazr-e- Khatmi
Bazr-e- Khubbazi
Bazr-e- Lauf/ Loof
Bazr-e- Lisaanul Hamal
Bazr-e- Namaam
Bazr-e- Qatoona
Bazr-e- Qissa
Bazr-e- Shahasfaram
Bazr-e- Sudaab
Bazr-e- Suddab
Bazr-e- Surmuq
Bazr-e- Ward
Bazr-e- Zaitoon
Bazr-e-foomyoon
Bazr-e-fujl
Bazr-e-jaalib-un-naum
Bazr-e-jazar Bustani
Bazr-e-katan
Bazr-e-saqandooliyoon
Bazr-e-sasaliyoos
Bazr-e-shaljam
Bazr-ul- Banj
Bazr-ul- Fajal
Bazr-ul- Fanjankasht
Bazr-ul- Kataan/ Alsee
Bazr-ul- Kurras
Bazr-ul- Marw
Bazr-ul- Salaq
Bazr-ul- Ulaiq
Bazr-ul-banj Sufaid
Bazr-ul-banj/ Ajwayin Khorasani
Bazruk Daru
Bazruk Daru Banuskha-e- Suryaani Wa Ajami
Bazrul Anjara
Bazrul Anjurah
Bazrul Banj Habis-e-baul
Bazrul Banj Habis Ud Dam
Bazrul Fujl
Be Barin
Bebai
Bed Anjeer Barae Bawaaseer
Bed Barae Nazf-ud Dam
Bed Mushk
Bed Sada
Bed-e- Saada
Bedanjeer
Beejband
Beekh Reetha
Beekh -e- Chuqandar
Beekh -e- Qatooriyoon
Beekh E Mako Bara E Taweez
Beekh E Sosan
Beekh E Sosan Aasmaanjooni
Beekh E Suranjaan
Beekh Jareen Giyah
Beekh Karnab
Beekh Nawaaras
Beekh Samar-e- Kathal
Beekh Shukaai
Beekh Zareen
Beekh-e- Aroosa
Beekh-e- Asaroon
Beekh-e- Baartang Barae Humma-e-ghib
Beekh-e- Baartang Barae Humma-e-riba
Beekh-e- Bakhur Maryam
Beekh-e- Boseer
Beekh-e- Ghaliyun Bara-e- Tahreek-e- Baah
Beekh-e- Kadu Talkh
Beekh-e- Karafs
Beekh-e- Karafs-1
Beekh-e- Karanj
Beekh-e- Kathal
Beekh-e- Qissa- Ul - Himar
Beekh-e- Saad
Beekh-e- Satruniyoon
Beekh-e- Sausan
Beekh-e- Sausan Deegar
Beekh-e- Shab-boo
Beekh-e- Sosan
Beekh-e-baadaaward
Beekh-e-fawanya
Beekh-e-karela
Beekh-e-madar Mumsik
Beekh-e-shaljam Bara-e- Zo`f-e-basar
Beekh-e-shukaai
Beer Bahooti
Beer Bahuti
Beer Bahuti Barae Amraaz Balghami
Beesh
Beesh Moosh
Beesh Moshaa
Beeshi
Beeshi Bara-e- Juzaam
Behi Barai Mani-e-qai
Behi Barai Nafs-ud-dam
Behidana
Behidana Barai Ishaal-e-balghami
Behidana Barai Qurooh-e-meda
Behman
Behramuj(bedmushk)
Behroza
Behroza ( Qinnah)
Bekh -e- Gaajar
Bekh -e- Qastaroon Baraae Irq-un- Nisa
Bekh -e- Qutoolidun
Bekh -e- Usfur Barri Baraai Baah
Bekh Ausaj Sokhta
Bekh Kasni
Bekh Lof-ul-jaad
Bekh Lof-ul-kabeer Baraai Isqaat
Bekh Lof-ul-kabeer Pukhtah
Bekh Lof-us-sagheer Awwal
Bekh Lof-us-sagheer Qism Dom
Bekh Lof-us-sagheer Qism-e-awwal
Bekh Post-e-kabar Baraai Khadar
Bekh-e- Chemeli
Bekh-e- Maameeraan
Bekh-e- Madn Mast
Bekh-e- Safanduliyun
Bekh-e- Shalgham
Bekh-e- Shubrum
Bekh-e-artaneesa Baraai Rabow
Bekh-e-kabar
Bekh-e-kashim
Bekh-e-lof-ul-kabeer
Bekh-e-lof-ul-kabeer Baraai Baah
Bekh-e-lof-ul-kabeer Biryan
Bekh-e-maat
Bekh-e-mizmaar-ur-raa,ee
Bekh-e-mizmaar-ur-raa,ee Baraai Samm
Bekh-e-musht-u-raaii
Bekh-e-musta,jalah Baraai Farbahi
Bekhe Khulanjaan Barae Bhaootus Saut
Bel (gaddar)
Bel (kacha Sookha Phal)
Bel (kacha Taaza Phal)
Bel (paka Taaza Phal)
Bel (pakka)
Bel (sheerin)
Bel Patri
Bel(kacha)
Bela(mogra)
Beladur
Ber (kachcha)
Ber (kasaila)
Ber (khatmitha)
Ber (riped)
Ber (sour)
Ber (sweet)
Ber (unriped)
Ber Bari Liyooj
Berul Maz
Besam
Beskhopda
Bhaari Sharaab
Bhagaatee
Bhains
Bhains Ka Doodh
Bhains Ka Ghee ( Clarified Butter Of Buffalo)
Bhains-ka- Paneermaya
Bhang
Bhang Barai Dard
Bhang Barai Niqris
Bhang Sharaab Wala
Bhangra Bara-e- Qoolanj
Bhangra Muwallid-e-mani
Bhangre Ka Arq
Bhant
Bhapaara Amraaz-e-dimaaghi
Bhapaara Barai Laqwa-1
Bhapaara Barai Laqwa-2
Bhapaara Barai Laqwa-4
Bhapaara Barai Zukaam
Bhapaara Dard-e-sar
Bhapaara Sudda-e-anaf
Bhapara Barae Warm-e-rahem Haar
Bharmar Chhalli
Bhat
Bhed Ka Doodh
Bhed Ka Ghee ( Clarified Butter Of Sheep)
Bhed Ka Gosht Barai Waja-ul-ain
Bhediya
Bhilaanwen Ki Goli
Bhilavan Barai Irq-e-madani
Bhilaven Ka Tel
Bhoot Keshi
Bhor Machhli Ka Halwa
Bhuin Champa
Bhulawaan/ Bilaadur/ Anqaroya
Bhut Ankus
Biadritoos
Biadritoos ( Jauzbuwa )
Biadritoos( Bara-e- Saoot )
Bichchhoo/aqrab
Bichchoo Siyaah
Bichhnak Ki Goli
Bijasaar
Bijju
Bijora
Bijore Ka Tel/ Roghan -e- Turanj
Bilaadur
Bilader
Bilakhta
Billi
Biranj
Biranj/kheer
Birchhgandah / Pandaloo
Biryan Talmakhana
Biryan-e-badanjan
Bisbaasa
Bisbasa
Bisefaayej
Bisfaaij
Bisfaij Bara-e- Ishaal-e- Sauda
Bisfayej
Bisfayij
Biskhapra
Biskhapra Kobidah
Bismith
Bitlu/ Bitluk
Bitteekh
Bitteekh [tarbuza]
Bitteekh(kharbuza)
Boakdi
Bokhoore Khulanjan Barae Riyah
Bologhaanaatan
Bolutee
Boobaalas
Boomah/boom
Booqisa
Booraaq
Booraq
Booraq -e- Armani
Booraq Afriqi
Booraq Bara-e- Sumoom
Booraq Barae Balghami Mizaaj
Booraq Barae Maghas
Booraq Barae Qoolanj
Booraq Barae Shurb-e- Zarareeh
Booraq Barai Maghas
Booraq Barai Samoom
Booraq Musawwid
Booraq-e Aam
Booraq-e-afreeqi
Boosh Der Bandi
Boozidaan
Boozidan
Borak
Boraq Barai Kharish
Boseer
Bozidaan
Braandi
Brahmi
Brood Aswad
Brood Hisram
Brood Jaalinos
Brood Kaafoori
Brood-e- Dam`aa
Brul Hawan
Budaada -e- Bartang
Budaada -e- Bartang Deegar
Buee
Bukhaar-e- Asraar Barae Waja-ul- Asnaan
Bukhoor Aazaanulghazaal
Bukhoor -e- Musqit
Bukhoor Baraaye Haiyaat
Bukhoor-e- Azfar-ul- Teeb
Bukhoor-e- Baqlat-ul-baraari
Bukhoor-e- Kafeeshoon
Bukhoor-e- Shailam
Bukhoor-e- Zarneekh
Bukhoor-e-kafoor
Bukhur-ul- Saudan
Bukmoon
Bul Do
Bulaamuniyun
Bulooghaalin
Buloot-ul-arz
Buluski
Bundal
Bundaq Hindi
Bundaq-e- Muqil
Bundaqa Bara-e- Muhassin-e-laun
Bunduq
Bunduq Ghair Hindi
Bunduq (non Hindi)
Bunduq Bara-e- Zaheer
Bunduq Ghair Hindi
Bunduq-e- Hindi
Bunduq-e-hindi Barai Makan
Bunduq-e-hindi Barai Tiryaaq
Bunduq-e-hindi Biryan
Bunduqah Barae Waja’-ul- Asnaan
Buniyoon
Bunk
Buraada Aa,j Muqawwi Qalb
Buraadah -e- Aahan
Buraadah Chob -e- Unnaab
Buraadah Shaakh-e-nar Gao
Burada Eent
Burada-e- Nuhas
Burada-e-aabnoos
Burood
Burood-e- Aswad
Burood-e- Jila
Burood-e- Ramaad
Busad Bara-e- Qalb
Busad Moharraq
Busr
Busr Wa Balah
Bussad
Bustaan Abroz/bartaaneequi
Bustabaroor
Bustan Bara-e-hayya
Busud
Busud / Marjaan
Busud/bekh-e-marjaan
Butm
Butm/ Habbatul Khazra
Buyanas(filfil Moya)
Buz
Buza
Buzaaq
Buzaaque
Buzidan
Calcium
Cardimum / Qaaqilah
Chaaksu
Chaal Moghra
Chaap
Chaawal Biryaan Barae Zaheer
Chaawaloon Ki Sharaab
Chab
Chahaar Daanah Barae Waja-ul- Warik
Chai
Chai Barae Hazm
Chai Barae Taqwiyat-e-bah
Chakida-e- Kaasni Barae Tap-e- Safraawi
Chakki Ki Jhaadan(gard-e- Aasiya)
Chaksu
Chaksu Ki Goli
Chakti Baray Tal,ien Waram
Chalpaasa Barae Gazeedgee Aqrab
Chameli Ka Tel
Chamgaadar
Chamugri
Chana
Chana Khaar
Chandaras Ki Goli
Chandi (nuqrah)
Chandi Ka Kushta
Chandi Ka Mail (qaleemia-al- Fizzah )
Chandool
Chandra Prabha Gogul
Chandra Prabhagati Bara-e Zof-e- Basar
Chandra Prabhagati Bara-e- Ramad
Chandra Prabhagati Bara-e- Shabkori
Chandra Prabhagati Bara-e- Shayaaf
Chandrakaant
Chane Ka Tel (raughan)
Chapota
Charbi
Charg
Charm-e- Buz Barae Zarbah-o- Saqtah
Charrpari Sharaab
Chashkhaam Barae Ramad
Chashm Sartaan Barae Humma Ghibb
Chashm-e- Sartaan
Chatban
Chatni
Chatni Baikh-e- Bantaflun
Chatni -e- Balbus
Chatni -e-mushil
Chatni Alak-ul- Butm
Chatni Arq-e-bhangra Siyah
Chatni Badranjboya-e-abyaz
Chatni Baloot-ul- Arz
Chatni Bara-e- Fasaad-e- Zauq
Chatni Bara-e- Nafakh
Chatni Bara-e-baah
Chatni Bara-e-ishaal
Chatni Barae Amraaz-e-meda
Chatni Barae Buhat-us- Saut
Chatni Barae Faalij Wa Laqwa
Chatni Barae Ishaal
Chatni Barae Parsoot
Chatni Barae Qai Safraavi
Chatni Barae Qai Wa Ghisyaan
Chatni Barae Suaal-e-atfaal
Chatni Barae Sual-e- Muzmin
Chatni Barae Sudad-e- Kabid
Chatni Barae Tap-e-kohna
Chatni Barae Zaat-ul-janb
Chatni Barai Dafa-e-kamzori
Chatni Barai Damma
Chatni Barai Inqelaab-e-meda
Chatni Barai Ishaal
Chatni Barai Ishaal Wa Bawaaseer
Chatni Barai Nazla
Chatni Barai Qai Wa Matli
Chatni Barai Suaal
Chatni Barai Surfa
Chatni Barai Tap-e-muzmin
Chatni Barai Zof-e-meda
Chatni Barg-e- Baadranjboya Asali
Chatni Barg-e- Badranjboya
Chatni Barg-e- Banchhitki
Chatni Barg-e- Kishneez Barae Qai
Chatni Barg-e-banda
Chatni Barg-e-bhangra Barai Waja
Chatni Barg-e-bhuin Amla Labani Barai Istisqaa-e-ziqqi
Chatni Bargh-e- Bantaflun
Chatni Deegar Umda
Chatni E Filfil Siyah
Chatni Gul-e-banafsha Barae Sumoom
Chatni Khur-e- Buz
Chatni Mukhrij-e-balgham
Chatni Muqawwi Meda
Chatni Muqawwi Meda-1
Chatni Muqawwi-e-azaa-e-raeesa
Chatni Mushil-e- Sauda
Chatni Naagar Motha
Chatni Panbadana
Chatni Rewand Chini Barae Ehtabass-e- Baul
Chatni Samagh-e- Butm Maveezi
Chatni Samar-e- Bakayan
Chatni Samar-e- Banchhitki
Chatni Samar-e- Bashaam
Chatni Tukhm-e-qinnab Barai Lasatul-aqrab
Chatni Yabrooj Barae- Qabz
Chatni Yabrooj-us- Sanam
Chatni-1
Chatni-e- Aam
Chatni-e- Aam1
Chatni-e- Aam2
Chatni-e- Baadam Sheerin Bara-e- Zoaf-e- Dimagh
Chatni-e- Badranjboya Zard
Chatni-e- Balboos Filfili
Chatni-e- Baloot Zaitooni
Chatni-e- Bandaal Barae Rabw
Chatni-e- Basal
Chatni-e- Billilotan
Chatni-e- Boriq
Chatni-e- Butm Asali
Chatni-e- Butm Shahmi
Chatni-e- Buzidan
Chatni-e- Dardaar Barae Taqwiyat-e- Bah
Chatni-e- Dhanki Barae Istehaaza
Chatni-e- Doob Barae Istisqa-e- Ziqqi
Chatni-e- Gul-e- Dhatura
Chatni-e- Khalanj Barae Taqwiyat-e- Qalb
Chatni-e- Khas Barae Waja`-ul- Qalb
Chatni-e- Khashkhaash Barae Taqwiyat-e- Bah
Chatni-e- Khurfa Barae Taqwiyat-e- Bah
Chatni-e- Na`naa
Chatni-e- Pudina
Chatni-e- Pudina Bara-e- Idraar-e- Baul
Chatni-e- Punbadana
Chatni-e- Punbadana Labani
Chatni-e- Qaisoom
Chatni-e- Sandroos Barae Siman-e-mufrat
Chatni-e-ajeeb
Chatni-e-baladur Barae Suzaak
Chatni-e-baladur Raughani Barae Amraaz-e-aasaab
Chatni-e-barg-e- Dhatura Barae Deedaan-e- Shikam
Chatni-e-bhangra Siyah Barai Hurqat-e-baul
Chatni-e-karanj
Chatni-e-post-e-zubl
Chatni-e-qinnab Barai Dard-e-badan
Chatni-e-qinnabi Barae Mushtahi
Chaulaai
Chavika
Chawal
Chawal Barae Dafe Kirm-e-shikam
Chawal Barae Surfa Wa Humma
Chawal Barai Muqawwe-e-chasm
Chawal Ki Kheer
Chemeli
Chhaach
Chhaachh
Chhaal-e-chitmit
Chhachhundar
Chharaila
Chhetawan
Chhoharey Ki Sharaab
Chhota Ijjaas
Chhota Ijjaas 2
Chhuee Muee
Chhuwaron Ka Halwa
Chidya ( Kunjashk)
Chikaara
Chikni Supari
Chilam Bara-e-bawaseer
Chilam-e- Arhar
Chilghoza
Chilghoza Barae Medah
Chilghoza Barae Nazla
Chilka Mako
Chilka Mako Ka Ras Barai Sailaan-e-mani
Chimgadarh
Chimgaddadh
Chinnigi
Chipkali
Chiraita
Chiraita(qasabuzzarirah)
Chiraitah Baraae Istisqa
Chirchata Barae Bawaaseer
Chirchite Ka Khaar Barai Zeequn Nafs
Chironji
Chiryakand
Chitmit
Chitrachhi
Chob Chirchata
Chob -e- Mastagi Barae Miswaak
Chob Cheeni
Chob Chini
Chob Chini Paak
Chob Panj Angusht Bara-e- Ta`b
Chob-e- Hayaat
Chob-e- Tendu
Chob-e-hayaat
Chobchini
Chobchini Paak
Chohara
Chonch
Chooha
Choone Ka Kankar
Chooran Ki Doosri Goli
Chooran Ki Goli
Chooran Ki Goli Deegar
Chooza-e- Hamaam
Chor Goli
Chuka ( Baqla-e- Hamiza )
Chukhandar
Chuniyagond (samagh-e- Dhaak)
Chuqandar
Chuqandar Barae Akhlaat
Chuqandar Barae Qummul
Chuqandar Barae Sard Mizaj
Chuqandar Barae Sudda
Chuqandar Barae Waram
Chuqandar Pukhta
Churan
Churan Barai Hazim-e-tuaam
Churan Barai Ishteha-e-tuaam
Churan Barai Tap-e-balghami
Churan Haazim
Churan Hazim
Churan Hazim-e-tuaam
Churan Muqawwi-e-meda
Churan Qoolanj-e-reehi
Churan-14
Churan-16
Churan-17
Churan-18
Churan-19
Churan-20
Churan-21-a
Churan-21-b
Churan-22
Churan-23
Churan-24
Churan-25
Churan-27
Churan-28
Churan-29
Churan-3
Churan-30
Churan-31
Churan-32
Churan-33
Churan-34
Churan-35
Churan-36
Churan-37
Churan-38
Churan-40
Churan-41
Churan-6
Churan-7
Chutki-1
Chutki-10
Chutki-2
Chutki-3
Chutki-4
Chutki-5
Chutki-6
Chutki-7
Chutki-8
Chutki-9
Chutkula Barae Larza
Cinchona
Coconut
Colchicum / Suranjaan
Daag Roz/ Gul-e-surkh
Daagh-e- Marajaan
Daagh-e- Pashak
Daal Adas Muqashshar
Daal Arhar
Daalchini
Daar Chini
Daar Filfil
Daar Hald/ Zarishk
Daar Shikna
Daar-e- Filfil
Daar-e- Shishaan (kaifal)
Daaram/anar
Daarchini
Daarchini Aakhar
Daare- Keesah (talisfar)
Daarfilfil
Daarmi Saar/ Anar Dana
Daarmi/ Anar Kohi
Daatoon/beekh-e-jamalgota
Daazi (heufariqoon)
Dabas
Dabeed -al- Ward Barae Istisqa
Dabeed -al- Ward Barae Suda Wa Bawaseer
Dabeed -e- Irsa
Dabeed -e- Zafran
Dabeed Baloot-ul- Arz
Dabeed Barae Sumoom
Dabeed-e- Irsa
Dabeed-e- Nanaai Bara-e- Ishaal
Dabeed-e-asl
Dabeed-e-asl 4
Dabeed-e-behi Barai Haazim
Dabeed-ul- Ward
Dabeed-ul-ward
Dabeeda-e-kasni 1
Daea-e- Baalchar Barae Istisqa-e- Ziqqi
Dafa-e-hashraat
Dafe Hashraat-ul-arz
Dafe-i-hashraat-ul-arz
Dafi-e- Hashraat-ul-arz
Dafi-e-hashraat-ul-arz
Dafli
Dahamarsa
Dahamrasa
Dahi Barae Hurqat-ul- Lisaan
Dahmarsa
Dahmarsa Al Huluwah
Dahmursa
Dahn-e-handqooqa
Daifroojus
Daig Bar Daig
Daig Bar Daig / Marham
Dajaajah
Dajaj
Dalab
Dalak Bara-e- Nafas-ud- Dam
Dalak Bara-e- Qoolanj
Dalak Baraae Nabaat-e- Asnaan
Dalak Barae Faalij
Dalak Barae Salabat-e- Aaza
Dalak E Booraq
Dalak Hindi Bara-e- Luknat
Dalak-e- Leesarghus
Dalak-e-sosan
Dalboos
Dalboos Barae Taqwiat-e- Bah
Daleek/ Gul-e-surkh Sehrai
Dalk-e-qust
Dallook-e- Gulaab
Dalokk-e- Lahm Bara-e- Niqris
Dalokok Barae Hasaf
Dalook
Dalook Zarba Va Saqta Sar
Dalook Baladur
Dalook Balsan
Dalook Banafsha
Dalook Bank
Dalook Bara-e- Saleel
Dalook Bara-e- Siql-ul-lisaan
Dalook Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Dalook Baraa-e- Daa-al- Salab
Dalook Baraa-e- Waja-ul- Asnaan
Dalook Barae Bars
Dalook Barae Ikhtinaaq-e- Reham
Dalook Barae Jarb Ratab
Dalook Barae Usre Wilaadat
Dalook Barai Sehar Yabis
Dalook Kunjad
Dalook Nilofar
Dalook Qust
Dalook Roghan Baaboonah
Dalook Saafsiya
Dalook -e- Aa,j Munbit Shaar
Dalook -e- Adhaan
Dalook -e- Baboona
Dalook -e- Fudnaj
Dalook -e- Fudnaj Nahri
Dalook -e- Jaosheer
Dalook -e- Jauz
Dalook -e- Jundbadastar
Dalook -e- Kafeeshoon
Dalook -e- Mani -e- Hamal
Dalook -e- Musakhkhin
Dalook -e- Qeetoos
Dalook -e- Qulaa
Dalook -e- Qust
Dalook -e- Thalab
Dalook -e- Zubaab
Dalook -e-gharb
Dalook -e-sartaan
Dalook Aab-e- Petha Bara-e- Sammiyat-e- Seemaab
Dalook Aard-e- Jau
Dalook Af,aa
Dalook Ajwain
Dalook Anjodaan
Dalook Armani Barai Sarsaam Balghami
Dalook Az Raughan-e- Harmal
Dalook Az Shahm-e- Hirdoon
Dalook Babuna
Dalook Bakhoor-e-maryam
Dalook Banafsha
Dalook Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Dalook Bara -e- Ikhtinaq -ur- Reham
Dalook Bara -e- Nutu -e- Maqad
Dalook Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Dalook Bara -e- Usr -e- Wiladat
Dalook Bara -e- Waram E Tahabbuji
Dalook Bara-e - Maalikholia
Dalook Bara-e- Siql-ul-lisaan
Dalook Bara-e- Surat-e- Inzaal
Dalook Bara-e- Zifda
Dalook Bara-e- A Zzat-ul-kalbil Mukallab
Dalook Bara-e- Aakilat -ul- Fam
Dalook Bara-e- Ajfaan
Dalook Bara-e- Asar-e- Saqta
Dalook Bara-e- Asnaan
Dalook Bara-e- Baah
Dalook Bara-e- Baras
Dalook Bara-e- Bard-e- Humma
Dalook Bara-e- Barsaam
Dalook Bara-e- Bati-ul- Lisaan
Dalook Bara-e- Busoor -e- Lisaan
Dalook Bara-e- Daa-al- Sa’lab
Dalook Bara-e- Daa-al-sa`lab
Dalook Bara-e- Daa-ul- Feel
Dalook Bara-e- Daa-us- Saalab
Dalook Bara-e- Daaus Saalab
Dalook Bara-e- Dard-e- Baadi
Dalook Bara-e- Daussalab
Dalook Bara-e- Ehtibaas-e- Baul
Dalook Bara-e- Faalij-wa- Khadar
Dalook Bara-e- Fuwaaq-e- Imtelaee
Dalook Bara-e- Gathia
Dalook Bara-e- Ghasayaan
Dalook Bara-e- Habs-e- Arq
Dalook Bara-e- Haiza
Dalook Bara-e- Harkat-e- Atfaal
Dalook Bara-e- Hasaat
Dalook Bara-e- Hikka
Dalook Bara-e- Hubb-e- Tarfain
Dalook Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dalook Bara-e- Ihtibaas-e- Baul
Dalook Bara-e- Ikhtinaq-ur- Reham
Dalook Bara-e- Irqun Nasaa
Dalook Bara-e- Isqaat-e- Hamal
Dalook Bara-e- Istirkha
Dalook Bara-e- Istisqaa
Dalook Bara-e- Izam-ul-lisaan
Dalook Bara-e- Jarab
Dalook Bara-e- Jarab-e- Mutaqarreh
Dalook Bara-e- Jarb-o- Hikka
Dalook Bara-e- Jarb-va- Hikka
Dalook Bara-e- Joon
Dalook Bara-e- Jumood-al- Sadr
Dalook Bara-e- Jumood-e- Badan
Dalook Bara-e- Juzaam
Dalook Bara-e- Khaarish
Dalook Bara-e- Khadar
Dalook Bara-e- Khunaaq
Dalook Bara-e- Khushoonat-e- Lisaan
Dalook Bara-e- Khushoonat-e- Lissan
Dalook Bara-e- Kirm-e- Dandaan
Dalook Bara-e- Laqwa
Dalook Bara-e- Larzah Wa Humma-e-murakkabah
Dalook Bara-e- Lasat-ul- Aqrab
Dalook Bara-e- Laza -e- Lissah
Dalook Bara-e- Leesarghus
Dalook Bara-e- Lissa
Dalook Bara-e- Maalikholia
Dalook Bara-e- Mafaasil
Dalook Bara-e- Mane Hamal
Dalook Bara-e- Mu`azzim-e-qazeeb
Dalook Bara-e- Munzij-e- Auraam
Dalook Bara-e- Naafiz
Dalook Bara-e- Nabaat-e- Asnaan
Dalook Bara-e- Nabaat-e- Asnaan- A
Dalook Bara-e- Nafakh
Dalook Bara-e- Niqras Muzmin
Dalook Bara-e- Niqris
Dalook Bara-e- Niqris Balghami
Dalook Bara-e- Nisyaan
Dalook Bara-e- Nisyaan Baarid Yaabis
Dalook Bara-e- Qaml
Dalook Bara-e- Qillat-e- Laban
Dalook Bara-e- Qooba
Dalook Bara-e- Qoolanj
Dalook Bara-e- Qula
Dalook Bara-e- Qula-e- Khabees
Dalook Bara-e- Qulaa -e- Abyaz
Dalook Bara-e- Rabw
Dalook Bara-e- Rasha
Dalook Bara-e- Sa`fah
Dalook Bara-e- Saaleel
Dalook Bara-e- Sadar
Dalook Bara-e- Safaidi-e- Hajaamat
Dalook Bara-e- Sailan-ur- Reham
Dalook Bara-e- Saleel
Dalook Bara-e- Saleel A
Dalook Bara-e- Saleel B
Dalook Bara-e- Sang-e- Gurda
Dalook Bara-e- Sardi-e- A`sab
Dalook Bara-e- Sartaan
Dalook Bara-e- Sartaan-e- Reham
Dalook Bara-e- Seebaan
Dalook Bara-e- Shaeerah
Dalook Bara-e- Shiqaq
Dalook Bara-e- Siql-ul-lisaan
Dalook Bara-e- Subaat Damvi
Dalook Bara-e- Suda
Dalook Bara-e- Suda-e- Baizah
Dalook Bara-e- Suda-e- Imtilai
Dalook Bara-e- Suda-e- Warami
Dalook Bara-e- Suda`-e- Shamshi
Dalook Bara-e- Supash/joon
Dalook Bara-e- Ta`aqqud-e- Mafasail
Dalook Bara-e- Tahabbuj
Dalook Bara-e- Tahaffuz-e- Samoom
Dalook Bara-e- Tap-e-balghami Muzmin
Dalook Bara-e- Tashannuj
Dalook Bara-e- Tashannuj Ratab
Dalook Bara-e- Tashannuj-e- Yaabis
Dalook Bara-e- Taskheen-e- Gurdah Wa Masaana
Dalook Bara-e- Tehleel-e-waram
Dalook Bara-e- Thakaan
Dalook Bara-e- Waja -ul- Asnaan
Dalook Bara-e- Waja -ul- Asnaan - A
Dalook Bara-e- Waja-e- Masaanah
Dalook Bara-e- Waja-e- Medah
Dalook Bara-e- Waja-ul- A’saab
Dalook Bara-e- Waja-ul- Asnaan - B
Dalook Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Dalook Bara-e- Waja-ul- Warik-wa- Waja-ul- Zahr
Dalook Bara-e- Waja-ul- Zahr
Dalook Bara-e- Waja`-al- Mafaasil
Dalook Bara-e- Waja`-ul- Mafaasil
Dalook Bara-e- Waja`al-anaf
Dalook Bara-e- Warm -e- Lisaan
Dalook Bara-e- Warm-e- Masaanah Sulb
Dalook Bara-e- Yaraqaan-e-buhraani
Dalook Bara-e- Zahaab -e- Maa`ul Asnaan
Dalook Bara-e- Zaheer Warmi
Dalook Bara-e- Zan
Dalook Bara-e- Zarba-wa-saqta
Dalook Bara-e- Zifda -ul- Lisaan
Dalook Bara-e- Zifda-ul- Lisaan
Dalook Bara-e- Zifda-ul- Lisaan Deegar
Dalook Bara-e-bawaseer
Dalook Bara-e-haiza
Dalook Bara-e-humma
Dalook Bara-e-istisqaa
Dalook Bara-e-jarab Wa Bawaaseer
Dalook Bara-e-jarb
Dalook Bara-e-jild
Dalook Bara-e-qooba Wa Sa,fah
Dalook Bara-e-shaqeeqah
Dalook Bara-e-shara
Dalook Bara-e-sura
Dalook Bara-e-tashannuj
Dalook Bara-e-yaraqaan-e-buhraani
Dalook Bara..e Uslool
Dalook Bara.e .hurqat-ul- Lisaan
Dalook Bara.e .irq-un- Nisa
Dalook Bara.e. Hasaf
Dalook Bara.e. Hurqat-e- Lisaan
Dalook Bara.e. Inteshaar-ush- Shaar
Dalook Bara.e. Irq-un- Nasaa
Dalook Bara.e. Tarahhul
Dalook Bara.e. Tashaqquq-e- Shaar
Dalook Bara.e. Uslool
Dalook Bara.e.harq
Dalook Baraa-e- Badbu-e- Badan
Dalook Baraa-e- Buroodat
Dalook Baraa-e- Idraar-e- Baul Wa Tams
Dalook Baraa-e- Iltewa-e- Mafaasil
Dalook Baraa-e- Irqun Nasaa
Dalook Baraa-e- Khala Wa Razz-e-asab
Dalook Baraa-e- Niqris-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dalook Baraa-e- Tafteeh-e- Sudad-ul- Kabid
Dalook Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dalook Baraa-e- Waja-ul- Warik
Dalook Baraa-e- Waram-e- Balghami
Dalook Baraa-e- Waram-e- Rikhoo
Dalook Baraae Bars
Dalook Baraae Bars(2)
Dalook Baraae Bars
Dalook Baraae Daa-us- Saalab
Dalook Baraae Daa-us- Salab
Dalook Baraae Hikka
Dalook Baraae Juzaam
Dalook Baraae Khashoonat-e- Lab
Dalook Baraae Larza
Dalook Baraae Nabaat-e- Asnaan
Dalook Baraae Siql-e- Lisaan
Dalook Baraae Tabreed-e- Dimaagh
Dalook Baraae Tasmeen-e- Qazeeb
Dalook Baraae Utaas
Dalook Baraae Waram-e- Rikhu
Dalook Baraae Zof-e- Aaza
Dalook Barae Bars
Dalook Barae Tahajjur-e- Mafaasil
Dalook Barae Waram -e- Rijl Wa Yad
Dalook Barae Amraaz Asbi
Dalook Barae Amraaz-e- Jild
Dalook Barae Awraam E Balghamia
Dalook Barae Baah
Dalook Barae Baai Ka Dard
Dalook Barae Bawaaseer
Dalook Barae Chaajan
Dalook Barae Chhajan
Dalook Barae Dafi`-e- Ta`affun
Dalook Barae Dandan
Dalook Barae Dard-e- Dandaan
Dalook Barae Dard-e- Pusht Wa Khaserah
Dalook Barae Dushud
Dalook Barae Hamal-e- Raja
Dalook Barae Hikka
Dalook Barae Hikka-e- Farj Wa Sozish-e- Baul
Dalook Barae Hikka-e- Reham
Dalook Barae Humma Diq
Dalook Barae Humma-e- Naaebah
Dalook Barae Inbaat-e- Asnaan
Dalook Barae Isnaan -e- Atfaal - B
Dalook Barae Jarab Ratab
Dalook Barae Jarab-al-jafn
Dalook Barae Jarb
Dalook Barae Jarb Yaabis Wa Ratab
Dalook Barae Jarb-o- Hikka
Dalook Barae Kasrat-e- Naum
Dalook Barae Khaarish
Dalook Barae Khaarish Qooba Wa Baade Farang
Dalook Barae Khanaazeer
Dalook Barae Khunaaq
Dalook Barae Musakkin
Dalook Barae Naafiz
Dalook Barae Nafakh -e- Shikam
Dalook Barae Niqras Muzmin
Dalook Barae Qula
Dalook Barae Quml
Dalook Barae Raas
Dalook Barae Rabw
Dalook Barae Reyaah-e- Afrasah
Dalook Barae Safah Wa Busoor
Dalook Barae Sakta
Dalook Barae Sanpaat
Dalook Barae Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dalook Barae Shaeerah
Dalook Barae Sharaa
Dalook Barae Suaal
Dalook Barae Suda
Dalook Barae Suda`e Jima`i
Dalook Barae Surfa
Dalook Barae Tahabbuj
Dalook Barae Tahajjur-e- Mafaasil
Dalook Barae Tamaddud -e- Sadi
Dalook Barae Tap-e- Safravi
Dalook Barae Taqweeat-e- Baah
Dalook Barae Tarahhul
Dalook Barae Usr-e- Wilaadat
Dalook Barae Waja
Dalook Barae Waja -ul- Mafasil
Dalook Barae Waja-e- Reehi
Dalook Barae Waja-ul- Asnaan
Dalook Barae Waja-ul- Mafaasil Baarid
Dalook Barae Waja-ul-mafasil
Dalook Barae Waja’-ul- Asnaan
Dalook Barae Waram -e- Reham
Dalook Barae Waram E Tahabbuji
Dalook Barae Waram Fil Qadam
Dalook Barae Warame Balghami
Dalook Barae Warame Ghudad
Dalook Barae Warame Sulb
Dalook Barae Warm-e- Reham Sulb
Dalook Barae Zifdatul Lisaan
Dalook Barai Humma Suddiya
Dalook Barai Maali Kholia
Dalook Barai Sarsaam Balghami
Dalook Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dalook Barai Sehar Yaabis
Dalook Barai Subaat Bukhari
Dalook Barai Subaat Ratoobi
Dalook Baranjasif
Dalook Baray Humma
Dalook Baray Humma Ta,biyah
Dalook Baray Humma Yaum Sharaabia
Dalook Baray Irq-un-nasa
Dalook Baray Waja-ul-mafaaasil
Dalook Baray Waja-ul-mafaasil
Dalook Barg-e- Aas Bara.e. Uslool
Dalook Barg-e- Barnoof
Dalook Bazr-e- Bitteekh
Dalook Beekh Katai
Dalook Bil-milh
Dalook Biz- Zubaab
Dalook Booraq
Dalook Booraq Deegar
Dalook Brae Leeforiya
Dalook Daa-al- Sa`lab
Dalook Dafi`-e- Hashraat
Dalook Deegar Barae Usre Wilaadat
Dalook Deegar Barae Waja-ul- Mafaasil
Dalook Degar
Dalook E - Kulthi
Dalook E Afyoon
Dalook E Ayaarij
Dalook E Lisaan
Dalook E Matbookh
Dalook E Milh
Dalook E Namak
Dalook E Qairooti
Dalook E Sapistan Ratab
Dalook E Shahad
Dalook E Zanjbeel
Dalook E Zubaab
Dalook Gul-e- Paras Peepal Barae Hikka
Dalook Huzaaz
Dalook Ishqeel
Dalook Istisqaa
Dalook Istisqaa -e- Ziqqi
Dalook Jaali-e- Charik
Dalook Jadwaar
Dalook Jar Ul-naher
Dalook Jauz
Dalook Jirm-e-chuqandar
Dalook Jund Barae Suda
Dalook Khall
Dalook Khatmi
Dalook Maane`-e- A`raq
Dalook Maghz Batakh
Dalook Mane-e- Hamal
Dalook Momyaaee
Dalook Muhalli-e- Riyaah
Dalook Muqawwi-e- Baah
Dalook Muqawwi-e-dimaagh
Dalook Murad
Dalook Nana Bara-e- Suda
Dalook Nardin Jabali
Dalook Naseej Ankaboot
Dalook Peeh-e-kabootar
Dalook Qaatil-e- Qaml
Dalook Raughan Safarjal
Dalook Raughan-e- Zafraan Barae Zaat-ul- Janb
Dalook Roghan- Ghaar Bara-e- Faalij
Dalook Saafisya
Dalook Saafisya Barae Inbaat-e- Shaar
Dalook Sag-e- Aabi
Dalook Sartaan Behri Barai Jarb
Dalook Shahm Palang
Dalook Sheham-e- Bat
Dalook Shiqaaqi
Dalook Tahtallisaan
Dalook Tukhm-e- Papita
Dalook Tukhm-e-kalizeeri
Dalook Waja-e- Baarid
Dalook Waraq-e- Teen
Dalook Yabrooj
Dalook Yaraqaan-e-buhraani
Dalook Zabad Barae Waja-ul- Asnaan
Dalook Zahraj-e-gao Baraai Gazeedgee
Dalook Zahraj-e-nar Gao
Dalook Zanjabeel Barae Waja-ul- Asnaan
Dalook Zayaan
Dalook-e- Aaqarqarha
Dalook-e- Abhal
Dalook-e- Abhal Mudirr
Dalook-e- Afsanteen
Dalook-e- Ajwaain
Dalook-e- Anf
Dalook-e- Ansali
Dalook-e- Aqarqarha
Dalook-e- Aqarqarha Barai Sarsaam Balghami
Dalook-e- Arnab
Dalook-e- Asal
Dalook-e- Asl
Dalook-e- Ausaj Barae Hikka
Dalook-e- Babunaj
Dalook-e- Balsaan
Dalook-e- Baqla-e- Yamaaniya
Dalook-e- Baqla-e-humaqa
Dalook-e- Basl
Dalook-e- Bazarul Banj Barai Subaat Ratab
Dalook-e- Bed-e- Anjeer
Dalook-e- Chamgaadar Barai Muqawwi-e-bah
Dalook-e- Chirchata
Dalook-e- Chuqundar Barae Namish
Dalook-e- Daafe Natn
Dalook-e- Daarchini
Dalook-e- Degar Bara-e- Baah
Dalook-e- Dimagh-e- Arnab
Dalook-e- Duhan
Dalook-e- Faiqra
Dalook-e- Faldafayoon
Dalook-e- Faldafyoon
Dalook-e- Faldafyoon Khas
Dalook-e- Farfiyun
Dalook-e- Filfil
Dalook-e- Gandum Barai Subaat Damvi
Dalook-e- Ghaar
Dalook-e- Gurg
Dalook-e- Haaliq
Dalook-e- Habbatul Khizra
Dalook-e- Hajr-ul- Qaishoor
Dalook-e- Hanzal
Dalook-e- Hanzal Barae Juzaam
Dalook-e- Hasaf
Dalook-e- Jaali
Dalook-e- Jauz
Dalook-e- Jauz Barae Kalaf
Dalook-e- Jayyid
Dalook-e- Jund
Dalook-e- Jund Barae Faalij
Dalook-e- Jund Barae Ra`sha
Dalook-e- Jund Barae Subaat
Dalook-e- Jundbedastar
Dalook-e- Karafs Bara-e- Hikka
Dalook-e- Khaksi
Dalook-e- Khall
Dalook-e- Khardal Barae Subaat Ratab
Dalook-e- Kharnoob
Dalook-e- Khubbazi
Dalook-e- Khuzra
Dalook-e- Lahsan
Dalook-e- Maali Kholia
Dalook-e- Marzanjosh
Dalook-e- Mazu
Dalook-e- Mujalli
Dalook-e- Mumsik
Dalook-e- Muqee
Dalook-e- Mur
Dalook-e- Musakhkhin
Dalook-e- Musakhkhin-3
Dalook-e- Musakkin
Dalook-e- Mutaiyib
Dalook-e- Namak
Dalook-e- Nankhawah
Dalook-e- Naseej-e- Ankaboot
Dalook-e- Natroon Bara-e- Subaat Ratab
Dalook-e- Natroon Barai Sarsaam Balghami
Dalook-e- Phitkari
Dalook-e- Post-e-jauz
Dalook-e- Qaisoom
Dalook-e- Qand
Dalook-e- Rasaas
Dalook-e- Rasaut
Dalook-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Waja-ul- Zohar
Dalook-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Kharish
Dalook-e- Raughan Barai Sarsaam Balghami
Dalook-e- Raughan Behrojah
Dalook-e- Rizl Ud Dujaj
Dalook-e- Sa`aleel
Dalook-e- Saafisya
Dalook-e- Saboon
Dalook-e- Sadi
Dalook-e- Safaidah
Dalook-e- Saleekhah
Dalook-e- Saman
Dalook-e- Samandarphal
Dalook-e- Sandal
Dalook-e- Sang Pusht
Dalook-e- Seemaab Bara-e- Aatishak
Dalook-e- Sehdai
Dalook-e- Sem Bara-e- Qooba
Dalook-e- Sha`r
Dalook-e- Shaham-e- Dub Barae Waja`-ul- Mafasil
Dalook-e- Shaham-e- Dub Barae Wasee
Dalook-e- Shahm-e- Shuturmurgh
Dalook-e- Shara
Dalook-e- Sharaab
Dalook-e- Sheer Bara-e- Hizyaan
Dalook-e- Shibb
Dalook-e- Shibt
Dalook-e- Simnah
Dalook-e- Sosan
Dalook-e- Sosan Deeghar
Dalook-e- Surma
Dalook-e- Turmus
Dalook-e- Unsul Barae Baheq
Dalook-e- Waja`
Dalook-e- Wajh
Dalook-e- Ward
Dalook-e- Yaasmeen
Dalook-e- Zaaj
Dalook-e- Zabad
Dalook-e- Zabd-ul- Behr
Dalook-e- Zanabeel
Dalook-e- Zayaan Deegar
Dalook-e- Zubaab
Dalook-e- Zujaaj
Dalook-e- Zujaj
Dalook-e--baabchi
Dalook-e-aaqar Qarha
Dalook-e-aas
Dalook-e-adas
Dalook-e-aqarqarha
Dalook-e-aslulqasab
Dalook-e-bakhoor-e-maryam
Dalook-e-baqla
Dalook-e-boraq
Dalook-e-gul-e-kaifal
Dalook-e-gul-e-kaifal 1
Dalook-e-kafoor Barae Waja-ul- Mafasil
Dalook-e-kalizeeri
Dalook-e-kharbaq
Dalook-e-kharoob Nabti
Dalook-e-lahsan
Dalook-e-maskah
Dalook-e-meng-e-karanjwa
Dalook-e-mom
Dalook-e-muhallil
Dalook-e-mushk Baraai Faalij
Dalook-e-mushk Baraai Khadar
Dalook-e-pakhan Bed
Dalook-e-pitta-e-kachuwa 1
Dalook-e-qaisoom
Dalook-e-ras-e-karanjwa
Dalook-e-raughan-e-kadh
Dalook-e-roughan-e-kaifal
Dalook-e-salaq
Dalook-e-sang-e-bolas
Dalook-e-shaham-e- Timsaah
Dalook-e-shahm-e-goh
Dalook-e-zarareeh
Dam
Dam Palang
Dam Saamabras Barae Fatq Atfaal
Dam -al- Kalb
Dam -e- Iyyal
Dam -e- Nevla
Dam -e- Uqaab
Dam -e-dubb Bara-e-shar-e-zayed
Dam Barae Nuzj-e- Awraam
Dam Bozina
Dam Bozina Bara-e-luknat
Dam E Murghaabi Bara E Masana
Dam E Sulahfaat
Dam E Zif`da
Dam,atul Shajar
Dam-al- Arnab
Dam-al- Boom
Dam-al- Dub-wa- Tais
Dam-al- Haiz
Dam-al- Khafafish
Dam-al- Khail
Dam-al- Khufaash
Dam-al- Ruaaf
Dam-al- Saur
Dam-al-akhwain
Dam-e- Sulahfaat
Dam-e- Buz Bara-e- Kaikaan
Dam-e- Girgit Wa Dam-e- Maindak
Dam-e- Hamaam
Dam-e- Hirba
Dam-e- Hubaara
Dam-e- Hurzoon
Dam-e- Kachhwa Wa Dame-e- Goh
Dam-e- Kalb
Dam-e- Khuld Barae Khanazeer
Dam-e- Pidda
Dam-e- Sang Pusht
Dam-e- Sulahafat Barri
Dam-e- Sulahfaat
Dam-e- Sulahfaat Dafi-e- Samoom
Dam-e- Sulhafaat Deegar
Dam-e- Teetar Bara-e- Bayaaz-ul- Ain
Dam-e-bhed Barai Jarb-o-hikka
Dam-e-haiz
Dam-e-hammam
Dam-e-kachuwa
Dam-e-sartaan
Dam-e= Khargosh Bara-e- Kalaf
Dam-o- Ibn-e- Urs
Dam-ul- Faar
Dama -e- Afyus
Dama-e- Bakhoorul Akraad
Dama-e- Bukka
Damadam/ Hajr-ud-dam/shaadnaj
Damm-al- Akhwain
Dammul Akhwain
Damul Arnab
Damul Baqar
Damul Hamaam
Damul Ibil
Damuz Zifdeul Asfar
Danaha-e- Bajoorah
Dand
Dand (habb-al- Salateen)
Dandaan -e- Asp
Dandaan -e- Asp Bara-e- Makan
Dandaan -e- Asp Barae Asnaan-e- Atfaal
Dandaan Feel Baraai Hafizah
Dandaan Feel Baraai Hamal
Dandaan Feel Baraai Ishaal
Dandaan Feel Mueen Hamal
Dandaan-e- Dulfeen Barae Faza- Un- Naum
Dandan Daana
Danti
Daqeeq-e-ghubaira
Darakht Butm
Darakht Neem Ki Chhaal Ki Sharaab
Darbehra Baladur
Darbehra Deegar
Darbehra Gheekhwaar
Darbehrah -2
Darbehrah -3
Darbehrah Bara-e Salaabat-e- Tihaal
Darbehrah- 1
Darchini
Dardaar
Daroobataaras
Daroobataaris
Daroonaj
Darsheeshaan
Darunaj
Darunaj Aqrabi
Daryaan
Daryaas
Dastoor-e-ilaaj Barai Suzaak
Dastoor-e-ilaj Barae Qooba
Daw Bara-e- Kasrat-e- Shahwat
Daw Bara-e- Qoolanj
Daw Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Daw Bara-e- Yaraqaan
Daw Barae Daf-e- Sumoom
Daw-e- Baaboonah Gao Bara-e- Mirghi Wa Laqwa
Daw-e- Baboonah Gao Barae Mirghi
Daw-e- Badanjan
Daw-e- Basl
Daw-e- Butum
Daw-e- Mushil
Daw-e- Nankhwah Bara-e- Suda-e- Baarid
Daw-e- Raaziyanaj
Daw-e- Silajeet
Daw-e-badarikand Barae Kashrat-e- Tams
Daw-e-bahrozah
Daw-e-bajrah Barae Muraqqiq-e- Mani
Daw-e-khardal Barae Ikhraj-e-balgham
Dawa
Dawa Barae Kasrate Arq
Dawa -e- Qasab -al- Zareerah
Dawa -e- Agaroo
Dawa -e- Ghafis
Dawa -e- Haaliq
Dawa -e- Musawwid-e-sha`r
Dawa -e- Nardin
Dawa -e- Salq
Dawa Aab-e- Aaloo
Dawa Aab-e-kummah
Dawa Aaqarqarha Mushil-e- Balgham
Dawa Afsanteen
Dawa Aftimoon
Dawa Ajwain Bara-e- Salaabat- E -tihaal
Dawa Amber
Dawa Amraz-e-ain
Dawa Anar
Dawa Anisoon
Dawa Anisoon Bara-e- Sakta-1
Dawa Asal
Dawa Aspaghol
Dawa Baaboonah
Dawa Baad Aaward
Dawa Baadiyaan
Dawa Baartang
Dawa Badrooj
Dawa Bakhrul Fam
Dawa Bakhrul Fam Deegar
Dawa Bakhur Maryam Deagar
Dawa Baloot
Dawa Balsan
Dawa Balsan Bara-e-laqwa
Dawa Banafsha
Dawa Banafsha Bara-e- Ahsha
Dawa Banafsha Bara-e- Humma
Dawa Banj
Dawa Banj Sufaid
Dawa Banj Sufaid Suaali
Dawa Bantaflun
Dawa Bara -e- Suda
Dawa Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Dawa Bara Istisqa-e- Lahmi
Dawa Bara-e- Deedan -e- Ama
Dawa Bara-e- Ruaaf
Dawa Bara-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Boo-e- Naurah
Dawa Bara-e- Gazeedagi-e-sag
Dawa Bara-e- Gazeedan-e- Sag Deewaana
Dawa Bara-e- Gharab
Dawa Bara-e- Hazayaan
Dawa Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Ghib
Dawa Bara-e- Humma-e- Laazimah
Dawa Bara-e- Humma-e- Riba
Dawa Bara-e- Humma-e- Yaum
Dawa Bara-e- Humma-e-ghashiyah
Dawa Bara-e- Humma-e-riba
Dawa Bara-e- Ikhtinaaq-e- Reham
Dawa Bara-e- Inqita-al-saut
Dawa Bara-e- Jarayaan-al-dam
Dawa Bara-e- Khafaqaan
Dawa Bara-e- Khafqaan
Dawa Bara-e- Khunaaq
Dawa Bara-e- Larza
Dawa Bara-e- Maali Kholia
Dawa Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa Bara-e- Maali Kholia Damvi-o- Safravi
Dawa Bara-e- Muhaafiz-e-sha`r -e-abroo
Dawa Bara-e- Munbit-e-sha`r
Dawa Bara-e- Musaffi-e- Laun
Dawa Bara-e- Nazla-e-baarid
Dawa Bara-e- Qamal
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Bara-e- Sarsaam
Dawa Bara-e- Sill
Dawa Bara-e- Suaal
Dawa Bara-e- Tajeed-e- Sha`r
Dawa Bara-e- Tarqeeq-e- Sha`r
Dawa Bara-e- Yaboosat-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Zeeq-ul- Nafas
Dawa Bara-e-humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e-yaraqaan
Dawa Baraa-e- Baah
Dawa Baraa-e- Harq-al- Naar
Dawa Baraa-e- Harq-al-naar
Dawa Baraa-e- Hasaat-e- Kulyah
Dawa Baraa-e- Ikhtinaaq-ul- Rehm
Dawa Baraa-e- Ishaal-e- Balgham
Dawa Baraa-e- Istirkha
Dawa Baraa-e- Jarahat-e- Aasaab
Dawa Baraa-e- Khuraaj
Dawa Baraa-e- Lasat-al- Hasharaat
Dawa Baraa-e- Lasat-ul- Hasharaat
Dawa Baraa-e- Mahroor
Dawa Baraa-e- Qoolanj
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Khabeesah
Dawa Baraa-e- Sudad-e- Kabid
Dawa Baraa-e- Tauleed-e- Mani
Dawa Baraa-e- Waram-e- Haalibain
Dawa Baraa-e- Waram-e- Unsayain
Dawa Baraae Harq-o- Salq
Dawa Baraae Namlah
Dawa Baraae Qoolanj
Dawa Baraae Salaabat-e- Tehaal
Dawa Baraai Kabid
Dawa Barae Dood
Dawa Barae Dubaila-e- Kabid
Dawa Barae Juzaam
Dawa Barae Khafqaan -e- Iltehaabi
Dawa Barae Khafqaan Wa Khauf
Dawa Barae Mukhrij-e- Sauda
Dawa Barae Qai
Dawa Barae Waja-ul-qalb
Dawa Barae -e-zo,f-e-meda Haar
Dawa Barae Amraaz Baarid Wa Ratab
Dawa Barae Busoor Qifa
Dawa Barae Chhajan
Dawa Barae Chhep
Dawa Barae Humma Balghami
Dawa Barae Humma Muwaazibah
Dawa Barae Humma-e- Balghami
Dawa Barae Hummae Diq
Dawa Barae Humrah Atfal
Dawa Barae Ishaal
Dawa Barae Jarb-e- Raas
Dawa Barae Juzaam
Dawa Barae Khafqaan
Dawa Barae Kirm-e- Shikam
Dawa Barae Ladghat-ul-hayya
Dawa Barae Medah
Dawa Barae Nasoor
Dawa Barae Qillat -e- Laban
Dawa Barae Qulaa`
Dawa Barae Sang-e-masaanah
Dawa Barae Sartaan
Dawa Barae Sokhtagi Aatish
Dawa Barae Sue Mizaaj -e- Qalbi
Dawa Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Barae Usr-al- Baul
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil Reehi
Dawa Barae Waram E Ain
Dawa Barae Waram-e- Tihaal
Dawa Barae Zeqq-un- Nafs
Dawa Barai Khafqaan
Dawa Barai Malikholia Damvi-o- Safraavi
Dawa Barai Subat
Dawa Barai Khafqaan Haar
Dawa Barai Nafakh
Dawa Barai Sarsaam Ghair Haqeeqi
Dawa Barai Subaat Bukhari
Dawa Baray Bohat-al-sout
Dawa Barg Bintaflun
Dawa Barg Biranjasif
Dawa Barg-e- Panj Angusht
Dawa Barg-e-jamun Barae Bawaaseer
Dawa Barnoof
Dawa Bazoor
Dawa Bazr-ul- Banj
Dawa Bazrul Banj
Dawa Bed Anjeer Barae Juzaam
Dawa Beekh-e- Bakhoorul Akraad
Dawa Beekh-e-e- Bakhur Maryam
Dawa Behdaana
Dawa Behi
Dawa Behidana
Dawa Biranjasif
Dawa Bisfayej
Dawa Booraq Mushil
Dawa Brae Humma-e-murakkab
Dawa Brae Ishaal
Dawa Brae Ishaal Sauda
Dawa Brae Medah
Dawa Brae Qai
Dawa Brae Tap
Dawa Brae Ishaal
Dawa Brae Kasrat-e- Tams
Dawa Brae Qai
Dawa Brae Waram-e- Reham
Dawa Brai Ieelaaus
Dawa Brai Nafakh E Meda Wa Amaa
Dawa Brai Zaheer
Dawa Bunduq-e- Hindi
Dawa Bunduq-e-hindi Mushil
Dawa Busd
Dawa Chhaachh
Dawa Chuqandar Qabiz
Dawa Dard .e. Dandan Wa Suda
Dawa Dayaaqoozaa
Dawa Deegar Bara.e. Qai Balghami Wa Saudawi
Dawa Dhatura
Dawa E -kalonji Barae Hisat
Dawa E -kamazarius Barae Azme Tihal
Dawa E -kamazarius Barae Azme Tahal
Dawa E -kamazarius Barae Sudda
Dawa E -kamazarius Barae Yirquan E - Aswad
Dawa E - Kulthi Barae Ziyabitus
Dawa E -kabid Barae Sara
Dawa E -kabid Barae Qoroohe Amaa Wa Ishal
Dawa E -kabid Barae Samoome Madani
Dawa E Bakhrul Fam
Dawa E Baule Sibyaan
Dawa E Deegar Barai Ikhraj-e- Balgham
Dawa E Rumman
Dawa E- Mutawwil-e- Sha`r
Dawa Gaozaban
Dawa Ghafis
Dawa Ghariqoon
Dawa Ghizaee
Dawa Gil-e- Qabrasi
Dawa Gilo
Dawa Gulaab
Dawa Gulqand
Dawa Haabis-e- Dam
Dawa Haasha Barae Bayaaz-ul- Ain
Dawa Haazim
Dawa Haazim Degar
Dawa Halela
Dawa Halyun
Dawa Handquqa
Dawa Heufariqoon
Dawa Hilteet
Dawa Hindba Qaabiz
Dawa Hindowaanah
Dawa Huqna
Dawa Inab-ub- Salab
Dawa Inab-us- Salab
Dawa Injeer
Dawa Istisqaa
Dawa Jada
Dawa Jaosheer
Dawa Jau
Dawa Jauzbuwa
Dawa Jund Barae Suda
Dawa Jundbedastar
Dawa Kahu
Dawa Kamooni
Dawa Kanghi
Dawa Karafs
Dawa Karanjwa
Dawa Kashkab
Dawa Kasni
Dawa Khaar-e- Pusht
Dawa Khardal
Dawa Khayarain
Dawa Kheyaar Shanbar
Dawa Khurfa
Dawa Kibreet
Dawa Kiram-e- Shikam
Dawa Kundur
Dawa Laajward
Dawa Lab Lab
Dawa Lasa’t -ul-huwaam
Dawa Lisaan- Al- Jamal
Dawa Lisaan-al-jamal
Dawa Maa-al-jubn
Dawa Maa-ush- Shaeer
Dawa Maan`i-e- Hamal
Dawa Maghz-e- Bunduq-e-hindi
Dawa Maghz-e-tukhm Hindowaanah
Dawa Mani -e- Hamal
Dawa Mani-e- Isqaat-e- Hamal
Dawa Marwareed
Dawa Mirgi
Dawa Moallid-e-sheer
Dawa Momyaaee Barae Khunaaq
Dawa Momyaaee Barae Sual
Dawa Mu
Dawa Mubarrid
Dawa Muddir-e- Haiz
Dawa Mudirr
Dawa Mudirr-e-baul
Dawa Mufattit-e- Hasat
Dawa Muhazzil
Dawa Mujaffife Qurooh
Dawa Mujarrab Bara-e- Khunaaq
Dawa Mujarrab Bara-e- Suqoot-e- Lahaat
Dawa Mulattif
Dawa Mulayyin
Dawa Munaqqi-e- Akhlat
Dawa Muqawwi Qalb
Dawa Muqawwi-e- Meda
Dawa Muqawwi-e-kabid
Dawa Muqawwi-e-qalb
Dawa Muqee
Dawa Mur
Dawa Mur Makki
Dawa Mushil
Dawa Mushil-e- Safra Wa Balgham
Dawa Mushtahi
Dawa Musqit-e- Janeen
Dawa Nakhud
Dawa Namak Sikanjbeen Waali
Dawa Nankhwah
Dawa Nardeen Bara-e- Nafakh
Dawa Naushaadar
Dawa Neel
Dawa Neem
Dawa Paan
Dawa Paneer Maya
Dawa Panj Angusht
Dawa Panj Angusht Bara-e- Juzaam
Dawa Panjkisht
Dawa Qabz-e- Shikam
Dawa Qand Bara-e- Salaabat -e- Tihaal
Dawa Qinnab
Dawa Qurs Zarishk
Dawa Qurs Gul
Dawa Qurs Tabasheer
Dawa Qurs-e-ward
Dawa Qust
Dawa Rewand
Dawa Safanduliyoon
Dawa Safarjal
Dawa Sakbeenaj
Dawa Sakbeenaj Barae Suda-e- Baarid
Dawa Saleekha
Dawa Samandarphal
Dawa Samar -e- Kanghi
Dawa Sana
Dawa Saqmoonia
Dawa Sarataan-e- Nahri
Dawa Sartaan Nahri
Dawa Sartan
Dawa Seb
Dawa Seehi
Dawa Shahatra
Dawa Sheer Buz
Dawa Sheer Khar
Dawa Sheera-e- Inab-us-salab
Dawa Sheera-e- Khurfa
Dawa Sheera-e- Tukhm Kharpazah
Dawa Shibt
Dawa Shooneez
Dawa Sibr
Dawa Sibr Deegar
Dawa Sikanjabeen
Dawa Sukkar
Dawa Sukkar-al-ushr
Dawa Tabasheer
Dawa Tamar Hindi
Dawa Toobaal
Dawa Tukhm Dhatura
Dawa Tukhm Khurfa
Dawa Turanjabeen
Dawa Turanjbeen
Dawa Unnab
Dawa Unsul
Dawa Waraq-e- Nuqrah
Dawa Ward
Dawa Waskh-ul- Kaur
Dawa Waskh-ul- Musaraiyeen
Dawa Yabrooj
Dawa Yaraqaan-e-aswad
Dawa Yasmeen
Dawa Zahr Mohrah
Dawa Zaras
Dawa Zarba Va Saqta
Dawa Zars Deegar
Dawa Zraareeh
Dawa Zraareeh Deegar
Dawa Zufrah
Dawa - Ishaal
Dawa -al - Harmal
Dawa -al - Hilteet Deegar
Dawa -al - Soom
Dawa -al -misk Ambari Tursh A
Dawa -al- Kurkum ( Nuskha Hakim Mohd Bayazeed )
Dawa -al- Ambar
Dawa -al- Arba
Dawa -al- Baiz
Dawa -al- Baiz Deegar
Dawa -al- Baqar
Dawa -al- Basal
Dawa -al- Basal ( Nuskha Deegar )
Dawa -al- Hadeed
Dawa -al- Hadeed Deegar
Dawa -al- Harmal
Dawa -al- Harmal ( Nuskha Shareefi )
Dawa -al- Hilteet
Dawa -al- Hilteet Deegar
Dawa -al- Isqeel
Dawa -al- Kaatib
Dawa -al- Kamoon
Dawa -al- Kharateen ( Nuskha Shareef Khan )
Dawa -al- Khasak
Dawa -al- Khasak Deegar
Dawa -al- Kibreet
Dawa -al- Kurkum Kabeer
Dawa -al- Kurkum Sagheer
Dawa -al- Kurkum Sagheer ( Nuskha Tohfah )
Dawa -al- Kurkum Sagheer Sard
Dawa -al- Luk ( Nuskha Ibn Seena )
Dawa -al- Luk ( Nuskha Quadri Wa Ilaaj-al -amraaz )
Dawa -al- Misk
Dawa -al- Misk Ambari Tursh
Dawa -al- Misk ( Nuskha Hakim Alwi Khan)
Dawa -al- Misk Baarid
Dawa -al- Misk Baarid Muqawwi
Dawa -al- Misk Garm
Dawa -al- Misk Garm Deegar
Dawa -al- Misk Garm Saadah
Dawa -al- Misk Motadil ( Nuskha Alwi Khan )
Dawa -al- Misk Sard
Dawa -al- Misk Sard (nuskha Hkm.momin)
Dawa -al- Misk Sard ( Nuskha Hakim Saadullah )
Dawa -al- Misk Sard Deegar
Dawa -al- Misk Sard Kafoori
Dawa -al- Misk Shireen
Dawa -al- Misk Shireen ( Nuskha Mahmood Bin Ilyaas )
Dawa -al- Misk Shireen A
Dawa -al- Misk Talkh
Dawa -al- Misk Tursh
Dawa -al- Misksard Saadah
Dawa -al- Sahj
Dawa -al- Saum
Dawa -al- Tootia Deegar
Dawa -al- Tootiya
Dawa -al- Tootiya Deegar
Dawa -al- Tudriyen
Dawa -al- Turanjabeen
Dawa -al- Turbud
Dawa -al- Zaraarih
Dawa -al-baqar Deegar
Dawa -al-misk Baarid Mujarrab Wa Umda
Dawa -al-misk Garm
Dawa -al-misk Motadil Deegar
Dawa -al-misk Talkh ( Nuskha Deegar )
Dawa -al-misk Talkh ( Nuskha Meer Imaaduddin )
Dawa -e Mahua Brae Waram -e- Khusiya
Dawa -e Munbit -e- Shaar
Dawa -e Suda Balghami - B
Dawa -e- Badam
Dawa -e- Bazr -u-l Qissa
Dawa -e- Hajar -e- Armani
Dawa -e- Izkhar
Dawa -e- Lablaab
Dawa -e- Lauz -ul- Mur
Dawa -e- Lisanussaur
Dawa -e- Marwareed
Dawa -e- Munaffis-e- Balgham
Dawa -e- Pista
Dawa -e- Qaranfal
Dawa -e- Saazij
Dawa -e- Sara - A
Dawa -e- Shukai
Dawa -e- Sumbul
Dawa -e- Toot Haamiz
Dawa -e- Zahab
Dawa -e- A’zzat-ul-kalbil Mukallab
Dawa -e- Aab -e- Makoh
Dawa -e- Aabnoos Barae Hasaat-e- Masanah
Dawa -e- Aabresham
Dawa -e- Aabzan
Dawa -e- Aak Barae Amraaz -e- Jild
Dawa -e- Aak Barae Waja -ul- Asnaan
Dawa -e- Aanwal
Dawa -e- Aarog Aawar
Dawa -e- Aasaab
Dawa -e- Aasiyus
Dawa -e- Abhal
Dawa -e- Adas
Dawa -e- Afimidoon
Dawa -e- Afsanteen
Dawa -e- Aftimoon
Dawa -e- Afyoon
Dawa -e- Afyus
Dawa -e- Ajeeb
Dawa -e- Ajwayin
Dawa -e- Akaaholi
Dawa -e- Akkal
Dawa -e- Akrab
Dawa -e- Anarain
Dawa -e- Andarosaroon
Dawa -e- Angoor
Dawa -e- Anjeer
Dawa -e- Anjeer Muqawwi -e- Medah
Dawa -e- Anjeer -e- Kham
Dawa -e- Anjeer Bara-e- Akhlaat
Dawa -e- Anjeer Barae Qanat-e Ghizai
Dawa -e- Anjodaan
Dawa -e- Ansal Biryaan
Dawa -e- Ansal Mufatteh Sudad
Dawa -e- Aqeem
Dawa -e- Aran Baraai Samoom
Dawa -e- Arand
Dawa -e- Artaneesha
Dawa -e- Arzeez Mohallil
Dawa -e- Asaaroon
Dawa -e- Asfanj
Dawa -e- Asgandh
Dawa -e- Ashaa
Dawa -e- Asl
Dawa -e- Asl-us- Soos
Dawa -e- Asnaan
Dawa -e- Aspaghol
Dawa -e- Ayyun
Dawa -e- Baaboonah Gao Bara-e- Ishtiha
Dawa -e- Baaboonah Gao Bara-e- Waja-ul- Fuwad
Dawa -e- Baaboonah Gao Bara-e- Waja-ul- Mafasil
Dawa -e- Baadranjboya
Dawa -e- Baah
Dawa -e- Baaqla
Dawa -e- Babchi Bara -e- Bars
Dawa -e- Baboonah Gao Bara-e- Qeelah-e- Maia
Dawa -e- Bachnaak Barae Humma-e- Ajaamiya
Dawa -e- Badhaara Barae Iltehaab-e-mafasil
Dawa -e- Badhaara Barae Istisqa
Dawa -e- Badhaara Barae Tasfia -e- Dam
Dawa -e- Bahman
Dawa -e- Bahmi Bara-e- Ishaal
Dawa -e- Baint
Dawa -e- Baqla
Dawa -e- Barsiyaan Mufarreh
Dawa -e- Barsiyaan Musakhkhin
Dawa -e- Bartang
Dawa -e- Basal
Dawa -e- Basl -ul- Faar
Dawa -e- Basud
Dawa -e- Baul
Dawa -e- Bawaaseer
Dawa -e- Bawaseer
Dawa -e- Bazrqatuna
Dawa -e- Bed Musk
Dawa -e- Beekh -e- Baadiyaan
Dawa -e- Behi
Dawa -e- Bhant Bara-e-zakham
Dawa -e- Bhant Bara-e- Humma-e- Atfal
Dawa -e- Bhat Teetar Muqawwi Baah
Dawa -e- Bindaal Barae Muqee
Dawa -e- Bisfayij
Dawa -e- Boobaalas Barae Qurooh -e- Halqoom
Dawa -e- Boobaalas Barae Qurooh -e- Hulqoom
Dawa -e- Buhhat-us- Saut - A
Dawa -e- Bulaamuniyun
Dawa -e- Bulaamuniyun Barae Qurooh -e- Amaa
Dawa -e- Bulaamuniyun Barae Sumoom
Dawa -e- Bulaamuniyun Barae Tafteeh -e- Hasaat
Dawa -e- Bulaamuniyun Barae Waram -e- Tihaal
Dawa -e- Buniyoon
Dawa -e- Chana Barae Busoor
Dawa -e- Chashm
Dawa -e- Chiraita
Dawa -e- Chiraitah Baraae Junoon
Dawa -e- Chiraitah Baraai Warm -e- Me,dah
Dawa -e- Choona Barae Harq-o-salq
Dawa -e- Chuqandar Barae Haar Mizaj
Dawa -e- Chuqandar Barae Salabat-e- Tihaal
Dawa -e- Daafi-e- Pissu
Dawa -e- Daarchini
Dawa -e- Daroonaj
Dawa -e- Deegar Bara-e-sag Guzeedah
Dawa -e- Dhatoora
Dawa -e- Doqoo
Dawa -e- Dubaila
Dawa -e- Emediyun
Dawa -e- Faalij Wa Laqwa
Dawa -e- Faasheresteen
Dawa -e- Faranjamushk
Dawa -e- Farasiyun
Dawa -e- Farsi
Dawa -e- Filfil
Dawa -e- Fudnaj
Dawa -e- Fudnaj Nahri
Dawa -e- Fujl
Dawa -e- Fuqlaminoos
Dawa -e- Fuwwat -us- Sibgh
Dawa -e- Gaajar
Dawa -e- Ghafis
Dawa -e- Ghareeqoon
Dawa -e- Ghareqoon
Dawa -e- Ghariqoon
Dawa -e- Ghizaai
Dawa -e- Ghizaai Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa -e- Ghizai Labni
Dawa -e- Gil-e-makhtoom Baraa-e- Qurooh-e- Batenah
Dawa -e- Gul -e- Chashm
Dawa -e- Haabis
Dawa -e- Haaliq
Dawa -e- Haaliq Kalbi
Dawa -e- Habb -e- Safarjal
Dawa -e- Habb-ul - Qlqil
Dawa -e- Habb-ul-ghaar
Dawa -e- Halela Siyah
Dawa -e- Halelaj
Dawa -e- Haliyoon
Dawa -e- Haloon
Dawa -e- Haloon Barae Ikhraaj -e- Balgham
Dawa -e- Haloon Barae Taqviyat -e- Bah
Dawa -e- Halzoon Barae Meda
Dawa -e- Handquqa Barae Yaraqaan
Dawa -e- Hanzal
Dawa -e- Hilteet
Dawa -e- Hindba
Dawa -e- Hulbah
Dawa -e- Huqna
Dawa -e- Huqnah
Dawa -e- Hurf Khalli
Dawa -e- Ijjas
Dawa -e- Ikhtilaaj
Dawa -e- Ilk -ul- Butm
Dawa -e- Imli
Dawa -e- Inab -us- Salab
Dawa -e- Irsa
Dawa -e- Isfaanaakh
Dawa -e- Isfanj -1
Dawa -e- Isfanj Mohallil
Dawa -e- Isfanj Muhallil
Dawa -e- Ishaal
Dawa -e- Istarak
Dawa -e- Istisqa
Dawa -e- Jaazib
Dawa -e- Jablahnk
Dawa -e- Jamaalgotah
Dawa -e- Jamalgota
Dawa -e- Jauz
Dawa -e- Jauz -ul- Qai
Dawa -e- Jauz Barae Salsul Baul
Dawa -e- Jild -e- Shaat
Dawa -e- Jim Jim Mubahhi
Dawa -e- Jundbaidastar
Dawa -e- Jundbedastar
Dawa -e- Jundbedastar Deegar
Dawa -e- Juntiana
Dawa -e- Juntiyana
Dawa -e- Juzaam
Dawa -e- Kaaboos
Dawa -e- Kaaboos - A
Dawa -e- Kaboos - B
Dawa -e- Kabr
Dawa -e- Kafoor
Dawa -e- Kafur
Dawa -e- Kahruba
Dawa -e- Kamafitoos
Dawa -e- Kamoon
Dawa -e- Kandoori
Dawa -e- Kanghi
Dawa -e- Kankani
Dawa -e- Kankol
Dawa -e- Karafs
Dawa -e- Karnab
Dawa -e- Kashoos
Dawa -e- Kasni
Dawa -e- Kasoos
Dawa -e- Kateera
Dawa -e- Kazbara
Dawa -e- Kazbarah Barae Usre Wiladat
Dawa -e- Kazbarrah
Dawa -e- Khafqan
Dawa -e- Kharbaq
Dawa -e- Kharbaq Abyaz
Dawa -e- Khardal
Dawa -e- Khayaar Shanbar
Dawa -e- Khuraaj
Dawa -e- Kishneez
Dawa -e- Kishneez Khushk
Dawa -e- Kummusra -e- Afs
Dawa -e- Kundur
Dawa -e- Kundush
Dawa -e- Kuzberah-al-ber
Dawa -e- Laazan
Dawa -e- Laban
Dawa -e- Labn -e- Nisa
Dawa -e- Lahsan
Dawa -e- Lisaan -ul- Asafeer
Dawa -e- Lisan Ul Hamal
Dawa -e- Lobiya
Dawa -e- Luk
Dawa -e- Maa -ul- Fawaakeh
Dawa -e- Maa -ul- Hindba
Dawa -e- Maa -ul- Qara
Dawa -e- Maa -ush- Shaeer
Dawa -e- Maa-al- Jubn
Dawa -e- Maalikholia
Dawa -e- Maane Hamal
Dawa -e- Maazaryoon
Dawa -e- Majeeth
Dawa -e- Malish Barae Ratoobat
Dawa -e- Marmahoz
Dawa -e- Marwareed
Dawa -e- Marzanjosh
Dawa -e- Mastagi
Dawa -e- Methi
Dawa -e- Midirr
Dawa -e- Mirarah E Buz Mushil
Dawa -e- Mishmish
Dawa -e- Monga
Dawa -e- Moong
Dawa -e- Moong Jungli
Dawa -e- Mu`aawin-e-wilaadat
Dawa -e- Muattish
Dawa -e- Mubarrid
Dawa -e- Mudammil
Dawa -e- Mudammil-e-qurooh
Dawa -e- Mudir -e- Baul
Dawa -e- Mudir -e- Haiz
Dawa -e- Mudir-e- Baul
Dawa -e- Mudirr
Dawa -e- Mudirr -e- Tams
Dawa -e- Mueen-e- Hamal
Dawa -e- Mufarreh
Dawa -e- Mufattit-e-hasaat
Dawa -e- Mughazzi
Dawa -e- Muhallil
Dawa -e- Muhazzil
Dawa -e- Muin -e- Hamal
Dawa -e- Mujaffif Bara-e- Khuraaj
Dawa -e- Mujaffif-e- Qurooh
Dawa -e- Mukhaddir - A
Dawa -e- Mukhrij
Dawa -e- Mukhrij Hissat
Dawa -e- Mukhrij-e- Habbul Qara
Dawa -e- Mukhrij-e- Janeen
Dawa -e- Mukhrij-e- Zaloo Wa Munaqqi-e- Sadr
Dawa -e- Mulaiyan
Dawa -e- Mulattif
Dawa -e- Mulattif-e-laban
Dawa -e- Mumsik
Dawa -e- Munaffis
Dawa -e- Munaffis-e- Balgham
Dawa -e- Munaqqi
Dawa -e- Munaqqi-e- Baul Deegar
Dawa -e- Munaqqi-e- Majaari-e-baul
Dawa -e- Munaqqi-e-ratoobat-e-balghami
Dawa -e- Munaqqi-e-saut
Dawa -e- Munawwim
Dawa -e- Munbit-e- Lahm
Dawa -e- Munzij
Dawa -e- Munzij -e- Balgham
Dawa -e- Muqawi-e- Chashm
Dawa -e- Muqawwi
Dawa -e- Muqawwi -e- Aasaab
Dawa -e- Muqawwi -e- Bah
Dawa -e- Muqawwi -e- Basar
Dawa -e- Muqawwi -e- Hafiza
Dawa -e- Muqawwi -e- Meda
Dawa -e- Muqawwi Meda
Dawa -e- Muqawwi-e- Bah
Dawa -e- Muqawwi-e- Haafiza
Dawa -e- Muqawwi-e- Hafiza
Dawa -e- Muqawwi-e- Medah
Dawa -e- Muqawwi-e- Qalb
Dawa -e- Muqawwi-e-me`dah
Dawa -e- Muqee
Dawa -e- Muqee Deegar
Dawa -e- Muqi
Dawa -e- Muqi Deegar
Dawa -e- Muqil
Dawa -e- Musakhkhin
Dawa -e- Musakkin
Dawa -e- Musakkin - D
Dawa -e- Musakkin - E
Dawa -e- Musakkin - F
Dawa -e- Musammin
Dawa -e- Musammin-e-badan
Dawa -e- Mushil
Dawa -e- Mushil -e- Balgham
Dawa -e- Mushil -e- Qawi
Dawa -e- Mushil -e- Wilaadat
Dawa -e- Mushil Bara -e- Humma
Dawa -e- Mushil Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa -e- Mushil Bedanjeer Wali
Dawa -e- Mushil Qawi
Dawa -e- Mushil-e- Balgham
Dawa -e- Mushil-e- Tabiyah
Dawa -e- Mushile Sauda
Dawa -e- Mushk
Dawa -e- Musk
Dawa -e- Muskir Wa Muhammir
Dawa -e- Musqit
Dawa -e- Musqit-e- Janeen
Dawa -e- Musqit-e-janeen
Dawa -e- Mutaiyib-e-dahan
Dawa -e- Mutawwil-e- Sha`r
Dawa -e- Mutfi
Dawa -e- Mutfi Atash
Dawa -e- Mutfi-e- Atash
Dawa -e- Muwallid -e- Balgham
Dawa -e- Muwallid-e-sheer Wa Mani
Dawa -e- Muz`if-e-bah
Dawa -e- Muzaeed Laban
Dawa -e- Nafs-ud- Dam
Dawa -e- Nagkesar
Dawa -e- Nankhwah
Dawa -e- Nardin
Dawa -e- Naseej -e- Ankaboot
Dawa -e- Nazla -o- Zukaam - F
Dawa -e- Nazla -o- Zukaam - D
Dawa -e- Nazla -o- Zukaam - E
Dawa -e- Nazla -o- Zukaam - G
Dawa -e- Niboli
Dawa -e- Nisyan
Dawa -e- Nisyan - A
Dawa -e- Noaj
Dawa -e- Nuqrah
Dawa -e- Ood -ul- Hayah
Dawa -e- Paarjaat
Dawa -e- Phosphoric Acid
Dawa -e- Pista
Dawa -e- Pudinah Baraae Dawaali
Dawa -e- Pudinah Baraae Ghisyaan
Dawa -e- Pudinah Baraae Yarqaan
Dawa -e- Pudinah Mushtahi
Dawa -e- Pudinah Qaatil Janeen
Dawa -e- Qaabiz
Dawa -e- Qaabiz Bara-e- Qurooh
Dawa -e- Qaankhiyoon
Dawa -e- Qaaqulah
Dawa -e- Qaatil
Dawa -e- Qaatil -e- Deedaan-e- Amaa
Dawa -e- Qabiz
Dawa -e- Qafrul Yahood
Dawa -e- Qaisoom
Dawa -e- Qaisum Baraai Samoom
Dawa -e- Qalb Baraae Surfah Kohnah
Dawa -e- Qalifalmoon Baraae Rabw
Dawa -e- Qanfaz
Dawa -e- Qantooriyoon
Dawa -e- Qanturiun Baraae Maghs
Dawa -e- Qaqla
Dawa -e- Qara
Dawa -e- Qaraasiya
Dawa -e- Qaranfal
Dawa -e- Qaranful Baraae Amraaz Dimaaghi Baarid
Dawa -e- Qarha
Dawa -e- Qasoos
Dawa -e- Qastaroon Muqawwi Meda
Dawa -e- Qataf Bahri Baraae Shadakh
Dawa -e- Qateraan
Dawa -e- Qawi Baraae Nafsud Dam
Dawa -e- Qeemoolia
Dawa -e- Qeemoolia Baraae Dard Medah
Dawa -e- Qeer Sayaal
Dawa -e- Qilqil
Dawa -e- Qinbeel Baraae Kirm Shikam
Dawa -e- Qinna
Dawa -e- Qirdmana
Dawa -e- Qirfah
Dawa -e- Qirmiz
Dawa -e- Qirmiz Haabis Tams
Dawa -e- Qissa
Dawa -e- Qissa -al- Himaar
Dawa -e- Qissa-al- Himaar
Dawa -e- Qissoos
Dawa -e- Qoolanj
Dawa -e- Qoolanj Aakhar
Dawa -e- Quloomus Baraae Gazeedan A`qrab
Dawa -e- Qunnq Bara Musawwid Sh`ar
Dawa -e- Qurooh -e- Khabeesa
Dawa -e- Qurtum
Dawa -e- Qurtum Muhallil Laban Dar Meda
Dawa -e- Qust
Dawa -e- Qust Baraae Dard -e- Sadr
Dawa -e- Qust Baraai Samoom
Dawa -e- Qutlub Musqit Saaleel
Dawa -e- Qutoolidun
Dawa -e- Raang
Dawa -e- Raasan
Dawa -e- Rabeesha
Dawa -e- Raihaan
Dawa -e- Rand
Dawa -e- Rewand Chini
Dawa -e- Rubb-al-soos
Dawa -e- Saad
Dawa -e- Sadaf
Dawa -e- Sadr Anjeer Wali
Dawa -e- Safarjali Qaabiz
Dawa -e- Safoof Labni
Dawa -e- Sag Gazeedah
Dawa -e- Sag Gazeedgi
Dawa -e- Sahadevi Barae Humrat-ul-ain
Dawa -e- Sahadevi Barae Idraar-e- Baul
Dawa -e- Sahadevi Barae Kanthmala
Dawa -e- Sahadevi Barae Khidra
Dawa -e- Sahadevi Barae Nazfuddam
Dawa -e- Sahadevi Barae Tap-e- Diq
Dawa -e- Sahadevi Barae Uqr
Dawa -e- Sahadevi Mumsik
Dawa -e- Sailaan
Dawa -e- Saisban Barae Tiryaaq
Dawa -e- Sakbeenaj
Dawa -e- Saleekha
Dawa -e- Saleekhah
Dawa -e- Saloor
Dawa -e- Samak
Dawa -e- Samandarphal Barae Qabz
Dawa -e- Samqootan
Dawa -e- Saqmonia
Dawa -e- Sara
Dawa -e- Sara - B
Dawa -e- Sara - C
Dawa -e- Sara - D
Dawa -e- Sara - E
Dawa -e- Sara - F
Dawa -e- Sara - G
Dawa -e- Sara - H
Dawa -e- Sarmaq
Dawa -e- Seep Barae Kasar -ul- Ezaam
Dawa -e- Seep Barae Mujaffif -e- Ratoobaat
Dawa -e- Seep Barae Riyaah Wa Buroodat
Dawa -e- Shahatra
Dawa -e- Shahtaraj
Dawa -e- Sheer
Dawa -e- Sheer Mulaiyan
Dawa -e- Shokraan
Dawa -e- Sibr
Dawa -e- Sisaliyus
Dawa -e- Soom -ul- Haiya
Dawa -e- Sosan
Dawa -e- Suaal
Dawa -e- Subaat
Dawa -e- Subaat - A
Dawa -e- Subaat - B
Dawa -e- Suda Safrawi
Dawa -e- Suda Safrawi - A
Dawa -e- Suda Safrawi - B
Dawa -e- Sumaaq
Dawa -e- Sumbul
Dawa -e- Sunbul -al-teeb
Dawa -e- Surajmukhi
Dawa -e- Surkh Baada
Dawa -e- Tabasheer
Dawa -e- Tambol
Dawa -e- Tarifulun Barae Humma Ghibb
Dawa -e- Tarkhashqoon
Dawa -e- Teen -e- Makhtoom
Dawa -e- Tihaal
Dawa -e- Tinkar
Dawa -e- Toodri
Dawa -e- Tulsi
Dawa -e- Turanj Barae Amraaz -e- Sadar
Dawa -e- Turanjaan
Dawa -e- Turbud
Dawa -e- Turmus
Dawa -e- Ufimubazaas Barae Irqun Nasaa
Dawa -e- Ufimubazaas Barae Ladghat-ul-haiya
Dawa -e- Uleeq
Dawa -e- Ullaique
Dawa -e- Ullaique Baraai Bawaseer
Dawa -e- Ullaique Baraai Zurab
Dawa -e- Unnaab
Dawa -e- Uqr
Dawa -e- Usaara -e- Jauz
Dawa -e- Ushaq
Dawa -e- Ushba
Dawa -e- Ushba Baraai Qai
Dawa -e- Ushbah Baraai Juzaam
Dawa -e- Ushna
Dawa -e- Ushq
Dawa -e- Ushq Mudirr
Dawa -e- Usqoordiyoon
Dawa -e- Usrub
Dawa -e- Utraj
Dawa -e- Utruj
Dawa -e- Waj-e- Turki
Dawa -e- Waja -ul- Kabid
Dawa -e- Yaraqaan
Dawa -e- Yaraqaan Aswad
Dawa -e- Zafraan
Dawa -e- Zahab
Dawa -e- Zaitoon
Dawa -e- Zanjbeel
Dawa -e- Zarawand
Dawa -e- Zars
Dawa -e- Zerawand
Dawa -e- Zof-e- Aaza
Dawa -e- Zukaam Wa Surfa
Dawa -e-aqrab Guzeeda
Dawa -e-atishak
Dawa -e-bah
Dawa -e-bandkushad
Dawa -e-banjh Pan
Dawa -e-basl
Dawa -e-dabba Atfaal
Dawa -e-dafe Sumoom
Dawa -e-dandaan Feel Baraae Juzaam
Dawa -e-deedan
Dawa -e-deegar
Dawa -e-fataq
Dawa -e-fawaq
Dawa -e-filfil -ul- Maa
Dawa -e-haabis Wa Kaasir
Dawa -e-hazaz
Dawa -e-irqun Nasaa
Dawa -e-ishaal
Dawa -e-khaar
Dawa -e-khand
Dawa -e-khand Barae Nafakh
Dawa -e-khand Barae Riyah
Dawa -e-khand Brae Bauhatssaut
Dawa -e-khand Brae Halaq
Dawa -e-khand Brae Ikhraaj Balgham
Dawa -e-khand Brae Jigar
Dawa -e-khatmal
Dawa -e-kirme Shikam
Dawa -e-koila
Dawa -e-kundur Wala
Dawa -e-maalkangni
Dawa -e-margazeeda
Dawa -e-muhallil
Dawa -e-muqee
Dawa -e-musakkin-e-alam
Dawa -e-mushil
Dawa -e-musqit
Dawa -e-muwallid-e-mani
Dawa -e-nafaq-e-shikam
Dawa -e-nakhud
Dawa -e-nisyan
Dawa -e-qooba
Dawa -e-rabu
Dawa -e-rabu -1
Dawa -e-sadar Rubb-us Soosi
Dawa -e-saqmonia
Dawa -e-silt
Dawa -e-sim-e-aqrab
Dawa -e-siras Barai Waja`-ul- Me`dah
Dawa -e-suzaak
Dawa -e-toot
Dawa -e-zaheer
Dawa -e-zeequnnafas
Dawa -e-zeequnnafas -1
Dawa -e-zeequnnafas -2
Dawa -e-zeequnnafas -3
Dawa -ul- Misk Motadil
Dawa .e. Ishaal
Dawa .e. Sahal
Dawa .e.mufattit Wa Munaqqi
Dawa Aab -e- Mako
Dawa Aab-e Kasni
Dawa Aab-e- Baazrooj
Dawa Aab-e-lisaan-us-ibil
Dawa Aacheen
Dawa Aak Barae Zeeq-al-nafas
Dawa Aakhar Baraae Kashrat-e- Shahwat
Dawa Aaloo
Dawa Aapta
Dawa Aas
Dawa Aas Bara-e- Nazfuddam
Dawa Abukhalsa
Dawa Adas
Dawa Afiyun
Dawa Afsanateen
Dawa Afsanteen
Dawa Afsanteen Deegar
Dawa Afyoon
Dawa Afyoon Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Afyun Barae Taakkul Asnaan
Dawa Aghaaloji
Dawa Aghaaloji Deegar
Dawa Ajeeb
Dawa Akhsaa-ul- Baqar Barae Sill
Dawa Al Kalaf
Dawa Al Senah / Dawa-al- Mulook
Dawa Al Simnah Ukhrah
Dawa Alwi Khan
Dawa Ambar Baaris
Dawa Amla Bara-e- Bawaseer
Dawa Amraaz Suda-e- Shirki
Dawa Amraaz-e-anaf
Dawa Anaar Tursh
Dawa Anaghaalus Bara-e-sara
Dawa Anarafeenoos
Dawa Anbar Bara-e- Khafqan
Dawa Anfeha Maane-e- Haml
Dawa Anfeha-e- Arnab Barri
Dawa Anfha-e- Jadi
Dawa Angoor Siyah
Dawa Anisoon
Dawa Anisoon Barae Sailan-e- Reham
Dawa Anisoon Maqloo
Dawa Anjar Barae Baah
Dawa Anjeer
Dawa Anjodaan
Dawa Ankaboot Baraae Dunbal
Dawa Anzaroot
Dawa Arnab Barri
Dawa Artaneesha1
Dawa Artaneesha2
Dawa As-ul-soos
Dawa Asfanj
Dawa Asfanj Bara-e- Nafs-ud- Dam
Dawa Asfanj Deegar
Dawa Ashqal
Dawa Asl-al-soos
Dawa Asl-e- Izkhir
Dawa Asl-e- Jaosheer
Dawa Asl-e- Juntiana
Dawa Asl-e- Saafisya Bara-e- Ishaal
Dawa Asl-e- Seel
Dawa Aspaghole Barae Sudae Hissi
Dawa Aspghol Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Asqeel
Dawa Astarateeqoos
Dawa Ausaj Barae Ramad
Dawa Az Barg-e- Hulba
Dawa Az Barg-e- Hurf
Dawa Az Beekh-e- Humaaz
Dawa Az Chashm-e- Hirdoon
Dawa Az Chashm-e- Hirdoon Raughani
Dawa Az Gul-e- Hina
Dawa Az Hajr-ul- Mehak
Dawa Az Handquqa
Dawa Az Hidaat
Dawa Az Hurf
Dawa Az Hurf Aasali
Dawa Az Hurf Abyaz
Dawa Az Hurf Babuli
Dawa Az Hurf-ul- Maa
Dawa Az Hurf-us- Sutooh
Dawa Az Hurf-us- Sutooh Asali
Dawa Az Tukhm-e- Hurf
Dawa Az Tukhm-e- Hurf Barae Suda
Dawa Az Tukhm-e-humaaz
Dawa Azarbu Barae Surfa
Dawa Azfaar-ut- Teeb
Dawa Baaboonah
Dawa Baad Zahr Haiwaani
Dawa Baadaam
Dawa Baan
Dawa Baan Deegar
Dawa Baar-ul- Khinzeer Khaas
Dawa Baare Amraaz-e-ain
Dawa Baazrooj Bara-e Soo-e- Tanaffus
Dawa Baazrooj Bara-e- Usr-e- Baul
Dawa Baboonah
Dawa Badam Shireen Bara-e- Qabz
Dawa Badam Shireen Bara-e- Suaal
Dawa Badam Talkh / Lauz Talkh
Dawa Badranjboya Barai Suda Baarid
Dawa Baea Shaar
Dawa Bahtussaut
Dawa Baikh Sarphuka Barae Haiza
Dawa Baikh-e- Bashnien
Dawa Baikh-e- Doob Barae Suzaak-e- Muzmin
Dawa Baiz Barae Surfa
Dawa Baiz Deegar
Dawa Baiz-e Aaqad
Dawa Baiz-e Dujaaj
Dawa Baiz-e Neembarisht
Dawa Baiz-e- Asaafeer
Dawa Baiz-e- Sulhafaat Barri
Dawa Baiza Barae Ishaal
Dawa Baiza Barae Zaheer
Dawa Baiza-e- Batakh
Dawa Baiza-e- Murgh
Dawa Baiza-e- Neembrisht
Dawa Baiza-e- Sulhafaat Khaas
Dawa Baizah-e- Batakh
Dawa Baizah-e- Battakh Kehrubai
Dawa Bakhrul Fam Deegar
Dawa Bakhur Maryam Bara-e- Yarqaan
Dawa Bakhur Maryam Deegar
Dawa Baladur Bara-e- Aa,saab
Dawa Balboos Mushauwa
Dawa Baloot Moharraq
Dawa Balsan Bara-e- Irqun Nasa
Dawa Banaat Wardaan
Dawa Banafsaj Bara-e- Iltehaab-e- Meda
Dawa Banafsaj Bara-e- Ishaal-e- Safra
Dawa Banafsha
Dawa Banafsha Bara-e- Busoor
Dawa Banafsha Bara-e- Qadz
Dawa Banda-e-babool Barai Hamal
Dawa Banda-e-beri
Dawa Bandaal Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Banj Bara-e- Nafs-ud- Dam
Dawa Banj Bara-e- Niqris
Dawa Banjanjasht
Dawa Banjanjasht Deegar
Dawa Bansulochan Sheerin
Dawa Bantaafaloon
Dawa Bantaafaloon Deegar
Dawa Bantaflun Barae Aatishak
Dawa Baqla
Dawa Baqla Yamaniyah
Dawa Baqla Yamaniyah Deegar
Dawa Baqla-e- Humaqa
Dawa Baqla-e- Humaqa Bara-e- Bawaaseer
Dawa Baqla-e- Humaqa Bara-e- Ishaal
Dawa Baqlat-ul- Auja
Dawa Baqlatul Yamaniyah
Dawa Bara -e Suzaak
Dawa Bara -e- Nahshul Hawaam
Dawa Bara -e- Amraaz -e- Fam
Dawa Bara -e- Amraaz-e- Masaanah
Dawa Bara -e- Amraaz-e- Saudaaviyah
Dawa Bara -e- Amraz -e- Hamal
Dawa Bara -e- Amraz-e- Hamal
Dawa Bara -e- Bawaseer
Dawa Bara -e- Busoor
Dawa Bara -e- Busoor-e- Dehan
Dawa Bara -e- Busoor-e- Fam
Dawa Bara -e- Butlan -e- Shehwat
Dawa Bara -e- Chashm
Dawa Bara -e- Dafi Sam
Dawa Bara -e- Dubaila -e- Reham
Dawa Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Dawa Bara -e- Ghangharaana
Dawa Bara -e- Hamal
Dawa Bara -e- Hayyah
Dawa Bara -e- Hisaat Kuliyah Wa Masanah
Dawa Bara -e- Ikhraaj -e- Alaq
Dawa Bara -e- Ikhraaj -e- Masheemah
Dawa Bara -e- Ikhtinaq -ur- Reham
Dawa Bara -e- Irq
Dawa Bara -e- Irtiaash
Dawa Bara -e- Ishaal
Dawa Bara -e- Ishaal -e- Muzmin
Dawa Bara -e- Ishaal Safrawi
Dawa Bara -e- Ishaal-e- Muzmin
Dawa Bara -e- Isqaat
Dawa Bara -e- Isqaat -e- Aadi
Dawa Bara -e- Isqaat -e- Janeen
Dawa Bara -e- Istisqa
Dawa Bara -e- Izam-e-tihaal
Dawa Bara -e- Jarab
Dawa Bara -e- Jarayaan
Dawa Bara -e- Jhaeen
Dawa Bara -e- Kasr -e- Azm
Dawa Bara -e- Khuraaj -e- Ihleel
Dawa Bara -e- Kirm -e- Shikam
Dawa Bara -e- Laqwa Wa Faalij
Dawa Bara -e- Lasat -ul- Aqrab
Dawa Bara -e- Maghs
Dawa Bara -e- Musaffi -e- Dam
Dawa Bara -e- Nafakh
Dawa Bara -e- Nafsuddam
Dawa Bara -e- Nahshul Afaayee
Dawa Bara -e- Namlah
Dawa Bara -e- Nuqsaan -e- Shehwat
Dawa Bara -e- Nutu -e- Maqad
Dawa Bara -e- Nutu -e- Reham
Dawa Bara -e- Nuzool -al- Maa
Dawa Bara -e- Qaati -e- Jarasim
Dawa Bara -e- Qai
Dawa Bara -e- Qarooh
Dawa Bara -e- Qoolanj
Dawa Bara -e- Qula
Dawa Bara -e- Qurooh
Dawa Bara -e- Qurooh -e- Ehleel
Dawa Bara -e- Qurooh -e- Farj
Dawa Bara -e- Qurooh -e- Maqad
Dawa Bara -e- Qurooh -e- Qulfah
Dawa Bara -e- Qurooh -e- Zakar
Dawa Bara -e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Bara -e- Quwwat
Dawa Bara -e- Rabw
Dawa Bara -e- Safra
Dawa Bara -e- Sara
Dawa Bara -e- Soozak
Dawa Bara -e- Suaal
Dawa Bara -e- Suda
Dawa Bara -e- Surfa
Dawa Bara -e- Tams
Dawa Bara -e- Taqviyat -e- Jigar
Dawa Bara -e- Taqviyat -e- Qalb
Dawa Bara -e- Tashannuj
Dawa Bara -e- Tashannuj -e- Atfaal
Dawa Bara -e- Tihaal
Dawa Bara -e- Uqr
Dawa Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Dawa Bara -e- Usr-e- Takallum
Dawa Bara -e- Waja -ul- Farj
Dawa Bara -e- Waja -ul- Uzun
Dawa Bara -e- Waja-al- Mafaasil
Dawa Bara -e- Waja-al-lesah
Dawa Bara -e- Waram -e- Baizatain
Dawa Bara -e- Waram-e-lauzatain
Dawa Bara -e- Yarqaan
Dawa Bara -e- Zaheer
Dawa Bara -e- Zakhm
Dawa Bara -e- Zalaqul Amaa
Dawa Bara -e- Zarb
Dawa Bara -e-deedan-e-ama
Dawa Bara -e-qurooh-e-khabeesa
Dawa Bara .e .ishal Wa Zarb- E- Kuhna
Dawa Bara .e. Boul-ud- Dam
Dawa Bara .e. Ishal E Damwi
Dawa Bara Dafae Samoom
Dawa Bara E Ghasha
Dawa Bara E Mazoogh
Dawa Bara E Usr E Baul
Dawa Bara E Yarqaan
Dawa Bara E- Busoor-e- Fam
Dawa Bara Humma Damwi
Dawa Bara Humma Mukhtaleta-1
Dawa Bara Humma Mukhtaleta-2
Dawa Bara Humma Mukhtaleta-3
Dawa Bara Humma Mukhtalita
Dawa Bara Humma Mutbaqah
Dawa Bara Qabz-wa- Sudae Balghami
Dawa Bara Soonokhus Wa Mutbaqah
Dawa Bara Suda-e- Haar
Dawa Bara Taqviyat -e- Dimaagh
Dawa Bara- Ishaal- E- Damwi
Dawa Bara- Nuzj
Dawa Bara-a- Zo`f Kulyah Baarid
Dawa Bara-e Sammiyat-e-haiwaani
Dawa Bara-e - Amraaz-e- Riyah
Dawa Bara-e - Ishaal
Dawa Bara-e - Istirkha
Dawa Bara-e - Mane Shaikhookhat
Dawa Bara-e - Suaal
Dawa Bara-e - Warm-e-ain
Dawa Bara-e -chashm
Dawa Bara-e -idraar-e-haiz
Dawa Bara-e -s,aaleel
Dawa Bara-e -sartaan-e- Reham
Dawa Bara-e -usr-e- Wiladat
Dawa Bara-e Butlaan-e Shahwat
Dawa Bara-e Dafi-e-sumoom
Dawa Bara-e Hikka
Dawa Bara-e Humma-e- Muzminah
Dawa Bara-e Ishaal Mirari
Dawa Bara-e Istisqaa
Dawa Bara-e Jiryan-ud- Dam
Dawa Bara-e Qurooh-e- Amaa
Dawa Bara-e Suaal-e- Atfaal
Dawa Bara-e Suda-e-baarid
Dawa Bara-e Taleen
Dawa Bara-e Tanqiya-e- Sadr
Dawa Bara-e- Alaq
Dawa Bara-e- Buhat-us-saut
Dawa Bara-e- Chirk-e- Gosh
Dawa Bara-e- Faalij
Dawa Bara-e- Haiza Wa Waja-ul- Fuwaad
Dawa Bara-e- Haiza Wa Waja-ul- Fuwaad- A
Dawa Bara-e- Humma
Dawa Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Humma-e- Khums Wa Subuaa
Dawa Bara-e- Humma-e- Khums
Dawa Bara-e- Humma-e- Khums Wa Humma-e- Subuaa
Dawa Bara-e- Humma-e- Sonookhus
Dawa Bara-e- Inqita-al-saut
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Sauda
Dawa Bara-e- Istisqaa
Dawa Bara-e- Khashoonat-e- Saut
Dawa Bara-e- Khushoonat-e- Halaq
Dawa Bara-e- Maalikholia Miraaqi Watap
Dawa Bara-e- Maghs-e- Reehi
Dawa Bara-e- Malikholia
Dawa Bara-e- Mushil-e- Balgham
Dawa Bara-e- Nazla Zukaam
Dawa Bara-e- Nisyaan
Dawa Bara-e- Qai
Dawa Bara-e- Qai - Balghami
Dawa Bara-e- Qoolanj
Dawa Bara-e- Rua,af
Dawa Bara-e- Saqoot-e- Ishteha Wa Nafkh
Dawa Bara-e- Suqoot-e-lahaat
Dawa Bara-e- Surfah
Dawa Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa Bara-e- Yarqaan-e- Zard
Dawa Bara-e- Zafrah
Dawa Bara-e- Zaheer
Dawa Bara-e- Zifda-ul- Lisaan
Dawa Bara-e- Zof-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Zof-e- Kuliyah Haar
Dawa Bara-e- A,sha
Dawa Bara-e- A`asaab
Dawa Bara-e- Aabzan
Dawa Bara-e- Aakilat-ul- Fam
Dawa Bara-e- Aakla-e- Saaeeyah
Dawa Bara-e- Aamwaat
Dawa Bara-e- Aasaab-e- Rakhw
Dawa Bara-e- Aatishak
Dawa Bara-e- Afaie
Dawa Bara-e- Afaie Deegar
Dawa Bara-e- Ain
Dawa Bara-e- Akal-e- Teen
Dawa Bara-e- Alak
Dawa Bara-e- Alaq-fil- Halaq
Dawa Bara-e- Amraaz -e- Ishaali
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Ain
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Ain Deegar
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Baadi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Baarid
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Baul
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Chashm
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Dimaaghi Haar
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Dimagh
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Dimaghi Bukhari
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Dimaghi Reehi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Hadda
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Halaq
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Jigar
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Kabid
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Lissah
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Medah
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Mukhtalif
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Safraaviyah
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Safravi Dimaaghi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Salabat-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Saudaaviyah
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Saudavi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Saudawi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Sharaab Noshi
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Amraaz-e- Tihaal Wa Safra
Dawa Bara-e- Amraaz-e-jild
Dawa Bara-e- Amraaz-e-jild-e-safraavi
Dawa Bara-e- Amraaz-e-kabid
Dawa Bara-e- Amraaz-e-m`eda
Dawa Bara-e- Amraaz-e-masaanah
Dawa Bara-e- Amraaz-e-me`dah
Dawa Bara-e- Amraaz-e-narkharah
Dawa Bara-e- Amraaz-e-tihaal
Dawa Bara-e- Amraaz-ul- Ain
Dawa Bara-e- Amraaze Dimaghi Suddi
Dawa Bara-e- Amraz Sadar
Dawa Bara-e- Amraz-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Amraz-e- Chashm
Dawa Bara-e- Amraz-e- Medah Safraavi
Dawa Bara-e- Amraz-e- Rehm
Dawa Bara-e- Anqiyaalees
Dawa Bara-e- Anqiyaalees 2
Dawa Bara-e- Anqiyaalees Deegar
Dawa Bara-e- Aqrab Gazeedgi
Dawa Bara-e- Aqrab Guzeedah
Dawa Bara-e- Aqrab Wa Mar Guzeedagi
Dawa Bara-e- Asaar-e- Chashm
Dawa Bara-e- Asha
Dawa Bara-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Atas
Dawa Bara-e- Atash
Dawa Bara-e- Atash-e- Mufrat
Dawa Bara-e- Atash-e- Mufrit
Dawa Bara-e- Atash-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Atash-wa- Sfara
Dawa Bara-e- Auraam-e- Saaeyah
Dawa Bara-e- Auraam-e- Sulb
Dawa Bara-e- Awraam
Dawa Bara-e- Azm-e- Tihal
Dawa Bara-e- Azzat-ul-kalbil Kalib
Dawa Bara-e- Azzatul Kalab
Dawa Bara-e- Azzatul Kalb
Dawa Bara-e- Azzatul- Kalab
Dawa Bara-e- Baadi
Dawa Bara-e- Baah
Dawa Bara-e- Baah 2
Dawa Bara-e- Baalkhorah
Dawa Bara-e- Baasoor-e- Anaf
Dawa Bara-e- Badgosht
Dawa Bara-e- Badhazmi
Dawa Bara-e- Badhazmi-wa-tukhma
Dawa Bara-e- Bafa
Dawa Bara-e- Bah
Dawa Bara-e- Bahaq
Dawa Bara-e- Bahaq Wa Kalaf
Dawa Bara-e- Bahaq Wa Kalaf Deegar
Dawa Bara-e- Bahaq-e- Abyaz
Dawa Bara-e- Bakhr-al- Anaf - A
Dawa Bara-e- Band Kushaad
Dawa Bara-e- Barai Suda-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Baras
Dawa Bara-e- Baras-al-azfaar
Dawa Bara-e- Barash
Dawa Bara-e- Bard
Dawa Bara-e- Bard Wa Naafiz
Dawa Bara-e- Bard-e- Humma
Dawa Bara-e- Bard-e- Humma Wa Larza
Dawa Bara-e- Bard-e- Humma Wa Naafiz
Dawa Bara-e- Bard-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e- Baroodat-e- Medah
Dawa Bara-e- Bars
Dawa Bara-e- Barsaam
Dawa Bara-e- Barsaam Wa Sarsaam
Dawa Bara-e- Barsam
Dawa Bara-e- Basheezak
Dawa Bara-e- Baul
Dawa Bara-e- Baul Fil Firaash
Dawa Bara-e- Baul Fil Firaash - A
Dawa Bara-e- Baul Fil Firaash- B
Dawa Bara-e- Baul-e- Middah
Dawa Bara-e- Baul-ud- Dam
Dawa Bara-e- Baul-ud-dam
Dawa Bara-e- Baul-ul- Dam
Dawa Bara-e- Bawaaseer
Dawa Bara-e- Bawaaseer - A
Dawa Bara-e- Bawaaseer - B
Dawa Bara-e- Bawaaseer Reehi
Dawa Bara-e- Bawaaseer-e- Damwi
Dawa Bara-e- Bawaaseer-e- Damwi - A
Dawa Bara-e- Bawaseer
Dawa Bara-e- Bawaseer -e- Lab
Dawa Bara-e- Bawaseer Mankoosa
Dawa Bara-e- Bawaseer Wa Dard-e- Kabid
Dawa Bara-e- Bawaseer-wa- Ishaal
Dawa Bara-e- Bawaser
Dawa Bara-e- Bayaaz-e- Chashm
Dawa Bara-e- Bayaaz-ul- Ain
Dawa Bara-e- Bayaz-e- Chashm
Dawa Bara-e- Behat-us-saut
Dawa Bara-e- Bohat-us-saut
Dawa Bara-e- Bohatus Saut
Dawa Bara-e- Buhat-us- Saut
Dawa Bara-e- Buhat-us-saut
Dawa Bara-e- Buoor-e- Dahan
Dawa Bara-e- Buroodat-e- Kabid
Dawa Bara-e- Busoor
Dawa Bara-e- Busoor -e- Mari
Dawa Bara-e- Busoor-e- Dehan
Dawa Bara-e- Busoor-e- Fam
Dawa Bara-e- Busoor-e- Labaniyah
Dawa Bara-e- Busoor-e- Mari
Dawa Bara-e- Busoor-e- Mari Wa Halaq
Dawa Bara-e- Busoor-e- Mari Wa Halaq-1
Dawa Bara-e- Butlaan-e- Shahwat
Dawa Bara-e- Chooha
Dawa Bara-e- Daa -al- Sa`alab
Dawa Bara-e- Daa-al- Salab
Dawa Bara-e- Daa-al-salab
Dawa Bara-e- Daa-ul- Feel
Dawa Bara-e- Daa-ul- Saalab
Dawa Bara-e- Daa`fa-e- Kaikaan
Dawa Bara-e- Daagh
Dawa Bara-e- Daakhis
Dawa Bara-e- Dabba-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Daf-e- Hararat
Dawa Bara-e- Daf`i-e-fasaad-e- Baad Wa Balgham
Dawa Bara-e- Dafe Samm
Dawa Bara-e- Dafi-e- Hashraat
Dawa Bara-e- Dafi-e- Safra
Dawa Bara-e- Dafi-e- Safra-wa Balgham
Dawa Bara-e- Dafi-e- Sammiyat
Dawa Bara-e- Dafi-e- Samoom
Dawa Bara-e- Dafi-e- Sumoom
Dawa Bara-e- Dafi-e-hashraat
Dawa Bara-e- Dafi-e-kirm-e- Shikam
Dawa Bara-e- Dafi-e-sammiyat 3
Dawa Bara-e- Dafi-e-sumoom
Dawa Bara-e- Dafi-safra
Dawa Bara-e- Dafi-sumoom
Dawa Bara-e- Dafi`-e- Kirm-e-shikam
Dawa Bara-e- Dam Wa Safra
Dawa Bara-e- Dam-e- Munjamid
Dawa Bara-e- Dam`ah
Dawa Bara-e- Dama
Dawa Bara-e- Damaameel
Dawa Bara-e- Damah
Dawa Bara-e- Dandan
Dawa Bara-e- Dard Pahloo Wa Irqun Nasa
Dawa Bara-e- Dard-e- Aa`za
Dawa Bara-e- Dard-e- Dandaan Shadeed
Dawa Bara-e- Dard-e- Kamar Wa Reyaah
Dawa Bara-e- Dard-e- Me`da
Dawa Bara-e- Dard-e- Meda
Dawa Bara-e- Dard-e- Meda-1
Dawa Bara-e- Dard-e- Naaf
Dawa Bara-e- Dard-e- Pehlu
Dawa Bara-e- Dard-e- Reehi
Dawa Bara-e- Dard-e- Shikam
Dawa Bara-e- Dard-e- Zeh
Dawa Bara-e- Dedaan-e- Am,aa
Dawa Bara-e- Deedaan
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - B
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - C
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - D
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - E
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - F
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - G
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - H
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - I
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Am`aa - J
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Ama`a
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Amaa
Dawa Bara-e- Deedaan-e- Sibyaan
Dawa Bara-e- Deedan
Dawa Bara-e- Deedan-e-amaa
Dawa Bara-e- Diabetus Sada
Dawa Bara-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Dimaaghi Suddah
Dawa Bara-e- Diq
Dawa Bara-e- Diqq
Dawa Bara-e- Dood
Dawa Bara-e- Dood-e- Uzn
Dawa Bara-e- Dood-ul- Batn
Dawa Bara-e- Dubaila
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Kabid
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Kulyah
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Reham
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Riya
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Sadi
Dawa Bara-e- Dubaila-e- Sadr
Dawa Bara-e- Dummaameel
Dawa Bara-e- Dummal
Dawa Bara-e- Dunbal Wa Busoor Haar
Dawa Bara-e- Ehtabass-e-baul
Dawa Bara-e- Ehtebaas-e- Baul
Dawa Bara-e- Ehtebaas-e- Tams
Dawa Bara-e- Ehtebaas-e-tams
Dawa Bara-e- Ehtibaas-e Batan
Dawa Bara-e- Ehtibaas-e- Baul
Dawa Bara-e- Ezam-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Faalij
Dawa Bara-e- Faalij Wa Laqwa
Dawa Bara-e- Falij
Dawa Bara-e- Fam
Dawa Bara-e- Fam-e- Medah
Dawa Bara-e- Faqd-ul- Waii
Dawa Bara-e- Farbahi
Dawa Bara-e- Fasaad-e- Khoon
Dawa Bara-e- Fasaad-e- Me`dah Wa Qoolanj Reehi
Dawa Bara-e- Fasaad-e- Mizaaj
Dawa Bara-e- Fasaad-e- Shahwat
Dawa Bara-e- Fasaad-e- Zauq
Dawa Bara-e- Fasaad-e-khoon
Dawa Bara-e- Fasaad-e-zauq
Dawa Bara-e- Fasaad-ud- Dam
Dawa Bara-e- Fasakh-e- A`zlah
Dawa Bara-e- Fataq
Dawa Bara-e- Fatq
Dawa Bara-e- Fatq-e- Maai
Dawa Bara-e- Fuwaaq
Dawa Bara-e- Fuwaaq Baarid
Dawa Bara-e- Fuwaaq Balghami
Dawa Bara-e- Fuwaaq Haad
Dawa Bara-e- Fuwaaq Imtilai
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Baarid
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Haar
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Imtilaai
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Phalghamooni
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Reehi
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Shadeed
Dawa Bara-e- Fuwaaq-e- Yaabis
Dawa Bara-e- Fuzool-e- Meda
Dawa Bara-e- Gajeedagi E-aqrab
Dawa Bara-e- Galgand
Dawa Bara-e- Galganda
Dawa Bara-e- Ganj
Dawa Bara-e- Gasayaan
Dawa Bara-e- Gasayaan-wa- Qai
Dawa Bara-e- Gazeedagi-e-huwaam Wa Sailaan
Dawa Bara-e- Gazeedgee-e- Sag
Dawa Bara-e- Gazida-e- Afai
Dawa Bara-e- Gazidagee-e- Huwaam
Dawa Bara-e- Gazidagee-e- Sammiyat-e- Haiwaan
Dawa Bara-e- Ghabrahat
Dawa Bara-e- Ghaflat
Dawa Bara-e- Gham Wa Ghussa
Dawa Bara-e- Gharab
Dawa Bara-e- Gharb
Dawa Bara-e- Ghasayaan
Dawa Bara-e- Ghasayaan Wa Qai
Dawa Bara-e- Ghasayaan-e- Shadeed
Dawa Bara-e- Ghasayaan-wa- Haiza
Dawa Bara-e- Ghasayaan-wa- Karab
Dawa Bara-e- Ghasayaan-wa- Qai
Dawa Bara-e- Ghashi
Dawa Bara-e- Ghashi Baarid
Dawa Bara-e- Ghashi-e- Imtilaaie
Dawa Bara-e- Ghashi-e- Ishaali
Dawa Bara-e- Ghashi-e- Nafsaani
Dawa Bara-e- Ghasyaan
Dawa Bara-e- Ghib -e- Daaerah
Dawa Bara-e- Ghibb-e- Ghair Khaalisah
Dawa Bara-e- Ghilazat-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Ghizaa-e- Balghami
Dawa Bara-e- Gosh
Dawa Bara-e- Guzeedan-e- Sag Diwana
Dawa Bara-e- Guzeedgee-e- Gurbah
Dawa Bara-e- Guzeedgi-e- Sag-e- Deewana
Dawa Bara-e- Haabis-e- Arq Deegar
Dawa Bara-e- Haabis-e- Dam
Dawa Bara-e- Haabis-e-dam
Dawa Bara-e- Haabis.e. Ishaal
Dawa Bara-e- Habb-al- Qara
Dawa Bara-e- Habb-ul- Qara
Dawa Bara-e- Habb-ul- Qara Wa Hayyaat
Dawa Bara-e- Habb-ul-qara
Dawa Bara-e- Habbul Qara
Dawa Bara-e- Habs-e- Baul
Dawa Bara-e- Habul Qara
Dawa Bara-e- Haiz
Dawa Bara-e- Haiz-e- Mufrit
Dawa Bara-e- Haiza
Dawa Bara-e- Haiza Saudawi
Dawa Bara-e- Haiza-wa- Qai
Dawa Bara-e- Haiza-wa- Qai-wa- Atash
Dawa Bara-e- Haiza-wa- Qai-wa- Maghs
Dawa Bara-e- Hakkaak -e- Mari
Dawa Bara-e- Hakkaak -e- Mari-1
Dawa Bara-e- Hakkaak -e- Mari-2
Dawa Bara-e- Halaq Wa Sadr
Dawa Bara-e- Hamal
Dawa Bara-e- Hararat-e- Badan Mufrat
Dawa Bara-e- Hararat-e- Humma
Dawa Bara-e- Hararat-e- Medah
Dawa Bara-e- Hararat-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Hararat-e-badan
Dawa Bara-e- Hararat-e-medah
Dawa Bara-e- Harq
Dawa Bara-e- Harq-al- Naar
Dawa Bara-e- Harq-e- Naar
Dawa Bara-e- Harq-o- Salq
Dawa Bara-e- Hasaat
Dawa Bara-e- Hasaat-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Hasaat-e- Kulyah
Dawa Bara-e- Hasaat-e- Kulyah-wa- Masaanah
Dawa Bara-e- Hasaat-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Hasbah
Dawa Bara-e- Hayaat
Dawa Bara-e- Hayyaat
Dawa Bara-e- Hayyat
Dawa Bara-e- Hazaal
Dawa Bara-e- Hazayaan
Dawa Bara-e- Hazm
Dawa Bara-e- Hifz-e- Sehat
Dawa Bara-e- Hikka
Dawa Bara-e- Hikka Damvi-wa- Balghami
Dawa Bara-e- Hikka-e- Lissa
Dawa Bara-e- Hikka-we- Qoobaa
Dawa Bara-e- Hikkat-ur- Reham
Dawa Bara-e- Hikkatul Ain
Dawa Bara-e- Hisaat-e- Kuliyah
Dawa Bara-e- Hisaat-e- Kuliyah-wa- Masanah
Dawa Bara-e- Hisaat-e- Kulliyah Wa Masanah
Dawa Bara-e- Hiss Dimaagh
Dawa Bara-e- Hissat-ul-masanah
Dawa Bara-e- Humma
Dawa Bara-e- Humma Arba
Dawa Bara-e- Humma Infialoos
Dawa Bara-e- Humma Kohna
Dawa Bara-e- Humma-e Diq
Dawa Bara-e- Humma-e Diqq
Dawa Bara-e- Humma-e Muzminah
Dawa Bara-e- Humma-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Humma-e- Balghami
Dawa Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Daaerah
Dawa Bara-e- Humma-e- Daemah
Dawa Bara-e- Humma-e- Diqq
Dawa Bara-e- Humma-e- Ghashiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Ghashiyah Safrawi
Dawa Bara-e- Humma-e- Ghasiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Ghib
Dawa Bara-e- Humma-e- Laazimah
Dawa Bara-e- Humma-e- Moharriqa
Dawa Bara-e- Humma-e- Moharriqah
Dawa Bara-e- Humma-e- Murakkab
Dawa Bara-e- Humma-e- Mutbeqah
Dawa Bara-e- Humma-e- Muzmina
Dawa Bara-e- Humma-e- Muzmina Wa Humma-e-riba’
Dawa Bara-e- Humma-e- Muzmina Wa Humma-e-riba’ Deegar
Dawa Bara-e- Humma-e- Muzminah
Dawa Bara-e- Humma-e- Riba
Dawa Bara-e- Humma-e- Riba`
Dawa Bara-e- Humma-e- Riba’
Dawa Bara-e- Humma-e- Riba’ Wa Humma-e- Balghamiyah
Dawa Bara-e- Humma-e- Ruba
Dawa Bara-e- Humma-e- Safraavi
Dawa Bara-e- Humma-e- Safraawi
Dawa Bara-e- Humma-e- Safravi
Dawa Bara-e- Humma-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Humma-e- Sudus
Dawa Bara-e- Humma-e- Yaum
Dawa Bara-e- Humma-e- Yaum Safraavi
Dawa Bara-e- Humma-e-balghamiyah
Dawa Bara-e- Humma-e-ghashiyah
Dawa Bara-e- Humma-e-muzmina
Dawa Bara-e- Humma-e-naaeba
Dawa Bara-e- Humma-e-riba’
Dawa Bara-e- Humma-e-ribu
Dawa Bara-e- Humma-e-safraawi Wa Damvi
Dawa Bara-e- Humma-e-yaum
Dawa Bara-e- Hummaa-e- Ghib
Dawa Bara-e- Hummma-e- Nifaasia
Dawa Bara-e- Humrah
Dawa Bara-e- Humrah-e- Harrah
Dawa Bara-e- Huqna
Dawa Bara-e- Hurqat-au-baul
Dawa Bara-e- Hurqat-e- Baul
Dawa Bara-e- Hurqat-e- Medah
Dawa Bara-e- Hurqatul Lisaan
Dawa Bara-e- Hurqatul Lisaan-1
Dawa Bara-e- Huwaam Guzeedagi
Dawa Bara-e- Huzaal
Dawa Bara-e- Idraar
Dawa Bara-e- Idraar-e- Baul
Dawa Bara-e- Idraar-e- Baul Wa Tams
Dawa Bara-e- Idraar-e- Haiz
Dawa Bara-e- Idraar-e- Tams
Dawa Bara-e- Idraar-e-baul
Dawa Bara-e- Idraar-e-haiz
Dawa Bara-e- Idrar-e- Baul
Dawa Bara-e- Ieelaaus
Dawa Bara-e- Ihtalaam
Dawa Bara-e- Ihtebaas -e- Baul Wa Taqteer-ul-baul
Dawa Bara-e- Ihtebas-e-tams
Dawa Bara-e- Ihtelaam
Dawa Bara-e- Ihtibaas-e- Baul
Dawa Bara-e- Ihzaal
Dawa Bara-e- Ikhraaj Balgham Wa Safra
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Haiya Wa Habbul Qara
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Khilt-e- Lazij
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Khilt-e- Sauda
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Khilt-e-lazij
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Masheema
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e- Sauda Wa Balgham
Dawa Bara-e- Ikhraaj-e-deedaan
Dawa Bara-e- Ikhraajj -e- Deedan
Dawa Bara-e- Ikhraj-e- Alak
Dawa Bara-e- Ikhtelaaj
Dawa Bara-e- Ikhtilaaj
Dawa Bara-e- Ikhtilaat-e- Aql
Dawa Bara-e- Ikhtinaaq
Dawa Bara-e- Ikhtinaaq-ur- Reham
Dawa Bara-e- Ikhtinaaq-ur- Rehm
Dawa Bara-e- Ikhtinaq-ur- Reham
Dawa Bara-e- Iltehaab-e- Ghudda-e- Nakaf
Dawa Bara-e- Iltehaab-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Iltehaab-e- Meda
Dawa Bara-e- Iltehaab-e- Medah
Dawa Bara-e- Iltehab-e- Medah
Dawa Bara-e- Iltihaab-e- Aaza
Dawa Bara-e- Imsaak
Dawa Bara-e- Imtila-e- Medah
Dawa Bara-e- Inghilaaq-e- Reham
Dawa Bara-e- Inqita-al-saut
Dawa Bara-e- Inqitaa-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Insebab-e- Mawaad
Dawa Bara-e- Insebab-e- Safara
Dawa Bara-e- Intebaaq -e- Mari
Dawa Bara-e- Intefaakh Wa Hikka-e- Asaab
Dawa Bara-e- Intefaakh Wa Hikka-e- Asaab A
Dawa Bara-e- Intesaab-al-nafs
Dawa Bara-e- Inteshaar -e- Mizgaan
Dawa Bara-e- Inteshaar-e- Mizgaan - A
Dawa Bara-e- Inzaaj-e- Balgham
Dawa Bara-e- Inzilaaq-e- Reham
Dawa Bara-e- Irq-e- Madani
Dawa Bara-e- Irq-e-madni
Dawa Bara-e- Irqun Nasa
Dawa Bara-e- Irqun Nasaa
Dawa Bara-e- Irqun- Nasa
Dawa Bara-e- Isahaal
Dawa Bara-e- Ishaaal
Dawa Bara-e- Ishaal
Dawa Bara-e- Ishaal - A
Dawa Bara-e- Ishaal - B
Dawa Bara-e- Ishaal - C
Dawa Bara-e- Ishaal - D
Dawa Bara-e- Ishaal -e- Balghami
Dawa Bara-e- Ishaal Afyuni
Dawa Bara-e- Ishaal Afyuni Wa Koknari
Dawa Bara-e- Ishaal Damvi
Dawa Bara-e- Ishaal Damvi-1
Dawa Bara-e- Ishaal Kohna
Dawa Bara-e- Ishaal Maraari
Dawa Bara-e- Ishaal Safraawi
Dawa Bara-e- Ishaal Wa Sahaj
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Bawaaseeri
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Damvi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Damwi - A
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Damwi - B
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Diqqi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Ghusaali
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Ghusaali Bardi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Safraawi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Saifi
Dawa Bara-e- Ishaal-e- Sauda
Dawa Bara-e- Ishaal-e-mukhtallit
Dawa Bara-e- Ishaall-e-safra
Dawa Bara-e- Ishal Sauda
Dawa Bara-e- Ishal-e- Balgham Wa Safra
Dawa Bara-e- Ishteha
Dawa Bara-e- Isqaat
Dawa Bara-e- Isqaat-e- Haml
Dawa Bara-e- Istafraag-e- Hab-ul- Qaraa
Dawa Bara-e- Istehaaza
Dawa Bara-e- Istehaazah
Dawa Bara-e- Isterkha-e- Medah
Dawa Bara-e- Istifraagh
Dawa Bara-e- Istimra
Dawa Bara-e- Istirkha
Dawa Bara-e- Istirkha-e- Aaza
Dawa Bara-e- Istirkha-e- Asaab
Dawa Bara-e- Istirkha-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Istirkha-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Istirkha-e- Medah
Dawa Bara-e- Istirkhaa-e- Aasaab
Dawa Bara-e- Istisqa
Dawa Bara-e- Istisqa 2
Dawa Bara-e- Istisqa 3
Dawa Bara-e- Istisqa Haar
Dawa Bara-e- Istisqa-e-ziqqi
Dawa Bara-e- Istisqaa
Dawa Bara-e- Istisqaa -e- Ziqqi
Dawa Bara-e- Istisqaa-e- Lahmi
Dawa Bara-e- Istisqaa-e- Lehmi
Dawa Bara-e- Istisqaa-e- Tabli
Dawa Bara-e- Istisqaa-e- Ziqqi
Dawa Bara-e- Izalaa Bayaaz
Dawa Bara-e- Izam-e- Khusiyah
Dawa Bara-e- Izam-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Izam-e-tehaal
Dawa Bara-e- Jaraahat
Dawa Bara-e- Jaraahat Wa Naasoor
Dawa Bara-e- Jaraahat-e- Aasaab
Dawa Bara-e- Jaraahat-e-am,a Wa Gurda Wa Masanah
Dawa Bara-e- Jarab-e- Busoori
Dawa Bara-e- Jarab-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Jarab-e-ratab
Dawa Bara-e- Jarab-ul- Ain
Dawa Bara-e- Jaraseem
Dawa Bara-e- Jarayaan-al- Dam Ba-sabab-e-zaloo
Dawa Bara-e- Jarb
Dawa Bara-e- Jhaee
Dawa Bara-e- Jhaeen
Dawa Bara-e- Jild
Dawa Bara-e- Jiryaan-e- Dam
Dawa Bara-e- Jiryan-ud-dam
Dawa Bara-e- Judaree
Dawa Bara-e- Judree
Dawa Bara-e- Jumood-al- Dam
Dawa Bara-e- Jumood-al- Dam Fil- Sadr
Dawa Bara-e- Jumood-al- Sadr
Dawa Bara-e- Jumood-al-dam
Dawa Bara-e- Jumood-e- Laban
Dawa Bara-e- Jumood-e-laban
Dawa Bara-e- Jumood-ul-dam
Dawa Bara-e- Junoon
Dawa Bara-e- Jurooh-e- Mutaffinah
Dawa Bara-e- Juzaam
Dawa Bara-e- Kaasir-e- Riyah
Dawa Bara-e- Kabid
Dawa Bara-e- Kalaf
Dawa Bara-e- Kalaf-1
Dawa Bara-e- Kapha
Dawa Bara-e- Karb
Dawa Bara-e- Karb-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Karb-wa- Shadeed Gham
Dawa Bara-e- Kasarat-e- Tams
Dawa Bara-e- Kasrat-e- Arq
Dawa Bara-e- Kasrat-e- Inaaz
Dawa Bara-e- Kasrat-e- Luab
Dawa Bara-e- Kasrat-e- Shahwat
Dawa Bara-e- Kasrat-e- Tams
Dawa Bara-e- Kasrat-e-ihtlaam
Dawa Bara-e- Khaar
Dawa Bara-e- Khafaqaan
Dawa Bara-e- Khafqaan
Dawa Bara-e- Khafqaan Wa Waja`-e- Baarida
Dawa Bara-e- Khafqaan-e-baarid
Dawa Bara-e- Khafqan
Dawa Bara-e- Khafqan Ratab
Dawa Bara-e- Khafqan-e-baarid
Dawa Bara-e- Khafqan-e-haar
Dawa Bara-e- Khanaazeer
Dawa Bara-e- Khanaazeer Haar
Dawa Bara-e- Khanaq
Dawa Bara-e- Khanazeer
Dawa Bara-e- Khaniqa
Dawa Bara-e- Kharooj-e- Alaq
Dawa Bara-e- Khashoonat-e- Halaq
Dawa Bara-e- Khawab
Dawa Bara-e- Khunaaq
Dawa Bara-e- Khunaaq -e Azlaati
Dawa Bara-e- Khunaaq Deegar
Dawa Bara-e- Khunaaq Safrawi
Dawa Bara-e- Khunaaq-e- Wabaai
Dawa Bara-e- Khuraaj
Dawa Bara-e- Khuraaj-e- Medah
Dawa Bara-e- Khuraaj-e- Riya
Dawa Bara-e- Khuraaj-e- Sadr
Dawa Bara-e- Khuraaj-wa- Busoor
Dawa Bara-e- Khurooj-e- Maqad
Dawa Bara-e- Khushki-e- Farj
Dawa Bara-e- Khushoonat-e- Qasbat-ur-riyah
Dawa Bara-e- Khushoonat-e- Sadr Wa Halaq
Dawa Bara-e- Khushoonat-e-saut
Dawa Bara-e- Khusoonat Halq
Dawa Bara-e- Khusoonat-e- Lisaan
Dawa Bara-e- Khusoonat-e- Halq
Dawa Bara-e- Kiram .e.shikam
Dawa Bara-e- Kirm -e- Asnaan
Dawa Bara-e- Kirm -e- Asnaan - A
Dawa Bara-e- Kirm Shikam
Dawa Bara-e- Kirm-e- Dandaan
Dawa Bara-e- Kirm-e- Shikam
Dawa Bara-e- Kirm-e-shikam
Dawa Bara-e- Koyaa/gharb
Dawa Bara-e- Kuliya-va- Masaana
Dawa Bara-e- Kuzaaz
Dawa Bara-e- Laaghri
Dawa Bara-e- Ladghat -ul- Haiya
Dawa Bara-e- Ladghat-ul- Haiya
Dawa Bara-e- Ladghat-ul- Haiyya
Dawa Bara-e- Ladghat-ul- Hayya
Dawa Bara-e- Ladghat-ul-haiya
Dawa Bara-e- Lagdat-ul- Hayya
Dawa Bara-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Laheeb-e- Medah
Dawa Bara-e- Laqwa
Dawa Bara-e- Larza
Dawa Bara-e- Lasa-e- Aqrab
Dawa Bara-e- Lasa-e- Rutaila
Dawa Bara-e- Lasa`t-al-hasharaat
Dawa Bara-e- Lasa`t-ul- Aqrab
Dawa Bara-e- Lasa’t -ul-aqrab
Dawa Bara-e- Lasa’t-ul- Aqrab
Dawa Bara-e- Lasa’t-ul- Aqrab Wa Rateela
Dawa Bara-e- Lasaat-al- Hasharaat
Dawa Bara-e- Lasaatul Hawam
Dawa Bara-e- Lasat-al- Qummal
Dawa Bara-e- Lasat-ul- Aqrab
Dawa Bara-e- Lasat-ul- Haiya
Dawa Bara-e- Lasat-ul- Hasharaat
Dawa Bara-e- Lasat-ul-aqrab
Dawa Bara-e- Lasatul Aqrab
Dawa Bara-e- Laza-e- Medah
Dawa Bara-e- Laza-e- Zanboor
Dawa Bara-e- Leefornia
Dawa Bara-e- Leesarghus
Dawa Bara-e- Leesarghus Wa Subaat
Dawa Bara-e- Lessah
Dawa Bara-e- Lissah
Dawa Bara-e- Lissah Daamiah
Dawa Bara-e- Lissah Wa Asnaan
Dawa Bara-e- Maa-e- Asfar
Dawa Bara-e- Maali Kholia
Dawa Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safraavi
Dawa Bara-e- Maali Kholia Saudavi
Dawa Bara-e- Maalikholia
Dawa Bara-e- Maalikholia Miraaqi Wa Nazla
Dawa Bara-e- Maalikholia Saudaavi
Dawa Bara-e- Maalikholia Wa Humma
Dawa Bara-e- Maalikholia Wa Nazla Haar
Dawa Bara-e- Maalikholia Wa Tap
Dawa Bara-e- Maalikholiya
Dawa Bara-e- Maalikholiya Miraaqi
Dawa Bara-e- Maalikolia
Dawa Bara-e- Maane`-e- Arq
Dawa Bara-e- Mafaasil
Dawa Bara-e- Maghas
Dawa Bara-e- Maghas Wa Qoolanj
Dawa Bara-e- Maghs
Dawa Bara-e- Maghs-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Maghs-e- Reehi
Dawa Bara-e- Mahroor
Dawa Bara-e- Mamoodeen
Dawa Bara-e- Man-e- Hamal
Dawa Bara-e- Mana-e- Qai
Dawa Bara-e- Mane Irq
Dawa Bara-e- Mane`-e-haml
Dawa Bara-e- Mani
Dawa Bara-e- Mani-e-hasaat
Dawa Bara-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Masanah
Dawa Bara-e- Masoos
Dawa Bara-e- Mazmazah
Dawa Bara-e- Mazoogh
Dawa Bara-e- Me`adah
Dawa Bara-e- Medah
Dawa Bara-e- Medah Wa Baah
Dawa Bara-e- Midda-e- Am,aa
Dawa Bara-e- Miraaq Wa Nazlah
Dawa Bara-e- Mirgi
Dawa Bara-e- Mudirr-e- Haiz
Dawa Bara-e- Mughalliz-e- Mani
Dawa Bara-e- Muin-e- Hamal
Dawa Bara-e- Muin-e- Istiqraar-e- Hamal
Dawa Bara-e- Mukhrij-e- Balgham
Dawa Bara-e- Munaqqi Dimagh
Dawa Bara-e- Musammin-e- Badan
Dawa Bara-e- Musammin-e-badan
Dawa Bara-e- Mushil-e- Balgham
Dawa Bara-e- Mutaiyab-e- Arq
Dawa Bara-e- Mutfi Hararat
Dawa Bara-e- Muwallid-e- Mani
Dawa Bara-e- Muwallid-e-laban
Dawa Bara-e- Muzmin Rasha
Dawa Bara-e- Na`ooz
Dawa Bara-e- Naafiz
Dawa Bara-e- Naafiz Wa Humma-e- Ateeqa
Dawa Bara-e- Naafiz-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Naakhuna
Dawa Bara-e- Naasoor
Dawa Bara-e- Nabaat-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Nadbah-e- Qurooh
Dawa Bara-e- Nafa-su- Dam
Dawa Bara-e- Nafakh
Dawa Bara-e- Nafakh Muzmin
Dawa Bara-e- Nafakh Wa Zo`f-e- Ishteha
Dawa Bara-e- Nafakh Wa Zof-e- Medah
Dawa Bara-e- Nafakh-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Nafakh-e- Shikam
Dawa Bara-e- Nafas-al- Dam
Dawa Bara-e- Nafas-ud- Dam
Dawa Bara-e- Nafas-ud-dam
Dawa Bara-e- Nafas-ul- Midda
Dawa Bara-e- Nafasuddam
Dawa Bara-e- Naffataat -e- Lahaat Haar
Dawa Bara-e- Naffataat-e- Irq Madani
Dawa Bara-e- Nafkh Wa Sudda
Dawa Bara-e- Nafkh-e- Amaa
Dawa Bara-e- Nafkh-e- Miraaqi
Dawa Bara-e- Nafkh-e- Shikam
Dawa Bara-e- Nafkh-e-reham
Dawa Bara-e- Nafkhe Shikam
Dawa Bara-e- Nafs-ud- Dam
Dawa Bara-e- Nafs-ud-dam
Dawa Bara-e- Nafs-ul- Midda
Dawa Bara-e- Nafsud Dam
Dawa Bara-e- Nafsud Dam-1
Dawa Bara-e- Nafsud Dam-2
Dawa Bara-e- Nafsud-dam
Dawa Bara-e- Nagnagha
Dawa Bara-e- Nakseer
Dawa Bara-e- Nakseer-wa Baul-ud-dam
Dawa Bara-e- Namlah
Dawa Bara-e- Nasoor Lisah
Dawa Bara-e- Nasoor-e -ain
Dawa Bara-e- Nasoor-e -chasm
Dawa Bara-e- Nasoor-e- Ain Deegar
Dawa Bara-e- Nasoor-e- Chashm
Dawa Bara-e- Nasoor-e-chashm
Dawa Bara-e- Natn-e-reham
Dawa Bara-e- Nawaaseer
Dawa Bara-e- Nawaseer
Dawa Bara-e- Nazaf-e- Reham
Dawa Bara-e- Nazaf-e- Reham 2
Dawa Bara-e- Nazaf-e- Reham 3
Dawa Bara-e- Nazf -ud- Dam
Dawa Bara-e- Nazf-e- Dam
Dawa Bara-e- Nazf-e- Reham
Dawa Bara-e- Nazf-ud- Dam
Dawa Bara-e- Nazf-ud-dam
Dawa Bara-e- Nazf-ul- Dam Dimaaghi
Dawa Bara-e- Nazla
Dawa Bara-e- Nazla Zukaam Deegar
Dawa Bara-e- Nazla Baarid
Dawa Bara-e- Nazla Zukaam
Dawa Bara-e- Nazla Zukaam Deegar
Dawa Bara-e- Nazlah
Dawa Bara-e- Niqras
Dawa Bara-e- Niqras Baarid
Dawa Bara-e- Niqras Haar
Dawa Bara-e- Niqras Muzmin
Dawa Bara-e- Niqras-wa- Irqun Nasaa
Dawa Bara-e- Niqras-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Bara-e- Niqris
Dawa Bara-e- Niqris Baarid
Dawa Bara-e- Niqris Deegar
Dawa Bara-e- Niqris Haar
Dawa Bara-e- Nisaa
Dawa Bara-e- Niswar
Dawa Bara-e- Nisyaan
Dawa Bara-e- Nisyaan Az Buroodat Wa Yaboosat
Dawa Bara-e- Nisyaan Barid Yabis
Dawa Bara-e- Nisyaan Haar Yaabis
Dawa Bara-e- Nuzj-e- Balgham
Dawa Bara-e- Nuzool-ul- Maa
Dawa Bara-e- Paan
Dawa Bara-e- Parsoot
Dawa Bara-e- Permeh
Dawa Bara-e- Pitti
Dawa Bara-e- Qaatil
Dawa Bara-e- Qaatil-e- Deedaan-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qabz
Dawa Bara-e- Qai
Dawa Bara-e- Qai Atfaal
Dawa Bara-e- Qai Balghami
Dawa Bara-e- Qai Wa Ghasayaan
Dawa Bara-e- Qai Wa Tap-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Qai-e- Balghami
Dawa Bara-e- Qai-e- Balghami-wa- Safravi
Dawa Bara-e- Qai-e- Qoolanji
Dawa Bara-e- Qai-e-shadeed
Dawa Bara-e- Qai-ud-dam
Dawa Bara-e- Qai-wa- Gham
Dawa Bara-e- Qai-wa- Gham-wa- Karab
Dawa Bara-e- Qai-wa- Ghasayaan
Dawa Bara-e- Qai-wa- Haiza
Dawa Bara-e- Qai-wa- Sozish-e- Medah
Dawa Bara-e- Qala-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Qalb
Dawa Bara-e- Qarah-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qarah-e-amaa
Dawa Bara-e- Qarh-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qarha-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qarha-e- Halaq
Dawa Bara-e- Qarha-e- Majra-e- Baul
Dawa Bara-e- Qarha-e- Qazeeb
Dawa Bara-e- Qarha-e- Riya
Dawa Bara-e- Qarha-e- Sill
Dawa Bara-e- Qarha-e- Suzak
Dawa Bara-e- Qarha-e-amma
Dawa Bara-e- Qarha-e-chashm Deegar
Dawa Bara-e- Qasbat-ur-riyah
Dawa Bara-e- Qat`-e- A`zlaat
Dawa Bara-e- Qata-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qatil-e- Deedan-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qatil-e-deedaan-e-ama`a
Dawa Bara-e- Qaza-ul- Ain
Dawa Bara-e- Qazeeb
Dawa Bara-e- Qeeh-al- Sadr
Dawa Bara-e- Qillat-e- Laban
Dawa Bara-e- Qloonj
Dawa Bara-e- Qooba
Dawa Bara-e- Qooba Wa Huzaaz
Dawa Bara-e- Qooba Wa Shara
Dawa Bara-e- Qoobaa
Dawa Bara-e- Qoolan-e- Baarid
Dawa Bara-e- Qoolanj
Dawa Bara-e- Qoolanj - A
Dawa Bara-e- Qoolanj - B
Dawa Bara-e- Qoolanj Doodi
Dawa Bara-e- Qoolanj Muzmin
Dawa Bara-e- Qoolanj Reehi
Dawa Bara-e- Qoolanj Reehi Barid
Dawa Bara-e- Qoolanj Sufli Tahajjuri
Dawa Bara-e- Qoolanj Wa Sang-e-gurda Wa Masaana
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Baarid Balghami
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Baarid Ratab
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Balghami
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Doodi
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Haar
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Reehi
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Safravi
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Qoolanj-e- Safrawi Shadeed
Dawa Bara-e- Qoolanj-e-reehi
Dawa Bara-e- Qrooh-e-fam
Dawa Bara-e- Qula
Dawa Bara-e- Qula Afooni
Dawa Bara-e- Qula Aswad
Dawa Bara-e- Qula Haar
Dawa Bara-e- Qula Sabi
Dawa Bara-e- Qula-e- Abyaz
Dawa Bara-e- Qula-e- Dahan
Dawa Bara-e- Qula-e- Haar
Dawa Bara-e- Qula-e-sibyaan
Dawa Bara-e- Qulaa
Dawa Bara-e- Qulaa Wa-lissah-e-daamiyah
Dawa Bara-e- Qulaa-e- Dahan
Dawa Bara-e- Qulaa-e- Dehan
Dawa Bara-e- Qulaa` Saudaavi
Dawa Bara-e- Qulaa`-e- Dehan
Dawa Bara-e- Qummal
Dawa Bara-e- Quroo-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qurooh
Dawa Bara-e- Qurooh -e- Am`a
Dawa Bara-e- Qurooh -e- Amaa
Dawa Bara-e- Qurooh -e- Reham
Dawa Bara-e- Qurooh Wa Humrah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Amaa Wa Ishaal
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Amaa-e- Mustaqeem
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Anaf
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Fam
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Fam Wa Lesah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Gurda Wa Masaana
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Halaq
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Khabeesa
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Khabeesah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Kuliyah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Lahmi
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Majraa-e- Qazeeb Wa- Sozaak
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Maqad
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Medah
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Mutakkela
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Radia
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Saaq
Dawa Bara-e- Qurooh-e- Wasakha
Dawa Bara-e- Qurooh-e-fam
Dawa Bara-e- Qurooh-ul-lissah
Dawa Bara-e- Quroohe- Fam
Dawa Bara-e- Qushoor-e- Izaam
Dawa Bara-e- Qutrub
Dawa Bara-e- Quwwat
Dawa Bara-e- Ra’sha
Dawa Bara-e- Ra’sha Wa Waja-e- Asfal-e- Badan
Dawa Bara-e- Ra’sha-wa- Faalij
Dawa Bara-e- Raade Mawad
Dawa Bara-e- Raasha Harqi
Dawa Bara-e- Rabw
Dawa Bara-e- Raja
Dawa Bara-e- Raktpit
Dawa Bara-e- Ramad
Dawa Bara-e- Ramad Balghami
Dawa Bara-e- Ramad Balghami-1
Dawa Bara-e- Ramad Busoori
Dawa Bara-e- Ramad Wa Ishaal
Dawa Bara-e- Rasha
Dawa Bara-e- Ratoobat-e- Medah
Dawa Bara-e- Razz
Dawa Bara-e- Reeh
Dawa Bara-e- Reeh-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Reeh-ul- Warik
Dawa Bara-e- Reehi
Dawa Bara-e- Rehm
Dawa Bara-e- Rikhwat-e- Medah
Dawa Bara-e- Riqqat-e- Mani
Dawa Bara-e- Riyaah
Dawa Bara-e- Riyah
Dawa Bara-e- Riyah Wa Larzah
Dawa Bara-e- Rtoobat
Dawa Bara-e- Rua,af
Dawa Bara-e- Ruaaf
Dawa Bara-e- Rutoobat-e- Lazij
Dawa Bara-e- Saaleel
Dawa Bara-e- Sabal
Dawa Bara-e- Sadar
Dawa Bara-e- Sadar Haar
Dawa Bara-e- Sadeed
Dawa Bara-e- Sadr
Dawa Bara-e- Sadr-o- Masaana
Dawa Bara-e- Safra
Dawa Bara-e- Safrawi Qai
Dawa Bara-e- Sag-e- Guzeeda
Dawa Bara-e- Sahaj
Dawa Bara-e- Sahaj Wa Qarha
Dawa Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Dawa Bara-e- Sahaj-e- Amaa
Dawa Bara-e- Sahaj-e-jild-e- Qazeeb
Dawa Bara-e- Sahaje-e- Mari
Dawa Bara-e- Sahj
Dawa Bara-e- Sahj-e- Amaa
Dawa Bara-e- Sahj-e- Amaa Wa Ishaal-e- Kabidi
Dawa Bara-e- Sahj-e- Mari
Dawa Bara-e- Sailaan -e- Uzn - A
Dawa Bara-e- Sailaan-e- Mani
Dawa Bara-e- Sailaan-e- Mawad
Dawa Bara-e- Sailaan-e- Rehm Wa Bawaaseer
Dawa Bara-e- Sailaan-e- Rutoobat
Dawa Bara-e- Sailaan-e- Uzn
Dawa Bara-e- Sailaan-ur- Reham
Dawa Bara-e- Sailaan-ur- Reham Muzmin
Dawa Bara-e- Sailan-e- Fuzlaat-e- Medah
Dawa Bara-e- Sailan-e- Reham
Dawa Bara-e- Sailan-e- Rutoobat
Dawa Bara-e- Sailan-e- Uzn
Dawa Bara-e- Sakta
Dawa Bara-e- Saktah
Dawa Bara-e- Salaabat-e- A`saab
Dawa Bara-e- Salaabat-e- Masaana
Dawa Bara-e- Salaabat-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Salaabat-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Salaabat-e- Tihaal-1
Dawa Bara-e- Salabat
Dawa Bara-e- Salabat-e- Mafaasil
Dawa Bara-e- Salabat-e- Mafasil
Dawa Bara-e- Salabat-e- Reham
Dawa Bara-e- Salabat-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Salabat-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Salabate Tihaal
Dawa Bara-e- Salas-al -baul
Dawa Bara-e- Salas-al- Baul
Dawa Bara-e- Salas-al-baul
Dawa Bara-e- Salis-ul- Baul
Dawa Bara-e- Sammiyat
Dawa Bara-e- Sammiyat-e- Bhir
Dawa Bara-e- Sammiyat-e- Kalb
Dawa Bara-e- Sammiyat-e- Kodon
Dawa Bara-e- Sammiyat-e- Rutaila
Dawa Bara-e- Sammiyat-e- Zaraarih
Dawa Bara-e- Samoom
Dawa Bara-e- Samoom Wa Laza
Dawa Bara-e- Samoom Wa Laza Deegar
Dawa Bara-e- Sang
Dawa Bara-e- Sang-e- Gurdah
Dawa Bara-e- Sang-e- Masaana
Dawa Bara-e- Sangrahni
Dawa Bara-e- Saqeeroos
Dawa Bara-e- Saqoot-e- Ishteha
Dawa Bara-e- Saqoote Ishteha
Dawa Bara-e- Sara
Dawa Bara-e- Sara Deegar
Dawa Bara-e- Sara`
Dawa Bara-e- Sarsaam
Dawa Bara-e- Sarsaam Damvi -o-safraavi
Dawa Bara-e- Sarsaam-e- Damvi Wa Safraavi
Dawa Bara-e- Sarsaam-e-safraavi
Dawa Bara-e- Sartan
Dawa Bara-e- Sartan-e- Reham
Dawa Bara-e- Sauda
Dawa Bara-e- Saudawiyat
Dawa Bara-e- Sehar
Dawa Bara-e- Seman-e- Mufrit
Dawa Bara-e- Seyaahi
Dawa Bara-e- Sha’r-e-munqalib
Dawa Bara-e- Shaa`r
Dawa Bara-e- Shaar-e-aswad
Dawa Bara-e- Shab Kori
Dawa Bara-e- Shadakh
Dawa Bara-e- Shadakh-ul- Aaza
Dawa Bara-e- Shadeed Qai
Dawa Bara-e- Shaeerah
Dawa Bara-e- Shaeerah - A
Dawa Bara-e- Shaeerah - B
Dawa Bara-e- Shaeerah - C
Dawa Bara-e- Shaeqeqa-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Shaheeqah
Dawa Bara-e- Shahwat-e- Kalbiyah
Dawa Bara-e- Shahwat-e- Raddiyah
Dawa Bara-e- Shahwat-e- Teen
Dawa Bara-e- Shahwat-e-teen
Dawa Bara-e- Shaqeeqa
Dawa Bara-e- Shaqeeqa Muzmin
Dawa Bara-e- Shaqeeqah
Dawa Bara-e- Shara
Dawa Bara-e- Shatr-ul- Ghib
Dawa Bara-e- Shatr-ul- Ghib Muzmin
Dawa Bara-e- Sheer
Dawa Bara-e- Sheqaaq-e- Reham
Dawa Bara-e- Shiqaaq -e- Lisaan
Dawa Bara-e- Shiqaaq -e- Shafah
Dawa Bara-e- Shiqaaq -ul- Lisaan
Dawa Bara-e- Shiqaaq-e- Maqad
Dawa Bara-e- Shiraa
Dawa Bara-e- Shozish-e- Medah
Dawa Bara-e- Shozish-e- Medah-wa- Humma
Dawa Bara-e- Sibyaan
Dawa Bara-e- Sill
Dawa Bara-e- Siql-e- Medah
Dawa Bara-e- Siql-ul-lisaan
Dawa Bara-e- Siqle-e- Lisaan
Dawa Bara-e- Soozak
Dawa Bara-e- Sozaak
Dawa Bara-e- Sozak
Dawa Bara-e- Sozish
Dawa Bara-e- Sozish-e Baul
Dawa Bara-e- Sozish-e- Amaa
Dawa Bara-e- Sozish-e- Baul
Dawa Bara-e- Sozish-e- Halaq
Dawa Bara-e- Sozish-e- Me`dah
Dawa Bara-e- Sozish-e- Medah
Dawa Bara-e- Su-e- Hazm
Dawa Bara-e- Su-e- Hazm Wa Zaheer
Dawa Bara-e- Su-e- Mizaaj-e- Jigar
Dawa Bara-e- Su-e- Mizaaj-e- Mari
Dawa Bara-e- Su-e- Mizaj- Haar-saada
Dawa Bara-e- Su-e- Tanaffus
Dawa Bara-e- Su-ul-qinyah-wa Istisqaa
Dawa Bara-e- Su-ul-qinyah-wa Istisqaa -e- Lehmi
Dawa Bara-e- Su-ul-qinyah-wa Yarqaan
Dawa Bara-e- Su`aal-e- Yaabis
Dawa Bara-e- Su`aal-e-muzmin
Dawa Bara-e- Sua`al
Dawa Bara-e- Sua`al Muzmin
Dawa Bara-e- Sua`al Wa Sill
Dawa Bara-e- Sua`al-e- Yaabis Muzmin
Dawa Bara-e- Sua`al-wa- Zeequn-nafs
Dawa Bara-e- Suaal
Dawa Bara-e- Suaal Nazli
Dawa Bara-e- Suaal Qawi
Dawa Bara-e- Suaal Wa Ishaal
Dawa Bara-e- Suaal Wa Sill
Dawa Bara-e- Suaal-e- Balghami
Dawa Bara-e- Suaal-e- Kuhnah
Dawa Bara-e- Suaal-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Suaal-e- Ratab
Dawa Bara-e- Sual
Dawa Bara-e- Sual-e- Khaas
Dawa Bara-e- Subaat
Dawa Bara-e- Subaat Zo`fi -wa- Zarbi
Dawa Bara-e- Subaat-1
Dawa Bara-e- Suda
Dawa Bara-e- Suda Saudavi
Dawa Bara-e- Suda Zarba Wa Saqta
Dawa Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa Bara-e- Suda-e- Baizah
Dawa Bara-e- Suda-e- Baiziya
Dawa Bara-e- Suda-e- Balghami
Dawa Bara-e- Suda-e- Bukhaari
Dawa Bara-e- Suda-e- Damavi
Dawa Bara-e- Suda-e- Haar
Dawa Bara-e- Suda-e- Jima’i
Dawa Bara-e- Suda-e- Khiffa
Dawa Bara-e- Suda-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Suda-e- Reehi
Dawa Bara-e- Suda-e- Safrawi
Dawa Bara-e- Suda-e- Saudaavi
Dawa Bara-e- Suda-e- Warami
Dawa Bara-e- Suda-e- Zarbi
Dawa Bara-e- Suda`
Dawa Bara-e- Suda`-e- Baarid
Dawa Bara-e- Suda`-e- Haar
Dawa Bara-e- Suda`e Khumaari
Dawa Bara-e- Sudaa-e- Shamsee
Dawa Bara-e- Sudaa`-e- Haar
Dawa Bara-e- Sudaa`-e- Zarbi
Dawa Bara-e- Sudad
Dawa Bara-e- Sudad -ul- Kabid
Dawa Bara-e- Sudad-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Sudad-ul- Kabid
Dawa Bara-e- Sudae Zarbi
Dawa Bara-e- Sudda-e- Kabid
Dawa Bara-e- Sudud-e- Ahshaa
Dawa Bara-e- Sue Mizaaj-e- Meda
Dawa Bara-e- Sue Mizaaj-e- Medah
Dawa Bara-e- Sue- Mizaaj-e- Meda
Dawa Bara-e- Sue- Mizaaj-e- Qalb
Dawa Bara-e- Sue-e- Mizaj Barid Medi
Dawa Bara-e- Sumoom
Dawa Bara-e- Sumoom-e- Afa`ee
Dawa Bara-e- Sumoom-e- Baarid
Dawa Bara-e- Sumoom-e-nabaati Wa Haiwaani
Dawa Bara-e- Sunaan
Dawa Bara-e- Supash
Dawa Bara-e- Suqoot-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Sura Wa Junoon
Dawa Bara-e- Sura`t-e-inzaal
Dawa Bara-e- Surat-e- Inzaal
Dawa Bara-e- Surat-e- Inzaal
Dawa Bara-e- Surfa
Dawa Bara-e- Surfa Atfaal
Dawa Bara-e- Surfa Atfaal-1
Dawa Bara-e- Surfa Yaabis-1
Dawa Bara-e- Surfa-e- Haar
Dawa Bara-e- Surfah
Dawa Bara-e- Surfah Wa Dard-e- Seenah
Dawa Bara-e- Surfah-e- Dawaab
Dawa Bara-e- Suzaak
Dawa Bara-e- Taaffun-e- Fam
Dawa Bara-e- Taakkul-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Taakkul-e- Asnaan Deegar
Dawa Bara-e- Taao`on
Dawa Bara-e- Taaqqud-e- Mafaasil
Dawa Bara-e- Tabreed
Dawa Bara-e- Tabreed Wa Taqweeat-e- Qalb
Dawa Bara-e- Tabreed-e- Medah
Dawa Bara-e- Tabreed-e- Qalb
Dawa Bara-e- Tabreed-wa- Tarteeb-e- Medah
Dawa Bara-e- Tafarruq Wa Ittesaal -e- Mari
Dawa Bara-e- Tafarruq-e- Ittisaal-e- Mari
Dawa Bara-e- Tafreh-wa Taqwiyat-e- Meda
Dawa Bara-e- Tafteeh-e- Sudad
Dawa Bara-e- Tafteet-e- Hisaat
Dawa Bara-e- Taghreeq-e- Ra`s
Dawa Bara-e- Tahabbuj
Dawa Bara-e- Tahabbuj Ajfaan
Dawa Bara-e- Taharruk-e- Asnaan
Dawa Bara-e- Tahleel-e- Riyah
Dawa Bara-e- Tajfeef-e- Lisaan
Dawa Bara-e- Taleen
Dawa Bara-e- Talyeen-e- Batan
Dawa Bara-e- Tamaddud
Dawa Bara-e- Tams
Dawa Bara-e- Tangi-e- Farj
Dawa Bara-e- Tanqeya-e- Medah
Dawa Bara-e- Tanqi-e- Badan
Dawa Bara-e- Tanqia-e- Jild
Dawa Bara-e- Tanqia-e- Kulia
Dawa Bara-e- Tanqia-e- Medah
Dawa Bara-e- Tanqiya-e- Balgham
Dawa Bara-e- Tanqiya-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Tanqiya-e- Medah
Dawa Bara-e- Tanqiya-e- Sadr
Dawa Bara-e- Tanqiya-e- Safra
Dawa Bara-e- Tanqiyah
Dawa Bara-e- Tap-e- Damvi
Dawa Bara-e- Tap-e- Damvi Wa Dard-e- Masaana
Dawa Bara-e- Tap-e- Laazimah
Dawa Bara-e- Tap-e- Shadeed
Dawa Bara-e- Tap-e-kohna
Dawa Bara-e- Taqallub-e- Medah
Dawa Bara-e- Taqallub-e- Nafas-wa- Ghasayaan
Dawa Bara-e- Taqashshur-e- Jild
Dawa Bara-e- Taqleel-e- Mani
Dawa Bara-e- Taqteer-ul- Baul
Dawa Bara-e- Taqteer-ul-bol
Dawa Bara-e- Taqviyat- Bah
Dawa Bara-e- Taqviyat-e- Baah
Dawa Bara-e- Taqviyat-e- Bah
Dawa Bara-e- Taqviyat-e- Haraarat-e- Ghariziyah
Dawa Bara-e- Taqviyat-e-baah
Dawa Bara-e- Taqweeat-e- Baah
Dawa Bara-e- Taqwiat
Dawa Bara-e- Taqwiat-e- Ain
Dawa Bara-e- Taqwiat-e- Ain
Dawa Bara-e- Taqwiat-e- Bah
Dawa Bara-e- Taqwiat-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Taqwiat-e- Medah
Dawa Bara-e- Taqwiate Meda
Dawa Bara-e- Taqwiyat
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Bah
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Hafiza
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Hazm
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Kabid
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Meda
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Meda- A
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e- Qalb
Dawa Bara-e- Taqwiyat-e-bah
Dawa Bara-e- Tarash
Dawa Bara-e- Tarfah
Dawa Bara-e- Tarqeedan-e- Dast
Dawa Bara-e- Tarqeedan-e- Paa
Dawa Bara-e- Tasfia -e- Dam
Dawa Bara-e- Tasfia-e- Akhlaat
Dawa Bara-e- Tashannuj
Dawa Bara-e- Tashannuj Ratab
Dawa Bara-e- Tashannuj-e- Asaab
Dawa Bara-e- Tashannuj-e- Imtilaee
Dawa Bara-e- Tashannuj-e- Imtilai
Dawa Bara-e- Tashannuj-e- Ratab
Dawa Bara-e- Tashannuj-e- Wajh
Dawa Bara-e- Tashannuj-e-yaabis
Dawa Bara-e- Taskeen-e- Alam
Dawa Bara-e- Taskeen-e- Haraarat
Dawa Bara-e- Taskeen-e- Safra
Dawa Bara-e- Taskheen-e- Gurda
Dawa Bara-e- Tasmeen
Dawa Bara-e- Tasmeen-e- Badan
Dawa Bara-e- Tauleed-e- Sheer
Dawa Bara-e- Tauleed-e-mani
Dawa Bara-e- Tawleed-e- Mani
Dawa Bara-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Tehleel-e-waram
Dawa Bara-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Tiryaaq
Dawa Bara-e- Toosah
Dawa Bara-e- Tukhma
Dawa Bara-e- Ubkai
Dawa Bara-e- Umm-us- Sibyaan
Dawa Bara-e- Ummus- Sibyaan
Dawa Bara-e- Unbah
Dawa Bara-e- Uqd
Dawa Bara-e- Uqd -e- Halaq
Dawa Bara-e- Uqdah
Dawa Bara-e- Uqr
Dawa Bara-e- Usr-al- Bala`
Dawa Bara-e- Usr-e- Baul
Dawa Bara-e- Usr-e- Habal
Dawa Bara-e- Usr-e- Tanaffus
Dawa Bara-e- Usr-e- Tanafus
Dawa Bara-e- Usr-e-takallum
Dawa Bara-e- Usr-e-tanaffus
Dawa Bara-e- Usr-ul Baul
Dawa Bara-e- Usr-ul- Baul
Dawa Bara-e- Usre Wiladat
Dawa Bara-e- Usrul Baul
Dawa Bara-e- Usrul- Baul
Dawa Bara-e- Utaas
Dawa Bara-e- Utaash
Dawa Bara-e- Utaash Wa Istisqaa
Dawa Bara-e- Waat
Dawa Bara-e- Waham Wa Gham
Dawa Bara-e- Waj`-e- Sadar
Dawa Bara-e- Waj`a-e-rehm
Dawa Bara-e- Waja
Dawa Bara-e- Waja -e- Medah
Dawa Bara-e- Waja -ul- Asaab
Dawa Bara-e- Waja -ul- Asnaan
Dawa Bara-e- Waja -ul- Asnaan - A
Dawa Bara-e- Waja -ul- Asnaan - B
Dawa Bara-e- Waja -ul- Fuwaad
Dawa Bara-e- Waja Ul Mafasil
Dawa Bara-e- Waja Zohar
Dawa Bara-e- Waja-al- Mari
Dawa Bara-e- Waja-al-halq
Dawa Bara-e- Waja-e- Batn
Dawa Bara-e- Waja-e- Janbain
Dawa Bara-e- Waja-e- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja-e- Masaanah
Dawa Bara-e- Waja-e- Meda
Dawa Bara-e- Waja-e- Meda Muzmin
Dawa Bara-e- Waja-e- Medah
Dawa Bara-e- Waja-e- Niqras
Dawa Bara-e- Waja-e- Niqras-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa Bara-e- Waja-e- Qoolanj Shadeed
Dawa Bara-e- Waja-e- Sadi
Dawa Bara-e- Waja-e- Zahr-wa- Rukbah
Dawa Bara-e- Waja-e-medah
Dawa Bara-e- Waja-ul Maqad Wa Nawaseer
Dawa Bara-e- Waja-ul- A`saab
Dawa Bara-e- Waja-ul- A’saab
Dawa Bara-e- Waja-ul- Ain
Dawa Bara-e- Waja-ul- Ain Muzmin
Dawa Bara-e- Waja-ul- Amaa
Dawa Bara-e- Waja-ul- Asaab
Dawa Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa Bara-e- Waja-ul- Asnan
Dawa Bara-e- Waja-ul- Azlaa
Dawa Bara-e- Waja-ul- Batan
Dawa Bara-e- Waja-ul- Batan Wa Amaa
Dawa Bara-e- Waja-ul- Fuwaad
Dawa Bara-e- Waja-ul- Iliyah
Dawa Bara-e- Waja-ul- Janab
Dawa Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa Bara-e- Waja-ul- Janb Muzmin
Dawa Bara-e- Waja-ul- Kabid
Dawa Bara-e- Waja-ul- Kulyah
Dawa Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja-ul- Mafaasil Balghami
Dawa Bara-e- Waja-ul- Mafaasil Haar
Dawa Bara-e- Waja-ul- Mafaasil Haar Safrawi
Dawa Bara-e- Waja-ul- Mafasil
Dawa Bara-e- Waja-ul- Masaana
Dawa Bara-e- Waja-ul- Meda
Dawa Bara-e- Waja-ul- Medah
Dawa Bara-e- Waja-ul- Qalb
Dawa Bara-e- Waja-ul- Qatan
Dawa Bara-e- Waja-ul- Qoolanj
Dawa Bara-e- Waja-ul- Rukbah
Dawa Bara-e- Waja-ul- Sulb
Dawa Bara-e- Waja-ul- Tehaal Haad
Dawa Bara-e- Waja-ul- Warik
Dawa Bara-e- Waja-ul- Zahr
Dawa Bara-e- Waja-ul- Zahr Muzmin
Dawa Bara-e- Waja-ul-asnaan
Dawa Bara-e- Waja-ul-tehaal
Dawa Bara-e- Waja-ul-uzn
Dawa Bara-e- Waja-ur- Reham
Dawa Bara-e- Waja`-al- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja`-al- Mafaasil Balghami
Dawa Bara-e- Waja`-al- Mafaasil Safravi
Dawa Bara-e- Waja`-al- Sadr
Dawa Bara-e- Waja`-al- Zahr
Dawa Bara-e- Waja`-al-sadr
Dawa Bara-e- Waja`-ul- Asnaan
Dawa Bara-e- Waja`-ul- Fuwaad
Dawa Bara-e- Waja`-ul- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja`ul Mafaasil
Dawa Bara-e- Waja’-ul- Warik
Dawa Bara-e- Wajaul Masaanah
Dawa Bara-e- Wajaul Uzn
Dawa Bara-e- Waram
Dawa Bara-e- Waram -e- Balghami
Dawa Bara-e- Waram -e- Haar Medah
Dawa Bara-e- Waram -e- Lahaat Haar
Dawa Bara-e- Waram -e- Maqad
Dawa Bara-e- Waram -e- Medah Haar
Dawa Bara-e- Waram -e- Shafah
Dawa Bara-e- Waram Maqad
Dawa Bara-e- Waram Medah Haad
Dawa Bara-e- Waram-e- Mafaasil Sulb
Dawa Bara-e- Waram-e- Aaza-e- Ain
Dawa Bara-e- Waram-e- Dahan
Dawa Bara-e- Waram-e- Dimaagh
Dawa Bara-e- Waram-e- Fam
Dawa Bara-e- Waram-e- Haalib
Dawa Bara-e- Waram-e- Haar
Dawa Bara-e- Waram-e- Haar Dimaaghi
Dawa Bara-e- Waram-e- Haar Meda
Dawa Bara-e- Waram-e- Haar Medi
Dawa Bara-e- Waram-e- Halaq
Dawa Bara-e- Waram-e- Hanjarah
Dawa Bara-e- Waram-e- Kabid
Dawa Bara-e- Waram-e- Kabid Muqaar
Dawa Bara-e- Waram-e- Kulyah
Dawa Bara-e- Waram-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Waram-e- Lahaat Deegar
Dawa Bara-e- Waram-e- Mafaasil
Dawa Bara-e- Waram-e- Meda
Dawa Bara-e- Waram-e- Meda-1
Dawa Bara-e- Waram-e- Meda-2
Dawa Bara-e- Waram-e- Medah
Dawa Bara-e- Waram-e- Medah-wa- Kabid
Dawa Bara-e- Waram-e- Muzmin
Dawa Bara-e- Waram-e- Naram
Dawa Bara-e- Waram-e- Paa
Dawa Bara-e- Waram-e- Rakhw
Dawa Bara-e- Waram-e- Reham
Dawa Bara-e- Waram-e- Reham Har
Dawa Bara-e- Waram-e- Sadi
Dawa Bara-e- Waram-e- Sulb
Dawa Bara-e- Waram-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Waram-e- Tehaal Reehi
Dawa Bara-e- Waram-e- Tehaal Sulb
Dawa Bara-e- Waram-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Waram-e-kabid Wa Tihaal
Dawa Bara-e- Waram-e-lahaat
Dawa Bara-e- Waram-e-lauzatain
Dawa Bara-e- Waram-e-lauzatain Deegar
Dawa Bara-e- Waram-e-lesah
Dawa Bara-e- Waram-e-reham
Dawa Bara-e- Waram-e-tihaal
Dawa Bara-e- Waram-us Sadi
Dawa Bara-e- Warm -e- Balghami
Dawa Bara-e- Warm -e- Fam
Dawa Bara-e- Warm -e- Mari
Dawa Bara-e- Warm Mari Haar
Dawa Bara-e- Warm-e -ain Falghamooni
Dawa Bara-e- Warm-e- Baarid
Dawa Bara-e- Warm-e- Fam
Dawa Bara-e- Warm-e- Haar
Dawa Bara-e- Warm-e- Haar Rehm
Dawa Bara-e- Warm-e- Halaq
Dawa Bara-e- Warm-e- Halaq Haar
Dawa Bara-e- Warm-e- Hanjarah
Dawa Bara-e- Warm-e- Kabid
Dawa Bara-e- Warm-e- Kabid- A
Dawa Bara-e- Warm-e- Khusya Baarid
Dawa Bara-e- Warm-e- Khusyah Baarid
Dawa Bara-e- Warm-e- Kulyah
Dawa Bara-e- Warm-e- Lahaat
Dawa Bara-e- Warm-e- Lahaat Balghami
Dawa Bara-e- Warm-e- Lahaat Balghami - A
Dawa Bara-e- Warm-e- Luhaat
Dawa Bara-e- Warm-e- Maqad
Dawa Bara-e- Warm-e- Mari
Dawa Bara-e- Warm-e- Meda Haar
Dawa Bara-e- Warm-e- Reham
Dawa Bara-e- Warm-e- Sadi Damvi
Dawa Bara-e- Warm-e- Sulb
Dawa Bara-e- Warm-e- Tihaal
Dawa Bara-e- Warm-e- Tihaal - A
Dawa Bara-e- Warm-e-lissah-wa Amraaz-e-kabid
Dawa Bara-e- Wasawis
Dawa Bara-e- Wasee
Dawa Bara-e- Wasee Wa Kasr-e- Izam
Dawa Bara-e- Wazah
Dawa Bara-e- Wehshat-wa Khafqaan
Dawa Bara-e- Wiswaas
Dawa Bara-e- Wram-e- Medah
Dawa Bara-e- Yaboosat
Dawa Bara-e- Yaboosat-e- Medah
Dawa Bara-e- Yaraqaan
Dawa Bara-e- Yaraqaan-e- Aswad
Dawa Bara-e- Yarqaan
Dawa Bara-e- Yarqaan Deegar
Dawa Bara-e- Yarqaan Wa Amraz-e-tehaal
Dawa Bara-e- Yarqaan Wa Usr-e-baul
Dawa Bara-e- Yarqaan-1
Dawa Bara-e- Yarqaan-e- Aswad
Dawa Bara-e- Yarqaan-e- Aswad Wa Humma
Dawa Bara-e- Yarqn-e- Asfar
Dawa Bara-e- Yatu Khurda
Dawa Bara-e- Zaat-ul- Janb
Dawa Bara-e- Zaat-ul-janb
Dawa Bara-e- Zaat-ur- Riya
Dawa Bara-e- Zabool
Dawa Bara-e- Zafarah
Dawa Bara-e- Zafrah
Dawa Bara-e- Zahaab -e- Maa`ul Asnaan
Dawa Bara-e- Zahar
Dawa Bara-e- Zaheer
Dawa Bara-e- Zaheer - A
Dawa Bara-e- Zaheer Kaazib
Dawa Bara-e- Zaheer Saadiq
Dawa Bara-e- Zaheer Saadiq Balghami
Dawa Bara-e- Zaheer-e- Atfaal
Dawa Bara-e- Zaheer-e- Atfaal-1
Dawa Bara-e- Zahr-e- Kalb
Dawa Bara-e- Zakham
Dawa Bara-e- Zakhm
Dawa Bara-e- Zakhm-e- Aa`maa-wa Phephra
Dawa Bara-e- Zakhm-e- Gurda-wa- Masanah
Dawa Bara-e- Zalaq-e- Amaa
Dawa Bara-e- Zaloo
Dawa Bara-e- Zarabat-e- Ain
Dawa Bara-e- Zarb- Wa- Khilfa
Dawa Bara-e- Zarb-o- Khilfa
Dawa Bara-e- Zarb-o- Khilfah
Dawa Bara-e- Zarba
Dawa Bara-e- Zarba-o-saqta Wa Kh`ala
Dawa Bara-e- Zeeq -al- Nafas
Dawa Bara-e- Zeeq Un Nafas
Dawa Bara-e- Zeeq-al- Nafas
Dawa Bara-e- Zeeq-al- Nafas-a
Dawa Bara-e- Zeeq-al- Nafs
Dawa Bara-e- Zeeq-un- Nafas
Dawa Bara-e- Zeequn Nafas
Dawa Bara-e- Zeequn- Nafs
Dawa Bara-e- Ziabetus
Dawa Bara-e- Ziabetus Shakri
Dawa Bara-e- Zifda
Dawa Bara-e- Zifda Deegar
Dawa Bara-e- Zifda-ul- Lisaan
Dawa Bara-e- Zimaad-e- Medah
Dawa Bara-e- Zirs
Dawa Bara-e- Ziyabeetus Haar
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Aasab
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Ama`a
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Ishteha
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Me`da
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Me`dah
Dawa Bara-e- Zo`f-e- Tehaal
Dawa Bara-e- Zo`f-e-jigar
Dawa Bara-e- Zof Basr Ubsi
Dawa Bara-e- Zof-e- Aasab
Dawa Bara-e- Zof-e- Gurda Haar
Dawa Bara-e- Zof-e- Hazm
Dawa Bara-e- Zof-e- Ishteha
Dawa Bara-e- Zof-e- Kabid
Dawa Bara-e- Zof-e- Meda
Dawa Bara-e- Zof-e- Medah
Dawa Bara-e- Zof-e- Medah Wa Su-e- Hazm
Dawa Bara-e- Zof-e- Qalb
Dawa Bara-e- Zof-e-hazm
Dawa Bara-e- Zoosantaaria
Dawa Bara-e- Zoosantaaria-e- Kabidi
Dawa Bara-e- Zoosantaaria-e- Sabee
Dawa Bara-e- Zoosantaariya
Dawa Bara-e- Zoosantaria
Dawa Bara-e- Zoosantariya Mevi
Dawa Bara-e- Zubha
Dawa Bara-e- Zubhah
Dawa Bara-e- Zubool-e- Baarid
Dawa Bara-e- Zubool-e- Injemaadi
Dawa Bara-e- Zukaam
Dawa Bara-e- Zukam
Dawa Bara-e- Zulmat-e- Basar
Dawa Bara-e-- Zof-e- Ishteha Muzmin
Dawa Bara-e-aasab
Dawa Bara-e-aatishak
Dawa Bara-e-amraaz-e- Mafaasil
Dawa Bara-e-amraaz-e- Medah
Dawa Bara-e-amraz-e- Chashm
Dawa Bara-e-amraz-e- Damwi
Dawa Bara-e-amraz-e-atfaal
Dawa Bara-e-amraz-e-baul
Dawa Bara-e-amraz-e-chashm
Dawa Bara-e-amraz-e-riyah
Dawa Bara-e-baah
Dawa Bara-e-bahaq
Dawa Bara-e-bakhr-ul-fam
Dawa Bara-e-bao-gola
Dawa Bara-e-baul
Dawa Bara-e-baul Fil Faraash
Dawa Bara-e-baul Fil Farash
Dawa Bara-e-baul- Uddam
Dawa Bara-e-bawaaseer
Dawa Bara-e-bawaseer
Dawa Bara-e-bawwaseer-e-damwi
Dawa Bara-e-bayaaz-e-chashm
Dawa Bara-e-bayaaz-e-chashm Deegar
Dawa Bara-e-bohat-us-saut
Dawa Bara-e-dafa-e- Zahar
Dawa Bara-e-dafi Sumoom
Dawa Bara-e-dafi Sumoom-e- Hashrat
Dawa Bara-e-dafi-e-sam
Dawa Bara-e-dafi-e-samoom
Dawa Bara-e-dafi-safra
Dawa Bara-e-dafi-samoom
Dawa Bara-e-dafi-shahwat
Dawa Bara-e-dard-e- Beekh -e- Dandaan
Dawa Bara-e-dard-e-chashm
Dawa Bara-e-deedaan-e- Amaa
Dawa Bara-e-dood-ul-uzn
Dawa Bara-e-dubaila-e- Kulyah
Dawa Bara-e-dubaila-e-kabid
Dawa Bara-e-dunbal
Dawa Bara-e-duwaar Balghami
Dawa Bara-e-duwaar Wa Surfa
Dawa Bara-e-ehtebas-e-haiz
Dawa Bara-e-farbahi
Dawa Bara-e-fuwaaq
Dawa Bara-e-ghasayaan
Dawa Bara-e-ghashi
Dawa Bara-e-ghasl-e-raas
Dawa Bara-e-haabis.e. Ishaal
Dawa Bara-e-hab-ul- Qara
Dawa Bara-e-habb-ul-qara
Dawa Bara-e-habis-e-dam
Dawa Bara-e-haiz
Dawa Bara-e-haiza
Dawa Bara-e-hashrat-ul-arz
Dawa Bara-e-hassat
Dawa Bara-e-hayyat
Dawa Bara-e-hirqat-ul-baul
Dawa Bara-e-hisaat
Dawa Bara-e-humma
Dawa Bara-e-humma Naubati
Dawa Bara-e-humma Wa Amraaz-e- Tehaal
Dawa Bara-e-humma Yaum
Dawa Bara-e-humma-e-haddah
Dawa Bara-e-idraar
Dawa Bara-e-idraar-e-baul
Dawa Bara-e-idrar
Dawa Bara-e-iltihab
Dawa Bara-e-imsak
Dawa Bara-e-irq
Dawa Bara-e-irq Madni
Dawa Bara-e-irq-e-madni
Dawa Bara-e-ishaal
Dawa Bara-e-ishaal-e-damwi
Dawa Bara-e-ishaal-e-kabidee
Dawa Bara-e-ishaal-e-kabidi
Dawa Bara-e-ishaal-e-muzmin
Dawa Bara-e-isqaat
Dawa Bara-e-istirkhaa-e- Masaanah
Dawa Bara-e-istirkhae Meda
Dawa Bara-e-istisca
Dawa Bara-e-istisqa
Dawa Bara-e-istisqaa
Dawa Bara-e-istisqaa-e-lahmi
Dawa Bara-e-izam-e-tehaal
Dawa Bara-e-jaala
Dawa Bara-e-jarb
Dawa Bara-e-jarb Wa Haikka
Dawa Bara-e-jeegar
Dawa Bara-e-jild
Dawa Bara-e-judree
Dawa Bara-e-junoon
Dawa Bara-e-jurooh Wa Qurooh
Dawa Bara-e-juzaam
Dawa Bara-e-kabid
Dawa Bara-e-kanthmala
Dawa Bara-e-kasrat-e-baul
Dawa Bara-e-khaarish
Dawa Bara-e-khafqaan -e- Safrawi
Dawa Bara-e-khalal-e- Jigar Wa Tahabbuj
Dawa Bara-e-khanaazeer
Dawa Bara-e-khanazeer
Dawa Bara-e-khumaar
Dawa Bara-e-khunaaq
Dawa Bara-e-khuraaj-e- Kulyah
Dawa Bara-e-khushoonat
Dawa Bara-e-kulyah
Dawa Bara-e-ladghatul- Haiya
Dawa Bara-e-lasa’t -ul-aqrab
Dawa Bara-e-lasa’t-ul-ankaboot
Dawa Bara-e-laz`a
Dawa Bara-e-luaab-e-dahan
Dawa Bara-e-masaanah
Dawa Bara-e-medah
Dawa Bara-e-mirgi
Dawa Bara-e-mirgi Wa Junoon
Dawa Bara-e-muddir-e- Baul-o- Haiz
Dawa Bara-e-mudir-e- Baul
Dawa Bara-e-mudirr-e-haiz Deegar
Dawa Bara-e-mufattit-e-hasat
Dawa Bara-e-mughalliz-e-mani
Dawa Bara-e-mukhrij-e-hisat
Dawa Bara-e-munaqqi-e-meda
Dawa Bara-e-musakkin-e-waja-e-niqras
Dawa Bara-e-musammin-e- Kulyah
Dawa Bara-e-musqit-e- Janeen Deegar
Dawa Bara-e-musqit-e-janee
Dawa Bara-e-nafakh-e-shikam
Dawa Bara-e-nafs-ud-dam
Dawa Bara-e-naphakh-e-shikam
Dawa Bara-e-nasoor
Dawa Bara-e-nasoor-e- Ain
Dawa Bara-e-nasoor-e- Chashm
Dawa Bara-e-nawaseer
Dawa Bara-e-nazla Wa Zukaam
Dawa Bara-e-niqris
Dawa Bara-e-obstructive Jaundice
Dawa Bara-e-parmeh
Dawa Bara-e-pissu
Dawa Bara-e-prameh
Dawa Bara-e-qabz
Dawa Bara-e-qabz Wa Taap Tilli
Dawa Bara-e-qai
Dawa Bara-e-qai Wa Haiza
Dawa Bara-e-qarha-e- Chashm
Dawa Bara-e-qarooh
Dawa Bara-e-qeelah-maaia
Dawa Bara-e-qooba
Dawa Bara-e-qoolanj
Dawa Bara-e-qula-e- Sabi
Dawa Bara-e-qulaa-e-dehan
Dawa Bara-e-qurooh-e-amaa
Dawa Bara-e-qurooh-e-khabeesah Va Qurooh-e- Fam
Dawa Bara-e-qurooh-e-kulyah
Dawa Bara-e-qurooh-e-majaari
Dawa Bara-e-qurooh-e-masaanah
Dawa Bara-e-qurooh-e-uzn
Dawa Bara-e-quwa
Dawa Bara-e-quwwat
Dawa Bara-e-raal
Dawa Bara-e-rakt-pitt
Dawa Bara-e-ramad
Dawa Bara-e-rasha
Dawa Bara-e-ruaaf
Dawa Bara-e-sabal
Dawa Bara-e-sailan -e-reham
Dawa Bara-e-sailan-ur-raham
Dawa Bara-e-salabat-e-kabid
Dawa Bara-e-salasul Bol
Dawa Bara-e-saleel
Dawa Bara-e-sammiyat-e-haiwaniyah
Dawa Bara-e-samoom
Dawa Bara-e-saqoot-e- Ishteha
Dawa Bara-e-sara
Dawa Bara-e-sara’
Dawa Bara-e-sartan
Dawa Bara-e-shadeed Qai
Dawa Bara-e-shaheeqah
Dawa Bara-e-shar
Dawa Bara-e-shara
Dawa Bara-e-soozak
Dawa Bara-e-sozish-e-halaq
Dawa Bara-e-su-e- Hazm
Dawa Bara-e-suaal
Dawa Bara-e-suaal-e- Yaabis
Dawa Bara-e-suaal-e-muzmin
Dawa Bara-e-suda
Dawa Bara-e-sudad
Dawa Bara-e-sudad -ul- Kabid
Dawa Bara-e-sudad -ul-kabid
Dawa Bara-e-sudad-e-tihaal Wa Kabid
Dawa Bara-e-sumoom
Dawa Bara-e-surfa
Dawa Bara-e-tabred
Dawa Bara-e-tanqiya Raham
Dawa Bara-e-taqteer-ul-baul
Dawa Bara-e-taqviyat-e- Baah
Dawa Bara-e-taqweeat-e-qalb Wa Maali Kholia
Dawa Bara-e-tark-e- Sharaab Noshi
Dawa Bara-e-tasmeen
Dawa Bara-e-tihaal
Dawa Bara-e-tip Wa Larzah
Dawa Bara-e-tishnagi Safrawi
Dawa Bara-e-uqr
Dawa Bara-e-waja
Dawa Bara-e-waja -ul-meda
Dawa Bara-e-waja Ul Kuliya
Dawa Bara-e-waja-e- Medah
Dawa Bara-e-waja-ul- Rehm
Dawa Bara-e-waja-ul-asnan
Dawa Bara-e-waja-ul-shikam
Dawa Bara-e-wajul-ain
Dawa Bara-e-waram
Dawa Bara-e-waram-e-kabid
Dawa Bara-e-waram-e-kbid
Dawa Bara-e-waram-e-kulyah
Dawa Bara-e-waram-e-masaanah
Dawa Bara-e-warm
Dawa Bara-e-warm-e- Haar Deegar
Dawa Bara-e-warm-e-tihaal
Dawa Bara-e-warmul -masaanah
Dawa Bara-e-washam
Dawa Bara-e-yaraqaan
Dawa Bara-e-yaraqaan-e-aswad
Dawa Bara-e-yaraqaan-e-buhraani
Dawa Bara-e-yaraqaan-e-suddi
Dawa Bara-e-yarqaan
Dawa Bara-e-yarqan
Dawa Bara-e-zakham
Dawa Bara-e-zakhm
Dawa Bara-e-zarb-wa-khilfah
Dawa Bara-e-zarb-wa-sakta
Dawa Bara-e-zeeq-ul-nafas
Dawa Bara.e .busoor .e. Riya
Dawa Bara.e .ehtabaas-e- Boul
Dawa Bara.e .hisat-e- Masaanah
Dawa Bara.e .hurqat-e- Boul
Dawa Bara.e .idraar-e- Haiz
Dawa Bara.e .ishaal Wa Zarb- E- Kuhna
Dawa Bara.e .mazmazah
Dawa Bara.e .saqta Wa Zarba
Dawa Bara.e .taqleel-e-mani
Dawa Bara.e .taqteer-ul- Boul
Dawa Bara.e .taqwiyat-e- Bah
Dawa Bara.e .waja-ul- Warik
Dawa Bara.e .warm-e- Khusyatain
Dawa Bara.e. Aqd-e-ghududia
Dawa Bara.e. Bawaseer
Dawa Bara.e. Behaq-e- Abyaz
Dawa Bara.e. Busoor .e. Riya
Dawa Bara.e. Busoor. E. Riya
Dawa Bara.e. Dard E Shikam
Dawa Bara.e. Dard- E- Shikam
Dawa Bara.e. Dard-e- Khusyatain
Dawa Bara.e. Ehtabaas-e- Boul
Dawa Bara.e. Idraar-e Boul
Dawa Bara.e. Idraar-e- Haiz
Dawa Bara.e. Ishaal
Dawa Bara.e. Ishaal -e -safrawi
Dawa Bara.e. Ishaal Deegar
Dawa Bara.e. Ishaal- E -safrawi
Dawa Bara.e. Ishaal- E- Safrawi
Dawa Bara.e. Ishal Wa Zarb- E- Kuhna
Dawa Bara.e. Ishtihaa
Dawa Bara.e. Istehaaza
Dawa Bara.e. Istisqaa
Dawa Bara.e. Man-e-isbaat-e-moo
Dawa Bara.e. Sammiyat
Dawa Bara.e. Saqta Wa Zarba
Dawa Bara.e. Suzaak Muzmin
Dawa Bara.e. Tafteet-e- Hisaat
Dawa Bara.e. Taghayyur Wa Butlaan .e. Saut
Dawa Bara.e. Tap-e- Larza
Dawa Bara.e. Tap-e-muzmin
Dawa Bara.e. Taqallub. E. Nafs
Dawa Bara.e. Taqleel-e- Mani Deegar
Dawa Bara.e. Usr-e- Wilaadat
Dawa Bara.e. Usr-e-boul
Dawa Bara.e. Waja-ul Mafaasil
Dawa Bara.e. Waja-ul- Warik
Dawa Bara.e. Waja-ul- Warik Deegar
Dawa Bara.e. Zaheer Damwi
Dawa Bara.e.dard -e- Shikam Deegar
Dawa Bara.e.irq-e-madni
Dawa Bara.e.man-e-sur,at-e-imbaat-e-moo
Dawa Bara.e.salsul Boul
Dawa Baraa Ghashi
Dawa Baraa- Batn Wa Tehaal
Dawa Baraa- Lasat-ul- Hasharaat
Dawa Baraa- Muri
Dawa Baraa- Waja-ul- Kabid
Dawa Baraa- Waram-e- Lahaat
Dawa Baraa-e -qurooh-e- Hshfah Ratab
Dawa Baraa-e- Jurooh-e- Muta’ffinah
Dawa Baraa-e- Parsoot
Dawa Baraa-e- Qulaa-e- Dahan
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Zohar Wa Waja-ul- Warik
Dawa Baraa-e- Aakilah
Dawa Baraa-e- Aasaabi Rasoli
Dawa Baraa-e- Aazat-ul- Kalb
Dawa Baraa-e- Amraaz Dimaghi Damvi
Dawa Baraa-e- Amraaz-e- Dahan
Dawa Baraa-e- Amraaz-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Amraaz-e- Saudaaviyah
Dawa Baraa-e- Amraaz-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Ashob-e- Chashm
Dawa Baraa-e- Auraam
Dawa Baraa-e- Baah
Dawa Baraa-e- Badbu-e- Baghal
Dawa Baraa-e- Bahaq
Dawa Baraa-e- Balgham
Dawa Baraa-e- Bars
Dawa Baraa-e- Basar
Dawa Baraa-e- Batn
Dawa Baraa-e- Bawaaseer
Dawa Baraa-e- Deedaan-e- Amaa
Dawa Baraa-e- Dubailaat
Dawa Baraa-e- Faalij
Dawa Baraa-e- Fatq
Dawa Baraa-e- Gazidagee-e- Zanboor
Dawa Baraa-e- Ghasayaan
Dawa Baraa-e- Ghilzat-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Habb-ul- Qara
Dawa Baraa-e- Haiza
Dawa Baraa-e- Harq-al-naar
Dawa Baraa-e- Harq-o- Salq
Dawa Baraa-e- Hasaat
Dawa Baraa-e- Hasaat-e- Kulyah
Dawa Baraa-e- Humma
Dawa Baraa-e- Humma-e- Atfaal
Dawa Baraa-e- Humma-e- Atfal
Dawa Baraa-e- Humma-e- Salibah
Dawa Baraa-e- Idraar-e- Baul
Dawa Baraa-e- Idraar-e- Tams
Dawa Baraa-e- Ikhraaj-e- Masheemah
Dawa Baraa-e- Iltewa-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Irqun Nasaa
Dawa Baraa-e- Irqun Nasaa-wa- Niqris
Dawa Baraa-e- Irqun Nasaa-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Ishaal
Dawa Baraa-e- Ishaal-e- Balgham
Dawa Baraa-e- Ishaal-e- Muzmin
Dawa Baraa-e- Isqaat-e- Janeen
Dawa Baraa-e- Istirkha-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Istisqaa
Dawa Baraa-e- Izaam-e- Tihaal
Dawa Baraa-e- Izam-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Izam-e- Tehaal Sulb
Dawa Baraa-e- Izam-e- Tihaal Sulb
Dawa Baraa-e- Jaraahat
Dawa Baraa-e- Jaraahate Aasaab
Dawa Baraa-e- Jarab
Dawa Baraa-e- Jarahaat
Dawa Baraa-e- Jarahaat-e- Sulba
Dawa Baraa-e- Jarahat-e- Aasaab
Dawa Baraa-e- Jarayaan-e- Mani
Dawa Baraa-e- Jarayaan-ul- Dam
Dawa Baraa-e- Jild
Dawa Baraa-e- Jima
Dawa Baraa-e- Jraahat-e- Aasab
Dawa Baraa-e- Jurooh-e- Kalb
Dawa Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Baraa-e- Kasr-e- Izaam
Dawa Baraa-e- Kasrat-e- Luaab
Dawa Baraa-e- Khafaqaan
Dawa Baraa-e- Khala-e- Warik
Dawa Baraa-e- Khala-e-mafasil
Dawa Baraa-e- Khalaa-e- Izaam
Dawa Baraa-e- Khanaazeer
Dawa Baraa-e- Kheelaan
Dawa Baraa-e- Khilt-e- Radi
Dawa Baraa-e- Khuraaj
Dawa Baraa-e- Khushk Reshah
Dawa Baraa-e- Khushoonat-e- Sadr
Dawa Baraa-e- Kulyah
Dawa Baraa-e- Kulyatain
Dawa Baraa-e- Ladghat-ul- Haiya
Dawa Baraa-e- Lasaat-ul- Aqrab
Dawa Baraa-e- Lasat-al- Hasharaat
Dawa Baraa-e- Lasat-ul- Aqrab
Dawa Baraa-e- Lasat-ul- Hasharaat
Dawa Baraa-e- Lasat-ul- Rutaila
Dawa Baraa-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Maghs
Dawa Baraa-e- Maghs-e- Reehi
Dawa Baraa-e- Mani
Dawa Baraa-e- Medah
Dawa Baraa-e- Mirgi
Dawa Baraa-e- Mukhrij-e- Janeen
Dawa Baraa-e- Musakhkhin-e- Akhlaat
Dawa Baraa-e- Naafiz
Dawa Baraa-e- Nafakh-e- Shikam
Dawa Baraa-e- Nafkh- Shikam Wa Maghs
Dawa Baraa-e- Nafkh-e- Rehm
Dawa Baraa-e- Nafs-ud- Dam
Dawa Baraa-e- Niqras
Dawa Baraa-e- Niqras Haar
Dawa Baraa-e- Niqria-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Niqris
Dawa Baraa-e- Niqris Haar
Dawa Baraa-e- Niqris Wa Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Niqris-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Niqris-wa- Waram-e- Reehi
Dawa Baraa-e- Nuzool-al- Maa
Dawa Baraa-e- Parsoot-1
Dawa Baraa-e- Qai
Dawa Baraa-e- Qarha-e- Amaa
Dawa Baraa-e- Qarha-e- Qarnia
Dawa Baraa-e- Qata-e- Shahwat
Dawa Baraa-e- Qeeh-ul- Sadr Wa Rabw
Dawa Baraa-e- Qoolanj
Dawa Baraa-e- Qulaa-e- Dahan
Dawa Baraa-e- Qummal/ Joon
Dawa Baraa-e- Qurooh
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Aasaab
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Amma
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Batinah
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Khabeesah
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Maqad
Dawa Baraa-e- Qurooh-e- Riyah
Dawa Baraa-e- Rabw
Dawa Baraa-e- Rashah
Dawa Baraa-e- Reeh-ul- Bawaseer
Dawa Baraa-e- Rutoobat-e- Lazij
Dawa Baraa-e- Saaleel
Dawa Baraa-e- Safra
Dawa Baraa-e- Sailaan-e- Mani
Dawa Baraa-e- Salabat-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Salabat-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Saqta
Dawa Baraa-e- Saqtah
Dawa Baraa-e- Sara
Dawa Baraa-e- Sarataan, Niqras-wa- Qoolanj-e- Iltiwaaee
Dawa Baraa-e- Shaeera
Dawa Baraa-e- Shar
Dawa Baraa-e- Sheer Wa Baul
Dawa Baraa-e- Sill Wa Nafas-ud- Dam
Dawa Baraa-e- Su-e- Hazm
Dawa Baraa-e- Sua`al Wa Buhat-us- Saut
Dawa Baraa-e- Sua`al-e- Muzmin
Dawa Baraa-e- Sua`al-e- Muzmin-1
Dawa Baraa-e- Suaal
Dawa Baraa-e- Suaal-e- Muzmin
Dawa Baraa-e- Sudad-e- Kabid -wa- Tehaal
Dawa Baraa-e- Sudad-e- Kabid Wa Tehaal
Dawa Baraa-e- Sudad-e- Kabid-wa- Tehaal
Dawa Baraa-e- Sudad-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Sudad-ul- Kabid
Dawa Baraa-e- Sudda-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Sudda-e- Tihaal
Dawa Baraa-e- Surfa
Dawa Baraa-e- Surfa Yaabis
Dawa Baraa-e- Surfa Yaabis-2
Dawa Baraa-e- Taaffun
Dawa Baraa-e- Taakkul-e- Asnaan
Dawa Baraa-e- Taaqqud-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Talteef
Dawa Baraa-e- Tams
Dawa Baraa-e- Tams Wa Istisqaa
Dawa Baraa-e- Tanqia-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Taqteer-e- Baul
Dawa Baraa-e- Tasallub-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Tashannuj
Dawa Baraa-e- Taskeen-e- Haraarat
Dawa Baraa-e- Taskheen-e- Azaa
Dawa Baraa-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Tehaal-e- Reehi
Dawa Baraa-e- Thakaan
Dawa Baraa-e- Tihaal
Dawa Baraa-e- Tihaal-e- Damawee
Dawa Baraa-e- Usr-e- Baul
Dawa Baraa-e- Usr-e- Tams
Dawa Baraa-e- Utaas
Dawa Baraa-e- Waja-al- Kulyah
Dawa Baraa-e- Waja-al-mafaasil
Dawa Baraa-e- Waja-e- Mafaasil-wa- Niqris
Dawa Baraa-e- Waja-e- Niqris-wa- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Hanak
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Kulyah
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil-wa- Qoolanj
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Maqad
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Masaanah
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Medah
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Niqras Haar
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Rukbah
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Sadr
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Tehaal
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Tihaal Reehi
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Warik
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Warik-wa- Niqras
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Zahar, Warik, Rukbah Wa Mafaasil
Dawa Baraa-e- Waja-ul- Zahr
Dawa Baraa-e- Waram -e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Waram Wa Sudad-e- Kabid Wa Tehaal
Dawa Baraa-e- Waram Wa Sudad-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Waram-e- Amaa
Dawa Baraa-e- Waram-e- Baarid
Dawa Baraa-e- Waram-e- Balghami
Dawa Baraa-e- Waram-e- Haar
Dawa Baraa-e- Waram-e- Haar Saada
Dawa Baraa-e- Waram-e- Kabid
Dawa Baraa-e- Waram-e- Kabid Haar
Dawa Baraa-e- Waram-e- Qadam-e- Asfal
Dawa Baraa-e- Waram-e- Rikhoo
Dawa Baraa-e- Waram-e- Saaeyah
Dawa Baraa-e- Waram-e- Sulb
Dawa Baraa-e- Waram-e- Tehaal
Dawa Baraa-e- Waram-e- Tehaal Humawi
Dawa Baraa-e- Waram-e- Tehaal Sulb
Dawa Baraa-e- Waram-e- Tihaal Sulb
Dawa Baraa-e- Waram-e-tihaal Sulb
Dawa Baraa-e- Yaraqaan
Dawa Baraa-e- Zafrah
Dawa Baraa-e- Zahr, Warik Wa Mafaasil
Dawa Baraa-e- Zakhm
Dawa Baraa-e- Zof-e- Basar
Dawa Baraa-e- Zoosantaaria
Dawa Baraa-e- Zulmat-e- Basar
Dawa Baraa-e-amraz-e-baridah Wa Muzminah
Dawa Baraa-e-deedan
Dawa Baraa-e-faalij
Dawa Baraa-e-guzeedgi-e-aqrab
Dawa Baraa-e-khuraaj
Dawa Baraa-e-medah
Dawa Baraa-e-qoolanj Wa Waja-ul-masaana
Dawa Baraa-e-qurooh-e-amaa
Dawa Baraa-e-ruaaf
Dawa Baraa-e-sharaa
Dawa Baraa-e-taaqqud-e- Mafaasil
Dawa Baraa-e-usr-ul-baul
Dawa Baraa.e. Roodah Dar Khusiyah
Dawa Baraa.e. Shara
Dawa Baraae Amraaz-e- Sadar
Dawa Baraae Harqah
Dawa Baraae Juzaam
Dawa Baraae Madqooq
Dawa Baraae Qatl-e- Samak
Dawa Baraae Qurooh
Dawa Baraae Shaqeeqah
Dawa Baraae Sojish
Dawa Baraae Suda
Dawa Baraae Taoon
Dawa Baraae Waja-e- Masoorhah
Dawa Baraae Waja-ul- Asnaan
Dawa Baraae Waja-ul- Khaasirah
Dawa Baraae Aasaar-e- Wajh
Dawa Baraae Amraaz Jigar
Dawa Baraae Amraaz-e- Haarrah
Dawa Baraae Amraaz-e- Meda
Dawa Baraae Amraaz-e- Tehaal
Dawa Baraae Aqrab Ghazeedadi
Dawa Baraae Arqun Nisa
Dawa Baraae Atash
Dawa Baraae Atfaal
Dawa Baraae Bahaq
Dawa Baraae Balgham
Dawa Baraae Bars
Dawa Baraae Bayaaz-e- Chashm
Dawa Baraae Bukhaaraat-e- Meda
Dawa Baraae Buroodat-e- Aasaab
Dawa Baraae Busoor
Dawa Baraae Chashm
Dawa Baraae Daa-us-salab
Dawa Baraae Dard
Dawa Baraae Dard Daakhli
Dawa Baraae Dard Seenah
Dawa Baraae Dard-e- Meda
Dawa Baraae Deedaan-e- Amaa
Dawa Baraae Deedan-e- Amaa
Dawa Baraae Difla
Dawa Baraae Dummal
Dawa Baraae Faraaneetas
Dawa Baraae Fasaad-e- Khoon
Dawa Baraae Fataq
Dawa Baraae Fatqe Mevi
Dawa Baraae Fuwaaq
Dawa Baraae Ghalba-e- Sauda
Dawa Baraae Ghasayaan
Dawa Baraae Ghashi
Dawa Baraae Ghazeedadi-e- Aqrab
Dawa Baraae Ghazeedadi-e- Maar
Dawa Baraae Ghazeedadi-e- Sag
Dawa Baraae Ghazeedadi-e- Zanboor
Dawa Baraae Ghib Ghair Khalisah
Dawa Baraae Guzeedan Hawaam
Dawa Baraae Haraarat-e- Meda
Dawa Baraae Harqat-e- Meda
Dawa Baraae Hasaat
Dawa Baraae Humma (2)
Dawa Baraae Humma (4)
Dawa Baraae Humma -e- Safraavi
Dawa Baraae Humma-e- Damvia
Dawa Baraae Humma-e- Yaum
Dawa Baraae Hummaa
Dawa Baraae Hummaa-e- Diq
Dawa Baraae Hummaa-e- Ghib
Dawa Baraae Hummaa-e- Laazimah
Dawa Baraae Hummaa-e- Muzminah
Dawa Baraae Hummaa-e- Yaum
Dawa Baraae Humrah
Dawa Baraae Husn
Dawa Baraae Idraar-e- Baul
Dawa Baraae Idraar-e- Haiz
Dawa Baraae Ihtebaas-e- Baul
Dawa Baraae Ikhtilaaj
Dawa Baraae Ikhtinaaq-ur- Rehm
Dawa Baraae Iltehaab-e- Meda
Dawa Baraae Indemaal-e- Qurooh
Dawa Baraae Ishaal
Dawa Baraae Ishaal-e- Atfaal
Dawa Baraae Ishaal-e- Balgham
Dawa Baraae Ishaal-e- Batan
Dawa Baraae Ishaal-e- Muzmin
Dawa Baraae Istehaazah
Dawa Baraae Istirkha
Dawa Baraae Istirkha-e- Ain
Dawa Baraae Istirkha-e- Meda
Dawa Baraae Istisqa
Dawa Baraae Istisqaa
Dawa Baraae Jarayaan-al- Dam
Dawa Baraae Jarb Wa Hikkah
Dawa Baraae Jarb Wa Saqta
Dawa Baraae Judri
Dawa Baraae Jumooddam
Dawa Baraae Jumoodud Dam
Dawa Baraae Jumoodul Laban
Dawa Baraae Juzaam
Dawa Baraae Kabid
Dawa Baraae Kai
Dawa Baraae Kalaf
Dawa Baraae Kasr
Dawa Baraae Kasr-e- Azm
Dawa Baraae Kasrat-e- Ehtelaam
Dawa Baraae Kasrat-e- Shahwat
Dawa Baraae Kasrat-e- Tams
Dawa Baraae Kasrat-e- Tams-2
Dawa Baraae Khafqaan
Dawa Baraae Khala
Dawa Baraae Khanaazeer
Dawa Baraae Khashoonat
Dawa Baraae Khashoonat-e- Sadar
Dawa Baraae Khasoonat
Dawa Baraae Khumaar
Dawa Baraae Khunnaaq
Dawa Baraae Khurooj-e- Miqad
Dawa Baraae Kuzaaz
Dawa Baraae Ladghatul Aqaarib
Dawa Baraae Ladghul Aqaarib
Dawa Baraae Lahm-e- Faasid
Dawa Baraae Lahme Zaaed
Dawa Baraae Laqwa
Dawa Baraae Larza
Dawa Baraae Larzah
Dawa Baraae Lasaat-ul- Aqrab
Dawa Baraae Lasaatul Ankaboot
Dawa Baraae Lasatul Aqrab
Dawa Baraae Maalikhoolia
Dawa Baraae Maar Gazeeda
Dawa Baraae Maghas
Dawa Baraae Mudirr-e- Baul
Dawa Baraae Muhassin-e- Laun
Dawa Baraae Nafakh
Dawa Baraae Nafakh Akhar
Dawa Baraae Nafakh-e- Shikam
Dawa Baraae Nafs-ud- Dam
Dawa Baraae Nafs-ud-dam
Dawa Baraae Nafsud Dam
Dawa Baraae Nafsuddam
Dawa Baraae Nahshul Haiwaan
Dawa Baraae Nahshul Haiwanat
Dawa Baraae Namlah
Dawa Baraae Nazfuddam
Dawa Baraae Niqras
Dawa Baraae Nisyaan
Dawa Baraae Nuzoolul Maa
Dawa Baraae Qabz
Dawa Baraae Qai
Dawa Baraae Qai-ud- Dam
Dawa Baraae Qalb
Dawa Baraae Qarha
Dawa Baraae Qarha-e- Amaa
Dawa Baraae Qeeh-e- Sadr
Dawa Baraae Qillat-e- Baul
Dawa Baraae Qoolanj
Dawa Baraae Qoolanj Reehi
Dawa Baraae Qula Va Sailanul Uzn
Dawa Baraae Qulaa-e- Dehan
Dawa Baraae Qurooh
Dawa Baraae Qurooh-e- Ain
Dawa Baraae Qurooh-e- Amaa
Dawa Baraae Qurooh-e- Khabeesah
Dawa Baraae Qurooh-e- Majra-e- Baul
Dawa Baraae Qurooh-e- Meda
Dawa Baraae Qurooh-e- Mutaakkilah
Dawa Baraae Qurooh-e- Mutaakkilah (2)
Dawa Baraae Qurooh-e- Riah
Dawa Baraae Rabw
Dawa Baraae Rasha
Dawa Baraae Ribw
Dawa Baraae Riyaah
Dawa Baraae Safra
Dawa Baraae Sailaan-e- Mani
Dawa Baraae Sailaan-e- Mani-2
Dawa Baraae Sailaan-ur- Rahim
Dawa Baraae Sajah
Dawa Baraae Sajah-e- Amaa
Dawa Baraae Salaabat-e- Rahim
Dawa Baraae Salabat-e- Aaza
Dawa Baraae Saleel
Dawa Baraae Samm-e- Namr
Dawa Baraae Sammiyat
Dawa Baraae Samoom
Dawa Baraae Samoom-e- Haiwaan
Dawa Baraae Saql-e- Lisaan
Dawa Baraae Saqta
Dawa Baraae Saqtah
Dawa Baraae Sara
Dawa Baraae Sarsaam Damvi-o-safraavi
Dawa Baraae Sauda
Dawa Baraae Sehar
Dawa Baraae Sehr
Dawa Baraae Shabkori Wa Sara
Dawa Baraae Shaikhookhat
Dawa Baraae Shaqeeqa Barid
Dawa Baraae Shaqeeqa Haar
Dawa Baraae Shara
Dawa Baraae Sil
Dawa Baraae Sill
Dawa Baraae Suaal
Dawa Baraae Suda
Dawa Baraae Suda-e- Baiziya
Dawa Baraae Suda-e- Haar
Dawa Baraae Sudaa-e- Muzmin
Dawa Baraae Sudade Jigar
Dawa Baraae Sudda
Dawa Baraae Sudda-e- Tehaal
Dawa Baraae Suddah
Dawa Baraae Taaoon
Dawa Baraae Tafteeh-e- Sudad
Dawa Baraae Taghreeq-e- Sir
Dawa Baraae Taneen
Dawa Baraae Tanqia-e- Gurdah
Dawa Baraae Tanqiat-e- Qurooh
Dawa Baraae Taqwiat-e- Hamila
Dawa Baraae Tasammum
Dawa Baraae Tasammum-e- Banj
Dawa Baraae Tasammum-e- Futr
Dawa Baraae Taskheen
Dawa Baraae Taskheen-e- Meda
Dawa Baraae Tauleed-e- Mani
Dawa Baraae Tehaal
Dawa Baraae Usr-e- Baul
Dawa Baraae Utaas
Dawa Baraae Waja
Dawa Baraae Waja-e- Asaab
Dawa Baraae Waja-e- Asnaan
Dawa Baraae Waja-ul - Asnaan
Dawa Baraae Waja-ul - Asnaan
Dawa Baraae Waja-ul- Aasaab
Dawa Baraae Waja-ul- Asnaan
Dawa Baraae Waja-ul- Fuwaad
Dawa Baraae Waja-ul- Kulya
Dawa Baraae Waja-ul- Mafaasil
Dawa Baraae Waja-ul- Masaanah-2
Dawa Baraae Waja-ul- Tehaal
Dawa Baraae Waja-ul- Zahar
Dawa Baraae Waja-ul-masaanah
Dawa Baraae Wajaul Fuwaad
Dawa Baraae Wajaul Kabid
Dawa Baraae Wajaul Kulya
Dawa Baraae Wajaut Tehaal
Dawa Baraae Waram
Dawa Baraae Waram-e- Ahsha
Dawa Baraae Waram-e- Ain
Dawa Baraae Waram-e- Balghami
Dawa Baraae Waram-e- Halaq
Dawa Baraae Waram-e- Kabid
Dawa Baraae Waram-e- Meda
Dawa Baraae Yarqaan
Dawa Baraae Zakham
Dawa Baraae Zakhm
Dawa Baraae Zarb Wa Khilfah
Dawa Baraae Zarb Wa Saqta
Dawa Baraae Zeequn Nafas
Dawa Baraae Ziyaadat-e- Luaab
Dawa Baraae Zof-e- Meda
Dawa Baraae Zof-e- Aasaab
Dawa Baraae Zufrah
Dawa Baraae- Tahayyuj
Dawa Baraai -e- Nafakh -e-shikam
Dawa Baraai Aqrab
Dawa Baraai Baroodat-e-meda
Dawa Baraai Dard -e- Me,dah
Dawa Baraai Fiqruddam
Dawa Baraai Haiza Ratoobi
Dawa Baraai Haiza Wabaai
Dawa Baraai Ishtiha-e-faasid-1
Dawa Baraai Istisqaa
Dawa Baraai Istisqaa-1
Dawa Baraai Jumood-e-dam
Dawa Baraai Kasrat-e-tams
Dawa Baraai Qai Balghami-1
Dawa Baraai Salaabat-e- Tihaal-1
Dawa Baraai Salaabat-e-jigar
Dawa Baraai Sara Ratoobi
Dawa Baraai Sudad-e-jigar-1
Dawa Baraai Yarqaan
Dawa Baraai-e- Zof-e- Basar
Dawa Baraaye Bahaq
Dawa Baraaye Basar
Dawa Baraaye Chashm
Dawa Baraaye Ghashi
Dawa Baraaye Humma Wa Suaal
Dawa Baraaye Huqnah
Dawa Baraaye Hurqatul Baul
Dawa Baraaye Ikhraaj-e-ajsaam-e-ghareeba
Dawa Baraaye Ishaal-e- Balgham
Dawa Baraaye Isqaat
Dawa Baraaye Jaraahat
Dawa Baraaye Jurooh
Dawa Baraaye Khafqaan
Dawa Baraaye Khanaazeer
Dawa Baraaye Ladghul Haiyyaat
Dawa Baraaye Namash
Dawa Baraaye Nazla Daaimee
Dawa Baraaye Qabz
Dawa Baraaye Qabz-3
Dawa Baraaye Qarhul Ain
Dawa Baraaye Qoolanj
Dawa Baraaye Qurooh
Dawa Baraaye Ruaaf
Dawa Baraaye Suda
Dawa Baraaye Sudaa
Dawa Baraaye Tafteeh-e- Sudad
Dawa Baraaye Tahreek-e- Jemaa
Dawa Baraaye Tanqiah
Dawa Baraaye Taqwiat-e- Qalb
Dawa Baraaye Usr-e-walaadat
Dawa Baraaye Waja-ul- Kulyah
Dawa Baraaye Wajaul Azlaa
Dawa Baraaye Wajaul Mafaasil
Dawa Baraaye Ziyabeetas
Dawa Baraaye-e- Mazmazah
Dawa Barae Aujae Ain
Dawa Barae Auram E Sulbah
Dawa Barae Dafe Saanp
Dawa Barae Dama Wa Surfa
Dawa Barae Dood
Dawa Barae Ehtibas Baul
Dawa Barae Ehtibas-e-baul
Dawa Barae Gham -wa- Fikr
Dawa Barae Humma-e-riba
Dawa Barae Idraar -e- Laban
Dawa Barae Inqeta -e- Asab
Dawa Barae Irq Madani
Dawa Barae Ishaal
Dawa Barae Jaraahat -e- Azlaat
Dawa Barae Jarayaan -e- Dam
Dawa Barae Jarayaan -e-dam
Dawa Barae Judree
Dawa Barae Kasrat -e- Laban
Dawa Barae Khafqaan -e- Qalb
Dawa Barae Khanazeer
Dawa Barae Mana-e- Hamal
Dawa Barae Nafs-ud- Dam
Dawa Barae Nazaf-al-dam
Dawa Barae Nuzool-al- Maa
Dawa Barae Qai - Balghami
Dawa Barae Qai - Safraavi
Dawa Barae Qai -balghami Wa Saudavi
Dawa Barae Qeeh
Dawa Barae Rabies
Dawa Barae Ramad
Dawa Barae Reeg -e- Kulya
Dawa Barae Sag Guzeedgi
Dawa Barae Shadakh-ul-azl
Dawa Barae Suda-e- Safraavi
Dawa Barae Sudad -ul- Kabid
Dawa Barae Sue-mizaaj-e - Qalb
Dawa Barae Sumoom
Dawa Barae Tahabbuj
Dawa Barae Wahn-ul-azl
Dawa Barae Waja-al- Kulyah
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil Haar
Dawa Barae Waram -e- Balghamiya
Dawa Barae Waram -e- Sulb
Dawa Barae Waram-e-sulb
Dawa Barae Warm-e- Ain
Dawa Barae Warm-e-ain
Dawa Barae Zafrah
Dawa Barae Zarb-o- Khilfah
Dawa Barae Zeeq-al-nafas
Dawa Barae Zof -e- Jigar
Dawa Barae Zof-e-jigar
Dawa Barae - Istisqaa
Dawa Barae A,zzatul Kalb
Dawa Barae Aakilah
Dawa Barae Aatashak
Dawa Barae Ain
Dawa Barae Akhlaat-e- Raddi
Dawa Barae Akhraaj-e- Alaq
Dawa Barae Alaq
Dawa Barae Amraaz -e- Dimagh Wa Junoon
Dawa Barae Amraaz-e- Ain
Dawa Barae Amraaz-e- Baarid
Dawa Barae Amraaz-e- Dimaaghiah
Dawa Barae Amraaz-e- Qalb
Dawa Barae Amraaz-e- Sadr
Dawa Barae Amraaz-e- Safra
Dawa Barae Amraaz-e- Saudaavi
Dawa Barae Amraaz-e- Saudawi
Dawa Barae Amraaz-e-balghamiyah
Dawa Barae Amraaze Chashm
Dawa Barae Amraz-e- Tanaffus
Dawa Barae Amraz-e-chashm
Dawa Barae Aqrab
Dawa Barae Aqrab Gazeedgee
Dawa Barae Asaar-e-qurooh-e- Lisaan Wa Lissah
Dawa Barae Asnaan
Dawa Barae Atash
Dawa Barae Atash Wa Ghasyaan
Dawa Barae Atfaal
Dawa Barae Atfal
Dawa Barae Auraam
Dawa Barae Auram-e- Ain
Dawa Barae Auram-e- Ain Haar
Dawa Barae Awraam -e- Balghamiya
Dawa Barae Awraam -e-balghamiya
Dawa Barae Awraam E Balghamiya
Dawa Barae Awraam-e- Balghamia
Dawa Barae Azm Tehaal
Dawa Barae Azzat Ulkalb
Dawa Barae Azzat-ul- Kalb
Dawa Barae Baadi Wa Balgham
Dawa Barae Baalkhorah
Dawa Barae Badbu-e-farj
Dawa Barae Badbu-e-farj A
Dawa Barae Bah
Dawa Barae Bahtussaut
Dawa Barae Bahtussaut Ba Sabab Nazla Haar
Dawa Barae Bahtussaut Ba Sabab Su E Mizaj Haar
Dawa Barae Balgham-e-mukhaati
Dawa Barae Baras
Dawa Barae Baras Deegar
Dawa Barae Bars
Dawa Barae Bars 1
Dawa Barae Bars Behaq Va Khanazeer
Dawa Barae Bars Wa Baheq
Dawa Barae Bars- Ul- Azfaar
Dawa Barae Baul-e- Sukkari
Dawa Barae Baul-fil- Farash
Dawa Barae Bawaaseer
Dawa Barae Bawaseer
Dawa Barae Bawaseer Damvi
Dawa Barae Bawaseer-e- Shafat
Dawa Barae Bayaaz
Dawa Barae Bayaaz E Ain
Dawa Barae Bayaaz E Chashm
Dawa Barae Bayaaz-e Chashm
Dawa Barae Bayaaz-e-chashm
Dawa Barae Bayaz -e- Chashm
Dawa Barae Bayaz-ul- Ain
Dawa Barae Behaq
Dawa Barae Behaq Aswad
Dawa Barae Buhat-us-saut
Dawa Barae Busoor E Halaq
Dawa Barae Busoor Labaniyah
Dawa Barae Busoor- Shafat
Dawa Barae Busoor- Ul- Fam
Dawa Barae Busoor-e-labniya Reeshi
Dawa Barae Byaaz Ul Ein
Dawa Barae Chashm
Dawa Barae Chechak
Dawa Barae Cheechak 3
Dawa Barae Cheechak 4
Dawa Barae Chheep Wa Daad
Dawa Barae Chhep
Dawa Barae Da-ul- Feel
Dawa Barae Daa-al-saalab
Dawa Barae Daa-us- Salab
Dawa Barae Daakhas
Dawa Barae Dabba-e- Atfaal
Dawa Barae Dafa-e- Qai
Dawa Barae Dafe Hashraat
Dawa Barae Dafe Hissat
Dawa Barae Dafe Khumar
Dawa Barae Dafe Qoobaa Wa Bahaq -e- Aswad
Dawa Barae Dafe Raqt Pitta
Dawa Barae Dafe Samoom
Dawa Barae Dafe Sumoom
Dawa Barae Dafi-e- Alam
Dawa Barae Dafi-e-sammiyat
Dawa Barae Dalook
Dawa Barae Dam`aa- A
Dawa Barae Dama
Dawa Barae Dama Wa Surfa
Dawa Barae Damameel
Dawa Barae Dard -e- Sar (14)
Dawa Barae Dard-e- Chashm
Dawa Barae Dard-e- Dandan
Dawa Barae Dard-e- Dandan Deegar
Dawa Barae Dard-e- Jigar
Dawa Barae Dard-e- Shikam
Dawa Barae Dard-e-ahshaa
Dawa Barae Dard-e-chashm
Dawa Barae Dard-e-gosh
Dawa Barae Dard-e-jigar
Dawa Barae Dard-e-meda
Dawa Barae Dard-e-raan
Dawa Barae Dard-e-shosah
Dawa Barae Dawaali
Dawa Barae Dawi
Dawa Barae Deedaan
Dawa Barae Deedaan-e- Am`aa - A
Dawa Barae Deedaan-e- Amaa
Dawa Barae Deedaan-e- Amma
Dawa Barae Deedaan-e-amaa
Dawa Barae Deedaan-e-shikam
Dawa Barae Deedaan-wa- Habbul Qara
Dawa Barae Deedan-e- Am,a
Dawa Barae Deedan-e- Amaa
Dawa Barae Deedan-e-uzn
Dawa Barae Deewangee
Dawa Barae Diq
Dawa Barae Diq Wa Sill
Dawa Barae Dog Bite
Dawa Barae Dood
Dawa Barae Dood -ul- Khal
Dawa Barae Dood-ul- Khal
Dawa Barae Dubaila
Dawa Barae Dubaila -e- Batina
Dawa Barae Dubaila -e- Dakhila
Dawa Barae Dubaila -e- Kabid
Dawa Barae Dubaila E Batina
Dawa Barae Dubaila-e-daakhila
Dawa Barae Dubaila-e-mutahajjira
Dawa Barae Dubailae Rehm
Dawa Barae Dummal
Dawa Barae Dunbal
Dawa Barae E Surfa
Dawa Barae Ehtabaas-e-baul
Dawa Barae Ehtebaas-e- Haiz
Dawa Barae Ehtebaas-e-baul
Dawa Barae Faalij
Dawa Barae Faalij Atfaal
Dawa Barae Falij
Dawa Barae Farbahi
Dawa Barae Fasaad -e- Sheer
Dawa Barae Fasaad-ud- Dam
Dawa Barae Fasaad-ud-dam
Dawa Barae Fasakh -fil- Asaab -wa- Azlaat
Dawa Barae Fasakh -ul- Azal
Dawa Barae Fasakh-ul- Azl
Dawa Barae Fasakh-ul-asab
Dawa Barae Fasakh-ul-azl
Dawa Barae Fataq
Dawa Barae Fatq
Dawa Barae Fikr -wa- Gham
Dawa Barae Fojila
Dawa Barae Fuwaaq
Dawa Barae Gathiya
Dawa Barae Gazeedan-e- Huwaam
Dawa Barae Gazeedgi-e-zanboor
Dawa Barae Gazeeedgi Hasharaat
Dawa Barae Gazidagee-e- Haiwanaat
Dawa Barae Gham
Dawa Barae Gharab
Dawa Barae Gharb
Dawa Barae Ghareeq
Dawa Barae Ghasayaan
Dawa Barae Ghashee
Dawa Barae Ghashi
Dawa Barae Ghashi Tap-e- Safraawi
Dawa Barae Ghasool
Dawa Barae Ghasyaan
Dawa Barae Ghazeedadi-e- Nevla
Dawa Barae Ghib
Dawa Barae Ghib Ghair Khaalis
Dawa Barae Gosh
Dawa Barae Gul-e- Chashm
Dawa Barae Gul-e- Chashm- A
Dawa Barae Gul-e- Gurhal
Dawa Barae Gurmar Buti
Dawa Barae Gusle Dubailae Rehm
Dawa Barae Guzeedgi-e- Kalb
Dawa Barae Haabis-e- Dam
Dawa Barae Haafizh
Dawa Barae Haamilah
Dawa Barae Habb -ul- Qara
Dawa Barae Habb Ul Qara
Dawa Barae Habb-al- Qara
Dawa Barae Habb-ul Qara
Dawa Barae Habb-ul- Qara
Dawa Barae Habb-ul- Qara`
Dawa Barae Habbul Qara
Dawa Barae Habis-e- Shikam
Dawa Barae Habs-e-dam
Dawa Barae Hadbah Haar
Dawa Barae Hadbah Va Reyaah Afrasa
Dawa Barae Haiwani Sammiyaat
Dawa Barae Hakkaak -e- Mari
Dawa Barae Hamale Kaazib
Dawa Barae Haraq
Dawa Barae Hararat -e- Kabid
Dawa Barae Harq Wa Salq
Dawa Barae Harq-e- Naurah
Dawa Barae Hasaat
Dawa Barae Hasaat -e- Kulya.
Dawa Barae Hasaat -e- Masaana
Dawa Barae Hasaat Gurdha Wa Masanah
Dawa Barae Hashraat Gazeedgi
Dawa Barae Hatak
Dawa Barae Hayaat
Dawa Barae Hayyaat
Dawa Barae Hazayaan
Dawa Barae Hiaraafat E Lisaan
Dawa Barae Hiddat-e- Dam
Dawa Barae Hikka
Dawa Barae Hikka Balghmi
Dawa Barae Hikka Damvi
Dawa Barae Hikka Safravi
Dawa Barae Hikka Saudavi
Dawa Barae Hissat
Dawa Barae Hudba
Dawa Barae Hudbah
Dawa Barae Hudbah Haar
Dawa Barae Humma
Dawa Barae Humma -e- Balghamiya
Dawa Barae Humma Baarida
Dawa Barae Humma Damvi
Dawa Barae Humma Damwi
Dawa Barae Humma Diq
Dawa Barae Humma Ghashi Safraawi
Dawa Barae Humma Ghashiya
Dawa Barae Humma Ghashshiya Balghami
Dawa Barae Humma Ghib
Dawa Barae Humma Lasiqah
Dawa Barae Humma Murakkab
Dawa Barae Humma Murakkaba Muzmina
Dawa Barae Humma Muwaazibah
Dawa Barae Humma Riba
Dawa Barae Humma Riba Sfravi
Dawa Barae Humma Safravi
Dawa Barae Humma Wabaai
Dawa Barae Humma Wabayee
Dawa Barae Humma-e- Atfaal
Dawa Barae Humma-e- Ghib
Dawa Barae Humma-e- Murakkab
Dawa Barae Humma-e- Muzmin
Dawa Barae Humma-e- Muzmina
Dawa Barae Humma-e- Riba
Dawa Barae Humma-e- Riba Wa Larza
Dawa Barae Humma-e- Safravi
Dawa Barae Hummae Diq
Dawa Barae Hummae Wabaai
Dawa Barae Hummae Wabai
Dawa Barae Hummiyaat-e-haarrah
Dawa Barae Humoozat-e- Medah
Dawa Barae Humrah
Dawa Barae Hurqat Ul Baul
Dawa Barae Hurqat-al Baul
Dawa Barae Hurqat-al- Baul
Dawa Barae Hurqat-e-baul
Dawa Barae Hurqat-ul- Baul
Dawa Barae Id`haan
Dawa Barae Idraar -e- Baul
Dawa Barae Idraar -e- Laban
Dawa Barae Idraar Bandaal
Dawa Barae Idraar Haiz Wa Baul
Dawa Barae Idraar Wa Nafakh
Dawa Barae Idraar-e- Baul
Dawa Barae Idraar-e- Haiz
Dawa Barae Idraar-e-baul Wa Haiz
Dawa Barae Idrar-e-baul Wa Haiz
Dawa Barae Ieelaaus
Dawa Barae Ihtebaas-e- Dam-e- Haiz
Dawa Barae Ihtibaas-e- Nifaas
Dawa Barae Ikhraaj -e- Khaar
Dawa Barae Ikhraaj Mashema Wa Janeen
Dawa Barae Ikhraaj-e- Akhlaat-e- Ghaleez
Dawa Barae Ikhraaj-e- Balgham
Dawa Barae Ikhraaj-e-khaar
Dawa Barae Ikhraj-e- Deedaan-e-amaa
Dawa Barae Ikhraj-e- Habb-ul-qara
Dawa Barae Ikhraj-e- Safra
Dawa Barae Ikhraj-e- Safra Wa Balgham
Dawa Barae Ikhtenaq
Dawa Barae Ikhtinaaqur Reham
Dawa Barae Iltehaab
Dawa Barae Iltehaab Ghudda -e- Nakaf
Dawa Barae Iltehaab-e-mafasil
Dawa Barae Iltewa-e- Asab
Dawa Barae Infijaar-e-dubaila
Dawa Barae Infjaar -e- Damameel
Dawa Barae Injimaad-al- Dam
Dawa Barae Inqeta -e- Asab
Dawa Barae Inqeta-e- Asab
Dawa Barae Inqeta-e-asab
Dawa Barae Inqita-al-saut
Dawa Barae Insect Bite
Dawa Barae Inteaas-e- Haraarat-e-ghariziyah
Dawa Barae Intebaaq E Mari
Dawa Barae Intifaakh-e-asaabe
Dawa Barae Irq Madani
Dawa Barae Irq-un-nasa
Dawa Barae Irqun-nisa
Dawa Barae Ishaal
Dawa Barae Ishaal Sauda
Dawa Barae Ishaal Va Qarh-e-ama
Dawa Barae Ishaal -e- Atfaal
Dawa Barae Ishaal -e- Balghami
Dawa Barae Ishaal -e- Damvi
Dawa Barae Ishaal Ba Sabab-e- Jamalgota
Dawa Barae Ishaal Balghami
Dawa Barae Ishaal Judari Wa Hasbah
Dawa Barae Ishaal Safravi
Dawa Barae Ishaal Wa Bawaseer
Dawa Barae Ishaal Wa Qai
Dawa Barae Ishaal Wa Sahj
Dawa Barae Ishaal-e- Atfaal
Dawa Barae Ishaal-e- Balgham
Dawa Barae Ishaal-e- Balghami
Dawa Barae Ishaal-e- Mewi
Dawa Barae Ishaal-e- Safraawi
Dawa Barae Ishaal-e- Safrawi
Dawa Barae Ishaal-e-atfaal
Dawa Barae Ishaal-e-miraari
Dawa Barae Ishaal-e-shikam
Dawa Barae Ishal
Dawa Barae Ishal E Damwi
Dawa Barae Isqaat
Dawa Barae Isqaat-e- Hamal
Dawa Barae Isqaate Aadi
Dawa Barae Istehaaza
Dawa Barae Istifraagh
Dawa Barae Istirkha E Qoolanji
Dawa Barae Istirkha-e-lisaah
Dawa Barae Istisqa
Dawa Barae Istisqaa
Dawa Barae Izala-e-bhang
Dawa Barae Izam-e- Tehaal
Dawa Barae Izam-e-tihaal
Dawa Barae Jamood-e-laban
Dawa Barae Jamood-ud- Dam
Dawa Barae Jamrah
Dawa Barae Jaraahat-ul- Asab
Dawa Barae Jaraahat-ul-asab
Dawa Barae Jaraahat-ul-azl
Dawa Barae Jarab
Dawa Barae Jarab Wa Hikka 1
Dawa Barae Jarab-e- Ghanam
Dawa Barae Jarahat-e- Anf
Dawa Barae Jarayaan
Dawa Barae Jarayaan -e- Dam
Dawa Barae Jarayaan -e- Dam
Dawa Barae Jarayaan -e-dam
Dawa Barae Jarayaan-al-dam
Dawa Barae Jarayaan-e- Dam
Dawa Barae Jarayan-e- Dam
Dawa Barae Jarb
Dawa Barae Jarb Wa Hikka 2
Dawa Barae Jarb Wa Hikka 3
Dawa Barae Jarb Wa Hikka 5
Dawa Barae Jarb-o- Hikka
Dawa Barae Jaryaan-al- Dam
Dawa Barae Jasa-ul- Qurooh
Dawa Barae Jhaaen
Dawa Barae Jhaeen
Dawa Barae Jigar
Dawa Barae Jiryaan
Dawa Barae Jiryaan-e- Dam
Dawa Barae Jiryaan-ud- Dam
Dawa Barae Jiryaan-ul- Dam
Dawa Barae Jiryan-e- Dam Androoni
Dawa Barae Jiryan-ud- Dam
Dawa Barae Jiryanuddam Bawajah-e-qala-ul-asnaan
Dawa Barae Judari
Dawa Barae Judari Va Hasbah
Dawa Barae Judari Wa Hasbah
Dawa Barae Judri Va Hasbah
Dawa Barae Jumood-e-labn
Dawa Barae Junoon
Dawa Barae Juzaam
Dawa Barae Juzaam Deegar
Dawa Barae Juzaam Wa Khadar Wa Aatishak
Dawa Barae Kalaf
Dawa Barae Kankhajoora Gazeedgi
Dawa Barae Kasr-e- Izaam
Dawa Barae Kasrat -e- Laban
Dawa Barae Kasrat -e-tams
Dawa Barae Kasrat E Tams
Dawa Barae Kasrat-e- Baul
Dawa Barae Kasrat-e- Ihtlaam
Dawa Barae Kasrat-e- Luaab-e- Dehan
Dawa Barae Kasrat-e- Naum
Dawa Barae Kasrat-e- Tams
Dawa Barae Kasrat-e-tams
Dawa Barae Khaarish
Dawa Barae Khafqaan
Dawa Barae Khafqaan -e- Haar
Dawa Barae Khafqaan -ma- Hararat
Dawa Barae Khafqaan -ul- Fuwaad
Dawa Barae Khafqan
Dawa Barae Khanaazeer
Dawa Barae Khanaazeer -wa- Khuraaj
Dawa Barae Khanaazeer Wa Khuraaj
Dawa Barae Khanaazeer-o-khuraaj
Dawa Barae Khanazeer
Dawa Barae Khanazeer-o-waram-e-sulb
Dawa Barae Kharish
Dawa Barae Kharish Va Qooba
Dawa Barae Kheelan
Dawa Barae Khooni Bawaaseer
Dawa Barae Khunaaq
Dawa Barae Khuraaj
Dawa Barae Khuraaj-e-sadr
Dawa Barae Khuraani-e- Isfeedaaj-ur- Rasaas
Dawa Barae Khuraani-e-zifda`
Dawa Barae Khurajaat
Dawa Barae Khurooj-ul-maqad
Dawa Barae Khuzrat
Dawa Barae Khuzrat -ul- Azal
Dawa Barae Khuzrat -ul- Lahem -e- Azal
Dawa Barae Kiram-e- Shikam
Dawa Barae Kirm -e-shikam
Dawa Barae Kirme Shikam
Dawa Barae Kuzaaz
Dawa Barae Ladghat -ul- Haiya
Dawa Barae Ladghat-ul- Haiya
Dawa Barae Ladghul Hayya
Dawa Barae Lahm-e- Zaaid
Dawa Barae Lahme Zaayede Jafan
Dawa Barae Laqwa
Dawa Barae Lasa-e- Aqrab
Dawa Barae Lasa-e-aqrab
Dawa Barae Lasa`at-ul- Aqrab
Dawa Barae Lasa`t-ul- Aqrab
Dawa Barae Lasaat-ul- Hawaam
Dawa Barae Lasaat-ul- Quml
Dawa Barae Lasat -ul- Aqrab
Dawa Barae Lasat -ul- Hasharaat
Dawa Barae Lasat- Ul- Aqrab Wa Ruteela
Dawa Barae Lasat-ul- Ankaboot
Dawa Barae Lasat-ul- Aqrab
Dawa Barae Lasatul Aqrab
Dawa Barae Lasatul Aqrab Deegar
Dawa Barae Lesah Damiya
Dawa Barae Luknat
Dawa Barae Maalikholia
Dawa Barae Maargazeeda
Dawa Barae Maargazeeda Deegar
Dawa Barae Maargazeeda Deegar A
Dawa Barae Mafaasil
Dawa Barae Maghas
Dawa Barae Man -e- Waba
Dawa Barae Mane-e- Hamal
Dawa Barae Mani`-e-shaikhookhat
Dawa Barae Mania
Dawa Barae Maqami Istemaal
Dawa Barae Mareezaan-e- Zaat-ul-janb
Dawa Barae Masloolin
Dawa Barae Mazarrat-e- Afiyoon
Dawa Barae Meda
Dawa Barae Medah
Dawa Barae Medah Makheez Wali
Dawa Barae Medah Wa Jeegar
Dawa Barae Midda
Dawa Barae Midda-e-sadr
Dawa Barae Mirgi
Dawa Barae Mirra-e- Sauda
Dawa Barae Mizaaj-e- Haar
Dawa Barae Mohallil
Dawa Barae Moiayan-e-hamal
Dawa Barae Mudirr-e- Baul
Dawa Barae Mudirr-e- Haiz
Dawa Barae Mufatteh Sudad
Dawa Barae Mufattit Hisaat
Dawa Barae Mufattit-e- Hasaat
Dawa Barae Muhallil
Dawa Barae Muhallil Va Khushoonat-e-jafn
Dawa Barae Muharrik-e- Bah
Dawa Barae Muharrik-e-baah
Dawa Barae Muhassin-e- Laun
Dawa Barae Muin -e- Hamal
Dawa Barae Mukhrij -e- Hissat -e- Kulyah
Dawa Barae Mukhrij-e- Safra
Dawa Barae Mulaiyin
Dawa Barae Munaqqi-e- Reham
Dawa Barae Munaqqi-e- Sadar
Dawa Barae Munaqqi-e- Saut
Dawa Barae Munbit-e-asnaan -e- Atfaal
Dawa Barae Muqallil -e- Laban
Dawa Barae Muqawwi
Dawa Barae Muqawwi Bah
Dawa Barae Muqawwi-e- Asnaan
Dawa Barae Muqawwi-e- Bah
Dawa Barae Muqawwi-e- Dandan
Dawa Barae Muqawwi-e- Meda
Dawa Barae Musaffi Dam
Dawa Barae Musakkin E Dandan
Dawa Barae Musakkin-e- Safra
Dawa Barae Mushil-e- Balgham
Dawa Barae Mushil-e-safra
Dawa Barae Mutayyib-e- Dahan
Dawa Barae Mutfi -e- Atash
Dawa Barae Naaru
Dawa Barae Naasoor
Dawa Barae Nafakh -e- Safraawi
Dawa Barae Nafaq
Dawa Barae Nafasuddam
Dawa Barae Naffaakh
Dawa Barae Nafkh-e- Shikam
Dawa Barae Nafkhatur Rehm
Dawa Barae Nafs-ud- Dam
Dawa Barae Nafs-ud-dam
Dawa Barae Nafs-ul- Dam
Dawa Barae Nafsuddam
Dawa Barae Nahshil Hawaam
Dawa Barae Nakseer
Dawa Barae Namish
Dawa Barae Nashooq
Dawa Barae Nasoor
Dawa Barae Natan
Dawa Barae Nazf-al- Dam
Dawa Barae Nazf-e- Dimaghi
Dawa Barae Nazla
Dawa Barae Nazla -e- Balghami
Dawa Barae Nazla-e- Muzmin
Dawa Barae Niqras
Dawa Barae Niqris
Dawa Barae Niqris Wa Balghami Rasooli
Dawa Barae Nisyaan
Dawa Barae Nizaam-e-hazm
Dawa Barae Nutoo E Inabiya
Dawa Barae Nutoo-e- Ain
Dawa Barae Nuzj
Dawa Barae Phunsi
Dawa Barae Pind Roag
Dawa Barae Qaatil -e- Kirm -e- Shikam
Dawa Barae Qabj
Dawa Barae Qabz
Dawa Barae Qabz-e- Atfal
Dawa Barae Qai
Dawa Barae Qai Deegar
Dawa Barae Qai Muzmin
Dawa Barae Qai Naubati
Dawa Barae Qai Ud Dam
Dawa Barae Qai Ud Dam Deegar
Dawa Barae Qai Wa Humma-e- Asfar
Dawa Barae Qai Wa Yarqaan
Dawa Barae Qai-ud- Dam
Dawa Barae Qai-wa- Atash-e- Mufrat
Dawa Barae Qala,-e- Asnaan
Dawa Barae Qala-e- Asnaan
Dawa Barae Qala-e- Asnaan Deegar
Dawa Barae Qala-e- Asnan
Dawa Barae Qalb
Dawa Barae Qarha E Lesah
Dawa Barae Qarha E Uzn
Dawa Barae Qarha E Uzn Deegar
Dawa Barae Qarha Masaana
Dawa Barae Qarha Riya
Dawa Barae Qarha-e- Raas
Dawa Barae Qarha-e- Riya
Dawa Barae Qarha-e-ain
Dawa Barae Qarhat-ul- Ain
Dawa Barae Qasbat-ur-riyah
Dawa Barae Qasbaturriya
Dawa Barae Qatahoos
Dawa Barae Qatil-e- Deedan
Dawa Barae Qeeh
Dawa Barae Qillat -e- Laban
Dawa Barae Qillat -e- Laban
Dawa Barae Qooba
Dawa Barae Qoobaa
Dawa Barae Qoolanj
Dawa Barae Qula
Dawa Barae Qula-e- Aswad
Dawa Barae Qulaa
Dawa Barae Qulaa`-e- Dahan
Dawa Barae Qurooh
Dawa Barae Qurooh -ul- Anf
Dawa Barae Qurooh-e- Amaa
Dawa Barae Qurooh-e- Khabeesah
Dawa Barae Qurooh-e- Lahat
Dawa Barae Qurooh-e- Lissah
Dawa Barae Qurooh-e- Muzminah
Dawa Barae Qurooh-e- Riya
Dawa Barae Qurooh-e- Riyah
Dawa Barae Qurooh-e-ratab
Dawa Barae Quwwat
Dawa Barae Ra’sha
Dawa Barae Raas
Dawa Barae Raja Wa Usr-e- Wilaadat
Dawa Barae Ramad
Dawa Barae Ramad -e- Balghami
Dawa Barae Ramad Damvi
Dawa Barae Ramad-e- Chashm
Dawa Barae Razz -e- Asab
Dawa Barae Reehe Tehaal
Dawa Barae Rua`af
Dawa Barae Ruaaf
Dawa Barae Ruaaf Ba Sabab E Hararat
Dawa Barae Ruaf Ba Sabab E Hararat
Dawa Barae Saaeyah
Dawa Barae Saaleel
Dawa Barae Saanjar
Dawa Barae Sabal
Dawa Barae Safravi Amraaz
Dawa Barae Sag Gazeeda
Dawa Barae Sag-e- Deewana
Dawa Barae Sag-e-deewana
Dawa Barae Sag-e-deewana Deegar
Dawa Barae Sahaj-e- Amaa
Dawa Barae Sahaj-e- Amma
Dawa Barae Sahaj-e-ama
Dawa Barae Sahar
Dawa Barae Sahj-e- Amaa
Dawa Barae Sailaan -e- Uzn
Dawa Barae Sailaan-ur- Reham
Dawa Barae Sailan
Dawa Barae Sailan-e- Reham
Dawa Barae Sailan-e- Reham Safraawi
Dawa Barae Sailan-ur-rahem
Dawa Barae Sakta
Dawa Barae Saktah
Dawa Barae Sala
Dawa Barae Salaa
Dawa Barae Salaabaat
Dawa Barae Salaabat -e- Kabid
Dawa Barae Salaabat -e- Tehaal.
Dawa Barae Salaabat -ul- Kabid
Dawa Barae Salaabat-e- Ain
Dawa Barae Salabat -e- Asab
Dawa Barae Salabat-e- Reham
Dawa Barae Salabat-e- Tihaal
Dawa Barae Salabate Tihaal
Dawa Barae Sam
Dawa Barae Same Aqrab
Dawa Barae Samiyat-e-baladur
Dawa Barae Sammiat-e- Arnab Bahri
Dawa Barae Sammiyaat-e- Haiwaaniyah
Dawa Barae Sammiyat
Dawa Barae Sammiyat-e- Afyun
Dawa Barae Sammiyat-e- Afyun
Dawa Barae Sammiyat-e- Huwaam
Dawa Barae Sammiyat-e- Shokran
Dawa Barae Sammiyat-e-yabrooj
Dawa Barae Sammiyat-e-zaraareeh
Dawa Barae Sammiyat-wa- Haiza
Dawa Barae Samoom
Dawa Barae Sang Rahni
Dawa Barae Sang-e- Masana
Dawa Barae Sang-e-gurda-wa-masana-8
Dawa Barae Sangrahni
Dawa Barae Sangrehni
Dawa Barae Sara
Dawa Barae Sarsaam
Dawa Barae Sarsaam Damvi-wa- Safaravi
Dawa Barae Sarsaam Damvi-wa- Safraavi
Dawa Barae Sarsaame Damvi-wa- Safaravi
Dawa Barae Sartaan
Dawa Barae Sartaan E Chashm
Dawa Barae Sartaan-e- Medah
Dawa Barae Shaar
Dawa Barae Shabkauri
Dawa Barae Shabkori
Dawa Barae Shadakh -ul- Azal
Dawa Barae Shadakh -ul- Azlaat
Dawa Barae Shadakh-ul- Azal
Dawa Barae Shadakh-ul- Azl
Dawa Barae Shadakh-ul-azl
Dawa Barae Shahwate Teen
Dawa Barae Shaqeeqa
Dawa Barae Sharaa
Dawa Barae Shatr-ul- Ghib
Dawa Barae Shatrah Daakhili
Dawa Barae Shiddate Atash
Dawa Barae Shiqaaq-e-wajh
Dawa Barae Shuqooq-e- Shafat
Dawa Barae Sil Wa Nafas-ud- Dam
Dawa Barae Sill
Dawa Barae Sill Mujarrab
Dawa Barae Sill -o- Diq
Dawa Barae Sinn-e-makool
Dawa Barae Siql-al- Lisaan
Dawa Barae Siql-e- Samaat
Dawa Barae Siql-ul- Lisaan
Dawa Barae Soozak
Dawa Barae Su-e- Mizaaj-e- Jigar
Dawa Barae Su-e-mizaaj-e- Kabid
Dawa Barae Suaal
Dawa Barae Suaal Muzmin
Dawa Barae Suaal Wa Humma
Dawa Barae Suaal Wa Suda
Dawa Barae Suaal-e- Atfaal
Dawa Barae Suaal-e- Baarid
Dawa Barae Suaal-e- Muzmin Wa Dama
Dawa Barae Suaal-e- Yaabis
Dawa Barae Suaal-e-yaabis
Dawa Barae Sual
Dawa Barae Sual Yaabis
Dawa Barae Suda
Dawa Barae Suda -e- Haar
Dawa Barae Suda E Muzmin
Dawa Barae Suda Min Akhlaat E Mukhtalifa
Dawa Barae Suda-e- Baarid
Dawa Barae Suda-e- Baarid Muzmin
Dawa Barae Suda-e- Baiziya
Dawa Barae Suda-e- Humma
Dawa Barae Suda-e- Jima`i
Dawa Barae Suda-e- Khadri
Dawa Barae Suda-e- Safraavi
Dawa Barae Suda-e- Shamsee
Dawa Barae Suda-e- Zarbi
Dawa Barae Suda-e-bukhaari
Dawa Barae Suda-e-haar
Dawa Barae Suda-e-shamshi
Dawa Barae Suda`-e -jima`i
Dawa Barae Suda`-e -khumaari
Dawa Barae Suda`-e- Jima`i
Dawa Barae Suda`-e- Khumaari
Dawa Barae Suda`-e- Yaabis
Dawa Barae Sudad-ul- Kabid
Dawa Barae Sudae Baarid
Dawa Barae Sudae Damvi
Dawa Barae Sudae Damwi
Dawa Barae Sudae Haar
Dawa Barae Sudae Hissi
Dawa Barae Sudae Jimai
Dawa Barae Sudae Khumaari
Dawa Barae Sudae Safraavi
Dawa Barae Sudae Safravi
Dawa Barae Sudae Saudavi
Dawa Barae Sudae Warmi
Dawa Barae Sudae Yaabis
Dawa Barae Sudae Zarbani
Dawa Barae Sudda-e- Anf
Dawa Barae Sumoom
Dawa Barae Sura
Dawa Barae Surfa
Dawa Barae Surkhbaada
Dawa Barae Suzaak
Dawa Barae Taakkul Asnaan
Dawa Barae Taakkul-e- Amaaq
Dawa Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa Barae Taaoon
Dawa Barae Taap Tilli
Dawa Barae Taaqqud -e- Asab
Dawa Barae Taaqud -e- Asab
Dawa Barae Taaqud-e- Mafaasil
Dawa Barae Tabreed Wa Tarteeb
Dawa Barae Taghayyur Wa Butlaan E Saut
Dawa Barae Taghzia
Dawa Barae Tahabbuj
Dawa Barae Tahaffuz Taoon
Dawa Barae Tahajjur-e-mafasil
Dawa Barae Taharruk-e- Asnaan
Dawa Barae Tahhajur -e-azlaat
Dawa Barae Tahleel-e- Warm
Dawa Barae Talayyun
Dawa Barae Talayyun-e-tabiyat
Dawa Barae Taleen
Dawa Barae Talteef
Dawa Barae Tangi-e-farj
Dawa Barae Tanqia -e-riya
Dawa Barae Tanqiat-e- Fuzlaat-e- Batn
Dawa Barae Tanqiya
Dawa Barae Tanqiya Dimaagh
Dawa Barae Tanqiyah
Dawa Barae Tap
Dawa Barae Tap Wa Larzah
Dawa Barae Tap-e- Damvi
Dawa Barae Tap-e- Kuhna
Dawa Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Barae Tape Balghami
Dawa Barae Tape Ghib
Dawa Barae Tape Moharriqa
Dawa Barae Tape Safravi Wa Tashnaghi
Dawa Barae Taqqad-ul-asab
Dawa Barae Taqteer-al- Baul
Dawa Barae Taqteer-al-baul
Dawa Barae Taqteer-e- Baul
Dawa Barae Taqteer-ul - Baul
Dawa Barae Taqviat-e- Lessah
Dawa Barae Taqviyat
Dawa Barae Taqviyat -e- Aaza -e- Raeesa
Dawa Barae Taqviyat -e- Baah
Dawa Barae Taqviyat -e- Haafiza
Dawa Barae Taqviyat -e- Meda
Dawa Barae Taqviyat -e- Medah
Dawa Barae Taqviyat-e- Baah
Dawa Barae Taqviyat-e- Bah
Dawa Barae Taqviyat-e- Dimaagh
Dawa Barae Taqviyat-e-basar
Dawa Barae Taqweet -e- Qalb
Dawa Barae Taqweeyat-e- Baah
Dawa Barae Taqwiat-e- Baah
Dawa Barae Taqwiat-e-bah
Dawa Barae Taqwiyat -e- Qalb
Dawa Barae Taqwiyat-e- Bah
Dawa Barae Taqwiyat-e- Basar
Dawa Barae Taqwiyat-wa- Ta`affun-ud- Dam
Dawa Barae Tarad-e- Aqrab
Dawa Barae Tarahhul
Dawa Barae Tarfah
Dawa Barae Tashannuj
Dawa Barae Tashannuj-e-asab
Dawa Barae Tashaqquq
Dawa Barae Tashaqquq-e- Aqib
Dawa Barae Tashaqquq-ul-azfaar
Dawa Barae Tasheel Wilaadat
Dawa Barae Tasheel-e- Wilaadat
Dawa Barae Tashil Wilaadat
Dawa Barae Taskeen
Dawa Barae Taskeen -e- Auja
Dawa Barae Taskeen-e- Hararat
Dawa Barae Taskeen-e- Suaal
Dawa Barae Taskeen-e-hararat
Dawa Barae Tasmeen-e- Badan
Dawa Barae Tasmeen-e- Bahaaim
Dawa Barae Tehaal
Dawa Barae Tiryaaq Samoom
Dawa Barae Tiryaq-e- Sumoom
Dawa Barae Tishnagi Bawajhe Sarsaam
Dawa Barae Tukhma
Dawa Barae Ukooni
Dawa Barae Umm-us- Sibyaan
Dawa Barae Ummus Sibyaan
Dawa Barae Uqd
Dawa Barae Uqr
Dawa Barae Usr -e- Baul
Dawa Barae Usr-e- Tamas
Dawa Barae Usr-e- Tanaffus
Dawa Barae Usr-e- Wilaadat
Dawa Barae Usr-e- Wilaadat Wa Nifaas
Dawa Barae Usr-e- Wiladat
Dawa Barae Usr-e-baul
Dawa Barae Usr-e-wilaadat
Dawa Barae Usre Wilaadat
Dawa Barae Usre Wiladat
Dawa Barae Usre-vlaadat
Dawa Barae Usrul Baul
Dawa Barae Utaas
Dawa Barae Waba
Dawa Barae Wahn -ul- Azlaat
Dawa Barae Wahn-ul-azl
Dawa Barae Waj Ul Asnaan
Dawa Barae Waj-ul -janab Sual Wa Zarb-e-azlaat
Dawa Barae Waj-ul- Medah
Dawa Barae Waj-ur- Reham
Dawa Barae Waja
Dawa Barae Waja -ul- Asnaan
Dawa Barae Waja -ul- Kabid
Dawa Barae Waja -ul- Mafasil
Dawa Barae Waja -ul- Medah
Dawa Barae Waja -ul- Medah Reehi
Dawa Barae Waja -ul- Urbia
Dawa Barae Waja Ul Asnan
Dawa Barae Waja-al-asnaan
Dawa Barae Waja-al-mafaasil
Dawa Barae Waja-al-uzn
Dawa Barae Waja-e- Asnan
Dawa Barae Waja-e- Zaat-ul-janb
Dawa Barae Waja-e-ain
Dawa Barae Waja-e-lissah
Dawa Barae Waja-ul- Asnaan
Dawa Barae Waja-ul- Fuwaad
Dawa Barae Waja-ul- Fuwaad Haar
Dawa Barae Waja-ul- Kuliyah
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil Baarid
Dawa Barae Waja-ul- Mafaasil Murakkab
Dawa Barae Waja-ul- Rukbah
Dawa Barae Waja-ul- Saq
Dawa Barae Waja-ul- Tehaal
Dawa Barae Waja-ul- Tihaal
Dawa Barae Waja-ul- Uzn
Dawa Barae Waja-ul- Warik
Dawa Barae Waja-ul-ain
Dawa Barae Waja-ul-asnaan
Dawa Barae Waja-ul-janb
Dawa Barae Waja-ul-kabid
Dawa Barae Waja-ul-kulya
Dawa Barae Waja-ul-kulya Wa Zohar
Dawa Barae Waja-ul-mafasil
Dawa Barae Waja-ul-qalb
Dawa Barae Waja-ul-uzn
Dawa Barae Waja-ur- Rehem
Dawa Barae Waja-ur- Rehum
Dawa Barae Waja-uz- Zahr Reehi
Dawa Barae Waja`-ul- Mafaasil
Dawa Barae Waja`-ul-me`dah
Dawa Barae Waja’-ul- Asnaan
Dawa Barae Wajae Rehm
Dawa Barae Wajul Asnaan
Dawa Barae Wajul Mafasil Balghami
Dawa Barae Waladat
Dawa Barae Waram
Dawa Barae Waram -e- Azlaat
Dawa Barae Waram -e- Balghami
Dawa Barae Waram -e- Haar
Dawa Barae Waram -e- Haar Sada
Dawa Barae Waram -e- Kabid
Dawa Barae Waram -e- Sulb
Dawa Barae Waram -e- Tihaal
Dawa Barae Waram -e-kabid
Dawa Barae Waram Ain
Dawa Barae Waram E Balghami
Dawa Barae Waram E Rikhoo
Dawa Barae Waram-e Haar
Dawa Barae Waram-e- Balghami
Dawa Barae Waram-e- Balghamiya
Dawa Barae Waram-e- Haar Jigar
Dawa Barae Waram-e- Hanjarah
Dawa Barae Waram-e- Khusiya
Dawa Barae Waram-e- Reham
Dawa Barae Waram-e- Sulb
Dawa Barae Waram-e- Tihaal
Dawa Barae Waram-e-haar
Dawa Barae Waram-e-khusyatain Wa Fatq -e- Urbi
Dawa Barae Waram-e-muzmin
Dawa Barae Waram-e-qaleel-il-hararah
Dawa Barae Waram-e-sulb
Dawa Barae Warame Rikhoo
Dawa Barae Warm
Dawa Barae Warm -e- Medah
Dawa Barae Warm E Aghshiya E Dimagh
Dawa Barae Warm E Mari
Dawa Barae Warm E Sulb Fil Fam
Dawa Barae Warm-e- Reham Balghami
Dawa Barae Warm-e- Reham Har
Dawa Barae Warm-e- Reham Sulb
Dawa Barae Warm-e- Sulb
Dawa Barae Warm-e-ain
Dawa Barae Warm-e-asab
Dawa Barae Warm-e-asfal-e-qadam
Dawa Barae Warm-e-lahaat
Dawa Barae Warm-e-maq,ad
Dawa Barae Warm-e-sulb
Dawa Barae Warm-e-tihaal
Dawa Barae Wasawis
Dawa Barae Yaraqaan
Dawa Barae Yarqaan
Dawa Barae Yarqaan Wa Warm-e- Lisaan
Dawa Barae Yarqaan-al- Ain
Dawa Barae Yarqan -e- Aswad
Dawa Barae Zaat -ul- Janb
Dawa Barae Zaat-ul-janb
Dawa Barae Zaat-ul-janb Haad
Dawa Barae Zaat-ur-riya
Dawa Barae Zaat-ur-riyah
Dawa Barae Zaeeq-un- Nafs
Dawa Barae Zafrah
Dawa Barae Zahaab Maa-al-asnaan
Dawa Barae Zaheer
Dawa Barae Zaheer Va Bawaaseer
Dawa Barae Zakar
Dawa Barae Zakham
Dawa Barae Zakham -e- Gazeedgee-e- Sage Deewana
Dawa Barae Zakham -e- Raas
Dawa Barae Zakhm
Dawa Barae Zakhm-e-asaab
Dawa Barae Zalaq -al- Amaa
Dawa Barae Zarab Wa Zalqul- Ama`a
Dawa Barae Zarab-wa-khilfah
Dawa Barae Zarb-o- Khilfah
Dawa Barae Zarb-o-khilfah
Dawa Barae Zarba -o- Saqta
Dawa Barae Zarba Wa Khilfa
Dawa Barae Zarba Wa Saqta
Dawa Barae Zarbaan-e-ain
Dawa Barae Zarban Wa Warm-e-reham
Dawa Barae Zeeq
Dawa Barae Zeeq -ul- Nafas
Dawa Barae Zeeq-al- Nafas
Dawa Barae Zeequn Nafs
Dawa Barae Zeequn Nafs Va Sual Muzmin
Dawa Barae Ziabetas
Dawa Barae Ziabetus Shakri
Dawa Barae Zoaf-e- Bah
Dawa Barae Zoafe Medah
Dawa Barae Zof
Dawa Barae Zof -e- Qalb
Dawa Barae Zof-e- Meda
Dawa Barae Zof-e-amaa
Dawa Barae Zofe Azlaat
Dawa Barae Zoosantaaria
Dawa Barae Zufrah
Dawa Barae Zukaam
Dawa Barae- Daa-us- Saalab
Dawa Barae- Hasaat
Dawa Barae- Istisqa
Dawa Barae- Istisqaa
Dawa Barae- Qarha-e- Ama`a
Dawa Barae- Rattobat
Dawa Barae- Waja-ul- Kabid
Dawa Barae- Waram-e- Medah
Dawa Barae-- Ishaal-e- Saudawi
Dawa Barae-acidity
Dawa Barae-congenital Deafness
Dawa Barae-duodena Ulcer
Dawa Barae-e Khafaqaan
Dawa Barae-e Zarb-o-khilfah
Dawa Barae-indigestion
Dawa Barae-meda
Dawa Barae-pre Diabetic Coma
Dawa Baraea Awaram-e- Batin
Dawa Baraee Harq Wa Salaq
Dawa Baraexc Tilli
Dawa Barai Aatishak
Dawa Barai Advia-e-sammiyah
Dawa Barai Amraze Jigar
Dawa Barai Bawaseer
Dawa Barai Ehtebaas-e-baol
Dawa Barai Haiza
Dawa Barai Humma-e-diq
Dawa Barai Maashraa
Dawa Barai Suda
Dawa Barai Yarqaan Wa Su-ul-qinyah
Dawa Barai Ain
Dawa Barai Amraaaz -e- Balghami
Dawa Barai Amraaz Dimaghi
Dawa Barai Amraaz Dimaghi Baarid
Dawa Barai Amraaz Dimaghi Balghami
Dawa Barai Amraaz Dimaghi Ratab
Dawa Barai Amraaz Zofe Dimagh
Dawa Barai Amraaz-e- Asaab Wa Humma
Dawa Barai Amraaz-e- Dimaagh Baarid Baarid
Dawa Barai Amraze Chashm
Dawa Barai Auram-e-ain
Dawa Barai Azam-us-sadi
Dawa Barai Bawaaseer
Dawa Barai Bawaaseer Damwi
Dawa Barai Bawaseer
Dawa Barai Chasham
Dawa Barai Chashm
Dawa Barai Chechak
Dawa Barai Daf-e-kirm Shikam
Dawa Barai Daf-e-sumoom
Dawa Barai Dandaan
Dawa Barai Dard -e- Chashm
Dawa Barai Ehtebas-e-haiz
Dawa Barai Ehtibas-e-baul
Dawa Barai Faalij, Khadar Wa Waja-ul-mafasil
Dawa Barai Fasad-e-jigar
Dawa Barai Fuwaq
Dawa Barai Gajcaraan
Dawa Barai Ghasyaan
Dawa Barai Gurda
Dawa Barai Guzeedagi
Dawa Barai Haabis-e- Ratoobaat
Dawa Barai Hadba-1
Dawa Barai Hadba-2
Dawa Barai Haiza
Dawa Barai Harq Wa Salq
Dawa Barai Hichki
Dawa Barai Hisaat
Dawa Barai Hudba
Dawa Barai Hudba Deegar
Dawa Barai Hudba-2
Dawa Barai Hudba-3
Dawa Barai Hudba-4
Dawa Barai Humma Rub
Dawa Barai Humma-e-arba
Dawa Barai Humma-e-balghamia
Dawa Barai Ibriyah
Dawa Barai Ikhraj-e- Balgham
Dawa Barai Injemaad-ud-dam
Dawa Barai Irqun Nisaa
Dawa Barai Ishaal
Dawa Barai Ishaal -e-damvi
Dawa Barai Ishaal -e-kabidi
Dawa Barai Ishaal-e-muzmin
Dawa Barai Isqaat-e- Janeen
Dawa Barai Istehaaza
Dawa Barai Istehaza
Dawa Barai Istifraagh
Dawa Barai Istisqa Va Lasat-ul- Hawam
Dawa Barai Jafaaf-e- Lisaan
Dawa Barai Janeen
Dawa Barai Jarab-e-ain
Dawa Barai Jhaeen
Dawa Barai Jiryaan
Dawa Barai Jiryan-ud-dam
Dawa Barai Judri
Dawa Barai Judri Hamrah Suaal
Dawa Barai Juzaam Bindaali
Dawa Barai Kalani-e-shikam Baad Wilaadat
Dawa Barai Kasrat-e- Haiz
Dawa Barai Khaal
Dawa Barai Khafqaan
Dawa Barai Khafqaan-e-saudawi
Dawa Barai Khunaaq
Dawa Barai Khuraj-e- Muzmin
Dawa Barai Khushoonat
Dawa Barai Khushoonat-e- Sadr
Dawa Barai Kiram-e-shikam
Dawa Barai Kirm-e-shikam
Dawa Barai Kukre
Dawa Barai Kuzaaz
Dawa Barai Larzah
Dawa Barai Maan-e-hamal
Dawa Barai Maghas Va Kirm-e-shikam
Dawa Barai Malikholia
Dawa Barai Man-e-hamal
Dawa Barai Maslool
Dawa Barai Moallid-e-laban
Dawa Barai Muhanse
Dawa Barai Muhanse Wa Jhaeen
Dawa Barai Muhassin-e-laun Va Dafi-e- Khumaar
Dawa Barai Naarwa
Dawa Barai Nafaas
Dawa Barai Nafkh-e- Shikam
Dawa Barai Nafs-ud-dam
Dawa Barai Nawaaseer-e-chashm
Dawa Barai Nazla
Dawa Barai Nazoolul Maa
Dawa Barai Nisyaan
Dawa Barai Nuzool-ul-maa
Dawa Barai Padwal
Dawa Barai Padwal - 2
Dawa Barai Padwal - 3
Dawa Barai Padwal -1
Dawa Barai Qai
Dawa Barai Qeeh-us- Sadar
Dawa Barai Qoolanj Reehi
Dawa Barai Qula
Dawa Barai Ramad
Dawa Barai Ratoobat-e- Medah
Dawa Barai Reeh-ul-bawaseer
Dawa Barai Ruaaf
Dawa Barai Sag Guzeeda
Dawa Barai Sahaj -e- Ama
Dawa Barai Sala
Dawa Barai Sala`
Dawa Barai Salaa-e-atfaal
Dawa Barai Salabat-e-tihaal
Dawa Barai Samoom
Dawa Barai Samoom Arnab Bahri
Dawa Barai Sang Gurda
Dawa Barai Sara
Dawa Barai Sara`
Dawa Barai Sarsaam Balghami
Dawa Barai Sarsaam Damvi-o- Safaravi
Dawa Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa Barai Sarsaam Damvi-o-safraavi
Dawa Barai Sarsaam Ghair Haqeeqi
Dawa Barai Sarsaam Saudavi
Dawa Barai Sehar
Dawa Barai Shaftain
Dawa Barai Shaheeqa
Dawa Barai Sil
Dawa Barai Snake Bite
Dawa Barai Suaal
Dawa Barai Sual
Dawa Barai Sual -1
Dawa Barai Subaat Damvi
Dawa Barai Suda-e- Shamsi
Dawa Barai Suda-e-haar
Dawa Barai Suda-e-saudawi
Dawa Barai Suda-wa- Sehar
Dawa Barai Suda`-e- Khumaari
Dawa Barai Sudda-e-jigar
Dawa Barai Surfa
Dawa Barai Surkhbada
Dawa Barai Suzaak
Dawa Barai Tahleel-e-warm
Dawa Barai Taneen
Dawa Barai Tanqiya
Dawa Barai Tanqiya-e- Fulaazt-e- Qurooh
Dawa Barai Tanqiya-e- Fuzlaat-e- Reham Wa Janeen
Dawa Barai Taoon
Dawa Barai Tap Larzah
Dawa Barai Tashannuj
Dawa Barai Tukhma
Dawa Barai Utaash
Dawa Barai Uzn
Dawa Barai Waja
Dawa Barai Waja-ul-asnaan
Dawa Barai Waja-ul-qalb
Dawa Barai Waja-us-sadi
Dawa Barai Waja-uz-zohar-1
Dawa Barai Waja-uz-zohar-2
Dawa Barai Waja-uz-zohar-3
Dawa Barai Waja-uz-zohar-4
Dawa Barai Waja-uz-zohar-5
Dawa Barai Waja-uz-zohar-6
Dawa Barai Warm -e-luhaat
Dawa Barai Warm-e-chashm
Dawa Barai Warm-e-lissah Wa Qurooh-e-khabeesah
Dawa Barai Warm-e-tihaal
Dawa Barai Yarqaan
Dawa Barai Zafrah Wa Jarabo Hikkah-e-chashm
Dawa Barai Zaheer
Dawa Barai Zaraba Wa Saqta
Dawa Barai Zarar-e-huwam
Dawa Barai Zifda
Dawa Barai Zof-e-medah
Dawa Barai Zukam
Dawa Barai-e- Takor
Dawa Barain Haizah
Dawa Baraisagg Guzeedah
Dawa Barang Mani-e- Hamal
Dawa Baranjasif
Dawa Baranjasif Bara.e .usr-e- Wilaadat
Dawa Baranjasif Maslooq
Dawa Baras-al- Azfaar
Dawa Baray Abkharaat-e-me,dah
Dawa Baray Faalij
Dawa Baray Gul-e-chashm
Dawa Baray Humma Balghami
Dawa Baray Istirkha Lahaat
Dawa Baray Istirkha Lahaat Balghami
Dawa Baray Nazla Haar
Dawa Baray Nuzj-e-maaddah
Dawa Baray Qarha-e-chashm
Dawa Baray Qula-e-ahmar
Dawa Baray Suda Nazli Haar
Dawa Baray Suda Shirki Me,dah
Dawa Baray Suda Shirki Me,di
Dawa Baray Suqoot Lahaat
Dawa Baray Usr-ul-baul
Dawa Baray Waja-ul-mafaasil
Dawa Baray.e. Dard E Shikam
Dawa Baraye Alaq
Dawa Baraye Alaq 03
Dawa Baraye Alaq 04
Dawa Baraye Alaq 05
Dawa Baraye Alaq 06
Dawa Baraye Amraz-e-jigar
Dawa Baraye Bahtussaut Ba Sabab Su E Mizaj Haar
Dawa Baraye Busoor E Halaq
Dawa Baraye Hakkaak -e- Mari
Dawa Baraye Humma
Dawa Baraye Irqun Nasa
Dawa Baraye Istisqa-e-lahmi
Dawa Baraye Izam-e- Tihaal
Dawa Baraye Kabid Wa Tihaal
Dawa Baraye Nuqsaan E Ishteha
Dawa Baraye Qai
Dawa Baraye Qai Deegar
Dawa Baraye Qai Safrawi
Dawa Baraye Qai Safrawi Deegar
Dawa Baraye Qai Ud Dam Deegar
Dawa Baraye Qai Ul Khumaari
Dawa Baraye Qai Wa Ghasiyan Deegar
Dawa Baraye Qillat E Ju
Dawa Baraye Suaal
Dawa Baraye Tahawwu
Dawa Baraye Wajul Mafaasil Safraawi
Dawa Baraye Wajul Mafasil
Dawa Baraye Waram-e- Jigar
Dawa Baraye Waram-e- Tihaal
Dawa Baraye Warm E Mari
Dawa Baraye Warme Pistaan Haar
Dawa Baraye Zof E Maida
Dawa Baraytalteef
Dawa Bare Sudae Damvi
Dawa Bare-e- Nazf-al- Dam
Dawa Barea Hikka
Dawa Barg Bhang
Dawa Barg -e- Anam
Dawa Barg -e- Banj Bara-e-ghib
Dawa Barg Turanj
Dawa Barg Wa Saaqah Chaamghaas
Dawa Barg-e- Baad Aawrad
Dawa Barg-e- Baans
Dawa Barg-e- Bakayan Muqaami
Dawa Barg-e- Bandaal Maai
Dawa Barg-e- Banj
Dawa Barg-e- Chemeli Barai Qarha-e-fam
Dawa Barg-e- Daadmardan Barae Taqwiyat-e- Aam
Dawa Barg-e- Dhaak Barae Zof-e- Ishteha
Dawa Barg-e- Dhatura Barae Niqris
Dawa Barg-e- Haumana Barae Sura
Dawa Barg-e- Jamun Barae Bawaseer
Dawa Barg-e- Karm
Dawa Barg-e- Kishneez Barae Hurqat-e- Lissan
Dawa Barg-e- Kishneez Sabz Barae Dard
Dawa Barg-e- Kishneez Sabz Barae Pitti
Dawa Barg-e- Kishneez Sabz Barae Tahleel-e- Waram
Dawa Barg-e- Kishneez Sabz Zulaal-e- Unnab Wala Barae Pitti
Dawa Barg-e- Patri
Dawa Barg-e- Sapistan Barae A`zzat-ul- Kalbil Mukallab
Dawa Barg-e- Sudab Barae Amraaz-e-nizam-e- Aa`saab
Dawa Barg-e- Unnab
Dawa Barg-e-ghaar
Dawa Barg-e-kasondi Taaza
Dawa Barg-e-lablaab
Dawa Barg-e-naazuk-e- Dardaar Barae Ishaal
Dawa Barg-e-taaza Barae Mazmazah
Dawa Barq-e- Baloot
Dawa Basl
Dawa Basl Mudirr-e- Tams
Dawa Basl-ul-faar Bara-e- Daa-us- Sa`alab
Dawa Basl-ul-faar Bara-e- Hisaat-e- Masanah
Dawa Basl-ul-faar Bara-e- Juzaam
Dawa Basl-ul-faar Bara-e- Kirm-e- Shikam
Dawa Basl-ul-faar Bara-e- Rabw
Dawa Basl-ul-faar-e- Mushil
Dawa Baul-e- Insaan
Dawa Baul-e- Sabi
Dawa Baul-ul- Himaar
Dawa Baul-ul- Jamal
Dawa Baul-ul- Khinzeer
Dawa Bawaseerul Anaf
Dawa Bayaz-e- Baiz
Dawa Bazarqatoona Deegar
Dawa Bazarqatoona Maqloo
Dawa Bazarul Banj Baray Sarsaam Balghami
Dawa Bazr-e- Baazrooj
Dawa Bazr-e- Jirjeer Barri
Dawa Bazr-e- Katan Deegar
Dawa Bazr-e- Katan Ghair Maqloo
Dawa Bazr-e- Katan Maqloo
Dawa Bazr-e- Seel
Dawa Bazr-e- Tannub
Dawa Bazr-ul-bitteekh
Dawa Bazrulbanj
Dawa Bed Injeer Musawwid Shaar
Dawa Bedanjeer
Dawa Beekh Padol
Dawa Beekh Anzaroot
Dawa Beekh Chatmit
Dawa Beekh Katai
Dawa Beekh-e- Anrafeenoos
Dawa Beekh-e- Baad-e- Aaward
Dawa Beekh-e- Baad-e- Aaward Deegar
Dawa Beekh-e- Palaas
Dawa Beekh-e- Shanjaar
Dawa Beekh-e- Shanjar
Dawa Beer Bahuti
Dawa Beesh Bara-e- Baras Wa Juzaam
Dawa Behi
Dawa Behroza
Dawa Bekh -e- Mako
Dawa Bekh Kasni
Dawa Bekh Lof-ul-jaad
Dawa Bekh-e-kashim Roomi
Dawa Bekh-e-lahyatuttais
Dawa Bekh-e-lof-us-sagheer Qism-e-dom
Dawa Beladur
Dawa Berul Ghanam
Dawa Berul Jamal
Dawa Beruz Zab
Dawa Besam
Dawa Bhang Bara-e- Qat-e- Bah
Dawa Bhangra Bara-e- Qoolanj
Dawa Bisfayej Amraz-e- Saudawi
Dawa Bisfayij Bara-e-maali Kholia Wa Juzam
Dawa Biskhapra
Dawa Booraq Bara-e- Khunaaq
Dawa Bra-e- Waja-ur- Reham
Dawa Bra-e- Hifz-e- Ama`a
Dawa Bra-e- Jarab-ul- Ain
Dawa Bra-e- Nawaaseer
Dawa Bra-e- Qai
Dawa Bra-e- Qoolanj
Dawa Bra-e- Waram-e- Ain
Dawa Bra-e-kulyah
Dawa Braa-e- Qarha Amaa-e- Kabeer
Dawa Braa-e- Zoosantaaria
Dawa Braae Mundamile Qarooh
Dawa Brae Ahtebas -e-tams
Dawa Brae Humma-e-murakkab
Dawa Brae Humma-e-murakkab-1
Dawa Brae Humma-e-murakkab-2
Dawa Brae Humma-e-muzmina
Dawa Brae Ibteda -e-juzaam
Dawa Brae Munzij Sauda
Dawa Brae Salaabat-e-shikam
Dawa Brae Sozish
Dawa Brae Tanqia
Dawa Brae Ahtebas -e-tams
Dawa Brae Ain
Dawa Brae Amraz-e- Halaq
Dawa Brae Amraz-e- Saut
Dawa Brae Baht-us- Saut
Dawa Brae Bahtu-s- Saut
Dawa Brae Bahtu-us- Saut
Dawa Brae Bayaze Chshm
Dawa Brae Bohat-us- Saut
Dawa Brae Buhat-us-saut
Dawa Brae Darde Aasab
Dawa Brae Ghashi
Dawa Brae Halq
Dawa Brae Hisaat -e- Kuliyah
Dawa Brae Humma-e-riba
Dawa Brae Ibteda -e-juzaam
Dawa Brae Inqetaa-us- Saut
Dawa Brae Inqita-al-saut
Dawa Brae Ishal
Dawa Brae Jarayaan -e- Dam
Dawa Brae Kalf
Dawa Brae Khafqan
Dawa Brae Khashoonat-e- Halaq
Dawa Brae Khashoonat-e- Saut
Dawa Brae Khoshoonat E Ain
Dawa Brae Khunaq
Dawa Brae Khushoonat-e-qasbat-al-riyah
Dawa Brae Khushoonat-e-sadr
Dawa Brae Leeforiya
Dawa Brae Munaqqi-e- Hulqoom
Dawa Brae Paralysis
Dawa Brae Qai
Dawa Brae Qalb
Dawa Brae Qarooh-e- Farj
Dawa Brae Qasbat-al-riyah
Dawa Brae Qasbat-ur-riyah
Dawa Brae Qoolanj
Dawa Brae Qulamayel Be Sauda
Dawa Brae Quruh-e- Masana
Dawa Brae Salabat-ur- Reham
Dawa Brae Sartan-e- Reham
Dawa Brae Shatr-al-ghib
Dawa Brae Shatr-al-ghibb
Dawa Brae Sudda-e-jigar
Dawa Brae Tabreed
Dawa Brae Taqviat Kabid
Dawa Brae Wajaul Ain
Dawa Brae Waram Ain
Dawa Brae Waram-e- Hanjara
Dawa Brae Waram-e- Hanjarah
Dawa Brae Warm-e- Halaq
Dawa Brae Warm-e- Hanjarah
Dawa Brae Warme Ain
Dawa Brae Warme Ain Haar
Dawa Brae Zaat Ul Janb
Dawa Brae-e- Inqita-al-saut
Dawa Brai Mughas E Balghami Wa Rehee
Dawa Brai Qurooh E Amaa Deeger
Dawa Brai Sang Gurda Wa Msana
Dawa Brai Sudai Damavi
Dawa Brai Waj Ul Qoolanj
Dawa Brai Wja E Qoolanj Shadeed
Dawa Brarae Mushil -e- Sauda
Dawa Bundaq Moharraq
Dawa Busr Wa Balah Qabiz
Dawa Buyanas
Dawa Chandool Moharraq Barae Zaat-ul-janab
Dawa Chashm
Dawa Chashm Kharosh
Dawa Chidya Barae Uqr
Dawa Chinnigi
Dawa Chirchata
Dawa Chob-e- Hayaat Barae Juzaam
Dawa Daa-ul- Kalb
Dawa Daafe Hashraat
Dawa Daafi-e- Kirm-e- Shikam
Dawa Daf-e- Riyah Wa Sudud-e-tihal
Dawa Daf-e-sammiyaat
Dawa Dafe Atash
Dawa Dafe Behoshi
Dawa Dafe Ehtebas
Dawa Dafe Ikhtenaq-ur-rahem
Dawa Dafe Khumar
Dawa Dafe Qumal
Dawa Dafe Satbri-e-unsain
Dawa Dafe Sumoom
Dawa Dafe Zaher
Dawa Dafi Bahaq Abyaz
Dawa Dafi-e-hashraat
Dawa Dalab Baraa-e- Harq-al-naar
Dawa Dam-e- Arnab Barri
Dawa Dam-e- Arnab Barri Maqloo
Dawa Dam-e- Bulbul
Dawa Dama Vo Surfa -1
Dawa Dama-e- Saafisya Bara-e- Ishaal
Dawa Damaa-e- Toot
Dawa Dandaan E Magar
Dawa Dandaan-e- Feel
Dawa Darakht-e-ushar
Dawa Darchini
Dawa Dard Dandaan
Dawa Dard Gosh
Dawa Dard Gosh-1
Dawa Dard-e-chashm
Dawa Dard-e-dandan- 2
Dawa Darunaj
Dawa Deegar
Dawa Deegar Bara-e- Nazf-e- Dam
Dawa Deegar Bara-e- Surfa
Dawa Deegar Barae Dard-e-dandaan
Dawa Deegar Barae Humma Wabaai
Dawa Deegar Barae Lissa Damiya
Dawa Deegar Barae Taakkul Asnaan
Dawa Deegar Barae Takkul-e- Asnaan
Dawa Deegar Barae Waja-ul- Warik
Dawa Deegar Barae Zaat-ul-janb
Dawa Deegar Mudir-e- Baul
Dawa Deegar Taqwiat-e-asnaan
Dawa Degar Bara-e- Huzaal
Dawa Degar Nishaane Aabla
Dawa Dhaak Bara.e. Qabiz-e- Furj
Dawa Dhak Bara-e-istisqaa
Dawa Dhooni Kundur
Dawa Dohnafarang Barae Daf-e- Samm
Dawa Doob-e- Tiryaqi Barae Haiza
Dawa Doqoo
Dawa E Dam`a
Dawa E Sibr Barae Ash`aa
Dawa E - Kabid Barae Fajaulmaa
Dawa E - Kalonji Barae Laun
Dawa E Aakhar Barae Faalij
Dawa E Aakla E Dahan
Dawa E Aakla E Dahan Deegar
Dawa E Aakla E Saaiya
Dawa E Adhaan
Dawa E Akseerin Aakhar
Dawa E Arnab Brai Sahaj E Amaa
Dawa E Ash`aa
Dawa E Asl E Musaffa
Dawa E Asnaan
Dawa E Baasaliqoon
Dawa E Bakhr
Dawa E Bakhr Deegar
Dawa E Bakhrul Fam
Dawa E Bakhrul Fam Deegar
Dawa E Banafsha
Dawa E Banafsha Barae Ramad
Dawa E Barg-e- Luffah
Dawa E Baul Ul Iisaan O Jamal
Dawa E Bayaaz Il Ain
Dawa E Bazarqatoona
Dawa E Busoor E Dahan
Dawa E Butlaan E Zauq Wa Fasaad E Zaaiqa 01
Dawa E Butlaan E Zauq Wa Fasaad E Zaaiqa 03
Dawa E Butm Daf-e- Sammiyat
Dawa E Champa
Dawa E Chashm
Dawa E Chechak
Dawa E Dafe Boo E Sharaab
Dawa E Dafe Boo E Sharaab 01
Dawa E Dard E Dandan
Dawa E Dard E Dandan Ba Sabab E Baroodat Wa Ratoobat
Dawa E Dard E Dandan Ba Sabab E Suraakh
Dawa E Deegar Barae Bakhr
Dawa E Deegar Barae Bakhr E Meda
Dawa E Deegar Barae Bakhr Medi
Dawa E Deegar Barae Bakhr Medi 01
Dawa E Deegar Barae Bakhrul Anaf
Dawa E Deegar Barae Fasaad E Sham
Dawa E Deegar Baraye Bakhr E Meda 01
Dawa E Deegar Baraye Qai
Dawa E Deegar Muteeb E Dahan
Dawa E Deegar Muteeb E Dahan 01
Dawa E Faalij Deegar
Dawa E Faloonia Barai Zaheer
Dawa E Falooniyahbarai Qurooh E Amaa
Dawa E Fazaul Maa
Dawa E Filfil
Dawa E Filfil Surkh
Dawa E Gosh Barae Taneen
Dawa E Gulaab
Dawa E Habatil Khazra
Dawa E Habb E Sanoobar
Dawa E Halaila
Dawa E Halyoon
Dawa E Hasram
Dawa E Hasram Barae Chashm
Dawa E Hikkat Ul Lisaan
Dawa E Hikkat Ul Lisaan 02
Dawa E Hikkat Ul Lisaan 03
Dawa E Hindi
Dawa E Hindi (angmokh) Deegar
Dawa E Hindi Deegar
Dawa E Hurf Brai Sahj E Amaa
Dawa E Ibteda E Tahajjur
Dawa E Imza
Dawa E Iqlimiya
Dawa E Ishaal Wa Zaheer
Dawa E Istarkha E Luhaat
Dawa E Istirkha
Dawa E Istisqa
Dawa E Izam Ul Lisaan
Dawa E Jaalinoos
Dawa E Jafaaf E Lisaan 01
Dawa E Jalinoos Brai Huqna
Dawa E Jalinoos Brai Qoolanj
Dawa E Jamrah
Dawa E Jauzus Sarw
Dawa E Jullaab
Dawa E Jullaab Aakhar
Dawa E Jumbish E Dandan
Dawa E Kaboos
Dawa E Kadu
Dawa E Kharbaq
Dawa E Khasham
Dawa E Khunnaq
Dawa E Kundur
Dawa E Laajward
Dawa E Lab Laab
Dawa E Labn
Dawa E Laqwa
Dawa E Lu`aabi Barae Tashannuj
Dawa E Maalankholiya
Dawa E Maalikholia
Dawa E Maalikholiya
Dawa E Maashraa
Dawa E Majeeth
Dawa E Makhhan15
Dawa E Makhkhan 16
Dawa E Makhkhan 17
Dawa E Makhkhan 18
Dawa E Mako
Dawa E Mako Bara Eistisqa
Dawa E Malaria
Dawa E Malkangni
Dawa E Manqoo
Dawa E Marvareed Barai Khafqaan
Dawa E Mashroob
Dawa E Mastagi
Dawa E Mee`ah
Dawa E Milh
Dawa E Mom Baraye Shaeera
Dawa E Momyai
Dawa E Mshroob
Dawa E Mu`asl
Dawa E Mubahhi
Dawa E Mughus
Dawa E Mujaffif
Dawa E Mujaffif Barae Sartaan
Dawa E Mukhammar
Dawa E Mukhrij E Deedaan
Dawa E Mulattif Barae Ra`sha
Dawa E Mulayyin
Dawa E Mulayyin Barae Maashraa
Dawa E Munaqi
Dawa E Munaqqi
Dawa E Muqawwi E Basar
Dawa E Muqawwi E Dandan
Dawa E Muqee
Dawa E Muqee Balgham
Dawa E Muqee E Safra
Dawa E Muqee E Safra Wa Balgham
Dawa E Muqee E Sauda
Dawa E Murdaar Sang Bara E Quml
Dawa E Mus`hil
Dawa E Musakkin
Dawa E Musakkin Brai Qoolanj
Dawa E Musakkin E Dard E Dandan
Dawa E Mushawwa
Dawa E Mushil
Dawa E Mushil Barae Sartaan
Dawa E Mushil Barae Suda
Dawa E Mushil Brai Qai
Dawa E Mushil E Balgham
Dawa E Mushil Matbookh
Dawa E Musqit
Dawa E Nasreen
Dawa E Nawaseer
Dawa E Qarooh Amaa/fever
Dawa E Qasab Barae Warame Rikhoo
Dawa E Qatil E Deedan Uzn
Dawa E Qatil E Deedan Uzn No E Deegar
Dawa E Qisaa Il Himaar
Dawa E Qoolanj
Dawa E Qula
Dawa E Qula E Surkh
Dawa E Qula E Surkh 01
Dawa E Qula E Surkh Wa Siyah Deegar
Dawa E Qula E Surkh Wa Siyah Deegar 02
Dawa E Qula E Surkh Wa Siyah Deegar 03
Dawa E Qula E Surkh Wa Siyah Deegar 05
Dawa E Qula E Surkh Wa Syah Deegar
Dawa E Qula E Surkh Wa Syah Deegar 04
Dawa E Qula E Surkh Wa Syiah
Dawa E Rasoli
Dawa E Raughani Barae Tashannuj
Dawa E Raziyaanaj
Dawa E Ruaaf
Dawa E Rummaan Mur
Dawa E Sabal
Dawa E Sadr
Dawa E Safarjal
Dawa E Safarjal Qabiz
Dawa E Sahar
Dawa E Sailaan E Chashm
Dawa E Sailaan E Luaab E Dahan
Dawa E Sailaan E Luaab E Dahan Deegar
Dawa E Saleekha
Dawa E Sandal
Dawa E Sang E Gurda
Dawa E Saqmoonia Brai Qoolanj
Dawa E Sarkhas
Dawa E Sarsam
Dawa E Sarw
Dawa E Shabkori
Dawa E Shiqaaq
Dawa E Shiqaaq E Lisaan
Dawa E Shiqaaq Ul Lisaan
Dawa E Shiqaaq Ul Lisaan 02
Dawa E Shiqaaq Ul Lisaan 03
Dawa E Simaq Barai Qurooh E Amaa
Dawa E Simsim
Dawa E Siql E Zabaan Ba Sabab E Buroodat 01
Dawa E Siql E Zabaan Ba Sabab E Buroodat 02
Dawa E Siql Ul Lisaan Ba Sabab E Buroodat
Dawa E Sosan
Dawa E Sosan Barae Asaab
Dawa E Sosan Deegar
Dawa E Sosan Musakkin
Dawa E Sosan Mushil
Dawa E Sosan O Banj
Dawa E Sulaaq
Dawa E Sumaaq
Dawa E Suranj
Dawa E Ta`akkul E Asnaan
Dawa E Taj
Dawa E Tashannuj E Yaboosi
Dawa E Tees
Dawa E Waja Ul Asnaan
Dawa E Waja Ul Uzn
Dawa E Warm E Luhaat
Dawa E Warm E Luhaat 01
Dawa E Warm E Luhaat Ba Sabab E Balgham 01
Dawa E Warm E Luhaat Ba Sabab E Balgham 02
Dawa E Warm E Luhaat Ba Sabab E Balgham 03
Dawa E Warm E Hanak Wa Luhaat
Dawa E Warm E Luhaat Ba Sabab E Balgham
Dawa E Warm E Haar Meda
Dawa E Warm E Lisaan Balghami
Dawa E Warm E Lisaan Saudawi
Dawa E Warm E Lisaan Saudawi 01
Dawa E Warm E Lisaan Saudawi 02
Dawa E Warm E Zabaan Damwi
Dawa E Yarqaan
Dawa E Zafran
Dawa E Zaheer
Dawa E Zarb
Dawa E Zars
Dawa E Zifda Ul Lisaan
Dawa E Zof E Medah Haazima
Dawa E Zof E Medah Haazima Deegar
Dawa E Zof E Maasika Maida
Dawa E Zof E Quwwat E Daafea Maida 01
Dawa E Zufra
Dawa E Zukaam
Dawa E- Zard Chop
Dawa E-ishtiha
Dawa Eqamardan
Dawa Eshakar
Dawa Faalij
Dawa Faalinjeeqan Deegar
Dawa Faashristeen
Dawa Fanjal
Dawa Farfiyun Deegar
Dawa Fasakh -ul- Azlaat
Dawa Filfil
Dawa Filfil Bara-e- Sulaaq
Dawa Filfil Daraaz
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Amraaz-e- Baadiyah
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Falij-e- Asfal
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Fuwaaq
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Humma-e- Muzmin
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Waja`-ul- Asnaan
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Waja`-ul- Batn
Dawa Filfil Daraaz Bara-e- Waja`-ul- Medah
Dawa Fudanj
Dawa Fujl
Dawa Fuqaah-e- Behramuj
Dawa Fuqaah-e- Izkhir
Dawa Fuqaah-e- Jaosheer
Dawa Gazar
Dawa Gerani-e-gosh
Dawa Gerani-e-gosh -1
Dawa Gerani-e-gosh -2
Dawa Gerani-e-gosh -3
Dawa Ghaafis
Dawa Ghaar
Dawa Ghaariqoon Baraae Hummiaat Ateeqah
Dawa Ghaariqoon Baraae Mafaasil
Dawa Ghaariqoon Mushil
Dawa Ghafis
Dawa Ghareeqoon Barae Waram-e-tihaal
Dawa Ghariqoon
Dawa Gheekawaar Deegar
Dawa Ghizaee Barai Waja-uz-zohar
Dawa Ghizai Rai Barai Haazim
Dawa Ghura-al- Samak
Dawa Gil-e- Armani Barai Sarsaam Ghair Haqeeqe
Dawa Gil-e- Khurasaani
Dawa Gil-e-qabrasi Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa Gilo Barae Humma Murakkaba Muzmina
Dawa Gilo Barae Humma Murkkaba Muzmina
Dawa Gul Barae Sudae Khumaari
Dawa Gul Padol
Dawa Gul Tamar
Dawa Gul-e- Banafsha Turanjbeeni
Dawa Gul-e- Raihan Barae Lasa’t-ul- Aqrab
Dawa Gul-e-kaifal
Dawa Gul-e-khatmi
Dawa Gul-e-neem Bara-e- Dafi-e-safra
Dawa Gul-e-neem Bara-e- Dafi-e-safra-va Ziabetus
Dawa Gulaab Bara-e-ghashi
Dawa Gulaab Bara-e-kabid Wa Medah
Dawa Gulaab Bara-e-nafs-ud-dam
Dawa Gulaab Barae Bullat-ul- Medah
Dawa Gulaab Barae Waram-e- Medah
Dawa Gulnar
Dawa Gulnar Farsi
Dawa Gulqand
Dawa Gulqand Bara-e- Dawaar
Dawa Gulqand Bara-e- Ikhtilaaj
Dawa Haabis
Dawa Haabis-e- Dam
Dawa Haad Bara-e- Toosah
Dawa Haasha Deegar
Dawa Haazim
Dawa Haazim-wa- Mushtahi
Dawa Habb-al-mahlab
Dawa Habb-e- Balsan
Dawa Habb-ul-ghar
Dawa Habbul Qara
Dawa Habis -1
Dawa Habis-e- Ruaaf -2
Dawa Habis-e-ruaaf -3
Dawa Haiya Barae Nazoolul Maa
Dawa Hajr-e- Afriqi Deeghar
Dawa Hajr-e- Afroj Barae Samm
Dawa Hajr-e- Armani
Dawa Hajr-e- Asfanj
Dawa Hajr-ul- Khazafi Barae Qata-e- Hamal
Dawa Haleelah
Dawa Halela Bara-e- Humma Riba
Dawa Halela Bara.e. Jarb Wa Hikka
Dawa Halelah
Dawa Halilaj Asfar
Dawa Halzoon
Dawa Harq-al-naar
Dawa Hasaat-e- Masanah
Dawa Hask
Dawa Hask Deegar
Dawa Hawaam
Dawa Hilteet
Dawa Hilteet Barae Hamal
Dawa Hilteet Barai Bawaseer-ul- Anaf
Dawa Hina Barae Juzaam
Dawa Hina Bara-e- Maali Kholia
Dawa Hindba
Dawa Hindba-al-murr
Dawa Hindi Baray Tareeki Chashm
Dawa Hindi Bara.e. Behaq Wa Bars
Dawa Hindyah
Dawa Hulba Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Humas
Dawa Humma
Dawa Humma Diq
Dawa Humma-e-daerah
Dawa Humma-e-mutbeqah
Dawa Hummaaz-e-utraj
Dawa Hummaz
Dawa Hummaz-e- Utraj
Dawa Huqna7
Dawa Huqnah Barae Dubailae Rehm
Dawa Ijjas
Dawa Iklil-ul -malik
Dawa Iklil-ul -malik Deegar
Dawa Inab-us-salab
Dawa Inqelaab-e-meda
Dawa Inteshar-e-chashm
Dawa Irsa
Dawa Irsa Bara-e- Idraar-e- Tams
Dawa Irsa Bara-e- Istisqaa
Dawa Irsa Bara-e- Samoom
Dawa Irsa Bara-e- Tashannuj
Dawa Irsa Bara-e- Tashannuj Deegar
Dawa Irsa Bara-e- Waja-e- Tehaal Wa Kabid
Dawa Irsa Maslooq
Dawa Irsa Mushil
Dawa Isapgol Bara-e- Atash
Dawa Isapgol Bara-e- Qabz
Dawa Isfanakh
Dawa Ishaal Kabdi
Dawa Ishaal -e-damvi
Dawa Ishaal -e-kabidi
Dawa Ishaal-e- Balgham
Dawa Ishaal-e-atfaal
Dawa Ishaal-e-bawasiri
Dawa Ishaal-e-kabadi
Dawa Ishaal-e-kabdi
Dawa Ishaal-e-kabidi
Dawa Ishaal-e-nazli
Dawa Ishaal-e-nazli Deegar
Dawa Ishaal-ud-dam
Dawa Ishal-e- Safraawi Maqaami
Dawa Ishqeel
Dawa Ishqeel Deegar
Dawa Ishqeel Muqarreh
Dawa Ishqeel Mushauwa
Dawa Isqeel Bara-e- Hasaat-e- Masaanah
Dawa Istisqa
Dawa Istisqaa
Dawa Istisqaa -e- Ziqqi
Dawa Istisqaa -e-tabli
Dawa Istisqaa-e-lahmi
Dawa Ivvaz
Dawa Izam Ul Lisaan
Dawa Izkhir
Dawa Jaamphal
Dawa Jaaoras
Dawa Jablahnk
Dawa Jabseen Bara-e- Nazf
Dawa Jabseen Bara-e- Ruaaf
Dawa Jabseen Moharraq
Dawa Jada-e- Ratab
Dawa Jada-e- Yaabis
Dawa Jalkesar Barae Suzaak
Dawa Jameez
Dawa Jaosheer
Dawa Jaosheer Barai Surfa
Dawa Jaosheer Bara-e- Taakkul-e- Asnaan
Dawa Jaosheer Barae Amraz-e- Bareidah
Dawa Jaosheer Baraelasat-al-hasharaat
Dawa Jausheer Barae Taakkul Asnaan
Dawa Jauz Deegar
Dawa Jauz Maqloo
Dawa Jauz-e- Masal Barae Sudae Baarid
Dawa Jauzbawa Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa Jawaasa
Dawa Jazar Barri Deegar
Dawa Jazar-e- Barri
Dawa Jild-e- Deek
Dawa Jirjeer
Dawa Johar-e-baikh-e- Qinnab
Dawa Jubn-e- Ateeq
Dawa Jubn-e- Ateeq Deegar
Dawa Jubn-e- Mushauwa
Dawa Jubn-e- Ratab
Dawa Jubn-e- Tari
Dawa Juhooz-ul- Ain
Dawa Jundbedastar
Dawa Jundbedaster Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa Juntiana
Dawa Kaafoor
Dawa Kaafoori
Dawa Kaak
Dawa Kaaknaj
Dawa Kaasni Bara Humma Mutbaqa
Dawa Kaasni Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Kaat Baray Dummal
Dawa Kabaab Chini
Dawa Kababa Bara.e .shara
Dawa Kabid-ul-zaib
Dawa Kabid-ul-zeb
Dawa Kabr
Dawa Kahu
Dawa Kahu Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Kalaf
Dawa Kamafitoos
Dawa Kamila
Dawa Kandoori
Dawa Kaner
Dawa Kaner Barae Hikka
Dawa Kaner Barae Isqaat
Dawa Kaner Barae Muattish
Dawa Kaner Barae Qooba
Dawa Kaner Barea Imsaq
Dawa Kanghi Barai Bawaaseer
Dawa Kanol
Dawa Kanol Barae Isqat
Dawa Kanol Barae Zahar
Dawa Karafs
Dawa Karnab
Dawa Kasni
Dawa Kasni Barae Tap-e- Safravi
Dawa Kasni Bila Asl
Dawa Kasoos Bara-e- Nafkh-e- Shikam
Dawa Kasrat-e-luaab -2
Dawa Kasrat-e-luaab--1
Dawa Kataan Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Khaar Sarphoka Barae Qoolanj
Dawa Khaar-e- Khask Bara-e- Istehaazah
Dawa Khaar-e- Pusht
Dawa Khafqaan Haar
Dawa Khali Zaitoon Barae Asnaan
Dawa Khall
Dawa Khall Baraa-e- Harq-o- Salq
Dawa Khall Baraa-e- Harq-al-naar
Dawa Kharish Wa Daad
Dawa Khashkhaash
Dawa Khatmi Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Khayar
Dawa Khayarain
Dawa Kheyaar Shanbar
Dawa Kheyaarzah
Dawa Khirbaq Barae Amraaz-e-dandaan
Dawa Khubkalan Bara.e. Shara
Dawa Khunsa Bara-e- Idraar-e- Baul
Dawa Khunsa Bara-e- Waja-ul- Qatan
Dawa Khurma
Dawa Khushki-e-anaf
Dawa Khwaab-e- Taweel
Dawa Kibreet
Dawa Kiram-e- Shikam
Dawa Kishneez
Dawa Kodi Barae Mudir Baul
Dawa Kumasheer
Dawa Kundur
Dawa Kundur Bara-e- Nazf-ud-dam
Dawa Kundur Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Kundur Kashar
Dawa Kung
Dawa Kunj
Dawa Kunjad Bara-e- Haiz
Dawa Kurras-e- Kohiyaan
Dawa Kushtah-e-hadeed
Dawa Laajward
Dawa Laakh Barae Ghalba-e- Safra
Dawa Laakh Barae Judree
Dawa Laakh Barae Mani-e- Hamal
Dawa Laakh Barae Nafs-ud- Dam
Dawa Laakh Barae Siman-e-mufrit
Dawa Laakh Barae Taqwiyat-e- Noor
Dawa Laala Bara-e- Ikhraaj-e- Balgham
Dawa Lab Lab
Dawa Laban-e- Jameez
Dawa Laban-e- Jummaiz
Dawa Laban-e- Mirah
Dawa Laban-e- Teen
Dawa Laban-ul- Utaan
Dawa Labna
Dawa Laboob-e- Saba Barae Sudae Saudavi
Dawa Laham-e- Gurbah
Dawa Lahm-e- Bageri
Dawa Lahm-e- Bat
Dawa Lahm-e- Bazoo E Batakh
Dawa Lahm-e- Hayyah
Dawa Lahm-e- Shah Baloot
Dawa Lahm-e- Tahmeez
Dawa Lahm-e-seehi
Dawa Lahyat -ut-tees Baraa-e- Qurooh-e- Batinah
Dawa Laqwa
Dawa Lauz
Dawa Leef-e-nakhl
Dawa Lehyah-e- Toot
Dawa Lesan-ul-hamal Bara-e- Bawaaseer
Dawa Lubb-e- Baan
Dawa Luknat-e-zaban
Dawa Maa-al- Shaeer
Dawa Maa-e- Rimaad-e- Teen
Dawa Maa-ul- Laham
Dawa Maa-ul-hindba
Dawa Maa-ush- Shaeer
Dawa Maalikholia Miraaqi Wa Qabz
Dawa Maan-e- Qai
Dawa Maane-e-araq
Dawa Maane`-e- Sara`
Dawa Maani-e-araq
Dawa Maani-e-haml
Dawa Maani-e-warm
Dawa Maazu
Dawa Machichhi Barae Ain
Dawa Maghs
Dawa Maghs-e- Reehi
Dawa Maghz -e- Qurtum Mushil
Dawa Maghz Faloos Barai Sarsaam
Dawa Maghz Tukhm Kaddu
Dawa Maghz-e- Bat
Dawa Maghz-e- Battakh
Dawa Maghz-e- Bulbul
Dawa Maghz-e- Gurbah
Dawa Makh-e- Baiz Mushauwa
Dawa Man`i-e- Hamal
Dawa Mana-e- Hamal
Dawa Manane`-e- A`raq
Dawa Mane Arq
Dawa Mane Safra
Dawa Mane Takkul-e-asnaan
Dawa Mane-e- Hamal
Dawa Mane`-e-haml
Dawa Manee-e- Nawazil
Dawa Manee-e- Sayalaan
Dawa Mani-e- Fuzool-e- Masaanah
Dawa Mani-e- Suqoot-e- Hamal
Dawa Maraarah-e- Dubb
Dawa Marara-e- Dub Barae Zeeq-un- Nafs
Dawa Marwareed
Dawa Marwareed Barae Humma Riba
Dawa Marwareed Barae Judri Va Hasbah
Dawa Mastagi
Dawa Mastagi Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Mavezaj
Dawa Maweez
Dawa Maweezaj
Dawa Moadil Of Baarid
Dawa Moallid Khoon Barae Hummae Diq
Dawa Moiayan-e-hamal
Dawa Moin-e- Hamal
Dawa Mom
Dawa Mom Barae Suaal
Dawa Mom Barae Taakkul Asnaan
Dawa Momyaaee
Dawa Momyaaee Barae Khfaqaan
Dawa Momyaaee Barae Nafas-ul- Dam
Dawa Momyaaee Barae Waja-al- Halaq
Dawa Momyaaee Barae Zarba Wa Saqta
Dawa Momyaee Baraa-e- Kasr
Dawa Mooli Deegar
Dawa Mooli-e-khaam
Dawa Mosli Safaid Barai Waja-ul-kuliyah
Dawa Motaqarreh Barae Anoorisma
Dawa Moth Barai Zof-e-hazima
Dawa Mubaraki
Dawa Mubarrid Barai Sehar Yabis
Dawa Mubarrid-e-kabid
Dawa Mubri-ul-juzaam
Dawa Mudammil Qurooh
Dawa Mudammil Qurooh -1
Dawa Mudammil Qurooh -2
Dawa Muddirr-e- Tams
Dawa Mudir
Dawa Mudir Barae Ehtebaas-e- Haiz
Dawa Mudir Baul
Dawa Mudir-e Haiz
Dawa Mudir-e- Baul
Dawa Mudir-e- Baul Degar
Dawa Mudir-e- Baul Barae Shoyukh
Dawa Mudir-e-baul
Dawa Mudirr
Dawa Mudirr Haiz
Dawa Mudirr-e- Baul
Dawa Mudirr-e- Haiz
Dawa Mudirr-e- Tams
Dawa Mudirr-e-baul
Dawa Mufarreh Baarid
Dawa Mufarreh Baarid Deegar
Dawa Mufatit-e-hisaat
Dawa Mufatteh Sudad-e- Jigar
Dawa Mufattit Asnaan
Dawa Mufattit Hasaat
Dawa Mufattit-e- Hasaat
Dawa Mufattit-e- Hasaat - A
Dawa Mufattit-e- Hasaat - B
Dawa Mufattit-e- Hasaat - C
Dawa Mufattit-e- Hasaat - D
Dawa Mufattit-e- Hasaat - E
Dawa Mufattit-e- Hasaat - F
Dawa Mufattit-e- Hasaat - G
Dawa Mufattit-e- Hasaat - H
Dawa Mufattit-e- Hasaat - I
Dawa Mufattit-e- Hasaat - J
Dawa Mufattit-e- Hisaat
Dawa Mufeed Bara-e- Aqsaam-e- Surfah
Dawa Mufeed Bara-e- Usr-ul- Baul
Dawa Muhallil -e- Waram
Dawa Muhassin Laun
Dawa Muhassin-e- Laun
Dawa Muhlik-e-sha,r
Dawa Muhlik-e-sha,r Deegar
Dawa Muin-e- Hamal
Dawa Mujaffif Ratoobat-e- Medah
Dawa Mujaffif-e- Rutoobat
Dawa Mujaffif-e- Rutoobat-e- Ain
Dawa Mujaffif-e-farj
Dawa Mujarrab Bara-e- Dabba Atfaal
Dawa Mukhaddir
Dawa Mukhrij -e- Masheemah
Dawa Mukhrij Sauda
Dawa Mukhrij Zaloo
Dawa Mukhrij-e-habl-us-surrah
Dawa Mukhrj-e- Hayaat
Dawa Mulaiyin
Dawa Mulaiyin Barae Zaat-ul-janb
Dawa Mulaiyyin
Dawa Mulattif Barae Humma Muwaazibah
Dawa Mulattif Baray Humma Balghami
Dawa Mulayyin
Dawa Mulayyin-e- Sibyaan
Dawa Munaqqe
Dawa Munaqqi Bara-e- Haiza Saudawi
Dawa Munaqqi Fam-e-me,dah
Dawa Munaqqi Meda
Dawa Munaqqi-e- Balgham
Dawa Munaqqi-e- Medah
Dawa Munaqqi-e- Sadr
Dawa Munaqqi-e-badan
Dawa Munaqqi-e-kabid
Dawa Muqaee Barae Behaq Aswad
Dawa Muqaee Barae Shatr-ul- Ghib
Dawa Muqarreh
Dawa Muqawi-e- Me`dah
Dawa Muqaww-e- Badan
Dawa Muqawwe-e- Meda
Dawa Muqawwi
Dawa Muqawwi Damaagh
Dawa Muqawwi Deegar
Dawa Muqawwi Lissa
Dawa Muqawwi Me,dah
Dawa Muqawwi Medah Barae Humma Muwaazibah
Dawa Muqawwi--e- Masaanah
Dawa Muqawwi-e- Am`aa
Dawa Muqawwi-e- Baah
Dawa Muqawwi-e- Badan
Dawa Muqawwi-e- Bah
Dawa Muqawwi-e- Basar
Dawa Muqawwi-e- Jigar
Dawa Muqawwi-e- Kuliyah
Dawa Muqawwi-e- Kuliyah 1
Dawa Muqawwi-e- Medah
Dawa Muqawwi-e- Medah-wa- Mari
Dawa Muqawwi-e-baah
Dawa Muqawwi-e-bah
Dawa Muqawwi-e-dimaagh
Dawa Muqawwi-e-hafiza
Dawa Muqawwi-e-meda
Dawa Muqawwi-wa- Mushtahi
Dawa Muqee Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Muqee Barae Tap-e- Balghami
Dawa Muqee E Safra
Dawa Muqil Ahmar
Dawa Muqqawi-e- Dimaagh
Dawa Mur
Dawa Muraqqiq-e- Shar
Dawa Murattib Barae Ehtebaas-e- Haiz
Dawa Murri
Dawa Musaffi Dam Barae Judri Va Hasbah
Dawa Musakhkhin-e- Medah
Dawa Musakkin
Dawa Musakkin Barae Humma Safravi
Dawa Musakkin-e- Alam
Dawa Musakkin-e- Humma Safraawi
Dawa Musakkin-e- Suaal
Dawa Musakkin-e-atash
Dawa Musammin-e- Badan
Dawa Musawwid-e- Sha`ar
Dawa Musawwid-e- Shar
Dawa Mushil
Dawa Mushil Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Mushil -e- Akhlaat-e-ghaleezah
Dawa Mushil Balgham
Dawa Mushil Bara-e- Sauda Digar
Dawa Mushil Bara-e-kabid
Dawa Mushil Barae Dunbal
Dawa Mushil Barae Gib Ghair Khaalis
Dawa Mushil Barae Humma Murakkab
Dawa Mushil Barae Zaat-ul-janb
Dawa Mushil Deegar Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Mushil E Safra
Dawa Mushil Khafeef Barae Humma Sfraawi
Dawa Mushil Qawi Barae Humma Safravi
Dawa Mushil-e- Balgham
Dawa Mushil-e- Safra
Dawa Mushil-e- Sauda
Dawa Mushil-e-balgham
Dawa Muskir-e- Tuyoor Deegar
Dawa Musqit-e- Janeen
Dawa Mutfi Bara Humma Damwi
Dawa Mutfi Barae Humma Damvi
Dawa Mutfi-e- Atash
Dawa Muwallid Khoon Barae Hummae Diq
Dawa Muwallid Wa Musawwid-e-shar
Dawa Muwallid-e- Sheer
Dawa Muwallid-e-shar
Dawa Naafi Istirkha
Dawa Naafi Khadar
Dawa Nabaq
Dawa Nabat-e-tanbool
Dawa Namaam
Dawa Namaam Bara-e-lasa-al-zananeer
Dawa Namak
Dawa Namak Andaraani
Dawa Namak-e- Nifti
Dawa Nana
Dawa Nankhwah
Dawa Nargis
Dawa Nargis Bara-e- Musqit-e- Janeen
Dawa Narteeqas
Dawa Nashaasta
Dawa Nasreen
Dawa Natroon
Dawa Naurah
Dawa Nazla
Dawa Nazla -o-zukaam
Dawa Nazla Garm
Dawa Nazla Zukaam
Dawa Neel
Dawa Nift
Dawa Nilofer
Dawa Niqras
Dawa Nishaan-e- Aabla
Dawa Nishaasta
Dawa Nisyaan Barid Yabis
Dawa Nuskha
Dawa Nutool Brai Qoolanj
Dawa Paan
Dawa Paneer Maya-e- Khargosh
Dawa Panj Angusht Bara-e- Samoom
Dawa Pashshah
Dawa Peeh Buz
Dawa Peeh-e-murghaabi
Dawa Peela Siras Dafi-e-nazlaa
Dawa Persiaaushaan
Dawa Persiaaushaan Bara-e- Shaar
Dawa Piyaranga Barae Qalb
Dawa Piyaz Deegar
Dawa Piyaz Mushtahi
Dawa Piyaz Yarqaan
Dawa Post Darakht-e- Shajana
Dawa Post-e- Bakayan
Dawa Post-e- Jauz
Dawa Post-e-baladur Barae Muqawwi-e-bah
Dawa Qaali Asnaan
Dawa Qaali Asnaan-1
Dawa Qaanesa-e- Bat
Dawa Qaaqulah Baraae Zof Qalb
Dawa Qaaqulah Sagheer Baraae Amraaz Mukhtalifah
Dawa Qaat-e- Sailaan-e-dahan
Dawa Qabiz
Dawa Qabiz Barae Hummae Diq
Dawa Qafr-ul- Yahood Baraai Qaraaqar -e- Shikam
Dawa Qai Aawar
Dawa Qai Safravi
Dawa Qaisoom
Dawa Qala E Asnan
Dawa Qalifalmoon Baraai Farbah Badan
Dawa Qalifalmoon Baraai Tihaal
Dawa Qand Bara-e-salaabat -e -tihaal
Dawa Qantus
Dawa Qaranfal
Dawa Qaranfal Shaami
Dawa Qarha E Lesah
Dawa Qarn-al-iyyal
Dawa Qarn-ul- Iyyal
Dawa Qasa-ul-hamaar
Dawa Qastaroon Baraai Reyah
Dawa Qataf
Dawa Qataf Behri Muwallid Sheer
Dawa Qate-e- Lahme Zaayed
Dawa Qatil-e-haiyya
Dawa Qilqitar Baraa-e- Jurooh-e- Aasaab
Dawa Qina Barae Waja-ul-asnaan
Dawa Qisa-ul- Himaar Mushil Safra
Dawa Qishr Shajar-e- Buqisa
Dawa Qishr-e- Baqla
Dawa Qishr-e- Bundaq
Dawa Qishr-e- Jauz
Dawa Qishr-e- Jauz Moharraq
Dawa Qishr-e- Saafisya Bara-e- Ishaal
Dawa Qishr-e- Toot
Dawa Qoolanj
Dawa Qula
Dawa Qula Deegar
Dawa Qunburah
Dawa Qurooh-e- Amaa
Dawa Qurtum
Dawa Qust Baraae Leesarghus
Dawa Qutlub Baraae Hamal
Dawa Raal Barai Haazim
Dawa Raal Barai Suzaak
Dawa Raal Muqawwi
Dawa Raasan Barai Lasaat Ul Huwaan
Dawa Raaziyaana
Dawa Rabu
Dawa Rai Barai Ghargaraah
Dawa Rai Barai Kirm-e-shikam
Dawa Rai Barai Muqi
Dawa Ramad Reehi
Dawa Ramad Abyaz
Dawa Ramad Ahmar
Dawa Ramad Kohna
Dawa Ras Barg-e- Kishneez Barae Lasa`t-ul- Zanboor
Dawa Ras Barg-e- Siras Barae Ladghat-ul-hayyah
Dawa Raughan
Dawa Raus-ul- Himaar
Dawa Razianaj
Dawa Reeg-e-gurda
Dawa Reeq-e- Insaan
Dawa Reewaaj
Dawa Resha-e-beekh-e-ghaar
Dawa Rewand Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Rewand Bara.e. Usr-ut- Tams
Dawa Rimaad-e- Aas
Dawa Rimaad-e- Asfanj
Dawa Rimaad-e- Bardi
Dawa Rimaad-e- Lahmi
Dawa Rimaad-e- Raas-e- Arnab
Dawa Rimaad-e- Saum
Dawa Rimaad-e- Saum Deegar
Dawa Riya-e- Salab
Dawa Rutoobat-e- Bashaam Barae Mani-e- Arq
Dawa Saafisya
Dawa Saafisya Barae Faalij
Dawa Saboos-e-gandum Barai Takmeed
Dawa Safarjal Barae Qai
Dawa Safedi-e- Baizah Barae Qurooh-e- Amaa
Dawa Safra-e- Baiz
Dawa Safra-e- Baiz-e- Sulhafaat
Dawa Sag Gazeeda
Dawa Sahooj-e- Jild
Dawa Sajeer Qabiz
Dawa Sakbeenaj
Dawa Sakbeenaj Barae Buroodat Maqad
Dawa Sakbeenaj Barae Qoolanj
Dawa Sakbeenaj Deegar
Dawa Salaaras Barae Mani-e- Hamal
Dawa Salab Mohallil
Dawa Salaj
Dawa Salakh Ul Hayyah Barae Juzaam
Dawa Salaq Deegar
Dawa Saleekha
Dawa Saleekhah Baraae Khuraje Sadr
Dawa Salikha Bara.e. Usr-e- Wilaadat
Dawa Samagh Arbi Barae Qarha-e-riyah
Dawa Samagh Butm Barai Medah
Dawa Samagh Saafisya
Dawa Samagh Shahtoot
Dawa Samagh-e- Jaosheer
Dawa Samagh-e- Jauz Roomi
Dawa Samagh-e- Sudab Barae Qoolanj
Dawa Samagh-e- Tannub
Dawa Saman Brae Waram-e- Hanjarah
Dawa Samandarphal Barae Bao Gola
Dawa Samandarphal Barae Dama
Dawa Samandarphal Barae Deedaan
Dawa Samandarphal Barae Humma
Dawa Samandarphal Barae Istahaaza
Dawa Samandarphal Barae Qabz
Dawa Samandarphal Daf-e- Safra
Dawa Samar Bed
Dawa Samar-e- Aas
Dawa Samar-e- Bakayan
Dawa Samar-e- Baloot
Dawa Samar-e- Bandaal Maai
Dawa Samar-e- Bashaam
Dawa Samar-e- Jaosheer
Dawa Samar-e- Khaam Zaitoon Barae Qooba
Dawa Sana-e-makki Bara-e- Maali Kholia
Dawa Sanbadah
Dawa Sandaroos
Dawa Sandaroos Barae Sheqaq-e- Dast
Dawa Sandaroos Barae Waja-ul-asnaan
Dawa Sang Masana
Dawa Sankhaholi Barae Suaal Wa Zeeq-un- Nafas
Dawa Sankhya Barae Bawaseer
Dawa Sanobar Baraa-e- Harq-o- Salq
Dawa Sanobar Baraa-e - Harq-al-naar
Dawa Sanobar Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Sanoobar
Dawa Saqmonia
Dawa Saqmonia Barae Deedan Amaa
Dawa Saqmoonia
Dawa Saqoolooqandaryoon
Dawa Sara
Dawa Saranchi Barae Waja-ul- Mafasil
Dawa Saresham-e-maahi Barae Nafsuddam
Dawa Sarhanchi Barae Kasr-e-izam
Dawa Sarkhas Barae Hayyat
Dawa Sarkhas Deegar
Dawa Sarkhas Mulayyen
Dawa Sarmaq
Dawa Sartaan Khashkhashii
Dawa Sartaani Barai Aqrab Gazeedah
Dawa Satawar Barae Tauleed-e- Mani
Dawa Satroonioon
Dawa Satroonioon Barae Waram-e- Tihaal
Dawa Satt-e-qinnab Barai Waja-ur-riyah
Dawa Saum
Dawa Saum Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa Saum Deegar
Dawa Saum Faad-e- Zahar
Dawa Saum Mulziq
Dawa Saum Muwallid-e- Mani
Dawa Seemaab Bara-e- Ieelaaus
Dawa Seemaab Bara-e- Qummal
Dawa Seemaab Bara-e- Qummal-1
Dawa Seemaab Bara-e- Qummal-2
Dawa Shaadnaj Deegar
Dawa Shaahtra Barae Humma Damvi
Dawa Shaakh-e- Bandaal Maai
Dawa Shaakh-e-banda Barai Suzak
Dawa Shagoof-e- Karm
Dawa Shagoofa-e-turanj
Dawa Shahasfaram Bara-e- Ishaal
Dawa Shahatraj Barae Waja-e-asnaan
Dawa Shahm-e- Bat
Dawa Shahtoot
Dawa Shahtoot Shami
Dawa Shakar Kuhna Deegar
Dawa Shakari Barae Qoolanj
Dawa Shamoom Rai Barai Sura
Dawa Shanjar Barae Maar Gazeedgi
Dawa Shaqaiq-ul- Namaan Bara-e- Sehar
Dawa Sheer-e- Buz
Dawa Sheer-e- Khuffaash Waali
Dawa Sheer-e-injeer
Dawa Sheqaq-e-lab -1
Dawa Sheqaq-e-lab -2
Dawa Shibt Bara-e- Qurooh Miqa`d
Dawa Shibt Bara-e-wajaul Kabid
Dawa Shibt Mufattit-e-hisaat
Dawa Shiqaaq-e- Jild
Dawa Shooneez Barae Waja-ul- Asnaan
Dawa Sibr
Dawa Sibr Bara.e .jarb Wa Hikka
Dawa Sibr Barae Irq Madani
Dawa Sikanjabeen
Dawa Sikanjbeen Bara-e- Dawaar
Dawa Sikanjbeen Bara-e- Humma Riba
Dawa Siraaj-al- Qutrub
Dawa Siras Bara-e- Khanazeer
Dawa Sisaali Deegar
Dawa Sosan Abyaz Baraa-e- Harq
Dawa Suaal
Dawa Sual Balghami
Dawa Sual -2
Dawa Sual 3
Dawa Sual Va Asthma-1
Dawa Subaat
Dawa Suda
Dawa Suda Baarid
Dawa Suda-e-balghami
Dawa Suda-e-nazli
Dawa Suda-e-safrawi
Dawa Suda-e-saudaavi
Dawa Sudaab Barae Amraaz-e- Sadr
Dawa Sudaab Deegar
Dawa Sudad -ul- Kabid
Dawa Sunbuli
Dawa Sura
Dawa Suranjaan Deegar
Dawa Surfa
Dawa Taaleesfar Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa Taaoos-e- Zahraj
Dawa Tabreed Barae Humma Soonokhas
Dawa Tabreed Barae Humma Safraawi
Dawa Tabreed Barae Humma Soonokhas
Dawa Tabreed Deegar Barae Tape Safravi
Dawa Tafaha
Dawa Taghreeq-e- Rass Barai Subaat Bukhari
Dawa Tamar Baraa-e- Kasr-e- Azm
Dawa Tamar Hindi
Dawa Tamar Hindi Barae Tap-e- Safravi
Dawa Tamar-e- Hindi
Dawa Tambaaku
Dawa Tambaku Barae Qalb
Dawa Tambol
Dawa Tandu
Dawa Tannub
Dawa Tap-e-balghami
Dawa Tap-e-kohna
Dawa Tarbooz Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Tarkhashqoon
Dawa Tarkhashqooq
Dawa Taroor
Dawa Taskeen Barae Tap-e- Safraawi
Dawa Tayyoon
Dawa Teen Barae Waja-ul-asnaan
Dawa Teen-e- Fujj
Dawa Teewaj-e-khatai
Dawa Tiryaq-e- Seemab
Dawa Toobaal
Dawa Toot Mushil
Dawa Toot-e- Haamiz
Dawa Tootiya
Dawa Tudri
Dawa Tuffaah
Dawa Tuffaah Deegar
Dawa Tuffaah Mushauwa
Dawa Tuffaah Mushauwa Deegar
Dawa Tukhm Panj Angusht
Dawa Tukhm Gagar
Dawa Tukhm Panwad Mudir
Dawa Tukhm Tumba
Dawa Tukhm Turanj
Dawa Tukhm Turb
Dawa Tukhm Wa Beekh Machichhi
Dawa Tukhm-e- Antlees
Dawa Tukhm-e- Bantaflun
Dawa Tukhm-e- Dhatura Barae Taqwiyat-e- Bah
Dawa Tukhm-e- Irsa
Dawa Tukhm-e- Papita Bara-e Larza
Dawa Tukhm-e- Surbaali
Dawa Tukhm-e-kashim Roomi
Dawa Turanj
Dawa Turanj Zanjabeeli
Dawa Turanjabeen
Dawa Turanjabeen 2
Dawa Turanjabeen 3
Dawa Turanjbeen
Dawa Turb
Dawa Turb Barae Khunnaq
Dawa Turb Muqee
Dawa Turb Muqi
Dawa Turbud
Dawa Turbud Deegar
Dawa Turbud Mushil
Dawa Turmus
Dawa Turmus Deegar
Dawa Turmus Talkh
Dawa Turshi Turanj Barai Maali Kholia
Dawa Unnab
Dawa Unsul
Dawa Uqhowaan
Dawa Uqhowaan Bara-e- Idraar
Dawa Uqhowaan Bara-e- Rabw
Dawa Uqhowaan Munawwim
Dawa Usaara-e- Hindba
Dawa Usaara-e- Sarkhas
Dawa Usaara-e-afsanteen
Dawa Ush- Shaeer Barai Sehar Yabis
Dawa Ushaq
Dawa Ushaq Faad-e- Zehar
Dawa Ushnah
Dawa Ushnan Bara-e- Usr-e- Baul
Dawa Ushnan Deegar
Dawa Ushnan Mudirr-e- Tams
Dawa Ushnan Mushil
Dawa Ushnan Samm-e- Qaatil
Dawa Ushq Barae Irqun Nasaa
Dawa Ushr Deegar
Dawa Usqooluqandariyoon
Dawa Usr-e- Baul
Dawa Ustraak
Dawa Ut Turbud
Dawa Utaas
Dawa Utraj
Dawa Utraj Bara E Ruaaf
Dawa Utraj Bara-e- Bawaaseer
Dawa Uzn-ul- Faar
Dawa Varshaan
Dawa Waja-al- Kabid
Dawa Waja-ul- Asnaan
Dawa Waja-ul- Batn
Dawa Waja-ul-asnaan
Dawa Waja-ul-qalb Baadi
Dawa Waja-ul-uzn
Dawa Waja-uz-zohar
Dawa Waram-e- Kabid
Dawa Waram-e-kabid
Dawa Waram-e-kabid Jaasi Baarid
Dawa Waram-e-sulb Kabid
Dawa Waraq-e- Tannub
Dawa Waraq-e- Teen
Dawa Waraq-e- Teen Ratab
Dawa Waraq-e- Teen Yaabis
Dawa Waraq-ul- Aas
Dawa Ward
Dawa Warl (goh)
Dawa Warm-e-luhaat
Dawa Warm.e . Luhaat
Dawa Waskh Heetaan-ul-sara
Dawa Waskh-e- Gosh
Dawa Waskh-ul- Hammam
Dawa Waskh-ul- Musarayeen
Dawa Wazagh Barae Waja -e- Asnaan
Dawa Yabrooj
Dawa Yabrooj Barae Sahar
Dawa Yanboot Baraa-e- Harq-o- Salq
Dawa Yanboot Barae Taakkul Asnaan
Dawa Yaraqaan
Dawa Yaraqaan-e-aswad
Dawa Yaraqaan-e-buhraani
Dawa Yaraqaan-e-suddi
Dawa Zaaj Ahmar Barae Taharruk-e-asnaan
Dawa Zabad Barae Suaal Muzmin
Dawa Zafraan Barae Usr-e- Waladat
Dawa Zafran
Dawa Zahar Mohra
Dawa Zahar Mohra Arq-e-bed Mushk Wali
Dawa Zahar Mohra Arq-e-gulab Wali
Dawa Zahra Buz Bara-e- Warm-e-lauztain
Dawa Zahra-e- Baashah
Dawa Zahraj-e-gao
Dawa Zaitoon Mushil
Dawa Zangaar
Dawa Zaras
Dawa Zarawand Mudahraj Airsa Wali
Dawa Zarawand Mudahraj Barae Dafi`-e- Ta`affun
Dawa Zarneekh Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa Zatujanab
Dawa Zatuljanab
Dawa Zeeq-un-nafas Barae Masloolin
Dawa Zeerah Safaid Barae Zof-e-ishtaha
Dawa Zeerah Siyah
Dawa Zeerah-e-safaid
Dawa Ziabetas
Dawa Ziabetus
Dawa Zibl-ul- Hamaam Barae Suda
Dawa Zibl-ul- Hamaam Khaas
Dawa Zibl-us- Sibyan
Dawa Zubda-e- Booraq
Dawa Zubl-e- Insaan
Dawa Zufa
Dawa- Aftimoon Bara-e- Taqviyat-e- Bah
Dawa- Bara-e- Da- Us - Salab
Dawa- Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa- Bara-e- Sadar
Dawa- Baraa-e- Surfa Wa Zeeq-un- Nafas-1
Dawa- Baraa-e- Zeeq-un- Nafas
Dawa- Baraa-e- Zeeq-un- Nafas-1
Dawa- Barae -zulmat-e-basar
Dawa- Brae Aablah-e-chashm
Dawa- E- Sankhaholi
Dawa- Haazim
Dawa- Harshaf Mudir
Dawa- Hindi Bara.e .behaq Wa Bars
Dawa- Inqelaab-e-meda
Dawa- Laham-e- Gurbah Muqaami
Dawa- Munaqqi-e- Medah
Dawa- Piyaz Bara-e- Lasa`at-e- Aqrab
Dawa- Seep Barae Sara
Dawa- Ul- Misk Baarid Deegar
Dawa--e- Hasbah
Dawa-al- Dood-al- Ahmar
Dawa-al- Kaahin
Dawa-al- Saqta
Dawa-al-misk Garm Deegar
Dawa-baqla
Dawa-bara-e- Ikhraj-e- Iron
Dawa-bara-e-mohallil-warm
Dawa-barah-e-zof-e-bah
Dawa-barai Zof-e-medah
Dawa-barai-muteel-e-shaar
Dawa-brae-muqawwi
Dawa-e - Aspaghol Bara-e- Shar
Dawa-e - Ghezaaee
Dawa-e - Khabs-ul- Hadeed
Dawa-e - Maahudana
Dawa-e - Mushil-e- Safra
Dawa-e -kuzaaz
Dawa-e -musakkin Barae Haraq
Dawa-e Adas
Dawa-e Baqla Yamaani
Dawa-e Bara-e- Ghashi
Dawa-e Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e Haabis
Dawa-e Luaab-e- Saaim
Dawa-e Maalikholia
Dawa-e Misk Bara-e- Ghashi
Dawa-e Muhazzil
Dawa-e Muqawwi-e- Baah
Dawa-e Musammin
Dawa-e Mushil
Dawa-e Qassa-al- Himaar
Dawa-e Qula -e-safed
Dawa-e Sheer-e- Buz
Dawa-e Shora Bara-e- Ihtibaas-e- Baul
Dawa-e Tannoob Dafe Warmekabid
Dawa-e Tasmeen
Dawa-e- Aak6
Dawa-e- Afiyoon
Dawa-e- Ajeeb
Dawa-e- Arastaraatees
Dawa-e- Baartang Barae Waja-ul- Asnaan
Dawa-e- Bachh Barae Sumoom
Dawa-e- Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Barae Sharaa
Dawa-e- Ghaasil
Dawa-e- Ghaasil-e- Meda
Dawa-e- Iqleemiya
Dawa-e- Irtkaan Modammil
Dawa-e- Irtkaan Mufattit
Dawa-e- Ishaal
Dawa-e- Israar Bara-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa-e- Israr Muhallil
Dawa-e- Kasni
Dawa-e- Kateera Barae Inqita-al-saut
Dawa-e- Kundur
Dawa-e- Mizmaar-ur- Raaee
Dawa-e- Mudirr-e- Baul Wa Tams
Dawa-e- Mufattit Wa Mudir
Dawa-e- Mulattif-e- Akhlaat
Dawa-e- Munaqqi
Dawa-e- Munaqqi-e- Sauda
Dawa-e- Munawwim
Dawa-e- Muqawwi-e- Meda
Dawa-e- Muqee
Dawa-e- Musakhkhin
Dawa-e- Mushil
Dawa-e- Mushil-e- Balgham
Dawa-e- Mushil-e- Safra
Dawa-e- Mushtahi
Dawa-e- Naushadar Barae Salabat-e- Tihaal
Dawa-e- Nazla
Dawa-e- Paneer Maya-e- Aahoo
Dawa-e- Paneer Maya-e- Bhains
Dawa-e- Paneer Maya-e- Buz
Dawa-e- Paneer Maya-e- Madyaan
Dawa-e- Paneer Maya-e- Neelgaae
Dawa-e- Pilkhan
Dawa-e- Qaisoom
Dawa-e- Qati-e- Baah
Dawa-e- Rabw
Dawa-e- Raus-ul-himaar Barae Ruaaf
Dawa-e- Sadr
Dawa-e- Sehar
Dawa-e- Suhaga Baraye Waram-e- Tihaal
Dawa-e- Waja-ul- Mafaasil Haar
Dawa-e- Zafran Barae Inqita-al-saut
Dawa-e- Zift
Dawa-e- Zusantaria
Dawa-e- -barwaaq Bara-e- Tihaal
Dawa-e- A,sha
Dawa-e- Aabla
Dawa-e- Aabnoos
Dawa-e- Aabzan
Dawa-e- Aagyoo
Dawa-e- Aahak Bara-e- Jarb Wa Hikka
Dawa-e- Aak
Dawa-e- Aak Bara-e- Hazim
Dawa-e- Aak Bara-e- Mohallil-e- Waram
Dawa-e- Aak Bara-e- Qulaa
Dawa-e- Aak Bara-e- Waja-ul Asnaan
Dawa-e- Aak Bara-e- Waja-ul Mafasil
Dawa-e- Aak Bara-e- Waja-ul- Dandan
Dawa-e- Aak1
Dawa-e- Aak2
Dawa-e- Aak3
Dawa-e- Aak4
Dawa-e- Aak5
Dawa-e- Aak7
Dawa-e- Aak8
Dawa-e- Aakashbel Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Aakhar
Dawa-e- Aakhar Bara-e- Baah
Dawa-e- Aakhar Baraae Hummaa-e- Diq
Dawa-e- Aakhar Baraae Suda
Dawa-e- Aakilat-ul- Izaam
Dawa-e- Aaloo
Dawa-e- Aaloo Bukhaara
Dawa-e- Aam
Dawa-e- Aam Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Aam1
Dawa-e- Aam3
Dawa-e- Aamla
Dawa-e- Aamlaj
Dawa-e- Aapta
Dawa-e- Aaqarqarha
Dawa-e- Aas
Dawa-e- Aas Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa-e- Aas Mushil
Dawa-e- Aasaabi
Dawa-e- Aash-e- Jau
Dawa-e- Aatishak
Dawa-e- Aatishak Deegar
Dawa-e- Aatishak Degar
Dawa-e- Aazad Darakht
Dawa-e- Aazad Darakht Barae Humma Balghami
Dawa-e- Aazad Darakht Barae Sudda-e- Sar
Dawa-e- Abaabeel
Dawa-e- Abaagheeran
Dawa-e- Abhal
Dawa-e- Abhal Mudir
Dawa-e- Abrak
Dawa-e- Abranj
Dawa-e- Abresham Mufarreh
Dawa-e- Abulufiyus
Dawa-e- Abuqaanis Barae Istisqa
Dawa-e- Abyaz
Dawa-e- Adas
Dawa-e- Adrak
Dawa-e- Adrak Namak Wala
Dawa-e- Adrak1
Dawa-e- Afas
Dawa-e- Afis
Dawa-e- Afisamoon
Dawa-e- Afiun
Dawa-e- Afiyoon Bara-e- Waja-ul- Qoolanj
Dawa-e- Afiyun
Dawa-e- Afiyun Bara-e- Sehar
Dawa-e- Afs
Dawa-e- Afsanteen
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Deedaan
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Deedaan-e- Batn
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Ikhtinaaq
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Nafakh Wa Waja-ul- Meda
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Sharaa
Dawa-e- Afsanteen Bara-e- Yarqaan
Dawa-e- Aftimoon
Dawa-e- Aftimoon Bara-e- Mukhrij-e- Balgham
Dawa-e- Aftimoon Bara-e- Warm-e- Kuliyah Sulb
Dawa-e- Aftimoon Barae Junoon
Dawa-e- Aftimoon Barae Suda
Dawa-e- Aftimoon Munaqqi-e- Balgham
Dawa-e- Aftimoon Mushil
Dawa-e- Aftimoon1
Dawa-e- Aftimoon2
Dawa-e- Aftimoon3
Dawa-e- Aftimoon4
Dawa-e- Afyoon
Dawa-e- Afyun Bara-e- Warm-e- Maqad
Dawa-e- Afyun Musakkin
Dawa-e- Agar
Dawa-e- Agar Bara-e- Qalb
Dawa-e- Agastya
Dawa-e- Aghaareeqoon
Dawa-e- Aghaareeqoon Jalinoosi
Dawa-e- Aghrateen Barae Tahlil-e- Auram
Dawa-e- Ahmar
Dawa-e- Ain
Dawa-e- Ajeeb Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Ajeeb Brae Maghas
Dawa-e- Ajeeb[kushta-e-murakkab]
Dawa-e- Ajfaan
Dawa-e- Ajmod
Dawa-e- Ajwain
Dawa-e- Ajwain1
Dawa-e- Akar-e- Zait
Dawa-e- Akhar
Dawa-e- Akhrot
Dawa-e- Akhrot Bara-e- Waja-ul- Warik
Dawa-e- Akhrot Bataur Tiryaak
Dawa-e- Akit Makit
Dawa-e- Aklil-ul- Jabal
Dawa-e- Aklil-ul- Malik3
Dawa-e- Akna
Dawa-e- Aksaar
Dawa-e- Aksaar 1
Dawa-e- Alaq
Dawa-e- Alaq Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Aloobaloo
Dawa-e- Alsi
Dawa-e- Alsi 1
Dawa-e- Alwi Khan
Dawa-e- Amaa
Dawa-e- Amaareetun
Dawa-e- Amaltas
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Iltehaab-e- Lissan
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Mukhrij-e- Balgham
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Mukhrij-e- Safra
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Mukhrij-e- Sauda
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Yarqaan
Dawa-e- Amaltas Bara-e- Zaheer Kazib
Dawa-e- Amareetan
Dawa-e- Amber
Dawa-e- Amber Baarees
Dawa-e- Amla
Dawa-e- Amla Bara-e- Mirgi
Dawa-e- Amla Bara-e- Qai
Dawa-e- Amla Bara-e- Sailan-ur- Reham
Dawa-e- Amla Bara-e- Waja-e- Safravi
Dawa-e- Amla Barae Faalij
Dawa-e- Amla Barae Ishaal-e- Atfaal
Dawa-e- Amla Barai Maali Kholia
Dawa-e- Amla2
Dawa-e- Amrood Bara-e- Sual
Dawa-e- Anaafeh Bara-e- Jamood-ud- Dam
Dawa-e- Anaafeh Bara-e- Nazf-ud- Dam
Dawa-e- Anaghaalis
Dawa-e- Anaghaalis Bara-e- Tanqi-e- Dimaagh
Dawa-e- Anaghalis
Dawa-e- Anant Mol
Dawa-e- Anant Mol Barae Busoor-e- Ain
Dawa-e- Anant Mol Barae Qai
Dawa-e- Anant Mol Barae Qulaa-e-dehan
Dawa-e- Anar
Dawa-e- Anar Daana
Dawa-e- Anar Maikhush Barai Amraaz Maashraa
Dawa-e- Anarain Barae Sudae Damvi
Dawa-e- Anbar Barae Dafi Sam
Dawa-e- Anbar Barae Zof-e- Baah
Dawa-e- Aneesoon
Dawa-e- Aneesoon Bara-e- Izdiyad-e- Laban
Dawa-e- Aneesoon Bara-e- Sill-e- Muzmin
Dawa-e- Aneesoon Bara-e- Sudud
Dawa-e- Anfeha-e- Khargosh
Dawa-e- Angoori
Dawa-e- Angoori Deegar
Dawa-e- Anisoon
Dawa-e- Anjara
Dawa-e- Anjara Areebasiyus Wali
Dawa-e- Anjara Bara-e- Idrar-e- Tams
Dawa-e- Anjara Bara-e- Nutoo-e-raham
Dawa-e- Anjara Bara-e- Rua’af
Dawa-e- Anjara Bara-e- Tahrik-e- Bah
Dawa-e- Anjarah
Dawa-e- Anjeer
Dawa-e- Anjeer Bara-e- Qoolanj-e- Reehi
Dawa-e- Anjeer Deegar
Dawa-e- Anjodaan
Dawa-e- Anjodaan Mushtahi
Dawa-e- Anjora Jalinoos Wali
Dawa-e- Anjorah
Dawa-e- Anjudaan
Dawa-e- Anjurah
Dawa-e- Anjurah Barae Sudda-e-anf
Dawa-e- Anjurah Barae Taqwiat-e- Baah
Dawa-e- Anqood
Dawa-e- Ansal Biriyan
Dawa-e- Anzaroot
Dawa-e- Anzaroot Mushil
Dawa-e- Aqaaqia
Dawa-e- Aqaaqia Barae Harq
Dawa-e- Aqaaqia Muhallil
Dawa-e- Aqaqia
Dawa-e- Aqaqia Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Aqarqarha
Dawa-e- Aqarqarha Barae Waja-al-asnaan
Dawa-e- Aqhawan
Dawa-e- Arad-e- Karsana
Dawa-e- Aran
Dawa-e- Arand
Dawa-e- Arand Bara-e- Sumoom
Dawa-e- Arar
Dawa-e- Arar Barae Sara
Dawa-e- Arjun
Dawa-e- Armaal
Dawa-e- Armaneen
Dawa-e- Armani
Dawa-e- Arnab
Dawa-e- Arnab Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Arnab Bara-e- Daa-us-sa’alab
Dawa-e- Arnab Barri
Dawa-e- Arnab Barri Bara-e- Daa-us- Saalab
Dawa-e- Aroosa
Dawa-e- Aroosa Mushtahi
Dawa-e- Arq-e- Muntin
Dawa-e- Artaneesa
Dawa-e- Artaneesha
Dawa-e- Aruz
Dawa-e- Aruz Qabiz
Dawa-e- Aruzz
Dawa-e- Asa-al-raee
Dawa-e- Asaaroon
Dawa-e- Asal Khaas
Dawa-e- Asal-e- Aleeq
Dawa-e- Asal-e- Fawaniya
Dawa-e- Asal-e- Kurras
Dawa-e- Asal-e- Lisaanul Jamal
Dawa-e- Asal-e- Mauz
Dawa-e- Asaneqoon
Dawa-e- Asapghoal
Dawa-e- Asaphgol
Dawa-e- Asaroon
Dawa-e- Asarun
Dawa-e- Asarun1
Dawa-e- Asarun2
Dawa-e- Asarun3
Dawa-e- Asband
Dawa-e- Asband Bara-e- Shaqeeqa
Dawa-e- Aseer-e- Baan
Dawa-e- Asfaar
Dawa-e- Asfanakh
Dawa-e- Asfanakh Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Asfanj
Dawa-e- Asfanj Taazah
Dawa-e- Asfeedaaj
Dawa-e- Asfeedaj
Dawa-e- Asfeedaj Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Asfeedaj Bara-e- Nasoor-e- Maqad
Dawa-e- Asfiyush
Dawa-e- Asgand Mujarrab
Dawa-e- Asgandh
Dawa-e- Asgandh2
Dawa-e- Ashqa Bara-e- Laqwa
Dawa-e- Ashqaal Bara-e- Maghs
Dawa-e- Asinoob
Dawa-e- Asl
Dawa-e- Asl Barae Nuqsan-e- Lesah
Dawa-e- Asl-e Qasab
Dawa-e- Asl-e- Izkhir
Dawa-e- Asl-e- Khunsa
Dawa-e- Asl-e- Lauf
Dawa-e- Asl-e- Lauf-2
Dawa-e- Asl/shahad
Dawa-e- Asnaan
Dawa-e- Aspaghol
Dawa-e- Aspaghol Qaabiz
Dawa-e- Aspaghole
Dawa-e- Aspaghole Barae Sarsaam Damvi-wa- Safaravi
Dawa-e- Aspand Baraye Dard-e- Tihaal
Dawa-e- Aspast
Dawa-e- Asqaleedas
Dawa-e- Asqanqoor
Dawa-e- Asrooza
Dawa-e- Astar Bara-e- Irqun Nisa
Dawa-e- Asul
Dawa-e- Atash
Dawa-e- Atees
Dawa-e- Atees Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Atoos
Dawa-e- Atratiqus
Dawa-e- Atrilal
Dawa-e- Atrilal Bara-e- Bars
Dawa-e- Atrilal Bara-e- Musqit-e- Janeen
Dawa-e- Atriyah
Dawa-e- Ausaj
Dawa-e- Ayaarij
Dawa-e- Ayaarij Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Ayaarij Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Azaam
Dawa-e- Azad Darakht
Dawa-e- Azaraqi
Dawa-e- Azfaar-al- Teeb
Dawa-e- Azfar-ul- Teeb
Dawa-e- Azzatul Kalb
Dawa-e- Baabchi Bara-e- Bars
Dawa-e- Baabchi Bara-e- Dama
Dawa-e- Baabchi Bara-e- Taqviyat-e- Bah
Dawa-e- Baaboonah
Dawa-e- Baaboonah Bara-e- Humma
Dawa-e- Baaboonah Bara-e- Tanqia Sadr
Dawa-e- Baaboonah Gao Bara-e- Isqaat
Dawa-e- Baaboonah Gao Bara-e- Tanqia Balgham
Dawa-e- Baaboonah Gao Bara-e- Waja -ul- Masana
Dawa-e- Baad Aaward
Dawa-e- Baad Aaward Bara-e- Tashannuj
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Fasad-e-azlaat
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Humma Wa Istisqa
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Idraar-e- Baul Wa Haiz
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Nafs-ul-dam
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Sammiyat-e- Aqrab Wa Haiya
Dawa-e- Baadaaward Bara-e- Tashannuj
Dawa-e- Baadam Bara-e- Qulaa
Dawa-e- Baadam Sheerin Bara-e- Asnaan
Dawa-e- Baadam Sheerin Bara-e- Sage Diwana
Dawa-e- Baadam Sheerin Bara-e- Tanqia Jigar Wa Tihal
Dawa-e- Baadam Sheerin Bara-e- Taqwiyat-e-badan
Dawa-e- Baadi
Dawa-e- Baadiyaan
Dawa-e- Baadrooj
Dawa-e- Baadrooj Bara-e- Suzaak
Dawa-e- Baah
Dawa-e- Baajrah Bara-e- Nazla
Dawa-e- Baalchar Barae Amraaz-e- Aasaab
Dawa-e- Baalchar Barae Bawaseer
Dawa-e- Baalchar Barae Ehtebaas-e-tams
Dawa-e- Baalchar Barae Taqviyat-e- Bah
Dawa-e- Baalchhar Barae Istirkha
Dawa-e- Baalchhar Barae Sozish-e- Amaa Wa Istishqa
Dawa-e- Baalchhar Barae Yarqan
Dawa-e- Baalchhar Mutaiyab Dahan
Dawa-e- Baam
Dawa-e- Baamni Barae Humma-e-riba
Dawa-e- Baamni Barae Jhaeen
Dawa-e- Baamni Barae Saar
Dawa-e- Baamni Barae Sabal
Dawa-e- Baamni Barae Taqviyat Basar
Dawa-e- Baamni Barae Taqviyat-e- Bah
Dawa-e- Baan
Dawa-e- Baan Barae Dafe Sudad
Dawa-e- Baans
Dawa-e- Baans Barae Ishaal
Dawa-e- Baans Barae Wiladat
Dawa-e- Baaqla Barae Humma-e- Maghz
Dawa-e- Baaqla Shaami
Dawa-e- Baaqli
Dawa-e- Baaqli Bara-e Ishaal-e- Muzmin
Dawa-e- Baaqli Bara-e Nazf-ud- Dam
Dawa-e- Baaqli Bara-e- Damameel
Dawa-e- Baaqli Bara-e- Fasookh
Dawa-e- Baaqli Bara-e- Niqris
Dawa-e- Baartang
Dawa-e- Baartang Barae Mane Khumaar
Dawa-e- Baartang Barae Qurooh-e- Amaa Wa Ishaal -e- Safraavi
Dawa-e- Baartang Barae Taqviyat-e- Baah
Dawa-e- Baartang Qabiz
Dawa-e- Baarzad
Dawa-e- Baarzad Barae Inqita-al-saut
Dawa-e- Baasaleeqoon
Dawa-e- Baazinjaan
Dawa-e- Baazrooj
Dawa-e- Babchi Bara-e- Bars
Dawa-e- Bablus
Dawa-e- Baboona Bara-e- Hasaat-e- Kuliyah Wa Masaanah
Dawa-e- Baboona Bara-e- Qulaa
Dawa-e- Babul
Dawa-e- Babuna
Dawa-e- Babuna Barae Sudae Baarid
Dawa-e- Bachnaak Bara-e- Humma-e- Muzmin
Dawa-e- Badaam Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Badaam Sheerin Bara-e- Qurooh-e- Amaa Wa Masana
Dawa-e- Badaam Talkh
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Amraaz-e-jigar
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Qai Wa Ishaal
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Qoolanj
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Sage Deewana
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Sudaa Wa Suaal
Dawa-e- Badaam Talkh Barae Taqviyat-e- Meda
Dawa-e- Badam Barai Sehar Yabis
Dawa-e- Badam Talkh
Dawa-e- Badiyan Barai Subaat Bukhari
Dawa-e- Badranjboya
Dawa-e- Bahaar
Dawa-e- Baharangi
Dawa-e- Bahera
Dawa-e- Baikal
Dawa-e- Baikh-e- Danti Barae Jalander
Dawa-e- Baiz
Dawa-e- Baiz Bara-e- Me`dah
Dawa-e- Baiza
Dawa-e- Baiza-e- Murgh
Dawa-e- Bajradanti
Dawa-e- Bakayin
Dawa-e- Bakhoor Maryam
Dawa-e- Bakhoor-e- Maryam
Dawa-e- Bakhoor-e- Maryam Khaas
Dawa-e- Bakhoor-e-maryam
Dawa-e- Bakhoorul Akraad
Dawa-e- Bakhoorul Akraad Barae Arq-e-muntin
Dawa-e- Bakhoorul Akraad Barae Faalij
Dawa-e- Bakhoorul Akraad Barae Usr -e- Baul
Dawa-e- Bakhoorul Akraad Barae Waram -e- Tihaal
Dawa-e- Bakhur-e- Maryam
Dawa-e- Balah
Dawa-e- Balaila
Dawa-e- Balboos
Dawa-e- Baloot
Dawa-e- Balsan
Dawa-e- Ban
Dawa-e- Ban Mushil
Dawa-e- Banafsaj
Dawa-e- Banafsha
Dawa-e- Banafsha Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Banafsha Barae Gurda
Dawa-e- Banafsha Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Banafsha Mushil
Dawa-e- Banafshaj
Dawa-e- Banchitki Muqaami
Dawa-e- Band Kushaad
Dawa-e- Banda
Dawa-e- Bandaal Barae Ikhraaj-e- Janeen
Dawa-e- Banj
Dawa-e- Banj Bara-e- Nazla Wo Suaal
Dawa-e- Banjh Kakoda Barae Ghashi
Dawa-e- Banjh Kakoda Barae Hissat
Dawa-e- Banjh Kakoda Barae Suaal-e- Yaabis
Dawa-e- Banjh Kakoda Barae Waram
Dawa-e- Banqah / Beqiyah
Dawa-e- Bansa Barae Aatishak
Dawa-e- Bansa Barae Dafe Samoom
Dawa-e- Bansa Barae Tashaqquq-e-talwa
Dawa-e- Bansa Barae Waram
Dawa-e- Bansa Barae Zukam
Dawa-e- Bantaflun
Dawa-e- Bantooma
Dawa-e- Baobarang
Dawa-e- Baobarang Bara-e- Khurooj-e- Maqad
Dawa-e- Baobarang Barae Shiqaaq-e-shafatain
Dawa-e- Baqla
Dawa-e- Baqla Bara-e- Sehar
Dawa-e- Baqla Barae Kasr-e-azm
Dawa-e- Baqla Barae Dafe Pissu
Dawa-e- Baqla Barae Waram-e- Hanjarah
Dawa-e- Baqla-e- Nabti
Dawa-e- Baqla-e-humaqa
Dawa-e- Baqla-e-humaqa Bra-e- Busoor
Dawa-e- Baqla-e-humaqa Bra-e- Hayyat
Dawa-e- Baqla-e-humaqa Bra-e- Sudaa
Dawa-e- Baqlah
Dawa-e- Baqlatul Humqa
Dawa-e- Bara-e- Ishal-e- Sauda
Dawa-e- Bara-e- Khushoonat Wa Hikka
Dawa-e- Bara-e- Nafas-ud- Dam
Dawa-e- Bara-e- Nisyaan Baarid-wa- Ratab
Dawa-e- Bara-e- Qula
Dawa-e- Bara-e- Ra’sha
Dawa-e- Bara-e- Rabw
Dawa-e- Bara-e- Taakkul-e- Asnaan
Dawa-e- Bara-e- Taqweeat-e- Fam-e- Me`da
Dawa-e- Bara-e- Waja-ul- Warik
Dawa-e- Bara-e-shahwat-e-teen
Dawa-e- Baraa-e- Sudad -ul- Kabid
Dawa-e- Baraae Hiss
Dawa-e- Baraae Larza
Dawa-e- Baraae Ramad
Dawa-e- Barae Nazf-al- Dam
Dawa-e- Baram Barae Suaal
Dawa-e- Baranjasif
Dawa-e- Baranjasif Barae Dafe Samoom
Dawa-e- Baranjasif Barae Hassat
Dawa-e- Baras
Dawa-e- Bardi
Dawa-e- Barg-e- Utruj
Dawa-e- Barg-e- Arand
Dawa-e- Barg-e- Billilotan
Dawa-e- Barg-e- Imli Barae- Qatil-e- Deedaan
Dawa-e- Barg-e- Shanjar
Dawa-e- Barg-e- Tulsi
Dawa-e- Barg-e-gharb
Dawa-e- Barg-e-karanj
Dawa-e- Barnoof
Dawa-e- Bars
Dawa-e- Bars Atrilaal Wali
Dawa-e- Bars Deegar
Dawa-e- Basal
Dawa-e- Bashnien Muqami
Dawa-e- Basl
Dawa-e- Basl-e- Sorna
Dawa-e- Basl-ul-faar Bara-e- Su`aal
Dawa-e- Batbaat/lal Saag
Dawa-e- Batee-al- Inhizaam
Dawa-e- Baul
Dawa-e- Baul-e -sibyaan
Dawa-e- Baul-e- Atfaal
Dawa-e- Baul-e- Buz
Dawa-e- Baul-e- Himaar
Dawa-e- Baul-e- Insaan
Dawa-e- Baul-e- Insaan Bara-e- Azzat-ul- Kalb
Dawa-e- Baul-e- Khinzeer
Dawa-e- Baul-e- Maaz
Dawa-e- Baul-e- Mo`ataq
Dawa-e- Baul-e- Saur
Dawa-e- Bawaaseer
Dawa-e- Bawaaseer Banuskha-e-khaas
Dawa-e- Bawaseer
Dawa-e- Bayaz-ul-baiz
Dawa-e- Bazarul Banj Bara-e- Sehar
Dawa-e- Bazr-al-hindba
Dawa-e- Bazr-bisfayej
Dawa-e- Bazr-e- Baan
Dawa-e- Bazr-ul- Banj
Dawa-e- Bazr-ul- Banj1
Dawa-e- Bed
Dawa-e- Bed Injeer Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Bed Saadah
Dawa-e- Behaq
Dawa-e- Behi
Dawa-e- Behi Wa Seb
Dawa-e- Behidaana
Dawa-e- Behidaana Bara-e- Qoolanj Sufli
Dawa-e- Behidana
Dawa-e- Bekh-e- Aroosa
Dawa-e- Bekhwaabi
Dawa-e- Bel
Dawa-e- Belgeeri
Dawa-e- Ber
Dawa-e- Bindaal
Dawa-e- Bindaal Barae Humma
Dawa-e- Binola Barae Suda
Dawa-e- Bisbasa
Dawa-e- Bisbasa Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Bisfaayej
Dawa-e- Bisfayej
Dawa-e- Bisfayij
Dawa-e- Bisfayij Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Biskhapra
Dawa-e- Bitrasaliyun
Dawa-e- Bitteekh
Dawa-e- Blaawustas
Dawa-e- Bol-e- Atfal
Dawa-e- Bol-e- Sibyaan
Dawa-e- Boora Barae Sammiyat
Dawa-e- Booraq
Dawa-e- Booraq Bara-e- Jarb
Dawa-e- Booraq Barae Maghs
Dawa-e- Boseer
Dawa-e- Brutaanas
Dawa-e- Brutaanas 2
Dawa-e- Brutaanas 3
Dawa-e- Buhhat-us- Saut
Dawa-e- Bukhoor-e- Maryam
Dawa-e- Bundaq
Dawa-e- Bunduq
Dawa-e- Bunduq-e-hindi Mubahhi
Dawa-e- Bunk
Dawa-e- Bunk Barae Tehaal
Dawa-e- Busoor
Dawa-e- Busud
Dawa-e- Busud Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Busud Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil- Wa-niqris
Dawa-e- Butm
Dawa-e- Butm Barai Bawaaseer
Dawa-e- Buzoor Baarid
Dawa-e- Buzoor Baarid Bara -e- Maslool
Dawa-e- Chamgaadar Barae Kasrat-e-tams
Dawa-e- Champa Muqi
Dawa-e- Champa Mushil
Dawa-e- Chargh Barae Nuzool-ul- Maa
Dawa-e- Chargh Barai Muqawwi-e-meda
Dawa-e- Chashm
Dawa-e- Chashm Bara-e- Zulmat-e-basar
Dawa-e- Chashm Sartaan
Dawa-e- Chemeli Barae Aatishak
Dawa-e- Chhaal-e- Taankal
Dawa-e- Chhaal-e- Tezpaat
Dawa-e- Chhajan
Dawa-e- Chilghoza
Dawa-e- Chilghoza Muharrik-e- Baah
Dawa-e- Chirchita Barae Atfaal
Dawa-e- Chirchita Barae Bawaseer
Dawa-e- Chirchita Barae Haiza
Dawa-e- Chirchita Barae Yarqaan
Dawa-e- Chirchita Barai Waja-us-sadr
Dawa-e- Chironji Barae Ishaal
Dawa-e- Chironji Barai Sammiyat-e-bhilavan
Dawa-e- Chob Chini
Dawa-e- Chob Deodar Barae Amraaz-e- Chashm
Dawa-e- Choona Barae Harq-o-salq
Dawa-e- Chuka Barae Mushtahi
Dawa-e- Chuqandar
Dawa-e- Chuqundar Barae Qoolanj
Dawa-e- Chuqundar Barae Sudad-ul- Kabid
Dawa-e- Chuqundar Barae Waram-e- Tihaal
Dawa-e- Daaf-e- Natn
Dawa-e- Daaf-e- Taaffun
Dawa-e- Daafe Hashraat
Dawa-e- Daafe Khumaar
Dawa-e- Daafi-e- Natin
Dawa-e- Daakhil-e- Habb-ul- Baan
Dawa-e- Daar Filfil
Dawa-e- Daar-e- Filfil
Dawa-e- Daar-e- Sheeshaan
Dawa-e- Daar-e-sheeshaan Barae Ruaaf
Dawa-e- Daarchini
Dawa-e- Daarchini Barae Bawaseer
Dawa-e- Dabeed-e- Irsa
Dawa-e- Dabeedaariya Barae Hissat
Dawa-e- Dafe Samoom
Dawa-e- Dafi Hashrat
Dawa-e- Dafi, Samoom
Dawa-e- Dafi-e- Hasharaat
Dawa-e- Dafi-e- Sumoom
Dawa-e- Dafi-e-sam
Dawa-e- Dahi Barae Muskir
Dawa-e- Dahi Barae Shiddat-e- Atash
Dawa-e- Dam
Dawa-e- Dam-e- Jadee Musakhkhin
Dawa-e- Dam-e- Khargosh Barae Zaheer
Dawa-e- Dam-ul- Arnab
Dawa-e- Dam-ul- Iyyal
Dawa-e- Dama`h
Dawa-e- Dand Barae Chashm
Dawa-e- Dand Zafrani
Dawa-e- Dandaan-e- Khirs
Dawa-e- Daraaj
Dawa-e- Darchini
Dawa-e- Darchini Barae Bawaseer
Dawa-e- Darchini Barae Reham
Dawa-e- Dard-e- Dandaan
Dawa-e- Dard-e- Jigar
Dawa-e- Dardaar
Dawa-e- Daroobataaras
Dawa-e- Darunaj
Dawa-e- Daus Salab
Dawa-e- Dawaar
Dawa-e- Dazee
Dawa-e- Deebaq Barae Nawaseer
Dawa-e- Deedan
Dawa-e- Deefaroojas Barae Qulaa`
Dawa-e- Deegar
Dawa-e- Deegar Bara-e- Dafi-e- Sammiyat
Dawa-e- Deegar Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Deegar Bara-e- Sara
Dawa-e- Deegar Bara-e- Suaal
Dawa-e- Deegar Bara-e- Warm-e- Haar Reham
Dawa-e- Deegar Barae Zaat-ur-riya
Dawa-e- Deek Barae Iltahaabe Medah
Dawa-e- Deek Barae Qoolanj
Dawa-e- Deek Barae Rabw
Dawa-e- Deek Muqawwi
Dawa-e- Degar
Dawa-e- Degar Bara-e- Baah
Dawa-e- Degar Bara-e- Baah
Dawa-e- Degar Bara-e- Idraar-e- Tams
Dawa-e- Degar Bara-e- Isqaat
Dawa-e- Degar Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Degar Bara-e- Sara
Dawa-e- Degar Mudir-e- Baul
Dawa-e- Dewdaar
Dawa-e- Dhatura Barae Humma-e- Daaerah
Dawa-e- Dhatura Barae Tap Wa Larzah
Dawa-e- Dheenak Barae Junoon
Dawa-e- Digar Bara-e- Waram-e- Uzn
Dawa-e- Dimaagh Baashah
Dawa-e- Dimagh-e- Arnab
Dawa-e- Diqqul Atfaal
Dawa-e- Doob Barae Baul-ud-dam
Dawa-e- Doob Barae Hassat-e- Masanah
Dawa-e- Doob Barae Sozish-e- Baul
Dawa-e- Doodi
Dawa-e- Dooqoo
Dawa-e- Doqoo Barae Gosht Khorah
Dawa-e- Duhn-e- Baan
Dawa-e- Duhn-e- Habb-ul- Baan Khaarij
Dawa-e- Dulb Barae Dandaan
Dawa-e- Dulb Khaas
Dawa-e- Duqoo Bara-e- Maghs
Dawa-e- Durdi Barae Waja-al-asnaan
Dawa-e- Durraaj
Dawa-e- Ehtebaas-e- Baul
Dawa-e- Elwa Bara-e- Intishaar-al- Shar
Dawa-e- Faad Zahar
Dawa-e- Faalibarnus
Dawa-e- Faalij
Dawa-e- Faalij 02
Dawa-e- Faashra
Dawa-e- Faashra Barae Faalij
Dawa-e- Faashra Barae Laban
Dawa-e- Faashra Dafi-e- Samoom
Dawa-e- Faashra Khaas
Dawa-e- Faashra Qaatil-e- Janeen
Dawa-e- Faashrah
Dawa-e- Faashrah Baraae Tehaal
Dawa-e- Faashrah Musqit Janeen
Dawa-e- Faawaaniya
Dawa-e- Faawaniya Haabis-e- Dam
Dawa-e- Faiqra
Dawa-e- Faiqra Barae Qabz-wa- Sudae Balghami
Dawa-e- Faiqra Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Fakk-e- Jarakh
Dawa-e- Fal
Dawa-e- Falanja
Dawa-e- Falanjmushk
Dawa-e- Faldafyoon
Dawa-e- Falona
Dawa-e- Falona Musakkin
Dawa-e- Faloos Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Faloos Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Fanak
Dawa-e- Faqlaminoos
Dawa-e- Faranjamusk
Dawa-e- Faranjmushk
Dawa-e- Faras
Dawa-e- Farasiyun
Dawa-e- Farasiyun Barae Ain
Dawa-e- Farasiyun Barae Uzn
Dawa-e- Farasiyun Deegar
Dawa-e- Farbiyoon
Dawa-e- Farbiyun Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Farfiyun
Dawa-e- Farfiyun Mushil
Dawa-e- Farfiyun Tiryaaq
Dawa-e- Fashra
Dawa-e- Fatrasaliun
Dawa-e- Fawaania
Dawa-e- Fawania
Dawa-e- Fawania Baraae Dard Medah
Dawa-e- Fawaniya
Dawa-e- Fawaniya Bara-e- Kaboos
Dawa-e- Fawaniya Gulqand Waali
Dawa-e- Fawaniya Khaas
Dawa-e- Fawaniya Sharaab Waali
Dawa-e- Faz-ul- Maa
Dawa-e- Feel Gosh
Dawa-e- Feelzahraj
Dawa-e- Feelzahraj Baraai Salabat -e- Tihaal Wa Yarqaan
Dawa-e- Fesamoon
Dawa-e- Filasfa Bara-e- Nisyaan Balghami
Dawa-e- Filfil
Dawa-e- Filfil Bara-e- Larzah
Dawa-e- Filfil Bara-e- Maghs
Dawa-e- Filfil Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Filfil Barae Sudda-e- Anf
Dawa-e- Filfil Barae Taakkul-e- Asnaan
Dawa-e- Filfil Barae Waja-al- Asnaan
Dawa-e- Filfil Deegar
Dawa-e- Filfil Sirke Waali
Dawa-e- Filfil1
Dawa-e- Firanjmushk
Dawa-e- Fistaq
Dawa-e- Fizza Deegar
Dawa-e- Frasiyun
Dawa-e- Fudanaj
Dawa-e- Fudanaj Nehri Baraai Boo -e- Seer
Dawa-e- Fudanaj Nehri Baraai Deedaan -e- Shikam
Dawa-e- Fudanaj Nehri Baraai Fuwaaq
Dawa-e- Fudanaj Nehri Baraai Haizah
Dawa-e- Fudanj
Dawa-e- Fudanj Bara-e- Istisqa
Dawa-e- Fudanj Bara-e- Larza
Dawa-e- Fudanj Bara-e- Sauda
Dawa-e- Fudanj Daaf-e- Samoom
Dawa-e- Fudanj Shahd Waali
Dawa-e- Fufal
Dawa-e- Fujl
Dawa-e- Fujl Barri
Dawa-e- Fujl Deegar
Dawa-e- Fujl Muqee
Dawa-e- Fujl Murawwaq
Dawa-e- Funduq Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Funduq Barae Nazla
Dawa-e- Funduq-e- Hindi
Dawa-e- Fuqlaminoos
Dawa-e- Fuqlaminoos Mukhrij-e- Balgham
Dawa-e- Fusafis
Dawa-e- Fustuq
Dawa-e- Futanaj
Dawa-e- Futr
Dawa-e- Fuwaaq
Dawa-e- Fuwaaq Yaabis
Dawa-e- Fuwaaq-e- Imtilaai
Dawa-e- Fuwaaq-e- Shadeed
Dawa-e- Fuwwa-al- Sabbaghin
Dawa-e- Fuwwa-al- Sabbaghin Khaas
Dawa-e- Fuwwa-al- Sabbaghin Sikanjbeen Waali
Dawa-e- Fuzlah-e- Teetar Bara-e- Bayaaz-ul- Ain
Dawa-e- Gandana
Dawa-e- Gandhak
Dawa-e- Gaozabaan Baraai Junoon
Dawa-e- Gaozaban
Dawa-e- Ghaafis Muqawwi Medah
Dawa-e- Ghaaliya Barae Waram-e-sulb
Dawa-e- Ghaanis
Dawa-e- Ghaar
Dawa-e- Ghafis
Dawa-e- Ghair Mushtahi
Dawa-e- Ghaleez
Dawa-e- Ghaliah Barae Bahaq
Dawa-e- Ghalqi Barae Saaleel
Dawa-e- Gharaa
Dawa-e- Gharab
Dawa-e- Gharab Jalinoos Wala
Dawa-e- Gharayatoon
Dawa-e- Gharb
Dawa-e- Gharb Baraae Maghs
Dawa-e- Gharb Mane Hamal
Dawa-e- Ghareeqoon
Dawa-e- Ghareeqoon Deegar
Dawa-e- Ghargharah
Dawa-e- Ghariqoon
Dawa-e- Ghariqoon Bara-e- Maghs
Dawa-e- Ghariqoon Barae Kabid
Dawa-e- Ghariqoon Daf-e- Samoom
Dawa-e- Ghariqoon Khaas
Dawa-e- Ghariqoon Mushil-e- Akhlaat
Dawa-e- Ghariqoon Sikanjbeen Wali
Dawa-e- Ghasayaan
Dawa-e- Ghassaal
Dawa-e- Ghaurah
Dawa-e- Gheekawaar
Dawa-e- Ghezaaee
Dawa-e- Ghezaaee Deeghar
Dawa-e- Ghezaaee-6
Dawa-e- Ghezaai
Dawa-e- Ghezaee
Dawa-e- Ghezaee Baraae Zo`f
Dawa-e- Ghezaee Aakhar
Dawa-e- Ghezaee Deegar
Dawa-e- Ghizaaee
Dawa-e- Ghizaai
Dawa-e- Ghizaai Bara-e- Haiza
Dawa-e- Ghizaai Barae Hasaat
Dawa-e- Ghizaai Deegar
Dawa-e- Ghizaee Bara-e- Faalij
Dawa-e- Ghizaee Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Ghizaee Barae Nazla
Dawa-e- Ghizai
Dawa-e- Ghizai Bara-e- Nisyaan Haar Yabis
Dawa-e- Ghizai Bara-e- Deedaan
Dawa-e- Ghizai Bara-e- Sara
Dawa-e- Ghizai Barae Subaat Baarid
Dawa-e- Ghizai Barai Sehar
Dawa-e- Ghizai Mushil
Dawa-e- Ghosht-e-sankh Barae Idraar-e- Haiz
Dawa-e- Ghourah
Dawa-e- Ghura-al- Samak
Dawa-e- Gondni Bara-e-baah
Dawa-e- Goolar
Dawa-e- Gorkhar
Dawa-e- Gosh
Dawa-e- Gosh-e- Qalb
Dawa-e- Gul Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Gul Shakar
Dawa-e- Gul-e- Ajwain
Dawa-e- Gul-e- Babul
Dawa-e- Gul-e- Banafsha
Dawa-e- Gul-e- Ghafis
Dawa-e- Gul-e- Imli
Dawa-e- Gul-e- Imli Barae Bawaseer
Dawa-e- Gul-e- Lablaab
Dawa-e- Gul-e- Tesu Barae Rakt Pit
Dawa-e- Gul-e-roosa
Dawa-e- Gul-e-shajana/sohanjana
Dawa-e- Gulaab
Dawa-e- Gulab
Dawa-e- Gulab Barai Maali Kholia
Dawa-e- Gulnarnaar
Dawa-e- Gulqand
Dawa-e- Gulqand Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Haabis
Dawa-e- Haabis Bara-e- Atfaal
Dawa-e- Haabis Bara-e- Bawaseer Damvi
Dawa-e- Haabis Barae Isqaat
Dawa-e- Haabis Deegar
Dawa-e- Haabis-e- Dam
Dawa-e- Haabis-us-dam
Dawa-e- Haaliq
Dawa-e- Haar
Dawa-e- Haasha
Dawa-e- Haashaa
Dawa-e- Haashaa Munaqqi
Dawa-e- Haazim
Dawa-e- Haazim-1
Dawa-e- Haazim-3
Dawa-e- Habb-e- Baan
Dawa-e- Habb-e- Baan Bara-e- Basoor-e- Labniya
Dawa-e- Habb-e- Baan Bara-e- Jarb
Dawa-e- Habb-e- Balsan
Dawa-e- Habb-e- Sanober
Dawa-e- Habb-ul- Zulam
Dawa-e- Habb-ul- Aas
Dawa-e- Habb-ul- Baan
Dawa-e- Habb-ul- Ghaar
Dawa-e- Habb-ul- Neel
Dawa-e- Habb-ul- Simnah
Dawa-e- Habb-ul-ghaar
Dawa-e- Habb-uz- Zulam
Dawa-e- Habbatul- Khazra
Dawa-e- Habbul Ghaar
Dawa-e- Habbul Ghaar Asali
Dawa-e- Habbul Ghaar Barae Akhlaat
Dawa-e- Habbul Ghaar Barae Samoom
Dawa-e- Habbul Ghaar Luaabi
Dawa-e- Habbul Ghaar Raasin
Dawa-e- Habbul Kula
Dawa-e- Habbul- Neel
Dawa-e- Habis-ud- Dam
Dawa-e- Habis-ud-dam
Dawa-e- Habis-ul- Baul
Dawa-e- Habul Ghaar
Dawa-e- Hadeed
Dawa-e- Haiya Barai Nuzoolul Maa
Dawa-e- Hajar-al- Khataateef
Dawa-e- Hajar-e- Armani
Dawa-e- Hajar-ul- Qibti
Dawa-e- Hajil
Dawa-e- Hajr-e- Afroj
Dawa-e- Hajr-e- Afroji
Dawa-e- Hajr-e-ghaaghitoos
Dawa-e- Hajr-ul- Asdaa
Dawa-e- Hajr-ul- Khazafi
Dawa-e- Hajr-ul- Miss
Dawa-e- Hajr-ul- Qamar
Dawa-e- Hajr-ul-baqar
Dawa-e- Hajrul Asfanj
Dawa-e- Hakeem Baqua Ullah Khan
Dawa-e- Halaila
Dawa-e- Halboob
Dawa-e- Halboob Muqawwi
Dawa-e- Halboob Muzeif
Dawa-e- Halela
Dawa-e- Halela Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Halela Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Halela Kabuli
Dawa-e- Halela Siyah Barai Maali Kholia
Dawa-e- Halela Zard
Dawa-e- Halelah
Dawa-e- Halelah Aswad
Dawa-e- Halelah Zard
Dawa-e- Halelaj
Dawa-e- Halilaj Asfar
Dawa-e- Halyun
Dawa-e- Halzoon Moharraq
Dawa-e- Hamaama
Dawa-e- Hamal
Dawa-e- Hammam
Dawa-e- Handquqa
Dawa-e- Handquqa Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Hanzal
Dawa-e- Hanzal Bara-e- Maalikholia
Dawa-e- Hanzal Barae Juzaam
Dawa-e- Hanzal Barae Qai
Dawa-e- Hanzal Barae Sudda-e-anf
Dawa-e- Hanzal Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Hanzal Khaas
Dawa-e- Harf
Dawa-e- Harmal
Dawa-e- Harmal Barae Mufattit-e- Hasaat
Dawa-e- Harmal Barae Surfa Balghami
Dawa-e- Harmal Barae Tams
Dawa-e- Harshaf
Dawa-e- Harshaf/ Kankar Deegar
Dawa-e- Hartaal
Dawa-e- Hasaat
Dawa-e- Hasak
Dawa-e- Hasbah
Dawa-e- Hasha
Dawa-e- Hasha Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Hasha Deeghar
Dawa-e- Hasha Mudir
Dawa-e- Hasheeshat-ul- Zujaj
Dawa-e- Hasram
Dawa-e- Hasw
Dawa-e- Haumana Barae Sura
Dawa-e- Hawaasil
Dawa-e- Hawar
Dawa-e- Hawar Roomi
Dawa-e- Hayyah
Dawa-e- Hayyul Aalam
Dawa-e- Hayyul Aalam Barae Ruaaf
Dawa-e- Hazaar Fashan
Dawa-e- Hazaz
Dawa-e- Hazaz/rasaut
Dawa-e- Hazim-2
Dawa-e- Hazim-4
Dawa-e- Hazumbul
Dawa-e- Hazumbul Barae Bawaaseer
Dawa-e- Hazumbul Barae Istisqaa
Dawa-e- Hazumbul Barae Khusyah
Dawa-e- Hazumbul Barae Kulia
Dawa-e- Hazumbul Barae Mafaasil
Dawa-e- Hazumbul Habis
Dawa-e- Hazumbul Husn Afza
Dawa-e- Heel Khurd
Dawa-e- Hikka
Dawa-e- Hikka-2
Dawa-e- Hilteet
Dawa-e- Hilteet Bara-e- Khashoonat-e- Halaq Muzmin
Dawa-e- Hilteet Bara-e- Shaqeeqa
Dawa-e- Hilteet Bara-e- Warm-e- Lahaat
Dawa-e- Hilteet Barae Amraaz-e- Asaab
Dawa-e- Hilteet Barae Bawaaseer
Dawa-e- Hilteet Barae Faalij
Dawa-e- Hilteet Barae Ishaal
Dawa-e- Hilteet Barae Kuzaz
Dawa-e- Hilteet Barae Mudirr-e- Baul
Dawa-e- Hilteet Barae Musaffi-e- Laun
Dawa-e- Hilteet Barae Surfah
Dawa-e- Hilteet Barae Tamaddud
Dawa-e- Hilteet Barae Waja-ul- Asaab
Dawa-e- Hina
Dawa-e- Hindba
Dawa-e- Hindbaa
Dawa-e- Hindbaa Bara-e- Ishaal-e- Damvi
Dawa-e- Hindi
Dawa-e- Hindi - A
Dawa-e- Hindi - B
Dawa-e- Hindi-1
Dawa-e- Hirreef
Dawa-e- Hizaat Barae Bawaseer
Dawa-e- Hizaat Barae Zukaam
Dawa-e- Hoor
Dawa-e- Hulba
Dawa-e- Hulba Barae Waja-ul- Kabid
Dawa-e- Hulba Barae Mohallil-e- Waram
Dawa-e- Hulba Barae Mulayyin
Dawa-e- Hulba Qabiz
Dawa-e- Hulqoomi
Dawa-e- Humaz Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Humma
Dawa-e- Humma Mutbeqa
Dawa-e- Humma Riba Wa Larza
Dawa-e- Humma-e- Ghib
Dawa-e- Humma-e- Yaum
Dawa-e- Hummaa
Dawa-e- Hummaa Aakhar
Dawa-e- Hummaa Deeghar
Dawa-e- Hummaa-e- Ghib
Dawa-e- Hummaaz
Dawa-e- Hummaaz-al- Utraj
Dawa-e- Hummaaz-al- Utraj Bara -e- Ishaal
Dawa-e- Hummaz
Dawa-e- Hummaz-e- Utraj
Dawa-e- Humool
Dawa-e- Huqna
Dawa-e- Huqnah
Dawa-e- Hurbah
Dawa-e- Hurf
Dawa-e- Hurf Babuli
Dawa-e- Hurf Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Hurf Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Hurf-e- Abyaz
Dawa-e- Hurqat-ul- Baul
Dawa-e- Husn
Dawa-e- Huzaal
Dawa-e- Huzaaz
Dawa-e- Huzaz
Dawa-e- Huzaz Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa-e- Huzuz
Dawa-e- Huzuz Barae Ruaaf
Dawa-e- Huzuz Ishaal-e- Medi
Dawa-e- Huzuz/ Rasaut
Dawa-e- I`lak-al- Butm
Dawa-e- Ibn-e- Urs
Dawa-e- Ibn-e- Urs Bara-e- Sara
Dawa-e- Ibn-urs Bara-e- Sara
Dawa-e- Ieelaaus
Dawa-e- Ieelaaus Deegar
Dawa-e- Iflanjah
Dawa-e- Ihlilaj Asfar
Dawa-e- Ijas Bara-e- Ghusool
Dawa-e- Ijjaas
Dawa-e- Ijjas
Dawa-e- Ikhtinaaq
Dawa-e- Iklil Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Iklil-ul- Jabal
Dawa-e- Iklil-ul- Malik
Dawa-e- Iklil-ul- Malik -1
Dawa-e- Iklil-ul- Malik -2
Dawa-e- Iklil-ul- Malik Musakkin
Dawa-e- Iklil-ul-malik
Dawa-e- Iklil-ul-malik Bara-e- Qurooh-e- Khabeesa
Dawa-e- Iklil-ul-malik Bara-e- Waja-ul- Meda
Dawa-e- Iklilul Malik
Dawa-e- Ilaahi
Dawa-e- Ilaichi
Dawa-e- Ilaichi Bara-e- Mutaiyib-e- Dahan
Dawa-e- Ilaichi Bara-e- Safravi Qai
Dawa-e- Ilaichi-e- Sufaid1
Dawa-e- Ilaichi1
Dawa-e- Ilk-al- Butm
Dawa-e- Imaranutani
Dawa-e- Imli Leemu Wali
Dawa-e- Inab
Dawa-e- Inab-us- Saalab
Dawa-e- Inab-us- Saalab Ajeeb
Dawa-e- Inab-us- Salab
Dawa-e- Inabee
Dawa-e- Indimal
Dawa-e- Infeha Bara-e- Jamood-ud- Dam
Dawa-e- Infeha-e Khisshaf
Dawa-e- Infikha-al- Faras
Dawa-e- Injeer
Dawa-e- Injeer Barae Qoolanj
Dawa-e- Injeer Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Injeer Barae Tanqia-e- Meda
Dawa-e- Inkebaab
Dawa-e- Intiqaatoos
Dawa-e- Intisabun Nafas
Dawa-e- Iqleemia Muasakkin
Dawa-e- Irqun Nasaa
Dawa-e- Irqun-nisa
Dawa-e- Irsa
Dawa-e- Irsa Bara-e- Ikhraj-e- Balgham Wa Safra
Dawa-e- Irsa Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Isapghol
Dawa-e- Isapgol
Dawa-e- Isapgol1
Dawa-e- Isapgol2
Dawa-e- Isapgol3
Dawa-e- Isaphgol Bara-e- Barsaam
Dawa-e- Isfanj Zaiti
Dawa-e- Isfanj Haabis
Dawa-e- Isfanj Khalli
Dawa-e- Isfanj Qaatil
Dawa-e- Ishaal
Dawa-e- Ishaal Fil-judree
Dawa-e- Ishaal Wa Hasaat
Dawa-e- Ishaal-e- Diqqi
Dawa-e- Ishaal-e- Muzmin
Dawa-e- Ishaal-e- Safraawi
Dawa-e- Ishaal-e-bawaseer
Dawa-e- Ishaal-e-bawasiri
Dawa-e- Ishaal-e-kabdi
Dawa-e- Ishaal-ud- Dam Bara-e- Sibyaan
Dawa-e- Ishkhees
Dawa-e- Ishqeel
Dawa-e- Ishqeel Bara-e- Suaal
Dawa-e- Ishqeel Maslooq
Dawa-e- Ismaan
Dawa-e- Ismid
Dawa-e- Ispaghol3
Dawa-e- Istehaazah
Dawa-e- Istehaazah- A
Dawa-e- Istifraagh
Dawa-e- Istisqa
Dawa-e- Istisqaa
Dawa-e- Itreefal Barae Sudae Reehi
Dawa-e- Itreefal Sagheer
Dawa-e- Iyaarij Bara-e- Nisyaan Baarid-o- Ratab
Dawa-e- Iyaarij Bara-e- Suda-e- Khumaari
Dawa-e- Iyaarij Barai Sehar Ratoobi
Dawa-e- Iyarij Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Iyyal Bara-e- Asnaan
Dawa-e- Iyyal Bara-e- Nahash
Dawa-e- Izaam
Dawa-e- Izaam-e- Tees
Dawa-e- Izkhar
Dawa-e- Izkhar Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Izkhir
Dawa-e- Izkhir Barae Nafsud Dam
Dawa-e- Jaaf
Dawa-e- Jaali
Dawa-e- Jaalinoos {dawa-e- Sadr Wa Riya}
Dawa-e- Jaamoos
Dawa-e- Jaazib
Dawa-e- Jaazib Ghariqoon Wali
Dawa-e- Jaazib Mazaryoon
Dawa-e- Jaazib-2
Dawa-e- Jaazib-3
Dawa-e- Jablahank
Dawa-e- Jablahnk
Dawa-e- Jablahnk Barae Faalij
Dawa-e- Jabseen Barae Ruaaf
Dawa-e- Jada
Dawa-e- Jadwar Barae Istisqaa
Dawa-e- Jadwar Barae Sammiyat-e- Beesh
Dawa-e- Jaephal Barae Ain
Dawa-e- Jaifal Barae Atash
Dawa-e- Jaifal Barae Atash-wa- Ghasayaan
Dawa-e- Jaifal Barae Zaheer-e- Atfaal
Dawa-e- Jaifal Barae Zo`f-e- Haazima
Dawa-e- Jaiyad Bara-e- Zalaq-e- Amaa
Dawa-e- Jal Kesar Barae Suzaak
Dawa-e- Jalharooni
Dawa-e- Jalinoos
Dawa-e- Jalkesar
Dawa-e- Jamal
Dawa-e- Jamalgota Barae Sura
Dawa-e- Jameez
Dawa-e- Jameez Barae Sapraz
Dawa-e- Jamrah
Dawa-e- Jamun Barae Daf-e-samoom
Dawa-e- Jamun Barae Ishaal
Dawa-e- Jamun Barea Ziabetus
Dawa-e- Jantiana
Dawa-e- Jantiana Barae Kabid Wa Tihaal
Dawa-e- Jantianabarae Sag Guzeeda
Dawa-e- Jao
Dawa-e- Jao Barae Waja
Dawa-e- Jao Braae Sahj-e- Amaa
Dawa-e- Jaosheer
Dawa-e- Jaosheer Bara-e- Subaat Ratab
Dawa-e- Jaosheer Barae Zaat-ul-janb
Dawa-e- Jarab
Dawa-e- Jarab-ul- Ajfaan
Dawa-e- Jarakh Mushil
Dawa-e- Jarb
Dawa-e- Jasha
Dawa-e- Jashaa
Dawa-e- Jauz
Dawa-e- Jauz Alsarw
Dawa-e- Jauz Bara-e- Samoom
Dawa-e- Jauz Barae Me`da
Dawa-e- Jauz Masal Barai Sehar
Dawa-e- Jauz Mulaiyin
Dawa-e- Jauz Mulayyin
Dawa-e- Jauz Muqawwi
Dawa-e- Jauz Mushtahi
Dawa-e- Jauz Roomi
Dawa-e- Jauz-e- Jundum
Dawa-e- Jauz-ul- Qai
Dawa-e- Jauz-ul- Qataat
Dawa-e- Jauzbuwa
Dawa-e- Jauzulhind
Dawa-e- Jauzussarw
Dawa-e- Javetri
Dawa-e- Jawahar Mohra Barae Suda`-e -khumaari
Dawa-e- Jawakhaar Barae Suzaak
Dawa-e- Jawakhaar Mubarrid
Dawa-e- Jawar
Dawa-e- Jawar Barae Haraarat-e- Meda
Dawa-e- Jawar Barae Zaheer
Dawa-e- Jawasa Barae Muhasa
Dawa-e- Jayid Baraai Kalaf
Dawa-e- Jaza’a Barae Yarqaan
Dawa-e- Jazib
Dawa-e- Jazr
Dawa-e- Jeedaar Barae Zaheer
Dawa-e- Jhao Barae Nafs-ud- Dam
Dawa-e- Jhingur Barae Qoolanj
Dawa-e- Jigar
Dawa-e- Jild-e- Wajhi
Dawa-e- Jim Jim
Dawa-e- Jirjeer
Dawa-e- Jirjir
Dawa-e- Jirjir Musakkin-e- Alam
Dawa-e- Jirry
Dawa-e- Jirry Barae Sill
Dawa-e- Jor Jundum
Dawa-e- Ju`dah Barae Nisyaan
Dawa-e- Juazbuwa
Dawa-e- Judaree
Dawa-e- Judree
Dawa-e- Judri
Dawa-e- Julnaar
Dawa-e- Julnar / Gulnaar
Dawa-e- Jund
Dawa-e- Jund Barae Qoolanj
Dawa-e- Jund Barae Fuwaaq
Dawa-e- Jund Barae Khunaaq
Dawa-e- Jund Barae Niqris
Dawa-e- Jund Barae Sammiyaat-e- Afyun
Dawa-e- Jund Barae Subaat
Dawa-e- Jund Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Jund Bedastar
Dawa-e- Jund Mudir
Dawa-e- Jund Rehami
Dawa-e- Jund Sailaani
Dawa-e- Jundbedastar
Dawa-e- Jundbedastar Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Jundbedastar Barae Niqras
Dawa-e- Jundbedastar Barae Subaat
Dawa-e- Jundbedastar Fodanji
Dawa-e- Jundbedastar Mudir
Dawa-e- Jundbedastar Mudirr-e- Tamas
Dawa-e- Jundbedaster Bara-e- Imtila
Dawa-e- Junoon
Dawa-e- Juntiana
Dawa-e- Juraadah
Dawa-e- Jurrah Barae Khafqaan-e- Saudaavi
Dawa-e- Juzaam
Dawa-e- Juzaam Deegar
Dawa-e- Kaahin
Dawa-e- Kaahu
Dawa-e- Kaaknaj Barae Yaraqaan
Dawa-e- Kaashim
Dawa-e- Kaasir-e- Riyaah
Dawa-e- Kaawi
Dawa-e- Kabaabah
Dawa-e- Kababah
Dawa-e- Kabak
Dawa-e- Kabar
Dawa-e- Kabeekaj
Dawa-e- Kabid
Dawa-e- Kaboos
Dawa-e- Kabr
Dawa-e- Kabr Bara-e -nasoor-e -ain
Dawa-e- Kadu
Dawa-e- Kadu Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Kadu Bara-e- Suda`
Dawa-e- Kafoor
Dawa-e- Kafoor Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Kahruba
Dawa-e- Kahruba Bara-e- Jarayaan-ul- Dam
Dawa-e- Kahruba Bara-e- Sahj-e- Amaa
Dawa-e- Kahruba Barae Qai
Dawa-e- Kahruba Barae Zaheer
Dawa-e- Kahruba Deegar
Dawa-e- Kahu
Dawa-e- Kahu Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Kahu Barae Sudae Safravi
Dawa-e- Kaichli Bara-e- Saaleel
Dawa-e- Kalaf
Dawa-e- Kalonji
Dawa-e- Kalonnji
Dawa-e- Kamadaryoos
Dawa-e- Kamadaryoos Khaas
Dawa-e- Kamafitoos
Dawa-e- Kamalaun Abyaz
Dawa-e- Kamazariyus
Dawa-e- Kamazariyus Jalinoos Wali
Dawa-e- Kamela Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Kamila
Dawa-e- Kamila Bara-e- Deedan-e- Am,aa
Dawa-e- Kammoon
Dawa-e- Kammoon Barri
Dawa-e- Kamoon
Dawa-e- Kamoon Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Kamoon Bara-e- Qai
Dawa-e- Kamoon Sirke Waali
Dawa-e- Kamoon-e- Barri
Dawa-e- Kaner
Dawa-e- Kangani
Dawa-e- Kanghi
Dawa-e- Kankar/ Harshaf
Dawa-e- Kankarzad
Dawa-e- Karafs
Dawa-e- Karafs Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Karafs Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Karafs Bara-e- Qai
Dawa-e- Karafs Jabli
Dawa-e- Karafs Nabti
Dawa-e- Karanb
Dawa-e- Karasna
Dawa-e- Karkand
Dawa-e- Karm
Dawa-e- Karm Asal Waali
Dawa-e- Karm Bara -e- Ishaal
Dawa-e- Karm-e- Barri
Dawa-e- Karm-e- Bustaani
Dawa-e- Karnab
Dawa-e- Karnab Bahri
Dawa-e- Karnab Barae Mani-e- Hamal
Dawa-e- Karnab Bustani
Dawa-e- Karnab Muhallil
Dawa-e- Karnab Musaffi-e- Saut
Dawa-e- Karnab Nabeez Waali
Dawa-e- Karnab Qaatil-e- Kirm
Dawa-e- Karoya
Dawa-e- Karsana
Dawa-e- Kaseela
Dawa-e- Kaseela Bara-e- Tahseen-e- Laun
Dawa-e- Kasees
Dawa-e- Kasees Barae Ain
Dawa-e- Kasees Barae Ain 1
Dawa-e- Kashak-al-shaeer
Dawa-e- Kashim
Dawa-e- Kashk-al- Shaeer
Dawa-e- Kasir-e- Riyaah
Dawa-e- Kasni
Dawa-e- Kasni Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Kasni Baraai Waram
Dawa-e- Kasni Barae Su-e- Mizaj-e- Jigar
Dawa-e- Kasoos
Dawa-e- Kasrat-e- Luaab
Dawa-e- Kasrat-e- Shahwat-e- Taam
Dawa-e- Kataan Munaqqi-e-sadr
Dawa-e- Katan
Dawa-e- Katan Bara-e- Khunaaq
Dawa-e- Katan Bara-e- Qoolanj Sufli
Dawa-e- Kateera
Dawa-e- Kateera Barai Maali Kholia
Dawa-e- Kazbara
Dawa-e- Kazbara Makhsoos
Dawa-e- Kazbarah
Dawa-e- Kazmazaj
Dawa-e- Khaar Pusht Barae Zeeq-al- Nafas
Dawa-e- Khaar Shutr
Dawa-e- Khaar-e- Khasak
Dawa-e- Khaarish
Dawa-e- Khaawa Sooqi
Dawa-e- Khabas-al- Hadeed
Dawa-e- Khadar
Dawa-e- Khadr
Dawa-e- Khafaqaan
Dawa-e- Khafaqaan Ratab
Dawa-e- Khafaqaan Shirki
Dawa-e- Khafqaan
Dawa-e- Khafqan Saudaavi
Dawa-e- Khaksi
Dawa-e- Khal Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Khalaf
Dawa-e- Khall
Dawa-e- Khall Bara-e- Aabzan
Dawa-e- Khall Bara-e- Humrah
Dawa-e- Khall Barae Subaat Ratab
Dawa-e- Khall Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Khall Khaas
Dawa-e- Khamasuqi
Dawa-e- Khameer
Dawa-e- Khameer Barae Humma
Dawa-e- Khameer Barae Ishaal-e- Safraawi
Dawa-e- Khamr
Dawa-e- Khanaazeer
Dawa-e- Khand
Dawa-e- Khandarili
Dawa-e- Khandarus
Dawa-e- Khaniqul Namr
Dawa-e- Khar-ul- Zeb
Dawa-e- Khar`ul Kalb
Dawa-e- Khar`ul Kalb - A
Dawa-e- Khar`ul Kalb - B
Dawa-e- Kharaateen
Dawa-e- Kharbaq
Dawa-e- Kharbaq Abyaz
Dawa-e- Kharbaq Aswad
Dawa-e- Kharbaq Bara-e -ikhtinaaq
Dawa-e- Kharbaq Khaas
Dawa-e- Kharbaq Safed Bara-e- Leesarghus
Dawa-e- Kharbaq Samm-ul- Faar
Dawa-e- Kharbaq Shahad Waali
Dawa-e- Kharbaq Siyah
Dawa-e- Khardal
Dawa-e- Khardal Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Khardal Baraye Izam-e- Tihaal
Dawa-e- Kharnoob Barae Tamas
Dawa-e- Kharnoob Nabti Barae Idraar-e-baul
Dawa-e- Kharnoob Shami
Dawa-e- Kharnoob Shami Barae Su`aal-e- Muzmin
Dawa-e- Kharnoob Shami Barae Taqwiyat-e- Meda
Dawa-e- Kharpaza Bara-e- Suzaak
Dawa-e- Khas
Dawa-e- Khas Bara-e- Taskeen-e- Safra
Dawa-e- Khas Bara-e- Waja-ul- Qoolanj
Dawa-e- Khas Bara-e- Yaraqaan
Dawa-e- Khas Bara-e- Zukaam
Dawa-e- Khas Baraa-e- Jarayaan-e- Mani
Dawa-e- Khas Barae Shiddat-e- Atash
Dawa-e- Khas-al- Himaar
Dawa-e- Khashkhaash
Dawa-e- Khashkhaash Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Khashkhaash Bara-e- Suda
Dawa-e- Khashkhash Bara-e- Maalikholia
Dawa-e- Khashkhash Bara-e- Sehar
Dawa-e- Khasiul Kalb
Dawa-e- Khataateef
Dawa-e- Khatateef
Dawa-e- Khatmi
Dawa-e- Khatmi (1)
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Atash
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Auraam
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Humrah
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Nafsuddam
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Tahleel-e- Auraam
Dawa-e- Khatmi Bara-e- Zaheer Kaazib
Dawa-e- Khattaaf
Dawa-e- Khayar Shamber Barae Sudae Warmi
Dawa-e- Khazaf
Dawa-e- Kheyaar Shambar
Dawa-e- Kheyaar Shanbar
Dawa-e- Kheyaar Shanbar Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Kheyaar Shanbar Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Khilaaf
Dawa-e- Khilfa
Dawa-e- Khinzeer
Dawa-e- Khiri Bara-e- Shiqaq-ul- Maqad
Dawa-e- Khisht Barai Amraaz Dimaghi
Dawa-e- Khnazeer
Dawa-e- Khopra Brae Humoozat-e-medah
Dawa-e- Khubbazi
Dawa-e- Khubbazi Bara-e- Dard-e- Jigar
Dawa-e- Khubbazi Baraa-e- Ishaal
Dawa-e- Khubbazi Baraa-e- Masaanah
Dawa-e- Khubbazi Baraa-e- Waram-e- Haar
Dawa-e- Khubbazi Barae Amraaz-e- Amaa
Dawa-e- Khubbazi Barae Surfa
Dawa-e- Khubbazi Barae Waja-ul- Masaanah
Dawa-e- Khubbazi-e- Bustani
Dawa-e- Khuffaash Khaas
Dawa-e- Khuffaash Muqawwi-e- Basar
Dawa-e- Khulanjan Bara-e- Abriyyah
Dawa-e- Khulanjan Bara-e- Medah
Dawa-e- Khunaaq
Dawa-e- Khunaq
Dawa-e- Khunsa
Dawa-e- Khunsa Daf-e- Samoom
Dawa-e- Khunsi
Dawa-e- Khuraaj-e- Medah
Dawa-e- Khurfa
Dawa-e- Khurfa Barai Sehar Yabis
Dawa-e- Khurfa Bara-e- Kasrat-e- Shahwat
Dawa-e- Khurfa Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Dawa-e- Khurfa Bara-e- Suda-e- Haar
Dawa-e- Khurfa Barae Hurqat-al- Baul
Dawa-e- Khushboo
Dawa-e- Khusyah Feel Baraai Ishaal
Dawa-e- Khusyat-al- Salab
Dawa-e- Khutaaf
Dawa-e- Kibreet
Dawa-e- Kibreet Bara-e- Azfaar
Dawa-e- Kibreet Barae-e Bahaq
Dawa-e- Kiram
Dawa-e- Kishmish Bara-e- Maalikholia Wa Sozish-e- Me`dah
Dawa-e- Kishneez
Dawa-e- Kishneez Khaas
Dawa-e- Kishneez Qate-e- Safra
Dawa-e- Kizbara
Dawa-e- Klil-ul-malik
Dawa-e- Konch
Dawa-e- Kosoo
Dawa-e- Kosoos Muqawwi-e- Meda
Dawa-e- Kuchla
Dawa-e- Kummasra
Dawa-e- Kundur
Dawa-e- Kundur Baqli
Dawa-e- Kundur Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Kundur Bara-e- Qai
Dawa-e- Kundur Barae Baladat
Dawa-e- Kundur Barae Eteqal-e- Lisaan
Dawa-e- Kundur Barae Khilfah
Dawa-e- Kundur Barae Nisyaan
Dawa-e- Kundur Deegar
Dawa-e- Kundur Khaas
Dawa-e- Kundur Natroon Waali
Dawa-e- Kundus
Dawa-e- Kundus Deegar
Dawa-e- Kundush
Dawa-e- Kunjad
Dawa-e- Kunjad Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Kunjad Bara-e- Mani-e- Shaikhookhat
Dawa-e- Kunjad Bara-e- Taqwiyat-e- Bah
Dawa-e- Kuraaj
Dawa-e- Kuraas
Dawa-e- Kuraas Barae Ruaaf
Dawa-e- Kuraas Khaas
Dawa-e- Kurraas
Dawa-e- Kurraas Daf-e- Samoom
Dawa-e- Kurraas Khaas
Dawa-e- Kurraas-e- Shaami
Dawa-e- Kurras
Dawa-e- Kurras Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Kurras Muhallil
Dawa-e- Kuzbura
Dawa-e- Kuzbura Mukhrij-e- Deedaan
Dawa-e- Laaebah
Dawa-e- Laaebah Deegar
Dawa-e- Laaghiyah
Dawa-e- Laaireen Barae Humma
Dawa-e- Laaireen Barae Ishaal
Dawa-e- Laajward
Dawa-e- Laajward Barae Dafi-e- Humma Ruba
Dawa-e- Laazan
Dawa-e- Laazward
Dawa-e- Lab Laab
Dawa-e- Lab Lab
Dawa-e- Laban
Dawa-e- Laban Barae Qurooh
Dawa-e- Laban Deegar
Dawa-e- Laban Leqaah
Dawa-e- Laban-e- Ataan Wa Maaiz
Dawa-e- Laban-e- Khail, Ibil, Ataan, Baqar, Wa Maaiz
Dawa-e- Labani
Dawa-e- Lablaab
Dawa-e- Lablab
Dawa-e- Laboob
Dawa-e- Ladghul- Hayya
Dawa-e- Laheeyat-al- Tees
Dawa-e- Lahm Ibn-e- Urs
Dawa-e- Lahm-e- Baqar
Dawa-e- Lahm-e- Tota Bara-e- Jhaeen
Dawa-e- Lahsan
Dawa-e- Lajward Deegar
Dawa-e- Lal Saag Barae Ruaaf
Dawa-e- Laqwa
Dawa-e- Lasaat-ul- Haiwaam
Dawa-e- Lauf
Dawa-e- Lauz
Dawa-e- Lauz Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Lauz Irsa Waali
Dawa-e- Lauz Mur
Dawa-e- Laza-e- Medah
Dawa-e- Lazan
Dawa-e- Laze
Dawa-e- Leemu Kaaghzi
Dawa-e- Leenanootas
Dawa-e- Leesanoolus
Dawa-e- Lemoniyoon
Dawa-e- Lemoo
Dawa-e- Lemoo Bara-e- Kuzaaz-e- Atfaal
Dawa-e- Lemoon
Dawa-e- Lihyatut- Tees
Dawa-e- Lisaan-al- Hamal
Dawa-e- Lisaan-al- Humul
Dawa-e- Lisaan-ul- Hamal
Dawa-e- Lisaan-ul- Hamal Khaas
Dawa-e- Lisan-al Saur
Dawa-e- Lisan-ul- Asafeer
Dawa-e- Lissan-al- Saur
Dawa-e- Lissanussaur
Dawa-e- Loban Barae Amraaz-e- Sadar
Dawa-e- Lobia
Dawa-e- Lodh Barae Ishaal-e- Atfaal
Dawa-e- Loof Ju`di
Dawa-e- Loof Ju`di Musqit-e- Janeen
Dawa-e- Loofiyoos
Dawa-e- Luaab-e- Abaabeel
Dawa-e- Lubna
Dawa-e- Luffah
Dawa-e- Luffah Bara-e- Sehar
Dawa-e- Maa-al- Bahr
Dawa-e- Maa-al-jubn
Dawa-e- Maa-ul- Aruz
Dawa-e- Maa-ul- Jubn
Dawa-e- Maa-ul-asl
Dawa-e- Maa-us- Shaeer
Dawa-e- Maa-ush- Sha`eer
Dawa-e- Maa-ush- Shaeer
Dawa-e- Maahi Baraai Khusyah
Dawa-e- Maahudaana
Dawa-e- Maal Kand
Dawa-e- Maali Kholia
Dawa-e- Maameesa
Dawa-e- Maan-e- Hamal
Dawa-e- Maan-e- Hamal - 1
Dawa-e- Maan-e- Sukr
Dawa-e- Maan-e- Waba
Dawa-e- Maane Hamal
Dawa-e- Maane-e- Hamal
Dawa-e- Maar
Dawa-e- Maash
Dawa-e- Maash-2
Dawa-e- Maashraa
Dawa-e- Maasik
Dawa-e- Maasik-ul- Baul
Dawa-e- Maaul Asfar Mazaryun Wali
Dawa-e- Maazaryoon
Dawa-e- Maazaryoon Dafi-e- Hasharaat
Dawa-e- Maazaryoon Qaatil
Dawa-e- Maazu Barae Jarayaan-e-dam
Dawa-e- Mabtoon
Dawa-e- Machhichhi
Dawa-e- Madaar Barae Ruaaf
Dawa-e- Mafaasil
Dawa-e- Maghas
Dawa-e- Maghnatees
Dawa-e- Maghs
Dawa-e- Maghs Safrawi
Dawa-e- Maghz-e- Anjurah
Dawa-e- Maghz-e- Ban
Dawa-e- Maghz-e- Habb-e- Baan
Dawa-e- Maghz-e- Karnab
Dawa-e- Maghz-e- Maakiyaan Barae Suda-e- Tazazui
Dawa-e- Maghz-e- Tukhm-e- Kaddu
Dawa-e- Maghz-e- Tukhm-e- Tamar
Dawa-e- Maghz-e-tukhm-e- Dandan Dana-e- Mushil
Dawa-e- Mahlab
Dawa-e- Mahroor
Dawa-e- Majeeth Baraai Guzeedan Sag
Dawa-e- Majeeth Baraai Faalij
Dawa-e- Majeeth Baraai Jigar
Dawa-e- Majeeth Baraai Laqwah
Dawa-e- Majeeth Baraai Saqtah
Dawa-e- Majeeth Baraai Tihaal
Dawa-e- Majeth
Dawa-e- Makhtoom
Dawa-e- Makkhan Mushil
Dawa-e- Makki Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Mako Bara-e- Zaheer Kazib
Dawa-e- Malankholia
Dawa-e- Maleeh
Dawa-e- Malish
Dawa-e- Malookh Bara-e- Maghs
Dawa-e- Malookiya
Dawa-e- Mamiran
Dawa-e- Man`i-e- Hamal
Dawa-e- Mana-e- Hamal
Dawa-e- Mane Waba
Dawa-e- Mane-e- Hamal
Dawa-e- Mane`-e- Haml
Dawa-e- Mani-e- Hamal
Dawa-e- Maqami
Dawa-e- Maqdoonas Bara-e- Maghs
Dawa-e- Maraan
Dawa-e- Marara-e- Dub Barae Sara
Dawa-e- Mardasang Baraai Ishaal
Dawa-e- Marjaan Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Marmaahooz
Dawa-e- Maryam
Dawa-e- Marzanjosh
Dawa-e- Mashayekh
Dawa-e- Maska
Dawa-e- Maska Barai Usr-e-baul
Dawa-e- Maslool
Dawa-e- Maslool Ibn Talmeezi
Dawa-e- Masooh Boseer
Dawa-e- Mastagi
Dawa-e- Mastagi Barae Subaat Baarid
Dawa-e- Mastagi Barai Subaat Bukhari
Dawa-e- Mastagi Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Mastagi Baraai Nazlah Baarid
Dawa-e- Mastagi Baraai Qurha-e-am,aa
Dawa-e- Mastagi Baraai Suda
Dawa-e- Mastagi Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Mastagi Habis-us- Dam
Dawa-e- Mastsgi
Dawa-e- Matbookh
Dawa-e- Maweez
Dawa-e- Maweez Bara-e- Nisyaan Haar Yabis
Dawa-e- Maweez Bara-e- Zof-e- Kuliyah
Dawa-e- Mawizaj Barae Qala-e- Asnaan
Dawa-e- Mazaryun
Dawa-e- Mazoo Barae Nazaf-al-dam
Dawa-e- Mazoogh Butmi
Dawa-e- Mazriyoon
Dawa-e- Mazu
Dawa-e- Mazu Barae Taakkul-e- Dandan
Dawa-e- Meah Saila
Dawa-e- Meda
Dawa-e- Meda Utraji
Dawa-e- Meea-e- Saailah
Dawa-e- Milh
Dawa-e- Milh/namak
Dawa-e- Miraaq
Dawa-e- Miraarah
Dawa-e- Miraarah Barai Huzaaz
Dawa-e- Miraarah-e- Sulhafaat
Dawa-e- Miraarah-e- Tees
Dawa-e- Mirarah
Dawa-e- Mirgi
Dawa-e- Mis Sokhta
Dawa-e- Misk/mushk
Dawa-e- Moharrik-e- Baah
Dawa-e- Mohassin
Dawa-e- Momiyaaie Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Dawa-e- Momiyaee
Dawa-e- Momiyaee Barai Musakkin Alam
Dawa-e- Momiyaee-o-kundur
Dawa-e- Momiyaee-o-sikanjabeen
Dawa-e- Momyae Barae Maida
Dawa-e- Momyae Brae Aqrab
Dawa-e- Momyae Brae Sabat
Dawa-e- Momyai Brae Masana
Dawa-e- Momyai Brae Tihal
Dawa-e- Mooghaaee
Dawa-e- Mooghaali
Dawa-e- Mooghaali Bara-e- Sammiyat
Dawa-e- Mooghaali Bara-e-zakhm
Dawa-e- Mooli
Dawa-e- Moong
Dawa-e- Moosh
Dawa-e- Motijhara
Dawa-e- Mshil
Dawa-e- Mu`arriq
Dawa-e- Mu`attis
Dawa-e- Muaddil-e- Badan
Dawa-e- Muaddil-e- Balgham
Dawa-e- Muaffin
Dawa-e- Muarriq
Dawa-e- Muattis
Dawa-e- Mubahhi
Dawa-e- Mubarrid
Dawa-e- Mubarrid Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Mubhi
Dawa-e- Mudammil-e- Qurooh
Dawa-e- Mudir
Dawa-e- Mudir Qawi
Dawa-e- Mudir Sosani
Dawa-e- Mudir Tams
Dawa-e- Mudir Wa Mufattit
Dawa-e- Mudir-1
Dawa-e- Mudir-e- Baul Barae Shoyukh
Dawa-e- Mudir-e-haiz
Dawa-e- Mudirr
Dawa-e- Mudirr-e- Baul
Dawa-e- Mudirr-e- Haiz
Dawa-e- Mudirr-e- Tams
Dawa-e- Mudirr-e- Tams Wa Baul
Dawa-e- Mudirr-e-baul Wa Haiz
Dawa-e- Mudirre- Baul
Dawa-e- Mudirrr-e- Baul
Dawa-e- Mueen-e- Hamal
Dawa-e- Mufarreh
Dawa-e- Mufarreh Qalb
Dawa-e- Mufarreh-e- Qalb
Dawa-e- Mufattah-e-sudad
Dawa-e- Mufatteh
Dawa-e- Mufatteh Sudad
Dawa-e- Mufatteh-e- Sudad
Dawa-e- Mufatteh-e- Unq-ur- Reham
Dawa-e- Mufattit-e- Hasaat
Dawa-e- Mufattit-e- Hasaat-e- Kulyah
Dawa-e- Mufattit-e- Hasat
Dawa-e- Mufattit-e-hasat
Dawa-e- Mufeed
Dawa-e- Mufeed Baraae Dimaagh
Dawa-e- Mufeed Baraae Ghazeedadi-e- Sag
Dawa-e- Mufeed Baraae Haamlah
Dawa-e- Mufeed Baraae Kulyah
Dawa-e- Mufeed Baraae Meda
Dawa-e- Mufeed Baraae Sadar
Dawa-e- Mufeed Baraae Sadr
Dawa-e- Mufeed Baraae Sadr Wa Riya
Dawa-e- Mufeed Baraae Tehaal
Dawa-e- Mughaier-e- Laun
Dawa-e- Mugharri Bara-e- Ehtibaas-e- Baul
Dawa-e- Mugharri Barae Chashm
Dawa-e- Mughas
Dawa-e- Mughas Musammin
Dawa-e- Mughazzi
Dawa-e- Mughsi
Dawa-e- Muhaafiz-e- Akhlaat
Dawa-e- Muhaafiz-e- Sehat
Dawa-e- Muhallil
Dawa-e- Muhallil Baraa-e- Waram-e- Mafaasil
Dawa-e- Muhallil Kurki
Dawa-e- Muhallil Shahmi
Dawa-e- Muhallil-e- Ahsha
Dawa-e- Muhallil-e- Waram
Dawa-e- Muhammas
Dawa-e- Muhammir
Dawa-e- Muhammir Bara-e- Chehra
Dawa-e- Muharraq
Dawa-e- Muharrik
Dawa-e- Muharrik-e- Baah
Dawa-e- Muharrik-e- Jasha
Dawa-e- Muhassin-e- Laun
Dawa-e- Muhassin-e-laun
Dawa-e- Muhazzil
Dawa-e- Muhlik
Dawa-e- Mujaffif
Dawa-e- Mujaffif-e- Mani
Dawa-e- Mujaffif-e- Mani-2
Dawa-e- Mujalli
Dawa-e- Mujalli Wa Haabis
Dawa-e- Mujalli-e- Asnaan
Dawa-e- Mujalli-e- Dandaan
Dawa-e- Mujarrab
Dawa-e- Mujarrab-1
Dawa-e- Mukassir-e- Lahm
Dawa-e- Mukhaddir
Dawa-e- Mukhrij
Dawa-e- Mukhrij -e- Balgham
Dawa-e- Mukhrij-e- Balgham
Dawa-e- Mukhrij-e- Fuzlaat
Dawa-e- Mukhrij-e- Hayyaat
Dawa-e- Mukhrij-e- Janeen
Dawa-e- Mukhrij-e- Janeen-e- Murdah
Dawa-e- Mukhrij-e- Ratoobat
Dawa-e- Mukhrij-e- Safra
Dawa-e- Mukhrij-e- Safra Kheyaar Shanbari
Dawa-e- Mukhrij-e- Shaukah
Dawa-e- Mukhrij-e-kirm Wa Janeen
Dawa-e- Mulaiyin
Dawa-e- Mulaiyin Deegar
Dawa-e- Mulaiyin Deeghar
Dawa-e- Mulaiyyin
Dawa-e- Mulattif
Dawa-e- Mulattif Balgham
Dawa-e- Mulattif-e- Balgham
Dawa-e- Mulattif-e- Dam
Dawa-e- Mulayyin
Dawa-e- Mulayyin Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Dawa-e- Mulayyin Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa-e- Mulayyin Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Dawa-e- Mulayyin Khashkhaash Waali
Dawa-e- Mulayyin Nishasta Wali
Dawa-e- Mulayyin Wa Mudirr-e- Baul
Dawa-e- Mulazziz
Dawa-e- Mullaiyin
Dawa-e- Mulooki
Dawa-e- Mumbit-e- Asnnan
Dawa-e- Mumsik
Dawa-e- Munaffikh
Dawa-e- Munaffis
Dawa-e- Munaffis Aakhar
Dawa-e- Munaffis Piyaz Wali
Dawa-e- Munaffis-2
Dawa-e- Munaffis-3
Dawa-e- Munaffis-4
Dawa-e- Munaffis-e- Balgham
Dawa-e- Munaffit
Dawa-e- Munafis
Dawa-e- Munajjeh
Dawa-e- Munaqqi
Dawa-e- Munaqqi Bara-e- Sara` Balghami
Dawa-e- Munaqqi Dimagh
Dawa-e- Munaqqi-e- Akhlaat
Dawa-e- Munaqqi-e- Dimaagh
Dawa-e- Munaqqi-e- Dimagh
Dawa-e- Munaqqi-e- Kabid
Dawa-e- Munaqqi-e- Kulyah
Dawa-e- Munaqqi-e- Meda
Dawa-e- Munaqqi-e- Medah
Dawa-e- Munaqqi-e- Qurooh
Dawa-e- Munaqqi-e- Reham
Dawa-e- Munaqqi-e- Sadar
Dawa-e- Munaqqi-e- Sauda
Dawa-e- Munashshif
Dawa-e- Munashshif-e- Balgham
Dawa-e- Munawwim
Dawa-e- Munawwim-2
Dawa-e- Munbit-e- Laham
Dawa-e- Munbit-e- Shaar
Dawa-e- Munbit-e- Shar
Dawa-e- Munzij
Dawa-e- Munzij-e- Sauda
Dawa-e- Munzij-e- Waram
Dawa-e- Munzij-wa- Mushil-e- Balgham
Dawa-e- Muqaami Barae Istehaaza
Dawa-e- Muqaami Barae Waja-uz- Zohar
Dawa-e- Muqaee
Dawa-e- Muqami Barai Medah
Dawa-e- Muqawi-e-baah
Dawa-e- Muqawwi
Dawa-e- Muqawwi - A
Dawa-e- Muqawwi -e- Lissah
Dawa-e- Muqawwi Aam
Dawa-e- Muqawwi Dimagh
Dawa-e- Muqawwi Rahem
Dawa-e- Muqawwi-e- Ahsha
Dawa-e- Muqawwi-e- Am`aa
Dawa-e- Muqawwi-e- Amaa
Dawa-e- Muqawwi-e- Baah
Dawa-e- Muqawwi-e- Baah Deegar
Dawa-e- Muqawwi-e- Bah
Dawa-e- Muqawwi-e- Basar
Dawa-e- Muqawwi-e- Batan
Dawa-e- Muqawwi-e- Chashm
Dawa-e- Muqawwi-e- Dandaan Wa Lesah
Dawa-e- Muqawwi-e- Dimaagh
Dawa-e- Muqawwi-e- Haafiza
Dawa-e- Muqawwi-e- Jima
Dawa-e- Muqawwi-e- Lissah
Dawa-e- Muqawwi-e- Meda
Dawa-e- Muqawwi-e- Meda-2
Dawa-e- Muqawwi-e- Medah
Dawa-e- Muqawwi-e- Qalb
Dawa-e- Muqawwi-e-meda
Dawa-e- Muqayyih
Dawa-e- Muqee
Dawa-e- Muqee Aakhar
Dawa-e- Muqee Angoori
Dawa-e- Muqee Awwal
Dawa-e- Muqee Bara-e- Humma-e Khums Wa Subuaa
Dawa-e- Muqee Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Muqee Baraa-e- Waram-e- Rikhoo
Dawa-e- Muqee Baraae Ze`baq
Dawa-e- Muqee Barae Jundbedastar
Dawa-e- Muqee Barae Hudbah
Dawa-e- Muqee Booraq Wali
Dawa-e- Muqee Chehaarum
Dawa-e- Muqee Dahum
Dawa-e- Muqee Dom
Dawa-e- Muqee Haftum
Dawa-e- Muqee Hashtum
Dawa-e- Muqee Nahum
Dawa-e- Muqee Panjum
Dawa-e- Muqee Safra
Dawa-e- Muqee Sauda
Dawa-e- Muqee Shashum
Dawa-e- Muqee Shibti
Dawa-e- Muqee Som
Dawa-e- Muqee Wa Mushil
Dawa-e- Muqee Zafrani
Dawa-e- Muqi
Dawa-e- Muqi Bara-e- Faalij
Dawa-e- Muqil
Dawa-e- Muqil Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Muqil Bara-e- Waja- Ul- Janb
Dawa-e- Muqil Deegar
Dawa-e- Muqqawi-e- Medah
Dawa-e- Mur
Dawa-e- Mur Bara-e- Lasaat-e- Aqrab
Dawa-e- Mur Bara-e- Maghs
Dawa-e- Mur Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Mur Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Mur Baraai Amraaz-e-sadr
Dawa-e- Mur Barae Inqita-al-saut
Dawa-e- Mur Barai Larzah
Dawa-e- Mur Barai Niqris
Dawa-e- Murabba Halela Barae Sudae Saudavi
Dawa-e- Murad
Dawa-e- Murad Asfarm
Dawa-e- Murad Bara-e- Haiz
Dawa-e- Murad Bara-e- Kaanch
Dawa-e- Murad Mushil Balgham
Dawa-e- Murakkab
Dawa-e- Murattib
Dawa-e- Murattib Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Murattib Bara-e- Sahaj-e- Am,aa
Dawa-e- Murawwaqain
Dawa-e- Murkhi
Dawa-e- Murmaki Baraa-e- Saaleel
Dawa-e- Murmakki
Dawa-e- Murr
Dawa-e- Murr Baraai Surfah
Dawa-e- Murr Barai Surfah
Dawa-e- Musaffi
Dawa-e- Musaffi-e- Laun
Dawa-e- Musakhkhin
Dawa-e- Musakhkhin-2
Dawa-e- Musakhkhin-e- Aasaab
Dawa-e- Musakhkhin-e- Asaab
Dawa-e- Musakhkhin-e- Meda
Dawa-e- Musakkin
Dawa-e- Musakkin - A
Dawa-e- Musakkin - B
Dawa-e- Musakkin Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Musakkin Bara-e- Hasaat
Dawa-e- Musakkin Bara-e- Medah
Dawa-e- Musakkin Baraa-e- Waja-e- Niqras
Dawa-e- Musakkin Baraa-e- Waja-e- Niqris
Dawa-e- Musakkin Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Musakkin Muqaami
Dawa-e- Musakkin-e- Aasaab
Dawa-e- Musakkin-e- Alam
Dawa-e- Musakkin-e- Alam-2
Dawa-e- Musakkin-e- Sadar
Dawa-e- Musakkin-e- Safra
Dawa-e- Musammin
Dawa-e- Musammin Bara-e- Huzaal
Dawa-e- Musammin Khaas
Dawa-e- Musammin-e- Aam
Dawa-e- Musammin-e- Badan
Dawa-e- Musammin-e-badan
Dawa-e- Musawwid-e- Sha`r
Dawa-e- Musawwid-e-shaar
Dawa-e- Mushahhi
Dawa-e- Mushawwa
Dawa-e- Mushil
Dawa-e- Mushil -e- Balgham
Dawa-e- Mushil -e- Safra
Dawa-e- Mushil Aftimoon Waali
Dawa-e- Mushil Aftimoon Wali
Dawa-e- Mushil Alkhauz Wali
Dawa-e- Mushil Angoori
Dawa-e- Mushil Anzaroot Wali
Dawa-e- Mushil Bara -e- Atfal
Dawa-e- Mushil Bara -e- Humma
Dawa-e- Mushil Bara -e- Mahroor
Dawa-e- Mushil Bara -e- Rabw
Dawa-e- Mushil Bara -e- Tifl
Dawa-e- Mushil Bara E Atfaal
Dawa-e- Mushil Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Mushil Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawa-e- Mushil Bara-e- Humma-e- Muzmina
Dawa-e- Mushil Bara-e- Kaboos
Dawa-e- Mushil Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Mushil Bara-e- Maalikholia
Dawa-e- Mushil Bara-e- Mirgi
Dawa-e- Mushil Bara-e- Niqras
Dawa-e- Mushil Bara-e- Niqras-wa- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Mushil Bara-e- Niqris
Dawa-e- Mushil Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Mushil Bara-e- Qoolanj-e- Safrawi
Dawa-e- Mushil Bara-e- Rukbah
Dawa-e- Mushil Bara-e- Safra
Dawa-e- Mushil Bara-e- Sara
Dawa-e- Mushil Bara-e- Tehaal
Dawa-e- Mushil Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Mushil Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Mushil Bara-e- Waja-ul- Mafasil
Dawa-e- Mushil Bara-e- Yarqaan
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Amraaz-e- Tehaal
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Irqun Nasaa Baarid
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Niqras
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Niqras Haar
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-al- Mafaasil Safraawi
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-al-mafaasil Safraawi
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil Haar
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil Haar
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waja-ul- Warik
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waram-e- Rikhoo
Dawa-e- Mushil Baraa-e- Waram-e- Sulb
Dawa-e- Mushil Baraae Hummaa-e- Ghib
Dawa-e- Mushil Baraae Hummaa-e- Ghib-2
Dawa-e- Mushil Barae Atfaal
Dawa-e- Mushil Barae Dard-e- Pusht Wa Khasera
Dawa-e- Mushil Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Mushil Barae Waja-e- Mafaasil
Dawa-e- Mushil Barae Waja-e-zaat-ul-janb
Dawa-e- Mushil Barai Juzaam
Dawa-e- Mushil Bedanjeer Waali
Dawa-e- Mushil Bisfayej Wali
Dawa-e- Mushil Deegar
Dawa-e- Mushil Farbiyun Waali
Dawa-e- Mushil Fujl Wali
Dawa-e- Mushil Ghariqoon Wali
Dawa-e- Mushil Hadeed Wali
Dawa-e- Mushil Hanzal Waali
Dawa-e- Mushil Hanzali
Dawa-e- Mushil Hulba Wali
Dawa-e- Mushil Hunain Waali
Dawa-e- Mushil Injeer Waali
Dawa-e- Mushil Jaosheer Wali
Dawa-e- Mushil Kharbaq Siyah Wali
Dawa-e- Mushil Kharbaq Waali
Dawa-e- Mushil Kindi Wali
Dawa-e- Mushil Kurras Waali
Dawa-e- Mushil Mahudaana Wali
Dawa-e- Mushil Maqhnatees Wali
Dawa-e- Mushil Nanaee
Dawa-e- Mushil Qawi
Dawa-e- Mushil Qurtum Wali
Dawa-e- Mushil Raazi Waali
Dawa-e- Mushil Rumman Wali
Dawa-e- Mushil Sibr Wali
Dawa-e- Mushil Turbud Wali
Dawa-e- Mushil Wa Qaatil Kirm-e-shikam
Dawa-e- Mushil Zufa Wali
Dawa-e- Mushil-2
Dawa-e- Mushil-4
Dawa-e- Mushil-e- Swaaleh
Dawa-e- Mushil-e- Akhlaat
Dawa-e- Mushil-e- Akhlaat-e- Khaam
Dawa-e- Mushil-e- Balgham
Dawa-e- Mushil-e- Balgham, Sauda-wa- Safra
Dawa-e- Mushil-e- Kaimoos
Dawa-e- Mushil-e- Karnab
Dawa-e- Mushil-e- Qawi Bara-e- Istisqaa
Dawa-e- Mushil-e- Safra
Dawa-e- Mushil-e- Sauda
Dawa-e- Mushil-e- Sauda Digar
Dawa-e- Mushila
Dawa-e- Mushill Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Mushk
Dawa-e- Mushk Subaat Zofi & Zarbi
Dawa-e- Mushtahi
Dawa-e- Mushtahi Leemo Wali
Dawa-e- Muskir
Dawa-e- Muskir-2
Dawa-e- Muskir-e-tuyoor
Dawa-e- Musleh Aakhar
Dawa-e- Musqit
Dawa-e- Musqit Dana-e- Bawaaseer
Dawa-e- Musqit-e- Janeen
Dawa-e- Mustanshaq
Dawa-e- Mutayyib Bara-e- Medah
Dawa-e- Mutfi-e- Atash
Dawa-e- Muwallid -e- Laban
Dawa-e- Muwallid-e Sheer
Dawa-e- Muwallid-e- Dam
Dawa-e- Muwallid-e- Labn
Dawa-e- Muwallid-e- Mani
Dawa-e- Muwallid-e- Riyaah
Dawa-e- Muwallid-e- Sheer
Dawa-e- Muwallid-e- Suddah
Dawa-e- Muzayyid-e- Lahm
Dawa-e- Muzeeb
Dawa-e- Muzif-e- Basar
Dawa-e- Muzliq
Dawa-e- Naaf-e- Medah
Dawa-e- Naam
Dawa-e- Naana
Dawa-e- Naankhawah Bara-e- Bawaseer-e- Damvi
Dawa-e- Naardeen
Dawa-e- Naarwaa
Dawa-e- Naashif
Dawa-e- Naasoor Bara-e- Ain
Dawa-e- Nafakh
Dawa-e- Nafakh Aakhar
Dawa-e- Nafakh Deegar
Dawa-e- Nafas-ud- Dam
Dawa-e- Nafat
Dawa-e- Naffakh
Dawa-e- Nafs-al- Dam
Dawa-e- Nafs-al- Dam Deegar
Dawa-e- Nafs-ud- Dam
Dawa-e- Nafsa-ud- Dam
Dawa-e- Najm
Dawa-e- Nakhal
Dawa-e- Nakhood
Dawa-e- Nakhud
Dawa-e- Namaam
Dawa-e- Namaam Barri
Dawa-e- Namak
Dawa-e- Namaksood
Dawa-e- Nammam Bara-e- Maghs
Dawa-e- Nanaa
Dawa-e- Nanaa Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Nankhawh Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Nankhwah
Dawa-e- Nankhwah Bara-e Maghs
Dawa-e- Nankhwah Bara-e- Deedan-e- Am,aa
Dawa-e- Naqoo
Dawa-e- Naranj Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Nardeen
Dawa-e- Nardin Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Nardin Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa-e- Nargis
Dawa-e- Narjeel Bara-e- Kirm-e- Shikam
Dawa-e- Narjis
Dawa-e- Nasaj-ul-ankaboot Barae Ruaaf
Dawa-e- Nashaasta
Dawa-e- Nashasta
Dawa-e- Nasreen
Dawa-e- Natroon
Dawa-e- Natroon Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Natroon Bara-e- Maghs
Dawa-e- Naura Barae Ruaaf
Dawa-e- Naurah
Dawa-e- Naushadar
Dawa-e- Nazlah
Dawa-e- Neel
Dawa-e- Nigand Bara-e- Sha`ar-e-aswad
Dawa-e- Nikhaar
Dawa-e- Nilofar Barai Sehar Yaabis
Dawa-e- Nilofer
Dawa-e- Nilofer Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Niqris
Dawa-e- Nuhaas
Dawa-e- Nuhaas Muharraq
Dawa-e- Nuqra
Dawa-e- Nutool E Butm
Dawa-e- Nuzj Wa Mushil Safra Barae Sharaa
Dawa-e- Ofariqoon Bar-e- Humma-e- Riba
Dawa-e- Ofariqoon Bar-e- Irqun Nasaa
Dawa-e- Ood
Dawa-e- Ood Saleeb
Dawa-e- Ood Saleeb Barae Sudae Saudavi
Dawa-e- Paan
Dawa-e- Paan Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Paan Musawwid Shaar
Dawa-e- Paara
Dawa-e- Paara Bara-e- Amraaz-e- Balghamiyah
Dawa-e- Paara Barae Aatashak
Dawa-e- Paara Barae Amraaz-e- Balghamiyah
Dawa-e- Pamba
Dawa-e- Panbah Daanah
Dawa-e- Paneer Barae Taaqqud-e- Mafaasil
Dawa-e- Panjangusht
Dawa-e- Panjangusht / Panjkisht
Dawa-e- Panjkusht
Dawa-e- Papita Bara-e- Nazla
Dawa-e- Parsoot
Dawa-e- Pathhar Phori
Dawa-e- Pechish
Dawa-e- Peeh
Dawa-e- Peelgosh
Dawa-e- Peepal Bara-e- Junoon
Dawa-e- Peepal Bara-e- Qai
Dawa-e- Peepal Bara-e- Zarb
Dawa-e- Petha
Dawa-e- Petha Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Petha Bara-e- Hasaat-e- Masanah
Dawa-e- Petha Bara-e- Suzaak
Dawa-e- Petha Bara-e- Zo`f-e- Dimaagh
Dawa-e- Pista
Dawa-e- Piyaranga Bara-e- Dabba-e- Atfaal
Dawa-e- Piyaranga Bara-e- Haiza
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Humma-e- Tabkheeri
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Khooni Bawaseer
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Taqwiyat-e- Bah
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Taqwiyat-e- Basar
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Taqwiyat-e- Me`dah
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Waja`-ul- Ain
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Waja`-ul- Uzun
Dawa-e- Piyaz Bara-e- Zo`f-e-hazm
Dawa-e- Post Babul
Dawa-e- Post Ghaar
Dawa-e- Post-e-asl-e- Taankal
Dawa-e- Post-e-saaq Peepal Bara-e- Qai
Dawa-e- Pudeena
Dawa-e- Pudina
Dawa-e- Pudina Kohi
Dawa-e- Pudinah Baraae Gazeedan -e- Aqrab
Dawa-e- Pudinah Baraae Ghisyaan
Dawa-e- Pudinah Baraai Raz
Dawa-e- Pudinah Mukhrij -e- Balgham
Dawa-e- Qaabiz
Dawa-e- Qaabiz Kafoori
Dawa-e- Qaabiz Rumman Wali
Dawa-e- Qaabiz-2
Dawa-e- Qaale-e- Asnaan
Dawa-e- Qaali-e- Asnaan
Dawa-e- Qaaqulah Sagheer Baraae Safraavi Qai
Dawa-e- Qaaqulah Sighaar Baraae Qai
Dawa-e- Qaaqulla Bara-e- Waja-e- Kabid
Dawa-e- Qaat-e- Baah
Dawa-e- Qaate-e- Ruaaf
Dawa-e- Qaatil
Dawa-e- Qaatil-e- Hasharaat
Dawa-e- Qaatil-e- Jonk
Dawa-e- Qaatil-e- Kirm-e- Shikam
Dawa-e- Qaatil-e- Maar
Dawa-e- Qaatil-e- Pissu
Dawa-e- Qabiz
Dawa-e- Qabiz Qawee
Dawa-e- Qabiz Wa Musakhkhin
Dawa-e- Qabj
Dawa-e- Qabrasi
Dawa-e- Qabz-2
Dawa-e- Qafr
Dawa-e- Qafr-ul- Yahood
Dawa-e- Qai
Dawa-e- Qaiqahan
Dawa-e- Qaisoom
Dawa-e- Qaisum
Dawa-e- Qaisum Munbat Sh`ar
Dawa-e- Qalb Baraai Hasaat -e- Masaanah
Dawa-e- Qalqaas
Dawa-e- Qalqadees
Dawa-e- Qalqanat
Dawa-e- Qalqand
Dawa-e- Qalqant/zaaj
Dawa-e- Qalqataar
Dawa-e- Qalqataar Barae Ruaaf
Dawa-e- Qamar Quresh
Dawa-e- Qanfaz
Dawa-e- Qantooriyun Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Qanturiun
Dawa-e- Qanturiun Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Qanturiun Kabir
Dawa-e- Qanturiyun
Dawa-e- Qanturiyun Daqeeq
Dawa-e- Qaqili
Dawa-e- Qaqull
Dawa-e- Qara
Dawa-e- Qara`
Dawa-e- Qaraaneetus
Dawa-e- Qaranfal Barae Subaat Ratab
Dawa-e- Qaranfal Shaami
Dawa-e- Qaranful
Dawa-e- Qaranful Bara-e- Hamal
Dawa-e- Qaranful Bara-e- Mana-e- Hamal
Dawa-e- Qaranful Bara-e- Salas- Ul - Baul
Dawa-e- Qaranful Baraae Amraaz -e- Ain
Dawa-e- Qaranful Baraai Qalb
Dawa-e- Qaranful Mane Hamal
Dawa-e- Qarha-e- Riya
Dawa-e- Qarn-al-layyal Barae Bayaz-ul-ain
Dawa-e- Qarn-al-layyal Barae Zaat-ul-janb
Dawa-e- Qarn-al-layyal Barae Zaat-ul-janb 2
Dawa-e- Qarn-ul- Iyyal
Dawa-e- Qarsana
Dawa-e- Qasab
Dawa-e- Qasab Barae Taqwiat-e- Dimagh
Dawa-e- Qasab-al- Zareerah
Dawa-e- Qasab-al- Zareerah Barae Reham
Dawa-e- Qasab-al- Zareerah Khaas
Dawa-e- Qasab-uz- Zareerah
Dawa-e- Qastarun
Dawa-e- Qastroon
Dawa-e- Qataf Bara-e- Yaraqaan
Dawa-e- Qate-e- Baah
Dawa-e- Qate-e- Bah
Dawa-e- Qate-e-lahme Zaa`id
Dawa-e- Qateraan
Dawa-e- Qati-e- Mani
Dawa-e- Qatil
Dawa-e- Qatil Kirm-e- Shikam
Dawa-e- Qatil-e- Deedaan
Dawa-e- Qatil-e- Deedaan-e- Amaa
Dawa-e- Qatil-e- Deedan
Dawa-e- Qatil-e- Faar
Dawa-e- Qatil-e-deedan-e-amaa
Dawa-e- Qatoona Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Qawaanis
Dawa-e- Qawi
Dawa-e- Qazaf -al- Qalb
Dawa-e- Qazeeb-e- Iyyal
Dawa-e- Qifr
Dawa-e- Qifrul Yahood
Dawa-e- Qinbeel Bara-e- Kirm
Dawa-e- Qinna
Dawa-e- Qinnab
Dawa-e- Qinnab Bara-e- Sehar
Dawa-e- Qinnab Barai Sehar Yabis
Dawa-e- Qinnah
Dawa-e- Qirdemaana
Dawa-e- Qirdemana
Dawa-e- Qirdmana
Dawa-e- Qirdmana Baraae Saraa
Dawa-e- Qirdmana Baraai Dard -e- Gurdah
Dawa-e- Qirdmana Baraai Sang -e- Gurdah Wa Masaanah
Dawa-e- Qirdmana Baraai Zahar
Dawa-e- Qirmiz Mani -e- Hamal
Dawa-e- Qisa
Dawa-e- Qisa Khaas
Dawa-e- Qisa-ul- Himaar Baraai Istisqaa
Dawa-e- Qisa-ul- Himaar Baraai Kalaf Wa Busoor
Dawa-e- Qisa-ul- Himaar Mukhrij Janeen
Dawa-e- Qisaa-ul- Barri Bara-e- Maghs
Dawa-e- Qishr-e- Baan
Dawa-e- Qishr-e- Habb-ul- Baan
Dawa-e- Qissa
Dawa-e- Qissa- Ul - Himaar
Dawa-e- Qissa-ul- Himaar
Dawa-e- Qissoos Barae Shaar
Dawa-e- Qissoos Dafi-e- Samoom
Dawa-e- Qooba
Dawa-e- Qoolanj
Dawa-e- Qoolanj Ajeeb
Dawa-e- Qoolanj Shabram Wali
Dawa-e- Qowaa-e- Arba
Dawa-e- Qulumayan
Dawa-e- Qundus
Dawa-e- Qundus Aakhar
Dawa-e- Qundush
Dawa-e- Qunfuz
Dawa-e- Qunfuz Wa Dawa-e- Qatt
Dawa-e- Qunituriyun Bara-e- Maghs
Dawa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Qurooh-e- Medah
Dawa-e- Qurratul Ain Baraae Dard Mafaasil
Dawa-e- Qurtum
Dawa-e- Qurtum Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Qurtum Mushil
Dawa-e- Qurtum Sharaab Waali
Dawa-e- Qust
Dawa-e- Qust Bara-e- Kalaf
Dawa-e- Qust Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Qust Baraae Irq - Un - Nisa
Dawa-e- Qust Baraai Bah
Dawa-e- Qust Baraai Yarqaan
Dawa-e- Qust Dafi-e- Samoom
Dawa-e- Qust Khaas
Dawa-e- Qutraan
Dawa-e- Quwwat
Dawa-e- Ra’sha
Dawa-e- Raade`
Dawa-e- Raaib/ Maast/ Sheeraz
Dawa-e- Raas-e- Samak
Dawa-e- Raazeyaana
Dawa-e- Raazianaj
Dawa-e- Rabw
Dawa-e- Rabw Bara-e- Atfal
Dawa-e- Rabw Shadeed
Dawa-e- Raihan
Dawa-e- Ramad
Dawa-e- Ramad Haar
Dawa-e- Ramad Saudaawi
Dawa-e- Rasaas
Dawa-e- Rasaut Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Rasaut Barae Amraaz-e- A`in
Dawa-e- Rasaut Barae Zaheer-e- Muzmin
Dawa-e- Rasaut Haabis Bara-e- Bawaseer Damvi
Dawa-e- Rasha
Dawa-e- Rashaad
Dawa-e- Rasoot Barae Humma
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Hassat
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Hassat-e- Masana
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Humma
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Bara-e- Waja-ul-meda
Dawa-e- Raughan Baadam Sheerin Barae Usr-e- Wiladat
Dawa-e- Raughan Badam Sheerin Barae Ishaal
Dawa-e- Raughan Badam Sheerin Barae Qabz
Dawa-e- Raughan Badam Sheerin Barae Waja
Dawa-e- Raughan Mom
Dawa-e- Raughan-e- Gul Barae Suda`
Dawa-e- Reetha
Dawa-e- Reetha Barae Sara
Dawa-e- Reham
Dawa-e- Rehm
Dawa-e- Rewand
Dawa-e- Rewand Bara-e- Maghs
Dawa-e- Rewand Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Rijlah
Dawa-e- Rimaad
Dawa-e- Riya-tu- Salab
Dawa-e- Riyaah
Dawa-e- Roghan
Dawa-e- Roghan-e- Kunjad Bara-e- Hikka
Dawa-e- Ruaaf
Dawa-e- Rummaan
Dawa-e- Rummaan Khaas
Dawa-e- Rumman
Dawa-e- Rumman A`sali
Dawa-e- Rumman Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Rumman Bara-e- Ishaal
Dawa-e- Rumman-e- Haamiz
Dawa-e- Sa`ad Bara-e- Haafizah
Dawa-e- Saad
Dawa-e- Saad Kufi
Dawa-e- Saafisya
Dawa-e- Saafisya Barae Faalij
Dawa-e- Saaj
Dawa-e- Saaq-ul- Baqar
Dawa-e- Saasaliyoos
Dawa-e- Saasaliyus
Dawa-e- Saatar
Dawa-e- Saazaj
Dawa-e- Saboos Barai Sarsaam Ghair Haqeeqe
Dawa-e- Sadaf
Dawa-e- Sadaf Deegar
Dawa-e- Sadaf Sirka Wali
Dawa-e- Sadoori
Dawa-e- Safaadeekus Mushil
Dawa-e- Safanduliyoon
Dawa-e- Safarjal
Dawa-e- Safarjal Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Safarjal Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Safarjal Khaas
Dawa-e- Safarjal Mushil
Dawa-e- Safisya
Dawa-e- Safsaaf
Dawa-e- Sag Gazeedah - A
Dawa-e- Sahadevi Barae Tashnnuj Mashana
Dawa-e- Sahaj-e- Am`a
Dawa-e- Sahaj-e- Ama
Dawa-e- Sahj
Dawa-e- Sahnah Bara-e- Lasa`t-ul- Aqrab
Dawa-e- Sailaan
Dawa-e- Sajeer
Dawa-e- Sajeer-e- Baan
Dawa-e- Sakbeenaj
Dawa-e- Sakbeenaj Bara-e- Faalij
Dawa-e- Sakbeenaj Bara-e- Hudbah
Dawa-e- Sakbeenaj Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Sakbeenaj Bara-e- Waja-ul- Janb
Dawa-e- Sakbeenaj Barae Kirm-e- Shikam
Dawa-e- Sakbeenaj Barae Tap
Dawa-e- Sakbeenaj Deegar
Dawa-e- Sakta
Dawa-e- Sakta Balghami - A
Dawa-e- Saktah
Dawa-e- Sala`a
Dawa-e- Salaarus Bara-e- Waram-e- Sulb
Dawa-e- Salab
Dawa-e- Salab Barae Ishaal
Dawa-e- Salajeet Barae Harqat-al- Baul
Dawa-e- Salaq
Dawa-e- Salaq [chuqandar]
Dawa-e- Saleb Barae Sudae Jimai
Dawa-e- Saleekha
Dawa-e- Samagh
Dawa-e- Samagh Arabi Bara-e- Zaheer
Dawa-e- Samagh Barae Suaal
Dawa-e- Samagh-e- Zaitoon
Dawa-e- Samak
Dawa-e- Samak Bara-e- Shiqaq-ul- Maqad
Dawa-e- Samak Barae Ain
Dawa-e- Samak Khaas
Dawa-e- Saman
Dawa-e- Samandarphal Barae Bawaseer
Dawa-e- Samandarphal Barae Su-e- Hazm
Dawa-e- Samandarphal Barae Waja Reehi
Dawa-e- Samandarphal Mueen-e- Hamal
Dawa-e- Samandarphal Ras Wali
Dawa-e- Samar-e- Baloot
Dawa-e- Samar-e- Kamafeetoos
Dawa-e- Sameeqa
Dawa-e- Samm
Dawa-e- Sammi
Dawa-e- Sammul Faar Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Sammul-faar
Dawa-e- Samoom
Dawa-e- Samqootan Bara-e- Nafs-ud- Dam
Dawa-e- Sana
Dawa-e- Sana Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Sana Barae Amraaz -e- Wajah
Dawa-e- Sana Barae Amraz-e- Baadi
Dawa-e- Sana Barae Bao Gola
Dawa-e- Sana Barae Bars
Dawa-e- Sana Barae Humma
Dawa-e- Sana Barae Ikhraj-e- Masheema
Dawa-e- Sana Barae Junoon
Dawa-e- Sana Barae Qabz
Dawa-e- Sana Barae Tauleed -e- Mani
Dawa-e- Sana Barae Tukhma
Dawa-e- Sana Barae Warm-e- Medah
Dawa-e- Sana Barae Zof-e- Qalb
Dawa-e- Sana Bra-e- Juzam
Dawa-e- Sana Daf-e- Samoom
Dawa-e- Sana Kasir
Dawa-e- Sana Muqawwi
Dawa-e- Sana Muqawwi-e- Basar
Dawa-e- Sana Musawwid-e- Shaar
Dawa-e- Sana Mushtahi
Dawa-e- Sana Muteeb-e- Dahan
Dawa-e- Sana-e- Makki
Dawa-e- Sandal
Dawa-e- Sandal Bara-e- Maali Kholia
Dawa-e- Sandaroos
Dawa-e- Sandroos
Dawa-e- Sandroos Barae Nuzool-ul-maa
Dawa-e- Sangdaana Bara-e- Waja-ul- Meadah
Dawa-e- Sangdaana Bara-e- Zalaq-ul- Amaa
Dawa-e- Sangdaana Bara-e- Zof-e- Kabid
Dawa-e- Sangdaana Shuturmurgh Barae Taqwiyat-e- Me`dah
Dawa-e- Sangdana-e- Kharoos Itreefali
Dawa-e- Sangdana-e- Kharoos
Dawa-e- Sangdana-e- Kharoos Qaranfuli
Dawa-e- Sanjad (ghubaira)
Dawa-e- Sankh Barae Dafe Samoom Kalb-e- Majnoon
Dawa-e- Sankhaholi Barae Kanthmaalaa
Dawa-e- Sankhaholi Barae Qai
Dawa-e- Sanobar
Dawa-e- Sanobar Barae Hasaat-e- Kulyah
Dawa-e- Sanober Barae Ruaf
Dawa-e- Sanoobar
Dawa-e- Saoot
Dawa-e- Sapistan Barae Maghs
Dawa-e- Saqadeekas
Dawa-e- Saqanqoor
Dawa-e- Saqanqoor Bara-e- Bah
Dawa-e- Saqmonia
Dawa-e- Saqmoonia
Dawa-e- Saqmoonia Bara-e- Humma
Dawa-e- Saqmoonia Mushawwa
Dawa-e- Saqootan
Dawa-e- Sara
Dawa-e- Sara` Damvi
Dawa-e- Sara` Sibyaan
Dawa-e- Sara` Sudaabi
Dawa-e- Sarakhas
Dawa-e- Sarakhas Mulayin
Dawa-e- Saraqsana
Dawa-e- Sarataan Bahri
Dawa-e- Sarataan Nahri
Dawa-e- Sarataan Nehri4
Dawa-e- Sarataan-1
Dawa-e- Saresh Tilaai
Dawa-e- Sargeen Ghuraab
Dawa-e- Sarkhas
Dawa-e- Sarkhas Barae Taleen
Dawa-e- Sarkhas Deegar
Dawa-e- Sarkhas Khaas
Dawa-e- Sarmaq
Dawa-e- Sarnaj
Dawa-e- Sartaan
Dawa-e- Sartaan Bara-e-surfa
Dawa-e- Sartaan Maar Guzeeda
Dawa-e- Sartaan Muharraq
Dawa-e- Sartaan Sheer Wali
Dawa-e- Sartaan Sokhta
Dawa-e- Saruhanchi
Dawa-e- Sarw
Dawa-e- Sarw Barae Jamrah
Dawa-e- Sarw Sharaabi
Dawa-e- Sasaliyoos Bara-e- Maghs
Dawa-e- Satar
Dawa-e- Satar 1
Dawa-e- Satar Bara-e- Zulmat-e- Basar
Dawa-e- Satar Barae Muqawwi-e- Basar
Dawa-e- Satawar Barae Ishaal-e- Damvi
Dawa-e- Satratiyootas
Dawa-e- Satwa
Dawa-e- Saum
Dawa-e- Sausan
Dawa-e- Sawansokhi Barae Faza`-ul- Maa
Dawa-e- Saweeq
Dawa-e- Sazaj
Dawa-e- Seb
Dawa-e- Seb Barae Istiha Wa Taqviyat-e- Meda
Dawa-e- Seemaab Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Seep Barae Jiryan-ul-dam
Dawa-e- Seep Barae Kalaf Wa Behaq
Dawa-e- Seep Barae Waja-ul- Qalb Wa Taqviyat Lissah
Dawa-e- Seer
Dawa-e- Seer Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Seer Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Seer Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Seer Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Seer Khalli
Dawa-e- Semanah
Dawa-e- Sendhi
Dawa-e- Sha`eer
Dawa-e- Shaa`r Mastagi Wala
Dawa-e- Shaadna
Dawa-e- Shaadnaj
Dawa-e- Shaadnaj Barae Amraz-e- Ain
Dawa-e- Shaadnaj Deegar
Dawa-e- Shaah Baloot
Dawa-e- Shaahatra
Dawa-e- Shaahtara Barae Qai
Dawa-e- Shaahtara Mushtahi
Dawa-e- Shaatil
Dawa-e- Shabkori
Dawa-e- Shabram
Dawa-e- Shaeer
Dawa-e- Shaer Barai Sarsaam Ghair Haqeeqi
Dawa-e- Shafoodas
Dawa-e- Shaftaloo Bara-e- Deedan
Dawa-e- Shaftalu
Dawa-e- Shagoofa-e- Khurma
Dawa-e- Shagoofa-e- Laazan
Dawa-e- Shah Baloot Bara-e-zaheer
Dawa-e- Shaham Bara-e- Laza-e- Amaa
Dawa-e- Shahasafaram
Dawa-e- Shahasfaram
Dawa-e- Shahbanaj Bara-e- Laqwa-va Mirgi
Dawa-e- Shahbanj Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Shahdaanaj
Dawa-e- Shahdanaj
Dawa-e- Shaheerah
Dawa-e- Shahm
Dawa-e- Shahmanaj
Dawa-e- Shahmanaj Jaazib
Dawa-e- Shahsafram
Dawa-e- Shahtara
Dawa-e- Shahtara Deegar
Dawa-e- Shahtaraj
Dawa-e- Shahtraj Baraae Jarb
Dawa-e- Shailam
Dawa-e- Shajar-e- Abi Maalik
Dawa-e- Shakar Tabarzad
Dawa-e- Shalgham Bara-e- Sang-e- Gurda
Dawa-e- Shalgham Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Shaljam
Dawa-e- Shaljam Deegar
Dawa-e- Shanjaar
Dawa-e- Shaqaaqul
Dawa-e- Shaqeeqah
Dawa-e- Shaqooq
Dawa-e- Shara
Dawa-e- Sharaa
Dawa-e- Sharaab
Dawa-e- Shatrah
Dawa-e- Shawasara
Dawa-e- Sheebah
Dawa-e- Sheeh
Dawa-e- Sheer
Dawa-e- Sheer Barai Subaat Bukhari
Dawa-e- Sheer Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Dawa-e- Sheer Barai Maali Kholia
Dawa-e- Sheer Barai Sehar Yabis
Dawa-e- Sheer Khar
Dawa-e- Sheer-e Oontni Deegar
Dawa-e- Sheer-e- Oontni Barae Sudda-e- Jigar
Dawa-e- Sheer-e- Zanaan
Dawa-e- Sheer-e-khisht Baraae Asaaba
Dawa-e- Sheera Banafsha
Dawa-e- Sheeren
Dawa-e- Sheetraj Bara-e- Hudbah
Dawa-e- Shib
Dawa-e- Shibb
Dawa-e- Shibram
Dawa-e- Shibs
Dawa-e- Shibt
Dawa-e- Shibt Bara-e- Naafiz
Dawa-e- Shibt Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Shibt Barae Sudae Haar
Dawa-e- Shikam
Dawa-e- Shirsh
Dawa-e- Shokraan
Dawa-e- Shoneez
Dawa-e- Shoneez Barai Subaat Ratab
Dawa-e- Shooneez
Dawa-e- Shooneez Deegar
Dawa-e- Shooneez Bara-e- Nafakh
Dawa-e- Shooneez Barae Haiz
Dawa-e- Shooneez Barae Jarab
Dawa-e- Shooneez Deegar
Dawa-e- Shooneez Khaas
Dawa-e- Shooneez Sirka Wali
Dawa-e- Shora
Dawa-e- Shora Bara-e- Ihtebaas-e- Baul
Dawa-e- Shubrum
Dawa-e- Shukaai
Dawa-e- Shukai
Dawa-e- Shurb Barai Sarsaam Balghami
Dawa-e- Shusrunb
Dawa-e- Sibr
Dawa-e- Sibr 2
Dawa-e- Sibr Asal Waali
Dawa-e- Sibr Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Sibr Bara-e- Medah
Dawa-e- Sibr Bara-e- Shiqaaq Maqad
Dawa-e- Sibr Barae Bawaaseer
Dawa-e- Sibr Barae Jarb Hikka Wa Aatishak
Dawa-e- Sibr Barae Meda
Dawa-e- Sibr Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa-e- Sibr Barae Tashaqquq-e-dast
Dawa-e- Sibr Deegar
Dawa-e- Sibr Khaas
Dawa-e- Sibr Munaqqi
Dawa-e- Sibr1
Dawa-e- Sikanjabeen
Dawa-e- Sikanjabeen Barae Sudae Khumaari
Dawa-e- Sikanjabeen Barai Sarsaam Ghair Haqeeqe
Dawa-e- Sikanjbeen
Dawa-e- Silajeet Barae Jarayaan
Dawa-e- Silajeet Barae Suzaak
Dawa-e- Sill
Dawa-e- Simsim
Dawa-e- Siql-ul- Lisaan
Dawa-e- Siras Ajeeb
Dawa-e- Sirka
Dawa-e- Sirka Barae Baroodat-e- Reham
Dawa-e- Sisali
Dawa-e- Sisaliyaus Bara-e- Chopaayaa
Dawa-e- Sisaliyus
Dawa-e- Sisaliyus Bara-e- Kirm-e- Medah Wa Tap
Dawa-e- Sisaliyus Bara-e- Waja-ul- Kulyah
Dawa-e- Sisaliyus Barae Ikhtenaaq-e- Rehm
Dawa-e- Siyah Jiryaan
Dawa-e- Siyah Mushil
Dawa-e- Siyah Pechish
Dawa-e- So`d
Dawa-e- Sokhtah
Dawa-e- Soozak
Dawa-e- Soqootan
Dawa-e- Soran
Dawa-e- Sosan
Dawa-e- Sosan Bara-e- Maghs
Dawa-e- Sosan Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Sosan Surkh Barae Tahleel-e- Waram
Dawa-e- Sozaak
Dawa-e- Sozish
Dawa-e- Sozish-e- Medah
Dawa-e- Su-e- Hazm
Dawa-e- Su`aal
Dawa-e- Sua`al
Dawa-e- Suaal
Dawa-e- Suda
Dawa-e- Suda Balghami
Dawa-e- Suda Balghami - A
Dawa-e- Suda Damwi
Dawa-e- Sudaa
Dawa-e- Sudaab
Dawa-e- Sudaab Bara-e Fuwaaq
Dawa-e- Sudaab Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Sudaab Bara-e- Tahleel-e- Qoolanj
Dawa-e- Sudaab Barae Faalij
Dawa-e- Sudaab Barae Humma
Dawa-e- Sudaab Shahad Wali
Dawa-e- Sudab Asali
Dawa-e- Suddab
Dawa-e- Suhaga Barae Salabat-e- Tihaal
Dawa-e- Sukkar
Dawa-e- Sumaaq
Dawa-e- Sumaaq Bara -e- Ishaal
Dawa-e- Sumaaq Bara-e- Ishaal Safraavi
Dawa-e- Sumaaq Bara-e- Qai
Dawa-e- Sumaaq Barae Suda` Khumaari
Dawa-e- Sumbul
Dawa-e- Sumbul-al- Teeb
Dawa-e- Summaq
Dawa-e- Sumoom
Dawa-e- Sunbul
Dawa-e- Sunbul Deegar
Dawa-e- Sunbul Roomi
Dawa-e- Sunbul-al- Teeb
Dawa-e- Sunbul-al-teeb
Dawa-e- Suqoot-e- Ishteha
Dawa-e- Suranjaan Baraa-e- Niqras
Dawa-e- Suranjaan Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Dawa-e- Surfa
Dawa-e- Surfa Wa Diq
Dawa-e- Surfa Wabaai
Dawa-e- Surfa-1
Dawa-e- Surfah
Dawa-e- Surkh Sahajana
Dawa-e- Suzaak
Dawa-e- Ta-akkul
Dawa-e- Taafsiya
Dawa-e- Taaleesfar
Dawa-e- Taaleesfar Barae Jarayaan
Dawa-e- Taaoon
Dawa-e- Tabaasheer
Dawa-e- Tabaasheer Barae Ishaal
Dawa-e- Tabarzad
Dawa-e- Tabasheer
Dawa-e- Tabasheer Barae Sudae Hissi
Dawa-e- Tabasheer Bara-e- Maali Kholia Damvi-o- Safravi
Dawa-e- Tabasheer Barae Humma
Dawa-e- Tabasheer Barae Khafqaan
Dawa-e- Tabasheer Barae Qulaa
Dawa-e- Tabasheer Deegar
Dawa-e- Tabqaamaoon
Dawa-e- Tabreed
Dawa-e- Tabreed Bara-e- Suzaak
Dawa-e- Tabreed Barae Jarb
Dawa-e- Tabreed Barae Kasrat-e- Tams
Dawa-e- Tabreed Barae Sharaa Damvi
Dawa-e- Tabreed-e- Dimaagh
Dawa-e- Tad
Dawa-e- Tafsiya
Dawa-e- Tahajjur-e- Mafasil
Dawa-e- Taharruk-e- Asnan
Dawa-e- Tais
Dawa-e- Tais Khaas
Dawa-e- Takmeed Barae Idraar
Dawa-e- Talaa
Dawa-e- Talaqia
Dawa-e- Talaqia Antaaki
Dawa-e- Tamaddud
Dawa-e- Tamar
Dawa-e- Tamar Hindi
Dawa-e- Tambaku Bara-e- A’zzat-ul- Kalbil Mukallab
Dawa-e- Tambaku Bara-e- Maar Gazeeda
Dawa-e- Tams
Dawa-e- Tanaffus
Dawa-e- Tanoob
Dawa-e- Tanqiyah
Dawa-e- Tanzui-e- Khatai
Dawa-e- Tap Wa Surfah
Dawa-e- Tap-e- Balghami
Dawa-e- Tap-e- Riba`
Dawa-e- Taqteer- Ul- Baul
Dawa-e- Taqviyati-e- Mani
Dawa-e- Tar
Dawa-e- Taraasees
Dawa-e- Tarasees
Dawa-e- Tarasees Bara -e- Ishaal
Dawa-e- Tarash
Dawa-e- Tareequliyun
Dawa-e- Targhaqansa
Dawa-e- Targhaqansa Asl Wali
Dawa-e- Tarifuliun
Dawa-e- Tarifulun
Dawa-e- Tasammum
Dawa-e- Tashannuj
Dawa-e- Tashannuj Kharbaq Wali
Dawa-e- Taskeen
Dawa-e- Taskeen Barae Ehtebaas-e- Haiz
Dawa-e- Taskeen Barae Hummae Muwaazibah
Dawa-e- Tasmeen
Dawa-e- Teelaqyoon
Dawa-e- Teen
Dawa-e- Teen Armani
Dawa-e- Teen Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Dawa-e- Teen Barae Tahleel
Dawa-e- Teen Khubzi
Dawa-e- Teen Manqoo
Dawa-e- Teen-e- Armani
Dawa-e- Teen-e- Makhtoom
Dawa-e- Teen-e- Neeshapuri
Dawa-e- Teen-e- Qaimoolia
Dawa-e- Teen-e- Saida
Dawa-e- Teenul Armani
Dawa-e- Teewaj Barae Bawaaseer
Dawa-e- Tehaal Kurki
Dawa-e- Tel Churah Moharraq
Dawa-e- Tezpaat
Dawa-e- Theekri
Dawa-e- Tiddi Barae Juzaam
Dawa-e- Tihaal
Dawa-e- Timsaah
Dawa-e- Tinkaar
Dawa-e- Tiryaaq
Dawa-e- Titri
Dawa-e- Tiyaaq
Dawa-e- Toobaal
Dawa-e- Toobaal-ul- Hadeed
Dawa-e- Toobaal-un- Nuhaas
Dawa-e- Toobal-al- Nuhaas
Dawa-e- Toodri Barae Salabat-e- Pistan
Dawa-e- Toot
Dawa-e- Toot Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Tootia
Dawa-e- Treeflan
Dawa-e- Triphala Bara-e- Amraaz-e- Safraaviyah
Dawa-e- Tudri
Dawa-e- Tudri Bara-e- Qurooh-ul- Ain
Dawa-e- Tuffaaf
Dawa-e- Tuhlub
Dawa-e- Tukham-e- Baartang
Dawa-e- Tukham-e- Baartang Barae Sailaan-e- Khoon
Dawa-e- Tukhm Khurfa
Dawa-e- Tukhm-e- Baadrooj
Dawa-e- Tukhm-e- Baqla Barae Qai Wa Ishaal
Dawa-e- Tukhm-e- Baqla Barae Suaal
Dawa-e- Tukhm-e- Baqla Barae Tanqia-e- Kuliya
Dawa-e- Tukhm-e- Baqla Barae Tanqia-e- Kuliya 2
Dawa-e- Tukhm-e- Baqla Barae Taqviyat-e- Bah
Dawa-e- Tukhm-e- Imli
Dawa-e- Tukhm-e- Ispast
Dawa-e- Tukhm-e- Jirjir Muqee
Dawa-e- Tukhm-e- Khurfa Barae Amraaz-e- Tihaal
Dawa-e- Tukhm-e- Papita
Dawa-e- Tukhm-e- Suddab
Dawa-e- Tukhm-e- Turai Bara-e- Amraaz-e- Jild
Dawa-e- Tukhm-e- Turai Bara-e- Ishaal-e- Balghami
Dawa-e- Tukhma
Dawa-e- Tulsi Bara-e- Humma
Dawa-e- Tulsi Bara-e- Qai
Dawa-e- Tumba Bara-e- Suddah
Dawa-e- Turaab-e- Saida
Dawa-e- Turai
Dawa-e- Turai Bara-e- Gazeedgee-e- Kalb
Dawa-e- Turai Bara-e- Suzaak
Dawa-e- Turanj
Dawa-e- Turanjabeen
Dawa-e- Turb
Dawa-e- Turb Bara.e. Boul-ud- Dam
Dawa-e- Turbud
Dawa-e- Turbud Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Turbud Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Dawa-e- Turbud Barai Sehar Ratoobi
Dawa-e- Turbud Ishaaq Waali
Dawa-e- Turfa
Dawa-e- Turmus
Dawa-e- Turmus Barae Deedan-e- Amaa
Dawa-e- Turmus Barae Sudda-e- Tihaal
Dawa-e- Uleeq Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Ullaiq Barae Hasaat-e-masanah
Dawa-e- Ullaique
Dawa-e- Ulleeq
Dawa-e- Ulleeque
Dawa-e- Ulloo
Dawa-e- Unnab
Dawa-e- Unnab Barai Amraaz Dimaghi
Dawa-e- Unsul
Dawa-e- Unsul Bara-e- Fuwaaq
Dawa-e- Unsul Baraae Juzaam
Dawa-e- Unsul Deegar
Dawa-e- Unudiqi
Dawa-e- Uqhowaan Ahmar
Dawa-e- Uqhuwaan Barae Yarqaan
Dawa-e- Uqhuwan
Dawa-e- Uqhuwan Barae Ikhraj-e- Balgham
Dawa-e- Urad
Dawa-e- Urghawaan
Dawa-e- Urooq-us- Sabbagheen
Dawa-e- Urooqussabaghin/zard Chob
Dawa-e- Usaara-e- Baan
Dawa-e- Usaara-e- Baan Bara-e- Tanqia
Dawa-e- Usfur
Dawa-e- Ushaq
Dawa-e- Ushaq Bara-e- Waram-e- Tihaal
Dawa-e- Ushaq Muhallil
Dawa-e- Ushar Qaatil
Dawa-e- Ushba-al- Sebaa
Dawa-e- Ushnaan
Dawa-e- Ushnah
Dawa-e- Ushq
Dawa-e- Ushq Barae Ain
Dawa-e- Ushq Barae Chashm
Dawa-e- Ushraque
Dawa-e- Usqooluqandariyoon
Dawa-e- Usqunduryoon
Dawa-e- Usr-al- Bala`
Dawa-e- Usr-e- Baul
Dawa-e- Usrab Bara-e- Bawaseer
Dawa-e- Usrub Bara-e- Chashm
Dawa-e- Ustukhoodoos Barae Masroo
Dawa-e- Ustukhoodoos Barae Sara
Dawa-e- Ustukhuddus
Dawa-e- Ustukhuddus Bara-e- Junoon Saudavi
Dawa-e- Ustukhuddus Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Ustukhuddus Bara-e- Suda Zarba Wa Saqta
Dawa-e- Ustukhuddus Barae Suda Tazazui
Dawa-e- Ustukhuddus Barae Sudae Reehi
Dawa-e- Ustukhuddus Barai Subaat Ratab
Dawa-e- Utraj
Dawa-e- Utruj
Dawa-e- Wabar-ul-arnab Barae Ruaaf
Dawa-e- Waj
Dawa-e- Waj Bara-e- Maghas
Dawa-e- Waja
Dawa-e- Waja -ul- Uzn
Dawa-e- Waja-e- Kuliyah
Dawa-e- Waja-ul Mafaasil
Dawa-e- Waja-ul- Asnaan
Dawa-e- Waja-ul- Meda
Dawa-e- Waja-ul- Medah
Dawa-e- Waja`-ul- Ain
Dawa-e- Waram-e- Lahaat
Dawa-e- Waram-e- Medah
Dawa-e- Waram-e- Rahim
Dawa-e- Waram-e- Sulb
Dawa-e- Ward
Dawa-e- Ward Barae Ruaaf
Dawa-e- Warm-e- Asaab
Dawa-e- Waswaas
Dawa-e- Yabrooj
Dawa-e- Yabrooj Afyooni
Dawa-e- Yabusat
Dawa-e- Yamaani
Dawa-e- Yanboot
Dawa-e- Yaraqaan
Dawa-e- Yarqaan
Dawa-e- Yasmeen
Dawa-e- Yatu
Dawa-e- Zaaj
Dawa-e- Zaaroor
Dawa-e- Zabaad
Dawa-e- Zabad
Dawa-e- Zabad Barai Sozish-e- Masaana
Dawa-e- Zabad Khaas
Dawa-e- Zabeeb
Dawa-e- Zabeeb Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Zafraan
Dawa-e- Zafraan Barae Khaarisht
Dawa-e- Zafraan Barae Rakt Pit
Dawa-e- Zafrah
Dawa-e- Zafran
Dawa-e- Zafran Bara-e- Nisyaan
Dawa-e- Zafran Bara-e- Sahar
Dawa-e- Zaheer
Dawa-e- Zaheer Mujarrab
Dawa-e- Zahra- Ut- Nuhaas Barae Basoor
Dawa-e- Zahraj
Dawa-e- Zahratun Nuhaas
Dawa-e- Zahratunnuhaas
Dawa-e- Zaitoon
Dawa-e- Zaitoon Bara-e- Qoolanj
Dawa-e- Zaitoon Khaas
Dawa-e- Zaitoon-al- Maa
Dawa-e- Zalaqul Amaa
Dawa-e- Zanab-ul- Khail Deegar
Dawa-e- Zanabul Khail Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Dawa-e- Zanbul Iyyal
Dawa-e- Zanbul Khail
Dawa-e- Zangaar
Dawa-e- Zanjabeel
Dawa-e- Zanjabeel Barai Subaat Ratab
Dawa-e- Zanjabeel Bara-e- Tahleel-e- Riyah
Dawa-e- Zaqqoom
Dawa-e- Zaraarih
Dawa-e- Zaraawand
Dawa-e- Zarambaad
Dawa-e- Zarambad Halela Wali
Dawa-e- Zarawand
Dawa-e- Zarawand Dafi-e- Samoom
Dawa-e- Zarawand Hindi Barae Ladghat-ul- Hayya
Dawa-e- Zarawand Madahraj
Dawa-e- Zarawand Mudahraj
Dawa-e- Zarawand Taweel
Dawa-e- Zarb-o- Khilfah
Dawa-e- Zard Chob Bara-e- Suda-e- Baarid
Dawa-e- Zareerah
Dawa-e- Zarishk
Dawa-e- Zarneekh
Dawa-e- Zars
Dawa-e- Zayaan
Dawa-e- Zebaq
Dawa-e- Zeeq-al- Nafas
Dawa-e- Zeequn Nafas
Dawa-e- Zeequn-nafas
Dawa-e- Zeequnnafas
Dawa-e- Zerawand
Dawa-e- Zibl
Dawa-e- Zibl-ul- Khinzeer
Dawa-e- Zifda
Dawa-e- Zifda Qaatil
Dawa-e- Zift
Dawa-e- Zimaad Sadr
Dawa-e- Zirneekh
Dawa-e- Zof-e- Fam-e- Medah
Dawa-e- Zof-e- Ishteha Muzmin
Dawa-e- Zof-e- Meda
Dawa-e- Zof-e- Medah
Dawa-e- Zoofa
Dawa-e- Zoofa Barae Nuzool-ul- Maa
Dawa-e- Zoosantaaria
Dawa-e- Zoosantaria
Dawa-e- Zoosantariya
Dawa-e- Zubaab
Dawa-e- Zubadulbahr
Dawa-e- Zubd
Dawa-e- Zubd Khaas
Dawa-e- Zublul Hamaam
Dawa-e- Zufa
Dawa-e- Zufa Khaas
Dawa-e- Zufrah
Dawa-e- Zufrah Bara-e- Nafkh-e- Shikam
Dawa-e- Zujaaj
Dawa-e--e -munaqqiy-e- Dimaagh
Dawa-e-`mukhrij
Dawa-e-a- Barnoof Bara-e- Amraaz-e- Medah
Dawa-e-aabla
Dawa-e-aak Bara-e- Chaajan
Dawa-e-aak Bara-e- Ramad
Dawa-e-aak Bara-e- Zeeq-un-nafs
Dawa-e-aamla
Dawa-e-aanis-ul-nafs
Dawa-e-aanis-ul-nafs1
Dawa-e-aatishak
Dawa-e-abhal
Dawa-e-adas
Dawa-e-afas
Dawa-e-afiyun Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-afsanateen
Dawa-e-afsanteen
Dawa-e-aftimoon
Dawa-e-aftimoon Baghdadi
Dawa-e-ain
Dawa-e-alwi Khan-2
Dawa-e-amla
Dawa-e-amraaz-e-ain
Dawa-e-amraz-e-chashm
Dawa-e-anar
Dawa-e-anarain
Dawa-e-anber
Dawa-e-anisoon
Dawa-e-anjarah
Dawa-e-anjeer
Dawa-e-anjudaan
Dawa-e-anzaroot
Dawa-e-aqaarib
Dawa-e-aqaqiya
Dawa-e-aqeeq
Dawa-e-aqrab Guzeeda
Dawa-e-ar,ar
Dawa-e-araq-e-kaora
Dawa-e-arar
Dawa-e-armaak (kadu)
Dawa-e-armani Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-arnab
Dawa-e-arq-e-kaora Brae Chechak
Dawa-e-artaneesa
Dawa-e-artaneesa Baraai Alam
Dawa-e-asal-e-baladur
Dawa-e-asapghoal
Dawa-e-asapghoal Barae Sarsaam
Dawa-e-asfang 1
Dawa-e-asfanj
Dawa-e-asfeedaaj
Dawa-e-asl
Dawa-e-asl 1
Dawa-e-asl 2
Dawa-e-asl 3
Dawa-e-atash
Dawa-e-atees1
Dawa-e-atees2
Dawa-e-atirya
Dawa-e-atishak
Dawa-e-atishak Mohd Hayat
Dawa-e-atishak Wa Juzaam
Dawa-e-atrilaal Bara-e- Bars
Dawa-e-atriya 2
Dawa-e-awraam-e-sulb
Dawa-e-baaboonah Gao Bara-e- Qoolanj
Dawa-e-baadaam Barai Taleen
Dawa-e-baadranjboya
Dawa-e-baans Barae Sabal
Dawa-e-baaqla Nabti
Dawa-e-baarzad
Dawa-e-bach Barae Aasab
Dawa-e-bach Barae Amraaz-e- Dimaagh
Dawa-e-bach Barae Faalij
Dawa-e-bach Barae Nisyaan Wa Sudaa-e-baarid
Dawa-e-bach Barae Tanqia-e- Dimagh
Dawa-e-bach Barae Waja-ul - Medah
Dawa-e-bach Barae Waja-ul-asnaan
Dawa-e-bad
Dawa-e-badam Barbari Barae Ishaal
Dawa-e-badanjan
Dawa-e-badarikand Barae Izam-ul- Kabid
Dawa-e-badarikand Barae Joo-ul-baqar
Dawa-e-badarikand Barae Waja
Dawa-e-badarikund Barae Taqviyat
Dawa-e-badiyaan
Dawa-e-badiyan
Dawa-e-badyaan
Dawa-e-bah
Dawa-e-bahaar
Dawa-e-bahaq
Dawa-e-baheq
Dawa-e-bahroza
Dawa-e-bahtussaut
Dawa-e-baiz
Dawa-e-balkhora
Dawa-e-bamani-e-chashm
Dawa-e-banaat-ul- Lail
Dawa-e-banafsha
Dawa-e-banda Muhallil
Dawa-e-banj
Dawa-e-bao Gola
Dawa-e-baqla
Dawa-e-baqla-e-humqa
Dawa-e-bara-e- Khafaqaan
Dawa-e-baraaz-e-kalb
Dawa-e-barai Zoosantaria
Dawa-e-baraz-e-kabootar
Dawa-e-bard Palak
Dawa-e-bardi
Dawa-e-bardi Barai Bawaseer
Dawa-e-barg Lablaab
Dawa-e-barg-e- Lablaab Barai Qoolanj
Dawa-e-barg-e-jamun Barea Qai
Dawa-e-barmoon Barae Sage Deewana
Dawa-e-bars
Dawa-e-bars Atrilal Wali
Dawa-e-bars-1
Dawa-e-bars-2
Dawa-e-barsh Wa Namsh
Dawa-e-barshasha
Dawa-e-bartang
Dawa-e-basl Barai Khunaaq
Dawa-e-bateekh
Dawa-e-baul Fil Faraash
Dawa-e-bawaaseer
Dawa-e-bawaaseer Qinnabi
Dawa-e-bawaseer
Dawa-e-bazr Katan
Dawa-e-bazr Katan Barai Muqawwi-e-baah
Dawa-e-bazr Katan Barai Tashannuj
Dawa-e-bazr-e-baadaward
Dawa-e-bed
Dawa-e-beekh Kasni Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-behaq
Dawa-e-behi
Dawa-e-behi Bara-e- Qai
Dawa-e-behrozah
Dawa-e-bhagandar
Dawa-e-bhangra Barai Humma-e-ruba
Dawa-e-bhilavan Barae Musawwid-e-shar
Dawa-e-bijasaar Barae Dandaan
Dawa-e-bijasaar Barae Istahaaza
Dawa-e-bijasaar Barae Zakham
Dawa-e-bijora Bara-e- Zardi -e- Ain
Dawa-e-bijora Bara-e-melancholia Safrawi
Dawa-e-bisfaij
Dawa-e-biskhapra Bara-e-yarqan Wa Qoolanj
Dawa-e-borax
Dawa-e-buhatus Saut
Dawa-e-bukhaar Aasaibi
Dawa-e-bunduq
Dawa-e-busoor
Dawa-e-chadela Barae Munawwim
Dawa-e-chadela Barae Waram-e- Tihaal
Dawa-e-chahaar Tukhm
Dawa-e-champa
Dawa-e-champiya
Dawa-e-chashm
Dawa-e-cheechak
Dawa-e-chheep Mujarrab
Dawa-e-chhipkali Guzeeda
Dawa-e-chirchita
Dawa-e-chirchita Barae Zaheer
Dawa-e-chirchita Barai Kasrat-e-tams
Dawa-e-chirchita Barai Muqee
Dawa-e-chob
Dawa-e-daakhis
Dawa-e-dam-e- Tota
Dawa-e-dama
Dawa-e-dama Tifl
Dawa-e-damaah
Dawa-e-damma
Dawa-e-daqeeq-e- Baaqli
Dawa-e-darazi-e-qazeeb
Dawa-e-dard-e- Me Da
Dawa-e-dard-e- Meda
Dawa-e-dard-e-dandan- 1
Dawa-e-dard-e-shikam
Dawa-e-darmana
Dawa-e-daussalab
Dawa-e-deedan
Dawa-e-deegar
Dawa-e-deegar Barai Khushoonat-e- Sadr
Dawa-e-deensaqoos
Dawa-e-difla Barae Haiwanat
Dawa-e-diq
Dawa-e-dogh
Dawa-e-dumbal
Dawa-e-ekhtilaj
Dawa-e-elwa
Dawa-e-faalij
Dawa-e-faashra
Dawa-e-faat
Dawa-e-faghrah
Dawa-e-fajal
Dawa-e-fakhta
Dawa-e-falanjmushk
Dawa-e-falfyoos
Dawa-e-faras
Dawa-e-farbiyoon
Dawa-e-farfiyun
Dawa-e-farfiyun Deegar
Dawa-e-farooq
Dawa-e-fasaariyoos
Dawa-e-fasafis Deegar
Dawa-e-fasfasa
Dawa-e-fawaniya
Dawa-e-fawaniya Barae Dard-e- Rahem
Dawa-e-fawaniya Deegar
Dawa-e-fawaq
Dawa-e-fawaq Reehi
Dawa-e-fawaqe
Dawa-e-filfil
Dawa-e-filfil Moya
Dawa-e-filfil Siyah
Dawa-e-firanjmushk
Dawa-e-firanjmushk Barae Khafqaan
Dawa-e-firanjmushk Deegar
Dawa-e-fizza
Dawa-e-fooh
Dawa-e-fudanj
Dawa-e-fufil
Dawa-e-fujl
Dawa-e-fujl Deegar
Dawa-e-fujlbara-e-zulmat-e- Basar
Dawa-e-fuqqa
Dawa-e-fustuq Barae Dard-e- Jigar
Dawa-e-futr
Dawa-e-fuwaaq
Dawa-e-fuwaaqe
Dawa-e-fuwaq
Dawa-e-gao Baray Habb-ul-qara
Dawa-e-gasyaan
Dawa-e-gazar
Dawa-e-geru
Dawa-e-geru Baraai Qai-1
Dawa-e-ghaafis
Dawa-e-ghaar
Dawa-e-ghafis
Dawa-e-gharb
Dawa-e-gharb Aakhar
Dawa-e-gharb Barae Ikhraaj-e- Alaq
Dawa-e-gharb Barae Sailaan-e-uzn
Dawa-e-gharb Deegar
Dawa-e-ghareeqoon
Dawa-e-ghargharah
Dawa-e-ghariqoon
Dawa-e-ghariqoon Barae Nahshil-hawaam
Dawa-e-ghasayaan Wa Istirkha-e-maq,ad
Dawa-e-ghasyaan
Dawa-e-ghasyaan Wa Qai
Dawa-e-gheekawaar
Dawa-e-ghib
Dawa-e-ghib 1
Dawa-e-ghib 2
Dawa-e-ghib 3
Dawa-e-ghib Deegar
Dawa-e-ghizaai
Dawa-e-ghizaai Seehi
Dawa-e-ghizai Bara-e-istisqa
Dawa-e-ghizai Bara-e-quwwat
Dawa-e-ghizai Barae Sudae Warmi
Dawa-e-ghizai Barai Nisyaan
Dawa-e-ghizai Baray Suda
Dawa-e-ghizai Saboos-e-gandumi
Dawa-e-ghubaira
Dawa-e-gil-e-farsi
Dawa-e-gil-e-karmi
Dawa-e-gil-e-makhtoom
Dawa-e-gil-e-qabrasi
Dawa-e-gileheri-brae-mirgi
Dawa-e-gilo
Dawa-e-gilo-brae-baadi
Dawa-e-gilo-brae-dafi-awariz-e-safra
Dawa-e-gilo-brae-dafi-balgham
Dawa-e-gilo-brae-feel-para
Dawa-e-gilo-brae-qabz
Dawa-e-gilo-brae-yarqaan
Dawa-e-giraftagi-e- Saut
Dawa-e-glycerine-brae-amraaz-e-kaan
Dawa-e-glycerine-brae-haemorrhoids
Dawa-e-gohanjali
Dawa-e-gul Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-gul-e-daaodi
Dawa-e-gulaab
Dawa-e-gulab
Dawa-e-gulnaar-brae-kharish
Dawa-e-gulnar
Dawa-e-haabis-e-batn
Dawa-e-haabis-e-dam
Dawa-e-haiza
Dawa-e-hajr-ul-aspanj
Dawa-e-halaq Khushooni
Dawa-e-halazoon
Dawa-e-halela
Dawa-e-halela Siyah
Dawa-e-hanzal
Dawa-e-har Jore
Dawa-e-harq-o-salq
Dawa-e-hasaat-e-kulya
Dawa-e-hasaf
Dawa-e-hasbah
Dawa-e-hazaz
Dawa-e-hemaare Wahshi
Dawa-e-heufariqoon
Dawa-e-hidaat Barae Zeequn Nafas
Dawa-e-hifz Ma Taqaddum Barae Judri Va Hasbah
Dawa-e-hikka
Dawa-e-hikkah
Dawa-e-hilteet
Dawa-e-hilteet Barai Daad
Dawa-e-hindba Mur
Dawa-e-hindi [char Dana]
Dawa-e-hing
Dawa-e-hinta
Dawa-e-humma
Dawa-e-humma-e-ajamiya
Dawa-e-humma-e-diq
Dawa-e-humma-e-ghib
Dawa-e-humma-e-laseqa
Dawa-e-humma-e-riba
Dawa-e-humra
Dawa-e-ibriyah
Dawa-e-ihtawa-e-qalb
Dawa-e-ijjaas
Dawa-e-ikhunaaq-e-balghami
Dawa-e-iklilulmalik
Dawa-e-imleet
Dawa-e-inab Deegar
Dawa-e-infajaar-e-halaq
Dawa-e-inkebaab Barae Warm-e-baroodat
Dawa-e-inqelaab-e-meda
Dawa-e-iqleemiya
Dawa-e-irsa Dafe Kalaf Wa Namash
Dawa-e-irsa Dafe Sual E Balghami
Dawa-e-irsa Mushil Balgham
Dawa-e-isabghol
Dawa-e-isapgol
Dawa-e-ishaal
Dawa-e-ishaal-ud-dam
Dawa-e-ishqeel
Dawa-e-ishqeel Mulaiyin
Dawa-e-isqeel
Dawa-e-istasqa
Dawa-e-istasqa-e-lahmi
Dawa-e-istihaza
Dawa-e-istirkha-e-khusia
Dawa-e-istirkha-e-khusya
Dawa-e-istisqa
Dawa-e-istisqa-e-lahmi
Dawa-e-istisqa-e-zaqi
Dawa-e-istisqaa
Dawa-e-istisqaa -e- Tabli
Dawa-e-istisqaa-e-lahmi
Dawa-e-istisqaa-e-tabli
Dawa-e-iyyal
Dawa-e-jaame
Dawa-e-jadwaar Khatai Barai Suda Reehi
Dawa-e-jal-mahua Brae Muwallid-e-mani
Dawa-e-jamalgota
Dawa-e-jamun Barae Taskeen
Dawa-e-jaosheer 1
Dawa-e-jarab
Dawa-e-jarb
Dawa-e-jarb Wa Hikka
Dawa-e-jarb Wa Hikka Wa Awraam
Dawa-e-jarb Wa Hikka Wa Awraam 1
Dawa-e-jarb Wa Hikka Wa Awraam Deegar
Dawa-e-jarb Wa Hikka Wa Awraam Deegar 1
Dawa-e-jauz 01
Dawa-e-jauz 02
Dawa-e-jaza
Dawa-e-jibreel Bara-e- Riyah-ul- Afresa
Dawa-e-jiryan-e-mani
Dawa-e-judri
Dawa-e-jullab Saudawi
Dawa-e-jund Bara-e- Bars
Dawa-e-jundbedastar
Dawa-e-jundbedastar Barae Nisyaan
Dawa-e-jundbedaster
Dawa-e-juzaam
Dawa-e-kaabus
Dawa-e-kaagchanga
Dawa-e-kaaladana
Dawa-e-kabar
Dawa-e-kabar/kibr
Dawa-e-kabootar
Dawa-e-kachnal
Dawa-e-kachnal Barae Kanthmala
Dawa-e-kadh Barae Ishaal
Dawa-e-kadh Barai Shaar
Dawa-e-kafoor
Dawa-e-kafoor Barae Amraz-e-tashannuji
Dawa-e-kafoor Barae Danda
Dawa-e-kafoor Barae Suaal
Dawa-e-kafoor Baray Qalb
Dawa-e-kafoor Baray Rooh
Dawa-e-kahruba
Dawa-e-kahruba Brae Zarba Wa Saqta
Dawa-e-kahruba Khas
Dawa-e-kahruba Muqawwi
Dawa-e-kahu
Dawa-e-kaknaj
Dawa-e-kakronda
Dawa-e-kakronda Barae Bawaseer
Dawa-e-kakronda Barae Bawaseer Khooni
Dawa-e-kalonji Barae Fazlul Maa
Dawa-e-kalonji Barae Shaar
Dawa-e-kamrakh Barae Humma
Dawa-e-kanol Gatta
Dawa-e-kapaas
Dawa-e-kapas
Dawa-e-karafs
Dawa-e-karafs Barai Malikholia
Dawa-e-karafs Musakkin
Dawa-e-karanj
Dawa-e-karanj Barae Ahsha
Dawa-e-karanj Barae Suzak
Dawa-e-karaunchi
Dawa-e-karela 1
Dawa-e-karh
Dawa-e-karnab
Dawa-e-karsana
Dawa-e-kaseeru
Dawa-e-kashim Roomi
Dawa-e-kasni
Dawa-e-kasni Baray Istisqa
Dawa-e-kasondi
Dawa-e-kasondi Barae Shabkori
Dawa-e-kasondi Barae Urqaan
Dawa-e-kasoos
Dawa-e-kasoos Barae Meda
Dawa-e-kateera
Dawa-e-katha
Dawa-e-katha 1
Dawa-e-kazdam Guzeeda
Dawa-e-kechva Brae Aant
Dawa-e-kechva Brae Ain
Dawa-e-kechva Brae Khunaq
Dawa-e-kechva Brae Uzn
Dawa-e-kechva Brae Yarqan
Dawa-e-kechva Khas
Dawa-e-kechva Mudir
Dawa-e-kechva Muqawwi
Dawa-e-kekra
Dawa-e-kekra Brae Ain
Dawa-e-kekra Brae Bawaseer
Dawa-e-kekra Brae Dog Bite
Dawa-e-kekra Brae Nafsuddam
Dawa-e-kekra Brae Nafsuddam 2
Dawa-e-kekra Brae Shaar
Dawa-e-kekra Brae Shaq
Dawa-e-kekra Brae Sill
Dawa-e-kekra Brae Sual
Dawa-e-kekra Triyaq
Dawa-e-kekra Triyaq 2
Dawa-e-kekra Triyaq 3
Dawa-e-kekra Triyaq 4
Dawa-e-kela
Dawa-e-kela 2
Dawa-e-kela Brae Waja Ul Batan
Dawa-e-kela Brae Zaheer
Dawa-e-kela Brae Balgham
Dawa-e-kela Brae Boul
Dawa-e-kela Brae Deedaan-e-ama
Dawa-e-kela Brae Deedan-e-ama
Dawa-e-kela Brae Ehtabas-e-boul
Dawa-e-kela Brae Haiza
Dawa-e-kela Brae Haraq Wa Salaq
Dawa-e-kela Brae Hirqat-ul-boul
Dawa-e-kela Brae Ishaal
Dawa-e-kela Brae Lissa
Dawa-e-kela Brae Lissa 2
Dawa-e-kela Brae Qai
Dawa-e-kela Brae Qai-ud-dam
Dawa-e-kela Brae Ramad
Dawa-e-kela Brae Samoom Haiya
Dawa-e-kela Brae Sankhia
Dawa-e-kela Brae Selan
Dawa-e-kela Brae Shraab
Dawa-e-kela Brae Soom
Dawa-e-kela Brae Sual
Dawa-e-kela Brae Surkhbada
Dawa-e-kela Brae Suzaak
Dawa-e-kela Brae Suzaak2
Dawa-e-kela Brae Tasammum-e-afun
Dawa-e-kela Brae Zaheer 2
Dawa-e-kela Brae Zaheer 3
Dawa-e-kela Hazim
Dawa-e-kela Hazim 2
Dawa-e-kela Ishaal-e-atfal
Dawa-e-kela Muqawwi
Dawa-e-keora
Dawa-e-keora Brae Laban
Dawa-e-keora Brae-e-chechak
Dawa-e-khaarish
Dawa-e-khadar
Dawa-e-khafqaan
Dawa-e-khafqaan Haar
Dawa-e-khafqaan Safravi
Dawa-e-khanaazeer
Dawa-e-kharbaq Safed Barae Muqaee
Dawa-e-kharbaq Siyah Barae Mushil Safra Va Balgham
Dawa-e-kharbuzza Barae Waja-ur-reham
Dawa-e-khardal
Dawa-e-kharia Brae Ishal
Dawa-e-kharia Brae Shar
Dawa-e-kharia Brae Zarba Wa Saqta
Dawa-e-kharia Habis
Dawa-e-kharoob
Dawa-e-khas Brae Taskeen -e-safra
Dawa-e-khas Brai Yarqaan
Dawa-e-khas Mushil-e- Balgham Bara-e-waja -al-mafaasil
Dawa-e-khashkhaash
Dawa-e-khashkhaash-1
Dawa-e-khashkhash
Dawa-e-khashkhash Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-khasius-salab
Dawa-e-khatmal
Dawa-e-khayarshambri
Dawa-e-kheerne Brae Ishal-e-atfal
Dawa-e-kheerne Brae Ishal-e-atfal 2
Dawa-e-kheerne Brae Taskheen
Dawa-e-kheerne Brae Warm Ain Wa Uzn
Dawa-e-kheerne Muqawwi
Dawa-e-kheerne Mushil
Dawa-e-kheerne Mushtahi
Dawa-e-khikyari
Dawa-e-khira Brae Humma
Dawa-e-khira Muqi
Dawa-e-khiyarain Baraai Istisqaa
Dawa-e-khjoor
Dawa-e-khjoor Brae Atshak
Dawa-e-khjoor Brae Humma
Dawa-e-khjoor Brae Sarde
Dawa-e-khjoor Hazim
Dawa-e-khopra
Dawa-e-khopra Bara Zoaf-e- Badan
Dawa-e-khopra Barae Farbahi Wa Idraar
Dawa-e-khopra Brae Bawaseer
Dawa-e-khopra Brae Chechak
Dawa-e-khopra Brae Haiza
Dawa-e-khopra Brae Humma
Dawa-e-khopra Hazim
Dawa-e-khopra Mufareh
Dawa-e-khopra Muqawi
Dawa-e-khumar
Dawa-e-khumbhi
Dawa-e-khumbhi Barae Saar
Dawa-e-khunaaq
Dawa-e-khunaaq Damwi
Dawa-e-khunaaq Haar
Dawa-e-khunaaq Ibtadayee
Dawa-e-khunaaq Intahayee
Dawa-e-khunaaq Safrawee
Dawa-e-khunaaq Saudawi
Dawa-e-khunaaq Saudawi Wa Balghami
Dawa-e-khunaq Balghami
Dawa-e-khurfa
Dawa-e-khushki-e-dimagh
Dawa-e-khushki-e-jarahat
Dawa-e-khyaarshamber Barai Ikhraj-e-balgham
Dawa-e-kibr/kabar
Dawa-e-kibreet
Dawa-e-kilf
Dawa-e-konch
Dawa-e-konch Bara-e- Haiza
Dawa-e-konch Barae Jiryan
Dawa-e-konpal Bhuin Amla
Dawa-e-kuda
Dawa-e-kuhl
Dawa-e-kundur
Dawa-e-kurkum
Dawa-e-kurraas Bara-e-bawaaseer
Dawa-e-laa,areen
Dawa-e-laadan
Dawa-e-laajward
Dawa-e-laakh
Dawa-e-laalaa
Dawa-e-laalsaag
Dawa-e-laalsaag Baraai Ielaaus
Dawa-e-laalsaag Baraai Sam
Dawa-e-laalsaag Baraai Tap
Dawa-e-laami
Dawa-e-labakh
Dawa-e-laban
Dawa-e-lahm-e-halzoon
Dawa-e-lahm-e-sadaf
Dawa-e-lahyatuttais
Dawa-e-lajaloo
Dawa-e-lanjeetus
Dawa-e-laqwa
Dawa-e-larzah
Dawa-e-latookh
Dawa-e-lauz
Dawa-e-leesanoolus
Dawa-e-leha-e-sanoobar
Dawa-e-lehuluqugharaqees
Dawa-e-lisaan-ul-ibil
Dawa-e-lobaan
Dawa-e-lof-ul-kabeer
Dawa-e-looseemakhuyoos
Dawa-e-luaabi
Dawa-e-luk
Dawa-e-luk Baraai Kabid
Dawa-e-maahi Baraai Yarqaan
Dawa-e-maargazeeda 2
Dawa-e-maargazeeda Deegar
Dawa-e-maargazeeda Deegar 1
Dawa-e-maargazeeda Deegar 3
Dawa-e-maazaryoon
Dawa-e-madar Bara-e- Maar Gazeeda
Dawa-e-maflooj
Dawa-e-magharah Baraai Dard-e-jigar
Dawa-e-magharah Baraai Farbahi
Dawa-e-magharah Baraai Ishaal-e-dam
Dawa-e-magharah Baraai Nazf-e-dam
Dawa-e-mahuka Brae Dimagh
Dawa-e-makhhan 12
Dawa-e-makhhan 13
Dawa-e-makhhan14
Dawa-e-makhnooq
Dawa-e-makkhan 10
Dawa-e-makkhan 4
Dawa-e-makkhan 5
Dawa-e-makkhan Barai Daf-e-sam 1
Dawa-e-makkhan Barai Daf-e-sam 3
Dawa-e-makkhan Barai Khasoonat-e-halaq
Dawa-e-makkhan Barai Sill
Dawa-e-makkhan Barai Sozish
Dawa-e-makkhan Barai Sozish-e-talwa
Dawa-e-makkhan Barai Taleen
Dawa-e-makkhan Barai Zaheer
Dawa-e-makkhan Barai-e-sil
Dawa-e-makkhan1
Dawa-e-makkhan11
Dawa-e-makkhan2
Dawa-e-makkhan3
Dawa-e-makkhan6
Dawa-e-makkhan7
Dawa-e-makkhan8
Dawa-e-makkhan9
Dawa-e-makoh
Dawa-e-malikholia-e-damvi
Dawa-e-mani-e-qai
Dawa-e-mar Guzeeda
Dawa-e-margazeeda
Dawa-e-marw Baraai Dard-e-me,dah
Dawa-e-marwareed
Dawa-e-marwareed Baraai Juzaam
Dawa-e-marzanjosh Baraai Shara
Dawa-e-mashooqooniya
Dawa-e-maskah
Dawa-e-maskah Baraai Nafs-ud-dam
Dawa-e-maskah Baraai Riyah
Dawa-e-maskah Baraai Sahj
Dawa-e-maskah Baraai Samm
Dawa-e-mastaghi
Dawa-e-mastagi
Dawa-e-mastagi Baraai Ahsha
Dawa-e-mastagi Baraai Bashrah
Dawa-e-mastagi Baraai Hadees-e-nafs
Dawa-e-mastagi Baraai Lab
Dawa-e-mastagi Baraai Rutoobat
Dawa-e-mastagi Baraai Surfah
Dawa-e-mastagi Baraai Wasee
Dawa-e-mastagi Baraai Zihaanat
Dawa-e-maveez Brae Sual
Dawa-e-maweez
Dawa-e-mazaryoon
Dawa-e-mazmazah
Dawa-e-mazmazah Barai Asnaan
Dawa-e-mazu
Dawa-e-mehandi Brae Suda
Dawa-e-methi
Dawa-e-methi Braetaqteer-ul-boul
Dawa-e-mishktaraamashee
Dawa-e-mishktaraamashee Baraai Daa-ul-feel
Dawa-e-mizmaar-ur-raa,ee
Dawa-e-moatadil
Dawa-e-mohallil
Dawa-e-mom Safaid
Dawa-e-momyae Brae Aqrab 2
Dawa-e-momyae Brae Nafsuddam
Dawa-e-momyai
Dawa-e-momyai Barah-e-zakhm
Dawa-e-momyai Brae Jiryan
Dawa-e-momyai Brae Khafqan
Dawa-e-momyai Brae Surat-e-inzal
Dawa-e-monga
Dawa-e-monga Brae Jiryan
Dawa-e-monj
Dawa-e-moong
Dawa-e-moong Brae Humma
Dawa-e-motia Bind
Dawa-e-mubahhi
Dawa-e-mubahi
Dawa-e-mudammil
Dawa-e-mudammil-e-qurooh
Dawa-e-mudir
Dawa-e-mudirr-e- Haiz
Dawa-e-mudirr-e-baul
Dawa-e-mudirr-e-haiz
Dawa-e-mueen Hamal
Dawa-e-mueen-e-hamal
Dawa-e-mufajjir-e-auraam
Dawa-e-mufarreh
Dawa-e-mufattit
Dawa-e-mufattit-e-hasaat
Dawa-e-mufattit-e-hesaat
Dawa-e-mufshi-r-riyaah
Dawa-e-mughaas Baraai Farbahi
Dawa-e-mughaas Baraai Junoon
Dawa-e-mughaas Baraai Niqris
Dawa-e-mughallizat Khoon Barae Taaoon
Dawa-e-muhafiz
Dawa-e-muhafiz Barae Chechak
Dawa-e-muhafiz-e-chechak 1
Dawa-e-muhallil
Dawa-e-muharriq
Dawa-e-muhazzil
Dawa-e-mujaffif
Dawa-e-mukhaddir
Dawa-e-mukhrij E Balgham
Dawa-e-mukhrij-e-alaq
Dawa-e-mulaiyan Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-mulaiyin
Dawa-e-mulattif
Dawa-e-mulayyin
Dawa-e-mulayyin-e-sadr
Dawa-e-mulazziz
Dawa-e-mumsik
Dawa-e-mumsik Umdah
Dawa-e-mun,iz
Dawa-e-munaqqi
Dawa-e-munaqqi-e- Dimagh Wa Meda
Dawa-e-munawwim
Dawa-e-munzij
Dawa-e-muqami Barai Khusiyatain
Dawa-e-muqami Barai Medah
Dawa-e-muqawwi
Dawa-e-muqawwi Bah
Dawa-e-muqawwi Medah
Dawa-e-muqawwi-e- Baah
Dawa-e-muqawwi-e-bah
Dawa-e-muqawwi-e-basar
Dawa-e-muqawwi-e-dimagh
Dawa-e-muqee
Dawa-e-muqee Barae Khilt-e-safrawi
Dawa-e-muqee E Safra Deegar
Dawa-e-muqee-e-safra
Dawa-e-muqi
Dawa-e-murakkab
Dawa-e-murawwaqain
Dawa-e-musakkin
Dawa-e-mushil
Dawa-e-mushil Qavi Barae Zaat-ul-janb
Dawa-e-mushil Barae Akhlat-e-mukhtalifa
Dawa-e-mushil Barae Sarsaam
Dawa-e-mushil Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-mushtahi
Dawa-e-muskir
Dawa-e-musta,jala/suranjan
Dawa-e-mutayyib
Dawa-e-naaru
Dawa-e-naaru Deegar
Dawa-e-naaru Deegar 1
Dawa-e-naaru Deegar 2
Dawa-e-naaru Deegar 3
Dawa-e-naaru Deegar 4
Dawa-e-naaru Deegar 5
Dawa-e-naaru Deegar 6
Dawa-e-nadir Ajeeb Brae Muqawwi Bah
Dawa-e-nafsud-dam
Dawa-e-nafsuddam
Dawa-e-nakhuna
Dawa-e-namla
Dawa-e-namlah
Dawa-e-naroo
Dawa-e-nasoor
Dawa-e-nasoor-e-chashm
Dawa-e-natroon Barae Khanaazeer
Dawa-e-naurah Barae Khanazeer
Dawa-e-nazla
Dawa-e-niqras
Dawa-e-nishasta
Dawa-e-nisyan
Dawa-e-ood Balsa
Dawa-e-ood Saleeb
Dawa-e-paan
Dawa-e-paneer
Dawa-e-paneer Mayah Baraai Yarqaan
Dawa-e-parsiaoshan
Dawa-e-parsoot
Dawa-e-phali-e-kasaundi
Dawa-e-phulori
Dawa-e-qaabiz
Dawa-e-qabiz
Dawa-e-qafrul Yahood
Dawa-e-qai
Dawa-e-qai Aawar
Dawa-e-qai Aawar (habb)
Dawa-e-qai Aawar Baraai Mirratus Safra Wa Saoda
Dawa-e-qai Aawar Baraai Safra, Saoda Wa Balgham
Dawa-e-qaishoor
Dawa-e-qaisoom Bara-e-larzah
Dawa-e-qaiyuddam
Dawa-e-qali-e-asnaan
Dawa-e-qalqataar
Dawa-e-qanabarri
Dawa-e-qanturiyun Barai Qarh-e-raas
Dawa-e-qanturiyun Sagheer
Dawa-e-qaqilla
Dawa-e-qara
Dawa-e-qarha
Dawa-e-qatil-e-deedan
Dawa-e-qinnab
Dawa-e-qinnab Asali Barae Ishaal
Dawa-e-qinnab Barai Salsulbaul
Dawa-e-qinnah
Dawa-e-qolanj
Dawa-e-qooba
Dawa-e-qoolanj
Dawa-e-qoolanj Sard
Dawa-e-qurooh
Dawa-e-qurooh-e-amaa
Dawa-e-qust
Dawa-e-rabu -1
Dawa-e-rabu -2
Dawa-e-rasha
Dawa-e-rehan
Dawa-e-rewand
Dawa-e-roghan-e-khopra Brae Dedan Ama
Dawa-e-roghan-e-khopra Brae Ishal
Dawa-e-roghan-e-khopra Brae Jild
Dawa-e-saaleel
Dawa-e-saatar
Dawa-e-sabal
Dawa-e-sadaf
Dawa-e-sadaf Deegar
Dawa-e-sadr
Dawa-e-safanduliyun
Dawa-e-safarjal
Dawa-e-safarjal Baraai Ishaal-e-kabadi
Dawa-e-safra
Dawa-e-sag Guzeeda
Dawa-e-sakbeenaj
Dawa-e-sakta
Dawa-e-sala` Deegar
Dawa-e-salaq
Dawa-e-salaq Mathoon
Dawa-e-saleekha
Dawa-e-salsul Baul
Dawa-e-salsul-baul
Dawa-e-samagh
Dawa-e-samagh-e-summaaq
Dawa-e-samak
Dawa-e-samandarphal Barae Tap Wa Larza
Dawa-e-samar-e-kabar
Dawa-e-samar-e-kabar/kibr
Dawa-e-sammi
Dawa-e-san
Dawa-e-sandal
Dawa-e-sandal Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-sandreetas
Dawa-e-sang-e-afroj
Dawa-e-sang-e-afroj Barae Lasat-ul- Aqrab
Dawa-e-sang-e-jarahat
Dawa-e-sang-e-khazafi
Dawa-e-sang-e-qaishoor
Dawa-e-sang-e-qibti
Dawa-e-sang-e-raasikh
Dawa-e-sangdanaa-e- Kharoos Behiwali
Dawa-e-sankhaholi Barae Junoon Wa Mirgi
Dawa-e-sankhaholi Barae Taqviyat-e- Aasab
Dawa-e-sanoobar
Dawa-e-sanoobar Deegar
Dawa-e-saoot
Dawa-e-sapraz
Dawa-e-saqadooliyoon
Dawa-e-saqanqoor
Dawa-e-sargeen-e-baaz Baraai Izala-e-aqm
Dawa-e-sarmaq
Dawa-e-sarsaam
Dawa-e-sarsaam Deegar
Dawa-e-sarsam
Dawa-e-sarw
Dawa-e-sasaliyus
Dawa-e-satar
Dawa-e-satar Farsi
Dawa-e-satrooniyoon
Dawa-e-satrooniyoon Matbookh
Dawa-e-saum
Dawa-e-seb Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-seebya/lisanulbahr
Dawa-e-sehar
Dawa-e-shaadna
Dawa-e-shaadnaj
Dawa-e-shaar
Dawa-e-shabkori
Dawa-e-shaeer
Dawa-e-shaeer Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-shaeer Qabiz
Dawa-e-shahad
Dawa-e-shahdaanaj
Dawa-e-shahm-e-afie
Dawa-e-shahm-e-khinzeer
Dawa-e-shahtara
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Dama
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Idraar
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Istishqa-e- Ziqqi
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Soojan
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Sozaak
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Taakkul-e-asnaan
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Taqviyat
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Tauleed-e- Mani
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Waja
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Zaat-us-sadar
Dawa-e-shajana/sohanjana Barae Zeeq-un-nafas
Dawa-e-shaljam
Dawa-e-shaljam Matbookh
Dawa-e-shamoom
Dawa-e-shamoos
Dawa-e-shamoos Barai Poisoning
Dawa-e-shamoos Barai Qurooh-e-ama
Dawa-e-shamoos Barai Warm-e-sadi
Dawa-e-shanjaar
Dawa-e-shanjar 1
Dawa-e-shaqaiq
Dawa-e-shaqeeqa
Dawa-e-shaqeeqah
Dawa-e-shaqiqa
Dawa-e-shaqreedoon
Dawa-e-sharaa
Dawa-e-sharbeen
Dawa-e-sheer Baraai Toosah
Dawa-e-sheer Barai Malikholia Damvi-o- Safravi
Dawa-e-sheer Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-sheeraj
Dawa-e-shibt
Dawa-e-shiraa
Dawa-e-shoneez
Dawa-e-shoneez Deegar
Dawa-e-shukai Barae Ikhraaj-e- Safra
Dawa-e-shutr
Dawa-e-sibl
Dawa-e-sibr
Dawa-e-sibr Aakhar
Dawa-e-sibr Degar
Dawa-e-sikanjbeen
Dawa-e-sikanjbeen Muqee
Dawa-e-silaq
Dawa-e-sill Makheez Wali
Dawa-e-sisaliyaus Bara-e- Mirgi
Dawa-e-sisaliyaus Bara-e- Suaal-e- Muzmin
Dawa-e-sisaliyus Bara-e- Riyah Wa Maghas
Dawa-e-sisaliyus Barae Tahaffuz-e- Buroodat
Dawa-e-sisaliyus Barae Waja -e- Batin
Dawa-e-sosan
Dawa-e-sozish
Dawa-e-sozish-e-amaa
Dawa-e-suaal Yabis
Dawa-e-suaali
Dawa-e-suda
Dawa-e-suda E Akhlaat
Dawa-e-suda E Saudaawi
Dawa-e-suda-e-saudavi
Dawa-e-suda-e-shamshi
Dawa-e-sudad-e-tihaal
Dawa-e-suddaab
Dawa-e-suddaab Brae Chashm
Dawa-e-suddab
Dawa-e-sue Hazm
Dawa-e-sukk
Dawa-e-sumaq
Dawa-e-sumbul
Dawa-e-sumoom
Dawa-e-sunaan
Dawa-e-sura
Dawa-e-surat-e-anzal
Dawa-e-surkhbada
Dawa-e-surkhbada-e-tiflaan
Dawa-e-taanba
Dawa-e-taanba Baraai Ishaal
Dawa-e-taaoon Deegar
Dawa-e-taaoon Deegar 2
Dawa-e-taaoon Deegar 3
Dawa-e-taaveez Baikh-e-bhangra Barai Humma-e-ruba
Dawa-e-tabasheer
Dawa-e-tabreed
Dawa-e-tadkheen Barai Bawaaseer
Dawa-e-takmeed Bhuin Amla
Dawa-e-talaiyin Barae Warm-e-rahem Haar
Dawa-e-talaiyin Barae Warm-e-rahem Haar Daagar
Dawa-e-taleeq Qinnabi Barai Humma
Dawa-e-tamarhindi
Dawa-e-taoon
Dawa-e-tap Muqaami
Dawa-e-tap-e-laseqa
Dawa-e-taptilli
Dawa-e-tarbuz
Dawa-e-tarood
Dawa-e-tasaub-1
Dawa-e-tashannuj
Dawa-e-teen
Dawa-e-tehaal
Dawa-e-tihaal
Dawa-e-tihaal Wa Jigar
Dawa-e-tootia
Dawa-e-tukhm-e-konch
Dawa-e-tukhma
Dawa-e-tun
Dawa-e-turanj Deegar
Dawa-e-turb
Dawa-e-turbud
Dawa-e-turfa
Dawa-e-turmus Barae Khanazeer
Dawa-e-ubna
Dawa-e-unsul
Dawa-e-uqhuwan
Dawa-e-uqhuwan Mufattit-e-hasat
Dawa-e-urooq-us-sabbaagheen
Dawa-e-ushaq
Dawa-e-ushq Bara-e- Chashm
Dawa-e-usr-e- Tanaffus
Dawa-e-usr-e-tanaffus
Dawa-e-ustukhuddus
Dawa-e-utraj
Dawa-e-waalid Nawab Alwi Khan
Dawa-e-waja-ul Mafasil
Dawa-e-waja-ul-ain
Dawa-e-waja-ul-qalb
Dawa-e-waram-e-tihaal
Dawa-e-warm-e-halaq
Dawa-e-yaraqaan
Dawa-e-yarbatoora
Dawa-e-yarqaan
Dawa-e-yashab
Dawa-e-zaatul Janb
Dawa-e-zabeeb
Dawa-e-zafran
Dawa-e-zaheer
Dawa-e-zaheer Kazib
Dawa-e-zaheer Muzmin
Dawa-e-zaher
Dawa-e-zaher-e-bichchoo
Dawa-e-zaher-e-bichchoo Deegar
Dawa-e-zangaar
Dawa-e-zangaar Barai Chashm
Dawa-e-zanjabeel
Dawa-e-zanjbeel
Dawa-e-zarawand
Dawa-e-zarb-e-ain
Dawa-e-zarishk
Dawa-e-zarishk Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Dawa-e-zeequn-nafas
Dawa-e-zeequnnafas
Dawa-e-zeerah Safaid Sag Gazeeda
Dawa-e-zehar Mohra
Dawa-e-zifda
Dawa-e-zof-e-baah
Dawa-e-zof-e-dimagh
Dawa-e-zof-e-medah
Dawa-e-zofe Quwate Maska
Dawa-e-zubal-e-faar
Dawa-e-zufa
Dawa-e-zufa Bara-e- Ahdaab
Dawa-eanjeer-e-zosantaaria
Dawa-gilo
Dawa-gilo-brae-balgham
Dawa-i- Badanjan
Dawa-ul Harmal
Dawa-ul Arba
Dawa-ul Misk
Dawa-ul Misk Bara-e- Khafqaan
Dawa-ul- Faras
Dawa-ul- Harmal
Dawa-ul- Harmal - A
Dawa-ul- Harmal - B
Dawa-ul- Hilteet
Dawa-ul- Hilteet - A
Dawa-ul- Juntiana
Dawa-ul- Kharaateen
Dawa-ul- Khasak
Dawa-ul- Khataateef Sagheer
Dawa-ul- Khataateef Sagheer - A
Dawa-ul- Kibreet Bara-e- Surfah Balghami
Dawa-ul- Kibrit
Dawa-ul- Kurkum
Dawa-ul- Kurkum 2
Dawa-ul- Kurkum Kabeer
Dawa-ul- Kurkum Kabeer Ba Nuskha Jalinoos
Dawa-ul- Kurkum Kabeer Ba Nuskha Jalinoos 2
Dawa-ul- Kurkum Sagheer
Dawa-ul- Kurkum Saghir
Dawa-ul- Luk Bara-e- Istisqaa
Dawa-ul- Luk Kabeer
Dawa-ul- Luk Sagheer
Dawa-ul- Luk Sagheer 2
Dawa-ul- Maazaryoon
Dawa-ul- Malik Kabeer
Dawa-ul- Malik Sagheer
Dawa-ul- Misk
Dawa-ul- Misk Aakhar
Dawa-ul- Misk Aakhar 2
Dawa-ul- Misk Ba Afsanteen
Dawa-ul- Misk Baarid
Dawa-ul- Misk Baarid Anbari
Dawa-ul- Misk Baarid -11
Dawa-ul- Misk Baarid -13
Dawa-ul- Misk Baarid -bi- Jawahar
Dawa-ul- Misk Baarid Kaafoori
Dawa-ul- Misk Baarid Mukhtasar
Dawa-ul- Misk Baarid-1
Dawa-ul- Misk Baarid-12
Dawa-ul- Misk Baarid-2
Dawa-ul- Misk Baarid-3
Dawa-ul- Misk Baarid-4
Dawa-ul- Misk Baarid-4 A
Dawa-ul- Misk Baarid-5
Dawa-ul- Misk Baarid-6
Dawa-ul- Misk Baarid-7
Dawa-ul- Misk Baarid-8
Dawa-ul- Misk Baarid-9
Dawa-ul- Misk Bara-e- Ghashi Wa Khafqaan
Dawa-ul- Misk Bara-e- Shaqeeqa Balghami Wa Saudawi
Dawa-ul- Misk Baraa-e- Ghashi
Dawa-ul- Misk Barid
Dawa-ul- Misk Haamiz
Dawa-ul- Misk Hulu
Dawa-ul- Misk Hulv
Dawa-ul- Misk Hulw
Dawa-ul- Misk Hulw Haar
Dawa-ul- Misk Hulw Jadwaar Wali
Dawa-ul- Misk Mo`tadil
Dawa-ul- Misk Mo`tadil-1
Dawa-ul- Misk Mo`tadil-2
Dawa-ul- Misk Mur
Dawa-ul- Misk Sheerin
Dawa-ul- Misk Sheerin-1
Dawa-ul- Misk- A
Dawa-ul- Mulhim Mufajjir Auraam
Dawa-ul- Qust
Dawa-ul- Turanjabeen
Dawa-ul- Turbud
Dawa-ul-kibreet
Dawa-ul-kibreet Deegar
Dawa-ul-kurkum Kabeer
Dawa-ul-misk
Dawa-ul-misk Baarid Jawahar Wali
Dawa-ul-misk Baarid Jawahar Wali Banuskha-e-khaas
Dawa-ul-misk Baarid Sada
Dawa-ul-misk Baarid Sada Banuskha-e-khaas
Dawa-ul-misk Baarid-1
Dawa-ul-misk Haar Jawahar Wali
Dawa-ul-misk Haar Sadah
Dawa-ul-misk Motadil
Dawa-ul-misk Motadil Jawahar Wali
Dawa-ul-mufarreh Barai Khafqaan
Dawa-us- Soum
Dawa. Bara.e .taqteer-e-- Baul Deegar
Dawa. E. Kiram.e. Shikam
Dawa. E. Kiram.e.kharaateen
Dawa.e. Deegar Bara.e Salsul Boul
Dawa.e. Arand
Dawa.e. Deegar Bara.e.mufattit-e- Hisaat
Dawa.e. Istisqaa
Dawa.e. Kiram .e.shikam
Dawa.e. Muqawwi
Dawa.e.maaushsheer
Dawaa -e- Aswaa
Dawaa -e- Mukhadir
Dawaa -ul- Kaatib
Dawaa Al Simnah
Dawaa Antaaki Bara-e- Khadar
Dawaa Bara-e- Dawaar
Dawaa Bara-e- Ghashi
Dawaa Bara-e- Kaaboos
Dawaa Bara-e- Tashannuj Yaabis
Dawaa Bara-e- Utaash
Dawaa Istirkha
Dawaa-e- Aab-e- Tarbooz Bara-e- Taskeen-e- Hararat
Dawaa-e- Anbar Bara-e- Faalij
Dawaa-e- Basl-ul-faar
Dawaa-e- Filfil Daraaz
Dawaa-e- Filfil Daraz
Dawaa-e- Ghezaee
Dawaa-e- Ghizaai
Dawaa-e- Ghizaai Bara-e- Ghalayaan-ud-dam
Dawaa-e- Ghizaai Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Dawaa-e- Ghizaai Bara-e- Shabkori
Dawaa-e- Ghizaai Kuliya-e- Timsaah
Dawaa-e- Haabis
Dawaa-e- Haabis - A
Dawaa-e- Haabis - B
Dawaa-e- Haabis-e-dam
Dawaa-e- Habis-e- Dam
Dawaa-e- Imli Bara-e- Taqwiyat-e- Meda
Dawaa-e- Kaasir-e-riyaah
Dawaa-e- Khubbazi Mulayyin
Dawaa-e- Khubbazi Mushil
Dawaa-e- Kunjad
Dawaa-e- Mane- Hamal
Dawaa-e- Mane`-e- Hamal
Dawaa-e- Mane`-e- Haml
Dawaa-e- Mu`in-e- Hamal
Dawaa-e- Muqawwi
Dawaa-e- Musakkin
Dawaa-e- Mushil
Dawaa-e- Muskir
Dawaa-e- Padal Barae Fuwaaq
Dawaa-e- Padmaakh
Dawaa-e- Paneer Maya Jamal
Dawaa-e- Paneermaya
Dawaa-e- Paneermaya-e-jamal
Dawaa-e- Papeeta
Dawaa-e- Peelu Bara-e- Samm-ul- Afaa
Dawaa-e- Peeplamol Bara-e- Niqris
Dawaa-e- Petha Bara-e- Sill
Dawaa-e- Piyaranga Bara-e- Dama
Dawaa-e- Piyaranga Bara-e- Ummus Sibyaan
Dawaa-e- Qatil
Dawaa-e- Qatil-1
Dawaa-e- Samar-e- Paan Bara-e- Sua`al
Dawaa-e- Shagoofah-e-gul-e- Tad
Dawaa-e- Simsim
Dawaa-e- Tukhm-e- Hummaz Biryaan
Dawaa-e- Tukhm-e- Salab Misri
Dawaa-e- Turanjbeen Bara-e- Humma
Dawaa-e- Turanjbeen Bara-e- Huzal-e- Kuliya
Dawaa-e- Turanjbeen Bara-e- Zo`f-e- Bah
Dawaa-e- Turmus
Dawaa-e- Turmus Bara-e- Kaddu Dana
Dawaa-e- Wabai
Dawaa-e-ghizaai
Dawaa-e-qula
Dawaae Barae Wajul Mafasil
Dawaae Haabise Dam
Dawaae-e- Bazrooj
Dawab -e- Luk
Dawabara-e- Tauleed-e- Mani
Dawabarae Wajaul-kabid
Dawae Adas
Dawae Kamar Zahra Barae Wajaul Mafasil
Dawae Kamasheer Barae Auram
Dawae Satar
Dawae Ajooh Barae Samm
Dawae Asfar Muhallil/nuskha-e-zimaad
Dawae Baladur Barae Muqawwi-e-bah
Dawae Balasan
Dawae Banafsha Barae Wajul Mafaasil
Dawae Barae Warm Damvi
Dawae Chanchal Kao Barae Dafe Sam
Dawae Doodh Brai Ishaal E Damwi
Dawae Farbiyun Baraae Juroohe Aasaab
Dawae Ghizai Az Bajoorah
Dawae Huzuz
Dawae Kalaf Deegar
Dawae Kamarzahra Barae Samoome Haiwani
Dawae Mishmish Barae Sudae Safravi
Dawae Moom Barae Mafasil
Dawae Mubarrid Barae Tap-e- Damvi
Dawae Mujaffife Qurooh
Dawae Mukhrije Masheema Wa Janeen
Dawae Mulayyan
Dawae Muqawwe Dimagh
Dawae Muqawwe-e- Dimagh
Dawae Muqawwi
Dawae Muqi
Dawae Musakkine Asnan
Dawae Mushil Bara-e- Asha
Dawae Nashasta
Dawae Naushadar
Dawae Nozoolul Maa
Dawae Qastarun
Dawae Qastarun Tehaali
Dawae Shibb Baraae Qurooh E Umoomi
Dawae Sotar
Dawae Tabreed Barae Tape Ghib
Dawae Taskeen Barae Humma Muharriqa
Dawae Taskeen Barae Humma Muwaazibah
Dawae Taskeen Barae Shiddat-e- Hararat
Dawae Teen Makhtoom Baraae Jarayaan-al- Dam
Dawae Yaabis (fateela Barae Bawaaseer)
Dawae- Badam Sehrai Barae Haraq Wa Salq
Dawae- Chilghoza Mubahhi
Dawae- Hulba
Dawae- Ullaiq Barae Chashm
Dawae-e- Bayaaz-e-chashm
Dawae-e- Kamoon Bara-e- Ruaaf
Dawae-e- Khurfa Bara-e- Ishaal
Dawae-kafoor Barae Pistan
Dawahtukhm-e- Baad Aawrad
Dawai Bara-e- Surat-e- Inzal
Dawal-e-bach Barae Nuzool-ul-maa
Dawan Barae Inqeta -e-asab
Dawaq Braa-e- Niqris
Dawas -e- Qanturiyun Sagheer Baraai Irqunnisa
Dawaul Khatateef
Dawaul Kurkum
Dawaul Luk Akbar
Dawaul Luk Asghar
Dawaul Mazriyoon
Dawaul Misk
Dawaul Misk Baarid Mukhtasar
Dawaul Misk Ambari Baarid
Dawaul Misk Baarid Barai Khafqaan
Dawaul Misk Deegar
Dawaul Misk Haar
Dawaul Misk Huloo
Dawaul Misk Hunain Wali
Dawaul Misk Murr
Dawaul-e- Mushil Bara-e- Sauda
Dawaush-shifa
Dawaush-shifa Deegar
Dawe-e- Mishmish Bara-e- Bawaseer
Dawea-e- Karafs Khas Wali
Dayaaqooza
Dayaaqoozah
Dayaqooza
Dayaqoozah
Dayaqoozah - A
Dayaqoozah Bara-e- Maali Kholia Damvi -o- Safravi
Deefaroohas
Deegar
Deegar Ba Nuskha Hkm Saadiq
Deegar Noshdaarue Sadah
Deegar Qawi Tar
Deegar Qawitar
Deegar Noshdaaru Sadah- A
Deegar Qawi Tar
Deegar Qawi Tar -b
Deegar Qawitar
Deeger Qawi Tar
Deek Barae Ishaal-e- Sauda
Deek Barae Qurooh-e- Masanah
Deek Barae Tauleed-e Mani
Deg Bar Deg
Deodaar
Deodaar Bara-e- Faalij
Dermanah
Dhak
Dhamshat [habb-al- Ghaar)
Dhature Ki Goli
Dhola
Dhoni
Dhooni
Dhooni Barg-e- Kaddu Barae Dafe- Makkhi
Dhooni Dafi-e- Hashraat
Dhooni E - Kalonji Barae Zukam
Dhooni Isqaat Hamal
Dhooni Muhaafiz-e- Darinda
Dhooni Musqit-e- Janeen
Dhooni Turfa
Dhooni -e- Bhut Ankus Bara-e- Kirm -e- Dandaan
Dhooni -e- Jirri
Dhooni -e- Jundbedastar Barae Sura
Dhooni -e- Mahua
Dhooni -e- Musakhkhin
Dhooni -e- Muz`if-e- Bah
Dhooni -e- Sakbeenaj Barae Tap
Dhooni -e-khatmal
Dhooni -e-zeerah-e-safaid
Dhooni Azfaar-ut- Teeb
Dhooni Baikh-e- Siraj Al-qutrub Barae Humaq Khilaqi
Dhooni Balsan
Dhooni Banjanjasht
Dhooni Banjanjasht Deegar
Dhooni Bara -e- Suaal Muzmin
Dhooni Bara-e- Amraaz-e- Rahm Balghamiyah
Dhooni Bara-e- Bawaaseer
Dhooni Bara-e- Bawaseer
Dhooni Bara-e- Dafi -e- Hashraat
Dhooni Bara-e- Dafi-e- Hashraat
Dhooni Bara-e- Dafi-e-hashraat
Dhooni Bara-e- Dafi-saanp
Dhooni Bara-e- Ghashi
Dhooni Bara-e- Hikka-ul- Ain
Dhooni Bara-e- Humma
Dhooni Bara-e- Idrar-e Baul-wa Haiz
Dhooni Bara-e- Idrar-e- Tams
Dhooni Bara-e- Ihtibas-e- Mashimah
Dhooni Bara-e- Ikhtinaq-ur- Reham
Dhooni Bara-e- Isqaat-e- Hamal
Dhooni Bara-e- Isqaat-e-janeen
Dhooni Bara-e- Mudammil-e- Qurooh
Dhooni Bara-e- Sara
Dhooni Bara-e- Shaqeeqa
Dhooni Bara-e- Shatarulghib
Dhooni Bara-e- Shiraa Shadeed
Dhooni Bara-e- Takkul-e- Asnan
Dhooni Bara-e- Umm-us- Sibyaan
Dhooni Bara-e- Uqr
Dhooni Bara-e- Waja-e- Amaa Wa Zaheer
Dhooni Bara-e- Waladat
Dhooni Bara-e- Zeequn-nafs
Dhooni Bara-e- Zukaam
Dhooni Bara-e-afoonat
Dhooni Bara-e-bawaseer
Dhooni Bara-e-daf-e-machhchhar
Dhooni Bara-e-dafi-e-hashraat
Dhooni Bara-e-dardazah
Dhooni Bara-e-fiza
Dhooni Bara-e-haiz
Dhooni Bara-e-hashrat
Dhooni Bara-e-kharish
Dhooni Bara-e-khurooj-ul- Maqaad
Dhooni Bara-e-mahaul
Dhooni Bara-e-nazla Wa Zukam
Dhooni Bara-e-raham
Dhooni Bara-e-usre-wiladat
Dhooni Bara-eamraz-e-halaq
Dhooni Bara.e .bawaseer Damvi
Dhooni Bara.e. Usr-e- Waladat
Dhooni Bara.e. Waja-ur- Reham
Dhooni Baraa-e- Zaheer
Dhooni Baraae Tanqia-e- Rahim
Dhooni Baraai Reham
Dhooni Barae Aaseeb Zada
Dhooni Barae Aatishak
Dhooni Barae Aatishak Wa Bawaaseer
Dhooni Barae Chechak
Dhooni Barae Dafa-e- Hashraat
Dhooni Barae Dafa-e- Khatmal
Dhooni Barae Dafe Hashraat
Dhooni Barae Dafi-e- Hashraat
Dhooni Barae Dafi-e- Hashrat
Dhooni Barae Dama-wa Sill
Dhooni Barae Ghashi
Dhooni Barae Hashraat -ul- Arz
Dhooni Barae Humma
Dhooni Barae Humma Muwaazibah
Dhooni Barae Humma Riba
Dhooni Barae Humma-e-ghib
Dhooni Barae Huwaam
Dhooni Barae Ikhraj-e- Masheema
Dhooni Barae Ikhtanaq-ur- Reham
Dhooni Barae Jarb
Dhooni Barae Judari
Dhooni Barae Jukam
Dhooni Barae Junoon
Dhooni Barae Nazla Wa Zukaam
Dhooni Barae Pitti
Dhooni Barae Qatil-e- Joonk
Dhooni Barae Qurooh Rehm
Dhooni Barae Shaqeeqa
Dhooni Barae Sharaa
Dhooni Barae Shira
Dhooni Barae Subaat
Dhooni Barae Suda
Dhooni Barae Sumoom
Dhooni Barae Taaqud-e-mafasil
Dhooni Barae Tanqia Rahem
Dhooni Barae Usr-e- Tanaffus
Dhooni Barae Usr-e- Wiladat
Dhooni Barae Waja-ul- Bawaseer
Dhooni Barae Waladat
Dhooni Barae Wiladat
Dhooni Barae Zoaf -e- Atfaal
Dhooni Barai Atoos
Dhooni Barai Bawaaseer
Dhooni Barai Khafqaan
Dhooni Barai Nazla
Dhooni Barai Sual-e Balghami
Dhooni Barai Waja-ul-uzun
Dhooni Barai Zeequn-nafas
Dhooni Barai Zukaam
Dhooni Barg-e- Ausaj
Dhooni Barg-e- Zakhmhayat
Dhooni Basl-ul-faar Bara-e- Qatil-e- Hashraat
Dhooni Beladur
Dhooni Bhojpatri Barai Basoor-e-judri
Dhooni Brae Auram-e-chashm
Dhooni Brae Zukaam
Dhooni Chechak
Dhooni E Mushtaramashi
Dhooni Gul E Mulsari
Dhooni Iltehaab-e-khusia
Dhooni Jauzal-sarw Barae Dafi-e- Hashraat
Dhooni Katan
Dhooni Khall
Dhooni Koila Bara-e-hashrah
Dhooni Laala Barae Bawaseer
Dhooni Laami Bara-e-idraar-e- Arq
Dhooni Lahm-e- Khargosh Barae Humma-e-mutbeqah
Dhooni Lasat-ul-aqrab
Dhooni Loban
Dhooni Maraarah Barae Humma Riba Saudavi
Dhooni Mudir-e-haiz
Dhooni Mudirr-e-haiz
Dhooni Mukhrij-e-janin
Dhooni Mukhrij-e-janin Wa Mashima
Dhooni Mukhrij-e-mashima
Dhooni Muqawwi
Dhooni Muqawwi-e-dimagh
Dhooni Musqit-e-janeen
Dhooni Ood Barae Taqwiat-e-dimagh
Dhooni Par-e- Dheenak
Dhooni Peeh-e-gao Baray Aqrab
Dhooni Qifrul Yahood
Dhooni Saboos-e-masoor Barai Baul Filfarash
Dhooni Saleekha
Dhooni Salikha
Dhooni Samar Peelu
Dhooni Samoogh
Dhooni Sargeen-e-gao
Dhooni Sarghant
Dhooni Seep Barae Sara
Dhooni Sha,r Wa Qarn-e-gaomeesh
Dhooni Sha`r-e- Dub
Dhooni Shaakh-e-gao
Dhooni Shaqiqa
Dhooni Siql-e-samaat
Dhooni Siraj-al-qutrub
Dhooni Ushaq
Dhooni Ushnan
Dhooni Waja-ul-bwaaseer
Dhooni- Dafe- Makkhi
Dhooni- Jal Kesar
Dhooni- Kundush Barae Dafe- Makkhi
Dhooni- Mu`in-e- Hamal
Dhooni-barai-bawaseer
Dhooni-e- Aaqarqarha
Dhooni-e- Aas
Dhooni-e- Abhal
Dhooni-e- Ajmod
Dhooni-e- Alsi
Dhooni-e- Anbar
Dhooni-e- Anbar Barae Shaqeeqa
Dhooni-e- Aqarqarha
Dhooni-e- Asband
Dhooni-e- Aspast
Dhooni-e- Asraar
Dhooni-e- Baalchar Barae Sudad-e- Rehum
Dhooni-e- Baboona Bara-e- Dafa-e-hashraat
Dhooni-e- Bakhoorul Akraad Barae Marzun Naum
Dhooni-e- Barg-e- Baranjasif Barae Dafe Hashraat
Dhooni-e- Dafi-e- Hashraat
Dhooni-e- Faraash
Dhooni-e- Fuzla-e- Khargosh Barae Bawaaseer
Dhooni-e- Gandhak Barae Taadia
Dhooni-e- Hartaal
Dhooni-e- Jasjaas
Dhooni-e- Jhao
Dhooni-e- Kundur
Dhooni-e- Lala
Dhooni-e- Mom Siyah
Dhooni-e- Muqil
Dhooni-e- Namaksood Jirry
Dhooni-e- Ood
Dhooni-e- Ood Balsa
Dhooni-e- Ood Balsa Barae Uqr
Dhooni-e- Ood Saleeb
Dhooni-e- Piyaranga Bara-e- Dama
Dhooni-e- Qarn-al-layyal Barae Bawaseer
Dhooni-e- Qarn-al-layyal Barae Hashraat
Dhooni-e- Qutraan
Dhooni-e- Reetha Barae Junoon
Dhooni-e- Sadaf-al- Bawaseer
Dhooni-e- Salikha
Dhooni-e- Seemaab
Dhooni-e- Shabbu Barae Badbu
Dhooni-e- Sheehul Bahar
Dhooni-e- Sualah Barae Usr-e- Tanaffus
Dhooni-e- Tadkheen
Dhooni-e- Teewaj Barae Taa`oon
Dhooni-e- Tezpaat
Dhooni-e- Ushq
Dhooni-e- Ustukhuddus
Dhooni-e-barg-e-sanober
Dhooni-e-bawaseer
Dhooni-e-bilader
Dhooni-e-burada-e-chob-e-saal
Dhooni-e-farasiyun
Dhooni-e-gul-e-daaodi
Dhooni-e-kafoor Barae Jiryan
Dhooni-e-kakra Singhi
Dhooni-e-kalizeeri Barae Hashrat
Dhooni-e-kalongi
Dhooni-e-kapaas
Dhooni-e-kharbaq Siyah Barae Waja-ul-asnaan
Dhooni-e-kharbuza Barae Aashob-e-chashm
Dhooni-e-khashub-e-sanober 2
Dhooni-e-khatmal
Dhooni-e-maskah
Dhooni-e-musqit
Dhooni-e-per-e-fakhta
Dhooni-e-per-e-fakhta Bara-e- Hayya
Dhooni-e-raasan Barai Idrar-e-haiz
Dhooni-e-safanduliyun Baraai Bawaaseer
Dhooni-e-salakh Ul Hayyah
Dhooni-e-salakh Ul Hayyah Barae Bawaseer
Dhooni-e-salakh Ul Hayyah Barae Hashraat
Dhooni-e-sanober 1
Dhooni-e-sheehul Bahar
Dhooni-e-uqaab
Dhooni-e-uzaam-e-kachuwa
Dhooni-e-zawaan
Dhoonitaakkul-e-asnaan
Dhooya Hua Ghee ( Roghan-e- Zard Maghsool)
Dhumrpaan Barae Shaheeqa
Dhuni Bara-e-isqaat-e- Janin
Dhuni Bara.e .ikhraj.e. Janeen
Dhuni Bara.e .ikhraja.e.janeen Deegar
Dhuni Bara.e. Idraar-e- Haiz Deegar
Dhuni Mukhrij
Dibq (mawizaj)
Difla
Difla (samm-al- Himaar)
Dimaagh
Dimaagh Whale Bara-e- Sill
Dimaagh-e- Arnab Barri
Dimaagh-e- Baeer
Dimaagh-e- Bat
Dimaagh-e- Dujaaj
Dimaagh-e- Ibn-e- Urs Bara-e- Sara
Dimaagh-o- Ibn-e- Urs
Dimaaghul Arnab
Dimagh
Dimagh-e- Asafir
Dimagh-e-dajaaj
Dinsaqoos
Dlook Bara-e- Waram-e- Reham
Dogh-e- Gaow
Dogh-e- Haabis
Dohn -e- Ward Barae Suda
Dohn Baan
Dohn Baan Bara-e- Amraaz-e- Aasab
Dohn Baan Mushil-e- Balgham
Dohn Balsan
Dohn Balsan Deegar
Dohn Banj
Dohn Baras-al- Azfaar
Dohn Irsa
Dohn Irsa Bara-e- Bard Wa Naafiz
Dohn Irsa Deegar
Dohn Izkhir
Dohn Siql-al- Lisaan
Dohn Uqhowaan
Dohn Uqhowaan Bara-e- Idraar
Dohn Uqhowaan Bara-e- Waja-ul- Uzn
Dohn Ustraak
Dohn-al- Filfilaaz
Dohn-al- Hasak Ba Nuskha-e- Digar
Dohn-al- Hayyaat
Dohn-al- Kharoo-al- Kabeer
Dohn-al- Laadan Aakhar
Dohn-al- Laazan
Dohn-al- Naareekar
Dohn-al- Qara
Dohn-al- Qust
Dohn-al- Qust Aakhar
Dohn-al- Raamish Daad
Dohn-al- Sanadi
Dohn-al- Shaahhashfaram
Dohn-e- Aas
Dohn-e- Afsanteen
Dohn-e- Baan
Dohn-e- Bazr-ul- Fujl
Dohn-e- Bazr-ul- Harmal
Dohn-e- Farbiyun
Dohn-e- Ghaar
Dohn-e- Hasak
Dohn-e- Hasak Aakhar
Dohn-e- Hasak Aakhar Barae Huqna
Dohn-e- Hindi
Dohn-e- Hulba
Dohn-e- Hulba Bara-e- Harq Wa Shiqaaq
Dohn-e- Hulba Bara-e- Maghs
Dohn-e- Hulba Bara-e- Usr-e- Wilaadat
Dohn-e- Iqhawaan
Dohn-e- Iqhawaan Bara-e- Humool
Dohn-e- Iqhawaan Bara-e- Lutookh
Dohn-e- Irsa
Dohn-e- Irsa Bara-e- Dawi
Dohn-e- Irsa Bara-e- Ieelaaus
Dohn-e- Irsa Bara-e- Khunaaq
Dohn-e- Irsa Bara-e- Nazla Wa Zukaam
Dohn-e- Irsa Bara-e- Qai
Dohn-e- Kalkalaanaj
Dohn-e- Lubb-ul- Khookh
Dohn-e- Marzanjosh
Dohn-e- Mastagi
Dohn-e- Naardeen Awwal
Dohn-e- Naardeen Awwal Bara-e- Suoot
Dohn-e- Naardeen Awwal Bara-e- Zorooq
Dohn-e- Nardeen Saalis
Dohn-e- Nardeen Saani
Dohn-e- Nawwaar-ul- Qundool
Dohn-e- Nawwaar-ul- Qundool Bara-e- Waja-ur- Raas
Dohn-e- Qissa-ul- Himar
Dohn-e- Shajratul Mastagi
Dohn-e- Shaqaaiq-al- Namaan
Dohn-e- Sheeh
Dohn-e- Shibt
Dohn-e- Sosan
Dohn-e- Sosan Saada
Dohn-e- Ushnah
Dohn-e- Ward Bara-e- Daakhli Istemaal
Dohn-e- Ward Bara-e- Huqnah
Dohn-e- Ward Bara-e- Moqaami Istemaal
Dohn-e- Ward Barae Sailaan-ul-uzn
Dohn-e- Zaafraan
Dohn-e-naardin Barae Baroodat-e- A,za
Dohn-ud- Dufla
Dohn-ul- Aajur Bara-e- Hisaat-e- Masanah
Dohn-ul- Aaqarqarha
Dohn-ul- Ajur
Dohn-ul- Aqaarib
Dohn-ul- Baan
Dohn-ul- Babunaj
Dohn-ul- Baiz
Dohn-ul- Banafshaj
Dohn-ul- Banafshaj Barae Sahar
Dohn-ul- Banj
Dohn-ul- Ghaar
Dohn-ul- Hanzal
Dohn-ul- Kadi
Dohn-ul- Khardal
Dohn-ul- Kharoo
Dohn-ul- Khashkhash-al- Abyaz
Dohn-ul- Khashkhash-al- Aswad
Dohn-ul- Qara
Dohn-ul- Qissa-ul- Himar Barae-e- Qatoor
Dohn-ul- Qust Sazij
Dohn-ul- Utraj
Dohn-ul- Yasmeen
Dohn-ul- Yasmeen Bara-e- Marookh
Dohn-us- Safarjal
Dohn-uz-zanbaq
Dohnafarang Barae Mirgi
Dohnafarang Barae Samm
Dohnaj
Dohnaj Bara-e-lasat-e-aqrab
Dohnn-e- Daaqaamoon
Dokhaan-e -yanboot
Dokhaan-e -zift
Dokhaan-e- Sanoobar
Doob
Dood -e- Qirmiz
Dood-e- Seemaab Bara-e- Aatishak
Dood-ul- Hareer
Doodh Ka Arq
Doodh Ka Arq Deegar
Doodh Brai Sahaj E Amaa
Doodh Ka Arq
Doodh Ka Arq Deegar
Doodh-e-ghalqi
Doodh-e-gospand / Meesh / Bhed
Doodul Hareer Barae Tasmeen-e- Badan
Dooni Barae Junoon
Dooni Barae Tagayyur-e-aql
Doosar
Dophehariya
Doqoo
Doqoo/bintafalers
Doshab-e- Angoori
Doshab-e- Khurma
Dry Kharnoob
Dubb (reech/bhaloo)
Duhn (raughan)
Duhn -e- Balsan
Duhn -e- Jauz
Duhn -ul- Baan
Duhn Fujl
Duhn-al- Baan
Duhn-e- Aajur Bara-e- Kirm-e- Shikam
Duhn-e- Balsan
Duhn-e- Bundaq
Duhn-e- Fujl
Duhn-e- Ghaar
Duhn-e- Hanzal Bara-e- Abriyah Wa Inteshar-e- Sha`r
Duhn-e- Hulba
Duhn-e- Irsa
Duhn-e- Kharoo
Duhn-e- Khirwa
Duhn-e- Khuroo`a
Duhn-e- Marzanjosh
Duhn-e- Mastagi
Duhn-e- Muqee
Duhn-e- Narjis
Duhn-e- Narjis/nargis
Duhn-e- Shaqaeq
Duhn-e- Shibt
Duhn-e- Simsim
Duhn-e- Sosan
Duhn-e- Uqhwaan
Duhn-e- Ward
Duhn-ul- Afsanteen
Duhn-ul- Afsanteen Bara-e- Tafteeh-e- Sudad-e- Kabid Wa Tihaal
Duhn-ul- Baan Bara-e- Faalij Wa Khadar
Duhn-ul- Baan Bara-e- Mani-e- Qai
Duhn-ul- Hanzal Bara-e- Waja-ul- Asnan
Duhn-ul- Laazan
Duhn-ul- Mastagi
Duhn-un- Nawa-al- Mishmish
Duhnul Aas
Duhnul Baan
Duhnul Babunaj
Duhnul Balsaan
Duhnul Fujl
Duhnul Ghaar
Duhnul Hina
Duhnul Izkhir
Duhnul Jauz
Duhnul Jauz-2
Duhnul Kharoo
Duhnul Kheeri
Duhnul Lauzul Murr
Duhnul Qurtum
Duhnul Uqhuwaan
Duhnul Utraj
Duhnul Ward
Duhnun Naarjil
Duhnus Shibt
Duhnus Soosan
Duhnuz Zanbaq
Duhnuz Zanbaq-2
Dujaaj / Deek
Dukaan -e- Bakhoorulakraad Barae Hawa
Dukaan -e- Bakhoorulakraad Barae Nazla
Dukhaan Barae Fuwaaq
Dukhaan Reetha
Dukhaan (smoke)
Dukhaan -e- Astar
Dukhaan Baikh-e- Danti Barae Su`aal-e- Balghami
Dukhaan Bara-e- Kirm -e- Asnaan
Dukhaan Bara-e- Qatil-e- Afai
Dukhaan Bara-e- Sudda-e- Rehm
Dukhaan Bara-e-fuwaq
Dukhaan Bara-e-haiz
Dukhaan Baraae Nazla
Dukhaan Baraae Waba
Dukhaan Barae Nazla
Dukhaan Barae Dama
Dukhaan Barae Shamoom
Dukhaan Barae Zaeeq-un- Nafs
Dukhaan E Mur Makki
Dukhaan Filfil Daraaz Bara-e- Sua`al-e-muzmin
Dukhaan Mukhrij-e- Zaloo
Dukhaan Raal Barai Bawaaseer
Dukhaan Raatinaj Barai Humma-e-riba
Dukhaan Roghan Banafsha
Dukhaan Tambaku
Dukhaan-e Qutraan
Dukhaan-e- Aansoo
Dukhaan-e- Ausaj
Dukhaan-e- Bakhoorul Akraad
Dukhaan-e- Bakhoorul Akraad Barae Ikhtinaaq-e-rehm
Dukhaan-e- Bardi Bara-e- Zukaam-wa- Nazla
Dukhaan-e- Barg-e- Dhatura Barae Dama
Dukhaan-e- Barg-e-tubaq
Dukhaan-e- Daab Barae Fuwaaq
Dukhaan-e- Jhao Barae Qurooh
Dukhaan-e- Jund
Dukhaan-e- Jund Barae Warm
Dukhaan-e- Jundbedastar
Dukhaan-e- Kataan
Dukhaan-e- Kattaan
Dukhaan-e- Kazmazaj Bara-e- Laqwa
Dukhaan-e- Kundur
Dukhaan-e- Mastagi
Dukhaan-e- Ood Barae Suda-e- Baarid
Dukhaan-e- Piyaz Bara-e- Waja`-ul- Asnaan
Dukhaan-e- Qirdemana
Dukhaan-e- Qutn
Dukhaan-e- Sandaroos
Dukhaan-e- Sareematul Jaddi
Dukhaan-e- Seemaab
Dukhaan-e- Shareefa
Dukhaan-e- Taj Barae Natn-e- Rehm
Dukhaan-e- Talispattar Bara-e- Zeequn-nafs
Dukhaan-e- Tambaku
Dukhaan-e- Tambaku Bara-e- Man-e- Waba
Dukhaan-e- Tambaku Bara-e- Qabz
Dukhaan-e- Tubaq
Dukhaan-e- Ushnaan
Dukhaan-e- Ushq
Dukhaan-e-kafoor Barae Zukaam
Dukhaan-e-qunna/kilkh
Dukhaan-e-zeerah Siyah
Dukhan Bara-e- Sudda -e- Anf
Dukhan Anaghaalus Mukhrij-e-zaloo
Dukhan Bara-e- Nawaaseer
Dukhan Bara-e- Subaat
Dukhan Bara-e-laqwa
Dukhan Barae Dafi-e- Hashraat
Dukhan Barae Ihtbaas-e- Tams
Dukhan Barai Sual-e- Muzmin
Dukhan Barg-e- Dhatura Barae Dama
Dukhan Beekh-e-raasan
Dukhan Gul Baranjasif
Dukhan Qate`-e- Baah
Dukhan Tobacco
Dukhan-e- Kundur
Dukhan-e- Sadaf
Dukhan-e-aak 1
Dukhan-e-zeerah Safaid Barae Qai
Dukhn [kankani]
Dukhn/kankani
Dukhna-e- Azfaar-al- Teeb
Dukhna-e- Bakhoor-e- Maryam
Dukhna-e- Laazin
Dukhna-e- Qinnah
Dukhnah-e- Kundur
Dulb (chinaar)
Dulook Bara-e- Bayaaz -e- Ahdaab
Dulook-e- Behi
Dulook-e- Sunbul-al-teeb
Durdi (sufl)
Durdi Moharraq
Durdi-e- Khall
Durdi-e- Moharraq
Durdi-e- Sharaab
Durdi-e-khal Bara-e- Baras-al- Azfaar
Durraaj (teetar)
Durraaj / Teetar
Dwa Barai Humma-e-muzminah
Dwa-e - Khubz-e- Hinta
Dwa-e-shara
Dwae Ghizai Brae Qoolanj
Eemarawaieqaalas/sosan Asfar
Eent
Eent Ka Tel
Ehleelaj Kabuli
Ehleelaj Zard
Ehraq Jabseen
Ela
Eli Taras
Elwa
Emediyun
Enabussalab
Epomorphine/johar-e- Afiyun
Ersa Ka Johar
Eucalyptus
F Arzajah Bara-e-habis-e- Haiz
Faad-e- Zahar
Faad-e- Zahar Zaraarih
Faad-e-zahar
Faad-e-zahar Banda
Faad-e-zahar Mahkook
Faaghrah/ Kabaaba-e-khandan
Faakhitah
Faakhta
Faakhtah
Faalibarnus
Faalinjeekan
Faalinjeeqan
Faalooda Baraae Tasammum
Faaloodah
Faaloodah Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Faaloodah Bara-e- Shahwat-e- Kalbiyah
Faaloodah Barai Maali Kholia
Faaloodah Tar
Faalsa
Faaneez
Faaneez Shajari
Faanjyoon
Faar
Faar Mushawwa
Faasherasteen
Faasheresteen
Faashra
Faashra Bara-e- Sadar
Faashra Bara-e- Sara
Faashra Bara-e- Tashannuj
Faat (jadwar)
Faawaaniya
Fagharah (kababah-e-khandan)
Failzahraj
Fakhta
Fal
Falanjmushk
Faldafiyoon Bara-e- Auraam Wa Qurooh
Faldafiyoon Bara-e- Bawaseer-e- Anaf
Faldafiyun
Faldafiyun-2
Faldafyoon
Falfiyun
Falfyoos
Falifunwaan
Falifunwaan E Aakhar
Fall
Falooda Barae Ishaal-e-damwi
Faloonia -e- Roomi
Faloonia Bara-e- Muqawwie Azaaye Raeesa
Faloonia Bara-e- Musakkin Auja
Faloonia Deegar Bara-e- Musakkin Auja
Falooniya
Falooniya -e- Roomi
Falooniya -e- Faarsi
Falooniya -e- Mahmoodi
Falooniya -e- Roomi
Falooniya Mard Afgan
Falooniya Mukhrij-e-riyaah
Falooniya Musakkin
Falooniya-2
Falooniya-e- Farsiyah
Falooniya-e- Mard Afgan
Falooniya-e- Roomi
Falooniya-e-faarsi
Falooniya-e-roomi
Fandadeeqoon
Fandadiqoon
Faneez
Fanjankisht
Fanjiyoon
Fanjiyoon Baraai -e- Nashooq
Fanjyoon
Faraakh-e- Hamaam Mushawwa
Faraasiun
Faraastaariun
Faranjmushk
Faranjmushk Mufarreh
Faranjmuskh
Faras (horse)
Farasiyoon
Farasiyun
Farazajah Bara-e- Infaaj Warme Reham Haar
Farazajah Bara-e- Tahlil Auram Sulb Reham
Farazajah Bara-e- Warme Haar Reham
Farazajah Bara-e- Warme Reham
Farazajah Bara-e- Warme Reham Haar
Farazajah Barae Idrar-e- Haiz
Farazajah Barae Musakkin-e- Dard Qarha
Farazajah Barae Qarha Reham
Farazajah Barae Qurooh Wa Busoor-e- Reham
Farazajah Barae Sarataane Rehm
Farazajah Barae Sartaan-e- Reham
Farazajah Dafe Salabat-e- Reham
Farazajah Deegar Bara-e- Warme Reham Haar
Farazajah Deegar Bara-e- Warme Reham
Farazajah Deegar Barae Idrar-e- Haiz
Farazajah Deegar Barai Idrar-e- Haiz
Farazajah Qawi Barai Qarha Reham
Farbiyoon
Farbiyun
Farfaun
Farfeer
Farfiyoon
Farfiyun
Farfiyun Baray Irq-al-nasa
Farfiyun Baray Waja-al-warik
Farfiyun Baray Waja-ul-mafaasil
Farjazah -e- Mahua
Farjazah -e- Qust Mudir Haiz
Farjazah Bara-e- Bawaaseer-e- Rehm
Farjazah Bara-e- Dafa-e- Reem Wa Sadeed
Farjazah Bara-e- Hikkatur Rehm
Farjazah Bara-e- Sailanur Rahem
Farjazah Bara-e- Waja-e- Rehm
Farjazah Bara-e- Waram-e- Reham Sulb
Farjazah Bara-e- Warm-e- Rehm
Farjazah Bara-e- Warm-e- Sulb
Farjazah Brara-e- Hikka-e- Rehm
Farjazah Degar Bara-e- Waram
Farjazah Haabis-e- Khoon-e- Haiz
Farjazah Marvareed
Farjazah Mulazziz
Farjazah-e- Degar Haabis-e- Tams
Farjazah-e- Mukh Baraaio Rehm
Farjazah-e- Mulaziz
Farjazah-e- Sandroos Barae Musqit-e- Janeen
Farmiyoon
Faroormaghan
Farsh Barg Bantaflun
Farsh Barg-e- Bed
Farsh Barg-e Panj Angusht
Farsh-e- Jada
Farsiyun
Farzaja
Farzaja Barae Sailan-e- Reham
Farzaja -e- Jauzbawa
Farzaja -e- Musqit
Farzaja -e- Shibt
Farzaja -e- Sosan
Farzaja Bara -e- Isqaat
Farzaja Bara-e- Inghalaaq -ur- Reham
Farzaja Bara-e- Inghilaaq -ur- Reham
Farzaja Bara-e- Nazaf-e- Reham
Farzaja Bara-e- Waram-e- Reham
Farzaja Bara-e- Zeeq-e- Farj
Farzaja Bara-e-haiz
Farzaja E Sosan
Farzaja-e- Irsa
Farzaja-e- Karafs
Farzaja-e- Salikha
Farzajah
Farzajah Balsan
Farzajah Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Farzajah Bara-e-mudirr-e- Haiz
Farzajah Barae Sailan-e- Reham
Farzajah Bisbasa Munaqqi
Farzajah Sunbul Barae Sailan-e- Reham
Farzajah -e- Babool
Farzajah -e- Buniyoon Bara-e- Ikhraaj -e- Masheemah
Farzajah -e- Mudirr
Farzajah -e- Qantooriyoon
Farzajah -e- Qanturiun Mudir Haiz
Farzajah -e- Qissa
Farzajah -e- Qust
Farzajah -e- Ushaq
Farzajah -e-mulazziz Deegar
Farzajah -e-musakhkhin
Farzajah Aaj Muin-e- Hamal
Farzajah Az Hamaama
Farzajah Baboonah Gao Bara-e- Idraar-e- Haiz
Farzajah Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Farzajah Bara -e- Hamal
Farzajah Bara -e- Ikhtnaq -ur- Reham
Farzajah Bara -e- Isqaat
Farzajah Bara -e- Uqr
Farzajah Bara-e- Isqaat-e- Janeen
Farzajah Bara-e- Burooze Rehm
Farzajah Bara-e- Dafa-e- Ratobat-e- Rehm
Farzajah Bara-e- Farj
Farzajah Bara-e- Haiz
Farzajah Bara-e- Idraar-e- Haiz
Farzajah Bara-e- Idraar-e-haiz
Farzajah Bara-e- Idrar-e- Haiz
Farzajah Bara-e- Idrar-e- Tams Wa Ikhraj-e- Janeen
Farzajah Bara-e- Idrare Bol Wa Haiz
Farzajah Bara-e- Idrarr-e- Tams
Farzajah Bara-e- Ifrat-e- Sailan-e- Rehm
Farzajah Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen
Farzajah Bara-e- Ikhraj-e- Janeen
Farzajah Bara-e- Isqaat
Farzajah Bara-e- Izala-e- Bukarat
Farzajah Bara-e- Janeen
Farzajah Bara-e- Jarayaan-al- Dam
Farzajah Bara-e- Jiryan-ud-dam
Farzajah Bara-e- Kasrat-e- Tams
Farzajah Bara-e- Mana-e- Haml
Farzajah Bara-e- Mana-e- Ratobat
Farzajah Bara-e- Mudir-e- Haiz
Farzajah Bara-e- Mudirr-e-haiz
Farzajah Bara-e- Muin-e- Hamal
Farzajah Bara-e- Natn-ul- Anf
Farzajah Bara-e- Nazaf-ud- Dam
Farzajah Bara-e- Qate-e- Bah
Farzajah Bara-e- Qoolanj
Farzajah Bara-e- Qurooh-e- Rehm
Farzajah Bara-e- Rafa-e- Uqm
Farzajah Bara-e- Sailaan-e-rehm
Farzajah Bara-e- Sailaan-ur- Reham
Farzajah Bara-e- Tajweef
Farzajah Bara-e- Taqviyat-e- Rehm
Farzajah Bara-e- Uqr
Farzajah Bara-e-ikhraj-e- Janeen
Farzajah Bara-e-istiqrqr-e-hamal
Farzajah Bara-e-istisqaa
Farzajah Bara-e-muin-e- Hamal
Farzajah Bara-e-muqawwi-e- Reham Deegar
Farzajah Bara-e-muzaeeq-e- Furj
Farzajah Bara-e-sailan-ur-raham
Farzajah Bara-e-uqr
Farzajah Bara.e .hikka-e- Reham
Farzajah Bara.e .hikka-e- Reham Deegar
Farzajah Bara.e .sailaan-e- Reham
Farzajah Bara.e .waja-ur- Reham
Farzajah Bara.e. Hikka-e- Reham
Farzajah Bara.e. Kasrat-e- Tams
Farzajah Bara.e. Qurooh-e- Reham
Farzajah Bara.e. Sartaan-e- Reham
Farzajah Bara.e. Warm-e- Reham
Farzajah Bara.e. Warm-e- Reham Haar
Farzajah Bara.e. Warm-e- Reham Sulb
Farzajah Bara.e.hamal
Farzajah Baraae Isqaat-e- Janeen
Farzajah Baraae Rehm
Farzajah Barae Alam
Farzajah Barae Busoore Rehm
Farzajah Barae Dubailae Rehm
Farzajah Barae Ehtebaas-e- Haiz
Farzajah Barae Hikka-e- Reham
Farzajah Barae Ikhraaj-e- Janeen Wa Mashemah
Farzajah Barae Ikhtinaaq-ur- Reham
Farzajah Barae Isqaat
Farzajah Barae Mane-e- Hamal
Farzajah Barae Musqit-e- Janeen
Farzajah Barae Musqit-e-janeen
Farzajah Barae Nafkhe Rehm
Farzajah Barae Qurooh-e- Reham
Farzajah Barae Quroohe Rehm
Farzajah Barae Salaabate Rehm
Farzajah Barae Salabat-e- Reham
Farzajah Barae Sartaane Rehm
Farzajah Barae Shiqaaqe Rehm
Farzajah Barae Uqr
Farzajah Barae Usre Wilaadat
Farzajah Barae Warm-e- Reham Sulb
Farzajah Barae Warme Rehm
Farzajah Barae Zeeq -e- Furj
Farzajah Barae- Sailaan
Farzajah Barai Hikka-e- Reham
Farzajah Barai Idraar Wa Ikhraaj-e-masheemah
Farzajah Barai Ikhtenaqur Reham
Farzajah Barai Istehaza
Farzajah Barai Musqit-e- Janeen
Farzajah Barai Tams
Farzajah Barai Uqr
Farzajah Barai Jiryan Khoon
Farzajah Barai Man-e -hamal Wa Musqit-e- Hamal
Farzajah Barai Muzayyiq-e-mahbal
Farzajah Barai Natu-e- Reham
Farzajah Barai Raja Wa Usre Waladat
Farzajah Barai Sailan-ur- Reham
Farzajah Barai Sailanur Reham
Farzajah Behman Safaid
Farzajah Bekh-e- Indrain
Farzajah Bisbasa
Farzajah Daf-e- Ratoobat Reham
Farzajah Dafe Aabe Gandah Reham
Farzajah Dafe Waja-e- Reham
Farzajah Dandaan Feel Mueen Hamal
Farzajah Deegar Barai Hikka-e- Reham
Farzajah Deegar Mueen-e-hamal
Farzajah Deegar Muin-e- Hamal
Farzajah Deegar Muzayyiq-e- Mahbal
Farzajah Degar
Farzajah E Bashaam Barae Idraar
Farzajah E Mushk
Farzajah Farasiyun Baraae Hamal
Farzajah Haabis-e- Dam
Farzajah Haabis-e- Tams
Farzajah Habis
Farzajah Habis-e- Dam
Farzajah Habis-ud- Dam
Farzajah Istisqaa -e- Ziqqi
Farzajah Izam-e-saaq Kabootar
Farzajah Khusyah Feel Baraae Istiqrar Hamal
Farzajah Kundur Baraae Sailaan-ur- Rehm
Farzajah Mane-e- Hamal
Farzajah Matbookh Irsa
Farzajah Mudirr-e- Haiz
Farzajah Mueen-e- Hamal
Farzajah Mueen-e- Haml
Farzajah Mueen-e-hamal
Farzajah Muhallil-e- Warm
Farzajah Muin-e- Hamal
Farzajah Mukhrij Janeen Wa Masheema
Farzajah Mukhrij-e- Janeen-e- Murdah
Farzajah Mukhrij-e- Janeen-o- Masheemah
Farzajah Mulazziz
Farzajah Muqawwi-e- Reham
Farzajah Musakkin
Farzajah Musaqqit-e- Janeen
Farzajah Muzaiyiq-e- Farj
Farzajah Muzayyiq-e- Mahbal
Farzajah Natoo-e- Reham
Farzajah Qaabiz-e- Farj
Farzajah Qabiz-e- Furj
Farzajah Qutraan Muin-e- Hamal
Farzajah Sailaan-e- Midda
Farzajah Samar-e- Bashaam
Farzajah Satrooniyoon
Farzajah Zarawand Taweel
Farzajah-e- Afsanteen
Farzajah-e- Baalchar Barae Ehtebaas-e- Tams
Farzajah-e- Baalchar Barae Menorrhagia
Farzajah-e- Badaam Talkh
Farzajah-e- Baiza-e- Hubaara
Farzajah-e- Bashaam Zafrani
Farzajah-e- Degar
Farzajah-e- Degar Haabis-e- Haiz
Farzajah-e- Degar Mueen-e- Hamal
Farzajah-e- Doqoo
Farzajah-e- Hamaama
Farzajah-e- Irsa
Farzajah-e- Jauzbuwa
Farzajah-e- Karfs Nabti
Farzajah-e- Karnab
Farzajah-e- Laajward Barae Muhaafiz-e- Janeen
Farzajah-e- Laazan
Farzajah-e- Laban
Farzajah-e- Maghz-e- Reetha
Farzajah-e- Miraarah
Farzajah-e- Mudirr-e- Haiz
Farzajah-e- Muee`n-e- Istiqraar-e-haml
Farzajah-e- Mur
Farzajah-e- Mur Barai Tams
Farzajah-e- Mushk
Farzajah-e- Paneer Maya
Farzajah-e- Pudina
Farzajah-e- Qanturiyoon
Farzajah-e- Qawi Bara-e- Uqr
Farzajah-e- Qitraan
Farzajah-e- Saleekhaha
Farzajah-e- Sargeen-e- Baaz
Farzajah-e- Shibb
Farzajah-e- Tanzui-e- Khatai
Farzajah-e- Zablul Feel
Farzajah-e- Zarawand Mudahraj
Farzajah-e-bunduq
Farzajah-e-laadan
Farzajah-e-laajward
Farzajah-e-laalsaag
Farzajah-e-lablaab
Farzajah-e-lisaan-ul-a,saafeer
Farzajah-e-lof-ul-kabeer
Farzajah-e-looseemakhuyoos
Farzajah-e-marwa
Farzajah-e-marwareed
Farzajah-e-marzanjosh
Farzajah-e-mishktaraamashee
Farzajah-e-mushtaramashi
Farzajah-e-naarkewa
Farzajah-e-tukhm-e- Antlees
Farzajah-e-zuft
Farzajahe Barae Eaanate Hamal
Farzajahe Mueene Hamal
Farzajahe-baabchi
Farzazah -e- Mue`en-e- Hamal-e- Aaqir
Farzazah Zahraj-e-gao
Farzijah-e- Turai
Fasafis
Fashiristeen
Fashra Bara-e- Ikhtilaat-e- Aql
Fashra Bara-e- Junoon
Fashrah
Fasooriqoon
Fastaq
Fastaroon
Fatail-ur-rahbaan
Fateela
Fateela Balsan
Fateela Bara-e- Bawaaseer-e- Anaf
Fateela Munaqqi -e-qurooh
Fateela Panbah
Fateela -e- Kundur
Fateela -e- Afyoon
Fateela -e- Anf
Fateela -e- Asfanj
Fateela -e- Fizzah
Fateela -e- Jaosheer Deegar
Fateela -e- Zift
Fateela Bara -e- Nutu -e- Reham
Fateela Bara-e- Bakhrul Anaf
Fateela Bara-e- Bawaaseer
Fateela Bara-e- Bawaseer
Fateela Bara-e- Bawaseer -e- Anf - A
Fateela Bara-e- Bawaseer -ul- Anf
Fateela Bara-e- Busoor -e- Anf
Fateela Bara-e- Gosh
Fateela Bara-e- Gosh - A
Fateela Bara-e- Maqad
Fateela Bara-e- Musaqqit-e- Janeen
Fateela Bara-e- Nasoor-e- Chashm
Fateela Bara-e- Qar`ha-e- Muzmin
Fateela Bara-e- Qar`ha-e- Muzmin- A
Fateela Bara-e- Qarha-e- Gosh
Fateela Bara-e- Qoolanj
Fateela Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Fateela Bara-e- Ru`aaf - C
Fateela Bara-e- Rua,af
Fateela Bara-e- Ruaaf
Fateela Bara-e- Ruaaf - A
Fateela Bara-e- Ruaaf - B
Fateela Bara-e- Sailaan-e- Uzn
Fateela Bara-e- Waja-e- Bawaseer
Fateela Bara-e- Waja`-ul- Uzn
Fateela Bara-e- Wajae Bawaseer
Fateela Bara-e- Wasakh-ul- Uzn
Fateela Bara-e- Zaheer
Fateela Bara-e- Zakhm-e- Anaf
Fateela Bara-e-bawaseer Wa Amraz-e-maq,ad
Fateela Bara-e-khuraj
Fateela Bara-e-kushadgi-e-zakar
Fateela Bara-e-musaqqit-e- Janeen
Fateela Baraa-e- Waja-e- Zaheer
Fateela Baraae Sailaan-e- Uzun
Fateela Baraae Sailaan-ul- Uzun
Fateela Barae Uzn
Fateela Barae Haiz Wa Nifaas
Fateela Barae Isqaat Hamal
Fateela Barae Isqaat-e- Hamal
Fateela Barae Kirm-e- Shikam
Fateela Barae Naasoor E Anaf
Fateela Barae Nasoor Va Siql-e-samaat
Fateela Barae Ruaaf
Fateela Barae Sailaan- Al- Uzn
Fateela Barae Sialaan-ul-uzn
Fateela Barae Usre Wilaadat
Fateela Barae Zaheer
Fateela Barae Zakhm
Fateela E Qawi Barae Qarha E Gosh
Fateela E Aakhar
Fateela E Bakhrul Anaf
Fateela E Dard E Gosh
Fateela E Gosh
Fateela E Kharbaq
Fateela E Khasham
Fateela E Kiram E Gosh
Fateela E Kundur
Fateela E Mur Makki
Fateela E Qarha E Gosh Muzmin
Fateela E Ruaaf
Fateela E Zakhm E Anaf
Fateela Momyai Brae Baul
Fateela Musakkin Brai Qurooh E Amaa
Fateela Qatil-e- Kirm
Fateela Samandarjhaag Barae Naasoor
Fateela Teen Bara-e-wajul Asnaan
Fateela Waja-ul-uzn-7
Fateela-e- Aahak
Fateela-e- Afsanteen
Fateela-e- Afyun
Fateela-e- Ajwain
Fateela-e- Aqaaqia
Fateela-e- Azaam
Fateela-e- Baiza
Fateela-e- Bakhoor-e- Maryam
Fateela-e- Gosh
Fateela-e- Haabis-e-dam
Fateela-e- Hummaaz Barae Bawaaseer
Fateela-e- Isfanj
Fateela-e- Jauz-ul- Sarw
Fateela-e- Jurooh
Fateela-e- Kafoori Bara-e- Ihtibaas-e- Baul
Fateela-e- Kundur Barae Qurooh-e- Maqad
Fateela-e- Munawwim
Fateela-e- Mushil
Fateela-e- Paputan
Fateela-e- Pudinah
Fateela-e- Raughan-e- Banafsha
Fateela-e- Ruaaf
Fateela-e- Rumman
Fateela-e- Sarw
Fateela-e- Tambaku Bara-e- Nasoor
Fateela-e- Tukhm-e- Imli
Fateela-e- Uzn
Fateela-e- Zaaj
Fateela-e- Zaaj-e- Ahmer
Fateela-e- Zayaan
Fateela-e-afiyoon
Fateela-e-aloobaloo Bara-e- Qazeeb
Fateela-e-anjeer
Fateela-e-asl
Fateela-e-baazrooj
Fateela-e-baiz
Fateela-e-duhn
Fateela-e-hadeed
Fateela-e-huzaz
Fateela-e-kafoor
Fateela-e-kharbaq
Fateela-e-khardal
Fateela-e-khardal Deegar
Fateela-e-marzanjosh
Fateela-e-qaaqulah
Fateela-e-teen
Fateelae Sibr Barae Sudae Reehi
Fateelah Ja`al
Fateelah Mushil-e-qawiyyah
Fateelah Ushnaan E Qassarin
Fateelah -e - Sahaab Ul Bahar
Fateelah -e- Sarw
Fateelah Anzaroot
Fateelah Baazrooj
Fateelah Bara -e- Mani -e- Hamal
Fateelah Bara -e- Nutu -e- Reham
Fateelah Bara -e- Qurooh -e- Maqad
Fateelah Bara-e Sailaan-ul- Uzn
Fateelah Bara-e- Bakhr-al-anaf
Fateelah Bara-e- Bawaseer- Ul- Anf
Fateelah Bara-e- Dard-e- Ghosh
Fateelah Bara-e- Darde Ghosh
Fateelah Bara-e- Darde Ghosh Wa Qeeh
Fateelah Bara-e- Deedan-e- Am,aa
Fateelah Bara-e- Deedan-e- Maqa`d
Fateelah Bara-e- Fuzlaat-e- Raham
Fateelah Bara-e- Gandah Beeni
Fateelah Bara-e- Geranie Ghosh
Fateelah Bara-e- Gharab
Fateelah Bara-e- Habse Khoon
Fateelah Bara-e- Habse Ruaaf
Fateelah Bara-e- Ittisaa-e- Majra-e- Qazeeb
Fateelah Bara-e- Kasrat-e Tams
Fateelah Bara-e- Khasham
Fateelah Bara-e- Maqad
Fateelah Bara-e- Mohallil Wa Mosakhkhin
Fateelah Bara-e- Nasoor Wa Zakhm
Fateelah Bara-e- Nasoor-e- Chashm
Fateelah Bara-e- Natn-e- Beeni
Fateelah Bara-e- Qaeha Anf
Fateelah Bara-e- Qarh-e- Ghosh
Fateelah Bara-e- Qarha Ghosh Kohna
Fateelah Bara-e- Qarha Muzmin
Fateelah Bara-e- Qarha-e- Ghosh Wa Qeeh
Fateelah Bara-e- Qoolanj
Fateelah Bara-e- Qoolanj-e- Sufli
Fateelah Bara-e- Sailaan -e- Uzn
Fateelah Bara-e- Shadeed Darde Ghosh
Fateelah Bara-e- Shiqaaq-e- Maqad
Fateelah Bara-e- Tanqiya Charak
Fateelah Bara-e- Tarash
Fateelah Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Fateelah Bara-e- Waja-e- Rahim
Fateelah Bara-e- Waja-ul- Uzn
Fateelah Bara-e- Waja-ul- Zahr
Fateelah Bara-e-amraz-e-uzn
Fateelah Bara-e-badgosht
Fateelah Bara-e-bawaseer
Fateelah Baraae Nasoor
Fateelah Baraae Zakhm
Fateelah Baraai Suzaak
Fateelah Barae Bakhr-ul-anf
Fateelah Barae Bawaaseer -ul- Anf
Fateelah Barae Ikhraj-e- Masheemah
Fateelah Barae Naasoor
Fateelah Barae Nakseer
Fateelah Barae Natn-ul- Anf
Fateelah Barae Rua`af
Fateelah Barae Tarash
Fateelah Barai Deedan-ul-uzun
Fateelah Barai Nasoor-e-chashm
Fateelah Barai Rua`af
Fateelah Barai Saaleel
Fateelah Barai Sailanul Uzn
Fateelah Barai Waja-ul-uzun
Fateelah Bawaseer-ul-anaf
Fateelah Beeni
Fateelah Busoor-ul-uzun
Fateelah Deegar Bara-e- Dard-e- Ghosh
Fateelah Deegar Bara-e- Darde Ghosh
Fateelah Deegar Bara-e- Darde Ghosh Wa Qeeh
Fateelah Deegar Bara-e- Habse Ruaaf
Fateelah Deegar Bara-e- Natn Beeni
Fateelah Deegar Bara-e- Tape Ghashi Balghami
Fateelah Deegar Bara-e- Zaheer Saadiq Balghami
Fateelah E - Kalhari Barae Yirquan
Fateelah E Anzaroot
Fateelah E Asfeedaaj
Fateelah E Balh
Fateelah E Booraq
Fateelah E Deg Bar Deg
Fateelah E Hibr
Fateelah E Kundur
Fateelah E Mom
Fateelah E Nasj Ul Ankaboot
Fateelah E Qalqadees
Fateelah E Shibb
Fateelah E Zafraan
Fateelah E Zangaar
Fateelah Indemaal-e-qurooh
Fateelah Isqaat-e-janeen
Fateelah Mocharas Barai Sailan-ur-reham
Fateelah Mom
Fateelah Momyaaee
Fateelah Mukhrij-e- Sauda
Fateelah Munaqqi
Fateelah Musakkin
Fateelah Nift
Fateelah Qaati E Ruaaf
Fateelah Qawiyyah
Fateelah Raughan-e- Balsan Barae Jamood
Fateelah Shibb-e- Muharraq
Fateelah Suzak-e-muzmin
Fateelah Uznia
Fateelah Waja-ul-uzun
Fateelah Ward
Fateelah Zaheer
Fateelah-e- Zanjaar
Fateelah-e- Aas
Fateelah-e- Aas Barae Ruaaf
Fateelah-e- Afsanteen
Fateelah-e- Aloobaloo
Fateelah-e- Anar
Fateelah-e- Anzaroot
Fateelah-e- Aqaqia
Fateelah-e- Asar Raee
Fateelah-e- Asfanj
Fateelah-e- Asfeedaaj
Fateelah-e- Asl
Fateelah-e- Baadrooj
Fateelah-e- Balsaan
Fateelah-e- Barai Dard-e- Gosh
Fateelah-e- Bazr-ul- Banj
Fateelah-e- Bindaal
Fateelah-e- Booraq
Fateelah-e- Damm-ul-akhwain
Fateelah-e- Dawa-e- Misri
Fateelah-e- Deegar Bara-e- Gharab
Fateelah-e- Halela
Fateelah-e- Hibr
Fateelah-e- Injeer
Fateelah-e- Kaifal
Fateelah-e- Kasees
Fateelah-e- Khabas-al-hadeed
Fateelah-e- Khabas-ul-hadeed
Fateelah-e- Kharbaq
Fateelah-e- Khardal
Fateelah-e- Kharnoob Nabti
Fateelah-e- Kundur
Fateelah-e- Kurraas
Fateelah-e- Mom
Fateelah-e- Muhallil
Fateelah-e- Mur
Fateelah-e- Qalqataar
Fateelah-e- Qirdmana
Fateelah-e- Qirtaas
Fateelah-e- Qitraan
Fateelah-e- Raughan
Fateelah-e- Ruaaf
Fateelah-e- Sham`a
Fateelah-e- Shibb
Fateelah-e- Shisha`aan
Fateelah-e- Sibr
Fateelah-e- Teen Khardalee
Fateelah-e- Uzn
Fateelah-e- Zaaj
Fateelah-e- Zanjar
Fateelah-e- Zarawand Mudahraj
Fateelah-e- Zufa
Fateelah-e-anzaroot Baraai Qurooh-e-gosh
Fateelah-e-aqarqarha1
Fateelah-e-ghosh
Fateelah-e-gosh
Fateelah-e-gosh Qinnabi Barai Waja-ul-uzn
Fateelah-e-kaknaj
Fateelah-e-kharbaq Siyah Barae Nasoor
Fateelah-e-mudammil
Fateelah-e-shadanj
Fateelah-e-zarneekh
Fatila
Fatila-e-zaaj
Fatilah -e- Zaaj
Fatilah-e-katan
Fatrasaliyun
Fawaakeh Barae Maalikholiya
Fawaakeh Barae Suda-e-haar
Fawaakeh Barae Tashannuj E Yubsi
Fawaakeh Dauraan Hikkat Il Ain
Fawaaniya Bara-e- Sara
Fawakeh Bara-e- Suda-e- Haar
Fawakeh Barae Mirgi
Fawakeh Barae Suda-e- Damwi
Fawaniya
Fawaniya Baray Waja-al-warik
Feel
Feelghosh
Feelzahraj
Feerni Bara-e- Ma`ni-e- Shaikhookhat
Feerni-e- Bozidan
Fennel
Feqaahul Izkhir
Feroznosh Mumsik
Filanjmushk Barae Dimaagh
Fildil Daraaz Baray Nisyaan
Filfil
Filfil Daraaz( Khushk)
Filfil Daraaz( Taaza)
Filfil Moya
Filfil -ul- Maa
Filfil -ul- Maa Baraai Dard Dandaan
Filfil -us- Sodaan
Filfil -us- Sodaan Muharrik Baah
Filfil Biryan
Filfil Daraz Baray Tap Baarid Muzmin
Filfil Kofta
Filfil Moya
Filfil Moya Mukhrij Akhlaat
Filfil Siyah Bara E Ghargarah
Filfil Siyah Bara E Ghargharah
Filfil Siyah Bara E Saoot
Filfil Siyah Bara E Subat
Filfil Siyah Bara E Zukaam
Filfil Siyah Bara Ghargarah
Filfil Siyah Barae Shamoom
Filfil Surkh Bara E Ghargaraah
Filfil Surkh Bara E Zaroor
Filfil-al-maa
Filfil-ul- Maa
Filfil-ul-maa
Filfil-us- Soodan
Filfilmoya
Findadeeqoon
Firjaza-e- Hanzal
Firjazah E Majeeth
Firjazah E Marzanjosh
Firjazah E Murghaabi
Firoz Nosh
Firozah
Firozah Baraai Sang -e- Gurda Wa Masaana
Firoznosh
Firzaja Maghz-e- Bunduq-e-hindi
Firzaja -e- Musqit
Firzaja Bara -e- Hamal
Firzaja Bara-e- Qurooh-e- Reham
Firzaja Baraai Tangi-e-farj
Firzaja Baraai Warm-e-rahem
Firzaja Barae Tajfeef-e- Ratubaat-e- Reham
Firzaja Barae Warm-e-reham
Firzaja Mukhrij-e-janeen
Firzaja Muqawwi-e-rahem
Firzaja Musqit
Firzaja Sailaan–ur- Reham
Firzaja-e- Aaahak-e- Post Baiza
Firzaja-e- Bazrul Banj Rehami
Firzaja-e- Faraash
Firzaja-e- Harmal
Firzaja-e- Harmal Deeghar
Firzaja-e- Huzuz Barae Sailan-e- Reham
Firzaja-e- Karnab
Firzaja-e- Saadavraan
Firzaja-e- Teewaj
Firzaja-e- Uqhawan
Firzaja-e-gul-e-kaifal
Firzaja-e-kadh
Firzaja-e-kakronda
Firzajah Booraq
Firzajah -e- Farbiyoon
Firzajah -e- Samandarjhaag Qabiz
Firzajah Baikh-e- Baloot
Firzajah Bara -e- Isqaat
Firzajah Bara-e- Muin-e- Hamal
Firzajah Bara.e .sailan-ur- Reham
Firzajah Bara.e. Ikhraaj-e- Janeen
Firzajah Bara.e. Sailan-ur- Reham
Firzajah Bara.e. Sailan-ur- Reham Deegar
Firzajah Bara.e. Waja-ur- Reham
Firzajah Baraaz-e-gurbah
Firzajah Barae Isqaat-e- Janeen
Firzajah Barae Usr-e- Wiladat
Firzajah Deegar Mukhrij-e- Janeen
Firzajah Deegar Muzaeeq-e- Furj
Firzajah E Barge Mako
Firzajah E Maahi
Firzajah E Marwa
Firzajah E Mur Makki
Firzajah Habb-ul- Aas
Firzajah Habis
Firzajah Habis Qawi
Firzajah Habis Wa Mu Ndamil
Firzajah Habis-ud- Dam
Firzajah Jaazib
Firzajah Javetri Barae Hamal
Firzajah Karnab
Firzajah Karnab Mudir
Firzajah Man-e- Hamal
Firzajah Mohallil
Firzajah Mudir
Firzajah Mudir Wa Mukhrij-e Janeen
Firzajah Mudir Wa Musqit
Firzajah Mudir-e- Haiz
Firzajah Muharrik
Firzajah Muin-e- Hamal
Firzajah Mukhrij-e- Janeen Wa Masheema
Firzajah Mulaiyin-e- Furj
Firzajah Musakhkhin
Firzajah Musakhkhin Wa Mujaffif
Firzajah Musqit-e- Janeen
Firzajah Muzaeeq-e- Furj
Firzajah Qabiz
Firzajah Qatil-e- Janeen
Firzajah Qutraan
Firzajah Samar -e- Mako
Firzajah Sang Pusht Barai Sailanur-reham
Firzajah Sausan
Firzajah Tukhm-e- Khatmi Barae Waram-e- Reham
Firzajah-e- Aak
Firzajah-e- Aqaaqia
Firzajah-e- Arand
Firzajah-e- Asband1
Firzajah-e- Baadam Sheerin Bara-e- Usr-e-tams
Firzajah-e- Baar Zad Bara-e- Reham
Firzajah-e- Baikh E Baadranjboya
Firzajah-e- Bunduq
Firzajah-e- Choona Barae Kasrat-e- Tams
Firzajah-e- Daarchini Barae Amraaz-e- Rehm
Firzajah-e- Daarchini Barae Isqaat
Firzajah-e- Degar Bara-e- Muzaiyaq-e- Farj
Firzajah-e- Fuzla-e- Dheenak Barae Isqaat-e- Janeen
Firzajah-e- Juft Baloot
Firzajah-e- Khairee Barae Isqaat-e- Janeen
Firzajah-e- Khakshi
Firzajah-e- Khaksi Barae Busoor-e- Reham
Firzajah-e- Laazan
Firzajah-e- Muee`n-e- Hamal
Firzajah-e- Muzaiyiq
Firzajah-e- Muzaiyiq-e- Qubul
Firzajah-e- Pitta-e- Khargosh Barae Sailaan-ur- Reham
Firzajah-e- Rasaut Barae Kasrat-e- Tams
Firzajah-e- Sabun
Firzajah-e- Shabbu
Firzajah-e- Shabbu Barae Sailaan-e- Rehm
Firzajah-e- Shaqaq-ul
Firzajah-e- Shareefa
Firzajah-e- Sunbul
Firzajah-e- Taraaghiyoon
Firzajah-e- Unq-ur- Reham
Firzajah-e- Ushq
Firzajah-e- Zafraan Barae Waja`-ur- Reham
Firzajah-e- Zar-e- Ward
Firzajah-e-behman Safaid Barae Munaqqi-e-reham
Firzajah-e-bhalavan Barae Qate-e-lahme Zaaid
Firzajah-e-glycerine-brae-prolapse-of-uterus
Firzajah-e-gulab
Firzajah-e-kabootar
Firzajah-e-kaifal
Firzajah-e-sadavaraan Barae Muqawwi-e-reham
Fistak
Fistaq
Fitrasaliyun
Fizza
Fizzah (silver)
Floniay-e- Mubhi
Flooniya Farsi
Flooniya-e- Ahmadi
Fofal
Foodnaji
Foodnaji Deegar
Foofal
Foomiyoon
Footanj Jabali
Foowah
Foqaah -e- Aazad Darakht
Frazajah Barai Idrar-e- Haiz
Frazajah Deegar Barae Haiz
Frazajah Deegar Barai Khoon Haiz
Fruits For Malanolic Patients
Fu
Fudanaj
Fudanaj Barri
Fudanaj Jabali
Fudanaj Nahri
Fudanj
Fudanj Nehri
Fudanji
Fudnaj
Fudnaj Barri
Fudnaj Nahri
Fufal
Fujl
Fujl Bara-e- Hawaas
Fujl Barae Gazeedgi-e-maar
Fujl Barri
Fujl-e-barri
Fujl/mooli
Ful
Funduq / Bundaq/ Badaam Kohi
Funduq-e- Hindi / Bunduq-e- Hindi/ Ritha
Fuqaa-e-shaeer
Fuqaaee Bara-e- Baah
Fuqaah
Fuqaah-e- Izkhir
Fuqaah-e- Ushturghaz
Fuqah Izkhar
Fuqlamenoos
Fuqlaminoos
Fuqlaminoos Mudirr-e- Haiz
Fuqqa
Fuqqa Deegar
Fuqqa-e- Jao Barae Sudae Khumaari
Fuqqah-ul- Izkhir
Furzaja Bara -e- Ikhraaj -e- Masheemah
Furzaja Baraai Busoor-e-rahem
Furzaja Baraai Kasrat-e-tams
Furzaja Baraai Tangi-e-farj
Furzaja Baraai Warm-e-rahem
Furzaja Barae Waja-ur-rahem
Furzaja Barae Hikka-e-rahem
Furzaja Barae Kasrat-e-tams
Furzaja Barae Sailan-e-rahem
Furzaja Barae Tangi-e-farj
Furzaja Barai Sartan-e-rahem
Furzaja Barai Tangi-e-farj
Furzaja Muain-e-hamal
Furzaja Mudirr-e-haiz
Furzaja Mukhrij-e-janeen
Furzaja Muqawwi-e-rahem
Furzaja Musqit
Fusafis (khatmal)
Fushaagh /fashagh
Fustaq
Fustuq
Futanj Jabali
Futr
Fuwah Baraai Istirkha
Fuwah/majeeth
Fuwwa -tus- Sibgh
Fuwwah
Fuwwah Ul Sabbaghin
Fuwwah-al- Sabbaghin
Fuwwat -us- Sibgh
Fuzla-e- Hurzoon
Fuzlah-e- Zabb
Gaaba-e- Sendhi
Gaajar
Gaajar Barri
Gaajar Ka Halwa
Gaal / Maazu
Gaanja
Gaao Rohan
Gaao Rohan Baray Farbahi
Gaarhi Aur Gadli Sharaab
Gabh-e-khjoor Brae Halaq
Gabh-e-khjoor Brae Huzaal Kuliya
Gabh-e-khjoor Brae Qae
Gabh-e-khjoor Brae Safra Wa Dam
Gabh-e-khjoor Brae Waja Sena
Gabrola
Gad
Gadha (gosht)
Gadhi Ka Doodh
Gahra
Gahra Deegar
Gahra Deegar Qawi Tar
Gahra Deegar Qawi Tar- A
Gaiao Rohan Baray Kuhl
Gaj Peepal
Gajar
Gajar Ka Arq
Gajar Ka Arq Deegar
Gajar Ka Arq Manah
Gajar Paak
Gajar Paak Qawi Tar
Ganda Bahroza
Gandaliya
Gandaliya/icchhi Patrika
Gandana
Gandana(sahrai)
Gandana/kurras
Gandhail
Gandum Khaam
Gangiran
Gangiran Ka Phal
Ganja
Ganna
Ganney Key Ras Ki Sharaab
Gantbahaarangi
Gao
Gao / Baqar
Gao Ka Ghee ( Clarified Butter Of Cow)
Gaozabaan Baray Khafqaan
Gaozaban Baray Qula
Garaarah Baraae Tanqiat-e- Dimaagh
Garagarah Bara-e- Qulaa`
Garagarah Bara-e- Waja`-al- Halaq
Garak Imli/khuraasani Fusli
Gargara Mukhrij-e- Zaloo
Gargara-e-hasba
Gargarah Bara-e -waram-e- Lauzatain
Gargarah Bara-e- Buhat-us-saut
Gargarah Bara-e- Khunaaq
Gargarah Bara-e- Khunaaq Wa Khushoonat-e- Qasbat-ur- Riyah
Gargarah Bara-e- Khushoonat-e-qasbat-al-riyah
Gargarah Bara-e- Qula
Gargarah Bara-e- Taqweeat-e-lesa
Gargarah Bara-e- Waja`-al-halq
Gargarah Bara-e- Waram-e-halq
Gargarah Bara-e-warm Halaq
Gargarah Barae Khushoonat-e-qasbat-al-riyah
Gargarah Barae Waja-ul- Asnaan
Gargarah Barai Khunaaq
Gargarah Brae Baht-us- Saut
Gargarah Farfiyun
Gargarah Sargeen-e- Kalb
Gargarah Shahtoot
Gargarah Tabeekh -e- Mako
Gargarah-e- Aaqarqarha
Gargarah-e- Phitkiri
Gargarah-e- Raskapoor
Gargarah-e-katha
Gargarrah Deegar Barae Waja-ul- Asnaan
Gargharah -e- Sartaan
Gargharah Bara-e- Leesarghus
Gargharah Bara-e- Qurooh-e- Halaq
Gargharah Bara-e-qurooh Dahan
Gargharah-e- Amaltas Hamrah Dhaniya
Gargharah-e- Amaltas Hamrah Mako
Gargharah-e- Amaltas1
Gargharah-e- Amaltas2
Gargharah-e- Amaltas3
Gargharah-e- Amaltas4
Gargharah-e- Amaltas6
Gargharah-e- Amaltas7
Gargharah-e- Choona Barae Qula
Gargharah-e- Khameer Barae Waram-e- Halaq
Garghrah Bara-e- Nisyaan Barid-o- Ratab
Garghrah-e- Iyaarij Bara-e- Subaat Ratoobi
Garghrah-e- Zufa Bara-e- Nisyaan Barid-o- Ratab
Gargles-brae-oral-thrush
Garrah-e- Seel Kundur Wala
Garrah-e-anjeer
Gasht Bargasht
Gasht Bargasht/ Maror Phali
Gasool Bara -e- Qurooh -e- Farj
Gasool Baraae Bafa
Gasool Barae Bayaaz -e- Ain
Gaulochan
Gayakoo
Gazangbeen
Gazar
Geedar ( Jackal)
Geenti
Genda
Gende Ke Phoolon Ka Arq
Geru / Barteeqoon/ Teen-e-roomi / Maghra
Ghaafis
Ghaaghaati
Ghaaliya
Ghaaliya Bara-e- Tehleel-e- Waram
Ghaaliyah
Ghaaliyah Bara-e- Taqwiat-e- Qalb
Ghaaliyoon
Ghaar
Ghaar Dafe-e- Samoom
Ghaariqoon Baraae Auraam
Ghaaza Husn -e- Yusuf
Ghaaza -e- Muhassin
Ghaaza Bara-e- Muhassin-e-laun
Ghaaza Bara-e- Wajha
Ghaaza Bara-e-wajah
Ghaaza Barg-e- Aazan Ul Faar
Ghaaza Gul-e- Chemeli Barae Jhaeen
Ghaaza Sarson Musaffi-e- Laun
Ghaaza-e- Bunk
Ghaaza-e- Hinta
Ghafis
Ghaghara Barae Khunaaq Damwi
Ghaleez Wa Sheerien Sharaab
Ghalia Tukhm-e- Karnab
Ghaliah
Ghaliyun
Ghalqi
Ghamzah Bara.e. Roo
Ghan Phod
Ghangher
Ghar
Gharaa
Gharab
Gharagharah Bara-e- Waram-e-lauzatain
Gharagharah Bara-e- Zubha
Ghararah Bara-e- Amraaz-e- Dimaghi Balghami
Gharb
Gharbhooli
Ghareeqoon
Ghareeqoon Bara-e- Sara
Gharekhoon
Ghargara Bara-e- Sara
Ghargara-e-katha
Ghargaraah E Mulsari
Ghargaraah Post E Mulsari
Ghargaraah Zeerah Siyah
Ghargaraah-e- Chaal-e- Jamun Barae Qulaa`
Ghargarah Bara-e- Khunaaq
Ghargarah Zahratun Nuhaas
Ghargarah-e- Faranjmushk
Ghargarah-e- Ilaichi Khurd
Ghargarah-e- Toot Safaid
Ghargarah-e-farfiyun Barae Mirgi
Ghargarah-e-kachnal
Ghargarah-e-kachnal 1
Ghargarah-e-kafoor Barae Asnaan
Ghargarah-e-kafoor Barae Tiryaq
Ghargarah-e-kahu
Ghargarah-e-kaifal
Ghargarah-e-zuft Barai Iltehab-e-halaq
Gharghar Bantaflun
Gharghar Bara-e-khashoonat Qasbat-ur-riyah
Gharghara
Gharghara Booraq Barae Zaloo
Gharghara Maayeen
Gharghara Mukhrij Leech
Gharghara Warm E Zabaan Damwi
Gharghara -e- Abrajita
Gharghara -e- Afsanteen
Gharghara -e- Anjeer
Gharghara -e- Bartang
Gharghara -e- Imaranutani
Gharghara -e- Jauz
Gharghara -e- Kibrit
Gharghara -e- Qanturiun Sagheer Baraae Warm Lauzatain
Gharghara -e- Sarkhas
Gharghara -e- Toot
Gharghara -e- Usaara-e- Jauz
Gharghara -e- Ushaq
Gharghara Aabkaama
Gharghara Alwi Khan
Gharghara Amaltas
Gharghara Anaghaalus Mukhrij-e-zaloo
Gharghara Bara-e- Buhat-us-saut
Gharghara Bara-e- Halq
Gharghara Bara-e- Ikhtinaaq
Gharghara Bara-e- Khaniqa
Gharghara Bara-e- Khunaaq
Gharghara Bara-e- Khushoonat Halq
Gharghara Bara-e- Luaab-e- Dahan
Gharghara Bara-e- Nafs-ud- Dam
Gharghara Bara-e- Nisyaan
Gharghara Bara-e- Warm-e- Halaq
Gharghara Bara-e- Warm-e- Halaq - B
Gharghara Bara-e- Warm-e- Lahaat
Gharghara Baraae Daaus Salab
Gharghara Baraae Iltehaab-e- Halaq
Gharghara Baraae Jazb-e- Rutoobat
Gharghara Baraae Junoon
Gharghara Baraae Khashoonat
Gharghara Baraae Qulaa-e- Dahan
Gharghara Baraae Waja-e- Halaq
Gharghara Baraae Waram-e- Halaq
Gharghara Baraaye Khashoonat
Gharghara Barae Faalij
Gharghara Barae Mirgi
Gharghara Barae Nafas-ud- Dam
Gharghara Barae Siql E Lisaan
Gharghara Barae Surfa Muzmin
Gharghara Barae Utaas
Gharghara Barae Zukam
Gharghara Barai Luknat
Gharghara Barai Nazla
Gharghara Barai Qulaa
Gharghara Barai Sarsaam Balghami
Gharghara Barai Waram-e-lahaat
Gharghara Barai Waram-e-lissan
Gharghara Barg
Gharghara Buhat-us- Saut
Gharghara Chandool Barae Buhat-us-saut
Gharghara Chob Chini
Gharghara E Aaqarqarha
Gharghara E Adhaan
Gharghara E Asar Raai
Gharghara E Ayaarij
Gharghara E Ayaarij Fiqra
Gharghara E Badranjboya Barae Fasaad-e- Asnaan
Gharghara E Chuqandar
Gharghara E Feeqra
Gharghara E Fudanaj
Gharghara E Iyaarij
Gharghara E Khardal
Gharghara E Kiram E Dandan
Gharghara E Labn
Gharghara E Murattib
Gharghara E Qaabiz
Gharghara E Qara
Gharghara E Roghan E Mom
Gharghara E Sa`tar
Gharghara E Sheer-e- Buz
Gharghara E Sibr
Gharghara E Sikanjbeen
Gharghara E Sumaaq
Gharghara E Surfa
Gharghara E Ward
Gharghara E Zabeeb
Gharghara Halelah
Gharghara Hulba
Gharghara Irsa Mukhrij-e- Zaloo
Gharghara Iyaarij Barae Sudae Baarid
Gharghara Kachnaal
Gharghara Kachnaal Khaas
Gharghara Khardal
Gharghara Maazu
Gharghara Mohammad Zakaria
Gharghara Raughan Banafsha
Gharghara Rubb-e- Jauz
Gharghara Shahtoot
Gharghara Sirka
Gharghara Tabeekh-e- Jauz
Gharghara Walid Hakim Alwi Khan
Gharghara Warm E Lisaan Damwi
Gharghara-bara-e- Ikhraj-e- Alak
Gharghara-e Boora Barae Jonk
Gharghara-e- Aaqarqarha
Gharghara-e- Abaabeel
Gharghara-e- Afsanteen
Gharghara-e- Amla
Gharghara-e- Anaar Dana
Gharghara-e- Anaghaalis
Gharghara-e- Ayaarij
Gharghara-e- Bantaflun
Gharghara-e- Basl
Gharghara-e- Booraq
Gharghara-e- Duhn
Gharghara-e- Faiqra Barai Sarsaam Balghami
Gharghara-e- Haabis
Gharghara-e- Hasha Barai Sarsaam Balghami
Gharghara-e- Hilteet
Gharghara-e- Huzuz Barae Waram Halq
Gharghara-e- Isfaanaakh
Gharghara-e- Jauz Angoori
Gharghara-e- Khardal
Gharghara-e- Khardal Barai Sarsaam Balghami
Gharghara-e- Kishneez
Gharghara-e- Laban
Gharghara-e- Maweezaj
Gharghara-e- Munaqqi
Gharghara-e- Munaqqi - A
Gharghara-e- Phitkari
Gharghara-e- Pudina Barai Sarsaam Balghami
Gharghara-e- Sakta
Gharghara-e- Sartaan Nahri
Gharghara-e- Shanbar
Gharghara-e- Shora
Gharghara-e- Sikanjabeen Barae Sudae Baarid
Gharghara-e- Sikanjabeen Barai Sarsaam Balghami
Gharghara-e- Teen
Gharghara-e- Teen Deegar
Gharghara-e-aalu Bukhara Baraai Warm-e-lauzatain
Gharghara-e-anaghalis
Gharghara-e-fujl
Ghargharaah Bara-e- Khaniqa
Ghargharah
Ghargharah Bara-e - Istirkhaa-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e -warm-e- Sulb
Ghargharah Bara-e- Istirkhaa-e- Lahaat - A
Ghargharah Bara-e- Istirkhaa-e- Lahaat - B
Ghargharah Bara-e- Istirkhaa-e- Lahaat - C
Ghargharah Bara-e- Khunaaq
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Balghami
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Balghami - A
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Balghami - B
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Balghami - C
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Damvi
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Haar
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Haar - A
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Haar - B
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Sulbi
Ghargharah Bara-e- Qulaa-e- Dahan
Ghargharah Bara-e- Qulaa-e- Dahan- A
Ghargharah Bara-e- Siql-ul-lisaan
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halaq Damwi
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halaq Sulb
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Sulb - A
Ghargharah Bara-e- Zubha
Ghargharah Bara-e- Zubha - A
Ghargharah Barae Sanpaat
Ghargharah Barae Waram-e- Halaq
Ghargharah Barai Auram-e- Halaq
Ghargharah Barai Khunaaq-e- Haar
Ghargharah Barai Khunaq-e- Damvi Wa Saudavi
Ghargharah Barai Khunaq-e- Haar
Ghargharah Barai Munzij Wa Mufajjir
Ghargharah Mufeed Bara-e- Ikhraaj-e- Zaloo
Ghargharah -e -munaqqi-e- Saut
Ghargharah -e- Baraandi Barae Waram-e-lesah
Ghargharah -e- Kasni
Ghargharah -e- Luffah Barae Khunaaq
Ghargharah -e- Mufajjir-e- Warm-e- Halaq
Ghargharah -e- Mufajjir-e- Warm-e- Halaq - A
Ghargharah -e- Munzij - A
Ghargharah -e- Usr -e- Tanaffus
Ghargharah Aab -e- Mako
Ghargharah Aab-e-kasni
Ghargharah Aab-e-lemon
Ghargharah Adas Musallam
Ghargharah Akhar Bara-e- Khunaaq
Ghargharah Aqarqarha Barai Suda Baarid
Ghargharah Asl-us- Soos Barai Subaat Ratab
Ghargharah Baaboona
Ghargharah Baare Zirs
Ghargharah Bakhr-ul- Anf
Ghargharah Bara-e Istirkhaa-e-lahaat
Ghargharah Bara-e Waram-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e Wraram-e- Halaq
Ghargharah Bara-e- Aatishak
Ghargharah Bara-e- Istirkhaa-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e- Khunaaq
Ghargharah Bara-e- Khunaaq Baarid
Ghargharah Bara-e- Muzmin Waram-e- Fam
Ghargharah Bara-e- Amraaz-e- Halaq
Ghargharah Bara-e- Amraaz-e-lisaan
Ghargharah Bara-e- Balgham
Ghargharah Bara-e- Bohat-us- Saut
Ghargharah Bara-e- Buhhat-us- Saut
Ghargharah Bara-e- Busoor-e Lisaan
Ghargharah Bara-e- Faalij
Ghargharah Bara-e- Faalij-wa- Laqwa
Ghargharah Bara-e- Ikhraaj-e- Alaq
Ghargharah Bara-e- Ikhraaj-e- Alaq- A
Ghargharah Bara-e- Ikhraaj-e- Zaloo
Ghargharah Bara-e- Ikhraj-e- Alak
Ghargharah Bara-e- Istirkha-e-lisaan
Ghargharah Bara-e- Istirkhaa-e-lahaat Muzmin
Ghargharah Bara-e- Jonk
Ghargharah Bara-e- Khanaq
Ghargharah Bara-e- Khanazeer
Ghargharah Bara-e- Khaniqa
Ghargharah Bara-e- Khanq
Ghargharah Bara-e- Khla-e- Wajh
Ghargharah Bara-e- Khunaaq
Ghargharah Bara-e- Khunaaq - A
Ghargharah Bara-e- Khunaaq Balghami
Ghargharah Bara-e- Khunaaq Balghami-1
Ghargharah Bara-e- Khunaaq Ratab
Ghargharah Bara-e- Khunaaq Saudaawi
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Haar - C
Ghargharah Bara-e- Khunaaq-e- Wabaai
Ghargharah Bara-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e- Laqwa-o- Faalij
Ghargharah Bara-e- Lissah-e-daamiyah
Ghargharah Bara-e- Luhaat
Ghargharah Bara-e- Mukhrij-e- Alak
Ghargharah Bara-e- Naffataat -e- Lahaat Haar
Ghargharah Bara-e- Nazla
Ghargharah Bara-e- Nazlah
Ghargharah Bara-e- Qasbat-ur-riyah Haar
Ghargharah Bara-e- Qulaa -e- Balghami
Ghargharah Bara-e- Qulaa -e- Balghami - A
Ghargharah Bara-e- Qummal
Ghargharah Bara-e- Qurooh-e- Fam
Ghargharah Bara-e- Raade Mawad
Ghargharah Bara-e- Sakta Damvi
Ghargharah Bara-e- Sara
Ghargharah Bara-e- Siql-ul-lisaan
Ghargharah Bara-e- Suaal
Ghargharah Bara-e- Subaat Ratab
Ghargharah Bara-e- Suqoot-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e- Suqoot-e-lahaat
Ghargharah Bara-e- Surfa Nazli
Ghargharah Bara-e- Tanqiya-e- Dimaagh
Ghargharah Bara-e- Tanqiyah-e- Dimaagh
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Haar
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Halaq
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Halaq Balghami
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Halq
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Lahaat Haar
Ghargharah Bara-e- Waram-e- Sulb
Ghargharah Bara-e- Waram-e-lahaat
Ghargharah Bara-e- Waram-e-lisaan
Ghargharah Bara-e- Waram-e-lisaan Haar
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halaq
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halaq - A
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halq - B
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halq - C
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Halq Qeehi
Ghargharah Bara-e- Warm-e- Lahaat
Ghargharah Bara-e- Wraam-e- Fam
Ghargharah Bara-e- Yaraqaan
Ghargharah Bara-e- Zarb-o- Khilfah
Ghargharah Bara-e- Zubha
Ghargharah Bara-e- Zubha Muzmin
Ghargharah Bara-e- Zubhah
Ghargharah Bara-e-alaq
Ghargharah Bara-e-qula
Ghargharah Bara-e-warm-e- Halaq
Ghargharah Bara-e-warm-e-luhaat
Ghargharah Baraa-e- Balgham
Ghargharah Baraa-e- Laqwa
Ghargharah Baraa-e- Waram
Ghargharah Baraa-e- Waram-e- Haar
Ghargharah Baraae Jazb-e- Balgham
Ghargharah Baraae Khashoonat
Ghargharah Baraae Laqwa
Ghargharah Baraae Waram Halaq
Ghargharah Baraae Warm Halaq
Ghargharah Baraai Warm-e-halaq
Ghargharah Barae Aakla
Ghargharah Barae Amraaz-e- Halaq
Ghargharah Barae Istirkha-e- Lisaan
Ghargharah Barae Kasrat-e-naum
Ghargharah Barae Khawaneeq
Ghargharah Barae Khunaaq
Ghargharah Barae Khunan
Ghargharah Barae Khunaq
Ghargharah Barae Malsoo
Ghargharah Barae Ramad
Ghargharah Barae Siqle-e-samaat
Ghargharah Barae Waja -ul- Asnaan
Ghargharah Barae Waja-ul-asnaan
Ghargharah Barae Waram -e- Lauzatain Wa Lesah
Ghargharah Barae Waram Lauzatain
Ghargharah Barae Waram-e- Halaq
Ghargharah Barae Waram-e-luhaat
Ghargharah Barae Warm-e- Halaq
Ghargharah Barae-- Khunaaq
Ghargharah Barai Alaq
Ghargharah Barai Aaklatul Fam
Ghargharah Barai Aamas-e- Zabaan
Ghargharah Barai Abla-e- Halaq
Ghargharah Barai Amraz-e- Halaq
Ghargharah Barai Bahat-us- Saut
Ghargharah Barai Bohat-us- Saut
Ghargharah Barai Busoor Dahan Wa Mari
Ghargharah Barai Butlaan-e-e Zauq
Ghargharah Barai Daf-e- Nazla
Ghargharah Barai Dard-e- Gilo Wa Khunaq
Ghargharah Barai Dard-e- Gilo Wa Khunaq Haar
Ghargharah Barai Dawi Wa Taneen
Ghargharah Barai Faalij
Ghargharah Barai Faalij Wa Siqlul Lisaan
Ghargharah Barai Habis-e- Nazla Haar
Ghargharah Barai Habs-e- Nazla
Ghargharah Barai Istikha-e- Zubaan
Ghargharah Barai Istirkhaa-e-lahaat
Ghargharah Barai Joshash Dehan Wa Halaq
Ghargharah Barai Khunaaq
Ghargharah Barai Khunaaq Damvi
Ghargharah Barai Khunaaq-e- Balghami
Ghargharah Barai Khunaaq-e- Saudavi
Ghargharah Barai Khunaaq-e- Wa Wajaul Gilo Saudavi
Ghargharah Barai Khunaq
Ghargharah Barai Khunaq Wa Zubha
Ghargharah Barai Khunaq-e- Damvi
Ghargharah Barai Khunaq-e- Haar
Ghargharah Barai Khunaq-e-haar
Ghargharah Barai Laqwa
Ghargharah Barai Laqwa Deegar
Ghargharah Barai Nafsuddam
Ghargharah Barai Nazla
Ghargharah Barai Nisyaan Balghami
Ghargharah Barai Qurooh Hanjara Halaq Wa Mari
Ghargharah Barai Qurooh Wa Busoor
Ghargharah Barai Sara Wa Faalij
Ghargharah Barai Siql-ul-lisaan
Ghargharah Barai Siql-ul-lisaan Wa Luknat
Ghargharah Barai Suda
Ghargharah Barai Suda-e- Balghami
Ghargharah Barai Suda-e- Nazli
Ghargharah Barai Suqoot-e- Luhaat
Ghargharah Barai Suraakh Kaam Wa Aabla
Ghargharah Barai Surfa Wa Qurooh-e- Hanjara Halaq Wa Mari
Ghargharah Barai Surfa-e- Nazli
Ghargharah Barai Taghleez Wa Habs-e- Nazla
Ghargharah Barai Warm-e- Halaq
Ghargharah Barai Warm-e- Luhaat
Ghargharah Barai Warm-e- Luhaat Wa Lauztain
Ghargharah Barai Zifda-ul- Lisaan
Ghargharah Barai Zifda-ul- Lisaan Wa Surfa
Ghargharah Barai Zukam Wa Nazla Haar
Ghargharah Baray Siql Lisaan
Ghargharah Barg Turanj
Ghargharah Barg-e- Luffah
Ghargharah Deegar Barai Aaklatul Fam
Ghargharah Deegar Barai Butlaan-e-e Zauq
Ghargharah Deegar Barai Joshash Dehan Wa Halaq
Ghargharah Deegar Barai Khunaaq-e- Balghami
Ghargharah Deegar Barai Khunaaq-e- Saudavi
Ghargharah Deegar Barai Khunaq-e- Damvi
Ghargharah Deegar Barai Suda-e- Nazli
Ghargharah Deegar Barai Suqoot-e- Luhaat
Ghargharah Deegar Barai Surfa-e- Nazli
Ghargharah Deegar Barai Warm-e- Halaq
Ghargharah Deegar Baraie Munzij Wa Mufajjir
Ghargharah E Sikanjbeen
Ghargharah E Sosan
Ghargharah Faalsah
Ghargharah Filfil Moya Mukhrij Akhlaat
Ghargharah Fusafis
Ghargharah Gharb
Ghargharah Gulnar
Ghargharah Hilteet
Ghargharah Hindba
Ghargharah Iyaarij Barae Sudae Zarbani
Ghargharah Jamun
Ghargharah Khardal
Ghargharah Khardal Barai Nisyaan
Ghargharah Khunaaqi
Ghargharah Koknaar
Ghargharah Lu`aabi
Ghargharah Maa-ul Asl
Ghargharah Of Sodium Bicarbonate
Ghargharah Post Turanj
Ghargharah Qaranfal
Ghargharah Sartaani
Ghargharah Sartaani Barai Masloo`
Ghargharah Satar Barae Sudae Baarid
Ghargharah Shagoofa Tukhm
Ghargharah Shagoofah
Ghargharah Shahtoot
Ghargharah Sheer-e- Buz
Ghargharah Tabeekh-e-kabar
Ghargharah Tamar Hindi
Ghargharah- Barae Sudae Baarid
Ghargharah-brae-muqawwi-danda
Ghargharah-e- Aaqarqarha1
Ghargharah-e- Abhal
Ghargharah-e- Afsanteen
Ghargharah-e- Akhrot
Ghargharah-e- Akhrot Bara-e- Lesah
Ghargharah-e- Anaghalis
Ghargharah-e- Arhar
Ghargharah-e- Asal
Ghargharah-e- Ayaarij
Ghargharah-e- Filfil
Ghargharah-e- Fujl
Ghargharah-e- Halq
Ghargharah-e- Inab-us- Saalab
Ghargharah-e- Jhao
Ghargharah-e- Kaahu
Ghargharah-e- Kabr
Ghargharah-e- Karnab
Ghargharah-e- Khall
Ghargharah-e- Khardal
Ghargharah-e- Khardal Bara-e- Nisyaan
Ghargharah-e- Khayaar Shanbar
Ghargharah-e- Khayaar Shanbar Khaas
Ghargharah-e- Koknaar
Ghargharah-e- Laban-ul- Uttan
Ghargharah-e- Maskah
Ghargharah-e- Maweezaj
Ghargharah-e- Mufajjir-e- Warm-e- Halaq - B
Ghargharah-e- Munaqqi
Ghargharah-e- Munaqqi - A
Ghargharah-e- Munzij Wa Mufajjir
Ghargharah-e- Murad
Ghargharah-e- Namak
Ghargharah-e- Peeplamol
Ghargharah-e- Qaquli
Ghargharah-e- Salaj
Ghargharah-e- Sanobar
Ghargharah-e- Sharaab Bara-e- Qulaa`-e-dehan
Ghargharah-e- Sikanjabeen
Ghargharah-e- Sikanjabeen Barai Subaat Ratab
Ghargharah-e- Toot
Ghargharah-e- Ushq
Ghargharah-e- Zufa
Ghargharah-e-adas
Ghargharah-e-afsanteen
Ghargharah-e-asl
Ghargharah-e-baikh-e-kasni
Ghargharah-e-baikh-e-kasni 1
Ghargharah-e-baikh-e-kasni 2
Ghargharah-e-baikh-e-kasni 3
Ghargharah-e-baikh-e-kasni 4
Ghargharah-e-glycerine-brae-cough
Ghargharah-e-gulnaar-brae-daat
Ghargharah-e-kaat
Ghargharah-e-kabar
Ghargharah-e-kafoor
Ghargharah-e-kasni
Ghargharah-e-kasni Dashti
Ghargharah-e-kasondi
Ghargharah-e-kheyaarshamber
Ghargharah-e-sanoobar
Ghargharah-gulab Brae Halq
Ghargharah-jamun Barae Khunaq
Ghargharh Khardal Bara-e- Nisyaan
Gharghra-e-kekra
Gharghrah Bara-e- Mukhrij -e- Halaq
Gharghrah Barae Warm-e- Halaq
Ghariqoon
Ghariqoon Barae Humma
Ghariquoon Bara-e- Sara
Gharrah Samandarphal Barae Ramad
Gharrah-e- Kateera
Gharrah-e- Seel
Gharrah-e-anzaroot
Ghartii Bara.e. Roo
Ghartii Bara.e. Roo Deegar
Ghasool
Ghasool Aabgheena
Ghasool Aasaabi
Ghasool Aazaanulghazaal
Ghasool Azaad Darakht
Ghasool Baqqam
Ghasool Bar-e- Natoo-e- Maqad
Ghasool Barae Awraame Balghamiya
Ghasool Barae Inqeta -e- Asab
Ghasool Barae Sartaan
Ghasool Barg-e-bed
Ghasool Booraq Barae Hazaaz
Ghasool Kibreeti
Ghasool -e- Aahan Taab
Ghasool -e- Aamla
Ghasool -e- Chashm
Ghasool -e- Feelzahraj Baraae Baal
Ghasool -e- Gaajar
Ghasool -e- Kashoos
Ghasool -e- Muhallil
Ghasool -e- Muhammir
Ghasool -e- Samagh Faarsi
Ghasool -e-zanbaq
Ghasool Aab-e-maahi
Ghasool Aamla Musawwid Shaar
Ghasool Az Harshaf
Ghasool Bara .e.arq-ul-dam/arq-ul-damwi
Ghasool Bara-e- Asar-e- Zarba
Ghasool Bara-e- Bafa
Ghasool Bara-e- Bars-ul- Azfaar
Ghasool Bara-e- Bawaaser
Ghasool Bara-e- Chashm
Ghasool Bara-e- Faalij
Ghasool Bara-e- Hikka
Ghasool Bara-e- Hikka-e-ratab
Ghasool Bara-e- Huzaaz
Ghasool Bara-e- Istirkha-e- Farj
Ghasool Bara-e- Istisqaa
Ghasool Bara-e- Khushbu
Ghasool Bara-e- Maalikholiya
Ghasool Bara-e- Qaml
Ghasool Bara-e- Quml
Ghasool Bara-e- Qummal
Ghasool Bara-e- Qurooh -e- Anf
Ghasool Bara-e- Qurooh-e- Khabeesah
Ghasool Bara-e- Roo
Ghasool Bara-e- Sa`fah
Ghasool Bara-e- Safa Jafan
Ghasool Bara-e- Sapish
Ghasool Bara-e- Sara
Ghasool Bara-e- Tabreed-e- Raas
Ghasool Bara-e- Tahabbuj-e- Ajfaan
Ghasool Bara-e- Tahsin-e-laun
Ghasool Bara-e- Tehreek-wa Taqwiyat-e-badan
Ghasool Bara-e-bawaseer
Ghasool Bara-e-ganj
Ghasool Bara-e-niqris
Ghasool Bara-e-tajeed-e- Shaar
Ghasool Bara-e-tasfia Wa Tahseen Laun
Ghasool Bara.e .gesu Daraaz
Ghasool Bara.e .sailan-ur- Reham
Ghasool Bara.e .tashaqquq-e- Shaar
Ghasool Bara.e. Hazaaz
Ghasool Bara.e. Roo Deegar
Ghasool Bara.e. Zawaal-e-tasweed-e-masnooi
Ghasool Bara.e. Zawaal-e-tasweed-e-masnooi Deegar
Ghasool Bara.e.roo Deegar
Ghasool Baraa-e- Raas
Ghasool Baraa-e- Tihaal
Ghasool Baraae Bars
Ghasool Baraae Daagh
Ghasool Baraae Daaul Hayyah
Ghasool Baraae Falghamooni
Ghasool Baraae Hikka
Ghasool Baraae Hikka-2
Ghasool Baraae Joon
Ghasool Baraae Juzaam
Ghasool Baraae Kalaf
Ghasool Baraae Namlah
Ghasool Baraae Safah
Ghasool Baraae Waram-e- Rikhu
Ghasool Barae Qummal
Ghasool Barae Abriyyah
Ghasool Barae Ain
Ghasool Barae Bafa
Ghasool Barae Bahaq
Ghasool Barae Behaq
Ghasool Barae Chashm
Ghasool Barae Dabaghat-e- Jild
Ghasool Barae Hikkat-al- Raas
Ghasool Barae Kalaf
Ghasool Barae Kasrat-e- Tams
Ghasool Barae Qarha-e- Raas
Ghasool Barae Qurooh
Ghasool Barae Raas
Ghasool Barae Ramad
Ghasool Barae Sheerah
Ghasool Barae Warm E Balghami
Ghasool Barai Istahsaaf Badan
Ghasool Barai Qummul Ajfaan
Ghasool Barai Rafa Asaar Jild
Ghasool Barai Zardi Bushra Wa Yarqaan
Ghasool Barai Chajna
Ghasool Barai Huzaaz
Ghasool Barai Jhayeen
Ghasool Barai Mutawwile Shar
Ghasool Barai Ramad Haar
Ghasool Barai Tahseen Laun
Ghasool Bare Hazaaz
Ghasool Barg-e- Azaad Darakht
Ghasool Baul-e-gao Baray Humma
Ghasool Bil Khall
Ghasool Bil-booraq
Ghasool E Baaboona
Ghasool E Chashm
Ghasool E Mankharain
Ghasool E Marzanjosh
Ghasool E Simsim
Ghasool E Sosan
Ghasool Huzaazi
Ghasool Kufarri
Ghasool Motia Barai Taqwiyat E Ain
Ghasool Nabaq Khaas
Ghasool Qurratul Ain Baraai Larzah
Ghasool Ramaad-e- Tibn-e- Baaqla
Ghasool Saboos-e- Gandum
Ghasool Saboos-e-masoor
Ghasool Salaq
Ghasool Tambaaku
Ghasool Turmus
Ghasool Yarqaan
Ghasool Zakhm -e-masmoom
Ghasool-ain- Barae Ramad
Ghasool-e- Aab Bara-e- Sehar
Ghasool-e- Aas Bara-e- Shaar
Ghasool-e- Aas Matbookh
Ghasool-e- Abuqaanis
Ghasool-e- Adas
Ghasool-e- Aflanja
Ghasool-e- Amla
Ghasool-e- Aqaaqia
Ghasool-e- Aqaqia
Ghasool-e- Arjun
Ghasool-e- Aspaghole
Ghasool-e- Atfal
Ghasool-e- Badam Talkh
Ghasool-e- Balbus
Ghasool-e- Banafsha
Ghasool-e- Baul
Ghasool-e- Baul Barae Raas
Ghasool-e- Baul Barae Zof-e- Basar
Ghasool-e- Bauli
Ghasool-e- Boora Barae Jild
Ghasool-e- Booraq
Ghasool-e- Bora
Ghasool-e- Chashm
Ghasool-e- Chemeli Barae Aatishak Majaazi
Ghasool-e- Daqeeq
Ghasool-e- Deegar Barai Tahseen Laun
Ghasool-e- Haaliq
Ghasool-e- Habbul Mehlab
Ghasool-e- Halfa
Ghasool-e- Handquqa Barri
Ghasool-e- Harashf
Ghasool-e- Harshaf
Ghasool-e- Hina
Ghasool-e- Hummaaz Barae Khaarish
Ghasool-e- Huzaaz
Ghasool-e- Iklil-ul- Malik
Ghasool-e- Izkhar
Ghasool-e- Kadu
Ghasool-e- Karsana
Ghasool-e- Kazmazaj
Ghasool-e- Khaar Pusht Barae Qurooh
Ghasool-e- Khatmi
Ghasool-e- Kibreet
Ghasool-e- Loban
Ghasool-e- Maqad
Ghasool-e- Mashra
Ghasool-e- Matbookh
Ghasool-e- Miqad
Ghasool-e- Mizmaar-ur-raa,ee
Ghasool-e- Muhammir
Ghasool-e- Musawwid-e-sha`r
Ghasool-e- Nankhawah
Ghasool-e- Phitkari
Ghasool-e- Post-e- Anaar
Ghasool-e- Qadam Barai Subaat Damvi
Ghasool-e- Qastarun Barai Chashm
Ghasool-e- Qurrat- Ul - Ain
Ghasool-e- Raas
Ghasool-e- Roo-e-
Ghasool-e- Saboon
Ghasool-e- Saboon Deegar
Ghasool-e- Salaj Bara-e- Harq-o- Salq
Ghasool-e- Sha`r
Ghasool-e- Shar
Ghasool-e- Shara
Ghasool-e- Shibb
Ghasool-e- Sibr
Ghasool-e- Sinn
Ghasool-e- Sirka
Ghasool-e- Sosan
Ghasool-e- Sosan Deeghar
Ghasool-e- Ward
Ghasool-e-artaneesa
Ghasool-e-bars
Ghasool-e-behman Surkh Barae Lasaat-ul-quml
Ghasool-e-chashm
Ghasool-e-chuqandar
Ghasool-e-hulba
Ghasool-e-jauzbuwa
Ghasool-e-jharberi Baraai Juzaam
Ghasool-e-kaifal
Ghasool-e-katan
Ghasool-e-khall
Ghasool-e-lablaab
Ghasool-e-laseeqi
Ghasool-e-lisaan-ul-ibil
Ghasool-e-marqasheesha
Ghasool-e-namash
Ghasool-e-parsiyaoshan
Ghasool-e-sharaab
Ghasool-e-umda
Ghasool-e-wajh
Ghasoole Sharaab Baraae Zakhm
Ghassol-e-laajward
Ghayafaaliyoon
Ghaza
Ghaza-e- Balpam
Ghaza-e- Bitteekh
Ghaza-e-gulaab
Ghaza-e-zabbaq
Ghazaa-e-kadh
Ghazaah Mohsin-e-laun
Ghazaal
Ghee
Ghee Bara-e- Junoon Wa Sara
Ghee/roghan
Ghee/roghan Gao
Gheegawar Ka Halwa
Gheekawar/sibr
Gheekwaar
Gheekwar Paak
Gheza Barae Qillat-e-laban
Gheza Dauraan-e- Juzaam
Gheza-e- Dawaaee Baraae Taleen
Gheza-e- Dawaee
Gheza-e- Dawaee Baraae Haaat-e- Kulya
Gheza-e- Dawaee Barae Qai
Ghezaa-e- Dawaaee
Ghezaa-e- Dawaaee
Ghezaa-e- Dawaaee Baraae Falghamooni
Ghezaa-e- Dawaaee-2
Ghezaa-e- Dawaee
Ghezaa-e- Dawaee Aakhar
Ghezaa-e- Dawaee Baraae Hummaa
Ghezaa-e- Dawaee Deeghar
Ghezaa-e- Mubarrid-2
Ghezaa-e-dawaai
Ghezaa-e-dawai
Ghezaae-e- Dawaee
Ghiza Anaar Tursh
Ghiza Bara-e- Sill
Ghiza Dawai
Ghiza E -kabid Barae Samoom
Ghiza E -kabid Barae Sara 1
Ghiza Shabeeh Badwa
Ghiza Shabeeh Badwa Deegar
Ghiza -e- Adasia
Ghiza -e- Dawaai Bara-e- Tashannuj
Ghiza -e- Dawai
Ghiza -e- Dawai Baaqla
Ghiza -e- Dawai Bara -e- Haamlah
Ghiza -e- Dawai Bara-e- Baah
Ghiza -e- Dawai Bara-e-ishaal Safrawi Wa Saudawi
Ghiza -e- Dawai Barae Amraaz-e-baadiyah
Ghiza -e- Dawai Barae Niqris
Ghiza -e- Dawai Barae Taqviyat -e- Baah
Ghiza -e- Dawaii Barae Laghat -ul- Haiya
Ghiza -e- Jubn
Ghiza -e- Judree
Ghiza -e- Mushil
Ghiza -e- Panwaad
Ghiza Ambadah
Ghiza Bara-e- Sakta
Ghiza Barae Mahzooleen
Ghiza Barae Balghgami Mizaj
Ghiza Barae Bawaseer
Ghiza Barae Lisarghus
Ghiza Barae Mareez E Malankholiya
Ghiza Barae Mareez E Ra`sha
Ghiza Barae Mareez E Ummis Sibyaan
Ghiza Barae Nuqsane Shahwate Ta-am
Ghiza Barae Sarsaam
Ghiza Barae Shozish -e- Meda
Ghiza Barae Sidr O Duwaar
Ghiza Barae Siql E Lisaan
Ghiza Barae Subaat
Ghiza Barae Suda Bad Az Wilaadat
Ghiza Barae Suda-e-haar
Ghiza Barae Suda-e-saudaawi
Ghiza Barae Suda-e-shamsi
Ghiza Barae Suda-e-wilaadati
Ghiza Barae Waram-e- Kabid Muhaddab
Ghiza Barai Qurooh E Amaa
Ghiza Barai Sarsaam Balghami
Ghiza Brai Qurooh E Amaa
Ghiza Brai Sahaj E Amaa
Ghiza Dauraan E Faalij
Ghiza Dauraan E Malankholiya
Ghiza Dauraan E Mirgi
Ghiza Dauraan E Ramad
Ghiza Dawa-e- Bara-e- Sehar
Ghiza Dawaai Raam Chana
Ghiza Dawai Turanj
Ghiza E Asl
Ghiza E Dawaai
Ghiza E Dawaee
Ghiza E Dawai Barae Iltihaab E Anf
Ghiza E Deegar Barae Suda Bad Az Wilaadat
Ghiza E Maalikholiya
Ghiza E Muqee
Ghiza E Nakhood
Ghiza E Ru`aaf
Ghiza E Ru`aaf Deegar
Ghiza E Sakta
Ghiza E Sarsaam
Ghiza E Sumaaq
Ghiza Isfeedbaaj
Ghiza Mani-e-arq
Ghiza Mudirr-e- Sheer
Ghiza Sadar O Duwaar
Ghiza- Barae Mahzooleen
Ghiza--e- Dawaee
Ghiza-barae Laaghri
Ghiza-e Dawaai Bara-e- Sehar
Ghiza-e- Angoor-e- Kham
Ghiza-e- Atriyah Badami
Ghiza-e- Daawai Bara-e- Suda-e- Haar
Ghiza-e- Dawa-e- Fashra
Ghiza-e- Dawa-e-fashra 1
Ghiza-e- Dawaa-e- Dardaar -e- Mushil
Ghiza-e- Dawaae
Ghiza-e- Dawaaee
Ghiza-e- Dawaaee Baraae Surfa
Ghiza-e- Dawaaee-2
Ghiza-e- Dawaai
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Maalikholia
Ghiza-e- Dawaai -e- Sadar
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Ghashi
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Junoon
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Nafs-ud- Dam
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Qai-ud- Dam
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Sehar
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Sill
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Suaal
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Sudaa Zof-e- Dimaaghi
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Sue Mizaaj-e- Meda
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Sue- Mizaaj-e- Qalb
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Surfa Baarid
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Taqwiyat
Ghiza-e- Dawaai Bara-e- Waja-al- Mari
Ghiza-e- Dawaai Baraae Kasrat-e- Tams
Ghiza-e- Dawaai Barae Humma
Ghiza-e- Dawaai Barai Suda Baarid
Ghiza-e- Dawaai Kankar
Ghiza-e- Dawaai Sana Muqawwi
Ghiza-e- Dawaai Sana Muqawwi-e- Bah
Ghiza-e- Dawaai Sana Musammin
Ghiza-e- Dawaai Sana Wali
Ghiza-e- Dawaai- Mauz
Ghiza-e- Dawae Barae Suda`e Khumaari
Ghiza-e- Dawaee
Ghiza-e- Dawaee Aakhar
Ghiza-e- Dawaee Akhar
Ghiza-e- Dawaee Bara-e- Rasha
Ghiza-e- Dawaee Bara-e- Suda-e- Baarid
Ghiza-e- Dawaee Baraa-e- Qarha-e- Amaa
Ghiza-e- Dawaee Baraae Daa-ul- Hayya
Ghiza-e- Dawaee Baraae Diqq
Ghiza-e- Dawaee Baraae Hummaa
Ghiza-e- Dawaee Baraae Hummaa-e- Ghib
Ghiza-e- Dawaee Baraae Ishaal
Ghiza-e- Dawaee Baraae Qabz
Ghiza-e- Dawaee Baraae Qillat-e- Baul
Ghiza-e- Dawaee Baraae Sartaan
Ghiza-e- Dawaee Baraae Tanqia-e- Sadr
Ghiza-e- Dawaee Baraae Tasmeen-e- Badan
Ghiza-e- Dawaee Baraae Ziyadati-e- Jima
Ghiza-e- Dawaee Baraae Zof-e- Basar
Ghiza-e- Dawaee Barae Qurooh
Ghiza-e- Dawaee Barae Suda
Ghiza-e- Dawaee Barae Taleen
Ghiza-e- Dawaee Deegar
Ghiza-e- Dawaee Deeghar
Ghiza-e- Dawai
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Maali Kholia
Ghiza-e- Dawai Asl-o- Sheer
Ghiza-e- Dawai Bara -e- Pathri
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Baah
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Faalij
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Maali Kholia
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Maali Kholia Sudawi
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Qutrub
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Rasha
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Sara
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Sara-e- Atfal
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Suda
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Suda Zarba Wa Saqta
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Suda-e- Khumari
Ghiza-e- Dawai Bara-e- Umm-us- Sibyaan
Ghiza-e- Dawai Bara-e-yarqan Wa Qoolanj
Ghiza-e- Dawai Baraa-e- Baah
Ghiza-e- Dawai Barae Baarid Mizaj
Ghiza-e- Dawai Barae Bawaseer
Ghiza-e- Dawai Barae Laun
Ghiza-e- Dawai Barae Maalikholia
Ghiza-e- Dawai Barae Naarwaa
Ghiza-e- Dawai Barae Nisyaan
Ghiza-e- Dawai Barae Qati -e- Safra
Ghiza-e- Dawai Barae Shabkori
Ghiza-e- Dawai Barae Suda
Ghiza-e- Dawai Barae Suda`-e- Khumaari
Ghiza-e- Dawai Barae Sudae Khumaari
Ghiza-e- Dawai Barae Taqviyat
Ghiza-e- Dawai Barae Taqviyat-e- Bah
Ghiza-e- Dawai Barae Tashfia-e- Dam
Ghiza-e- Dawai Barae Waja-uz-zohar
Ghiza-e- Dawai Battakh
Ghiza-e- Dawai Degar Bara-e- Baah
Ghiza-e- Dawai Kathal Khaam
Ghiza-e- Dawai Mushil
Ghiza-e- Dawee
Ghiza-e- Kadu
Ghiza-e- Kadu Bara-e- Surfa
Ghiza-e- Kadu Safarjali
Ghiza-e- Karsana Bara-e- Juzaam
Ghiza-e- Matbookh
Ghiza-e- Matbookh Barai Judri
Ghiza-e- Mulayin Barae Shuyookh
Ghiza-e- Muqawwi
Ghiza-e- Murattib
Ghiza-e- Murattib Aakhar
Ghiza-e- Mushtahi
Ghiza-e- Salaq
Ghiza-e- Salaq Barae Rasha
Ghiza-e- Salaq Deegar
Ghiza-e- Shaqarraq
Ghiza-e- Sumaaq
Ghiza-e-bukhaara Bara-e- Peer
Ghiza-e-daawaai Barae Sahaj-ama
Ghiza-e-dawaae
Ghiza-e-dawaai
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Bolimoos
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Ghashi
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Qai-ud- Dam
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Sill
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Suaal
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Sue Mizaaj-e- Meda
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Sue Mizaaj-e- Medah
Ghiza-e-dawaai Bara-e- Warm-e- Mari
Ghiza-e-dawaai Barae Aqrab Gazeeda
Ghiza-e-dawaai Barae Banj
Ghiza-e-dawaai Barae Khadr
Ghiza-e-dawaai Barae Ramad
Ghiza-e-dawaai Barae Sadar
Ghiza-e-dawaai Barae Sakta
Ghiza-e-dawaai Barae Sarsaam
Ghiza-e-dawaai Barae Suda-e- Wiladati
Ghiza-e-dawaai Barae Taqwiat-e-baah
Ghiza-e-dawaai Barae Tashannuj E Yubsi
Ghiza-e-dawaai Daoraan E Buhraan
Ghiza-e-dawaai Dauraan E Maalikholiya
Ghiza-e-dawaai-goh
Ghiza-e-dawae Barae Daf-e-samoom
Ghiza-e-dawae-e-tota
Ghiza-e-dawae-e-tota 2
Ghiza-e-dawae-e-tota1
Ghiza-e-dawaee
Ghiza-e-dawaee Barae Balghami Mizaj
Ghiza-e-dawai
Ghiza-e-dawai Bara-e- Azzatul Kalb
Ghiza-e-dawai Bara-e- Bawaseer
Ghiza-e-dawai Bara-e- Ishtiha Wa Quwwat
Ghiza-e-dawai Bara-e- Istirkha-e- Qazeeb
Ghiza-e-dawai Bara-e- Sara
Ghiza-e-dawai Bara-e- Taskeen-e- Safra
Ghiza-e-dawai Bara-e- Tauleed-e-dam
Ghiza-e-dawai Bara-e-amraz-e-balghami
Ghiza-e-dawai Bara-e-amraz-e-medah
Ghiza-e-dawai Bara-e-amraz-e-riyaah
Ghiza-e-dawai Bara-e-atfaal
Ghiza-e-dawai Bara-e-baah
Ghiza-e-dawai Bara-e-bawaseer
Ghiza-e-dawai Bara-e-idrar-e-baul
Ghiza-e-dawai Bara-e-mirgi
Ghiza-e-dawai Bara-e-waja-ul-sadar
Ghiza-e-dawai Barae Humma-e-balghamiyah
Ghiza-e-dawai Barae Junoon
Ghiza-e-dawai Barae Muqawwi Baah
Ghiza-e-dawai Barae Taqviyat-e- Dimagh
Ghiza-e-dawai Barae Taqwiyat
Ghiza-e-dawai Barai Musaffi-e- Laun
Ghiza-e-dawai Barai Safra
Ghiza-e-dawai Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Ghiza-e-dawai Baray Humma Balghami
Ghiza-e-dawai Brae Tihal
Ghiza-e-dawai Brae Zof E Dimagh
Ghiza-e-dawai Deeghar
Ghiza-e-dawai Maash
Ghiza-e-dawai Mushil
Ghiza-e-dawai Usfoori
Ghiza-e-dawai- Jamun Barae Bawaseer Damvi-1
Ghiza-e-dawai-jamun Barae Bawaseer Damvi
Ghiza-e-dawee-4
Ghiza-e-himmasi
Ghiza-e-ijaas Khaam
Ghiza-e-isfeedaaj
Ghiza-e-kabootar
Ghiza-e-kachnal
Ghiza-e-kakjangha
Ghiza-e-kulthi
Ghiza-e-maalikholiya
Ghiza-e-muaalijaati
Ghiza-e-murzia Barae Mirgi E Atfaal
Ghiza-e-qabiz
Ghiza-e-qaraasiya
Ghiza-e-shahad
Ghiza-e-shalgham
Ghiza-e-shalgham1
Ghiza-e-shashraq 1
Ghizaa -e- Dawaai
Ghizaa -e- Dawai
Ghizaa -e- Baaqla
Ghizaa -e- Dawaai
Ghizaa -e- Dawaai Shajana/sohanjana Barae Kirm-e- Shikam
Ghizaa -e- Dawai Bara -e- Deedan
Ghizaa -e-dawaai Barae Kanthmala
Ghizaa Barae Mareezaane Bawaaseer
Ghizaa Barae Marize Sartaane Rehm
Ghizaa Dawaai Baraae Zakhm-e- Riyah
Ghizaa Dawaee Barae Mreeze Sartaan Rehm
Ghizaa-e Dawaai
Ghizaa-e Dawaai Labani
Ghizaa-e Dawaai Lisaan -ul- Hamal
Ghizaa-e- Isfaanaakh
Ghizaa-e- Daawai Teehooji
Ghizaa-e- Dawa Barae Bah
Ghizaa-e- Dawaaee
Ghizaa-e- Dawaai
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Ghizaa-e- Dawaai Brae Mulayyin Shikam
Ghizaa-e- Dawaai -e- Muqawwi
Ghizaa-e- Dawaai -e- Sheer-e-buz- Barae- Tap
Ghizaa-e- Dawaai Az Aahu
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Khums Wa Subuaa
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Amraaz-e- Medah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Amraaz-e- Safraaviyah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Barsaam
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Bawaseer
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Diqq
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Diqq Wa Sill
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Fuwaaq
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Ghashi
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Balghamiyay
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Diq
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Diqq
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Muzmina Wa Humma-e-riba’
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Humma-e- Riba’
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Ieelaaus
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Ishaal
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Khilfah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Meda
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Medah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Nafs-ud- Dam
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Qolanj-e- Balgami
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Qoolanj
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Ra’sha
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Shaqeeqa
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Sill
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Sozish-e- Medah
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Suda
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Taghzia
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Taqwiat-e- Basar
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Tarteeb-e- Badan
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Taskeen-e-haraarat
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Tasmeen-e- Badan
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Waja -ul- A’saab
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Zaheer
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e- Zoobaan
Ghizaa-e- Dawaai Bara-e-taqwiyat-e- Baah
Ghizaa-e- Dawaai Baraa-e- Istisqaa
Ghizaa-e- Dawaai Baraae Shaqeeqa
Ghizaa-e- Dawaai Baraae Taqwiat-e- Badan
Ghizaa-e- Dawaai Baraae Taskeen-e- Suaal
Ghizaa-e- Dawaai Barae Dafe Samoom
Ghizaa-e- Dawaai Barae Faalij
Ghizaa-e- Dawaai Barae Istahaazah
Ghizaa-e- Dawaai Barae Masluleen
Ghizaa-e- Dawaai Barae Qai
Ghizaa-e- Dawaai Barae Salasul Baul
Ghizaa-e- Dawaai Barae Sill
Ghizaa-e- Dawaai Barae Waj-ul- Meda
Ghizaa-e- Dawaai Barg-e- Santa Barae Istisqa-e- Ziqqi
Ghizaa-e- Dawaai Barg-e- Sudaab
Ghizaa-e- Dawaai Deegar
Ghizaa-e- Dawaai Haabis-al- Batan
Ghizaa-e- Dawaai Kabootar Wali
Ghizaa-e- Dawaai Laham-e- Bagula
Ghizaa-e- Dawaai Mane Safa
Ghizaa-e- Dawaai Musawwid-e- Sha`r
Ghizaa-e- Dawaai Qabiz
Ghizaa-e- Dawaai Saaleh
Ghizaa-e- Dawaai Saqanqoori
Ghizaa-e- Dawaai Shaljami
Ghizaa-e- Dawaai Utruj
Ghizaa-e- Dawaee
Ghizaa-e- Dawaee Baraae Atfaal
Ghizaa-e- Dawaee Baraae Falghamooni
Ghizaa-e- Dawaee Baraae Hummaa-e- Diq
Ghizaa-e- Dawaee Deeghar
Ghizaa-e- Dawai
Ghizaa-e- Dawai Bara-e- Amraaz Dimaghi Safravi
Ghizaa-e- Dawai Bara-e- Sill
Ghizaa-e- Dawai Bara-e- Warm-e- Tihaal
Ghizaa-e- Dawai Barae Qurooh Amaa
Ghizaa-e- Dawwai Bara-e- Humma-e- Riba’
Ghizaa-e- Kurraas
Ghizaa-e- Mubarrid
Ghizaa-e-dawaaee-2
Ghizaa-e-dawaai
Ghizaa-e-dawaai Bara-e-khafqaan
Ghizaa-e-dawaai Zayaani
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Amraaz-e-safravia
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Awaja-e- Sadr
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Dafi`-e-sauda
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Duwaar
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Humma
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Junoon
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Khunaaq Haar
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Qula
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Rabw
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Sara Wa Junoon
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Su-e- Mizaaj-e- Medah
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Suaal
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Taqwiyat-e- Qalb-wa Dimaagh
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Tasmeen-e- Badan
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Waja-al-halq
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Waram-e- Halaq
Ghizaa-e-dawaai Bara-e- Zaat-ul-janb
Ghizaa-e-dawaai Bara-e-istisqaa
Ghizaa-e-dawaai Bara-e-istisqaa-e-lahmi
Ghizaa-e-dawaai Bara-e-suaal
Ghizaa-e-dawaai Bara.e. Yarqaan
Ghizaa-e-dawaai Baraa-e- Ishaal
Ghizaa-e-dawaai Baraa-e- Niqras Haar
Ghizaa-e-dawaai Barae Amraaz-e- Sard
Ghizaa-e-dawaai Barae Hasaat
Ghizaa-e-dawaai Barae Idrar-e-baul
Ghizaa-e-dawaai Barae Khushoonat-e- Sadr
Ghizaa-e-dawaai Barae Mareezan-e-shoosa
Ghizaa-e-dawaai Barae Maslooleen
Ghizaa-e-dawaai Barae Naqahat
Ghizaa-e-dawaai Barae Nazf-al- Dam
Ghizaa-e-dawaai Barae Shiqaq-al-lisan
Ghizaa-e-dawaai Barae Sill
Ghizaa-e-dawaai Barae Zaat-ul-janb
Ghizaa-e-dawaai Baray Waja-ul-mafaasil
Ghizaa-e-dawaai Deegar
Ghizaa-e-dawaai Maghz Batakh
Ghizaa-e-dawaai Musammin-e-badan
Ghizaa-e-dawaai Piyaz Lahmi
Ghizaa-e-dawaai Piyaz Maahi
Ghizaa-e-dawaai Tar
Ghizaa-e-dawaai Unnabi
Ghizaa-e-dawaai-1
Ghizaa-e-dawaee
Ghizaa-e-dawai Barai Sarsaam Damvi-o-safraavi
Ghizaa-e-dawai Bara-e- Ishtiha
Ghizaa-e-dawai Bara-e-husn
Ghizaa-e-dawai Barai Sarsaam Damvi-o-safaravi
Ghizaa-e-qanbarah
Ghizaae Dawaai Bara-e- Ghashi
Ghizaae Dawai Az Anjeer Pukhta
Ghizaae-dawa-i-bara-e-qabz
Ghizaae-dawaai
Ghizaai Dawaai Bara-e- Fuwaaq
Ghizaai Dawaai Bara-e- Qoolanj
Ghizaai-dawaai
Ghizaai-e-dawaae Baraae Kharaash-e-ama,a
Ghizae Dawai
Ghizae Dawai Barae Qoolanj
Ghizae Dawai Barae Sura Va Sudda
Ghizae Dawai Barae Tahlil-e-reyah
Ghizae Dwaee
Ghizae Mulayin Barae Shoyukh
Ghizae Sara
Ghizai Ashti Gun
Ghizai Dawai Bara-e- Bawaaseer
Ghizha-e- Dawaai
Ghizza-e- Dawaai Bara-e- Sahj-e- Amaa
Ghizza-e-dawaee Bara-e- Sill
Ghoda ( Horse)
Ghodey-ka- Paneermaya
Ghodi ( She Horse) Ka Doodh
Ghongha
Ghonghchi
Ghosht-e-kachuwa
Ghosht-e-uqaab
Ghost
Ghost -e- Sankh
Ghourah
Ghrghara-e-enab-us-saalab
Ghubaira
Ghubar-e-raha
Ghumra-e- Karm-e- Barri
Ghumrae Basoor
Ghumrae Behaq
Ghumrae Busoor
Ghumrae Mujarrab
Ghumrae Musaffi
Ghumrae Shaeer
Ghumrah Mufeed Bara-e- Roo
Ghumrah -e- Aamlilis
Ghumrah Bara-e- Roo
Ghumrah Baraaz-e- Bageri
Ghumrah Baraaz-e- Bat
Ghumrah Baraaz-e- Bulbul
Ghumrah Baraaz-e- Buz
Ghumrah Barae Busoor
Ghumrah Barae Saaleel
Ghumrah Barai Jila Wa Narmi Wa Buraqi Jild
Ghumrah-e- Balbus Saaleel
Ghumrah-e- Basl-uz- Zeer
Ghumrah-e- Beekh-e- Kateera
Ghumrah-e- Boraq Muhazzil
Ghumrah-e- Boseer
Ghumrah-e- Bunk
Ghumrah-e- Judree
Ghumrah-e-behman Surkh
Ghumrah-e-behman Surkh Barae Muhssin-e-laun
Ghumrah-e-bhangra Barai Bars
Ghuncha Kachnal
Ghuncha-e- Anar Barai Maali Kholia
Ghuncha-e- Gulnar
Ghura-us-samak
Ghuraa-us-samak
Ghusool
Ghusool -e- Chashm
Ghusool -e- Qurooh
Ghusool Bara-e - Ain
Ghusool Bara-e- Chashm
Ghusool Barae Harq
Ghusool Barae Hasaf
Ghusool Barae Daa-us- Saalab
Ghusool Barae Jhaeen
Ghusool Barae Qurooh-e- Khabisa Wa Aaklah
Ghusool Barae Safah
Ghusool Barai Daus Salab Wa Daul Hayya
Ghusool Barai Quml
Ghusool Barg Shaftalu Barae Dummal
Ghusool-e- Bakhur Maryam
Ghusool-e- Ban
Ghusool-e- Bauli
Ghusool-e- Butm Barae Shaar
Ghusool-e- Choona Barae Mujaffif-e-zahkm
Ghusool-e- Kabeekaj Bara-e- Sa`fah
Ghusool-e- Peepal
Ghusool-e- Raas Wa Luha
Ghusool-e- Saboos Gadum Barae Sudae Damvi
Ghusool-e- Sabunbarae Ganj
Ghusool-e-ramad
Ghusool-e-sirka Baraai Akilat-e-fam
Gidh
Gil Bara-e-lakhlakhah
Gil Siyah Baray Ikhraaj-e-zaloo
Gil-e- Armani
Gil-e- Armini
Gil-e- Daaghistaani
Gil-e- Daqooqi
Gil-e- Farsi
Gil-e- Karmi
Gil-e- Mastagi
Gil-e- Neeshapuri
Gil-e- Qabrasi
Gil-e- Soofi Hameed
Gil-e-armani
Gil-e-daghastani
Gil-e-diqooqi
Gil-e-farsi
Gil-e-karmi
Gil-e-khurasani
Gil-e-makhtoom
Gil-e-mastagi
Gil-e-misri
Gil-e-multaani
Gil-e-qabarsi
Gil-e-roomi
Gil-e-sabz
Gil-e-safed
Gil-e-shaamoos
Gil-e-soofi Hameed
Gil-e-zard
Gilheri
Gilo
Gilo Ka Arq
Gilo Ka Arq Deegar
Girgit
Giza E Kabid Barae Wajul Kabid
Giza-e-aalo Baaloo
Giza-e-dawai
Gizaa-e- Dawaai
Gizaa-e- Dawaai Deegar
Gizaa-e-dawaai Barae Mareezan-e-shoosa
Gjiza E Muhallil
Glycerine
Gobhi
Gobhi Ke Beej
Gogal
Gogul Ki Majoon
Gogul Ki Goli
Gogul Ki Goli
Goh(gosht)
Gokhru
Goli
Goli ( Nuskha Hakim Yusuf Ali Khan)
Goli Barae Sill
Goli Barae Sill Deegar
Goli Barae Surfa
Goli Barai Ishaal Wa Pechish
Goli Barai Qabz
Goli Barai Qoolanj
Goli Dard Shikam Mujarrab
Goli Deegar
Goli Haazim
Goli Mumsik
Goli Munaqqi -e- Sauda
Goli ( Nuskha Zakaai)
Goli -mutayyib-e-dahan Deegar
Goli Bara-e-imsaak Wa Lazzat
Goli Barae Qulaa
Goli Barae Saut
Goli Barae Aatashak
Goli Barae Bahtus Saut Qawitar
Goli Barae Bawaaseer
Goli Barae Bawaseer
Goli Barae Daad
Goli Barae Daad Deegar
Goli Barae Dard-e-medah
Goli Barae Dard-e-shikam
Goli Barae Halaq
Goli Barae Khansi
Goli Barae Khunnaaq
Goli Barae Nafaq
Goli Barae Nafs-al-dam
Goli Barae Nafsuddam.
Goli Barae Naharwa
Goli Barae Surkhbaadah
Goli Barae Surkhbaadah Deegar
Goli Barae Suzaak
Goli Barae Suzaak Zabaani Sher Khan
Goli Barae Tap Wa Larzah
Goli Barae Taqviyat-e-baah
Goli Barae Waja Al Mafaasil
Goli Barae Warm-e-tihal
Goli Barae Warm-e-tihal Qawitar
Goli Barae Warm-e-tihal Wa Jigar
Goli Barae Zeeq-al-nafas
Goli Barai Kasrat-e-luaab Dahan
Goli Barai Khushk Khansi
Goli Barai Qulaa( Nuskha Alwi Khan)
Goli Barai Sabal
Goli Barai Zofe Basar
Goli Barai Chashm
Goli Barai Dama’h
Goli Barai Dard-e- Medah
Goli Barai Faalij Wa Laqwa
Goli Barai Ishaal
Goli Barai Ishaal Deegar
Goli Barai Ishaal Miraari
Goli Barai Istisqa Lahmi
Goli Barai Maar Gazeeda
Goli Barai Mirgi
Goli Barai Sangrahni
Goli Barai Surfa
Goli Barai Taao’on
Goli Barai Waram Wa Salaabat-e-tihaal
Goli Barai Waram-e-tihaal
Goli Barai Waram-o-salaabat
Goli Barai Waram-o-salaabat Tihaal
Goli Brai Darde Chashm
Goli Chot Ke Liye ( Habb-e- Momiyaai Hindi)
Goli Daafe Hichki
Goli Dafe Matli Wa Qai
Goli Dafe Surat-e-inzaal
Goli Deegar
Goli Hazim Wa Khush Zaaiqa
Goli Mumsik
Goli Mumsik (bayaaz Maulwi Mohd Ali)
Goli Muqawwi-e-basar ( Nuskha Hkm. Waris Ali Khan)
Goli Mushil Safra
Goli Mutayyib-e-dahan
Goli Muwallid-e-mani
Goli Purani Gathiya Ke Liye (nuskha Sher Khan)
Goli Qaaem Muqaam Momiyaai
Goli Saanp Ke Zaher Ke Liye
Gond
Gond-e-sumaq
Gond/samagh
Gondi/pushkar Grihsta/saleshmantak
Gondni
Gooda-e- Raseeda-e- Imli
Goodah-e- Samar Tarbooz
Goodah-e-samar Tarbooz Bara-e- Idraar-e- Baul
Goolar
Gopi Chandan
Gorakh Imli
Gorkhar
Gorkhar-ka- Paneermaya
Gosht Gorkhar Baray Aabzan
Gosht Kabootar
Gosht Kabootar Bachha
Gosht Kabootar Barayi Deedan
Gosht Kabootar Biryan
Gosht Kalang
Gosht Nevla Barar Dard Pusht
Gosht-e- Bagula
Gosht-e- Gadha
Gosht-e- Gurba
Gosht-e- Hubaara
Gosht-e- Kargas
Gosht-e- Muhammas
Gosht-e-asp/ghoda
Gosht-e-kabak Baraai Ghizaa-e-dawaai
Gosht-e-kabak Baraai Mirgi
Gosht-e-kabootar
Gosht-e-mirg Naini
Gosht-e-murghaabi Baraai Hasaat
Gowaar Ki Phali
Gozan/ Iyyal/ Barah Singha
Gul Banafsha Bara-e- Sura
Gul Banafsha Taaza
Gul -e- Abbasi Baraai Masalajaat
Gul -e- Anaar
Gul -e- Qantooriyoon Kabir
Gul -e- Surajmukhi
Gul -e- Usfur Barri
Gul Bakayin
Gul E Madmaalti Bara E Shamoom
Gul Gaozaban
Gul Mogra Bara E Shamoom
Gul Motia Barae Shamoom
Gul Shakar Gaozabaani
Gul-e Nawadi
Gul-e- Kachnal
Gul-e- Aatish Rang Bara-e- Haamila
Gul-e- Abbasi Barae Bawaseer Wa Baah
Gul-e- Bajoorah
Gul-e- Banafsha
Gul-e- Daaodi
Gul-e- Gaozaban
Gul-e- Gurhal
Gul-e- Hina Barae Shamoom
Gul-e- Jafri
Gul-e- Jaii Barae Shamoom
Gul-e- Jal Kesar
Gul-e- Kataan
Gul-e- Katai
Gul-e- Kuda
Gul-e- Lablaab
Gul-e- Madmaalti
Gul-e- Marahti Barai Dard-e-dandan
Gul-e- Palaas
Gul-e- Safarjal
Gul-e- Sahajana
Gul-e- Sanjad
Gul-e- Sareematul Jadi
Gul-e- Sarphuka Sufaid
Gul-e- Satar Barae Sauda
Gul-e- Satraatiyutus
Gul-e- Sausan
Gul-e- Seb
Gul-e- Sehdevi
Gul-e- Sinjad
Gul-e- Sosan
Gul-e- Tesu Bara-e- Idraar-e- Haiz
Gul-e- Tesu Barae Warm-e- Khusiya
Gul-e- Tuffah
Gul-e- Ullaiq
Gul-e- Uqhuwaan Barae Sara
Gul-e- Usqurdiyoon
Gul-e-anba
Gul-e-azaryoon
Gul-e-bed Sada
Gul-e-champa Barae Shamoom
Gul-e-daaodi Barai Bawaseer
Gul-e-daaodi Barai Sartaan
Gul-e-daoodi
Gul-e-juddu
Gul-e-kabar
Gul-e-kaddu
Gul-e-kakronda/kamafitoos
Gul-e-kasni Baray Nafs-ul-dam
Gul-e-kasondi
Gul-e-kasondi Bara-e- Surfa
Gul-e-laala
Gul-e-lablaab
Gul-e-lablaab Barai Khafqaan
Gul-e-lablab
Gul-e-lakhnees
Gul-e-leesanoolus
Gul-e-lodh Pathani
Gul-e-lof-ul-kabeer
Gul-e-muchkand
Gul-e-rana
Gul-e-sanwal
Gul-e-sarphuka Surkh
Gul-e-suranjan
Gul-e-surkh
Gul-e-surkh / Ward / Gulab
Gulab-jamun
Gulab-ka-arq
Gulab-ka-phal
Gulabjamun
Gulaqand Gul-e- Madmaalti
Gule Banafsha Barae Nazla Wa Zukaam
Gule Sausan
Gulgoona
Gulnaar
Gulnar
Gulqand
Gulqand Barai Sarsaam Balghami
Gulqand Behi
Gulqand Murakkab
Gulqand Seb
Gulqand Seyooti
Gulqand Asli
Gulqand Bara-e- Amraz- Sadr
Gulqand Baraae Haraarat
Gulqand Baraae Hummaa
Gulqand Barae Chashm
Gulqand Barae Humma Muwaazibah
Gulqand Baray Humma Balghami
Gulqand Baray Suda
Gulqand Baray Suda Shirki Me,di
Gulqand Baray Waja-ul-mafaasil
Gulqand E Madmaalti
Gulqand Gaozaban
Gulqand Gaozabani
Gulqand Gul-e- Surkh
Gulqand Gul-e- Surkh-a
Gulqand Gulab
Gulqand Gurhal
Gulqand Maahtabi
Gulqand Mahtaabi
Gulqand Mahtabi
Gulqand Mulayyin
Gulqand Nasreen
Gulqand Nilofari
Gulqand Nilofari Deegar
Gulqand Seeyooti
Gulqand Sewti
Gulqand Tuffahi
Gulqand--e-asli
Gulqand--e-asli-brae-zof-e-jigar
Gulqand-brae-sil
Gulqand-e- Asl
Gulqand-e- Satar
Gulqand-e-asli-brae-laqwa
Gulqand-e-asli-brae-muqawwi-e-medah
Gulqand-e-asli-brae-riyah
Gulqand-e-kachnal
Gulqand-e-lablaab
Gumrah -e- Hulba
Guncha-e- Anaar
Guncha-e- Kachnaal Biryaan
Gundum
Gunglee Gagar
Gur
Gurdah
Gurg
Gurhal
Gurmaar Booti
Gusool Bara-e- Saboosa Wa Huzaaz
Haafir-o- Himaarul Wahash
Haalbi (atrateeqoos)
Haaliq Sha,r
Haaseemoona/ Haaleemoona/ Bakhoor -e- Maryam
Haasees
Haasha
Haashaa
Haashees
Haathi
Haathi-ka- Paneermaya
Hab Aftimoon
Hab Alwi Khan Barae Suzaak Kohna
Hab Baqla
Hab Bara-e- Amraaz-e- Dahen
Hab Bara-e- Ishaal
Hab Bara-e-yaraqaan
Hab Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Hab Barae Dabba -e- Atfaal
Hab Barai Surfa Wa Nazla Kuhna
Hab Dara Shikohi Barae Aatishak
Hab Ibrahimi
Hab Muqawwi Bah
Hab Musawwid-e- Shar
Hab Par-e- Asp
Hab Parsooti
Hab Saraa-1
Hab Taatoora
Hab Turbud
Hab Zeequn Nafas
Hab Zeequn Nafas-2
Hab -al- Masaakeen
Hab -e - Muqawwi Bah
Hab -e- Jhola
Hab -e- Qasa -ul- Hamaar Mushil
Hab -e- Qooqaya Nuskha Ajeeb
Hab Aab Barg Kukronda
Hab Aab-e- Gandana
Hab Abu -al -fazal
Hab Afaawiah Bara-e- Balgham-e- Ghaleez
Hab Aftimoon
Hab Aftimoon Bara-e- Juzaam
Hab Aftimoon Bara-e- Maalikholia
Hab Aftimoon Bara-e- Sara`
Hab Ajlaaniyah
Hab Ambar
Hab Amla
Hab Anaar
Hab Arjeejanas
Hab Asgand
Hab Ashkhaar
Hab Ataai
Hab Ayyob Bara-e- Qoolanj
Hab Azaraaqi
Hab Azaraqi Bara-e- Faalij
Hab Azaraqi M Khani
Hab Azaraqi Taalibi
Hab Baaqla
Hab Baaqla-1
Hab Babchi Bara-e- Bars
Hab Bachhnaag
Hab Baladur Bara-e- Aatishak
Hab Balela
Hab Banafsha Bara-e- Munaqqi Dimaagh
Hab Baobarang
Hab Baogola
Hab Bara Atash
Hab Bara Atash-1
Hab Bara-e - Bakhr-ul- Fam - B
Hab Bara-e - Shabkori
Hab Bara-e Wajaul Meda
Hab Bara-e Zakhm-e- Lisaan
Hab Bara-e- Humma-e- Khums Wa Subuaa
Hab Bara-e- Iiyaa Balghami
Hab Bara-e- Irq-e- Madni
Hab Bara-e- Aabla-e- Fam
Hab Bara-e- Aatishak
Hab Bara-e- Aatishak -2
Hab Bara-e- Aatishak -3
Hab Bara-e- Aatishak-1
Hab Bara-e- Akota
Hab Bara-e- Amraaz-e- Baaridah Dimaaghi
Hab Bara-e- Amraaz-e- Dimaaghi Saudavi
Hab Bara-e- Asha
Hab Bara-e- Atash
Hab Bara-e- Atash-e- Mufrit
Hab Bara-e- Bahatus- Saut-1
Hab Bara-e- Bakhr-ul- Fam Me`di
Hab Bara-e- Bakhr-ul- Fam - A
Hab Bara-e- Bakhrul Fam
Hab Bara-e- Bars
Hab Bara-e- Baulud Dam
Hab Bara-e- Bawaaseer
Hab Bara-e- Bawaseer
Hab Bara-e- Bayaaz-e- Chashm
Hab Bara-e- Buhat-us- Saut
Hab Bara-e- Buhatus- Saut
Hab Bara-e- Busoor
Hab Bara-e- Busoor -e- Badan
Hab Bara-e- Busoor-e- Badan-1
Hab Bara-e- Dabba Atfaal
Hab Bara-e- Dabba Atfaal-1
Hab Bara-e- Dabba Atfaal-2
Hab Bara-e- Dabba Atfaal-3
Hab Bara-e- Dabba Atfaal-4
Hab Bara-e- Dabba-e- Atfaal-1
Hab Bara-e- Dabba-e- Atfaal-2
Hab Bara-e- Dabba-e-atfaal
Hab Bara-e- Damah
Hab Bara-e- Damah-1
Hab Bara-e- Damah-2
Hab Bara-e- Dard Meda
Hab Bara-e- Dard-e- Chashm
Hab Bara-e- Dard-e- Dandaan
Hab Bara-e- Dard-e- Dandaan- A
Hab Bara-e- Diq
Hab Bara-e- Faalij
Hab Bara-e- Fataq-e- Reehi
Hab Bara-e- Fuwaaq
Hab Bara-e- Ghib Laazim
Hab Bara-e- Ghib Laazim-1
Hab Bara-e- Ghibb-e- Ghair Khaalisah
Hab Bara-e- Hasaat-e- Kulyah
Hab Bara-e- Humma
Hab Bara-e- Humma Diq
Hab Bara-e- Humma Murakkab
Hab Bara-e- Humma Murakkab-1
Hab Bara-e- Humma Murakkaba
Hab Bara-e- Humma Muwaaziba
Hab Bara-e- Humma Riba
Hab Bara-e- Humma Safraawi
Hab Bara-e- Humma-1
Hab Bara-e- Humma-e- Balghamiyah
Hab Bara-e- Humma-e- Balghamiyah Wa Larza
Hab Bara-e- Humma-e- Riba’
Hab Bara-e- Hurqat-e- Lisaan
Hab Bara-e- Indemal
Hab Bara-e- Ishaal
Hab Bara-e- Ishaal Kuhna Wa Haiza
Hab Bara-e- Ishaal-1
Hab Bara-e- Ishaal-e- Atfaal
Hab Bara-e- Ishteha
Hab Bara-e- Istirkha-e- Lisaan
Hab Bara-e- Istisqaa
Hab Bara-e- Istisqaa-e- Tabli
Hab Bara-e- Istisqaa-e- Ziqqi
Hab Bara-e- Jiryaan-e- Mani
Hab Bara-e- Joshish-e Dahan
Hab Bara-e- Juzaam
Hab Bara-e- Kaaboos
Hab Bara-e- Kalaf
Hab Bara-e- Kasrat Ehtalaam
Hab Bara-e- Kasrat-e- Tams
Hab Bara-e- Khafqaan
Hab Bara-e- Khafqaan-1
Hab Bara-e- Khilfa Wa Qurooh-e- Amaa
Hab Bara-e- Khunaaq -e- Damwi Wa Safraawi
Hab Bara-e- Khunaaq Haar
Hab Bara-e- Khuraaj-e- Riya
Hab Bara-e- Larza
Hab Bara-e- Luknat
Hab Bara-e- Mulayyin-e- Sadr
Hab Bara-e- Mushil-e- Sauda
Hab Bara-e- Nafakh
Hab Bara-e- Nafsud Dam
Hab Bara-e- Nafsud Dam-1
Hab Bara-e- Nafsud Dam-2
Hab Bara-e- Nafsud Dam-3
Hab Bara-e- Nafsud Dam-4
Hab Bara-e- Nazla
Hab Bara-e- Niqras
Hab Bara-e- Niqras Balghami
Hab Bara-e- Niqras Muzmin
Hab Bara-e- Niqris Balghami
Hab Bara-e- Nuzool-al- Maa
Hab Bara-e- Nuzoolul- Maa
Hab Bara-e- Parsoot
Hab Bara-e- Qabz
Hab Bara-e- Qai Reehi
Hab Bara-e- Qarha-e- Halaq
Hab Bara-e- Qooba
Hab Bara-e- Qoolanj
Hab Bara-e- Qoolanj-e Baarid
Hab Bara-e- Qoolanj-e- Baarid
Hab Bara-e- Qoolanj-e- Reehi
Hab Bara-e- Qula
Hab Bara-e- Qurooh -e- Halaq
Hab Bara-e- Rabw
Hab Bara-e- Ramad
Hab Bara-e- Sadar
Hab Bara-e- Sahaj-e- Amaa
Hab Bara-e- Sahj-e- Amaa
Hab Bara-e- Sailaan Mani
Hab Bara-e- Sailaan Mani-1
Hab Bara-e- Sakta
Hab Bara-e- Salaabat-e- Tihaal - A
Hab Bara-e- Sara Atfaal
Hab Bara-e- Sara-1
Hab Bara-e- Sara-2
Hab Bara-e- Sara-e- Atfal
Hab Bara-e- Shabkori
Hab Bara-e- Shiqaaq-e- Maqad
Hab Bara-e- Sil
Hab Bara-e- Sill
Hab Bara-e- Sill-1
Hab Bara-e- Siql-e Samaat
Hab Bara-e- Su-e- Hazm
Hab Bara-e- Sua`al
Hab Bara-e- Sua`al Shadeed
Hab Bara-e- Suaal
Hab Bara-e- Suaal-e- Radi Wa Muzmin
Hab Bara-e- Suda Balghami
Hab Bara-e- Suda-e- Baarid
Hab Bara-e- Sue Mizaaj-e- Meda
Hab Bara-e- Surfa Atfaal
Hab Bara-e- Surfa Balghami
Hab Bara-e- Surfa Balghami-1
Hab Bara-e- Surfa Barid
Hab Bara-e- Surfah-e- Atfal
Hab Bara-e- Surfah-e- Yaabis
Hab Bara-e- Suzaak-1
Hab Bara-e- Tanqia-e- Dimaagh
Hab Bara-e- Tanqia-e- Dimaagh-1
Hab Bara-e- Tap Wa Larza
Hab Bara-e- Tap-1
Hab Bara-e- Tarash
Hab Bara-e- Tashannuj-e- Ratab
Hab Bara-e- Tasheel-e- Wilaadat
Hab Bara-e- Tasheel-e- Wilaadat-1
Hab Bara-e- Tehaal
Hab Bara-e- Utaas
Hab Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Hab Bara-e- Waja-e- Sadar
Hab Bara-e- Waja-ul- Kuliyah Qarhi
Hab Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Hab Bara-e- Waja-ul- Mafaasil-wa- Niqras
Hab Bara-e- Waja-ul- Zohar-wa- Waja-ul- Rukbah
Hab Bara-e- Waja-uz- Zahr
Hab Bara-e- Wajaul Mafaasil Balghami
Hab Bara-e- Yaaraqan-e Aswad
Hab Bara-e- Yaraaan
Hab Bara-e- Yaraqaan
Hab Bara-e- Zaatul Janb
Hab Bara-e- Zaheer
Hab Bara-e- Zaheer Saadiq
Hab Bara-e- Zalaq-e- Amaa
Hab Bara-e- Zarba-o- Saqta
Hab Bara-e- Zeeq
Hab Bara-e- Zeequn Nafs
Hab Bara-e- Zo`f-e- Hazm
Hab Bara-e- Zo`f-e- Me`da
Hab Bara-e- Zof Basar
Hab Bara-e- Zof Basar-1
Hab Bara-e- Zof-e- Ishteha
Hab Bara-e- Zoosantariya Mevi
Hab Bara-e-istisqaa
Hab Bara-e-mubahhi
Hab Bara-e-musakkin
Hab Bara-e-yaraqaan
Hab Bara.e .taqwiyat-e-baah
Hab Bara.e. Humma-e- Ufoonia
Hab Bara.e. Warm-e- Khusyatain
Hab Baraa-e- Ishaal
Hab Baraa-e- Niqris Haar
Hab Baraa-e- Qurooh-e- Amaa
Hab Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil
Hab Baraa-e- Waja-ul- Mafaasil Wa Niqris
Hab Baraa-e- Waja-ul- Warik
Hab Baraa-e- Waram-e- Tihaal Sulb
Hab Barae Dabba -e- Atfaal
Hab Barae Dabba -e- Atfaal Deegar
Hab Barae Bahtus-saut
Hab Barae Dabba -e- Atfaal
Hab Barae Deedaan Deegar Qawitar
Hab Barae Deedaan -e- Amaa
Hab Barae Deedan
Hab Barae Deedan -e- Amaa
Hab Barae Ghib-e-ghair Khaalis
Hab Barae Humma
Hab Barae Humma Riba Wa Larza
Hab Barae Ishaal - A
Hab Barae Ishaal-e- Atfaal - A
Hab Barae Istisqa
Hab Barae Izam-e- Raas
Hab Barae Jamee Aqsaam Bawaaseer
Hab Barae Juzaam
Hab Barae Ladghat-ul-haiya
Hab Barae Larzah ( Nuskha Laxmi Naath )
Hab Barae Maalikholia
Hab Barae Mukhrij-e- Kirm
Hab Barae Nazla
Hab Barae Qoolanj
Hab Barae Rabw Wa Zeeq
Hab Barae Sakta
Hab Barae Salaabat-e- Tihaal
Hab Barae Shatrul Ghib Wa Tap Murakkab
Hab Barae Suda
Hab Barae Sudae Damvi
Hab Barae Surfa
Hab Barae Tanqiyae Balgham
Hab Barae Taqwiyat-e- Bah
Hab Barae Zalaq-ul- Am,aa
Hab Barae Zarab Wa Ishaal-e- Doodi
Hab Barae Zeeq-al-nafas
Hab Barae Zeeq-al-nafas Wa Surfa
Hab Barai Duwaar Wa Sara
Hab Barai Haiza Deegar
Hab Barai Haiza Mujarrab
Hab Barai Haiza Wabai Wa Dafa Samiyat
Hab Barai Hudba-2
Hab Barai Ishaal Khoon Atfaal
Hab Barai Ishaal Kood-o-kaan
Hab Barai Laqwa
Hab Barai Mafasil
Hab Barai Sabal
Hab Baray Bawaaseer-e-damvi
Hab Baray Izam Tihaal
Hab Baray Mueen-e-wiladat
Hab Baray Salabaat Tihaal
Hab Baray Zo,f-e-me,dah
Hab Barg-e- Dhaak Barae Permeh
Hab Barg-e- Dhatura Barae Taqwiyat-e- Bah
Hab Barg-e- Neeb
Hab Bars Mansoori
Hab Bawaseer
Hab Bawaseer Bara-e- Zimaad
Hab Bawaseer Mamool
Hab Beesh
Hab Beesh-1
Hab Beesh-2
Hab Beesh-3
Hab Beesh-4
Hab Brae Bohat-us- Saut
Hab Brai Tap Wa Larzah Mujarrab
Hab Buhatus- Saut
Hab Buhatus- Saut-1
Hab Bunduq Hindi
Hab Bunduq Hindi-1
Hab Buqraat
Hab Buqraat-1
Hab Chai Khataai
Hab Chob Deodar Barae Waja`-ul- Sadar
Hab Chobchini
Hab Dafi Surat-e- Inzaal
Hab Dafi Zehr-e- Aqrab
Hab Dand
Hab Deedan
Hab Deegar
Hab Deegar Qawitar
Hab Dhatura Barae Humma
Hab Doodhi Barae Mughalliz-e- Mani
Hab E Filfil Surkh
Hab E Filfil Surkh Bar Bahtus Soot
Hab E Maahi
Hab E Saad
Hab Faawaania
Hab Faawaania-1
Hab Faawaaniya Mushil
Hab Filfil
Hab Filfil Bara-e- Maar Gazeedah
Hab Filfil Bara-e- Maar Gazeedah-1
Hab Filfil Bara-e- Maar Gazeedah-2
Hab Filfil-1
Hab Geru Bara-e- Bars
Hab Ghaariqoon
Hab Ghara Al- Samak
Hab Ghariqoon
Hab Ghonghchi
Hab Haabis Ishaal
Hab Haabis-e- Batn
Hab Haaloon
Hab Haar Singaar
Hab Haazim
Hab Haazim Faizi
Hab Haazim Faizi-1
Hab Haazim-1
Hab Haazim-2
Hab Haazim-3
Hab Haazim-wa- Mushtahi
Hab Haazim-wa- Mushtahi-1
Hab Habbus Salaateen
Hab Habbus Salaateen-1
Hab Habbus Salaateen-2
Hab Habis Dam
Hab Habis Dam-1
Hab Haiza
Hab Haiza Wabaai
Hab Haiza-1
Hab Haiza-2
Hab Halela
Hab Halela Alvi Khani
Hab Halela Musakkin
Hab Halela-1
Hab Halela-2
Hab Halela-3
Hab Hayaat
Hab Hayaat-1
Hab Hhalela Mukhtasar
Hab Hilteet
Hab Hilteet Sada Garam Barae Zeequn- Nafs
Hab Hilteet-1
Hab Hindi
Hab Hindi Aleemi
Hab Hindi Asli
Hab Hindi Bara-e- Bars
Hab Hindi Bara-e- Humma
Hab Hindi Bara-e- Khanazeer
Hab Hindi Bara-e- Khanazeer-1
Hab Hindi Bara-e- Waja-ul- Mafaasil
Hab Hindi Barae Tap Wa Larzah
Hab Hindi Lamooni
Hab Hindi Sangrahni
Hab Hindi- A
Hab Hindi-1
Hab Hindi-2
Hab Ibn Haaris
Hab Ibn Sina
Hab Injeer
Hab Ishaal Damvi
Hab Istisqaa
Hab Istisqaa-1
Hab Istisqaa-e Tabli
Hab Istisqaa-e- Lehmi
Hab Iyaarij
Hab Iyaarij Bara-e- Subaat
Hab Iyaarij Zakaai
Hab Iyarij
Hab Jaalinoos
Hab Jadwaar
Hab Jadwaar Kalaan
Hab Jadwaar Kochak
Hab Jadwaar-1
Hab Jalinoos
Hab Jawaahar
Hab Jawaahar-1
Hab Jayyid Bara-e- Sadr Wa Dwar Balghami
Hab Juft Baloot
Hab Jund
Hab Jund-1
Hab Jund-2
Hab Kaafoor
Hab Kaafoor-1
Hab Kaafoori
Hab Kaafoori-1
Hab Kafoori
Hab Kahruba
Hab Kameela
Hab Kameela-1
Hab Karaamaat
Hab Karanjowa
Hab Kataan
Hab Khaas Bara-e-yaraqaan
Hab Khaizran
Hab Kharbaq Bara-e- Bars
Hab Khardal
Hab Kharish Atfaal
Hab Khubsul Hadeed
Hab Khulanjaan
Hab Kibr
Hab Kibreet Kabeer
Hab Kibreet Sagheer
Hab Kibreet Sagheer-1
Hab Kibrit
Hab Kotwaali
Hab Kuchla
Hab Kuchla Bara-e- Aatishak
Hab Kuchla-1
Hab Kundur
Hab Kushta Raang Barai Juzaam
Hab Kushta Raang Barai Qoolanj
Hab Kushta Raang Muqawwi-e-dimaagh
Hab Kushta Raang Seer Wali
Hab Laajward
Hab Laqwa
Hab Luluvi
Hab Luluvi-1
Hab Mafaasil
Hab Mafaasil Aleemi
Hab Mamool Bara-e- Aatishak
Hab Mani Hamal
Hab Mani Hamal-1
Hab Maqaami Bara-e- Zarba-o- Saqta
Hab Marwaareed
Hab Marwareed
Hab Mastagi
Hab Maweez
Hab Maweez-1
Hab Maweez-2
Hab Mom
Hab Momeyaee
Hab Momiyaaee Hindi
Hab Momiyaaee Hindi-1
Hab Mubaarak
Hab Mubaarak-1
Hab Mudir Haiz
Hab Mudir Haiz-1
Hab Mughalliz Mani
Hab Muhallil
Hab Muin Hamal
Hab Muin Hamal-1
Hab Mujarrab Barae Tap Wa Larza
Hab Mukhaddir Baray Dard-e-shadeed
Hab Mukhrij Akhlat E Ghaleeza
Hab Mukhrij Akhlat E Ghaleeza
Hab Mukhrij Janeen Wa Masheemah
Hab Mulayyin
Hab Mulazziz
Hab Mulazziz-1
Hab Muleem
Hab Mumsik
Hab Mumsik-1
Hab Mumsik-2
Hab Mumsik-3
Hab Mumsik-4
Hab Mumsik-6
Hab Mumsik-7
Hab Mumsik-8
Hab Mumsik-9
Hab Munaqqi Dimaagh
Hab Munaqqi Sadar
Hab Munzil-e- Nisa
Hab Muqawwi Bah
Hab Muqawwi E Shush
Hab Muqil
Hab Muqil Bara.e .shiqaaq-ul- Miqad
Hab Muqil Mulayyin
Hab Muqil Qabiz
Hab Muqil Qabiz-1
Hab Muqil-1
Hab Muqil-2
Hab Murdaar Sang
Hab Murdaar Sang-1
Hab Murdaar Sang-2
Hab Murtaza
Hab Mushhi
Hab Mushil
Hab Mushil Baqaai
Hab Mushil Baqaai-1
Hab Mushil Bara-e- Aatishak
Hab Mushil Baray Humma Balghami
Hab Mushil Maa-e- Asfar
Hab Mushil-1
Hab Mushtahi
Hab Mushtahi Mulayyin
Hab Musqit Hamal
Hab Mustafrigh
Hab Muumsik-5
Hab Naarmushk
Hab Nafi Dawaar Muzmin
Hab Nafi Gul-e- Chashm
Hab Nafi Gul-e- Chashm-1
Hab Nafi Gul-e- Chashm-2
Hab Nakchikni
Hab Nakchikni-1
Hab Narjeel
Hab Naushaadar Maqaami
Hab Nava Halela
Hab Nazla
Hab Neeb
Hab Neeb-1
Hab Pachlona
Hab Pachlona-1
Hab Palaas Paapra
Hab Piyaraanga
Hab Piyaranga
Hab Piyaranga-1
Hab Qaabiz
Hab Qaabiz-1
Hab Qaabiz-2
Hab Qaatil Deedan-1
Hab Qaatil-e Deedan
Hab Qauqaaya Sheerazi
Hab Qauqaaya-2
Hab Qauqaaya-3
Hab Qooba
Hab Qooba Maqaami
Hab Qooba-1
Hab Qoolanj
Hab Qoolanj-1
Hab Qurs-ul- Ward
Hab Qurtum
Hab Raasha
Hab Raatinaj Barai Sual
Hab Radi
Hab Rajaa
Hab Ramad
Hab Ramad-1
Hab Ras Neelawati Barae Larzah
Hab Rasaut
Hab Rasaut Bara-e- Bawaseer
Hab Rasaut-1
Hab Rasaut-2
Hab Rasaut-3
Hab Rasaut-4
Hab Rasha
Hab Raskapoor
Hab Raskapoor Maqaami
Hab Raskapoor-1
Hab Reeh-al-bawaaseer
Hab Reeh-al-bawaaseer Deegar
Hab Reehul Bawaaseer
Hab Reehul Bawaaseer-1
Hab Regmaahi
Hab Rewand
Hab Rewand Bara-e- Humma Safraawi
Hab Rewand-1
Hab Rummaan
Hab Rumman
Hab Sabz
Hab Sabz-1
Hab Sailaan Luaab-e Dahan
Hab Sakbeenaj
Hab Sakbeenaj Mushil
Hab Sakbeenaj Mushil-1
Hab Sakbeenaj Mushil-2
Hab Sammul Faar
Hab Sammul Faar-1
Hab Sammul Faar-2
Hab Sammul Faar-3
Hab Sammul Faar-4
Hab Sammul Faar-5
Hab Sandal
Hab Sandroos
Hab Sanni
Hab Sanni-1
Hab Sara Alvi Khani
Hab Saraa
Hab Sarphuka Barae Waj-e-reehi Muzmin
Hab Seemaab
Hab Seemaab-1
Hab Seemaab-2
Hab Shab Yaar
Hab Shab Yaar Waasili.
Hab Shab Yaar Zamistaani
Hab Shangraf
Hab Shara
Hab Shara-1
Hab Sheer Ulaagh
Hab Sheeraazi
Hab Shehm Hanzal
Hab Shifa
Hab Shifa Bara-e- Haar Mizaaj
Hab Shifa-1
Hab Shifa-2
Hab Shifa-3
Hab Sibr
Hab Sibr-1
Hab Sibr-2
Hab Sibr-3
Hab Silaaras
Hab Silaaras-1
Hab Sill
Hab Sill-1
Hab Sill-2
Hab Siras Barae Ladghat-ul-hayyah
Hab Siras Barae Ladghatul Hayyah
Hab Siyaah
Hab Suaal
Hab Suaal-1
Hab Suaal-2
Hab Subaat
Hab Suhaaga Maqaami
Hab Sulaaq Afiyuni
Hab Sulaaq Kafoori
Hab Sultaani
Hab Sundari Mundari
Hab Sundari Mundari-1
Hab Sundari Mundari-2
Hab Sundari Mundari-3
Hab Sundari Mundari-4
Hab Sundroos
Hab Sundroos-1
Hab Suranjaan
Hab Suranjaan-1
Hab Suranjaan-2
Hab Surfa
Hab Surfa -wa- Sill
Hab Surfa Hindi
Hab Surkh
Hab Surkh-1
Hab Surkh-2
Hab Surkh-3
Hab Surkh-4
Hab Surkh-5
Hab Surkh-6
Hab Suzaak
Hab Taatoora-1
Hab Teewaaj
Hab Teewaaj-1
Hab Teewaaj-2
Hab Teewaj-e-khatai
Hab Tehaal
Hab Tihaal
Hab Tihaal-1
Hab Tinkaar
Hab Tinkar
Hab Tootiya
Hab Tootiya Maqaami
Hab Tootiya-1
Hab Tootiya-2
Hab Tri Bhon Ras Barae Tap
Hab Tukhm-e- Dhatura Barae Jarayaan-e- Mani
Hab Tukhm-e- Dhatura Barae Waja`-ul- Asnaan
Hab Tukhm-e- Dhatura Barae Ziabetus-wa- Jiryaan
Hab Turbud
Hab Turmus
Hab Tursh
Hab Tursh-1
Hab Utraj
Hab Waasli
Hab Walid Alwi Khan
Hab Yaqoot
Hab Yaqoot-1
Hab Yarqaan
Hab Zahab
Hab Zahab Bara-e- Humma Riba
Hab Zahab-1
Hab Zahar Mohra
Hab Zaheer
Hab Zangaar
Hab Zaraawand
Hab Zarambad
Hab Zarb
Hab Zeequn Nafas
Hab Zeequn Nafas-1
Hab Zufrah
Hab-bul- Karamaat
Hab-buz- Zalam
Hab-e- Aam
Hab-e- Aspaghol
Hab-e- Balaadur
Hab-e- Bazr-ul- Banj
Hab-e- Dhaak Barae Ittisa`a- Majraa-e- Qazeeb
Hab-e- Jaiphal Dashti
Hab-e- Jiryaan
Hab-e- Munawwim
Hab-e- Palaas Palaas Paapra
Hab-e- Parsoot
Hab-e- Rabw
Hab-e- Rasaut Barae Bawaseer
Hab-e- Saathi Barae Diqq
Hab-e- Santa Barae Ain
Hab-e- Sarphoka Barae Aatishak
Hab-e- Sibr
Hab-e- Siras
Hab-e- Suaal
Hab-e- Suranjaan Kabeer
Hab-e- Suranjaan Kabeer Deegar
Hab-e- Zafraan Barae Idraar-e- Haiz
Hab-e- Zafraan Barae Waj`a
Hab-e- Zarishk Barae Bawaaseer
Hab-e-aatishak
Hab-e-bachhnaak
Hab-e-chai Deegar Qawi Tar
Hab-e-gul-e- Dophehariya Barae Ishaal
Hab-e-hindi
Hab-e-kasondi
Hab-e-laajward
Hab-e-paad Zahar Ma,dni
Hab-e-qooqaya
Hab-e-riba Deegar
Hab-e-riba Mujarrab
Hab-e-sual Bara-e- Sual-e- Balghami
Hab-e-suranjaan
Hab-ul- Shifa
Hab-un-neel
Habahab [jugnu]
Habb
Habb Ram Ban
Habb Afiyoon
Habb Afyoon
Habb Azaraqi
Habb Banqa
Habb Bara-e- Humma Wa Sua`al
Habb Behaq
Habb Brae Tap
Habb Duwaar
Habb E Ood
Habb E Sibr
Habb Kotwaali Deegar
Habb Mafaasil
Habb Miskeen Nawaaz Deegar
Habb Musaffi-e-khoon
Habb Nishaat Aawar Qawi
Habb Rade
Habb Shahtara
Habb Waasli
Habb (pill) Barae Suaal-e- Atfal
Habb (pill) Barae Taakkul-e- Asnaan
Habb (pill) Barae Waram -e- Khusya
Habb -e -sibr
Habb -e- Rasayan Kandoori
Habb -e- Aatashak
Habb -e- Aatashak ( Nuskha Aulaad Ali Khan )
Habb -e- Aatashak ( Nuskha Roomi Shah )
Habb -e- Abhal
Habb -e- Afyoon
Habb -e- Afyoon - A
Habb -e- Afyoon - B
Habb -e- Afyoon - C
Habb -e- Afyoon - D
Habb -e- Afyoon - E
Habb -e- Afyoon - F
Habb -e- Afyoon - G
Habb -e- Afyoon - H
Habb -e- Anand Bhairon
Habb -e- Anand Bhairon A
Habb -e- Anand Bhairon B
Habb -e- Anand Bhairon C
Habb -e- Anand Bhairon D
Habb -e- Anand Bhairon E
Habb -e- Anand Bhairon F
Habb -e- Anees-al-masakeen
Habb -e- Ankola Barae Waram -e- Medah
Habb -e- Ansal
Habb -e- Ashraque Baraaie Bawaseer
Habb -e- Ayaarij
Habb -e- Ayaarij Banuskha Akhtyaraat
Habb -e- Bachnaak Mushil
Habb -e- Balanjasif
Habb -e- Banafsha
Habb -e- Baqla
Habb -e- Bars
Habb -e- Bars Deegar
Habb -e- Baseer Ras
Habb -e- Bhant Bara-e- Humma-e- Wabayee
Habb -e- Buhat-us- Saut
Habb -e- Bukhaar
Habb -e- Chob Cheeni
Habb -e- Daad
Habb -e- Daad Mujarrab Deegar
Habb -e- Fanjankisht
Habb -e- Ghod Charhi ( Habb-e- Miskeen Nawaaz )
Habb -e- Ghod Charhi ( Habb-e-miskeen Nawaaz )
Habb -e- Ghod Charhi Barae Aatashak
Habb -e- Ghod Charhi Barae Baamni
Habb -e- Ghod Charhi Barae Bad Hazmi
Habb -e- Ghod Charhi Barae Baras
Habb -e- Ghod Charhi Barae Bawaseer Baadi
Habb -e- Ghod Charhi Barae Bawaseer Khooni
Habb -e- Ghod Charhi Barae Dabba-e-atfaal
Habb -e- Ghod Charhi Barae Dard -e- Kamar
Habb -e- Ghod Charhi Barae Dard Chashm
Habb -e- Ghod Charhi Barae Dard Maqad
Habb -e- Ghod Charhi Barae Dard-e-naaf
Habb -e- Ghod Charhi Barae Deedaan Ama
Habb -e- Ghod Charhi Barae Ehtibaas-e- Haiz
Habb -e- Ghod Charhi Barae Ehtibaas-e-baul
Habb -e- Ghod Charhi Barae Ishaal Kohna
Habb -e- Ghod Charhi Barae Istisqa
Habb -e- Ghod Charhi Barae Ladghat -ul -haiya
Habb -e- Ghod Charhi Barae Lasatul Aqrab
Habb -e- Ghod Charhi Barae Naakhna
Habb -e- Ghod Charhi Barae Paandu Rog
Habb -e- Ghod Charhi Barae Parmeh
Habb -e- Ghod Charhi Barae Pechish
Habb -e- Ghod Charhi Barae Riyaahi Dard
Habb -e- Ghod Charhi Barae Sailaan-e-mani
Habb -e- Ghod Charhi Barae Sang-e-gurdah
Habb -e- Ghod Charhi Barae Sang-e-masaanah
Habb -e- Ghod Charhi Barae Suddah Ama
Habb -e- Ghod Charhi Barae Surkhbaadah
Habb -e- Ghod Charhi Barae Surkhi Chashm
Habb -e- Ghod Charhi Barae Tap-e-garm
Habb -e- Ghod Charhi Barae Tap-e-kohnah
Habb -e- Ghod Charhi Barae Tap-e-murakkab
Habb -e- Ghod Charhi Barae Tap-e-sard
Habb -e- Ghod Charhi Barae Tap-e-seh Rozah
Habb -e- Ghod Charhi Barae Uqr
Habb -e- Ghod Charhi Barae Waja-al-mafaasil
Habb -e- Ghod Charhi Barae Zof
Habb -e- Ghod Charhi Dafe Ishaal
Habb -e- Ghod Charhi Dafe Qabz
Habb -e- Haazim
Habb -e- Hanzal
Habb -e- Hayaat Mushil
Habb -e- Hindi
Habb -e- Imsaak
Habb -e- Jadwar Deegar
Habb -e- Jaiyid Bara-e- Buhat-ut- Saut
Habb -e- Jalapa
Habb -e- Jundbedastar
Habb -e- Juzaam Deegar
Habb -e- Juzaam Wa Bars
Habb -e- Kibreet
Habb -e- Kundur
Habb -e- Laqwa Mujarrab
Habb -e- Mazaryonn
Habb -e- Meer Ata
Habb -e- Mom`yaaee
Habb -e- Mudirr
Habb -e- Muharrik-e- Baah
Habb -e- Mulayyin
Habb -e- Mumsik
Habb -e- Munaqqi
Habb -e- Musakkin
Habb -e- Mushil
Habb -e- Mushil Barae Aatishak
Habb -e- Musqit
Habb -e- Musqit Deegar
Habb -e- Naafi -e- Chashm
Habb -e- Nashaat
Habb -e- Par -e- Asp
Habb -e- Qissa
Habb -e- Qurtum
Habb -e- Sankhya
Habb -e- Sankhya Barae Juzaam
Habb -e- Sanobar
Habb -e- Saoot
Habb -e- Sara
Habb -e- Seemaab
Habb -e- Shabyaar
Habb -e- Sharaa
Habb -e- Sibr
Habb -e- Suaal ( Nuskha Angrezi)
Habb -e- Teewaj Khataayi
Habb -e- Turanj Barae Nafakh
Habb -e- Ustukhuddoos
Habb -e- Utruj
Habb -e- Waalid Alwi Khan
Habb -e- Waja- Al- Mafaasil Wa Irqun Nasaa
Habb -e- Zanjabeel
Habb -e-jadwar
Habb -e-miskeen Nawaaz Deegar
Habb -e-seemaab Deegar
Habb -e-suranjaan -e-sagheer
Habb -e-ustukhuddus
Habb -ul- Kharoo
Habb -ul- Qutn
Habb Aab-e-kukronda Bara-e- Bawaaseer
Habb Aas
Habb Afiyoon
Habb Afiyoon Mumsik
Habb Afsanteen
Habb Aftimoon
Habb Afyoon
Habb Amber
Habb Anaar Tursh
Habb Anisoon Bara.e. Niqris
Habb Arayauma Deegar
Habb Ayaarij Barae Amraaz-e- Raas
Habb Baah
Habb Baah Degar
Habb Baan
Habb Baan Mushil-e- Balgham
Habb Baladur Bara-e- Surat-e- Inzaal
Habb Banafsha
Habb Banafsha Az Antaaki
Habb Banafsha Ba-nau-e- Deegar
Habb Bara -e- Haiza
Habb Bara -e- Hamal
Habb Bara -e- Khilfa
Habb Bara,a Yauma
Habb Bara-e Sara
Habb Bara-e- Aatishak
Habb Bara-e- Khashoonat-e- Halaq
Habb Bara-e- Sara
Habb Bara-e- Sua`al-e- Balghami
Habb Bara-e- Zeeq-un-nafas
Habb Bara-e- Zubha Deegar
Habb Bara-e- Amraaz-e- Mukhtalifah
Habb Bara-e- Aqeemah
Habb Bara-e- Atash
Habb Bara-e- Atishak
Habb Bara-e- Band Kushaad
Habb Bara-e- Bawaaseer
Habb Bara-e- Bawaaseer - A
Habb Bara-e- Bawaseer
Habb Bara-e- Buhat-us-saut
Habb Bara-e- Dabba-e- Atfaal
Habb Bara-e- Faalij
Habb Bara-e- Fataq
Habb Bara-e- Humma-e- Muzminah
Habb Bara-e- Humma-e- Riba`
Habb Bara-e- Hurqat-e- Lisaan
Habb Bara-e- Ishaal
Habb Bara-e- Isteh,kaam-e- Qazeeb
Habb Bara-e- Istirkha-e- Lisaan
Habb Bara-e- Istitlaaq
Habb Bara-e- Izm-e- Raas
Habb Bara-e- Jarb-e- Kulya
Habb Bara-e- Khilfa
Habb Bara-e- Kirm-e- Shikam
Habb Bara-e- Luaab-e- Dehan
Habb Bara-e- Mana-e- Abustan
Habb Bara-e- Na,ooz
Habb Bara-e- Nafas-ud- Dam
Habb Bara-e- Niqris
Habb Bara-e- Nisyaan
Habb Bara-e- Qoobaa
Habb Bara-e- Qoolanj
Habb Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Habb Bara-e- Qurooh-e- Riyah
Habb Bara-e- Ra’sha
Habb Bara-e- Rabw
Habb Bara-e- Sabal
Habb Bara-e- Saoot
Habb Bara-e- Saudavi Amraaz
Habb Bara-e- Shaqeeqa
Habb Bara-e- Shara
Habb Bara-e- Shtr-al -ghib
Habb Bara-e- Sil Wa Nafas-ud- Dam
Habb Bara-e- Siql-ul-lisaan
Habb Bara-e- Su-e- Hazm
Habb Bara-e- Sua`al Balghami
Habb Bara-e- Suaal
Habb Bara-e- Suda-e- Khiffa
Habb Bara-e- Sudda-e- Anf
Habb Bara-e- Surat-e- Inzal
Habb Bara-e- Surfa
Habb Bara-e- Surfa Ratubi
Habb Bara-e- Surfah
Habb Bara-e- Waj-ul- Medah
Habb Bara-e- Waja
Habb Bara-e- Waja -al- Mafaasil
Habb Bara-e- Waja-e- Zahr
Habb Bara-e- Waja`-ul- Batn
Habb Bara-e- Warm-e- Tihaal
Habb Bara-e- Wasawis
Habb Bara-e- Zo`f-e- Me`da
Habb Bara-e- Zoaf Baad-e- Jima
Habb Bara-e- Zubha
Habb Bara-e-amraz-e-raan
Habb Bara-e-dama Wa Suaal
Habb Bara-e-fasaad-e- Shahwat
Habb Bara-e-hazima
Habb Bara-e-khareeta
Habb Bara-e-nafakh
Habb Bara-e-nafakh-e-shikam
Habb Bara-e-niqris
Habb Bara-e-qoolanj
Habb Bara-e-waja
Habb Bara-e-waja-ul-bawaseer
Habb Bara.e .bawaseer-e- Damvi Wa Reehi
Habb Bara.e .daa-us- Salab Safravi
Habb Bara.e .kiram.e. Shikam .e.atfaal
Habb Bara.e .kiram.e. Shikam.e. Atfaal
Habb Bara.e .mu`in-e- Hamal
Habb Bara.e .suzaak
Habb Bara.e .waja-ul- Warik
Habb Bara.e .waja-uz- Zohar
Habb Bara.e. Bawaseer
Habb Bara.e. Bawaseer Damvi
Habb Bara.e. Behaq Deegar
Habb Bara.e. Daa-us- Salab
Habb Bara.e. Hasaat-ul- Masaanah
Habb Bara.e. Humma-e- Riba
Habb Bara.e. Humma-e- Riba Deegar
Habb Bara.e. Humma-e- Safravi
Habb Bara.e. Irqun Nasaa
Habb Bara.e. Jarb
Habb Bara.e. Kiram Shikam
Habb Bara.e. Waja-ul- Mafaasil Balghami
Habb Bara.e. Waja-ul- Mafaasil Saudavi
Habb Bara.e. Waja-ul- Mafaasil Wa Niqris
Habb Baraae Hikka
Habb Baraae Istisqaa
Habb Baraae Qoolanj
Habb Baraae Qoolanj-2
Habb Baraae Sartaan
Habb Baraae Suda
Habb Baraai Humma-e- Riba 2
Habb Baraai Humma-e-robu-1
Habb Baraai Istisqaa
Habb Barae Bachchon Ki Kali Khansi
Habb Barae Diq
Habb Barae Hummae Ribu
Habb Barae Irq Madani
Habb Barae Isqaate Aadi
Habb Barae Istisqa-e-baarid
Habb Barae Istisqaa
Habb Barae Khansi
Habb Barae Muin-e-hamal
Habb Barae Mutayyabe Dehan
Habb Barae Qarhae Riyah
Habb Barae Qoolanj
Habb Barae Qoolanj-wa- Istisqa
Habb Barae Saoot
Habb Barae Sara-e- Atfaal
Habb Barae Suda-e-balghami
Habb Barae Sudae Baarid
Habb Barae Sudae Damvi
Habb Barae Sudae Safraavi
Habb Barae Uqr
Habb Barae Waj-ul- Mafaasil
Habb Barae Waja-ul- Mafaasil
Habb Barae Zaat-ul-janb
Habb Barae Zeeq -ul- Nafas
Habb Barae- Ishaal-e- Balghami
Habb Barai Warm-e- Khusyah
Habb Barai Dard Shikam Wa Baogola Wa Baosool
Habb Barai Ishaal
Habb Barai Ishaal-e-muzmin
Habb Barai Khanaazeer
Habb Barai Larzah
Habb Barai Sehar Ratoobi
Habb Barai Zeequn Nafas
Habb Barayauma
Habb Baraye Waram-e- Sulb Tihaal
Habb Barg-e- Banj
Habb Bekh-e-kasondi Siyah
Habb Brae Inqita-al-saut
Habb Brae Larzah
Habb Brae Nazla Wa Zukaam
Habb Brai Tapp Wa Larzah
Habb Chaamghaas
Habb Chahar Barg
Habb Charas
Habb Dhatura Barae Tap-wa- Larza
Habb E Anisoon
Habb E Ayaraj Brai Ishaal
Habb E Banafsha
Habb E Faalij
Habb E Ghaariqoon
Habb E Ghariqoon
Habb E Ghariqoon01
Habb E Haazim
Habb E Ilaaichi
Habb E Khabsul Hadeed
Habb E Kibreet Ba No E Deegar
Habb E Mastagi
Habb E Munaqqi
Habb E Mushtahi
Habb E Sakta
Habb E Shahm
Habb E Suaal Balghami 01
Habb E Suaal Haar
Habb E Suaal Barid Az Sheikh
Habb E Sulaaq
Habb E Turbud
Habb E Ward
Habb E Zaaj
Habb Faalij
Habb Faiqra
Habb Gaj Peepal
Habb Haabis
Habb Haabis Wa Kasir
Habb Hajar-e- Armani
Habb Halela
Habb Halela Deegar
Habb Hanzal
Habb Hindi
Habb Israil Tayyib Sulaiman Bin Abdullah
Habb Jaalenoos
Habb Jaalinoos
Habb Jadwaar
Habb Jadwaar Degar
Habb Kamafeetoos
Habb Khabasul Hadeed
Habb Khafeef
Habb Khanzaran
Habb Khush Kaif
Habb Kotwaali
Habb Maazaryoon
Habb Mafaasil
Habb Mehbal Mudirr
Habb Miskeen Nawaaz
Habb Miskeen Nawaaz Deegar
Habb Mitrani
Habb Momiyaee Wa Amber
Habb Mooth
Habb Muin-e- Hamal Deegar
Habb Mujarrab
Habb Mukhaddir
Habb Mulazziz Deegar
Habb Mumsik
Habb Mumsik Afiyuni
Habb Mumsik Ba- Nau-e- Deegar
Habb Mumsik Deegar
Habb Mumsik Degar
Habb Mumsik No E Deegar
Habb Munaqqi
Habb Munaqqi Dimaagh
Habb Munashshit
Habb Muntin Kabir
Habb Muqil Bara.e .bawaseer
Habb Muqil Bara.e .shiqaq-e- Maqad
Habb Muqil Habis
Habb Muqil Habis Deegar
Habb Musakkin
Habb Musakkin Bara.e .bawaseer
Habb Mushil
Habb Mushil Baray Zo,f Jigar
Habb Mushil E Safra
Habb Mushil Tubud
Habb Mushk
Habb Narmushk(habb Ifadiya)
Habb Narmushk(habb Ifadiya) Az Najeebuddin Samarqandi
Habb Nishaat
Habb Nishaat - A
Habb Nishat Aawar
Habb Paad Zahr Haiwani- B
Habb Peepal
Habb Phitkari Biryaan
Habb Piyaranga Barae Bawaaseer
Habb Piyaranga Barae Meda
Habb Piyaranga Barae Parsoot
Habb Piyaranga Barae Tihaal
Habb Piyaranga Hazim
Habb Piyaranga Lahmi Barae Parsoot
Habb Piyaranga Mustahi
Habb Post Beekh-e- Panwad
Habb Qauqaaya
Habb Qudrat
Habb Quntriyun
Habb Qurtum
Habb Rewand
Habb Rewand Chini
Habb Sahlul Wajood
Habb Sakbeenaj
Habb Sara
Habb Seemaab Bara.e .aatshik
Habb Seemaab Mumsik
Habb Sibr
Habb Sibr Saqotari
Habb Sibr Saqutri
Habb Sibr With Saqmooniya
Habb Suda-1
Habb Suda-2
Habb Suda-3
Habb Suranjaan
Habb Suranjaan Barae Niqris Barid
Habb Suranjaan Kabeer
Habb Suranjaan Sagheer Deegar
Habb Tanqiyah Baray Malankholia
Habb Thuhar
Habb Tila
Habb Tukhm Basl-ul-faar Bara-e- Qoolanj
Habb Tukhm-e- Dhatura
Habb Turbud
Habb Ul Haamliq
Habb Ul Misk
Habb Ul Zulam
Habb Ul Zulam-1
Habb Zaheer
Habb Zanjbeel
Habb Zarb
Habb- Al- Shifa
Habb- Munish
Habb-e - Farfiyun
Habb-e - Jaleenoos
Habb-e -suaal ( Najeebuddin Samarqandi)
Habb-e Dawaar Balghami
Habb-e Muqawwi
Habb-e Qaiser
Habb-e Sooranjaan
Habb-e- Ikhtelaaj
Habb-e- Muntin Sagheer
Habb-e- Mushil
Habb-e- Rasha
Habb-e- A`sha
Habb-e- Aafiyat
Habb-e- Aakhar
Habb-e- Aakhar Bara-e- Ezam-e- Tihaal
Habb-e- Aakhar Bara-e- Humma-e- Muzmina
Habb-e- Aakhar Bara-e- Suaal
Habb-e- Aatishak
Habb-e- Abyaz
Habb-e- Abyaz Mushil
Habb-e- Adrak
Habb-e- Afarbiyun
Habb-e- Afiyun Muqawwi Wa Mabahhi Wa Munshit
Habb-e- Afsanteen Barae Amraz-e- Jigar
Habb-e- Afteemoon
Habb-e- Aftimoon
Habb-e- Aftimoon Munaqqi
Habb-e- Aftimoon Barae Sudae Baarid
Habb-e- Aftimoon Barae Sudae Saudavi
Habb-e- Aftimoon Mavizi
Habb-e- Aftimoon Mushil
Habb-e- Afyoon
Habb-e- Afyun
Habb-e- Ahmar
Habb-e- Ajeeb Bara-e- Qoolanj
Habb-e- Ajeeb Bara-e- Rasha
Habb-e- Alwi Khan
Habb-e- Amber Momiyaee
Habb-e- Anisoon Barae Sudae Reehi
Habb-e- Aqarqarha
Habb-e- Arand
Habb-e- Ashkhaar
Habb-e- Asli
Habb-e- Astamhiqoon - A
Habb-e- Astamkheeqoon
Habb-e- Astamkheqoon
Habb-e- Astamkhiqoon
Habb-e- Astamkhiqoon - B
Habb-e- Astamkhiqoon - C
Habb-e- Astamkhiqoon - D
Habb-e- Astamkhiqoon Barae Sudae Baarid
Habb-e- Ataai
Habb-e- Ayaarij
Habb-e- Ayarij
Habb-e- Ayarij Mutaabiq Sadeedi
Habb-e- Azaraaqi
Habb-e- Azaraqi
Habb-e- Baabchi Bara-e- Bars
Habb-e- Baan
Habb-e- Baarid
Habb-e- Badal
Habb-e- Bahraami
Habb-e- Bajrah Bara-e- Sag-e- Diwana
Habb-e- Baladur Deegar
Habb-e- Balanjaasif
Habb-e- Baloot
Habb-e- Balsan Bara-e- Maghs
Habb-e- Banafsha
Habb-e- Banafsha Ba Nuskha -e- Khaas
Habb-e- Banafsha Barai Subat
Habb-e- Baqla Barae Suaal
Habb-e- Baqla Barae Surfa Garm
Habb-e- Bara-e- Dafa-e- Pishsha
Habb-e- Bara-e- Rasha
Habb-e- Baras Wa Qooba
Habb-e- Barid
Habb-e- Barmaki
Habb-e- Bateekh
Habb-e- Bawaaseer
Habb-e- Bawaaseer Baadi
Habb-e- Bawaaseer Khooni
Habb-e- Bawaaseer Mujarrab
Habb-e- Bawaseer
Habb-e- Bawaseer Deegar
Habb-e- Bawaseer Nuskha -e- Deegar
Habb-e- Bawaseer Nuskha-e- Deegar
Habb-e- Bbohhatus-saut
Habb-e- Beesh
Habb-e- Behrami
Habb-e- Behroza Barae Sozaak
Habb-e- Bimaristaan
Habb-e- Bindaal Murakkab
Habb-e- Bisfayij
Habb-e- Bisyaar Mushtahi
Habb-e- Bohhatus-saut Banuskha-e-khas
Habb-e- Bukhar
Habb-e- Buzidan
Habb-e- Chahaar Barg
Habb-e- Chaulai Bara-e- Bawaaseer
Habb-e- Chirchita Barai Zeequn Nafs
Habb-e- Choona Barai Zaarab-o- Khilfah
Habb-e- Chunyagond Barai Ishaal
Habb-e- Daa-us- Sa’alab
Habb-e- Deedaan
Habb-e- Deedaan - A
Habb-e- Deedaan - B
Habb-e- Deegar
Habb-e- Deegar Bara-e- Sil
Habb-e- Degar
Habb-e- Degar Bara-e- Baras
Habb-e- Degar Bara-e- Tasheel-e- Wiladat
Habb-e- Dibba-e- Atfaal
Habb-e- Diq Wa Sil
Habb-e- Duri
Habb-e- Eelaaus
Habb-e- Enab
Habb-e- Ersa Bara-e- Su-e- Hazm
Habb-e- Faalij
Habb-e- Faashira
Habb-e- Faawaaniya
Habb-e- Faiqra
Habb-e- Farfiyoon
Habb-e- Filfil
Habb-e- Funduq
Habb-e- Gad
Habb-e- Geru
Habb-e- Ghaafis
Habb-e- Ghaafis Bara-e- Su`aal
Habb-e- Ghaariqoon
Habb-e- Ghaariqoon Deegar
Habb-e- Ghaariqoon Saani
Habb-e- Ghaariqoon Ziqqi
Habb-e- Ghafis
Habb-e- Ghafis Banuskha-e-khas
Habb-e- Ghafis Bara-e- Yaraqan
Habb-e- Ghariqoon
Habb-e- Ghariqoon Bara-e- Rabw Balghami
Habb-e- Ghariqoon Bara-e- Zaeeq-un- Nafs
Habb-e- Ghariqoon Barai Subaat Damvi
Habb-e- Ghasayaan
Habb-e- Gheekawaar
Habb-e- Gule Aakh
Habb-e- Gule- Pista
Habb-e- Haazim
Habb-e- Habb-ul- Qutn
Habb-e- Haft Barg
Habb-e- Haiza
Habb-e- Haiza Deegar
Habb-e- Halaila
Habb-e- Haleela
Habb-e- Halela
Habb-e- Halela Deegar
Habb-e- Halela Hakeem Jafar
Habb-e- Halela Baraae Suda-e- Baiziya
Habb-e- Halela Barae Sudae Saudavi
Habb-e- Halela Barai Sarsaam Balghami
Habb-e- Halela Barai Subaat Ratab
Habb-e- Halela Kabuli Barae Sudae Baarid
Habb-e- Halela Zard Barae Sudae Haar
Habb-e- Halelah
Habb-e- Halilaj
Habb-e- Halteet
Habb-e- Halyoon
Habb-e- Hamal
Habb-e- Hanzal
Habb-e- Hanzal Barae Sudae Baarid
Habb-e- Hazim
Habb-e- Hazim Wa Muqawwi
Habb-e- Hikka
Habb-e- Hilteet
Habb-e- Hilteet-1
Habb-e- Hilteet-2
Habb-e- Hina
Habb-e- Hindi
Habb-e- Hubaara
Habb-e- Hudaar
Habb-e- Humma
Habb-e- Ibn-e- Haaris
Habb-e- Ibn-e- Haris
Habb-e- Ibn-e- Hubairah
Habb-e- Iflanjah
Habb-e- Ilk
Habb-e- Ishaal
Habb-e- Ishrat
Habb-e- Iskandari
Habb-e- Israeel
Habb-e- Israeel Bara-e- Qoolanj
Habb-e- Istamhiqoon
Habb-e- Istisqa
Habb-e- Istisqaa
Habb-e- Iyaaraj
Habb-e- Iyaaraj Banuska-e-khas
Habb-e- Iyaarij
Habb-e- Iyaarij 1
Habb-e- Iyaarij 2
Habb-e- Iyaarij Bara-e- Suda-e- Doodi
Habb-e- Iyaarij Barae Sudae Baarid
Habb-e- Iyaarij Barai Subaat Ratab
Habb-e- Jaasaleeque
Habb-e- Jadwaar
Habb-e- Jadwar
Habb-e- Jadwar Deegar
Habb-e- Jadwar Taleef Alwi Khan
Habb-e- Jadwar Walid Alwi Khan
Habb-e- Jaifal
Habb-e- Jaifal Barae Imsaak-wa- Nazla
Habb-e- Jaifal Barae Ishaal
Habb-e- Jaifal Barae Niqras
Habb-e- Jaifal Barae Waja`-ul- Asnaan
Habb-e- Jaifal Muqawwi
Habb-e- Jaifal-3
Habb-e- Jailnoos Barai Subaat Ratab
Habb-e- Jaiyid
Habb-e- Jalenoosi
Habb-e- Jalinoos
Habb-e- Jalinoos[ Quqaya ]
Habb-e- Jamalgotta- A
Habb-e- Jamalgotta- B
Habb-e- Jaosheer
Habb-e- Jaryaan
Habb-e- Jaryaan Banuskha-e- Khas
Habb-e- Jawaahar Kafoori
Habb-e- Jawahar
Habb-e- Jawahar Deegar
Habb-e- Jawahar Khaas
Habb-e- Jawahar Muallif Banuskha-e-khaas
Habb-e- Jayyed
Habb-e- Jayyed Saaleh
Habb-e- Juzaam
Habb-e- Kaafoor
Habb-e- Kaafoor- A
Habb-e- Kabar
Habb-e- Kabid Naushadri
Habb-e- Kabr
Habb-e- Kafoor
Habb-e- Kafoor Bara-e- Nisyaan
Habb-e- Kafoor Barai Amraaz Dimaghi
Habb-e- Kafoor Marwaareedi
Habb-e- Kafoori
Habb-e- Kamazarius
Habb-e- Kanghi
Habb-e- Karafs Barae Sudae Baarid
Habb-e- Karamaat
Habb-e- Karanjwa
Habb-e- Kateera
Habb-e- Khabasul Hadeed
Habb-e- Khabasul Hadeed - A
Habb-e- Kharbaq
Habb-e- Khezaan
Habb-e- Khizaab ( Nuskha Hyder Beg )
Habb-e- Khubsul Hadeed
Habb-e- Khulanjan
Habb-e- Khurfa
Habb-e- Kibrit
Habb-e- Kimiya-e- Ishrat
Habb-e- Kishmish
Habb-e- Kishmish Deegar
Habb-e- Kuchla
Habb-e- Kukronda Bara-e- Reeh-ul- Bawaseer
Habb-e- Laajward
Habb-e- Laqwa
Habb-e- Lemoon
Habb-e- Lemooni
Habb-e- Loban
Habb-e- Looloo Bara-e- Qoolanj
Habb-e- Luaab-e- Bihidaana
Habb-e- Lubb-ul- Khashkhaash
Habb-e- Luffah
Habb-e- Maashraa
Habb-e- Maazaryoon
Habb-e- Maazaryoon Baadami
Habb-e- Madaar
Habb-e- Madar
Habb-e- Madar (a)
Habb-e- Mafaasil
Habb-e- Mafaasil Mujarrab
Habb-e- Mantan Akbar
Habb-e- Mantan Asghar
Habb-e- Mantan Kabeer
Habb-e- Mantan Kindi
Habb-e- Marwareed Banuskha-e-khaas
Habb-e- Marwareedi
Habb-e- Masnaan Aakhar
Habb-e- Mastagi Barae Sudae Baarid
Habb-e- Mazaryoon
Habb-e- Mazaryoon Az Masoomi
Habb-e- Mazaryoon Barae Maa-e- Asfar
Habb-e- Mazaryoon Qawi Barae Istisqa
Habb-e- Mazriyoon
Habb-e- Meah
Habb-e- Mintan
Habb-e- Miskeen Nawaaz
Habb-e- Momiyaaee Banuskha-e-khaas
Habb-e- Momyaaee Sada
Habb-e- Mubaarak
Habb-e- Mubahhi
Habb-e- Mubarak
Habb-e- Mubarak Deegar
Habb-e- Mudirr
Habb-e- Mufatteh-e- Sudad
Habb-e- Mufattit-e- Hisaat
Habb-e- Muhallil
Habb-e- Mujarrab
Habb-e- Mujarrab Bara-e- Suaal
Habb-e- Mujarrab Bara-e- Surfah Wa Rabw
Habb-e- Mulaiyin
Habb-e- Mulaiyin Deegar
Habb-e- Mulayyin
Habb-e- Mulazziz
Habb-e- Mumsik
Habb-e- Mumsik - A
Habb-e- Mumsik - B
Habb-e- Mumsik Ba Nau-e- Deegar
Habb-e- Mumsik Hakim Alvi Khani
Habb-e- Mumsik Wa Mubhhi
Habb-e- Munaffis
Habb-e- Munaqqi
Habb-e- Munaqqi Sadr
Habb-e- Munaqqi-e- Sadr
Habb-e- Munasshit
Habb-e- Munish Banuskha-e- Khaas
Habb-e- Munish Deegar
Habb-e- Muniz Az Jalinoos
Habb-e- Muntin
Habb-e- Muntin Akbar
Habb-e- Muntin Barae Faalij
Habb-e- Muntin Kabir - A
Habb-e- Muqawwi
Habb-e- Muqawwi Baraa-e- Niqris
Habb-e- Muqawwi Medah
Habb-e- Muqee
Habb-e- Muqil
Habb-e- Muqil - A
Habb-e- Muqil - B
Habb-e- Muqil - C
Habb-e- Muqil - D
Habb-e- Muqil - E
Habb-e- Muqil Banuskha-e-khaas
Habb-e- Muqil Bara-e- Bawaseer
Habb-e- Muqil Baraae Hikka-e- Maqad
Habb-e- Muqil Barai Sarsaam Balghami
Habb-e- Muqil Qaabiz
Habb-e- Murtaza
Habb-e- Mus,hil
Habb-e- Musaffi-e-khoon
Habb-e- Musaffi-e-khoon Ba Nuskha Khaas
Habb-e- Musakkin
Habb-e- Musakkin Nawaaz 2
Habb-e- Mushil
Habb-e- Mushil ( Nuskha Hakim Muzaffar Hussain Khan )
Habb-e- Mushil -e- Balgham
Habb-e- Mushil -e- Safra
Habb-e- Mushil Afsanteen Wali
Habb-e- Mushil Bara-e- Qoolanj
Habb-e- Mushil Barae Tanqiya
Habb-e- Mushil Deegar
Habb-e- Mushil Qawi
Habb-e- Mushil Raazi Wala
Habb-e- Mushil Sauda
Habb-e- Mushil-e- Sauda
Habb-e- Mushkil Kusha
Habb-e- Mushtahi
Habb-e- Mushtahi Umdah
Habb-e- Mushtahi-1
Habb-e- Musqit-e- Janeen
Habb-e- Mutfi-e- Atash
Habb-e- Naafi-e- Chashm- A
Habb-e- Naafi-e- Chashm- B
Habb-e- Najaah
Habb-e- Nakchikni
Habb-e- Nankwah Barai Subaat Ratab
Habb-e- Nasoor Mujarrab
Habb-e- Nazla
Habb-e- Nazla - A
Habb-e- Nazla - B
Habb-e- Nazla Zukaam
Habb-e- Neem Bara-e- Deedaan
Habb-e- Nift
Habb-e- Nishaat
Habb-e- Nisyaan[ Habb-e- Sibr ]
Habb-e- Nuzool-al-maa
Habb-e- Paad Zahr Haiwani
Habb-e- Paad Zahr Haiwani- A
Habb-e- Paan
Habb-e- Pachlona
Habb-e- Palaaspaaapra
Habb-e- Papeetah
Habb-e- Papeetah Ba Nuskha-e-khaas
Habb-e- Pechish
Habb-e- Pechish Ba Nuskha -e-khaas
Habb-e- Peepal Bara-e- Zarb
Habb-e- Pitta-e- Khargosh Kundur Sudab Wali
Habb-e- Piyaranga Bara-e- Zo`f-e- Me`da-wa- Dama
Habb-e- Piyaranga Bara-e- Ishaal-wa- Bawaseer
Habb-e- Piyaranga Bara-e- Parsoot
Habb-e- Piyaranga Bara-e- Parsoot-1
Habb-e- Piyaranga Bara-e- Taqwiyat-e- Me`da
Habb-e- Piyaz-e- Mushil
Habb-e- Qaabiz
Habb-e- Qafr
Habb-e- Qanturiun
Habb-e- Qaranfal Bara-e- Nisyaan
Habb-e- Qauqaaya
Habb-e- Qauqaaya - A
Habb-e- Qisa Ul Himar
Habb-e- Qissa- Ul - Himaar
Habb-e- Qooba
Habb-e- Qoolanj
Habb-e- Qooqaya
Habb-e- Qooqaya Barae Sudae Balghami
Habb-e- Qooqaya Barai Subaat Ratab
Habb-e- Qulaa
Habb-e- Ra`sha
Habb-e- Raaj Guti
Habb-e- Raal
Habb-e- Raasan
Habb-e- Rahat
Habb-e- Rahat2
Habb-e- Ramad
Habb-e- Ramad Deegar
Habb-e- Rasaut
Habb-e- Rasaut Banuskha Khaas
Habb-e- Rasha
Habb-e- Rawand
Habb-e- Reetha Barae Bawaseer
Habb-e- Rewand
Habb-e- Rewand Chini
Habb-e- Rewand Chini Barae Amraaz-e- Raas
Habb-e- Ruba
Habb-e- Saad
Habb-e- Sabal
Habb-e- Sabz
Habb-e- Sabz-a
Habb-e- Sadar
Habb-e- Safarjal
Habb-e- Sakbeenaj
Habb-e- Sakbeenaj Bara-e- Zaheer
Habb-e- Sakbeenaj Barai-e- Qoolanj
Habb-e- Sakbinaj
Habb-e- Saleem
Habb-e- Sambhalu
Habb-e- Sammul Faar
Habb-e- Sanjeewani1
Habb-e- Sanjeewani2
Habb-e- Sanobar
Habb-e- Saqmonia
Habb-e- Saqmoonia
Habb-e- Sara
Habb-e- Sara - B
Habb-e- Sara`
Habb-e- Sarmaar
Habb-e- Seemaab
Habb-e- Seep Barae Istisqa
Habb-e- Seetal Chini Barae Bohat-us- Saut
Habb-e- Sha`r
Habb-e- Shaahtaraj
Habb-e- Shabeeh
Habb-e- Shabram
Habb-e- Shabram Bara-e- Qoolanj
Habb-e- Shabyaar
Habb-e- Shabyaar - A
Habb-e- Shabyaar - B
Habb-e- Shabyaar - C
Habb-e- Shabyaar Banuskha-e- Khaas
Habb-e- Shabyaar Deegar
Habb-e- Shahtaraj
Habb-e- Shajana/sohanjana Barae Taqviyat-e- Bah
Habb-e- Shangraf
Habb-e- Shaqeeqa
Habb-e- Shareefa Barae Humma
Habb-e- Sheetaraj
Habb-e- Sheetraj
Habb-e- Sheetraj Akbar
Habb-e- Sheetraj Ba Nuskha Deegar
Habb-e- Sheetraj Bara-e- Niqras Muzmin
Habb-e- Shifa
Habb-e- Shifa - A
Habb-e- Shifa Alwi Khan
Habb-e- Shifa Deegar
Habb-e- Shoneez Bara-e- Khasham
Habb-e- Shubrum
Habb-e- Sibr
Habb-e- Sibr Aakhar
Habb-e- Sibr Bara-e- Amraaz-e- Raas
Habb-e- Sibr Bara-e- Medah
Habb-e- Sibr Bara-e- Qoolanj Suddi
Habb-e- Sibr Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Habb-e- Sibr Barae Sudae Baarid
Habb-e- Sibr Barai Subaat Ratab
Habb-e- Sil
Habb-e- Sill
Habb-e- Simna
Habb-e- Siyaah
Habb-e- Sua`al
Habb-e- Sua`al Balghami
Habb-e- Suaal
Habb-e- Suaal Balghami
Habb-e- Suaal Haar
Habb-e- Suaal Wa Sil Wa Diq
Habb-e- Sual
Habb-e- Subaat
Habb-e- Suhaaga
Habb-e- Sulhafaat
Habb-e- Sumaaq
Habb-e- Suranjaan
Habb-e- Suranjaan Deegar
Habb-e- Suranjaan Kabeer
Habb-e- Suranjaan Kabeer Degar
Habb-e- Suranjan
Habb-e- Surfa
Habb-e- Surfa Banuskha Khaas
Habb-e- Surfa Ghazali
Habb-e- Surfah
Habb-e- Surkh
Habb-e- Surkh Badah
Habb-e- Surkhbada
Habb-e- Suzaak
Habb-e- Taao`on
Habb-e- Tadhara
Habb-e- Tadhara Bara-e- Aatishak
Habb-e- Taht-al- Lisaan
Habb-e- Tanqia Barae Sudae Baarid
Habb-e- Taoon Ambari Banuskha-e- Khaas
Habb-e- Taoon Jawahar Wali
Habb-e- Tape Balghami
Habb-e- Tashannuj-wa- Re`sha
Habb-e- Teewaj
Habb-e- Teewaj Barae Bawaaseer
Habb-e- Teewaj Khataai
Habb-e- Tinkaar
Habb-e- Tinkaar-1
Habb-e- Toobaal
Habb-e- Tukhma
Habb-e- Tulsi Bara-e- Waja`-ul- Asnaan
Habb-e- Turbud
Habb-e- Turbud Barae Sudae Baarid
Habb-e- Turfa
Habb-e- Tursh
Habb-e- Tursh Mushtahi
Habb-e- Tursh- A
Habb-e- Usaarah
Habb-e- Ushaq
Habb-e- Ustukhuddoos
Habb-e- Waadi
Habb-e- Waasli
Habb-e- Waj Barai-e- Nisyaan
Habb-e- Waja -al -mafaasil
Habb-e- Waja- Al- Mafaasil
Habb-e- Waja- Al- Mafaasil Mujarrab
Habb-e- Waja- Al- Mafaasil Wa Irqun Nasaa
Habb-e- Waswaas
Habb-e- Yaqoot
Habb-e- Yaqoot2
Habb-e- Yaqoot3
Habb-e- Zafraan
Habb-e- Zahab
Habb-e- Zahab - A
Habb-e- Zahab - B
Habb-e- Zahab - C
Habb-e- Zahab - D
Habb-e- Zahab - E
Habb-e- Zahab - F
Habb-e- Zahab - G
Habb-e- Zahab - H
Habb-e- Zahab - I
Habb-e- Zahab Sagheer
Habb-e- Zaheer
Habb-e- Zanjabeel
Habb-e- Zarawand
Habb-e- Zard
Habb-e- Zard Qawitar
Habb-e- Zarneekh
Habb-e- Zeeq-un- Nafas
Habb-e- Zoosantaaria
Habb-e--banafsha
Habb-e-aak Bara-e- Istisqa Lahmi
Habb-e-aatashak
Habb-e-aatashak Deegar
Habb-e-aatashak Umdah
Habb-e-aatishak Umdah Deegar
Habb-e-afawiya
Habb-e-afiyun
Habb-e-aftimoon
Habb-e-afyun Barae Sahar-e-atfaal
Habb-e-ajwayin
Habb-e-alwi Khan
Habb-e-ambar
Habb-e-anaar
Habb-e-anba
Habb-e-ankol Mushil
Habb-e-asgand
Habb-e-ashkhar
Habb-e-astamkheeqoon
Habb-e-ayaarij
Habb-e-ayaarij Nazli
Habb-e-ayarij Mustamil Dar Amraaz Sar
Habb-e-azaraqi Banuskha-e-khas
Habb-e-badhaara
Habb-e-badhaara Deegar
Habb-e-balsan
Habb-e-balsan Bara-e-ra’sha
Habb-e-banafsha
Habb-e-band Kushaad
Habb-e-band Kushaad (nuskha Geelani)
Habb-e-barussa
Habb-e-bawaaseer Khooni
Habb-e-chaal Moghra Barai Zakhm Wa Hikka
Habb-e-chai
Habb-e-chaksu Barae Bawaaseer
Habb-e-chirchita Barae Humma
Habb-e-chuhaara Barae Ishaal-e- Atfal
Habb-e-daad
Habb-e-daad Deegar
Habb-e-daad Mujarrab
Habb-e-deedaan
Habb-e-deedaan Deegar
Habb-e-deegar
Habb-e-elwa
Habb-e-elwa Bara-e- Dabba-e-atfaal
Habb-e-farfiyun
Habb-e-fawanya
Habb-e-filfil
Habb-e-filfil Deegar
Habb-e-ghod Charhi ( Habb-e- Miskeen Nawaaz )
Habb-e-ghod Charhi ( Miskeen Nawaaz)
Habb-e-ghod Charhi Barae Bakhrul Anf
Habb-e-ghod Charhi Barae Bakhrul Fam
Habb-e-ghod Charhi Barae Dard-e-dandaan
Habb-e-ghod Charhi Barae Hazm
Habb-e-ghod Charhi Barae Kadu Daana Shikam
Habb-e-ghod Charhi Barae Shabkori
Habb-e-ghod Charhi Barae Tishnagi
Habb-e-ghod Charhi Dafe Qai
Habb-e-gul-e-aak Bara-e- Larza
Habb-e-gul-e-aak Bara-e- Zeeq-al-nafas
Habb-e-haiza
Habb-e-halelah Taaleef Alwi Khan
Habb-e-halelah Taaleef Alwi Khan Deegar
Habb-e-hanzal Mushil
Habb-e-heel Baraai Khanazeer-2
Habb-e-heel Baraai Khanazeer-3
Habb-e-heel Baraai Khanazeer-4
Habb-e-heel Baraai Khanazeer-5
Habb-e-hindi
Habb-e-humma Larzi
Habb-e-imsaak
Habb-e-imsaak Deegar
Habb-e-ishaal
Habb-e-ishaal Mujarrab
Habb-e-jadwaar
Habb-e-jadwar
Habb-e-jamalgotta
Habb-e-jaosheer Barae Su`oot
Habb-e-jarayaan
Habb-e-jawahar Muallif
Habb-e-jundbedastar
Habb-e-juzaam
Habb-e-kafoor
Habb-e-kafoor ( Nuskha Alwi Khan )
Habb-e-kafoor ( Nuskha Walid Alwi Khan )
Habb-e-kafoor Barae Sill Wa Diq
Habb-e-kahruba
Habb-e-kakronda
Habb-e-kasondi Barae Imsaak
Habb-e-kath
Habb-e-khaizran
Habb-e-kharateen
Habb-e-kharateen Deegar
Habb-e-khardal Bara-e- Sakta
Habb-e-kibr
Habb-e-kuchla
Habb-e-larzah Mujarrab
Habb-e-madqooq Wa Maslool
Habb-e-mafaasil
Habb-e-mafasil
Habb-e-mafasil Deegar
Habb-e-mahbani
Habb-e-mamiran Baraai Kumnah
Habb-e-mastagi
Habb-e-miskeen Nawaaz
Habb-e-mom Sufaid
Habb-e-mudir
Habb-e-mughalliz-e-mani Wa Muqawwi-e-bah
Habb-e-mujarrab
Habb-e-mujarrab Deegar
Habb-e-mulayyin
Habb-e-mumsik
Habb-e-mumsik ( Nuskha Alwi Khan)
Habb-e-mumsik Deegar
Habb-e-mumsik Umdah
Habb-e-mumsik Wa Mubahhi Umdah
Habb-e-mumsik Wa Muqawwi Bah
Habb-e-mumsik( Nuskha Shah Azizullah )
Habb-e-munaqqi E Meda
Habb-e-muniz Wa Mumsik
Habb-e-muqi
Habb-e-muqil
Habb-e-mushil
Habb-e-mushil Balgham
Habb-e-mushil Balgham Deegar
Habb-e-mushil Barai Bars Wa Bahaq
Habb-e-musqit-e-janeen
Habb-e-naooz
Habb-e-nazla
Habb-e-nift
Habb-e-niqris
Habb-e-paarah Deegar
Habb-e-piyaranga Bara-e- Surfa-wa- Dama
Habb-e-qawi
Habb-e-qinnab Barae Dard-e-riyahi
Habb-e-qurs-ul-ward
Habb-e-qurtum
Habb-e-rabw
Habb-e-riba
Habb-e-riba Deegar
Habb-e-saad
Habb-e-sadar
Habb-e-sailaan Wa Band Kushaad
Habb-e-sakbeenaj
Habb-e-sammul Faar
Habb-e-sangtra
Habb-e-sanobar
Habb-e-sanobar Kibaar
Habb-e-sanoobar
Habb-e-seemaab
Habb-e-seemab Barae Aatashak
Habb-e-shajana/sohanjana Barae Waj-al- Medah Reehi
Habb-e-shajana/sohanjana Barae Zoaf-e- Hazm
Habb-e-shangraf
Habb-e-sheetaraj
Habb-e-sheetraj
Habb-e-shifa
Habb-e-shifa ( Nuskha Ajmal Khan)
Habb-e-shifa ( Nuskha Alwi Khan)
Habb-e-sibr
Habb-e-sill
Habb-e-sill ( Nuskha Deegar)
Habb-e-siras Dafi-e-sam
Habb-e-suranjaan
Habb-e-suranjaan Kabeer
Habb-e-suranjan
Habb-e-suranjan Alwi Khan
Habb-e-taoon Ambari Banuskha-e- Khaas
Habb-e-tashannuj-o-raasha
Habb-e-teewaj Khatayi
Habb-e-tinkar
Habb-e-ul- Utraj
Habb-e-uqr
Habb-e-ushaq
Habb-e-ustukhuddoos
Habb-e-ustukhuddus
Habb-e-ustukhuuddus
Habb-e-waja-al-mafaasil
Habb-e-wasli
Habb-e-zaeef
Habb-e-zahab
Habb-e-zahab Deegar
Habb-e-zahar Mohra
Habb-e-zaheer.e. Balghami
Habb-ul - Misk Deegar
Habb-ul Misk
Habb-ul Misk-1
Habb-ul Misk-2
Habb-ul Misk-3
Habb-ul- Misk - B
Habb-ul- Aas
Habb-ul- Afaawiyah
Habb-ul- Afavia
Habb-ul- Astamhiqoon Aakhar
Habb-ul- Astamhiqoon Akbar
Habb-ul- Astamhiqoon[ Bara-e- Sauda ]
Habb-ul- Baan
Habb-ul- Buzoor
Habb-ul- Ghaar
Habb-ul- Hilteet Bara-e- Humma
Habb-ul- Jaame
Habb-ul- Laboob
Habb-ul- Loban
Habb-ul- Mihlab
Habb-ul- Minsam
Habb-ul- Misk
Habb-ul- Mulook
Habb-ul- Neel
Habb-ul- Qara
Habb-ul- Qilqil
Habb-ul-aas Kofta
Habb-ul-ghaar
Habb-ul-inab
Habb-ul-mulook Barae Sudae Balghami
Habb-ul-naam
Habb-ul-qilqil
Habb-ul-qilqil/kawar Chikna
Habb-un- Neel
Habb-ur- Reebaas
Habb-ur- Rummaan
Habb-us- Sanoobar
Habb-us- Saoot
Habb-us-sumana
Habb-uz- Zulam
Habb. E. Ishaal
Habba
Habbara-e- Waja-e- Zahr-wa- Rukbah
Habbat-ul- Khazra
Habbat-ul- Khazraa
Habbatul Khazra
Habbatul Khazraa
Habbatul Khizra
Habbb-e- Buhat-us- Saut - A
Habbb-ul- Neel
Habbe Kmazarius Barae Nasoore Chashm
Habbe -e- Kamila
Habbe Aakhar Mujarrab Barae Niqrise Baaridah
Habbe Afas
Habbe Alikar
Habbe Anjodaan
Habbe Arqun Nisa
Habbe Ashra Adviya
Habbe Astamkheeqoon Le- Alkindi
Habbe Barae Waja-ul- Mafaasil
Habbe Barmakki
Habbe Danad
Habbe Deegar Barae Niqrise Baaridah
Habbe Ghafis
Habbe Istisqa
Habbe Jaalinoos
Habbe Jadwar
Habbe Jalinoos
Habbe Juzam
Habbe Kafoor Nuskha-e- Deegar
Habbe Kukronda
Habbe Mujarrab Barae Waj-ul- Mafaasil
Habbe Munaqqi
Habbe Muntin
Habbe Muntin Aakhar
Habbe Muqil
Habbe Mushil
Habbe Mushil Barae Sibyaan
Habbe Mutyyabe Dahan
Habbe Naaremushk
Habbe Nafe
Habbe Nift
Habbe Niqras
Habbe Niqras Mujarrab
Habbe Sakbeenaj
Habbe Saoot Barae Atfaal
Habbe Saqmonia
Habbe Sarjas
Habbe Sheetraj
Habbe Sheetraj Asghar
Habbe Sheetraj Deegar
Habbe Sheetraj Saani
Habbe Sibr Barae Wajul Mafasil
Habbe Simaaq
Habbe Sooranjan
Habbe Suaal
Habbe Suda
Habbe Sumaaq
Habbe Suranjaan
Habbe Suranjan
Habbe Suranjan Aakhar
Habbe Surfa
Habbe Surfa Sani
Habbe Ustukhuddus
Habbe-e- Batam
Habbe-e- Rabw
Habbe-e- Surfa-e-balghami
Habbe-kafoori
Habbsuranjaan Kabeer Deegar
Habbud Daazi
Habbul Aas
Habbul Ameerbaarees
Habbul Fuqad
Habbul Ghaar
Habbul Misk
Habbul Mulook
Habbul Mulook Ba-nau-e- Deegar
Habbul Muntin
Habbul Qara
Habbul Qutn Muqashshar
Habbul-khuroo
Habbulmisam
Habbulqilt
Habbun Neel
Habbur Rashaad
Habbus Salateen
Habbus Samena
Habbus Samena[chironji]
Habbus Sanaad
Habe-e- Mastagi
Haboob Barae Muqawwe-e-bah
Haboob Munaqqi
Haboob Muqawwi-e- Baah
Haboob-e- Sibr
Habraj
Hadaq
Hadeed
Hadeed Baraae Taaliq
Hadeed Barae Ain
Hadqa -e- Sulhafaat
Hafiz-ul- Ajsaad
Haft Marham
Haj-ul- Hayya
Haj-ul- Laazward
Haj-ul-busar
Hajar-al- Yashaf
Hajar-al-khataateef
Hajar-al-qibti
Hajar-e- Afroji
Hajar-e- Armani
Hajar-e- Armani Maghsool
Hajar-e- Asfanj
Hajar-e- Habshi
Hajar-e- Labani
Hajar-ul- Mesan
Hajar-ul- Yashab
Hajar-ul- Aaji
Hajar-ul- Asaakifah
Hajar-ul- Asfanj
Hajar-ul- Hayyah
Hajar-ul- Masaana
Hajar-ul- Qamar
Hajar-ul- Qamar Bara-e- Sara
Hajar-ul- Roha
Hajar-ul- Yahood
Hajr Al Asfanj
Hajr-e Misan
Hajr-e- Afreeqi Barai Chashm
Hajr-e- Afreeqi Barai Sokhtagi
Hajr-e- Anaghaatas
Hajr-e- Anaghatas
Hajr-e- Armani
Hajr-e- Armani Maghsool
Hajr-e- Eraaqi
Hajr-e- Ghaghatees
Hajr-e- Habshi
Hajr-e- Hindi
Hajr-e- Labni
Hajr-e- Maghnatees
Hajr-e- Manfi
Hajr-e- Mushaqqaq
Hajr-e- Qaishoor
Hajr-e- Qarami
Hajr-e- Qarami-1
Hajr-e- Qibti
Hajr-e- Raha
Hajr-e-afreeqi
Hajr-e-armani
Hajr-e-arnab Behri
Hajr-e-baariqi
Hajr-e-bolus
Hajr-e-laajward
Hajr-e-lajward
Hajr-e-maghnatees
Hajr-ul -asaakifa
Hajr-ul- Asdaa
Hajr-ul- A,araabi
Hajr-ul- Buhairah
Hajr-ul- Busar
Hajr-ul- Qaishoor Barae Muqawe-e- Basar
Hajr-ul- Qamar
Hajr-ul-asaakifah
Hajr-ul-asfanj
Hajr-ul-yahood
Hajr-ur-raha
Hajruddeek
Hajrul Buraam
Hajrul Asfanj
Hajrul Baqar
Hajrul Buhairah Deegar
Hajrul Hammaam
Hajrul Hayya
Hajrul Hoot
Hajrul Kark
Hajrul Masana
Hajrul Misann
Hajrunnar
Hajrussalwaan
Halazoon
Halbeeb
Halbeesa
Halboob
Haldi Ka Halwa
Haldi Paak
Haleeb -e- Aanis-un- Nafs
Haleeb Bara-e- Ishaal-e- Balghami Wa Saudawi
Haleeb Bara-e- Soozak
Haleeb Bara-e-humma
Haleeb Barae Haiza
Haleeb Barae Ihtebaas-e- Baul
Haleeb Barae Ishaal
Haleeb Barae Istirkha-e- Meda
Haleeb Bra-e- Soozak
Haleeb-e- Maghz-e- Unnab
Haleeb-e-aloobaloo
Haleela Paak Deegar
Haleelaj
Halela Zard
Halela Aswad Hindi
Halela Bara-e- Tanqiah-e- Dam
Halela Kaabuli
Halela Kabuli
Halela Siyaah
Halela Siyaah Barae Sahar-wa- Nisyaan
Halela Zard
Halelah
Halelah Hindi
Halelah Kabuli
Halelah Siyaah
Halelaj Asfar
Halelaj Kabuli
Halelaj Kabuli/halela Kabuli Bara-e- Bawaseer
Halele Zard
Halfa Barae Namlah
Halila Kabli
Halila Siyaah
Halilaj Asfar
Halilaj Aswad
Halki Sharaab
Haloon
Halwa
Halwa Baadaam
Halwa Bed Injeer
Halwa Sibr
Halwa Zof E Basaarat
Halwa -e- Mughalliz
Halwa -e- Muqawwi
Halwa -e- Narangi
Halwa -e-jazar
Halwa Alak-ul- Butm
Halwa Baadaam Anbari
Halwa Baadaam Shireen
Halwa Baikh-e- Dhaak Barae Bah
Halwa Baikh-e-bamiya Barae Muqawwi
Halwa Baiza Muqawwi Baah
Halwa Bara .e.amraz-e-sadr
Halwa Bara-e- Zeequn Nafas
Halwa Bara-e- Baah
Halwa Bara-e- Farbahi-e- Badan
Halwa Bara-e- Laqwa
Halwa Bara-e- Maalikholia
Halwa Bara-e- Suda-e-baarid
Halwa Bara-e- Suda`-e- Yaabis
Halwa Bara-e- Surfa
Halwa Bara-e- Surfa Wa Nafs-ud-dam
Halwa Bara-e- Taqviyat Bah
Halwa Bara-e- Taqviyat Bah 2
Halwa Bara-e- Zarba-o- Saqta
Halwa Bara-e-amraz-e-baadi
Halwa Bara-e-amraz-e-raas
Halwa Bara-e-baah
Halwa Bara-e-bawaseer
Halwa Bara-e-khashoonat-e-halaq
Halwa Bara-e-muqauwwi Wa Musammin Deegar
Halwa Bara-e-waja
Halwa Bara-e-wajaul-mafasil Kohna
Halwa Bara-e-zarba-o-saqta
Halwa Bara.e. Amraz-e-sadr
Halwa Bara.e. Tasmeen
Halwa Bara.e.tasmeen
Halwa Baraae Juzaam
Halwa Barae Ishaal -e- Wabaayi
Halwa Barae Taqviyat Badan
Halwa Bed Injeer-1
Halwa Chob Chini
Halwa Degar Bara-e- Baah
Halwa E Marhari
Halwa E Mundi
Halwa Firni
Halwa Gaz Angabeen
Halwa Gazar Muqawwi Baah
Halwa Jazar
Halwa Jazar- A
Halwa Jazar- B
Halwa Kaddu
Halwa Kanghi
Halwa Karafs
Halwa Khashkhassh
Halwa Khurma Muqawwi Baah-1
Halwa Khurma Muqawwi Baah-2
Halwa Khurma Muqawwi Baah-3
Halwa Khusyat-us- Salab
Halwa Khusyat-us- Salab- A
Halwa Laboob
Halwa Lauz
Halwa Lauz Degar
Halwa Maghz Kadu Barai Suda Saudavi
Halwa Maghz-e- Sar Kanjashk
Halwa Mosli Safaid
Halwa Mughazzi
Halwa Muqawwi
Halwa Muqawwi Baah
Halwa Muqawwi Baah-1
Halwa Muqawwi Basar
Halwa Muqawwi Kabid
Halwa Muqawwi Kuliyah
Halwa Muqawwi Wa Musammin
Halwa Muqawwi-e- Baah
Halwa Murgh
Halwa Murgh Deegar
Halwa Murgh Siyah
Halwa Musammin
Halwa Musammin Badan
Halwa Nishasta
Halwa Pista
Halwa Saaq-e- Uroosan
Halwa Salab
Halwa Samnak
Halwa Sibr
Halwa Sohaan
Halwa Suhaan
Halwa Supari Paak
Halwa Tamar Hindi
Halwa Tendu
Halwa Urad
Halwa Zardak
Halwa Zardi-e- Baiza Murgh
Halwa Zeerah-e-safaid Barae Muwallid-e-sheer
Halwa-e- Aam
Halwa-e- Aam2
Halwa-e- Anjeer Khushk
Halwa-e- Arand
Halwa-e- Asgandh
Halwa-e- Badaam
Halwa-e- Badam
Halwa-e- Baiza
Halwa-e- Baiza-e- Murgh
Halwa-e- Bed Anjeer
Halwa-e- Binola
Halwa-e- Chaliya Barae Amraaz-e- Niswan
Halwa-e- Chaliya Barae Taqwiyat-e- A`asaab
Halwa-e- Chob Chini
Halwa-e- Gazar
Halwa-e- Khajoor
Halwa-e- Khashkhaash
Halwa-e- Lazzat
Halwa-e- Maghz-e- Tukhm- E- Tarbooz
Halwa-e- Mumsik
Halwa-e- Petha
Halwa-e- Qurtum
Halwa-e- Salab
Halwa-e- Samagh Arbi
Halwa-e- Samagh-e- Dhawa Barae Sailaan-ur- Reham
Halwa-e- Satawar Barae Taqwiyat-e- Bah
Halwa-e- Seb Wa Behi
Halwa-e- Seer
Halwa-e- Supari Paak
Halwa-e- Supari Paak2
Halwa-e- Tabasheer Barae Suda`-e- Khumaari
Halwa-e- Tendu Muqawwi
Halwa-e- Tezpaat Bara-e- Khafqaan
Halwa-e- Urad
Halwa-e-alsi
Halwa-e-baladur Barae Muqawwi Aam
Halwa-e-chob Chini
Halwa-e-gawar
Halwa-e-gheekawar
Halwa-e-hakim Abdul Wahaab
Halwa-e-haldi
Halwa-e-kalonji
Halwa-e-khumbhi
Halwa-e-lahsan
Halwa-e-maghz-e-imli
Halwa-e-methi
Halwa-e-mubahhi
Halwa-e-muwallid-e-sheer
Halwa-e-salab Misri
Halwa-e-samnak
Halwa-e-senbhal
Halwa-e-shaeer
Halwa-e-turanjabeen
Halwah Farang
Halwah Bara-e -taqviyat-e- Bah
Halwah Gul-e-muchkand
Halyun
Halyun Bara-e- Waja-ul- Zahr
Halzoon
Halzoon Bara-e- Zimaad
Hamaama
Hamama
Hammaam Barae Laqwa
Hammaam-e- Jaali
Hammam
Hammam Baraae Hikka
Hammam Baraae Joon
Hammam Baraae Qummal
Hammam Barae Tahzeel-ul- Sameen
Hammam Bi Maa Il Bahr
Hammama
Hamool
Hamool Baraa-e- Ikhraaj-e- Janeen
Hamool Aazarbu
Hamool Aazaryuna Bara-e- Isqaat
Hamool Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Hamool Bara-e-istisqaa
Hamool Bara-e-tams
Hamool Baraa-e- Baah
Hamool Baraa-e- Ishaal
Hamool Baraa-e- Isqaat-e- Janeen
Hamool Barae Nazaf-e-reham
Hamool Barae Idraar-e- Haiz
Hamool Barae Warm-e- Reham Haar
Hamool Barai Ehtebas-e-haiz
Hamool Barai Sailan-e-rahem
Hamool Barg -e- Anam
Hamool Brae Ahtebas -e-tams
Hamool Mani -e- Hamal
Hamool Momyaaee
Hamool Musqit
Hamool Musqit-e- Janeen
Hamool Qutlub Baraae Bawaseer
Hamool Tanqiyah -e- Reham
Hamool Yabrooj
Hamool -e Filfil
Hamool -e- Aahan
Hamool -e- Abhal
Hamool -e- Akheelas
Hamool -e- Anfaha
Hamool -e- Anjeer
Hamool -e- Anjura
Hamool -e- Bakhoor -e- Maryam
Hamool -e- Bazr -e- Gaajar
Hamool -e- Bazr -e- Karnab
Hamool -e- Chiraita
Hamool -e- Deegar
Hamool -e- Faami
Hamool -e- Filfil
Hamool -e- Fudnaj
Hamool -e- Fudnaj Nahri
Hamool -e- Fuqlaminoos
Hamool -e- Fuwwat -us- Sibgh
Hamool -e- Gaajar
Hamool -e- Gharb
Hamool -e- Haasha
Hamool -e- Haiz
Hamool -e- Hurf
Hamool -e- Ismid
Hamool -e- Istarak
Hamool -e- Izkhar
Hamool -e- Jaosheer
Hamool -e- Jauz
Hamool -e- Jundbedastar
Hamool -e- Kafeeshoon
Hamool -e- Kafoor
Hamool -e- Kamafeetoos
Hamool -e- Karnab
Hamool -e- Kashoos
Hamool -e- Kharbaq
Hamool -e- Kukrondah
Hamool -e- Kundush
Hamool -e- Laazan
Hamool -e- Maan-e- Hamal
Hamool -e- Majeeth
Hamool -e- Mane -e- Hamal
Hamool -e- Milh
Hamool -e- Mudirr
Hamool -e- Mushil
Hamool -e- Mushil Bara -e- Sibyaan
Hamool -e- Musqit
Hamool -e- Nana
Hamool -e- Nift
Hamool -e- Qaisum Munaqqi Rehm
Hamool -e- Qaisum Musqit Janeen
Hamool -e- Qalaannush Haabis Dam
Hamool -e- Qantooriyoon
Hamool -e- Qanturiun Mukhrij Janeen
Hamool -e- Qissa
Hamool -e- Qissoos
Hamool -e- Qust Baraae Dard Rehm
Hamool -e- Qutraan
Hamool -e- Qutraan Qaatil Deedaan Shikam
Hamool -e- Qutraan Qaatil Janeen
Hamool -e- Raughan Qisa-ul- Himaar Mukhrij Janeen
Hamool -e- Roghan -e- Ward
Hamool -e- Samak
Hamool -e- Saqmonia
Hamool -e- Sargeen -e- Feel Maane Hamal
Hamool -e- Sheelam
Hamool -e- Sheer-e- Zaqqoom
Hamool -e- Sosan Zard
Hamool -e- Suddaab
Hamool -e- Teen
Hamool -e- Ushbah
Hamool -e- Zufa
Hamool Abukhalsa
Hamool Afiyun
Hamool Anba
Hamool Anfeha Bara-e- Istiqraar-e- Haml
Hamool Asl-e- Jaosheer
Hamool Az Hamaama
Hamool Az Hurf-us- Sutooh
Hamool Az Shagoofa-e- Hasha
Hamool Az Tukhm-e- Humaaz
Hamool Baar-e- Maaez
Hamool Baboonah Gao Bara-e- Warm-e- Maqaad
Hamool Bakhoor-e-maryam
Hamool Balsan
Hamool Bar-e- Bawaseer
Hamool Bara -e- Ehtebaas -e- Tams
Hamool Bara -e- Hamal
Hamool Bara -e- Ikhtinaq -ur- Reham
Hamool Bara -e- Isqaat
Hamool Bara -e- Isqaat -e- Aadi
Hamool Bara -e- Isqaat -e- Janeen
Hamool Bara -e- Qurooh -e- Farj
Hamool Bara -e- Sailaan-e- Rehm Muzmin
Hamool Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Hamool Bara -e- Waja-ur- Reham
Hamool Bara -e- Waram -e- Khasi
Hamool Bara -e- Waram -e- Reham
Hamool Bara -e-waja -ur- Reham
Hamool Bara-e- Ikhraaj-e- Janeen
Hamool Bara-e- Zaheer
Hamool Bara-e- Amraaz-e- Reham
Hamool Bara-e- Amraaz-e- Rehm-e- Balghami
Hamool Bara-e- Auraam
Hamool Bara-e- Batn
Hamool Bara-e- Bawaaseer
Hamool Bara-e- Bawaseer
Hamool Bara-e- Bawaseer-e- Damvi
Hamool Bara-e- Bawaseer-e- Reham
Hamool Bara-e- Buroodat-e- Reham
Hamool Bara-e- Deedaan-e- Maqad
Hamool Bara-e- Deedaan-e- Sighaar
Hamool Bara-e- Deedaan-e-amaa
Hamool Bara-e- Deedaan-e-sighaar
Hamool Bara-e- Deedan-e- Amaa
Hamool Bara-e- Dubaila-e- Reham
Hamool Bara-e- Ehtebaas-e- Tams
Hamool Bara-e- Haabis-e-dam
Hamool Bara-e- Hamal
Hamool Bara-e- Hikkat-ul- Maqad
Hamool Bara-e- Idraar-e- Haiz
Hamool Bara-e- Idraar-e- Tams
Hamool Bara-e- Idraar-e-haiz
Hamool Bara-e- Idrar-e-haiz
Hamool Bara-e- Ikhraaj -e- Janeen
Hamool Bara-e- Ikhraj-e- Fuzlat-e- Reham Wa Janeen
Hamool Bara-e- Ikhraj-e- Sufl
Hamool Bara-e- Ikhtinaq-ur- Reham
Hamool Bara-e- Illatul- Mashaikh
Hamool Bara-e- Ishaal
Hamool Bara-e- Ishaal-e- Damvi
Hamool Bara-e- Isqaat
Hamool Bara-e- Isqaat-e- Hamal
Hamool Bara-e- Isqaat-e-hamal
Hamool Bara-e- Isqat -e- Janeen
Hamool Bara-e- Istehaaza
Hamool Bara-e- Istisqaa Tabli
Hamool Bara-e- Kasrat-e Tams
Hamool Bara-e- Kasrat-e- Reham
Hamool Bara-e- Kasrat-e- Tams
Hamool Bara-e- Kasrat-e- Tams Muzmin
Hamool Bara-e- Khuraaj
Hamool Bara-e- Lasat-al- Hasharaat
Hamool Bara-e- Mane Hamal
Hamool Bara-e- Mani -e- Istiqraar -e- Hamal
Hamool Bara-e- Nafakh-e- Reham
Hamool Bara-e- Nafkh-e-rehm
Hamool Bara-e- Nazaf-e- Reham
Hamool Bara-e- Nazaf-ud- Dam Rehami
Hamool Bara-e- Nazf-e- Reham
Hamool Bara-e- Nazf-ud- Dam Rehmi
Hamool Bara-e- Parsoot
Hamool Bara-e- Qabz
Hamool Bara-e- Qalab-e- Maqad
Hamool Bara-e- Qalb-e- Maqad
Hamool Bara-e- Qarha-e- Reham
Hamool Bara-e- Qoolanj
Hamool Bara-e- Qurooh-e- Reham Muzmin Wa Hikkah
Hamool Bara-e- Qurooh-e- Rehm
Hamool Bara-e- Qurooh-e-farj
Hamool Bara-e- Quroohe Rehm
Hamool Bara-e- Rehm
Hamool Bara-e- Sailaan-e- Rahem
Hamool Bara-e- Sailaan-e- Rehm
Hamool Bara-e- Sailaan-ur- Reham
Hamool Bara-e- Sailan-e- Rahem
Hamool Bara-e- Sailan-e- Reham
Hamool Bara-e- Sailan-e- Reham Muzmin
Hamool Bara-e- Sailan-ur- Reham Muzmin
Hamool Bara-e- Salaabat-e- Reham
Hamool Bara-e- Salaabat-e- Reham-1
Hamool Bara-e- Salaabat-e- Reham-2
Hamool Bara-e- Salabat-e- Rahem
Hamool Bara-e- Salabat-e- Reham
Hamool Bara-e- Salabat-e- Rehm
Hamool Bara-e- Sartan-e- Reham
Hamool Bara-e- Sheqaaq-ur- Reham
Hamool Bara-e- Shiqaaq-e- Maqad
Hamool Bara-e- Shiqaaq-e- Maqd
Hamool Bara-e- Sozish-wa- Hikkat-ul- Furj
Hamool Bara-e- Tams
Hamool Bara-e- Ubnah
Hamool Bara-e- Waja Ur Raham
Hamool Bara-e- Waja Ur- Reham
Hamool Bara-e- Waja-e- Bawaseer
Hamool Bara-e- Waja-ul- Reham
Hamool Bara-e- Waja-ul- Warik
Hamool Bara-e- Waja-ul- Zahr
Hamool Bara-e- Waja-ur- Reham
Hamool Bara-e- Waja`-al-rehm
Hamool Bara-e- Waram-e- Reham
Hamool Bara-e- Waram-e- Rehm
Hamool Bara-e- Warm-e- Reham
Hamool Bara-e- Wiladat
Hamool Bara-e- Zaheer Warmi
Hamool Bara-e- Zukaam
Hamool Bara-e-bawaseer
Hamool Bara-e-isqaat
Hamool Bara-e-istisqa
Hamool Bara-e-khurooj-e- Maqad
Hamool Bara-e-mudirr-e-tams
Hamool Bara-e-muzaeeq-e- Furj
Hamool Bara-e-raham
Hamool Bara-e-tanqiyah-e-raham
Hamool Bara-e-taskeen
Hamool Bara.e. Bawaseer
Hamool Bara.e. Ikhraaj-e- Janeen
Hamool Bara.e. Kasrat-e- Tams Deegar
Hamool Bara.e. Usr-e- Waladat
Hamool Bara.e.man.e.hamal
Hamool Baraa-e- Isqaat-e- Janeen
Hamool Baraa-e- Janeen
Hamool Baraa-e- Sailaan-e- Rehm
Hamool Baraa-e- Sailaan-e- Rehm Muzmin
Hamool Baraa-e- Salabat-e- Rehm
Hamool Baraa-e- Tams
Hamool Baraae Badboo-e- Farj
Hamool Baraae Deedaan-e- Amaa
Hamool Baraae Idraar-e- Haiz
Hamool Baraae Idraar-e- Tams
Hamool Baraae Ikhtinaaq-ur- Rahim
Hamool Baraae Iltesaaq-e- Rahim
Hamool Baraae Istehaazah
Hamool Baraae Isteqraar-e- Hamal
Hamool Baraae Janeen-e- Maiyit
Hamool Baraae Kiram-e- Shikam
Hamool Baraae Nazfuddam
Hamool Baraae Qabz
Hamool Baraae Sailaan
Hamool Baraae Salaabat-e- Rahim
Hamool Baraae Salis-ul- Baul
Hamool Baraae Uqr
Hamool Baraae Waja-ur- Rahim
Hamool Baraae Zaheer
Hamool Baraaye Bawaaseer
Hamool Baraaye Sailaan-ul- Rahim
Hamool Barae Bawaaseer
Hamool Barae Bawaseer
Hamool Barae Deedan-e- Maqad
Hamool Barae Dood
Hamool Barae Ehtebaas-e- Haiz
Hamool Barae Hamal
Hamool Barae Idraar -e- Haiz
Hamool Barae Idraar-e- Baul
Hamool Barae Idraar-e- Haiz
Hamool Barae Idrar-e-haiz
Hamool Barae Ikhraaj-e- Janeen
Hamool Barae Ikhraj-e- Janeen
Hamool Barae Ikhtinaqur Rahem
Hamool Barae Illat-e- Ubnah
Hamool Barae Imtinaae Hamal
Hamool Barae Ishaal
Hamool Barae Istiqraar-e-hamal
Hamool Barae Kasrat-e- Tams
Hamool Barae Kirm-e- Shikam
Hamool Barae Mane Hamal
Hamool Barae Mudirr-e- Haiz Wa Musqit-e- Janeen
Hamool Barae Muin-e- Hamal
Hamool Barae Muin-e-hamal
Hamool Barae Mukhrij-e- Janeen Wa Masheema
Hamool Barae Musqit-e- Janeen
Hamool Barae Musqit-e-janeen
Hamool Barae Qabz
Hamool Barae Qurooh-e-reham
Hamool Barae Salabat-e- Reham
Hamool Barae Shiqaqe Rehm
Hamool Barae Uqr
Hamool Barae Waja -ul- Maqad
Hamool Barae Waja Ur Reham
Hamool Barae Waja-ur- Reham
Hamool Barae Wajae Bawaseer
Hamool Barae Waladat
Hamool Barae Waram-e- Raham
Hamool Barae Warm-e- Reham
Hamool Barae-- Waladat
Hamool Barai Habse Tams
Hamool Barai Idraar-e-tams
Hamool Barai Sailaan-ur-reham
Hamool Barai Ehtebaas-e- Tams Va Ikhraj-e- Janeen
Hamool Barai Habse Tams
Hamool Barai Haiz
Hamool Barai Maane Hamal
Hamool Barai Reeh Rahem
Hamool Barai Tangi-e-farj
Hamool Barai Waja-ur-reham
Hamool Barai Warm-e-rahem Sulb
Hamool Beekh Aatish Rang
Hamool Beekh Jaosheer
Hamool Beekh-e- Karafs
Hamool Bekh-e-kashim Roomi
Hamool Booraq
Hamool Chiraitah Mudir Tams
Hamool Deegar Barai Habse Tams
Hamool Faashra
Hamool Faashrah
Hamool Faashristeen
Hamool Farfiyun Mudir Haiz
Hamool Filghariyoos
Hamool Fudanaj Nehri Baraae Ihtebaas Tams
Hamool Ghaafis Mudir Tams
Hamool Ghaaliyah Baraae Amraaz Rehm
Hamool Habis-e- Haiz
Hamool Halyun
Hamool Hilteet Barae Ehtebaas-e- Haiz
Hamool Jaosheer
Hamool Jazar-e- Barri
Hamool Lof-ul-jaad
Hamool Lof-ul-kabeer
Hamool Maane-e- Hubl
Hamool Maane`-e- Jimaa`
Hamool Man`i-e- Hamal
Hamool Mane Hamal
Hamool Mani -e- Hamal
Hamool Mani -e- Tams
Hamool Matbookh-e- Waraq-e- Saum
Hamool Miraah-e- Khook
Hamool Morid
Hamool Muain Bar Hamal
Hamool Mudammil-e- Qurooh
Hamool Mudammil-e- Qurooh-e- Reham
Hamool Mudirr-e- Tams
Hamool Mufatteh-e- Reham
Hamool Muhallil Riyah Reham
Hamool Mukhrij -e- Janeen
Hamool Mukhrij-e- Riyaah
Hamool Mukhrij-e-janeen
Hamool Munaqqi -e- Reham
Hamool Munaqqi Reham
Hamool Musakkin
Hamool Musqit-e-haml
Hamool Nana
Hamool Nuhaalah-e-taanba
Hamool Paneer Maayah Muin-e- Hamal
Hamool Post Baikh-e- Zarishk
Hamool Pudinah Baraai Isqaat -e- Janeen
Hamool Qaatil-e- Janeen
Hamool Qafr-ul- Yahood Baraai Khurooj Rehm
Hamool Qirdmaana Qaatil Janeen
Hamool Qisa-ul- Himaar Musqit -e- Janeen
Hamool Raughan-e-khairee Barae Isqaat-e- Janeen
Hamool Raughan-e-lof-ul-jaad
Hamool Safedi-e- Baiza-e- Murgh
Hamool Samar -e- Makoh
Hamool Satroonioon
Hamool Saufi
Hamool Tootiya
Hamool Tukhm-e- Kharnoob Nabti Barae Kasrat-e- Tams
Hamool Tukhm-e- Khatmi Barae Waram-e- Reham
Hamool Tukhm-e-kashim Roomi
Hamool Tukhm-e-luffah
Hamool Waza-e- Haml
Hamool Zaaqni Vedaas Barai Kasrat-e-tams
Hamool Zabaad Barae Ikhtinaaq-e- Reham
Hamool Zeera
Hamool Zibl-e- Feel
Hamool-e Baiza
Hamool-e Sirka
Hamool-e- Asaabe-al- Sufr
Hamool-e- Ushaq
Hamool-e- Aas Barri
Hamool-e- Abhal
Hamool-e- Afsanteen
Hamool-e- Anaafih
Hamool-e- Anfakhah
Hamool-e- Aqaaqia
Hamool-e- Arnie
Hamool-e- Artaneesa
Hamool-e- Artaneesha
Hamool-e- Asl
Hamool-e- Baar Zad
Hamool-e- Badaam Talkh Mukhrij-e-janeen
Hamool-e- Bahar
Hamool-e- Baiza
Hamool-e- Bakhoor-e- Maryam
Hamool-e- Baloot
Hamool-e- Balsaan
Hamool-e- Balsan
Hamool-e- Baranjasif
Hamool-e- Basal
Hamool-e- Basl Bara-e- Bawaseer
Hamool-e- Baul-e- Kuhnah
Hamool-e- Bazr-ul- Banj
Hamool-e- Bekh-e- Jaosheer
Hamool-e- Chirchita Barai Mudirr-e-tams
Hamool-e- Daar-e- Sheeshaan
Hamool-e- Daarchini
Hamool-e- Daarchini Barae Amraaz-e- Rehm
Hamool-e- Daarchini Moom Wala Barae Amraaz-e- Rehm
Hamool-e- Deegar
Hamool-e- Dikamali Barae Dedaan
Hamool-e- Faashra Qaatil-e- Janeen
Hamool-e- Fanjyoon 1
Hamool-e- Filfil
Hamool-e- Filfil Siyah
Hamool-e- Foowah
Hamool-e- Fudanaj
Hamool-e- Fuwwa-al- Sabbaghin
Hamool-e- Fuzla-e- Khargosh
Hamool-e- Ghaaliya Bara-e-warm-e-rahem
Hamool-e- Hajr-ul-baqar
Hamool-e- Halboob
Hamool-e- Halzoon
Hamool-e- Hanzal
Hamool-e- Hanzal Bara-e- Riyah Ul Afresa
Hamool-e- Harmal Deeghar
Hamool-e- Hayyul Aalam
Hamool-e- Hilteet
Hamool-e- Hina Waja-al- Rehm
Hamool-e- Hulba
Hamool-e- Hulba Salabat-e- Rehm
Hamool-e- Hurf
Hamool-e- Iflanjah
Hamool-e- Injeer
Hamool-e- Irsa
Hamool-e- Ismid
Hamool-e- Iyyal
Hamool-e- Jaosheer
Hamool-e- Jauz
Hamool-e- Jazar
Hamool-e- Juhi
Hamool-e- Jund Mudir
Hamool-e- Juntiana
Hamool-e- Juntiyaana
Hamool-e- Kabeekaj
Hamool-e- Kaifal
Hamool-e- Kamafitoos
Hamool-e- Kamoon
Hamool-e- Karafs
Hamool-e- Karfs Barri
Hamool-e- Karnab
Hamool-e- Khaar Pusht
Hamool-e- Khaar Pusht Barae Musqit-e- Janeen
Hamool-e- Khaar Pusht Kohi
Hamool-e- Khairee
Hamool-e- Khairee Barae Idraar-e- Baul-wa- Haiz
Hamool-e- Khamasuqi
Hamool-e- Kharbaq Abyaz
Hamool-e- Kharbaque
Hamool-e- Kharbaque Deegar
Hamool-e- Kharoo-e- Feel
Hamool-e- Khashkhaash
Hamool-e- Khatmi
Hamool-e- Khosha
Hamool-e- Kundur
Hamool-e- Kundus
Hamool-e- Lablaab
Hamool-e- Lajward
Hamool-e- Lauz
Hamool-e- Lofaqrdees
Hamool-e- Maingni Barae Istaqraar-e- Hamal
Hamool-e- Mane Haml
Hamool-e- Mane`-e- Haml
Hamool-e- Mararah Bara-e- Bawaseer
Hamool-e- Marzanjosh
Hamool-e- Milh
Hamool-e- Mudir
Hamool-e- Mudirr
Hamool-e- Mudirr-e- Haiz
Hamool-e- Mudirr-e- Tams
Hamool-e- Mufatteh
Hamool-e- Mufatteh Deegar
Hamool-e- Mufeed Baraae Walaadat
Hamool-e- Mukh
Hamool-e- Mukhrij-e- Janeen
Hamool-e- Mulaiyin
Hamool-e- Mulayyin
Hamool-e- Munashshif
Hamool-e- Muqil
Hamool-e- Mur Barai Badbu-e-farj
Hamool-e- Mur Barai Isqaat
Hamool-e- Murad
Hamool-e- Murr
Hamool-e- Musakkin
Hamool-e- Musakkin Bara-e- Waja-ul- Qoolanj
Hamool-e- Mushil
Hamool-e- Musqit
Hamool-e- Musqit-e- Janeen
Hamool-e- Na`naa
Hamool-e- Nana
Hamool-e- Panjangusht
Hamool-e- Qafr
Hamool-e- Qasab-uz- Zareera
Hamool-e- Qassa-ul- Himaar
Hamool-e- Qinnah
Hamool-e- Qissoos
Hamool-e- Qoolanj
Hamool-e- Qust
Hamool-e- Raihan
Hamool-e- Rasaut Bara-e- Kirm-e- Shikam
Hamool-e- Reetha Barae Usr-e- Waladat
Hamool-e- Roghan-e- Balsan
Hamool-e- Rummaan
Hamool-e- Saamiryauma
Hamool-e- Sadaf
Hamool-e- Saleekhaha
Hamool-e- Samar-e- Jaosheer
Hamool-e- Sameeqa
Hamool-e- Samiryauma
Hamool-e- Samn
Hamool-e- Santa Barae Isqaat-e- Janeen
Hamool-e- Saqmoonia
Hamool-e- Saqmoonia Bara-e- Janeen
Hamool-e- Sataakheenus
Hamool-e- Seer Mudirr
Hamool-e- Shafoodas
Hamool-e- Shanjar
Hamool-e- Shanjar Deegar
Hamool-e- Shanjireena Sagheer 3
Hamool-e- Shaqaiq-ul- No`maan
Hamool-e- Sheebah
Hamool-e- Sudaab
Hamool-e- Suranjaan
Hamool-e- Suranjan
Hamool-e- Tuffaaf
Hamool-e- Turmus
Hamool-e- Ubnah
Hamool-e- Uqhawan
Hamool-e- Uqhuwaan
Hamool-e- Zaaj
Hamool-e- Zab
Hamool-e- Zaitoon
Hamool-e- Zarawand Mudahraj
Hamool-e- Zibl-ul- Faar
Hamool-e-afsanteen
Hamool-e-artaneesa
Hamool-e-darchini
Hamool-e-faashira
Hamool-e-farbiyoon
Hamool-e-harmal
Hamool-e-hayyul-alam Barae Sailan-ur-reham
Hamool-e-jaosheer
Hamool-e-juntiana
Hamool-e-karanjwa
Hamool-e-kashim
Hamool-e-kasni Dashti Baraai Waram
Hamool-e-keora
Hamool-e-kharnoob
Hamool-e-laajward
Hamool-e-laalsaag Baraai Ielaaus
Hamool-e-lablaab
Hamool-e-magharah Baraai Ihtibaas-e-haiz
Hamool-e-mishktaraamashee
Hamool-e-qanturiyun
Hamool-e-ruaadah
Hamool-e-sadaf
Hamool-e-saqmonia
Hamool-e-satrooniyoon
Hamool-e-shaqaiq
Hamool-e-shaqreedoon
Hamool-e-shikae
Hamool-e-smaghe Zaitoon
Hamool-e-suraj Mukhi Bara-e-uqr
Hamool-e-turfa
Hamool-e-ubaisaraan Baraai Uqr
Hamool-e-ustaraak
Hamool-e-zubal-e-faar
Hamoole-e- Ra`aada
Hamrasa Bara.e. Qoolanj Reehi
Handaquqa
Handaquqi Bustani
Handiqoon
Handiqoon Aakhar
Handquqa
Hans Potli Ras
Hanzal
Hanzal Bara-e- Laqwa
Hanzal Bara-e- Sara
Hanzal Bara-e- Suda-e- Balghami
Har Singhar
Harashf
Harbaa
Harbas
Hareera
Hareera -e- Gundum
Hareera Barae Suda`
Hareera Muwallid-e- Sheer
Hareera -e- Ashraque
Hareera -e- Baaqla
Hareera -e- Fashra
Hareera -e- Gandum
Hareera -e- Jawars
Hareera -e- Lahsan
Hareera -e- Maz
Hareera -e- Shabram
Hareera -e- Ushaq
Hareera Az Haraam Maghz
Hareera Bara -e- Usr -e- Wilaadat
Hareera Bara-e- Nisyaan Haar Yabis
Hareera Bara-e- Algharq
Hareera Bara-e- Amraaz-e- Dimagh
Hareera Bara-e- Amraaz-e- Me`dah Wa Jigar
Hareera Bara-e- Bawaseer
Hareera Bara-e- Bekhwaabi
Hareera Bara-e- Bohat-ul- Saut
Hareera Bara-e- Buhat-us-saut
Hareera Bara-e- Idraar-e-sheer
Hareera Bara-e- Idrar-e- Laban
Hareera Bara-e- Ikhtinaaq
Hareera Bara-e- Jarb-e- Kuliyah
Hareera Bara-e- Khaniqa
Hareera Bara-e- Khushoonat-e- Halq
Hareera Bara-e- Nafas-ud- Dam
Hareera Bara-e- Nafs-ul- Midda
Hareera Bara-e- Nazla
Hareera Bara-e- Nazla Zukaam
Hareera Bara-e- Nazla-1
Hareera Bara-e- Nazla-2
Hareera Bara-e- Nazla-3
Hareera Bara-e- Niqris
Hareera Bara-e- Nisyaan Balghami
Hareera Bara-e- Qabz
Hareera Bara-e- Qarha-e- Riya
Hareera Bara-e- Qoolanj-e- Balghami
Hareera Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Hareera Bara-e- Sahj-e- Amaa
Hareera Bara-e- Salabat-e- Tihaal
Hareera Bara-e- Sill
Hareera Bara-e- Suaal
Hareera Bara-e- Suda Zofi
Hareera Bara-e- Surfa
Hareera Bara-e- Waja-al- Mari
Hareera Bara-e- Waja-e- Qoolanj
Hareera Bara-e- Waram-e- Medah
Hareera Bara-e- Warm-e- Mari
Hareera Bara-e- Zaat-ul- Janb
Hareera Bara-e- Zaat-ur- Riya
Hareera Bara-e- Zaatul Janab
Hareera Bara-e- Zaheer
Hareera Bara-e-i Zof-e- Dimaagh
Hareera Bara-e-istisqaa
Hareera Bara.e. Amraz-e-sadr
Hareera Baraa-e- Sahaj-e- Amaa
Hareera Baraa-e- Taghzia-e- Riya
Hareera Baraae Diqq
Hareera Baraae Hummaa-e- Diq
Hareera Baraae Hummaa-e- Ghib
Hareera Baraae Juzaam
Hareera Baraae Sojish-e- Meda
Hareera Baraae Suaal
Hareera Baraae Surfah
Hareera Baraae Tadarrun
Hareera Baraae Tanqia-e- Sadr
Hareera Barae Ifraaz -e- Laban
Hareera Barae Amraz-e- Reham
Hareera Barae Dawaar Safraawi
Hareera Barae Infijaar-e-dubaila Ilad-dakhil
Hareera Barae Mahzooleen
Hareera Barae Masluleen
Hareera Barae Musammin Badan
Hareera Barae Muwallid -e- Sheer
Hareera Barae Sahaj-e- Am`aa
Hareera Barae Sudae Saudavi
Hareera Barae Taqleel -e-laban
Hareera Barae Waram -us- Sadi
Hareera Barae Zahar Khuraani
Hareera Barai Nazla
Hareera Barai Nazla Wa Suaal
Hareera Barai Subaat
Hareera Barai Tap-e-diq
Hareera Barai.e.amraz-e-sadr
Hareera Chana Barae Buhat-us-saut
Hareera Chana Barae Qurooh-e- Riyah
Hareera Deegar Baraae Diqq
Hareera E Murattib
Hareera E Nukhaala
Hareera Gandum
Hareera Gandum Bara-e- Suda-e- Baarid
Hareera Jaaoras
Hareera Jao Barae Ishaal
Hareera Khashkhaash
Hareera Khashkhash Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Hareera Kunjad Bara-e- Surfa
Hareera Mom
Hareera Muqaww-e-dimagh
Hareera Muqaww-e-dimagh Wa Baah
Hareera Muqawwi Baah
Hareera Muqawwi Dimaagh
Hareera Muqawwi Dimaagh-1
Hareera Muqawwi Dimaagh-2
Hareera Muqawwi-e-aam
Hareera Musammin
Hareera Muwallid-e- Sheer
Hareera Muwallid-e- Sheer- 1
Hareera Muwallid-e- Sheer-2
Hareera Muwallid-e-laban
Hareera Nishasta Barae Sudae Yaabis
Hareera Peeh Buz
Hareera Saboos Gndum
Hareera Saboos-e-gandum Barai Nazla
Hareera Salab Misri
Hareera Salab Misri Muqawwi Baah
Hareera Sukkari
Hareera Surkh
Hareera Surkh-1
Hareera Tukhm-e- Khashkhaash Barae Sehar
Hareera-1
Hareera-e Muqawwi Baah-1
Hareera-e- Bara-e- Sozish Wa Waram-e- Lahaat
Hareera-e- Asband
Hareera-e- Atriyah (sivaiyan)
Hareera-e- Baaqla
Hareera-e- Baaqla Barae Amraaz-e- Sadr
Hareera-e- Badam
Hareera-e- Baloot
Hareera-e- Banqah
Hareera-e- Baqla
Hareera-e- Baqla Barae Waja-ul- Qatn
Hareera-e- Baqla-e-nabti Barae Ishaal-e- Muzmin
Hareera-e- Dawaar
Hareera-e- Frasiyun
Hareera-e- Gandum
Hareera-e- Harmal
Hareera-e- Khameer Barae Ishaal
Hareera-e- Khashkhaash Barae Tauleed-e- Mani
Hareera-e- Kunjad
Hareera-e- Ma`amool
Hareera-e- Munzij Barae Zaat-ul-janb
Hareera-e- Musammin
Hareera-e- Mushil
Hareera-e- Samnah
Hareera-e- Sult
Hareera-e- Tukhm-e- Baqla Barae Suaal Wa Zaat-ul- Janab
Hareera-e- Ushraque
Hareera-e-baadam
Hareera-e-baaqla Nabti
Hareera-e-badam
Hareera-e-baiza-e-kachuwa
Hareera-e-faashra
Hareera-e-ghura
Hareera-e-kateera
Hareera-e-sharbeen
Hareera-e-sharesh
Hareera-e-tabqaa
Hareera-e-teen
Hareerah
Hareerah Bara-e- Injimaad-ul- Dam
Hareerah Bara-e- Qurooh-e- Ama`a
Hareerah Bara-e- Suzaak
Hareerah Bara-e- Tap-e-haar
Hareerah Bara-e- Warm-e- Khusia
Hareerah Bara-e- Zanaan
Hareerah Bara-e-istisqaa
Hareerah Baraa-e- Zeequn- Nafs
Hareerah Barae Qurooh-e- Riya
Hareerah Barae Sozish Masaanah
Hareerah Barae Surfa
Hareerah Barae Zaheer
Hareerah Jau
Hareerah Muqawwi Baah
Hareerah Muqawwi-e- Baah
Hareerah Nakhaalah
Hareerah Saboos-e-gandum Barai Musammin-e-badan
Hareerah Silat
Hareerah-e- Baajrah Bara-e- Qai
Hareerah-e- Baqla
Hareerah-e- Baqla-e- Nabti
Hareerah-e- Binola Khashkhashi
Hareerah-e- Bozidan
Hareerah-e- Jau
Hareerah-e- Khashkhash Barai Subaat Bukhari
Hareerah-e- Maash
Hareerah-e- Panbadana
Hareerah-e- Pudina Mukhrij Balgham
Hareerah-e- Sameed
Hareerah-e- Sha`eer
Hareerah-e- Zarda
Hareerah-e-behman Safaid Barae Muqawwi-e-badan
Hareerah-e-binola
Hareerah-e-e-maash
Hareerah-e-gandum
Hareesah Bara-e- Mahroor
Hareesah-e- Sheer
Harf
Harf-e- Babuli
Harf/hurf/haloon Bara-e- Bawaseer
Harfussutooh
Harjool
Harmal
Harmala
Harnawah
Harnooh
Harnuwa
Haron Ka Arq
Haroon
Harpa-rewadi
Harqalus
Harshaf
Harshaf [kankar Barri]
Hartaal
Hartaal Ka Kushta
Hartmaan
Haryal
Harzaan
Hasak
Hasha
Hashayish Baaridah Bara-e- Bakhoor
Hashayish Barida Bara-e- Natool
Hashayish Haarrah Barae Bakhoor
Hasheeshat- Ul- Zujaaj
Hasheeshatul Bazr Qatoona
Hasheeshatul Ghafis
Hasheeshatul Khurasaniya
Hasheeshatul Mameesa
Hasheeshul Ghaafis
Hashishah-al- Zujaaj
Hashtdahaan
Hashtdhaan (ood Hindi)
Hasoo
Hasoo Araad-e- Hintah
Hasoo Musammin
Hasoo -e- Jaawars
Hasoo Baadaam
Hasoo Baadaam-1
Hasoo Baiz Deegar
Hasoo Bara -e- Sahaj-e- Amaa
Hasoo Bara-e- Bohat-us-saut
Hasoo Bara-e- Buhat-us- Saut - A
Hasoo Bara-e- Buhat-us- Saut - B
Hasoo Bara-e- Buhat-us- Saut Yaabis
Hasoo Bara-e- Buhat-us-saut
Hasoo Bara-e- Diq
Hasoo Bara-e- Dubaila-e- Kabid
Hasoo Bara-e- Fuwaaq
Hasoo Bara-e- Ghashi
Hasoo Bara-e- Ismaan
Hasoo Bara-e- Istitlaaq Wa Sahj
Hasoo Bara-e- Khushoonat-e Mari
Hasoo Bara-e- Qai
Hasoo Bara-e- Qurooh-e- Amaa
Hasoo Bara-e- Qurooh-e-amaa
Hasoo Bara-e- Riboo
Hasoo Bara-e- Seman-e- Mufrit
Hasoo Bara-e- Sual
Hasoo Bara-e- Tanqiya-e- Riyah
Hasoo Bara-e- Usr-e- Tanafus
Hasoo Bara-e- Warm-e- Riya
Hasoo Bara-e- Zaat-ul- Janb
Hasoo Bara-e- Zaat-ul- Janb Saudaavi
Hasoo Baraae Sajah-e- Amaa
Hasoo Baraae Waja
Hasoo Barae Buhat-us- Saut
Hasoo Barae Muwallid-e-sheer
Hasoo Barae Nafas-ud- Dam
Hasoo Barae Qillat-e-laban
Hasoo Barae Shoyukh
Hasoo Barae Taleen-e-am-a
Hasoo Barae Waja’-ul- Asnaan
Hasoo Bra-e- Ishaal
Hasoo Brae Baht-us- Saut
Hasoo Brae Bohat-us- Saut
Hasoo Brae Inqita-al-saut
Hasoo Brae Nazla Wa Zukaam
Hasoo Ghubaar-e- Reha
Hasoo Muqawwi Dimaagh
Hasoo Muqawwi Dimaagh-1
Hasoo Muqawwi Dimaagh-2
Hasoo Sharakh Bara-e- Sua`al Yaabis
Hasoo-e- Baaqli
Hasoo-e- Baizah
Hasoo-e- Binola Barae Talyeen
Hasoo-e- Diq
Hasoo-e- Hilteet
Hasoo-e- Ishqeel
Hasoo-e- Khashkhaash
Hasoo-e- Lauz Bara-e- Ismaan
Hasoo-e- Maghra
Hasoo-e- Mughas
Hasoo-e- Musammin
Hasoo-e- Musammin Bara-e- Maslool
Hasoo-e- Sha`eer
Hasoo-e- Ushaq
Hasoo-e-haloon
Hasoo-e-himmas
Hasoo-e-samak
Hasoo-e-shibs
Hasoos Bara-e- Amraaz-e-tanafus
Hasw Bara-e- Ishaal-e- Damwi
Hasw Bara-e- Khaniqa
Hasw Bara-e- Maslool
Hasw Bara-e- Sahj-e- Amaa
Hasw Bara-e- Usr-al- Bala`
Hasw Bara-e- Zabool
Hasw Bra-e- Suaal
Hasw-e- Zarrah
Hasw-e-khubz
Hathi-daat
Hathni-ka-doodh
Haumana
Hawar
Hawar- Roomi
Hayufaareeqoon
Hayyah
Hayyul Aalam
Hayyul Alam
Hazaaz-us- Sakhr
Hazaz
Hazaz-us- Sakhar
Hazaz/rasaut
Hazumbul
Hazzaah
Hbb-e- Daad
Heel
Heel Bawa
Hemaar Ahli
Hemaar Wahshi
Heufariqoon
Heufasteedaas
Hhareera Muqawwi Baah
Hijaab-e- Dajaaj
Hijr-e-lajward
Hilteet
Hilteet Bara-e- Faalij
Hilteet Bara-e- Husne-laun
Hilteet Bara-e- Kuzaaz
Hilteet Bara-e- Sara
Hilteet Bara-e- Shosah
Hilteet Bara-e- Tashannuj-e- Imtilai
Hilteet Bara-e- Yaraqaan
Hilteet Bara-e- Yarqaan
Hilteet Bara-e- Zars
Hilteet Baray Waja-ul-mafaasil
Himmas
Himmas / Chana Bara-e- Waja-ul- Zahr
Hina
Hina Bara-e- Tashannuj
Hina Saaiedah
Hindaba
Hindba
Hindba (kasni)
Hindbaa Matbookh
Hindwana-e- Sheereen
Hinta
Hinta-e- Barri
Hintah
Hiran
Hiran-ka- Paneermaya
Hirankhuri
Hirbaa
Hirzaun
Hizaat-e- Ukhra<